Město Nový Jičín

Okresní město
Okres Nový Jičín

http://novy-jicin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Nový Jičín
Masarykovo nám. 1/1
741 01 Nový Jičín

Datová schránka: ywmb4nc
E-mail: posta@novyjicin-town.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 11. 2019 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy
08. 11. 2019 Oznámení o zahájení řízení a o veřejném projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu pro obec Starý Jičín a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
07. 11. 2019 Nájem části stavby MK na parc. č. 301/4 v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí o celkové výměře 15 m2.
07. 11. 2019 Nájem části stavby MK na parc. č. 872/48 v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí o celkové výměře 13 m2.
06. 11. 2019 Návrh Rozpočtu Svazku obcí regionu Novojičínska pro rok 2020 včetně důvodové zprávy ke zveřejnění
06. 11. 2019 Oznámení o uložení písemností pro Petra Sváčka, trvale bytem Nový Jičín, Loučka.
05. 11. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice III/04738 v k.ú. Suchdol n. Odrou
05. 11. 2019 Návrhy střednědobých výhledů rozpočtů (plánů výnosů a nákladů) na období let 2021 až 2022 příspěvkových organizací města Nový Jičín
04. 11. 2019 OOP - návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, místních komunikacích v obci Mořkov, k.ú. Mořkov
04. 11. 2019 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - uzavírka Masarykova náměstí v Novém Jičíně na akce OŠKS
04. 11. 2019 Oznámení o uložení písemnosti pro: Norbert Alan Turchan
01. 11. 2019 část (150 m2) pozemku parc.č. 580/1 ostatní plocha o výměře 8.067m2, část (40 m2) pozemku parc.č. 580/11 ostatní plocha o výměře 3.077m2), část (140 m2) pozemku parc.č. 580/12 ostatní plocha o výměře 1.957m2 vše v k.ú Nový Jičín – Horní Předměstí,
31. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 27/2019 na obsazení pracovní pozice "referent VS na úseku územního plánování".
31. 10. 2019 Usnesení ze 17. schůze Rady města Nový Jičín, konané den 23.10.2019
31. 10. 2019 Usnesení z 6. Zastupitelstva města Nový Jičín konaného v mimořádném termínu dne 23.10.2019.
30. 10. 2019 Návrh Rozpočtu Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice na rok 2020 (v Kč).
29. 10. 2019 OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích oznámení - stanovení DZ na ul. Gregorova
29. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 26/2019 na obsazení pozice "referent VS na úseku investic města".
29. 10. 2019 Oznámení zahájení územního řízení, Šenov u NJ, ŘSD, přeložky VN a NN, IZ-12-8000872
25. 10. 2019 Informace o připravovaném 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín, které se uskuteční ve čtvrtek 7. listopadu 2019 od 15:00 hodin.
25. 10. 2019 byt č. 26 o velikosti 2+1 v domě č. p. 1825 na ulici Luční 4
25. 10. 2019 byt č. 2 o velikosti 3+1 v ddomě č. p. 28 na Masarykově nám. 17
25. 10. 2019 byt č. 2 o velikosti 2+1 v domě č. p. 2 na ulici Masarykovo nám. 2
25. 10. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení, revitalizace bytového domu Na Lani 212, Nový Jičín
25. 10. 2019 Oznámení o uložení písemnosti pro: Norbert Alan Turchan
25. 10. 2019 zveřejnit záměr pronájmu volných parkovacích míst č. 10 a č. 20 pro osobní vozidla v budově bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc. č. 471/6 v k. ú. Loučka u Nového Jičína. Záměr č. 40/2019/OB,
25. 10. 2019 zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 617 na ul. Sokolovská 9, Nový Jičín, tvořený kancelářemi č. 4, č. 5, č. 6 v 1. patře budovy a podílem na společných prostorách, o celkové výměře 78,10 m2, politické straně KDU-ČSL, IČO: 00442704. Záměr č. 38/2019/OB,
25. 10. 2019 zveřejnit záměr pronájmu volných nebytových prostor č. 219, 217, 215, 212 s podílem na společných prostorách budovy ve 2. NP budovy č. p. 1854 na ul. Suvorovova 152, Nový Jičín a místnosti č. 410 a 411 s podílem na společných prostorách budovy ve 4. NP místnosti. Záměr č. 44/2019/OB.
24. 10. 2019 OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích oznámení návrhu stanovení DZ ul. Hoblíkova v NJ
24. 10. 2019 Nájem části stavby MK na parc. č. 872/1 v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí a na parc. č. 872/56 v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí o celkové výměře 13 m2.
24. 10. 2019 Ztráty a nálezy nově přijaté od 9.10.-23.10.2019
23. 10. 2019 Nájem části stavby MK na parc. č. -113 v k.ú. Nový Jičín - město o celkové výměře 15 m2.
23. 10. 2019 Nájem části stavby MK na parc. č. -113 v k.ú. Nový Jičín - město o celkové výměře 15 m2.
21. 10. 2019 OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích oznámení - stanovení DZ na ul. Sportovní v NJ
21. 10. 2019 OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích oznámení - stanovení DZ na ul. Máchova v NJ
21. 10. 2019 OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích oznámení - stanovení DZ na ul. Dlouhá v NJ
21. 10. 2019 OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích oznámení - stanovení DZ v Kojetíně
21. 10. 2019 OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích oznámení - stanovení DZ na ul. Husova v NJ
21. 10. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, uzavírka pro vozidla s nejvyšší povolenou hmotností 12 tun na silnici I/48 a D48
17. 10. 2019 OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích zrušení DZ na ul. Bratří Jaroňků
17. 10. 2019 povinnost v souladu se zákonem č. 25/2000 Sb., v platném znění
17. 10. 2019 OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - DZ na ul. Za Korunou
17. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 25/2019 na obsazení pracovní pozice "referent VS na úseku kontrolním".
16. 10. 2019 OOP - návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, MK - parkoviště v obci Jeseník n. Odrou
15. 10. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice III/46432 v Sedlnici, rekonstrukce vodovodní přípojky u domu č.p. 217
11. 10. 2019 Krajský úřad MSK zasílá informaci o přijetí návrhu koncepce "Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019-2027" včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a žádá dotčené ÚSC o zveřejnění.
11. 10. 2019 INFORMINFORMACE o připravovaném 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín, které se uskuteční ve středu 23.10.2019 od 15:00 hodin v aule budovy radnice Masarykovo nám. 1, Nový Jičín.
11. 10. 2019 Nájem části stavby MK na parc. č. 14/1 v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí o celkové výměře 40 m2.
10. 10. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, kanalizační vpusť na silnici III/05716 v obci Hostašovice
09. 10. 2019 Ztráty a nálezy, přijaté v období 7.6.2019 do 8.10.2019.

XML