Město Karviná

Okresní město
Okres Karviná

http://karvina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Karviná
Fryštátská 72/1
733 01 Karviná

Datová schránka: es5bv8q
E-mail: epodatelna@karvina.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 11. 2020 ˇuzemní rozhodnutí Det - nová R420 kV
27. 11. 2020 Program 16. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 07.12.2020 od 17.00 hod. ve velkém sále OPF Karviná
27. 11. 2020 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na PK, vyhr park místa na RZ vozidla z důvodu ZTP na MK ul U Lesa poblíž čp 868
27. 11. 2020 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na PK, umístění nového VDZ V12a+V12c+V10b na MK ul Majakovského u vjezdu do areálu ZUŠ
27. 11. 2020 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na PK, vyhr park místa pro sanitní vozy na MK ul Bratranců Vevrkových před zdrav střediskem
27. 11. 2020 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na PK, umístění nového SDZ B28 s DT E4 na ÚK ul U Mateřské školy
27. 11. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost
27. 11. 2020 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na PK, umístění nového SDZ B29 na ÚK ul Ostravská před zimním stadionem
26. 11. 2020 Záměr změnit smlouvu o výpůjčce prostoru na výpůjčku budovy č. p. 2978 na ulici Kašparova v Karviné-Hranicích
26. 11. 2020 Záměr změnit smlouvu o nájmu a výpůjčce jednotky č. 2346/4 vymězené v domě č. p. 2346 na ulici Tyršova v Karviné-Mizerově
26. 11. 2020 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - obec Dětmarovice
26. 11. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na PK-veřejná vyhláška - vyznačení VDZ V12a za domem čp. 1630 na MK ul. Závodní
26. 11. 2020 Karviná - STRABAG, recyklační dvůr
25. 11. 2020 Mimořádné opatření č. 29/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
25. 11. 2020 Usnesení o odročení dražby 030 EX 497/07-376
25. 11. 2020 Dětské dopravní hřiště v Karviné-Ráji
25. 11. 2020 Záměr města prodat část pozemku p.č. 3166-10 v kat. území Karviná-město
24. 11. 2020 Záměr města pronajmout prostory v budově č. p. 433 na ulici V Aleji v Karviné-Ráji
23. 11. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné pracovní místo: vedoucí oddělení územního plánování a životního prostředí Odboru stavebního a životního prostředí
23. 11. 2020 Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy MO 309255/2020-1150Ol
23. 11. 2020 Záměr vypůjčit budovu č. p. 463 včetně přilehlých pozemků na ulici Lázeňský park v Karviné-Lázních Darkov
21. 11. 2020 Usnesení vlády ČR o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 a přijatých krizových opatřeních
20. 11. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Zdeněk Benda, r. 1993
20. 11. 2020 Řád veřejného pohřebiště statutárního města Karviné
19. 11. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost
19. 11. 2020 Usnesení o odročení dražby 203 Ex 51427/18-31
19. 11. 2020 Návrh rozpočtu statutárního města Karviná na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Karviná na roky 2022 a 2023
13. 11. 2020 Návrh rozpočtu SMOOK na rok 2021
12. 11. 2020 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. U Bažantnice
12. 11. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné pracovní místo: referent sociálních věcí oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálního
12. 11. 2020 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
12. 11. 2020 Záměr pronajmout společný prostor v domě čp. 542 na ulici Božkova v Karviné-Ráji
11. 11. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné pracovní místo: interní auditor a manažer kvality Magistrátu města Karviné
11. 11. 2020 Oznámení SMOOK
11. 11. 2020 Dokument "Rozhodnutí-Zastavení ..." již není dostupný.
11. 11. 2020 Záměr pronajmout prostory v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově
10. 11. 2020 Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné dopravní značení v Karviné-Hranicích při opravě plnovodu
10. 11. 2020 Oznámení opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu změny č. 1 UP Petrovice u Ka
09. 11. 2020 Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné dopravní značení v souvislosti s výstavbou obchvatu města Karviné
09. 11. 2020 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
09. 11. 2020 Záměr vypůjčit prostory v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově
09. 11. 2020 Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné dopravní značení v Dětmarovicích, pozemek p.č. 2848/2
09. 11. 2020 Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné dopravní značení v Karviné-Ráji, ul. Dačického
09. 11. 2020 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
06. 11. 2020 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - obec Petrovice u Karviné
05. 11. 2020 Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné dopravní značení v Karviné-Ráji, ul. Dačického, parkoviště za domy čp. 563-565
05. 11. 2020 Dokument "Dražební vyhláška 97E..." již není dostupný.
05. 11. 2020 Dokument "Dražební vyhláška 225..." již není dostupný.
04. 11. 2020 Rozhodnutí - Změna stavby BD, Čajkovského 2019/9, Karviná-Mizerov
04. 11. 2020 Oznámení o ukončení provozování zdrav. služeb-MUDr. Helena Havlíčková

XML