Město Karviná

Okresní město
Okres Karviná

http://karvina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Karviná
Fryštátská 72/1
733 01 Karviná

Datová schránka: es5bv8q
E-mail: epodatelna@karvina.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 09. 2019 Vyhlášení řádných zkouškových termínů pro zkoušky z místopisu na rok 2020
16. 09. 2019 Doručení obžaloby obžalovanému 3 T 111/2016
16. 09. 2019 Společné povolení, bytový dům č.p. 702, ul. Olbrachtova č.o. 17, Karviná-Ráj
13. 09. 2019 Oznámení o zahájení řízení - návrh na OOP, vyhrazení park. místa pro ZTP, MK ul. Kašparova naproti čp. 2925
13. 09. 2019 Opatření obecné povahy (veřejná vyhláška) - Stanovení m. úpravy provozu, vyhr. park. místa ZTP na MK ul. Na Kopci před čp. 2157
13. 09. 2019 Záměr pronajmout prostory sloužící podnikání v budově č.p. 72 na ulici Fryštátské v Karviné-Fryštátě
12. 09. 2019 Záměr města
12. 09. 2019 Opatření obecné povahy (veřejná vyhláška) - Stanovení m. úpravy provozu, vyhr. obecného park. místa ZTP na ul. Fibichova před čp. 1595
12. 09. 2019 Opatření obecné povahy (veřejná vyhlášky) - Stanovení m. úpravy provozu, zákaz stání V12a na MK ul. U Lesa naproti čp. 871
12. 09. 2019 Oznámení o zahájení řízení - návrh na OOP, vyhrazení park. místa pro ZTP, MK ul. Sokolovská naproti čp. 1763
12. 09. 2019 Oznámení o zahájení řízení - návrh na OOP, vyhrazení park. místa pro ZTP, MK ul. Holubova před čp. 1785
12. 09. 2019 Opatření obecné povahy (veřejná vyhláška) - Stanovení m. úpravy provozu, úprava SDZ na MK a ÚK ul. Na Parcelách
12. 09. 2019 Opatření obecné povahy (veřejná vyhlášky) - Stanovení m. úpravy provozu, zákaz stání 2x V12a na MK ul. Studentská u křiž. s ul. Zahradnická
12. 09. 2019 Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení
12. 09. 2019 Přerušení dodávky el. energie - Nové Město
12. 09. 2019 Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné dopravní značení v Karviné-Ráji, ul. Višňová
12. 09. 2019 Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné dopravní značení v Karviné-Ráji, ul. Rajecká
12. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné dopravní značení na místní komunikaci v Karviné-Ráji
11. 09. 2019 Záměr města
11. 09. 2019 Usnesení, ustanovení opatrovníka
11. 09. 2019 Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení
10. 09. 2019 Záměr města
10. 09. 2019 Oprava komunikace ul.Husova vč. opravy křižovatky MK ul. HusovaxOstravská a opravy části MK ul. Alšova u č.p.852/13 v Karviné-Fryštátě
10. 09. 2019 Záměr města
09. 09. 2019 Návrh na Opatření obecné povahy, kterým se stanoví dopravní značení na ul. U Farmy v Karviné-Ráji
09. 09. 2019 Opatření obecné povahy, kterým se stanoví vodorovné dopravní značení na parkovišti u hřbitova v Karviné-Mizerově
09. 09. 2019 Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné dopravní značení ve Stonavě v souvislosti s úplnou uzavírkou místní komunikace
09. 09. 2019 Usnesení o odročení dražby 143 EX 00423/16-285
09. 09. 2019 Oznámení zahájení územního řízení: "DET - nová R420 kV, SO 01 - zaústění venkovního vedení 400 kV (01A.0412)"
06. 09. 2019 Záměr města
06. 09. 2019 Záměr města
06. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení PDZ, silnice II/475, III/4753
06. 09. 2019 Program 7. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 16.09.2019 v AULE OPF Karviná
06. 09. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Lukáš Kijonka, r. 1983
06. 09. 2019 Vyhlášení nálezů č. 51 - 52/2019
05. 09. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost
05. 09. 2019 Dražební vyhláška 220 EX 15753/12-188
04. 09. 2019 Oznámení - záměr pronájmout prostor sloužící podnikání, čp. 1421, č. 501, nám. Budovatelů, Karviná-Nové Město
04. 09. 2019 Oznámení - záměr pronajmout prostor sloužící podnikání sekce F/101, čp. 2064, ul. Fryštátská, Karviná-Fryštát
03. 09. 2019 Posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.,
02. 09. 2019 Dražební vyhláška 198 EX 445/08-199
02. 09. 2019 Veřejná vyhláška-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích MSK 128831/2019
02. 09. 2019 Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy 41508/2019-MZE-16212
02. 09. 2019 Vyhlášení nálezů č. 48 - 50/2019
30. 08. 2019 Stavební úprava a přístavba lodžií BD č.p. 1328, ul. Havířská, Karviná 6
30. 08. 2019 Vyhlášení konkurzu na ředitele organizace Pedagogicko-psychologická poradna Karviná
30. 08. 2019 Dražební vyhláška 198EX 445/08-199
30. 08. 2019 Dražební vyhláška 142 EX 01284/18-156
29. 08. 2019 Usnesení o určení data smrti č. j. 38 Nc 1303/2019- 14 - Marek Nedojedlý
29. 08. 2019 Dražební vyhláška 49 E 35/2017-35

XML