Město Karviná

Okresní město
Okres Karviná

http://karvina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Karviná
Fryštátská 72/1
733 01 Karviná

Datová schránka: es5bv8q
E-mail: epodatelna@karvina.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 03. 2023 Opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu na PK - vyhrazení park místa z důvodu ZTP na MK ul Stavbařů poblíž domu čp 2194
30. 03. 2023 Opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu na PK - umístění SDZ pro zjednosměrnění MK č 10c v Dětmarovicích
30. 03. 2023 46 E 8/2022, usnesení čl. 137 + přípis lh 5/4
30. 03. 2023 Příprava porubu 402 204/1
30. 03. 2023 Oznámení o zahájení řízení - Březová 521/28, Karviná-Ráj
29. 03. 2023 Záměr města prodat pozemky p.č. 3435-26 a 3435-21 v kat. území Karviná-město
29. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - železniční přejezd P6514 v obci Petrovice u Karviné
29. 03. 2023 Záměr prodat pozemek p. č. 4256/27 v k.ú. Karviná-město
28. 03. 2023 Oznámení o možnosti převzít písemnost - případní dědici po zemřelé, Halina Nyczová
28. 03. 2023 DS - Žádost o vyvěšení aukční vyhlášky
28. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - železniční přejezd P8294 a P8295 v Petrovicích u Karviné
28. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Na Vyhlídce, ul. Bohumínská (k.ú. Karviná - město), ul. Olšiny (k.ú. Staré Město u Karviné)
28. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060881066, dne 14. 4. 2023 od 7:15 do 13:30, Ka-Mizerov tř. Těreškovové, Čajkovského
27. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - železniční přejezd P6515 a P6516 Petrovice u Karviné
24. 03. 2023 Příprava porubu 402 200/1
24. 03. 2023 Terénní úpravy v lokalitě Nový York - zastavení procesu posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.
24. 03. 2023 Vyhlášení nálezů č. 25 a 26/2023
23. 03. 2023 Záměr prodat pozemek p. č. 3445/28 v k.ú. Karviná-město
23. 03. 2023 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jan Lemel, r. 1994
22. 03. 2023 Posuzování vlivů záměru „Terénní úpravy v lokalitě Nový York“
21. 03. 2023 Dražební vyhláška
21. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - oprava želez. přejezdu P8291 Dětmarovice
21. 03. 2023 3-2023 OZV, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2017, kterou se stanoví školské obvody spádových základních a mateřských škol zřízených statutárním městem Karviná
21. 03. 2023 Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ
21. 03. 2023 Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku
20. 03. 2023 Návrh na Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Karviná-Fryštát, ul. Ostravská a ul. Husova
20. 03. 2023 Rozhodnutí - Stavební úpravy a přístavba lodžií bytového domu Víta Nejedlého 612/17, Ráj, 734 01 Karviná
17. 03. 2023 Oznámení o záměru pronajmout byty v domě č. p. 814, Karviná-Ráj
16. 03. 2023 Informace o umístění odstaveného vozidla zn. NISAN, bez RZ, tmavě modný
16. 03. 2023 Společné povolení "Stavební úpravy objektu č.p. 32/27, parc.č. 88 v k.ú. Darkov"
16. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Rekonstrukce mostu ev. č. M6 v Dětmarovicích
16. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Karviná, ul. Majakovského
16. 03. 2023 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - vyhrazení parkovacího místa na parkovišti ul. Sovova v Karviné-Ráji
14. 03. 2023 Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově
14. 03. 2023 Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově
14. 03. 2023 Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově
13. 03. 2023 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.
13. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - železniční přejezd P10622 a P10630 ve Stonavě
13. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné pracovní místo: referent společné státní správy a samosprávy oddělení přestupkového Odboru správního (doba určitá)
13. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - železniční přejezd P6513 v Dětmarovicích
10. 03. 2023 Program 4. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 20.03.2023 od 15.00 hod. ve velkém sále OPF Karviná
09. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Studentská
08. 03. 2023 Opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu na PK - vyhrazení obecného park místa z důvodu ZTP na MK ul Pokrok naproti domu čp 1084
08. 03. 2023 Opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu na PK - vyhrazení park místa z důvodu ZTP-P na MK ul U Lesa naproti domu čp 802
08. 03. 2023 Oznámení o záměru výpůjčky bytu č. 6 v domě č. p. 1627, ul. Závodní, Karviná-Nové Město
08. 03. 2023 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
08. 03. 2023 Dokument "oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
08. 03. 2023 Dokument "DP Karviná - Doly IV ..." již není dostupný.
08. 03. 2023 Dokument "Dražební vyhláška pro..." již není dostupný.
08. 03. 2023 Dokument "oznámení o možnosti p..." již není dostupný.

XML