Obec Horoměřice

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-západ

http://horomerice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Horoměřice
Velvarská 100
252 62 Horoměřice

Datová schránka: m93bd5b
E-mail: podatelna@horomerice.cz, ou_horomerice@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 05. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny celoměstsky významných změn III Z 2748/00
23. 05. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Český svaz včelařů
20. 05. 2020 Záměr obce Horoměřice parc. č. 428/113
20. 05. 2020 Záměr obce Horoměřice o pronajmutí garáže č. 4 v ulici Velvarská (Zámeček)
14. 05. 2020 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí neznámý vlastník
12. 05. 2020 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce
12. 05. 2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020
06. 05. 2020 Záměr obce Horoměřice parc. č. 428/113, 428/107, 428/129, 428/3, 88/24
05. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu obce Horoměřice za rok 2019
05. 05. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Přemyslovské střední Čechy
05. 05. 2020 Rozhodnutí - územní rozhodnutí
04. 05. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 09 úprav U 1372/09 a U 1373/09
04. 05. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 17 Z 3212/17, Z 3268/17, Z 3272/17, Z 3276/17, Z 3277/17, Z 3278/17, Z 3279/17 a Z 3280/17
28. 04. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Český svaz včelařů, z. s.
27. 04. 2020 Veřejná vyhláška - odbor metodiky a výkonu daní
27. 04. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o konání opakovaného veřejného projednání změny vlny 05 úprav u 1353/05
27. 04. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 12 Z 3148/12, Z 3158/12 a Z 3183/12
27. 04. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání změny vlny 12 Z 3164/12
23. 04. 2020 Dokument "Oznámení - zahájení ú..." již není dostupný.
23. 04. 2020 Dokument "Oznámení zahíjení úze..." již není dostupný.
22. 04. 2020 Záměr obce Horoměřice pronajmutí skladových prostor
22. 04. 2020 Záměr obce Horoměřice na pozemku parc. č. 162/6
22. 04. 2020 Záměr obce Horoměřice parc. č. 445
16. 04. 2020 Záměr Cetin parc. č. 458/8 a parc. č. 278/4
15. 04. 2020 Veřejná vyhláška - FÚ
03. 04. 2020 Záměr Cetin - parc. č. 458/8 a 278/4
24. 03. 2020 Opatření Preventivní zdravotní komise obce Horoměřice
24. 03. 2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020
24. 03. 2020 Schválený rozpočet obce Horoměřice na rok 2020
24. 03. 2020 Rozpočtové opatření č. 6/2019
24. 03. 2020 Závěrečný účet Obce Horoměřice 2018
24. 03. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 - 2021
24. 03. 2020 Příloha č. 6 k obecně závazné vyhlášce č. 4/2015
24. 03. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zaháhení řízení o vydání zmen vlny 09 úprav U 1372/09 a U 1373/09 územního plánu sídelního útvaru HMP
24. 03. 2020 Veřejná vyhláška o zahájeném řízení o vydání změny vlny 05 úprav - opakované veřejné projednání U1353/05 územního plánu sídelního útvaruHMP
24. 03. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání změn vlny 17
24. 03. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání změn vlny 12
24. 03. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání změny vlny 12 Z 3164/12
24. 03. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu změny vlny 12 Z3131/12
24. 03. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změn vlny 12
24. 03. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny vlny 12 Z 3175/12
24. 03. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
24. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
24. 03. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Aves, z. s.
24. 03. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Klub důchodců Horoměřice p. s.
24. 03. 2020 Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů svazku obcí
24. 03. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Klub důchodců Horoměřice z.s.
24. 03. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
24. 03. 2020 Vyhlášení grantů pro oblast volného času dětí a mládeže na rok 2019
24. 03. 2020 Veřejnoprávní smlouva RK Pohoda 2018

XML