Město Karviná

Okresní město
Okres Karviná

http://karvina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Karviná
Fryštátská 72/1
733 01 Karviná

Datová schránka: es5bv8q
E-mail: epodatelna@karvina.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 07. 2019 Oprava komun. ul. Husova, Alšova, Ostravská v Karviné 1
23. 07. 2019 Oznámení o zahájení řízení - návrh na OOP, vyznačení zákazu stání 2x V12a na MK ul. Studentská u křiž. s ul. Zahradnická
23. 07. 2019 Oznámení o zahájení řízení - návrh na OOP, vyhrazení park. místa pro ZTP na MK ul. Na Kopci před čp. 2157
23. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné pracovní místo: referent územního plánování a staveního řádu - 2 oddělení stavebního úřadu Odboru stavebního a životního prostředí
22. 07. 2019 Záměr převodu jednotky č. 7 v domě č.p. 1630
22. 07. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Iveta Hluchá, r. 1968
22. 07. 2019 Oznámení o zahájení řízení - návrh na OOP, vyznačení zákazu stání V12a na MK ul. U Lesa naproti čp. 871
22. 07. 2019 Oznámení o zahájení řízení - návrh na OOP, úpravy a nové SDZ na M a ÚK ul. Na Parcelách
22. 07. 2019 Oznámení o zahájení řízení - návrh na OOP, vyhrazení obecného stání pro ZTP, MK ul. Fibichova před čp. 1595
19. 07. 2019 Dokumenty 067 EX 11239/17-148-dražební vyhláška
18. 07. 2019 Informace o zahájení řízení ve věci kácení dřevin na území statutárního města Karviná
18. 07. 2019 Hornická činnost OKD, a.s., lokalita ČSA
18. 07. 2019 Hornická činnost OKD, a.s., lokalita ČSM
18. 07. 2019 Stavební úprava a přístavba lodžií BD č.p. 1328, ul. Havířská, Karviná 6
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení PDZ, Karviná-Ráj
18. 07. 2019 Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné dopravní značení na silnici II/475 v době úplné uzavírky
17. 07. 2019 Opatření obecné povahy, kterým se stanoví dopravní značení na cyklostezkách na okruhu "Železná cyklotrasa"
17. 07. 2019 Oznámení - záměr pronajmout-propachtovat část pozemku p. č. 411/11 v katastrálním území Ráj, obec Karviná
17. 07. 2019 Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné dopravní značení v Karviné-Mizerově, na ul. Majakovského
16. 07. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Nikola Litvová, r. 1999
16. 07. 2019 79A 3/2019-30 výzva. lh. 10/8,-29
15. 07. 2019 Informace o zahájení řízení ve věci kácení dřeviny na území statutárního města Karviná
15. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné dopravní značení na silnici II/475
12. 07. 2019 Vyhlášení nálezu č. 40/2019
12. 07. 2019 Usnesení o odročení dražby 203 Ex 31259/18-65
11. 07. 2019 Přístavba k prodejně se smíšeným zbožím, ul. Studentská 2375/16b, Karviná-Mizerov
10. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo: správce památkových objektů (kastelán), kurátor sbírkových a mobiliárních fondů (správce zámku Fryštát), propagační referent a pracovník vztahů k veřejnosti Odboru školství a rozvoje
09. 07. 2019 Dražební vyhláška 207 EX 9702/10-170
09. 07. 2019 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z rozpočtu statutárního města Karviné - Městský fotbalový klub Karviná, z.s.
09. 07. 2019 Oznámení - záměr propachtovat části pozemku p. č. 411/140 v katastrálním území Ráj, obec Karviná
04. 07. 2019 Oznámení o zahájení řízení - návrh na OOP, přemístění vyhr. park. místa pro ZTP/P z MK ul. Mánesova na MK ul. Pokrok
04. 07. 2019 Opatření obecné povahy (veřejná vyhláška) - Stanovení m. úpravy provozu, úprava a nové SDZ pro bezpečný průjezd kuka vozů na ul Divišova v Karviné-Hranicích
04. 07. 2019 Opatření obecné povahy (veřejná vyhláška) - Stanovení m. úpravy provozu, přemístění vyhr. park. místa ZTP na MK ul. Janského vedle čp. 2451
04. 07. 2019 Opatření obecné povahy (veřejná vyhláška) - Stanovení m. úpravy provozu, vyhr. park. místa ZTP/P na MK ul. Cihelní před čp. 1646
04. 07. 2019 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
04. 07. 2019 Dokument "Usnesení o přerušení ..." již není dostupný.
04. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení PDZ, silnice III/47214, Karviná
03. 07. 2019 Vyhlášení nálezů č. 37 - 39/2019
02. 07. 2019 Hornická činnost OKD, a.s., lokalita ČSA
02. 07. 2019 Opatření obecné povahy (veřejná vyhláška) - Stanovení m. úpravy provozu, vyhr. park. místa ZTP/P na ul. Bratranců Veverkových před čp. 2809
02. 07. 2019 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
02. 07. 2019 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
01. 07. 2019 Oznámení České pošty Karviná
01. 07. 2019 Program pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“
01. 07. 2019 Informace o zahájení řízení ve věci kácení dřevin na území statutárního města Karviná
27. 06. 2019 Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení
27. 06. 2019 Dotační program Podpora výkonnostního sportu v Karviné pro rok 2019
26. 06. 2019 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Stanislav Wizur
26. 06. 2019 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Filip Junga a Monika Junga
26. 06. 2019 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Pavel Balon a Barbara Balonová

XML