Město Nový Jičín

Okresní město
Okres Nový Jičín

http://novy-jicin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Nový Jičín
Masarykovo nám. 1/1
741 01 Nový Jičín

Datová schránka: ywmb4nc
E-mail: posta@novyjicin-town.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 02. 2020 Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
28. 02. 2020 Informace o připravovaném 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín.
28. 02. 2020 Usnesení RM
28. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 08/2020 na obsazení pracovní pozice "referent(ka) VS na úseku živnostenské kontroly".
28. 02. 2020 Rozhodnutí o povolení změny stavby vodního díla před dokončením "Odkanalizování obce Hodslavice - Změna stavby č. 1 před dokončením"
27. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 07/2020 na obsazení pracovního místa "referent(ka) VS na úseku sociálních věcí".
27. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 05/2020 na obsazení pracovního místa "administrativně ekonomická pracovnice (pracovník)".
27. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 06/2020 na obsazení dvou pracovních míst "referent(ka) VS na úseku přestupků".
27. 02. 2020 Nájem části stavby MK na parc. č. 9/15 v k.ú. Nový Jičín - město celkové výměře 15 m2.
27. 02. 2020 zveřejnit záměr pachtu část (417 m2) pozemku parc.č. 1605/9 (trvalý trávní porost o evidované výměře 1.032 m2), část (756 m2) pozemku parc.č. 1565 (trvalý trávní porost o evidované výměře 2.286 m2), část (52 m2) pozemku parc.č. 1597/2 (ostatní plocha o evidované výměře 657 m2), část (26 m2) pozemku parc.č. 1597/18 (ostatní plocha o evidované výměře 39 m2), část (30 m2) pozemku parc.č. 1597/30 (ostatní plocha o evidované výměře 298 m2), část (36 m2) pozemku parc.č. 1646/6 (ostatní plocha o evidované výměře 59 m2), část (145 m2) pozemku parc.č. 1644/16 (ostatní plocha o evidované výměře 366 m2), část (394 m2) pozemku parc.č. 1632/4 (ostatní plocha o evidované výměře 1.789 m2), pozemek parc.č. 1644/18 (ostatní plocha o evidované výměře 98 m2), pozemek parc.č. 1646/5 (ostatní plocha o evidované výměře 26 m2), část (550 m2) pozemku parc.č. 1646/3 (ostatní plocha o evidované výměře 589 m2), pozemek parc.č. 1634/37 (trvalý trávní porost o evidované výměře 65 m2), část (240 m2) pozemku parc.
27. 02. 2020 Rozhodnutí - stavební úpravy OC Galerie Javor, Gen. Hlaďo 1849/25, Nový Jičín.
26. 02. 2020 OOP - návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice II/464 a III/4809 v k.ú. Sedlnice a k.ú. Mošnov
26. 02. 2020 Nabídkové řízení na prodej pozemku pro výstavbu objektu "Bytové domy - Dolní Brána" Nabídkové řízení na prodej pozemku pro výstavbu objektu "Bytové domy - Dolní Brána". Ke koupi se nabízí část pozemku p.č. 28/1 (ostatní plocha, zeleň) v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, nově označená jako pozemek p. č. 28/15 o výměře 2 358 m2 oddělený geometrickým plánem č. 1516-55/2016 zpracovaným Ing. Ivo Míčkem, Pod Lipami 700/3, 741 01 Nový Jičín. Souhlas s dělením pozemku byl vydán sdělením Městského úřadu Nový Jičín – Odboru územního plánování a stavebního řádu ze dne 6.10.2016 pod č.j. ÚPSŘ/69863/2016. Stávající pozemek p. č. 28/1 (ostatní plocha, zeleň) o evidované výměře 6543 m² v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí je zapsán na listu vlastnictví číslo 10001 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín. Pozemek je zatížen věcnými břemeny zapsanými v katastru nemovitostí. Minimální nabídková kupní cena je stanovena 3.890.700,- Kč plus DPH
