Město Karviná

Okresní město
Okres Karviná

http://karvina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Karviná
Fryštátská 72/1
733 01 Karviná

Datová schránka: es5bv8q
E-mail: epodatelna@karvina.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 03. 2019 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Adam Krzan a Andrea Krzanová
25. 03. 2019 Stavba 3 ks výtahů v obytném domě na ul. Na Kopci 2082-2084
22. 03. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
22. 03. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
22. 03. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
22. 03. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
22. 03. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
22. 03. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
22. 03. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
22. 03. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
22. 03. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
22. 03. 2019 Seznam příjemců dotací v rámci dotačního programu Podpora tělovýchovy a sportu pro rok 2019
22. 03. 2019 Dražební vyhláška - 171 EX 06283/15-296
22. 03. 2019 Dražební vyhláška - 081 EX 05855/11-285
22. 03. 2019 Modernizace TKV, Veolia Energie ČR - EIA MŽP - závazné stanovisko březen 2019
22. 03. 2019 EX 13392/11-126 Draž. vyhl.
22. 03. 2019 081 EX 18792/14-189, Dražební vyhláška - MV
22. 03. 2019 Územní rozhodnutí: "REKO MS Karviná - Hranice 7. část"
22. 03. 2019 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jaroslav Bližňák a Adriana Pagáčová
22. 03. 2019 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Zbyněk Glogar a Darja Glogarová
21. 03. 2019 Oznámení o záměru města
21. 03. 2019 Oznámení o možnoati převzít písemnost - Jan Pavelek, r. 1995
21. 03. 2019 Usnesení -39NC1301/2019
21. 03. 2019 Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení
21. 03. 2019 Dražební vyhláška - 081 EX 15050/12-203
20. 03. 2019 oznámení o možnosti převzít písemnost Usnesení o ustanovení opatrovníka
20. 03. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost
19. 03. 2019 č. 2/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/2017, o zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné
19. 03. 2019 OZV č. 3/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2018
19. 03. 2019 Dražební vyhláška - 139EX 16842/17-064
19. 03. 2019 Dražební vyhláška - 171 EX 0110/18-071
19. 03. 2019 Dražební vyhláška - 081 EX 10247/17-114
19. 03. 2019 Rozhodnutí - veřejná vyhláška
18. 03. 2019 Záměr města pronajmout pozemky v kat. území Karviná - město, Ráj
18. 03. 2019 Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení
18. 03. 2019 Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení
18. 03. 2019 oznámení o možnosti převzít písemnost Rozhodnutí
18. 03. 2019 oznámení o možnosti převzít písemnost - zahájení řízení
14. 03. 2019 Dotační program „Kreativní business - Podpora iniciativ neformálních skupin mládeže 2019“
14. 03. 2019 Hornická činnost OKD, a.s., lokalita ČSM
14. 03. 2019 Informace o zahájení řízení ve věci kácení dřeviny na území statutárního města Karviná
14. 03. 2019 Informace o zahájení řízení ve věci kácení dřeviny na území statutárního města Karviná
14. 03. 2019 Informace o zahájení řízení ve věci kácení dřevin a zapojených porostů na území statutárního města Karviná
14. 03. 2019 Oznámení o zahájení řízení - návrh na OOP, vyznačení 2x zákazu stání V12a na MK ul. U Studny a ul. Příční u čp. 1449
14. 03. 2019 Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné dopravní značení v Karviné-Ráji na ul. Na Stráni
14. 03. 2019 Záměr propachtovat - pronajmout části pozemků p. č. 2014 a p. č. 2015 v katastrálním území Darkov, obec Karviná
14. 03. 2019 Veřejná vyhláška, č. j. ŽP/5070/19/HPS
14. 03. 2019 Dražební vyhláška, č. j. 018 EX 01027/05-098
13. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné pracovní místo: průvodce a uklízeč oddělení školství a marketingu Odboru školství a rozvoje
13. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení PDZ, silnice II/47212

XML