Město Karviná

Okresní město
Okres Karviná

http://karvina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Karviná
Fryštátská 72/1
733 01 Karviná

Datová schránka: es5bv8q
E-mail: epodatelna@karvina.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 12. 2021 Oznámení o zahájení řízení - lodžie U Lesa 766/14
03. 12. 2021 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - železniční přejezd P6514 v obci Petrovice u Karviné
03. 12. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jana Mezeiová, r. 1987, jako zák. zást. Sebastiana Kuntoše, r. 2007
03. 12. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jana Mezeiová, r. 1987
03. 12. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost -Kleinedler Marek, , r.1979
03. 12. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Artur Wojaczek, r. 1977
03. 12. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Sedláček Zdeněk, r. 1971
02. 12. 2021 Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2022 - Zveřejnění na úřední desku -
02. 12. 2021 VV Karviná + seznam
01. 12. 2021 Dokumenty 067 EX 7013/17-169-dražební vyhláška
01. 12. 2021 003EXD 239/21-4 Draž.vyhl.
01. 12. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné pracovní místo: referent životního prostředí a referent společné st. správy a samosprávy včetně provádění autorizované konverze dokumentů oddělení úz plán. a živ. prostředí Odboru stavebního a živ. prostředí
01. 12. 2021 003EXD 238/21-4 Draž.vyhl.
01. 12. 2021 Vyhlášení nálezů č. 56 - 58/2021
30. 11. 2021 Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově
30. 11. 2021 Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově
30. 11. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jakub Třetina, r. 1988
29. 11. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Anna Wijacká, nar. 12.06.1941
27. 11. 2021 Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově
27. 11. 2021 Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově
27. 11. 2021 Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově
27. 11. 2021 Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově
27. 11. 2021 Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově
27. 11. 2021 Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově
27. 11. 2021 Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově
27. 11. 2021 Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově
27. 11. 2021 Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově
27. 11. 2021 Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově
26. 11. 2021 Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově
26. 11. 2021 Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově
26. 11. 2021 Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově
26. 11. 2021 Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově
26. 11. 2021 Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově
26. 11. 2021 Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově
26. 11. 2021 Oznámení o ZŘ - opatření obecné povahy - vyhr park místa ZTP na konkrétní RZ na MK ul Prameny před čp 822
26. 11. 2021 Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově
26. 11. 2021 Usnesení vlády ČR ze dne 25.11.2021 o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 26.11.2021.
26. 11. 2021 Program 23. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 06.12.2021 od 17.00 hod. ve velkém sále OPF Karviná
26. 11. 2021 Oznámení o ZŘ - opatření obecné povahy - umístění SDZ B11 + E13 na vjezdu na ÚK - příjezd k ZŠ a MŠ Borovského ze silnice č II-472
26. 11. 2021 Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově
26. 11. 2021 Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově
26. 11. 2021 Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově
26. 11. 2021 Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově
26. 11. 2021 Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově
26. 11. 2021 Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově
26. 11. 2021 Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově
26. 11. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost
26. 11. 2021 Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově
26. 11. 2021 Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově
26. 11. 2021 Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově

XML