Obec Horoměřice

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-západ

http://horomerice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Horoměřice
Velvarská 100
252 62 Horoměřice

Datová schránka: m93bd5b
E-mail: podatelna@horomerice.cz, ou_horomerice@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 09. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 15 Z 3224/15, Z 3226/15, 3244/15, 3245/15, 3247/15, 3248/15 a 3249/15
16. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR
16. 09. 2020 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 22. 9. 2020
16. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 5/2020
14. 09. 2020 Veřejná vyyhláška - oznámenío zahájení řízení o vydání změn vlny 13 Z 3184/13 a Z 3185/13
09. 09. 2020 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
08. 09. 2020 Vyrozumění členů okrskové volební komise o termínu školení
07. 09. 2020 Záměr obce Horoměřice pac. č. 194/27
04. 09. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 15 Z 3228/15, Z 3230/15, Z 3233/15 a Z 3234/15
04. 09. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 02 úprav U 933/02
01. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 4/2020
31. 08. 2020 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
26. 08. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2842/20
17. 08. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 16 3255/16, 3256/16, 3258/16, 3259/16, 3263/16
17. 08. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 04
12. 08. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 16 Z 3264/16
12. 08. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2838/00
03. 08. 2020 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - zastupitelstvo kraje
03. 08. 2020 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - senát
03. 08. 2020 Stanovení minimálního počtu členů volební okrskové komise
28. 07. 2020 Opatření obecné povahy
28. 07. 2020 Dokument "Rozhodnutí - územní r..." již není dostupný.
13. 07. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
10. 07. 2020 Zápis ze zastupitelstva č. 4 - 2020
10. 07. 2020 Záměr Středočeského kraje prodat pozemky v obci Horoměřice
07. 07. 2020 Oznámení záměru
07. 07. 2020 Záměr Středočeského kraje prodat pozemky v obci Horoměřice
02. 07. 2020 Dokument "Rozhodnutí - územní r..." již není dostupný.
01. 07. 2020 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 2. 7. 2020 od 18:00
01. 07. 2020 Rozpočtové opatření č. 3/2020
01. 07. 2020 záměr obce Horoměřice pronajmutí skladových prostor o velikosti cca 5m2
01. 07. 2020 Záměr obce Horoměřice o umístění stavby parc. č. 203, 206/1, 449/12, 449/1
01. 07. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání aktualizace č. 6 zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
30. 06. 2020 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 2. 7. 2020 od 18:00
23. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3433/00
22. 06. 2020 Dokument "Dražební vyhláška č. ..." již není dostupný.
22. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vly 06 úprav U 1359/06 a U 1360/06
22. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2979/09, Z 2984/09 a Z 3028/09 vlny 09
17. 06. 2020 Závěrečný účet Svazu obcí ,, Od Okoře k Vltavě za rok 2019
16. 06. 2020 Záměr obce Horoměřice o zřízení věcného břemene parc. č. 161/23
12. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 07 Z 1424/07
12. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02
12. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájené řízení o vydání změn vlny 19 Z 3327/19, Z 3328/19, Z 3344/19, Z 3349/19 a Z 3365/19
08. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn 2992/10, 3035/10, 3055/10, 3064/10, 3066/10, 3067/10, 3076/10, 3077/10. 3078/10, 3095/10, 3106/10, 3108/10
08. 06. 2020 Dokument "Výzva k vyjádření k p..." již není dostupný.
08. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 06 úprav U 1361/06
08. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 11 Z3114/1, Z3115/11 a Z3116/11
05. 06. 2020 Záměr obce Horoměřice par. č. 439/35
03. 06. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí grantu pro oblast volného času dětí a mládeže na rok 2020 Rodinný klub Pohoda, z. s.
03. 06. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí grantu pro oblast volného času dětí a mládeže za rok 2020 (Technická liga mládeže)

XML