Město Nový Jičín

Okresní město
Okres Nový Jičín

http://novy-jicin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Nový Jičín
Masarykovo nám. 1/1
741 01 Nový Jičín

Datová schránka: ywmb4nc
E-mail: posta@novyjicin-town.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 01. 2021 zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru (prostor sloužící podnikání) v budově č. p. 617 na ulici Sokolovská 9 v Novém Jičíně, tvořeného 3 místnostmi v přízemí domu (kancelář č. 6 – 25,88 m2, č. 7 – 8,80 m2, č. 8 – 10,20 m2) s podílem na společných prostorách o celkové výměre 49,38 m2. Záměr č. 19/2020/OB,
22. 01. 2021 zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru (prostor sloužící podnikání) budovy č. p. 617 na ulici Sokolovská 9 v Novém Jičíně, tvořeného 1 místností č. 104 v mezipatře 1. patra (18,70 m2) s podílem na chodbě (3 m2) a podílem na společných prostorách (2,20 m2), o celkové výměře 23,90 m2. Záměr č. 21/2020/OB
22. 01. 2021 zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru (prostor sloužící podnikání) v budově č. p. 1028 na ulici Msgr. Šrámka 11, Nový Jičín, (stomatologická poliklinika), a to nebytového prostoru č. 2 v suterénu domu tvořeného 1 místností (21,65 m2) s podílem na společné šatně pro nájemníky (10,39 m2) a s podílem na společných prostorách (18,17 m2), o celkové výměře 50,21 m2. Záměr č. 18/2020/OB,
22. 01. 2021 zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru (prostor sloužící podnikání) v budově č. p. 617 na ulici Sokolovská 9 v Novém Jičíně, tvořeného 1 místností č. 2 v přízemí domu s podílem na společných prostorách, o celkové výměre 74,45 m2. Záměr č. 20/2020/OB,
22. 01. 2021 zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru (prostor sloužící podnikání) v budově č. p. 1028 na ulici Msgr. Šrámka 11, Nový Jičín, stomatologická poliklinika), a to nebytového prostoru č. 206 ve 2. nadzemním podlaží domu tvořeného 1 místností (19,70 m2) s podílem na společných prostorách (18,37 m2), o celkové výměře 38,01 m2. Záměr č. 46/2020/OB,
22. 01. 2021 zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru (prostor sloužící podnikání) v budově č. p. 118 na ulici Tyršova 8, Nový Jičín, a to kanceláře č. 4 (12,20 m2) ve 2. patře budovy s podílem na společných prostorách (1,30 m2) o celkové výměře 13,50 m2. Záměr č. 2/2021/OB,
22. 01. 2021 Vyhlášení nabídkového řízení na pronájem nebytového prostoru (prostor sloužící podnikání) v budově č. p. 46 na ulici Lidická 1 v Novém Jičíně, a to nebytového prostoru č. 1 v přízemí budovy o celkové výměře 91,61 m2 dle podmínek předloženého nabídkového řízení. Záměr č. 1/2021/OB,
22. 01. 2021 zveřejnit záměr snížení nájemného na období od 01.03.2021 do 31.05.2021 o 25 %, dohodou o změně Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. P2018-342/OB, uzavřené dne 23.01.2019 s nájemci Luďkem Doleželem, DrSc., IČO 12651362 a Renatou Weissbrodovou, IČO 07731621, oba se sídlem Malostranská 688, 742 42 Šenov u Nového Jičína, jejímž předmětem je nebytový prostor č. 2 v budově č. p. 759 na ul. Gen. Hlaďo 22 v Novém Jičíně, o celkové výměře 129,37 m2. Záměr č. 73/2020/OB,
22. 01. 2021 zveřejnění záměru snížení nájemného na období od 01.03.2021 do 31.05.2021 o 100 % dohodou o změně Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. P2019-083/OB uzavřené dne 24.06.2019 a dohodou o změně Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. P2019-235/OB uzavřené dne 10.10.2019 se spolkem Jóga v denním životě Nový Jičín, z.s., se sídlem 28. října 47/4, 741 01 Nový Jičín, IČO 64125955, jejichž předmětem jsou nebytové prostory v budově č. p. 47 na ul. 28. října 4, Nový Jičín a v budově č. p. 48 na ul. 28. října 6, Nový Jičín. Záměr č. 5/2021/OB.
