Město Karviná

Okresní město
Okres Karviná

http://karvina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Karviná
Fryštátská 72/1
733 01 Karviná

Datová schránka: es5bv8q
E-mail: epodatelna@karvina.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 05. 2019 Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné dopravní značení v Karviné na ul. Žižkova a na kruhovém objezdu u Kauflandu
23. 05. 2019 Dražební vyhláška 201 EX 03396/18-100
23. 05. 2019 Dražební vyhláška 201 EX 00148/07-768
22. 05. 2019 Strategie rozvoje MSK 2019-2027 - zjišťovací řízení
22. 05. 2019 Dražební vyhláška 203 Ex 00968/08-174
22. 05. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Tarnay Roman, r. 2000
21. 05. 2019 Vyhlášení nálezu č. 22/2019
21. 05. 2019 Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení
21. 05. 2019 Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení
21. 05. 2019 Záměr změni smlouvu o nájmu - areál městského stadionu v Karviné-Ráji
20. 05. 2019 Záměr města
20. 05. 2019 Informace o zahájení řízení ve věci kácení dřeviny na území statutárního města Karviná
20. 05. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení PDZ žel. přejezd II/475
20. 05. 2019 Telefonní seznam do volebních místností - volby do Evropského parlamnetu
20. 05. 2019 Oznámení - Závěrečný účet SMOOK za rok 2018
20. 05. 2019 Dražební vyhláška 143 DC 00014/18-003
20. 05. 2019 Dražební vyhláška 143 DC 00014/18-004
20. 05. 2019 Dražební vyhláška 203 Ex 00968/08-174
20. 05. 2019 Dražební vyhláška 139EX 03033/13-048
20. 05. 2019 opatření obecné povahy - Stanovení PDZ ul. Sovova, V Aleji
20. 05. 2019 opatření obecné povahy - Stanovení PDZ ul. Haškova, Horova
17. 05. 2019 Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné dopravní značení na ul. Leonovova v souvislosti s opravou chodníku
17. 05. 2019 Oznámení - záměr pronájmout prostor sloužící podnikání, sekce B/102, ulice Fryštátská č.p. 2060, Karviná-Fryštát
17. 05. 2019 Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení
17. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení PDZ, parkoviště u Letního kina
17. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení PDZ, ul. Palackého
16. 05. 2019 Doručení veřejnou vyhláškou
16. 05. 2019 Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení
15. 05. 2019 oznámení o možnosti převzít písemnost Rozhodnutí
15. 05. 2019 oznámení o možnosti převzít písemnost Usnesení o ustanovení opatrovníka
15. 05. 2019 Hornická činnost OKD, a.s., lokalita ČSA
15. 05. 2019 Oznámení o zahájení řízení - návrh na OOP, přemístění vyhr. park. místa pro ZTP, MK ul. Janského vedle čp. 2451
15. 05. 2019 Oznámení o zahájení řízení - návrh na OOP, úprava a doplnění SDZ na MK ul. Divišova pro bezp. průjezd kuka vozů
15. 05. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Tarnay Roman, r. 2000
15. 05. 2019 Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení
15. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné pracovní místo: referent územního plánování a stavebního řádu - 1 oddělení stavebního úřadu Odboru stavebního a životního prostředí
14. 05. 2019 Oznámení o zahájení řízení - návrh na OOP, vyhrazení park. místa pro ZTP/P na MK ul. Cihelní před čp. 1646
14. 05. 2019 Oznámení - záměr prodeje bytového domu č.p. 2191-2192, Karviná-Mizerov
14. 05. 2019 Oznámení - záměr prodeje bytového domu č.p. 2189-2190, Karviná-Mizerov
13. 05. 2019 Oznámení o zahájení řízení - návrh na OOP, vyhrazení park. místa pro ZTP/P na MK ul. Bratranců Veverkových před čp. 2809
13. 05. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rudolf Pohlodka, r. 1981
13. 05. 2019 Oznámení - zveřejnění záměru
13. 05. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost - René Pohlodka, r. 1990
13. 05. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Koloman Pohlodka, r. 1956
13. 05. 2019 Oznámení - výpůjčka v domě čp. 1300, 1303, Karviná - Nové Město
13. 05. 2019 Oznámení - záměr pronajmout garáž - č.p. 48, ul. Markova, Karviná-Fryštát
10. 05. 2019 Usnesení - 203 Ex 31259/18-40
10. 05. 2019 Oznámení záměru pronajmout část pozemku p. č. 3145/128 v k. ú. Karviná-město
10. 05. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jan Pavelek, r. 1995
10. 05. 2019 Oznámení-záměr pronajmout části pozemku p. č. 587/1 v k. ú. Karviná-město

XML