Město Nový Jičín

Okresní město
Okres Nový Jičín

http://novy-jicin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Nový Jičín
Masarykovo nám. 1/1
741 01 Nový Jičín

Datová schránka: ywmb4nc
E-mail: posta@novyjicin-town.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 04. 2021 Proti povinnému Majer Jaroslav
09. 04. 2021 Rozhodnutí ve věci schválení Kanalizačního řádu stokové sítě města Nový Jičín, změna č. 2
09. 04. 2021 Nájem části stavby MK na parc. č. 673/56 v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí o celkové výměře 15 m2 (parkovací stání).
09. 04. 2021 Územní rozhodnutí o umístění stavby - veřejné osvětlení na ul. Smetanovy sady a ul. Skalky, k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí.
09. 04. 2021 Rozhodnutí, schvaluje stavební záměr na stavbu: "Obnova školního hřiště u ZŠ Nový Jičín, Komenského č.p.66"
09. 04. 2021 Usnesení z 42. schůze Rady města Nový Jičín, konané v řádném termínu dne 31.03.2021
08. 04. 2021 Sčítání lidu, domů a bytů
08. 04. 2021 Nájem části stavby MK na parc. č. 482/1 v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí o celkové výměře 13 m2 (parkovací stání).
07. 04. 2021 Proti povinnému TVT BAGS s.r.o.
01. 04. 2021 povinnost v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění
01. 04. 2021 prodej 9 stavebních pozemků v lokalitě Za Školou formou elektronické aukce
01. 04. 2021 Proti povinnému Josef Malota
01. 04. 2021 zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v budově č. p. 617 na ulici Sokolovská 9 v Novém Jičíně, a to kuchyně č. 210 ve 2. patře domu s podílem na společných prostorách o celkové výměre 11,70 m2, Slezské diakonii, IČO 65468562, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 150 Kč/m2/rok, za účelem využívání zázemí pro zaměstnance. Záměr č. 17/2021/OB,
01. 04. 2021 zveřejnění záměru snížení nájemného na období od 01.06.2021 do 31.08.2021 o 100 % dohodou o změně Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. P2019-083/OB a dohodou o změně Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. P2019-235/OB se spolkem Jóga v denním životě Nový Jičín, z. s., IČO 64125955, jejichž předmětem jsou nebytové prostory v budově č. p. 47 na ul. 28. října 4, Nový Jičín a v budově č. p. 48 na ul. 28. října 6, Nový Jičín. Záměr č. 15/2021/OB,
01. 04. 2021 zveřejnění záměru výpůjčky nebytových prostor v budově č. p. 1854 na ul. Suvorovova 152, Nový Jičín, a to místnosti č. 114 v přízemí budovy o výměře 149,2 m2 s podílem na společných prostorách o celkové výměře 164,12 m2, Charitě Nový Jičín, IČO 73635677, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou, pro za účelem provozování humanitárního skladu nábytku a kompenzačních pomůcek. Záměr č. 13/2021/OB,
01. 04. 2021 zveřejnění záměru výpůjčky nebytových prostor v budově č. p. 880 na ul. Slovanská 3, Nový Jičín, a to místnosti č. 205 v 1. patře budovy o výměře 73 m2 s podílem na společných prostorách o celkové výměře 80,3 m2, spolku Městská dechová hudba Nový Jičín z. s., IČO 66742153, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem užívání jako zkušebny dechové kapely. Záměr č. 14/2021/OB,
01. 04. 2021 zveřejnění záměru výpůjčky nebytového prostoru (prostor sloužící podnikání) v budově č. p. 1525 na ulici Revoluční 6, Nový Jičín, a to nebytového prostoru č. 8 tvořeného 4 místnostmi v přízemí domu o celkové výměře 66,50 m2, organizaci SPOLEČNĚ, o. p. s., IČO 26976307, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem provozování služeb Senior Pointu. Záměr č. 12/2021/OB,
01. 04. 2021 dokument
01. 04. 2021 dokument
01. 04. 2021 dokument
01. 04. 2021 dokument
01. 04. 2021 dokument
01. 04. 2021 dokument
01. 04. 2021 dokument
01. 04. 2021 dokument
01. 04. 2021 dokument
01. 04. 2021 dokument
30. 03. 2021 Monitorovací kalendář - koupací sezóna 2021 jako opatření obecné povahy
30. 03. 2021 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, MK Elišky Krásnohorské a okolní v k.ú. Šenov u N. Jičína, oprava povrchu komunikací
30. 03. 2021 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města
29. 03. 2021 Proti povinnému TVT BAGS s.r.o.
29. 03. 2021 Proti povinnému Malota Josef
26. 03. 2021 Oznámení o vyhlášení aukce
25. 03. 2021 OOP - návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice III/4832 v k.ú. Životice u Nového Jičína
24. 03. 2021 OOP - návrh stanovení DZ na ul. Vančurova v Novém Jičíně
24. 03. 2021 OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, MK na ul. Suvorovova u MŠ Palováček, k.ú. Šenov u Nového Jičína
24. 03. 2021 OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice III/0489 a VPÚK v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína
24. 03. 2021 Mimořádné opatření č. 1/2021
24. 03. 2021 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice III/46433 v obci Libhošť, k.ú. Libhošť, výstavba nových chodníků
23. 03. 2021 OOP stanovení PDZ na ul. Hřbitovní v Novém Jičíně
23. 03. 2021 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, MK v k.ú. Bartošovice, výstavba nového chodníku
23. 03. 2021 Rozhodnutí (veřejná vyhláška) ve věci schválení Kanalizačního řádu stokové sítě obce Životice u Nového Jičína, změna č. 2.
22. 03. 2021 Rozhodnutí ve věci schválení kanalizačního řádu: "Kanalizační řád stokové sítě obce Mořkov, změna č. 2" ze dne17.03.2021 pod č. j. OŽP/29285/2021/Cer
19. 03. 2021 Dokument "Proti povinnému Halam..." již není dostupný.
19. 03. 2021 Rozhodnutí ve věci schválení Kanalizačního řádu stokové sítě města Nový Jičín, obce Starý Jičín, obce Šenov u Nového Jičína, Změna č. 1
19. 03. 2021 OOP stanovení přechodné úpravy provozu na ul. K Nemocnici v Novém Jičíně
18. 03. 2021 Dokument "Proti povinnému MARKO..." již není dostupný.
18. 03. 2021 Dokument "Proti povinnému Alois..." již není dostupný.
17. 03. 2021 OOP návrh stanovení DZ na ul. Divadelní v Novém Jičíně
17. 03. 2021 Oznámení o zahájení navazujícího řízení ve věci povolení stavby k záměru, který byl posouzen podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v rámci stavby: "I/35 Lešná - Palačov"; předmětný záměr se týká stavby stavebního objektu vodního díla: "SO 354 Přeložka vodovodu DN150 - km 8,942 D48".

XML