Město Nový Jičín

Okresní město
Okres Nový Jičín

http://novy-jicin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Nový Jičín
Masarykovo nám. 1/1
741 01 Nový Jičín

Datová schránka: ywmb4nc
E-mail: posta@novyjicin-town.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 09. 2019 dokument
20. 09. 2019 dokument
20. 09. 2019 dokument
20. 09. 2019 dokument
19. 09. 2019 INFORMACE O KONÁNÍ RADY SVAZKU Č. 3/2019 Předseda rady Svazku svolává na pátek 27. 9. 2019 jednání rady Svazku, které se uskuteční v místní restauraci Obecník č. p. 123, Životice u Nového Jičína, 742 72 Mořkov.
18. 09. 2019 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Purkyňova v NJ
18. 09. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, rekonstrukce kanalizační přípojky na MK Nerudova v N. Jičíně u domu č.p. 282/42
17. 09. 2019 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 5.9.2019.
16. 09. 2019 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích přechodné DZ na ul. Trlicova v NJ
16. 09. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, oprava železničního přejezdu v k.ú. Hladké Životice
16. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 21/2019 na obsazení pozice "referent VS na úseku územního plánování".
16. 09. 2019 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Kostelní v NJ
13. 09. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 46/2000, č. 50/2001, č. 7/2004, č. 4/2005, č. 12/2005, č. 3/2006, č. 8/2006.
13. 09. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o ochraně a udržování veřejné zeleně.
12. 09. 2019 Rozhodnutí ve věci schválení Kanalizačního řádu stokové sítě města Nový Jičín - místní části Kojetín
10. 09. 2019 Nařízení státní veterinární správy, mimořádná veterinární opatření, k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji.
10. 09. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stavba přechodu pro chodce na silnici III/04820, ul. Suvorovova v Novém Jičíně
10. 09. 2019 Prodej objektu na ul. K. Čapka, který se nachází na parc. č. st. 989, o výměře 319 m2, vše v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí. Záměr č.1/2019/OB.
09. 09. 2019 Prodej pozemku parc. č.86/1 zahrada o výměře 967 m2 v k.ú. Bludovice u NJ.
09. 09. 2019 Prodej pozemků parc. č. 277/3 (orná půda o evidované výměře 8767 m2), parc. č. 301/2 (orná půda o evidované výměře 1904 m2), část (cca 187 m2) parc. č. 301/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované výměře 4115 m2) v obci Nový Jičín a v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí
06. 09. 2019 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích K Šatlavě a Dobrovského v NJ
05. 09. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy.
05. 09. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových odbor Odloučené pracoviště Nový Jičín, Husova 1079/11, 74101 Nový Jičín, oznamuje vyhlášení aukce na koupi nemovité věci prostřednictvím Elektronického aukčního systému.
05. 09. 2019 dokument
02. 09. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, oprava propustku na silnici III/46432 v Sedlnici
02. 09. 2019 Usnesení z 15. schůze RM NJ ze dne 21. 08. 2019
30. 08. 2019 Rozhodnutí, územní rozhodnutí o umístění stavby veřejná síť elektronických komunikací, propojení BD Družstevní k.ú. Šenov u NJ
29. 08. 2019 Rozhodnutí společné povolení
28. 08. 2019 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - uzavírka mostu z ul. Revoluční v NJ
27. 08. 2019 OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích oznámení na ul. Za Korunou
27. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 23/2019 na obsazení pozice "vedoucí Odboru bytového".
27. 08. 2019 Nájem části stavby MK na parc. č. 426/1 v k.ú. Loučka u Nového Jičína o celkové výměře 15 m2.
26. 08. 2019 Aktualizace tabulky s údaji o nemovitých věcech.
26. 08. 2019 OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích oznámení na ul. Bratří Jaroňků
26. 08. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na sil. III/4822 v k.ú. Sedlnice, oprava propustku
26. 08. 2019 INFORMACE o připravovaném 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín, které se uskuteční ve čtvrtek 5. 9. 2019 od 15:00 hodin v aule budovy radnice Masarykovo nám. 1, Nový Jičín.
26. 08. 2019 dokument
26. 08. 2019 dokument
26. 08. 2019 dokument
23. 08. 2019 dokument
20. 08. 2019 dokument
20. 08. 2019 dokument
20. 08. 2019 dokument
16. 08. 2019 dokument
16. 08. 2019 dokument
16. 08. 2019 dokument
16. 08. 2019 Dokument "dokument..." již není dostupný.
15. 08. 2019 dokument
15. 08. 2019 dokument
13. 08. 2019 dokument

XML