Město Nový Jičín

Okresní město
Okres Nový Jičín

http://novy-jicin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Nový Jičín
Masarykovo nám. 1/1
741 01 Nový Jičín

Datová schránka: ywmb4nc
E-mail: posta@novyjicin-town.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 01. 2019 Společné povolení - skladová hala, st.p. 522, parc.č. 336/76, k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí.
21. 01. 2019 pronájem pozemků parc. č. 248/1 (orná půda o evidované výměře 7.010 m2), parc.č. 248/7 (orná půda o evidované výměře 10.112 m2), par.č. 254/1 (orná půda o evidované výměře 17.850 m2), par.č. 263/1 (orná půda o evidované výměře 3.850 m2), par.č. 263/9 (orná půda o evidované výměře 1.665 m2), par.č. 263/12 (orná půda o evidované výměře 360 m2), par.č. 254/2 (orná půda o evidované výměře 2.683 m2), par.č. 506/2 (ostatní plocha o evidované výměře 286 m2), část (650m2) pozemku parc.č. 248/6 orná půda o evidované výměře 941 m2), část (10.500 m2) pozemku parc.č. 248/5 (orná půda o evidované výměře 14.997 m2), část (414 m2) par.č. 248/8 (orná půda o evidované výměře 416 m2) vše zapsáno v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí,
21. 01. 2019 byt č. 5 o velikosti 2 + 1 na ulici Bulharská 7
21. 01. 2019 byt č. 2 o velikosti 1 + 1 na ulici Dobrovského 5
21. 01. 2019 OOP stanovení přechodné úpravy provozu na C115 v k.ú. Rybí
18. 01. 2019 Oznámení o uložení písemnosti pro paní Emilii Purmenskou, bytem Štramberk.
18. 01. 2019 Rozhodnutí - Instalace 2 x KGJ Tedom T33 AP do objektu hotelu Kalač v Novém Jičíně.
17. 01. 2019 Rozpočet města Nový Jičín na rok 2019 schválený v Zastupitelstvu města Nový Jičín dne 18.12.2018.
17. 01. 2019 Rozpočtová opatření schválená v orgánech města Nový Jičín v roce 2018 za období leden - prosinec 2018 (v příjmech, ve výdajích, financování)
17. 01. 2019 Oznámení o uložení písemnosti pro Pavel Pompa, trvale bytem Nový Jičín.
17. 01. 2019 Oznámení o uložení písemnosti pro Miroslav Čonka, trvale bytem Nový Jičín.
16. 01. 2019 Nájem části stavby MK na parc. č. 673/56 v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí o celkové výměře 13 m2.
15. 01. 2019 Vyhlášení výběrového řízení č. 2/2019 na obsazení pracovního místa "referent(ka) VS na úseku investic města".
08. 01. 2019 OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích DZ na ul. Mendelova v NJ
08. 01. 2019 OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích vodorovné DZ na ul. Žižkova v NJ
08. 01. 2019 Oznámení o uložení písemnosti pro Pavel Pompa, trvale bytem Nový Jičín.
07. 01. 2019 OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - oznámení o stanovení DZ na MK v ovci Sedlnice
07. 01. 2019 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - stanovení DZ na MK ul. Na Lani v NJ
07. 01. 2019 Směna pozemku parc. č. 1/2 (zahrada o evidované výměře 93 m2) v k. ú. Nový Jičín – město a parc.č. 6 (zahrada o evidované výměře 171 m2) v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí.
06. 01. 2019 Závěrečný účet za rok 2017 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016.
04. 01. 2019 Prodloužení platnosti územního rozhodnutí - veřejné osvětlení na ul. Revoluční, parc.č. 103/1, 105/1, k.ú. NJ-HP.
03. 01. 2019 Nájem části stavby MK na parc. č. 621/2 v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí o celkové výměře 13 m2.
27. 12. 2018 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
21. 12. 2018 USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 18.12.2018.
21. 12. 2018 OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - rozšíření parkoviště ul. Revoluční
21. 12. 2018 OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Msgr. Šrámka v Novém Jičíně
21. 12. 2018 OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Dolní Brána
20. 12. 2018 OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Gen. Hlaďo- rozšíření parkoviště
20. 12. 2018 OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích oznámení v obci Bernartice nad Odrou
20. 12. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 5/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
19. 12. 2018 Rozpočtová opatření schválená v orgánech města Nový Jičín v roce 2018 za období 01.01.2018 - 03.12.2018 (v příjmech, ve výdajích, financování)
19. 12. 2018 Oznámení o stanovení ceny pro stočné na rok 2019, cena stočného pro rok 2019 činí 42,01 Kč vč. DPH.
19. 12. 2018 Oznámení doručení Návrhu územního plánu Hladké Životice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
19. 12. 2018 Oznámení doručení Návrhu změny č. 1 územního plánu pro Obec Starý Jičín a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
19. 12. 2018 Oznámení doručení Návrhu územního plánu Hostašovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
19. 12. 2018 Rozhodnutí - stavební povolení na stavbu - Výměna tepelného zdroje bytového domu č.p. 1865 na ulici Dlouhá 44, k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí.
18. 12. 2018 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
13. 12. 2018 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
13. 12. 2018 Nájem části (32 m2) pozemku parc. č. 619/26 ( zahrada o evidované výměře 168 m2) a části (35 m2) pozemku parc. č. 608/45 (ostatní plocha, jiná plocha o evidované výměře 95 m2) v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí,
13. 12. 2018 Nájem části stavby MK na parc. č. 519/32 v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí o celkové výměře 15 m2.
13. 12. 2018 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
12. 12. 2018 Usnesení RM
11. 12. 2018 Rozpočty (výnosů a nákladů) příspěvkových organizací města Nový Jičín na rok 2018 a RM dne 03.12.2018 schválené rozpočty (plánů výnosů a nákladů) příspěvkových organizací města Nový Jičín na rok 2019
11. 12. 2018 Střednědobé výhledy rozpočtů (plánů výnosů a nákladů) na období let 2020 až 2021 příspěvkových organizací města Nový Jičín schválené v RM dne 03.12.2018.
11. 12. 2018 vyhlášení NŘ na pronájem NP (prostor sloužící podnikání) č. 6, 7 a 8 v budově č. p. 617 na ul. Sokolovská 9, Nový Jičín, tvořen 3 místnostmi a podílem na společných prostorách o celkové výměře 49,38 m2 v přízemí domu. Záměr č. 278/2018/OB,
11. 12. 2018 záměru pronájmu NP v budově č. p. 46 na ul. Lidická 1, Nový Jičín - kancelář č. 3 s podílem na spol. prostorách o celkové výměře 37,01 m2 v 1. patře budovy. Záměr č. 279/2018/OB,
11. 12. 2018 záměr pronájmu NP č. 117 v 1. nadzemním podlaží, tvořený 1 místností, podílem na čekárně a podílem na spol. prostorách o celkové výměře 35,96 m2 v budově č. p. 1028 na ul. Msgr. Šrámka 11, Nový Jičín (stomatologická poliklinika). Záměr č. 254/2018/OB,
11. 12. 2018 Dokument "Oznámení zahájení spo..." již není dostupný.
10. 12. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 1/2019 na obsazení pracovní pozice "referent veřejné správy na úseku rozvoje města".
10. 12. 2018 dokument

XML