Obec Postřelmov

Město, městys, obec, MČ
Okres Šumperk

http://postrelmov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 09. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
26. 09. 2023 záměr pronájmu části pozemku parc.č. 329 v k.ú. Postřelmov - zasilkový Z BOX
26. 09. 2023 Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku - Usnesení
26. 09. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Daň z nemovitých věcí na rok 2023 - Finanční úřad pro Olomoucký kraj
26. 09. 2023 PRODEJ POZEMKŮ V LOKALITĚ VYHNÁLOV - JIH
25. 09. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
25. 09. 2023 Záměr pronájmu části prostor v objektu č.p. 659 (stará hasičská zbrojnice)
25. 09. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu: Obecně závazná vyhláška obce Postřelmov o nočním klidu v roce 2023
25. 09. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
25. 09. 2023 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu
25. 09. 2023 Záměr pronájmu prostor v objektu Zdravotního střediska Postřelmov č.p. 501
25. 09. 2023 Rozhodnutí o souhlasu s uzavřením dohody o ukončení veřejnoprávní smlouvy mezi městem Zábřeh a obcí Postřelmov o výkonu úkolů Městské policie Zábřeh
25. 09. 2023 Rozhodnutí o umístění stavby
25. 09. 2023 Rozhodnutí o umístění stavby
25. 09. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikací
25. 09. 2023 Záměr pronájmu části pozemku parc.č.1963/6 v k.ú. Postřelmov
25. 09. 2023 Záměr pronájmu pozemku - vodní plocha - "Pískáč"
25. 09. 2023 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022
25. 09. 2023 Usnesení - přerušení odvolacího řízení
25. 09. 2023 Záměr pronájmu části prostor v objektu č.p. 61 v ul. Komenského v k.ú. Postřelmov
24. 09. 2023 Zahájení řízení o prodloužení platnosti společného povolení stavby
24. 09. 2023 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2022
24. 09. 2023 Rozhodnutí o umístění stavby INS_FTTH_CZ_2593_77094_Postřelmov_3
24. 09. 2023 Záměr prodeje pozemku parc.č. 1672/103 v k.ú. Postřelmov
24. 09. 2023 Rozhodnutí o souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Zábřeh a obcí Postřelmov o přenesené působnosti na úseku výkonu přestupků
24. 09. 2023 Rozhodnutí hejtmana Ol.kraje o zrušení vyhlášeného období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
24. 09. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
24. 09. 2023 Oznámení zahájení územního řízení
24. 09. 2023 Jednání zastupitelstva obce Postřelmov 28.6.2023 v 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Postřelmov
24. 09. 2023 Záměr prodeje pozemku parc.č. 1064/2 o výměře 116 m2 - ostatní plocha v k.ú. Postřelmov
24. 09. 2023 Záměr pronájmu pozemků parc.č.1950 a parc.č.1711 v k.ú. Postřelmov
22. 09. 2023 Záměr pachtu pozemků v k.ú. Postřelmov a v k.ú. Chromeč k zemědělskému hospodaření - díl 1 a díl 2
22. 09. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
21. 09. 2023 Jednání zastupitelstva obce 27.9.2023 - program jednání
20. 09. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
19. 09. 2023 Oznámení - zahájení společného řízení - Rekonstrukce stávající místní komunikace na ul. Zahradní v Postřelmově
05. 09. 2023 Zahájení řízení o prodloužení platnosti společného povolení stavby
31. 08. 2023 Rozpočtové opatření č.3 obce na rok 2023
30. 08. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
29. 08. 2023 Záměr pronájmu části prostor v objektu č.p. 659 (stará hasičská zbrojnice)
08. 08. 2023 Záměr pronájmu části pozemku parc.č.1963/6 v k.ú. Postřelmov
08. 08. 2023 Záměr pronájmu části prostor v objektu č.p. 61 v ul. Komenského v k.ú. Postřelmov
02. 08. 2023 Rozhodnutí hejtmana Ol.kraje o zrušení vyhlášeného období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
12. 07. 2023 Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
11. 07. 2023 Záměr prodeje pozemku parc.č. 1064/2 o výměře 116 m2 - ostatní plocha v k.ú. Postřelmov
04. 07. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Postřelmov od obce Postřelmov na opravu kostela sv. Matouše v Postřelmově
03. 07. 2023 Podmínky prodeje pozemku parc.č. 1672/103 pro výstavbu RD v lokalitě Vyhnálov , jih v k.ú. Postřelmov
29. 06. 2023 Rozpočtové opatření č. 2 obce na rok 2023
29. 06. 2023 Rozpočtové opatření č.1 obce na rok 2023
29. 06. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu: Obecně závazná vyhláška obce Postřelmov o nočním klidu v roce 2023

XML