Město Karviná

Okresní město
Okres Karviná

http://karvina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Karviná
Fryštátská 72/1
733 01 Karviná

Datová schránka: es5bv8q
E-mail: epodatelna@karvina.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 01. 2019 Oaptření obecné povahy, přechodná úprava DZ ul. Sportovní
16. 01. 2019 oznámení o zahájení řízení: Žádost o vydání závazného stanoviska
16. 01. 2019 Zveřejnění záměru převést část pozemku p. č. 1105/97, Karviná-město
15. 01. 2019 Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů
15. 01. 2019 Oznámení zahájení řízení, BD Čajkovského 2018/1, Mizerov
14. 01. 2019 zahájení veřejného projednání změny č. 4 ÚP Havířov
14. 01. 2019 Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné dopravní značení na ul-Svornosti
12. 01. 2019 Hornická činnost OKD, a.s., lokalita ČSM
12. 01. 2019 Oznámení o zahájení řízení - návrh na OOP, úprava a doplnění S a VDZ v okolí kontejner stanovišť na MK v Karviné 6
12. 01. 2019 Oznámení o zahájení řízení - návrh na OOP, úprava a doplnění S a VDZ v okolí kontejner stanovišť na MK v Karviné 4
11. 01. 2019 Usnesení o přerušení řízení "Kanalizace na Olmovci"
11. 01. 2019 Oznámení konání veřejného projednání změny č. 1 Územního plánu Karviné
10. 01. 2019 Hornická činnost OKD, a.s., lokalita Darkov
10. 01. 2019 Oznámení o uzavření nájemní smlouvy k jednotce -bytu č. 7 v domě čp. 2173, Karviná-Mizerov
10. 01. 2019 Usnesení-dr. vyhláška-137 Ex9205/09-150
10. 01. 2019 Usnesení o opakované dražbě, 203 Ex 29423/09-240
10. 01. 2019 Oznámení o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 45 v domě čp. 542, Karviná-Ráj
10. 01. 2019 Oznámení o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 29 v domě čp. 542, Karviná-Ráj
10. 01. 2019 Oznámení o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 8 v domě čp. 1352, Karviná-Nové Město
10. 01. 2019 Oznámení o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 4 v domě čp. 1354, Karviná-Nové Město
09. 01. 2019 Oznámení o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 1 v domě čp. 1421, Karviná-Nové Město
09. 01. 2019 "Prodloužení vodovodu k.ú. Karviná-město" - oznámení o zahájení společného řízení
09. 01. 2019 Rozhodnutí, BD Haškova 668/3, Karviná-Ráj
09. 01. 2019 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek
09. 01. 2019 Oznámení o možnoati převzít písemnost - Robert Makula, r. 1972
09. 01. 2019 Oznámení o možnoati převzít písemnost - Magdaléna Michalíková, r. 1999
08. 01. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné pracovní místo: průvodce a uklízeč oddělení školství a marketingu Odboru školství a rozvoje
08. 01. 2019 Usnesení odročení - 199 EX 00081/18-117
08. 01. 2019 Exekuční příkaz, 20/11445654/7446
08. 01. 2019 Opatření obecné povahy - přechodné dopravní značení na silnici III-4688 - omezení dopravy na nadjezdu u letního koupaliště
07. 01. 2019 Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení
07. 01. 2019 Oznámení o možnoati převzít písemnost - David Flégr, r. 1977
07. 01. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost SMK/002476/2019 - František Klouda, r. 1972
07. 01. 2019 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Tomáš David a Lucie Ponczová
04. 01. 2019 Hornická činnost OKD, a.s., lokalita ČSM
04. 01. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Gabriela Mistatová, r. 1972
03. 01. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost SMK/000100/2019 - František Klouda, r. 1972
03. 01. 2019 Vyhlášení nálezů č. 97 - 99/2018
03. 01. 2019 Opatření obecné povahy, kterým se stanoví místní úprava dopravního značení v Dětmarovicích na pozemní komunikaci, na pozemku parcelní číslo 1200
03. 01. 2019 Oznámení SMOOK o střednědobém výhledu rozpočtu pro rok 2020
03. 01. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost SMK/000260/2019 - Tomáš Mrózek, r. 1988
02. 01. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy na budovu čp. 900 v Karviné-Novém Městě
21. 12. 2018 Oznámení o možnosti převzít písemnost
20. 12. 2018 Veřejná vyhláška MSK 172888/2018
20. 12. 2018 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Aleš Černý a Veronika Černá
20. 12. 2018 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
20. 12. 2018 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Zdeněk Michalík a Karin Pelikánová
20. 12. 2018 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Tomáš Betlach a Romana Betlachová
20. 12. 2018 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Božena Pawlicová
20. 12. 2018 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.

XML