Město Nový Jičín

Okresní město
Okres Nový Jičín

http://novy-jicin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Nový Jičín
Masarykovo nám. 1/1
741 01 Nový Jičín

Datová schránka: ywmb4nc
E-mail: posta@novyjicin-town.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 10. 2020 dokument
23. 10. 2020 dokument
23. 10. 2020 dokument
23. 10. 2020 RM rozhodla zveřejnit záměr darování U rampy evidovanou pod inventárním identifikátorem 212039812072 ve výši pořizovací ceny 375.739,-Kč z majetku města Nového Jičína
23. 10. 2020 zveřejnit záměr nájmu části pozemku parc. č. 347/2 (ostatní plocha, manipulační plocha o evidované výměře 3.470 m2 ) v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, pro spol. Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001 se sídlem: náměstí Junkových 2808/2, PSČ 155 00 Praha 5, tak jak je vyznačeno v přiloženém snímku katastrální mapy a který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Nový Jičín pro obec Nový Jičín.
23. 10. 2020 Nově přijaté Z+N v období od 24.8.-21.10.2020.
22. 10. 2020 Zajištění fungování úřadů a omezení úředních hodin
21. 10. 2020 Mimořádné opatření č. 29/2020
21. 10. 2020 povinnost v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění
19. 10. 2020 OOP stanovení DZ na ul. Jugoslávská v Novém Jičíně
19. 10. 2020 Oznámení, zahájení společného řízení, chodníkové těleso v obci Bartošovice – I. etapa
16. 10. 2020 Zahájení zjišťovacího řízení koncepce "Program zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko"
16. 10. 2020 OOP stanovení PDZ na ul. Resslova v Novém Jičíně
15. 10. 2020 OOP - návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, MK Polní v Šenově u Nového Jičína
15. 10. 2020 Městský úřad Nový Jičín bude otevřen pouze v omezeném režimu
14. 10. 2020 OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, zřízení vyhrazeného parkoviště ZTP na MK Komenského v Suchdole nad Odrou, k.ú. Suchdol nad Odrou
13. 10. 2020 OOP stanovení PDZ na ul. Hřbitovní v Novém Jičíně
12. 10. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice III/0486 v k.ú. Polouvsí, rekonstrukce propustku
12. 10. 2020 Usnesení o odročení dražebního jednání
12. 10. 2020 Usnesení o odročení dražebního roku
12. 10. 2020 Usnesení o odročení dražebního roku
12. 10. 2020 Mimořádné opatření č.28/2020
12. 10. 2020 Oznámení zahájení územního řízení - kanalizace a ČOV Starý Jičín-Palačov.
08. 10. 2020 Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje na období 2020-2044
08. 10. 2020 Dražební vyhláška
08. 10. 2020 Oznámení o uložení písemnosti pro Ivana Te Laar
07. 10. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice II/482 v k.ú. Rybí, úprava travnaté plochy podél komunikace
07. 10. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice III/46433 v k.ú. Libhošť, výstavba nového chodníku
06. 10. 2020 Dražební vyhláška proti povinnému: Martin Bayer
06. 10. 2020 OOP stanovení PDZ na ul. Slovanská v Novém Jičíně
06. 10. 2020 OOP - stanovení PDZ na ul. Purkyňova
06. 10. 2020 Oznámení o výkonu zem. činností pro aktualizaci ZABAGED v roce 2020
06. 10. 2020 Mimořádné opatření č. 26/2020
06. 10. 2020 Usnesení z 34. schůze Rady města Nový Jičín
05. 10. 2020 OOP stanovení PDZ na ul. Gregorovo a K.Čapka v Novém Jičíně - rekonstrukce chodníku
05. 10. 2020 Z Á M Ě R pronájmu zveřejnit záměr pronájmu plakátovací plochy na novou část cca (1m2) pozemku parc.č. 471/1(ostatní plocha, zeleň o evidované výměře 6.401m2) v obci Nový Jičín v k.ú. Loučka u Nového Jičína, tak jak je vyznačeno v přiloženém snímku katastrální mapy a který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Nový Jičín pro obec Nový Jičína a k.ú. Loučka u Nového Jičína.
01. 10. 2020 návrh střednědobých výhledů rozpočtů (plánů výnosů a nákladů) na období let 2022 až 2023 příspěvkových organizací města Nový Jičín
29. 09. 2020 OOP stanovení PDZ na ul. Propojovací v Novém Jičíně výstavba hasičské stanice
29. 09. 2020 dokument
29. 09. 2020 dokument
25. 09. 2020 Prodej části pozemku parc.č. 384/27 (ostatní plocha, zeleň o evidované výměře 39.740 m2) nově dle geometrického plánu č. 1502-62/2016 ze dne 20.05.2016 označena jako parc. č. 384/96 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 57 m2) a části pozemku parc.č. 384/51 (ostatní plocha, zeleň o evidované výměře 7225 m2) nově dle geometrického plánu č. 1502-62/2016 ze dne 20.05.2016 označena jako parc. č. 384/97 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 103 m2) vše v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí.
25. 09. 2020 Prodej pozemků pod bytovými domy parc. č. 471/4 (zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 1133 m2), parc. č. 450/4 (zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 177 m2), parc. č. 450/3 (zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 270 m2), parc. č. 450/6 (zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 312 m2) a parc. č. 450/5 (zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 293 m2) vše v obci Nový Jičín v k. ú. Loučka u Nového Jičína a pozemků pod bytovými domy parc. č. 642 (zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 317 m2), parc. č. 643 (zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 314 m2), v obci Nový Jičín, v k. ú. Žilina u Nového Jičína pro Stavební bytové družstvo Venkov, se sídlem Dukelská 253, PSČ 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČO: 14614871.
24. 09. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, železniční přejezd na silnici III/05715 v k.ú. Šenov u Nového Jičína
24. 09. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - A..." již není dostupný.
24. 09. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - B..." již není dostupný.
24. 09. 2020 Nabídka majetku - ID 1/10, p.č. 1187/4,1190/4,1191/1 k.ú. Straník
24. 09. 2020 dokument
24. 09. 2020 dokument
24. 09. 2020 dokument
24. 09. 2020 dokument

XML