Město Nový Jičín

Okresní město
Okres Nový Jičín

http://novy-jicin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Nový Jičín
Masarykovo nám. 1/1
741 01 Nový Jičín

Datová schránka: ywmb4nc
E-mail: posta@novyjicin-town.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 03. 2022 Oznámení o vydání Územního plánu Hostašovice
30. 03. 2022 Usnesení z 57. RM konané v řádném termínu dne 23.03.2022
30. 03. 2022 OOP - stanovení PDR - rajonové čištění na území města Nový Jičín
30. 03. 2022 Územní rozhodnutí o umístění stavby -"INS_FTTH_CZ_2779_74002_Nový Jičín_B - výstavba optických sítí T-Mobile a.s. - vysokorychlostní internet".
30. 03. 2022 Dokument "Oznámení - zahájení ú..." již není dostupný.
29. 03. 2022 dokument
29. 03. 2022 dokument
29. 03. 2022 dokument
29. 03. 2022 Dokument "dokument..." již není dostupný.
28. 03. 2022 Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín
28. 03. 2022 Záměr pronájmu nebytových prostor (prostory sloužící podnikání) v přízemí budovy bez č.p./č.e. (stavba technického vybavení) na ulici K. Čapka v Novém Jičíně, která je součástí pozemku parc. č. st. 989 v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, a to nebytových prostor o celkové výměře 88,12 m2 za nájemné ve výši 693 Kč/m2/rok, tj. za nájemné celkem ve výši 61 067 Kč/předmět nájmu/rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. Záměr č. 20/2022/OB.
28. 03. 2022 Záměr pronájmu volných nebytových prostor v budově č. p. 1854 na ul. Suvorovova 152, Nový Jičín, jež je součástí pozemku parc. č. st. 1465 v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, a to místnosti č. 205 s podílem na společných prostorách budovy o celkové výměře 19,78 m2, místnosti č. 206 s podílem na společných prostorách budovy o celkové výměře 33,88 m2, místnosti č. 217 s podílem na společných prostorách budovy o celkové výměře 16,37 m2, místnosti č. 225 s podílem na společných prostorách budovy o celkové výměře 22,18 m2 ve 2. NP budovy a místnosti č. 403 s podílem na společných prostorách budovy o celkové výměře 25,08 m2, místnosti č. 404 s podílem na společných prostorách budovy o celkové výměře 21,45 m2, místnosti č. 407-408 s podílem na společných prostorách budovy o celkové výměře 27,72 m2 a místnosti č. 409 s podílem na společných prostorách budovy o celkové výměře 17,16 m2 ve 4. NP budovy, za minimální nájemné ve výši 220 Kč/m2/rok. Záměr č. 18/2022/OB,
28. 03. 2022 Záměr pronájmu volných nebytových prostor (prostory sloužící podnikání) v areálu krytého bazénu na ul. Novosady 10 v Novém Jičíně, a to nebytového prostoru v I. PP budovy č.p. 914, jež je součástí pozemku parc. č. st. 1404 v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, o výměře 12,5 m2 (sklad a výtah) panu Radimovi Červenkovi, se sídlem Bludovice 26, 741 01 Nový Jičín, IČO 14185881, za nájemné ve výši 400 Kč/m2/rok, Záměr č. 19/2022/OB,
25. 03. 2022 Prodej ideálního spoluvlastnického podílu 10615/74073 k pozemku parc. č. st. 597 (zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 455 m2) pod bytovým domem č. p. 1377 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí.
25. 03. 2022 Dokument "Oznámení, zahájení sp..." již není dostupný.
25. 03. 2022 Územní rozhodnutí o umístění stavby - FTTC SJIC22 - Janovice, stavba veřejné komunikační sítě spol. CETIN a.s.
25. 03. 2022 Směna části pozemku parc.č. 730/30 (trvalý travní porost) dle geometrického plánu č. 1729-65/2018 označenou jako díl ,,a“ (trvalý travní porost o výměře 209 m2) v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí.
24. 03. 2022 byt č. 16 o velikosti 2+1 v domě č.p. 1825 na ulici Luční 4, Nový Jičín
24. 03. 2022 byt č. 58 o velikosti 1+1 v domě č.p. 798 na ulici Dlouhá 19, Nový Jičín
24. 03. 2022 byt č. 4 o velikosti 2+1 v domě č.p. 1068 na ulici Nádražní 43, Nový Jičín
24. 03. 2022 Nařízení města č. 2/2022 o stanovení maximálních cen jízdného v MHD Nový Jičín na území města Nový J
