Město Karviná

Okresní město
Okres Karviná

http://karvina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Karviná
Fryštátská 72/1
733 01 Karviná

Datová schránka: es5bv8q
E-mail: epodatelna@karvina.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 05. 2021 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK - ÚK-cyklotrasa podél řeky Olše - OLZA RUN
07. 05. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Peter Pilo, r. 1959
07. 05. 2021 Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově
07. 05. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost - František Ivan, r. 1970
07. 05. 2021 39NC1301/2021, Anonym. usnesení (vyhláška) č. l. 17 + žádost k 23/6
07. 05. 2021 123EX 3067/08-55 dražební vyhláška NM
06. 05. 2021 Výzva - veřejná vyhláška, nepojízdné vozidlo NISSAN Almera, ul.Sokolovská 1717, Karviná-Nové Město
06. 05. 2021 oznámení o možnosti převzít písemnost
06. 05. 2021 Záměr pronajmout prostory v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově
06. 05. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Martin Valušiak, r. 1981
05. 05. 2021 Schválený závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2020
05. 05. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Alexandr Hochman, r. 2000
04. 05. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Helena Prchalová, r. 1950
04. 05. 2021 Vyhlášení nálezů č. 18, 19/2021
04. 05. 2021 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060764144-Fryštát
04. 05. 2021 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060765467-Fryštát 2
04. 05. 2021 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060765692-Nové Město
04. 05. 2021 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060765963-Hranice
04. 05. 2021 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060765600-Darkov
04. 05. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost -Josef Ludvík, r. 1972
04. 05. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Lucie Cicová, r. 1990
04. 05. 2021 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060765474-Fryštát 3
04. 05. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Albína Cicová, r. 1986
04. 05. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Albína Cicová, r. 1986, jako zák. zístupce nezl. Dawida Olivera Ulatowského
04. 05. 2021 Přístavba lodžií bytového domu č.p. 1539
04. 05. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost -Jan Vaclavec, r. 1977
04. 05. 2021 Nařízení SVS - žádost o zveřejnění
03. 05. 2021 Oznámení zahájení územního řízení: "INSCZ FTTH Karviná"
30. 04. 2021 Monitorovací kalendář 2021
29. 04. 2021 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060767588
29. 04. 2021 Porovnání všech položek výpočtu (Kalkulace) ceny pro vodné za kalendářní rok 2020
29. 04. 2021 Porovnání všech položek výpočtu (Kalkulace) ceny pro stočné za kalendářní rok 2020
28. 04. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Etela Zahradníková, r. 1978
28. 04. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Roman Večeřa, r. 1976
28. 04. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost - David Sochor, r. 1985
27. 04. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Koloman Dany, r. 1962
27. 04. 2021 Oznámení o ZŘ - opatření obecné povahy - přemístění vyhr park místa ZTP z MK ul Okružní na MK ul Na Kopci naproti čp 2055
27. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Závodní
27. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - obec Dětmarovice
27. 04. 2021 Vyhlášení nálezu č. 16 a 17/2021
26. 04. 2021 Záměr města darovat část pozemku p. č. 3258/1 v k.ú. Karviná-město
26. 04. 2021 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou
26. 04. 2021 schválení "Kanalizačního řádu stokové sítě Stonava" (lokalita Hořany) a "Kanalizačního řádu stokové sítě Karviná"
23. 04. 2021 Záměr města
22. 04. 2021 Vyhlášení nálezů č. 13 - 15/2021
22. 04. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Tomáš Janik, r. 1995
21. 04. 2021 Veřejná vyhláška Zveřejnění opatření obecné povahy změny č. 1 Územního plánu Petrovice u Karviné a úplného znění Územního plánu Petrovice u Karviné po vydání změny č. 1
21. 04. 2021 Oznámení o zahájení společného řízení - RD ul. U Farmy
20. 04. 2021 Pokačování HČ OKD, a.s., Dolu Karviná - Závěr ZŘ
20. 04. 2021 220 EX 15174/14-238-Žádost,236-Usn.nař.dražby nem.

XML