Obec Postřelmov

Město, městys, obec, MČ
Okres Šumperk

http://postrelmov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 06. 2022 Záměr pronájmu pozemků v lokalitě "Pískáč"
24. 06. 2022 Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou
23. 06. 2022 Dražební vyhláška č.j. 189 EX945/19 - 19
22. 06. 2022 Jednání zastupitelstva obce Postřelmov 29.6.2022 v 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Postřelmov
22. 06. 2022 Záměr prodeje části pozemku z parc.č. 683 v k.ú. Postřelmov
17. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
17. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
13. 06. 2022 Částka Sbírky zákonů č. 66/2022
10. 06. 2022 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021
07. 06. 2022 Záměr pronájmu prostor ve Zdravotním středisku Postřelmov
07. 06. 2022 Záměr prodeje pozemku parc.č. 1918/12 v k.ú. Postřelmov
07. 06. 2022 Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou
04. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
01. 06. 2022 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
01. 06. 2022 Finanční úřad pro Olomoucký kraj - Veřejná vyhláška k dani z nemovitých věcí na rok 2022
01. 06. 2022 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021
30. 05. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
30. 05. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
30. 05. 2022 Dokument "Rozhodnutí - Stavební..." již není dostupný.
30. 05. 2022 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2021
27. 05. 2022 Částka Sbírky zákonů č. 66/2022
23. 05. 2022 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
22. 05. 2022 Částka Sbírky zákonů č. 56/2022
20. 05. 2022 Státní veterinární správa - změna nařízení mimořádných veterinárních opatření ze dne 16.3.2022
20. 05. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
19. 05. 2022 Záměr pronájmu prostor ve Zdravotním středisku Postřelmov
19. 05. 2022 Záměr prodeje pozemku parc.č. 1918/12 v k.ú. Postřelmov
18. 05. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
15. 05. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA k platbě daně z nemovitých věcí - Finanční úřad pro Olomoucký kraj
13. 05. 2022 Dokument "Rozhodnutí - Stavební..." již není dostupný.
12. 05. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
06. 05. 2022 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
06. 05. 2022 Částka Sbírky zákonů č. 56/2022
03. 05. 2022 Státní veterinární správa - změna nařízení mimořádných veterinárních opatření ze dne 16.3.2022
03. 05. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
30. 04. 2022 Veřejná vyhláška oznamující konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Postřelmov
29. 04. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA k platbě daně z nemovitých věcí - Finanční úřad pro Olomoucký kraj
27. 04. 2022 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021
26. 04. 2022 Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1567/1 v k.ú. Postřelmov
26. 04. 2022 Záměr pronájmu budovy č.p. 124 a pozemku (areál bývalého koupaliště) v k.ú. Postřelmov
25. 04. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
20. 04. 2022 Finanční úřad pro Olomoucký kraj - Veřejná vyhláška k dani z nemovitých věcí na rok 2022
17. 04. 2022 Částka Sbírky zákonů č. 42/2022
12. 04. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA k platbě daně z nemovitých věcí - Finanční úřad pro Olomoucký kraj
12. 04. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA k platbě daně z nemovitých věcí - Finanční úřad pro Olomoucký kraj
11. 04. 2022 Státní pozemkový úřad - opravné rozhodnutí
10. 04. 2022 OZV o stanovení obecního systému odpad. hospodářství - oznámení o vyhlášení právního předpisu
10. 04. 2022 Obecně závazná vyhláška o zřízení obecní policie - oznámení o vyhlášení právního předpisu
09. 04. 2022 Výroční zpráva za 2021 - o poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
08. 04. 2022 Veřejná vyhláška oznamující konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Postřelmov

XML