24. 03. 2022 OOP - stanovení PDZ rekonstrčukce MK ve Straníku
23. 03. 2022 Dokument "Sdělení, seznámení s ..." již není dostupný.
22. 03. 2022 Rozhodnutí ve věci společného územního a stavebního řízení ke stavbě vodního díla ,,Sedlnice - Bartošovice - výměna vodovodního řadu"
21. 03. 2022 Dokument "dokument..." již není dostupný.
17. 03. 2022 Konkurzní řízení 1/2022 na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace ASTRA.
17. 03. 2022 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
17. 03. 2022 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
17. 03. 2022 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
17. 03. 2022 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
17. 03. 2022 Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti ve věci projednávání přestupků mezi městem Nový Jičín a obcí Bartošovice
17. 03. 2022 veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti ve věci projednávání přestupků mezi městem Nový Jičín a obcí Hladké Životice
17. 03. 2022 Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti ve věci projednávání přestupků mezi městem Nový Jičín a obcí Bernartice nad Odrou
17. 03. 2022 Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti ve věci projednávání přestupků mezi městem Nový Jičín a městysem Suchdol nad Odrou
17. 03. 2022 Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti ve věci projednávání přestupků mezi městem Nový Jičín a obcí Mořkov
17. 03. 2022 OOP - návrh PDZ rajonové čištění na území města
17. 03. 2022 OOP stanovení PDZ na území města - opravy komunikací
17. 03. 2022 Dokument "Oznámení zahájení říz..." již není dostupný.
16. 03. 2022 povinnost v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění
16. 03. 2022 Oznámení o zveřejnění právního předpisu.
15. 03. 2022 Výpůjčka bytu č. 13 o velikosti 2+1 v domě č.p. 746 na ulici Bulharská 13 v Novém Jičíně, na dobu určitou 3 měsíců od 01.04.2022 do 30.06.2022, a to za účelem užívání bytu k přechodnému nouzovému ubytování pro občany Ukrajiny ohrožené válkou s tím, že město bude hradit veškeré náklady na dodávku služeb spojených s provozováním předmětu výpůjčky.
15. 03. 2022 Výpůjčka bytu č. 14 o velikosti 2+kk v domě č.p. 746 na ulici Bulharská 13 v Novém Jičíně, na dobu určitou 3 měsíců od 01.04.2022 do 30.06.2022, a to za účelem užívání bytu k přechodnému nouzovému ubytování pro občany Ukrajiny ohrožené válkou s tím, že město bude hradit veškeré náklady na dodávku služeb spojených s provozováním předmětu výpůjčky.
15. 03. 2022 Výpůjčka bytu č. 14 o velikosti 2+kk v domě č.p. 744 na ulici Bulharská 11 v Novém Jičíně, na dobu určitou 3 měsíců od 01.04.2022 do 30.06.2022, a to za účelem užívání bytu k přechodnému nouzovému ubytování pro občany Ukrajiny ohrožené válkou s tím, že město bude hradit veškeré náklady na dodávku služeb spojených s provozováním předmětu výpůjčky.
15. 03. 2022 Výpůjčka bytu č. 15 o velikosti 2+kk v domě č.p. 744 na ulici Bulharská 11 v Novém Jičíně, na dobu určitou 3 měsíců od 01.04.2022 do 30.06.2022, a to za účelem užívání bytu k přechodnému nouzovému ubytování pro občany Ukrajiny ohrožené válkou s tím, že město bude hradit veškeré náklady na dodávku služeb spojených s provozováním předmětu výpůjčky.
15. 03. 2022 Výpůjčka bytu č. 3 o velikosti 2+1 v domě č.p. 658 na ulici Dolní brána 22 v Novém Jičíně, na dobu určitou 3 měsíců od 01.04.2022 do 30.06.2022, a to za účelem užívání bytu k přechodnému nouzovému ubytování pro občany Ukrajiny ohrožené válkou s tím, že město bude hradit veškeré náklady na dodávku služeb spojených s provozováním předmětu výpůjčky.
15. 03. 2022 Veřejná sbírka města Nový Jičín pro občany Ukrajiny.
11. 03. 2022 Nabídka aukce na prodej pozemku.
11. 03. 2022 Informace o konání elektronické aukce.
11. 03. 2022 Osvědčení o datu přijetí oznámení o konání veřejné sbírky.
11. 03. 2022 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.

XML