Město Karviná

Okresní město
Okres Karviná

http://karvina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Karviná
Fryštátská 72/1
733 01 Karviná

Datová schránka: es5bv8q
E-mail: epodatelna@karvina.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 03. 2021 Záměr města
28. 02. 2021 Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky od 00:00 hodin dne 27.02.2021
26. 02. 2021 Usnesení - č. j. 38 Nc 1305/2020- 10
26. 02. 2021 Záměr města pronajmout částí pozemků p.č. 883-1, 881-2 v k.ú. Karviná-město
25. 02. 2021 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Jarní
25. 02. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost
25. 02. 2021 Vyhlášení nálezů č. 7 a 8/2021
25. 02. 2021 Záměr pronajmout prostory v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově
24. 02. 2021 Oznámení o zahájení územního řízení "Sanace odkalovacích nádrží Solca"
24. 02. 2021 Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení
24. 02. 2021 Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení
24. 02. 2021 Dražební vyhláška - 169EX 2387/18-156 DVU
24. 02. 2021 Záměr města
23. 02. 2021 OKD,a.s. Důl Karviná-ukončení hornické činnosti-ZZŘ
23. 02. 2021 bytový dům ul. Nedbalova 2415 - zahájení stavebního řízení
22. 02. 2021 Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení
22. 02. 2021 Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení
19. 02. 2021 Oznámení SMOOK
19. 02. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné pracovní místo: sekretář, administrativní a spisový pracovník, rozpočtář, včetně provádění autorizované konverze dokumentů oddělení majetkoprávního Odboru majetkového
19. 02. 2021 Závěr zjišťovacího řízení – Plán dílčího povodí Horní Odry 2021 – 2027
18. 02. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Michael Pavlík, r. 1989
18. 02. 2021 OZNÁMENÍ ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů - MSK
18. 02. 2021 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - obec Petrovice u Karviné
18. 02. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Petr Pavlík, r. 1991
18. 02. 2021 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - obec Petrovice u Karviné
18. 02. 2021 Přerušení dodávky el. energie
18. 02. 2021 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - obec Petrovice u Karviné
18. 02. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Dětmarovice
17. 02. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné pracovní místo: investiční referent, referent majetkové správy a referent společné státní správy a samosprávy oddělení provozu a údržby majetku Odboru majetkového
17. 02. 2021 Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení
17. 02. 2021 Dražební vyhláška 108 EX 03655/20-114
17. 02. 2021 Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení
17. 02. 2021 usnesení o odročení dražby 203 Ex 51427/18-36
17. 02. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné pracovní místo: sociální pracovník a referent sociálních věcí oddělení sociálních věcí Odboru sociálního
17. 02. 2021 Dražební vyhláška 131 EX 1082/19-95
17. 02. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné pracovní místo: referent územního plánování a stavebního řádu a geograf oddělení územního plánování a životního prostředí Odboru stavebního a životního prostředí
17. 02. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Michal Bélai
17. 02. 2021 Veřejná vyhláška OF/811/21
16. 02. 2021 Aukční vyhláška UZSVM/O/3328/2021-HMSO
15. 02. 2021 Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení
15. 02. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Etela Zahradníková, r. 1978
15. 02. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Daniel Sochor, r. 1984
15. 02. 2021 Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky
12. 02. 2021 Vyhlášení nálezu č. 6/2021
12. 02. 2021 Záměr směnit část pozemku p. č. 2904/7 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná
12. 02. 2021 Dokument "oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
11. 02. 2021 Usnesení o určení data smrti - Zdeněk Macháček - 42 Nc 1305/2020- 19
11. 02. 2021 Dokument "Výzva k vyzvednutí za..." již není dostupný.
10. 02. 2021 Dokument "Změna stavby bytového..." již není dostupný.
10. 02. 2021 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.

XML