Město Karviná

Okresní město
Okres Karviná

http://karvina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Karviná
Fryštátská 72/1
733 01 Karviná

Datová schránka: es5bv8q
E-mail: epodatelna@karvina.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 06. 2022 Elektronická dražba - Dražební vyhláška - Č.j. 142 EX 02088/19-246
24. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Karviná, ul. Velké Kempy
24. 06. 2022 Vyhlášení nálezu č. 27/2022
22. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Olbrachtova
22. 06. 2022 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Libuše Salamonová, r. 1952
22. 06. 2022 Výzva k vyjádření k podanému odvolání
22. 06. 2022 Oznámení o ZŘ - návrh OOP - vyhrazení nového park místa z důvodu ZTP na MK ul Bratranců Veverkových před domem čp 2807
21. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Sv. Čecha, Karviná - Nové Město
20. 06. 2022 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Nikola Kocyanová, r. 1999
20. 06. 2022 Vyhlášení nálezu č. 26/2022
20. 06. 2022 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Nikola Kocyanová, r. 1999, jako zák. zást. nezl. Marcuse Pechy
20. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné pracovní místo: referent územního plánování a stavebního řádu oddělení územního plánování a životního prostředí Odboru stavebního a životního prostředí
20. 06. 2022 Usnesení o opakované dražbě - 203 Ex 20036/21-35
17. 06. 2022 Oznámení o ZŘ - návrh OOP - vyznačení VDZ V12a na MK ul Závodní za domem čp 1676 - zásobování pekařství
17. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Dětmarovice
17. 06. 2022 Opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu na PK - vyznačení VDZ V12d na MK ul Janského na vozovce u provozovny čp 548
16. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - "Petrovice u Karviné - rozšíření kanalizační sítě"
16. 06. 2022 Vyhlášení nálezů č. 23 - 25/2022
16. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - úplná uzavírka ul. Zahradnická a ul. Studentská
15. 06. 2022 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
15. 06. 2022 Počty podpisů na petici pro volby do zastupitelstev obcí
15. 06. 2022 Opravné usnesení - Sp.zn. 143 DC 00006/22-005
14. 06. 2022 Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Karviné pro volební období 2022 - 2026
14. 06. 2022 143 EX 00574/21-088-Dražební vyhláška
14. 06. 2022 Opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu na PK - vyhrazení park místa z důvodu ZTP na MK ul Slovenská před domem čp 2887
14. 06. 2022 Záměr prodat pozemek p. č. 2956/52 v k.ú. Karviná-město
14. 06. 2022 143 DC 00006/22-004-Dražební vyhláška
14. 06. 2022 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Roman Menšík, r. 1970
14. 06. 2022 Oznámení - záměr pronajmout prostor sloužící podnikání č. 501, čp. 1416, nám. Budovatelů
14. 06. 2022 Oznámení - záměr pronajmout prostor sloužící podnikání č. 501, čp. 1421, nám. Budovatelů
14. 06. 2022 Oznámení - záměr pronajmout prostor sloužící podnikání č. 501, čp. 1303, ul. U Svobodáren, Karviná-Nové Město
09. 06. 2022 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
07. 06. 2022 Záměr města
07. 06. 2022 Stavební úpravy a přístavba bytového domu Olbrachtova 698/21, 699/19, Ráj, 734 01 Karviná
07. 06. 2022 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
06. 06. 2022 Obchvat-opatření obecné povahy
06. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu
06. 06. 2022 zveřejnění záměru propachtovat vodovody
06. 06. 2022 zveřejnění záměru propachtovat kanalizace
03. 06. 2022 Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově
03. 06. 2022 Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově
03. 06. 2022 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
03. 06. 2022 Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově
03. 06. 2022 Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově
03. 06. 2022 Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově
03. 06. 2022 Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově
03. 06. 2022 Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově
03. 06. 2022 Program 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 13.06.2022 od 17.00 hod. ve velkém sále OPF Karviná
03. 06. 2022 Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově
02. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - úplná uzavírka ul. Jedlová

XML