Obec Postřelmov

Město, městys, obec, MČ
Okres Šumperk

http://postrelmov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 05. 2021 Veřejná vyhláška - návrh Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Ol. kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Ol kraje na udržitelný rozvoj území
17. 05. 2021 Mimořádné opatření ze dne 10. května 2021 č. 448
15. 05. 2021 Stanovení místní úpravy provozu
13. 05. 2021 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace} cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
11. 05. 2021 Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 895/1 v k.ú. Postřelmov
07. 05. 2021 Rozpočtové opatření č.1
07. 05. 2021 Mimořádné opatření MZ ze dne 5.5.2021
05. 05. 2021 Záměr pronájmu pozemků
05. 05. 2021 Záměr pronájmu prostor objektu č.p. 137
03. 05. 2021 Záměr Olomouckého kraje o bezúplatný převod nemovitého majetku
03. 05. 2021 Záměr pronájmu pozemku parc.č. 1706/3
01. 05. 2021 Darovací smlouva pro Folklorní soubor Postřelmov z.s.
28. 04. 2021 Stanovení místní úpravy provozu
26. 04. 2021 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace} cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
26. 04. 2021 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí
21. 04. 2021 Rozpočtové opatření č.1
15. 04. 2021 Částka Sbírky zákonů č. 57/2021
15. 04. 2021 ROZHODNUTÍ hejtmana Olomouckého kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 27. 3. 2021
13. 04. 2021 Záměr pronájmu pozemků
13. 04. 2021 Záměr pronájmu prostor objektu č.p. 137
08. 04. 2021 Rozhodnutí hejtmana péče o děti a nezletilé za NS od 22.3.2021
03. 04. 2021 Rozhodnutí hejtmana péče o děti a nezletilé za NS
30. 03. 2021 Částka Sbírky zákonů č. 57/2021
30. 03. 2021 ROZHODNUTÍ hejtmana Olomouckého kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 27. 3. 2021
25. 03. 2021 Sbírka zákonů č. 45/2021
22. 03. 2021 Rozhodnutí hejtmana péče o děti a nezletilé za NS od 22.3.2021
19. 03. 2021 Výběrové řízení na pozici referent na úseku výstavby a ŽP OÚ Postřelmov
19. 03. 2021 Částka Sbírky zákonů č. 41/21
18. 03. 2021 Částka Sbírky zákonů č. 40/2021
17. 03. 2021 Rozhodnutí hejtmana péče o děti a nezletilé za NS
16. 03. 2021 Záměr směny pozemků
11. 03. 2021 Ministerstvo dopravy - změna kategorie regionální dráhy_ukončeno dokazování ve správním řízení
08. 03. 2021 Sbírka zákonů č. 45/2021
02. 03. 2021 Částka Sbírky zákonů č. 41/21
02. 03. 2021 Výběrové řízení na pozici referent na úseku výstavby a ŽP OÚ Postřelmov
01. 03. 2021 Částka Sbírky zákonů č. 40/2021
25. 02. 2021 Záměr směny pozemků
22. 02. 2021 Ministerstvo dopravy - změna kategorie regionální dráhy_ukončeno dokazování ve správním řízení
17. 02. 2021 Záměr pronájmu pozemků parc.č. 328/3 a 329
11. 02. 2021 Sbírka zákonů, částka 11/21
05. 02. 2021 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020
29. 01. 2021 Záměr pronájmu pozemků parc.č. 328/3 a 329
25. 01. 2021 Sbírka zákonů, částka 11/21
25. 01. 2021 Částka Sbírky zákonů č.6/21
19. 01. 2021 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020
15. 01. 2021 Darovací smlouva pro Folklorní soubor Postřelmov z.s.
14. 01. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Postřelmov 2021
12. 01. 2021 Dokument "Ex. úřad Jeseník - us..." již není dostupný.
08. 01. 2021 Částka Sbírky zákonů č.6/21
05. 01. 2021 Mikroregion Zábřežsko - oznámení o zveřejnění dokumentů v souladu se zákonem č,. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

XML