Město Karviná

Okresní město
Okres Karviná

http://karvina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Karviná
Fryštátská 72/1
733 01 Karviná

Datová schránka: es5bv8q
E-mail: epodatelna@karvina.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 02. 2024 Vyhlášení nálezů č. 11-13/2024
29. 02. 2024 Vyhlášení nálezu č. 10/2024
29. 02. 2024 Opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu na PK - vyhrazení park místa na RZ vozidla z důvodu ZTP na MK ul Na Kopci poblíž domu čp 2135
29. 02. 2024 Záměr města
29. 02. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Karviná, ul. Borovského, Mickiewiczova a Podlesí
28. 02. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060937402, dne 20. 3. 2024 od 8:00 do 15:00, Ka-Mizerov, Žižkova, č. o. 6, 8; č. ev. 651, parc. č. 1734/13, 1734/14, 1734/15, 1734/18, 1734/21
28. 02. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060940771, dne 18. 3. 2024 od 730 do 1130, k.ú. Karviná-město, parcelní č. 4029
28. 02. 2024 Opatření obecné povahy
27. 02. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné pracovní místo: kontrolor, referent majetkové správy a mistr (koordinátor veřejné služby) Odboru komunálních služeb
27. 02. 2024 Oznámení zahájení územního řízení: "ACR 202215830_KIHSL"
27. 02. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné pracovní místo: referent společné státní správy a samosprávy Odboru komunálních služeb (doba určitá)
27. 02. 2024 Zvýšení projektované spotřeby TOL Sapler a.s., Karviná
27. 02. 2024 Záměr pronajmout části pozemků p. č. 3110/2, 3110/3 a 3110/13 v k. ú. Karviná-město, obec Karviná
26. 02. 2024 Oznámení o ZŘ - návrh OOP - vyhrazení parkování pro potřeby Pedagogicko-psychologické poradny na MK ul Víta Nejedlého
23. 02. 2024 Veřejná vyhláška - POR 11685/2024/haup
23. 02. 2024 Dražební vyhláška - 49 E 6/2023-56
23. 02. 2024 Vyhlášení nálezu č. 10/2024
23. 02. 2024 Dražební vyhláška - 139EX 19655/14-208
23. 02. 2024 Dražební vyhláška - 49 E 28/2021-56
23. 02. 2024 Oznámení o ZŘ - návrh OOP - vyznačení VDZ V12a na MK ul Studentská před vjezdem ke garážím poblíž domu čp 964
22. 02. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060938938,dne 13. 3. 2024 od 7.30 do 12.00, Ka-Louky Ke Hřišti, Těšínská č.o.1-6 - Zveřejnění na úřední desku
22. 02. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné pracovní místo: referent společné státní správy a samosprávy a referent životního prostředí oddělení územního plánování a životního prostředí Odboru stavebního a životního prostředí (doba neurčitá)
21. 02. 2024 Dražební vyhláška - 230 EX 2337/21- 69
21. 02. 2024 Opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu na PK - umístění S a VDZ v souvislosti se stavbou DDH na MK ul Víta Nejedlého
21. 02. 2024 Oznámení o ZŘ - návrh OOP - vyhrazení nového park místa z důvodu ZTP na konkrétní RZ vozidla na MK ul U Lesa poblíž domu čp 803
21. 02. 2024 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Karviná - Staré Město (ul. Staroměstská)
20. 02. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - "I/67 Karviná, ul. Nádražní"
20. 02. 2024 Výstavba parkovací plochy ul. Na Kopci v Karviné-Mizerově
20. 02. 2024 Oznámení o ZŘ - návrh OOP - vyhrazení nového park místa z důvodu ZTP na konkrétní RZ vozidla na MK ul Fibichova vedle objektu čp 2462 - výměník
20. 02. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - "Oprava povrchu silnice I/59 v Karviné"
19. 02. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060933196, dne 5. 3. 2024 od 7.30 do 15.30,Ka-Nové Město, tř. Družby č. o. 24, parc. č. 3435-48
19. 02. 2024 oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení o ustanovení opatrovníka
19. 02. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060929740, dne 6. 3. 2024 od 7:30 do 15:00, Ka-Ráj, Okružní č.o. 14
19. 02. 2024 Oznámení o ZŘ - návrh OOP - vyhrazení nového park místa z důvodu ZTP na konkrétní RZ vozidla na MK ul Tyršova naproti domu čp 2284
19. 02. 2024 Usnesení - Č.j.142 DC 00054/23-015
19. 02. 2024 Oznámení o ZŘ - návrh OOP - umístění SDZ na MK ul Kořenského za účelem vyhrazení parkování pro ZS Janského-objekt čp 1669
16. 02. 2024 GS Caltex Czech – navýšení kapacity drticí linky CZT01860 - Zahájení zjišťovacího řízení záměru
16. 02. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Karviná, ul. Jedlová
15. 02. 2024 Záměr vypůjčit budovu č. p. 1435 na ul. Mírové a pozemky p. č. 3435/98 a p. č. 3402/86 v k. ú. Karviná-město
15. 02. 2024 usnesen ve věci dobývání porubu 463 202/1
15. 02. 2024 usnesení ve věci DP Karviná - Doly IV
15. 02. 2024 Záměr města
15. 02. 2024 Záměr města prodat část pozemku p.č. 3445/1 v k.ú. Karviná-město
14. 02. 2024 Dokument "Rozhodnutí o prodlouž..." již není dostupný.
14. 02. 2024 Dokument "Oznámení o ZŘ - veřej..." již není dostupný.
13. 02. 2024 Oznámení o záměru pronajmout byt č. 402 v domě č. p. 1303, Karviná-Nové Město
13. 02. 2024 Vyhlášení nálezů č. 7 - 9/2024
12. 02. 2024 Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 89 na ulici Fryštátské v Karviné-Fryštát
12. 02. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Karviná, ul. U Bažantnice, Za Panelárnou a Sportovní
09. 02. 2024 Oznámení o záměru pronajmout byty v domě č. p. 814, Karviná-Ráj

XML