Město Karviná

Okresní město
Okres Karviná

http://karvina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Karviná
Fryštátská 72/1
733 01 Karviná

Datová schránka: es5bv8q
E-mail: epodatelna@karvina.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 02. 2020 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na PK, přemístění vyhr park místa z důvodu ZTP na MK ul Sokolovská za čp 1767
20. 02. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Michal Zvoník, r. 1981
20. 02. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Michal Zvoník, r. 1981, jako zák. zást. Michala Zvoníka, r. 2017
20. 02. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Michal Zvoník, r. 1981, jako zák. zást. Matyáše Zvoníka, r. 2019
20. 02. 2020 081 EX 18796/10-277, Dražební vyhláška - MV
19. 02. 2020 Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení
19. 02. 2020 Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení
18. 02. 2020 pOVOELNÍ VYJÍMKY_HOROVA 677/7
18. 02. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Anna Lipka, r. 1959
17. 02. 2020 oznámení o možnosti převzít písemnost - zahájení řízení
17. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné dopravní značení v Karviné-Loukách a na objíýdné trase
14. 02. 2020 Hornická činnost OKD, a.s., lokalita ČSA
14. 02. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Daniel Holeš, r. 1984
13. 02. 2020 Oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 2 Územního plánu Karviné
13. 02. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Mückl Luitpold, r.2000
13. 02. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost
13. 02. 2020 zveřejnění záměru pachtu - propachtování kanalizace
13. 02. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost
12. 02. 2020 Usnesení o zrušení dražby 129 EX 6828/16-79
12. 02. 2020 Záměr prodat část pozemku p. č. 2715/336 v k. ú. Karviná-město,obec Karviná
11. 02. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Michal Zvoník, r. 1981
11. 02. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Michal Zvoník, r. 1981, jako zák. zást. Michala Zvoníka, r. 2017
11. 02. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Michal Zvoník, r. 1981, jako zák. zást. Matyáše Zvoníka, r. 2019
10. 02. 2020 Oznámení - záměr pronajmout prostor sloužící podniknání č. 501, čp. 1416, nám. Budovatelů
10. 02. 2020 Oznámení - záměr pronajmout prostor sloužící podnikání č. 501, čp. 1421, nám. Budovatelů
10. 02. 2020 Záměr města
10. 02. 2020 Dražební vyhláška 129 EX 6828/16
10. 02. 2020 Dražební vyhláška 201 EX 02008/18-129
07. 02. 2020 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti
07. 02. 2020 Vyrozumění o odvolání - změna stavby bytového domu č.p. 2134, Karviná-Mizerov
06. 02. 2020 Oznámení záměru směnit pozemky v k. ú. Karviná-město
06. 02. 2020 OZNÁMENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ MAJAKOVSKÉHO 2096
06. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné pracovní místo: referent sociálních věcí a sociální pracovník oddělení sociálních věcí Odboru sociálního
04. 02. 2020 Hornická činnost OKD, a.s., lokalita ČSA
04. 02. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
04. 02. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
04. 02. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
04. 02. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
04. 02. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
04. 02. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
04. 02. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
04. 02. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
04. 02. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
04. 02. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
04. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné pracovní místo: referent majetkové správy oddělení majetkoprávního Odboru majetkového
04. 02. 2020 Záměr města pronajmout částí pozemku p.č. 3434-5 v k.ú.Karviná-město
04. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné pracovní místo: referent územního plánování a stavebního řádu oddělení stavebního úřadu Odboru stavebního a životního prostředí
04. 02. 2020 Záměr pronajmout prostory restaurace v budově č. p. 1 na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě (budova zámku)
03. 02. 2020 Dokument "Oznámení zahájení říz..." již není dostupný.
03. 02. 2020 Záměr města prodat pozemky v kat. území Louky nad Olší

XML