Obec Postřelmov

Město, městys, obec, MČ
Okres Šumperk

http://postrelmov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 10. 2020 MěÚ Zábřeh - veřejná vyhláška- prodloužení doby realizace 2B fáze stavby "I/44 Bludov - průtah"
20. 10. 2020 Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1673/1 v k.ú. Postřelmov
20. 10. 2020 KUOK - Oznámení o pokračování odvolacího řízení a doplnění podkladů rozhodnutí
19. 10. 2020 Krizová opatření Vlády České republiky ze dne 16.10.2020
18. 10. 2020 Sbírka zákonů, částka 158
14. 10. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
12. 10. 2020 Poskytnutí neinvestiční dotace Charitě Zábřeh
10. 10. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření
08. 10. 2020 Veřejná vyhláška o stanovení přechodné úpravy provozu
06. 10. 2020 Záměr pronájmu pozemků v majetku obce, k.ú. Postřelmov
06. 10. 2020 Záměr pronájmu části pozemku parcč. 895/1 orná půda
05. 10. 2020 Pozvánka na zasedání okrskových volebních komisí
05. 10. 2020 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
05. 10. 2020 Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků
05. 10. 2020 Stanovení minimálního počtu OVK
04. 10. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
03. 10. 2020 Pozvánka na zastupitelstvo obce, které se uskuteční 23. 9. 2020
01. 10. 2020 Sbírka zákonů, částka 158
28. 09. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
27. 09. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - ochranné prostředky dýchacích cest
25. 09. 2020 MěÚ Zábřeh - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - úplná uzavírka provozu na silnici II/368 v obci Svébohov
24. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 3
23. 09. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření
22. 09. 2020 Záměr pronájmu pozemku parc. č. 924 zahrada
22. 09. 2020 Olomoucký kraj - záměr bezúpůatně převést nemovitý majetek
19. 09. 2020 Záměr pronájmu části pozemku parc.č.1673/1
19. 09. 2020 Záměr pronájmu prostor v budově č.p. 501
17. 09. 2020 Záměr pronájmu pozemků v majetku obce, k.ú. Postřelmov
17. 09. 2020 Záměr pronájmu části pozemku parcč. 895/1 orná půda
17. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
16. 09. 2020 Pozvánka na zastupitelstvo obce, které se uskuteční 23. 9. 2020
14. 09. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
11. 09. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - ochranné prostředky dýchacích cest
08. 09. 2020 MěÚ Zábřeh - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - úplná uzavírka provozu na silnici II/368 v obci Svébohov
08. 09. 2020 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 330/1
08. 09. 2020 Český statistický úřad - Integrované šetření zemědělství 2020 v Olomouckém kraji
07. 09. 2020 Pozvánka na zasedání okrskových volebních komisí
04. 09. 2020 Záměr pronájmu pozemku parc. č. 924 zahrada
03. 09. 2020 Záměr pronájmu části pozemku parc.č.1673/1
03. 09. 2020 Záměr pronájmu prostor v budově č.p. 501
27. 08. 2020 Záměr pronájmu pozemků
27. 08. 2020 Záměr výpůčky části pozemku parc.č. 1954
21. 08. 2020 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 330/1
18. 08. 2020 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
17. 08. 2020 MěÚ Zábřeh - stanovení přechodné úpravy provozu - změna vedení objížďky 2.etapy rekonstrukce silnice "I/44 Zábřeh - obchvat Postřelmova"
17. 08. 2020 MěÚ Zábřeh - stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu realizace stavby "I/44 Bludov - průtah"
17. 08. 2020 Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků
11. 08. 2020 Záměr pronájmu pozemků
11. 08. 2020 Záměr výpůčky části pozemku parc.č. 1954
10. 08. 2020 Stanovení minimálního počtu OVK

XML