Město Karviná

Okresní město
Okres Karviná

http://karvina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Karviná
Fryštátská 72/1
733 01 Karviná

Datová schránka: es5bv8q
E-mail: epodatelna@karvina.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 07. 2020 Hornická činnost OKD, a.s., lokalita ČSM
02. 07. 2020 Hornická činnost OKD, a.s., lokalita ČSM
02. 07. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost
02. 07. 2020 Oznámení o ZŘ - opatření obecné povahy - vyhr park místa ZTP na konkrétní RZ na MK ul V Aleji před čp 647
02. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Kubiszova
01. 07. 2020 oznámení o možnosti převzít písemnost - zahájení řízení
01. 07. 2020 Oznámení o ZŘ - opatření obecné povahy - vyhr park místa ZTP-P na konkrétní RZ na MK ul Pokrok naproti čp 1076
30. 06. 2020 Záměr prodat - pronajmout pozemek p. č. 2417/77 a část pozemku p. č. 2417/74 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná
30. 06. 2020 Rozhodnutí: Stavební povolení Božkova 551
30. 06. 2020 Rozhodnutí: Stavební povolení Božkova 552
30. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice III/4689 v obci Petrovice u Karviné
30. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné pracovní místo: referent sociálních věcí oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálního
30. 06. 2020 Mimořádné opatření č. 11/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
30. 06. 2020 Mimořádné opatření č. 10/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
29. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné pracovní místo: referent územního plánování a stavebního řádu oddělení stavebního úřadu Odboru stavebního a životního prostředí
26. 06. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Taťána Fizerová, r. 1972
26. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice III/4688
26. 06. 2020 Mimořádné opatření č. 9/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
26. 06. 2020 Vyhlášení nálezů č. 22 - 24/2020
25. 06. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Miroslav Kandráč, r. 1996
25. 06. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Mária Kandráčová, 1992
25. 06. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Iveta Kandráčová, r. 1970
24. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice III/4687 - most ev. č. 4687-2
24. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Karola Śliwky
24. 06. 2020 Rozhodnutí - Změna stavby BD, Čajkovského 2020/11, Karviná-Mizerov
23. 06. 2020 Hornická činnost OKD, a.s., lokalita ČSM
23. 06. 2020 Hornická činnost OKD, a.s., lokalita ČSM
23. 06. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost - nezl. Simona Pechová, r. 2008
22. 06. 2020 Nařízení SVS Č. j. SVS/2020/066996-T
22. 06. 2020 Záměr města prodat částí pozemků p.č. 2417-147, 2417-148, 2417-1 v k.ú. Karviná-město
22. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Závodní
22. 06. 2020 Mimořádné opatření č. 8/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
22. 06. 2020 Záměr města směnit pozemky
22. 06. 2020 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Pavel Pryszcz
22. 06. 2020 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Stanislav Paranič a Irena Paraničová
22. 06. 2020 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Lukáš Kubica a Magdaléna Kubicová
22. 06. 2020 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Peter Ferenc
22. 06. 2020 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jiří Zawada a Petra Zawadová
22. 06. 2020 Oznámení veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Petrovice u Karviné
22. 06. 2020 Dražební vyhláška 137 Ex 9205/09-179
22. 06. 2020 Usnesení o odročení dražby 169EX 3630/19-56
19. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Fryštátská
19. 06. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Helena Kanalošová, r. 1989
19. 06. 2020 Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení
19. 06. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Miroslav Kandráč, r. 1969
19. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - parkoviště na ul. Karola Śliwky
19. 06. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Renáta Klementová, r. 1971
18. 06. 2020 Dodatek č. 1 k Podmínkám dotačního programu "Kreativní business - podpora iniciativ neformálních skupin mládeže 2019"
18. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - návrh na Opatření obecné povahy - silnice III/4687
18. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Dr. Olszaka

XML