Obec Háj ve Slezsku

Město, městys, obec, MČ
Okres Opava

http://hajveslezsku.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Háj ve Slezsku
Antonína Vaška 86
747 92 Háj ve Slezsku

Datová schránka: cskbqd7
E-mail: podatelna@hajveslezsku.cz, hajveslezsku@hajveslezsku.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 02. 2021 Mimořádné opatření MZDr s účinností od 25.2.2021, které se týká nošení ochranných prostředků dýchacích cest v místech s velkou koncentraci osob v souvislosti s onemocněním Covid-19
23. 02. 2021 zákon, vyhláška a usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 22.2.2021
17. 02. 2021 Usnesení 40. zasedání Rady obce Háj ve Slezsku, konaného dne 8.2.2021
16. 02. 2021 Usnesení vlády ČR o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb ze dne 15.2.2021
15. 02. 2021 ROZHODNUTÍ HEJTMANA MS KRAJE OHLEDNĚ URČENÍ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ URČENÝCH PRO DĚTI RODIČŮ, KTEŘÍ VYKONÁVAJÍ PRÁCI V BEZPEČNOSTNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU A ZRUŠENÍ NĚKTERÝCH PŘEDCHOZÍCH
15. 02. 2021 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 14.02.2021
13. 02. 2021 Vyhlášení záměru na nájem a provozování vodního díla pod názvem "Rozšíření stokové sítě v Háji ve Slezsku III. etapa, stoka B
12. 02. 2021 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 11.2.2021
10. 02. 2021 Vyhlášení záměru na výpůjčku pozemků parc. 1382 k.ú Chabičov ve Slezsku
10. 02. 2021 INFORMACE O KONÁNÍ 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 22.02.2021 OD 16:00 V SÁLE HOTELU POD HŮRKOU HÁJ VE SLEZSKU
09. 02. 2021 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 8.2.2021
04. 02. 2021 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o povolení vyjímky dle §56 odst. 1 a 2 ZOPK ze zákazů chytat, rušit vlka obecného
03. 02. 2021 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o poivolení vyjímky dle §56 odst. 1 a 2 ZOPK ze zákazů chytat, rušit vlka obecného
03. 02. 2021 Výzva k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
29. 01. 2021 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 28.01.2021
27. 01. 2021 Usnesení 39. zasedání Rady obce Háj ve Slezsku, konaného dne 11.01.2021
22. 01. 2021 Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje Určené školy-aktualizace
21. 01. 2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtového výhledu a závěrečného účtu MMS.
20. 01. 2021 Opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikací ul. U Garáží, Cukrovarská , U hřiště, Háj ve Slezsku
20. 01. 2021 Stanovisko Ministerstva dopravy k platnosti řidičských průkazů a dokladů prokazujících profesní způsobilost řidiče v souvislosti s možným koncem nouzového stavu v ČR
20. 01. 2021 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 18.1.2021
12. 01. 2021 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 11.01.2021
09. 01. 2021 ROZHODNUTÍ HEJTMANA MS KRAJE OHLEDNĚ URČENÍ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ URČENÝCH PRO DĚTI RODIČŮ, KTEŘÍ VYKONÁVAJÍ PRÁCI V BEZPEČNOSTNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU
08. 01. 2021 Usnesení vlády ČR o změně krizového opatření ze dne 07.01.2021 s účinností
04. 01. 2021 Usnesení 14. zasedání Zastupitelstva obce Háj ve Slezsku ze dne 14.12.2020
04. 01. 2021 Usnesení 38. zasedání Rady obce Háj ve Slezsku ze dne 16.12.2020
04. 01. 2021 Úřední hodiny Obecního úřadu Háj ve Slezsku s účinností od 27.12.2020
04. 01. 2021 Místní poplatky 2021
04. 01. 2021 ROZHODNUTÍ HEJTMANA MS KRAJE OHLEDNĚ URČENÍ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ URČENÝCH PRO DĚTI RODIČŮ, KTEŘÍ VYKONÁVAJÍ PRÁCI V BEZPEČNOSTNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU
04. 01. 2021 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 23.12.2020
04. 01. 2021 Domov pro seniory Ludmila - Rozpočet 2021, výhled 2022-2023
04. 01. 2021 MŠ Háj ve Slezsku- Rozpočet 2021, výhled 2022-2023
04. 01. 2021 ZŠ Háj ve Slezsku - Rozpočet 2021, výhled 2022-2023
22. 12. 2020 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 21.12.2020
21. 12. 2020 Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parc. č. 38 Chabičov
21. 12. 2020 Leták s informacemi o dobrovolném testování antigenních testů na Covid19
18. 12. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ulice Na Úsoší, Háj ve Slezsku
18. 12. 2020 Usnesení vlády ČR o změně krizového opatření ze dne 17.12.2020
18. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 9/2020
18. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 8/2020
18. 12. 2020 Rozpočet obce Háj ve Slezsku na rok 2021
18. 12. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu obce Háj ve Slezsku na rok 2022-2023
16. 12. 2020 Veřejná vyhláška oznamující vydání Změny č. 1 Územního plánu Háj ve Slezsku včetně jeho úplného znění
15. 12. 2020 Obecně závazná vyhláška Obce Háj ve Slezsku č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
15. 12. 2020 Usnesení vlády ČR o přijetí, zrušení a změny některých krizových opatření ze dne 14.12.2020
11. 12. 2020 Usnesení vlády ČR o prodloužení nouzového stavu a přijetí krizového opatření ze dne 10.12.2020
11. 12. 2020 Zákony o změnách některých zákonů a sdělení MV o tiskové chybě.
10. 12. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ulice Novoměstská, část Lhota, Háj ve Slezsku
08. 12. 2020 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 07.12.2020
04. 12. 2020 Veřejná vyhláška Oznámení zahájení správního řízení ve věci povolení vyjímky - vlk obecný

XML