22. 01. 2021 zveřejnění záměru změnit Smlouvu o nájmu nebytových prostor č. P 2018-342/OB, uzavřenou dne 23.01.2019 s nájemci Luďkem Doleželem, DrSc., IČO 12651362, a Renatou Weissbrodovou, IČO 07731621, oba se sídlem Malostranská 688, 742 42 Šenov u Nového Jičína, jako společnými nájemci nebytového prostoru č. 2 v budově č. p. 759 na ul. Gen. Hlaďo 22 v Novém Jičíně, o celkové výměře 129,37 m2, dohodou tak, že ode dne účinnosti dohody bude jediným nájemcem Luděk Doležel, DrSc., IČO 12651362. Záměr č. 3/2021/OB,
21. 01. 2021 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení ke změně dokončené stavby vodního díla nazvané „Sedlnice - výměna vodovodního řadu“ pod č.j. OŽP/7612/2021/Pk ze dne 19.01.2021
20. 01. 2021 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - obnova školního hřiště u ZŠ a MŠ Dlouhá - Nový Jičín.
19. 01. 2021 OOP stanovení dopravního značení na ul. Na Lani v Novém Jičíně
19. 01. 2021 OOP stanovení DZ na ul. Vančurova v Novém Jičíně
19. 01. 2021 OOP stanovení DZ na ul. Jubilejní v Novém Jičíně
18. 01. 2021 OOP - návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice III/0489 a veřejně přístupná účelová komunikace v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína
18. 01. 2021 Dražební vyhláška, proti povinnému č.1: Pavel Svoboda, č.2: Olga Svobodová
15. 01. 2021 povinnost v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění
15. 01. 2021 Dražební vyhláška, proti povinnému Antonín Mach
15. 01. 2021 Dražební vyhláška, proti povinnému Jiřina Randulová
15. 01. 2021 Záměr prodat pozemek parc. č. st. 2080 o výměře 51 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, stavba technického vybavení v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Pomokly, IČO 247 29 035, za cenu v místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem číslo 921/74/2020 zpracovaným Ing. Ivo Štefkem, Hodslavice 238, 742 71 Hodslavice, která činí 400.000 Kč plus náklady na vyhotovení znaleckého posudku 2.900 Kč, které budou připočteny kupujícímu k ceně nemovitostí, a dále prodeje technologie trafostanice za cenu v místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem číslo 317 zpracovaným Ing. Marcelem Němečkem, Vdovská 679/24, 712 00 Ostrava, Muglinov, která činí 52.350 Kč. K cenám bude připočteno DPH dle platné legislativy.
15. 01. 2021 Rozhodnutí - zateplení bytového domu Bezručova 442/66, parc.č. 872/1, k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí.
14. 01. 2021 Dražební vyhláška, proti povinnému Vladimíra Podzimková
14. 01. 2021 byt č. 1 o velikosti 1+1 v domě č.p. 1799 na ulici Luční 3 v Novém Jičíně
14. 01. 2021 byt č. 6 o velikosti 3+1 v domě č. p. 1213 na ulici Resslova 1 v Novém Jičíně
13. 01. 2021 OOP návrh stanovení DZ na ul. Sokolovská před budovou ČSOB v Novém Jičíně
13. 01. 2021 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice II. a III. třídy v rámci správního obvodu MÚ Nový Jičín.
13. 01. 2021 Dražební vyhláška, proti povinnému Jan Šperlich
13. 01. 2021 OOP stanovení dopravního značení na ul. Gregorova v Novém Jičíně
13. 01. 2021 OOP stanovení dopravního značení na ul. Štefánikova v Novém Jičíně
13. 01. 2021 Oznámení o uložení písemnosti pro Jána Brndiara, bytem Nový Jičín.
13. 01. 2021 Rozhodnutí - rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova, k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí.
12. 01. 2021 dokument
12. 01. 2021 dokument
12. 01. 2021 dokument
12. 01. 2021 dokument
11. 01. 2021 dokument
11. 01. 2021 dokument
11. 01. 2021 dokument
11. 01. 2021 dokument
07. 01. 2021 dokument
07. 01. 2021 dokument
07. 01. 2021 dokument
07. 01. 2021 dokument
07. 01. 2021 dokument
07. 01. 2021 dokument
06. 01. 2021 dokument
06. 01. 2021 dokument
06. 01. 2021 dokument
06. 01. 2021 dokument

XML