26. 02. 2020 prodej části (36 m2, tj. 9 x 4m2) pozemku parc. č. 397/8 (ostatní plocha, jiná plocha o evidované výměře 12372 m2) v obci Nový Jičín, v k. ú. Loučka u Nového Jičína
26. 02. 2020 zveřejnit záměr prodeje části (5m2) pozemku parc.č. 872/1 (ostatní plocha, jiná plocha o evidované výměře 53.527 m2) v obci Nový Jičín, v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, dle č. GP 1376-45/2010 bude oddělen nový pozemek, majetkoprávní záměr č. 3113,
26. 02. 2020 Oznámení o zahájení stavebního řízení, zateplení a stavební úpravy BD Na Lani 269, parc.č. 450/4 a 445/6 k.ú. Loučka u NJ
26. 02. 2020 záměr pronájmu části (21m2) pozemku parc.č. 347/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované výměře 4.617m2 ) v obci Nový Jičín k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, majetkoprávní záměr č. 3116,
25. 02. 2020 OOP stanovení DZ - místní úprava na ul. Gregorova v Novém Jičíně
25. 02. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, most ev. č. 46420-3 na silnici III/46420 v k.ú. Hladké Životice
25. 02. 2020 dokument
24. 02. 2020 nabídkové řízení na pronájem nebytového prostoru č. 4 v budově č. p. 1525 na ulici Revoluční 6 v Novém Jičíně o celkové výměře 58,44 m², tvořeného 5 místnostmi s minimálním nájemným ve výši 809 Kč/m²/rok, za účelem užívání kanceláře. Záměr č. 47/2019/OB
24. 02. 2020 dokument
24. 02. 2020 dokument
24. 02. 2020 dokument
24. 02. 2020 dokument
24. 02. 2020 dokument
24. 02. 2020 dokument
24. 02. 2020 dokument
24. 02. 2020 dokument
24. 02. 2020 dokument
24. 02. 2020 dokument
24. 02. 2020 dokument
24. 02. 2020 dokument
24. 02. 2020 dokument
24. 02. 2020 dokument
21. 02. 2020 darování části (325 m2) pozemku v rozsahu zeleně parc. č. 364/2 (ostatní plocha, jiná plocha o evidované výměře 343 m2) v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí a části (18 m2) pozemku v rozsahu zeleně parc. č. 330/6 (ostatní plocha, jiná plocha o evidované výměře 42 m2) v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí.
21. 02. 2020 Nájem části stavby MK na parc. č. 512/1 v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí celkové výměře 13 m2.
21. 02. 2020 Nájem části stavby MK na parc. č. 330/1 v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí celkové výměře 15 m2.
21. 02. 2020 Rozhodnutí, stavební povolení, revitalizace BD na ul. Riegrova 526/21, k.ú. NJ-HP
19. 02. 2020 povinnost v souladu se zákonem č. 25/2000 Sb., v platném znění
19. 02. 2020 Oznámení o uložení písemnosti pro Petra Matiaška, trvale bytem Nový Jičín.
18. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice "referent(ka) VS na úseku územního plánování".
14. 02. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice II/464 a III/4809 v k.ú. Sedlnice a k.ú. Mošnov
14. 02. 2020 Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Kunín v letech 2015 – 2019
14. 02. 2020 byt č. 46 o velikosti 2+1 v domě č. p. 1783 na ulici Trlicova 10 v Novém Jičíně
14. 02. 2020 byt č. 21 o velikosti 1+1 v domě č. p. 1825 na ulici Luční 4 v Novém Jičíně
14. 02. 2020 byt č. 23 o velikosti 1+1 v domě č. p. 1825 na ulici Luční 4 v Novém Jičíně
14. 02. 2020 byt č. 4 o velikosti 2+1 v domě č. p. 39 na ulici Dobrovského 2 v Novém Jičíně
14. 02. 2020 Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení, výměna střešní konstrukce a půdní vestavba RD č.p. 24 k.ú. Kojetín u SJ
13. 02. 2020 Dokument "Rozhodnutí, prodlouže..." již není dostupný.

XML