Obec Horoměřice

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-západ

http://horomerice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Horoměřice
Velvarská 100
252 62 Horoměřice

Datová schránka: m93bd5b
E-mail: podatelna@horomerice.cz, ou_horomerice@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 10. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení veřejnou vyhláškou
15. 10. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání aktualizace č. 5 zásad rozvoje hl. m. Prahy
15. 10. 2021 Veřejná vyhláška - neuhrazené odpady 2021
14. 10. 2021 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
13. 10. 2021 Veřejná vyhláška - vyměřen poplatek za odpady
08. 10. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy č. 273/2021
06. 10. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení - územní opatření o zrušení stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy v Praze
05. 10. 2021 Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021
01. 10. 2021 Dokument "Rozhodnutí - závěr zj..." již není dostupný.
20. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
14. 09. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecní povahy č. 1/2021
14. 09. 2021 Vyrozumění členů okrskové volební komise o termínu školení
14. 09. 2021 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.
14. 09. 2021 Střednědobý výhled rozpočtu obce Horoměřice na roky 2022-2025
08. 09. 2021 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
08. 09. 2021 Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021
08. 09. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3130/12, Z 3161/12 a Z 3173/12 vlny 12
08. 09. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 28
08. 09. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 04
08. 09. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 16
31. 08. 2021 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
30. 08. 2021 Schválená střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2024
27. 08. 2021 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle §4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
26. 08. 2021 Záměr obce Horoměřice pronajmout nebytové prostory ,,sklad KP´´ v ulici Velvarská 1
25. 08. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TBC, Horoměřice
24. 08. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení aktualizace č. 11 zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
24. 08. 2021 Veřejná vyhláška -oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 26
24. 08. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3432/00
24. 08. 2021 Veřejná vyhláška o zahájení řízení o vydání změny Z 3717/00
23. 08. 2021 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 31.8.2021
16. 08. 2021 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
13. 08. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu
09. 08. 2021 Zahájení zjišťovacího řízení záměru - Lidl Retail Park
05. 08. 2021 Oznámení záměru - Posuzování vlivů na životní prostředí
05. 08. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení
05. 08. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení
30. 07. 2021 Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021
30. 07. 2021 Záměr Obce Horoměřice v ulici Velvarská 1
30. 07. 2021 Záměr Obce Horoměřice
23. 07. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ochranná ornitologická pásma Praha - Ruzyně
21. 07. 2021 Stanovení minimálního počtu Okrskové volební komise
21. 07. 2021 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
19. 07. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 08 úprav U 1365/08 a U 1367/08
19. 07. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení vlny 24 Z 3416/24 a Z 3419/24
19. 07. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 Z 3107/10
19. 07. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí grantu pro oblast volného času dětí a mládeže na rok 2021 TJ Sokol Horoměřice
14. 07. 2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Horoměřice na roky 2022-2025
07. 07. 2021 Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021
02. 07. 2021 Zápis z rady č. 14 - 2021
01. 07. 2021 Záměr obce Horoměřice - Zasilkovna

XML