Město Karviná

Okresní město
Okres Karviná

http://karvina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Karviná
Fryštátská 72/1
733 01 Karviná

Datová schránka: es5bv8q
E-mail: epodatelna@karvina.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 03. 2020 Zákony související s vyhlášením nouzového stavu
27. 03. 2020 Usnesení Vlády České republiky o přijatých krizových opatření
26. 03. 2020 Oznámení o zahájení řízení o omezení veřejného přístupu na pozemní komunikace p.č. 178/2 a 241/1 v k.ú. Karviná-Doly, obec Karviná
26. 03. 2020 Odložení 11. zasedání Zastupitelstva města Karviné
26. 03. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Lucie Neuwirtová, r. 1986
26. 03. 2020 Zahájení řízení o odstranění změn stavby "Decentralizované odkanalizování Obce Dětmarovice - I. etapa"
25. 03. 2020 Vyhlášení nálezů č. 11 a 12/2020
25. 03. 2020 Seznam příjemců dotací do 50 tis. Kč z Fondu primátora pro rok 2020
25. 03. 2020 Neschválené dotace z Fondu primátora pro rok 2020
25. 03. 2020 Záměr směnit část pozemku p. č. 1624/357 a pozemek p. č. 1973/3 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná
24. 03. 2020 Změna vyhlášeného zkouškového termínu v měsíci květnu 2020
24. 03. 2020 Usnesení Vlády České republiky o přijatých krizových opatřeních
24. 03. 2020 Dražební vyhláška 129 EX 6828/16-85
24. 03. 2020 Rozhodnutí - Změna stavby VPÚK v k.ú. Petrovice u Karviné
23. 03. 2020 Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu
23. 03. 2020 Dražební vyhláška 129 EX 6828/16-85
23. 03. 2020 Usnesení o odročení dražby 142 EX 01284/18-185
23. 03. 2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2
23. 03. 2020 Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení
21. 03. 2020 Usnesení Vlády České republiky o přijatých krizových opatření
21. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - nákupní doba pro seniory
20. 03. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Nikolas Rajs, r. 2001
20. 03. 2020 ROZHODNUTÍ hejtmana Moravskoslezského kraje, kterým se nařizuje vykonávání péče o děti a mládež
19. 03. 2020 Usnesení Vlády České republiky o přijatých krizových opatření
19. 03. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné pracovní místo: referent územního plánování a stavebního řádu, referent všeob. správy vnitř. věcí státu, admin. a spis. pracovník a sekretář oddělení stavebního úřadu Odboru stavebního a životního prostředí
19. 03. 2020 Oznámení o výkonu zeměměřických činností pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2020
19. 03. 2020 Zveřejnění záměru - pronájem stavby vodního díla
18. 03. 2020 Předkládací zpráva - společné povolení pro Bytový dům č.p. 2134
18. 03. 2020 Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení
18. 03. 2020 Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení
18. 03. 2020 Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení
17. 03. 2020 Opatření obecné povahy, kterým se stanové přechodné dopravní značení v Karviné-Novém Městě, u Autotechny v souvislosti s opravou kanalizace v autobusovém zálivu
17. 03. 2020 Změna územního rozhodnutí, "REKO MS Karviná - BRZ Rudé Armády"
17. 03. 2020 Staveb.úpravy a přístavba lodžiíí Kpt.Jaroše 2174
17. 03. 2020 ROZHODNUTÍ hejtmana Moravskoslezského kraje, kterým se nařizuje vykonávání péče o děti a mládež
17. 03. 2020 Usnesení Vlády České republiky o přijatých krizových opatření
17. 03. 2020 Exekuční příkaz 203 Ex 44648/19-15
16. 03. 2020 Dražební vyhláška 203 Ex 20579/13-167
16. 03. 2020 Usnesení Vlády České republiky o přijatých krizových opatření
16. 03. 2020 Nařízení vlády České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
14. 03. 2020 Usnesení Vlády České republiky o přijatých krizových opatření
14. 03. 2020 Usnesení Vlády České republiky o přijatých krizových opatření
13. 03. 2020 Oznámení o ZŘ - opatření obecné povahy - umístění SDZ B29 na MK ul Kosmonautů u čp 525
13. 03. 2020 Oznámení o ZŘ - opatření obecné povahy - umístění SDZ B4 + E13-MDO na MK ul Dětmarovická před mostkem
13. 03. 2020 Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky
13. 03. 2020 Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky
12. 03. 2020 Hornická činnost OKD, a.s., lokalita Darkov
12. 03. 2020 Odložení 11. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 16.03.2020
12. 03. 2020 Veřejná vyháška - Návrh na Opatření obecné povahy, kterým se stanoví místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Petrovicích u Karviné
12. 03. 2020 Záměr města

XML