Město Karviná

Okresní město
Okres Karviná

http://karvina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Karviná
Fryštátská 72/1
733 01 Karviná

Datová schránka: es5bv8q
E-mail: epodatelna@karvina.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 09. 2020 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na PK, umístění nového SDZ B11 s DT E13 (MDO) na ÚK ul Za Splavem do garáž osady
18. 09. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Zdeněk Benda, r. 1993
18. 09. 2020 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na PK, vyznačení nového VDZ V12c na MK ul Čsl armády u čp 2953
17. 09. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jaroslav Krbálek, r. 1967
17. 09. 2020 Předvolání k jednání
17. 09. 2020 Opatření obecné povahy, kterým se stanové přechodné dopravní značení na ul. Borovského v souvislosti s úplnou uzavírkou průjezdu do Polska
17. 09. 2020 Vyrozumění o zastavení odvolacího řízení
17. 09. 2020 Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení
17. 09. 2020 Záměr města
16. 09. 2020 Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení
16. 09. 2020 Hornická činnost OKD, a.s., lokalita ČSM
16. 09. 2020 Oznámení - záměr pronajmout prostor sloužící podniknání č. 501, čp. 1416, nám. Budovatelů
16. 09. 2020 Oznámení - záměr pronajmout prostor sloužící podnikání č. 501, čp. 1421, nám. Budovatelů
15. 09. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Lenka Durkotová, r. 1986
15. 09. 2020 8-2020 OZV, kterou se mění OZV č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
15. 09. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Vladimír Durkot, r. 1988
15. 09. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Vladimír Durkot, r. 1988, jako zák. zást. Louise Durkota
15. 09. 2020 Výzva vlastníkovi vozidla RZ 4T1 8504 k odstranění nepojízdného vozu z místní komunikace
15. 09. 2020 oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí
15. 09. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Šárka Sekyrová, r. 1967
15. 09. 2020 Hornická činnost OKD, a.s., lokalita ČSM
15. 09. 2020 Záměr prodat pozemek p. č. 4009/2 v k.ú. Karviná-město
15. 09. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Vladimír Durkot, r. 1988, jako zák. zást. Lionela Durkota
15. 09. 2020 Záměr prodat pozemky p. č. 3638/1 a p. č. 4002/20 v k.ú. Karviná-město
15. 09. 2020 Oznámení o zahájení řízení Kanalizace na Olmovci_dodatečné stavební povolení
14. 09. 2020 Informace o způsobu hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu ČR - ruština
14. 09. 2020 Informace o způsobu hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu ČR - řečtina
14. 09. 2020 Informace o způsobu hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu ČR - romština
14. 09. 2020 Informace o způsobu hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu ČR - němčina
14. 09. 2020 Informace o způsobu hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu ČR - slovenština
14. 09. 2020 Informace o způsobu hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu ČR - polština
14. 09. 2020 Informace o způsobu hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu ČR - bulharština
14. 09. 2020 Dražební vyhláška 074 EX 01461/17-148
14. 09. 2020 Dražební vyhláška 203 Ex 51427/18-27
14. 09. 2020 Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení
14. 09. 2020 Informace o způsobu hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu ČR - vietnamština
14. 09. 2020 Informace o způsobu hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu ČR - maďarština
14. 09. 2020 Informace o způsobu hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu ČR - ukrajinština
14. 09. 2020 Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů - chorvatština
14. 09. 2020 Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů - slovenština
14. 09. 2020 Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů - řečtina
14. 09. 2020 Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů - vietnamština
14. 09. 2020 Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů - maďarština
14. 09. 2020 Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů - bulharšitna
14. 09. 2020 Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů - ruština
14. 09. 2020 Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů - romština
14. 09. 2020 Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů - ukrajinština
14. 09. 2020 Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení
14. 09. 2020 Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů - němčina
14. 09. 2020 Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů - polština

XML