Město Nový Jičín

Okresní město
Okres Nový Jičín

http://novy-jicin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Nový Jičín
Masarykovo nám. 1/1
741 01 Nový Jičín

Datová schránka: ywmb4nc
E-mail: posta@novyjicin-town.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 07. 2019 dokument
16. 07. 2019 dokument
16. 07. 2019 dokument
16. 07. 2019 dokument
15. 07. 2019 dokument
15. 07. 2019 dokument
12. 07. 2019 dokument
10. 07. 2019 dokument
08. 07. 2019 dokument
08. 07. 2019 dokument
04. 07. 2019 Dokument "dokument..." již není dostupný.
02. 07. 2019 dokument
02. 07. 2019 dokument
02. 07. 2019 dokument
01. 07. 2019 dokument
01. 07. 2019 dokument
30. 06. 2019 dokument
30. 06. 2019 dokument
30. 06. 2019 dokument
30. 06. 2019 dokument
30. 06. 2019 dokument
30. 06. 2019 dokument
28. 06. 2019 dokument
26. 06. 2019 dokument
26. 06. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 19/2019 na obsazení pracovního místa "vedoucí(ho) Odboru rozvoje a investic".
26. 06. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 20/2019 na obsazení pracovního místa "vedoucí(ho) Odboru bytového".
26. 06. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 18/2019 na obsazení pracovního místa "referent VS na úseku životního prostředí".
26. 06. 2019 byt č. 7 o velikosti 1+1 v domě č. p. 798 na ulici Dlouhá 19
25. 06. 2019 OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, parkoviště MK Revoluční v Novém Jičíně
25. 06. 2019 Zveřejnění záměru pronájmu volného parkovacího místa č. 18 a č. 29 pro osobní vozidla v budově krytého parkoviště postavené na pozemku parcela č. 471/6 v k. ú. Loučka u Nového Jičína, kdy minimální cena za nájem je ve výši 548,- Kč/měsíc/1 stání. Z. 26/2019/OB
25. 06. 2019 Záměr pronájmu nebytových prostor (prostor sloužících podnikání) v budově č. p. 1854 na ul. Suvorovova 152, Nový Jičín, která je součástí pozemku parcela č. st. 1465 v k. ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, a to a to místnosti č. 113 o výměře 21,5 m2 s podílem na spol. prostorách o výměře 2,15 m2 (celková plocha 23,65m2) za nájemné ve výši 63 Kč/m2/rok pro spolek Junák-český skaut středisko Pagoda Nový Jičín z.s., se sídlem U Jičínky 854/9, 74101 Nový Jičín, IČO 14614782, za účelem užívání prostor jako skladu skautského táborového a sportovního materiálu a vybavení.Záměr č. 27/2019/OB
24. 06. 2019 OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích oznámení - parkoviště u pošty Suchdol nad Odrou
24. 06. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
21. 06. 2019 Záměr prodat soubor 15 vodovodů dle předložené specifikace, která je přílohou č. 16 tohoto záměru, obchodní společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s, se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 45193665, za cenu ve výši 1 875 000,- Kč bez DPH/předmět prodeje.
21. 06. 2019 záměr prodloužení doby nájmu dle Smlouvy o nájmu nemovitosti a movitých věcí č. P2010-636/OOP a prodloužení doby účinnosti Smlouvy o provozování zimního stadionu v Novém Jičíně č. V2010-582/OOP s Hokejovým klubem Nový Jičín, z. s., IČO 27042111 jako nájemcem a provozovatelem budovy č. p. 2180, objektu strojovny zimního stadionu vše v k. ú. Nový Jičín–Horní Předměstí, a to do 31.01.2030. Záměr č. 15/2019/OB, v k. ú. Nový Jičín–Horní Předměstí), a to do 31.01.2030. Záměr č. 15/2019/OB,
21. 06. 2019 záměr prodloužení doby výpůjčky dle Smlouvy o výpůjčce a provozování krytého bazénu se sportovní halou v Novém Jičíně s Basketbalovým klubem Nový Jičín z. s., IČO 14614791, budova č. p. 914 a další objekty, vše v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, a to do 31.1.2030. Záměr č. 5/2019/OB,
21. 06. 2019 záměr výpůjčky nebytového prostoru v budově č. p. 1525 na ulici Revoluční 6 v Novém Jičíně – NP č. 8 v přízemí domu, o celkové výměře 66,50 m2 pro organizaci SPOLEČNĚ, o.p.s., IČO: 26976307, za účelem provozování Senior pointu s podmínkou, že služby spojené s užíváním nebytového prostoru bude nájemce hradit. Záměr č. 24/2019/OB,
20. 06. 2019 Nabídkové řízení na propachtování pozemku parc. č.st. 1953 v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, jehož součástí je budova č.p. 2146, bytový dům, na ulici Suvorovova 124 v Novém Jičíně, a to účelem provozování ubytovacího zařízení typu ubytovna.
20. 06. 2019 Nájem části stavby MK na parc. č. 518/1 v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí o celkové výměře 15 m2.
20. 06. 2019 Nájem části stavby MK na parc. č. 445/1 v k.ú. Nový Jičín - Loučka u Nového Jičína o celkové výměře 15 m2.
20. 06. 2019 Nájem části stavby MK na parc. č. 384/31 v k.ú. Nový Jičín - Loučka u Nového Jičína o celkové výměře 15 m2.
19. 06. 2019 Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření.
19. 06. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, výstavba chodníku na sil. II/482 a III/4821 v k.ú. Rybí
19. 06. 2019 Povinnost v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění.
18. 06. 2019 Dokument "Usnesení - ustanovení..." již není dostupný.
17. 06. 2019 OOP - Návrh dočasného zákazu zastavení na MK v NJ
14. 06. 2019 Dokument "Dědictví po Janu Gery..." již není dostupný.
14. 06. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice II/483, kanalizace v k.ú. Hodslavice
13. 06. 2019 Oznámení.
13. 06. 2019 Z+N nově přijaté do evidence od 13.5.-6.6.2019.

XML