Město Karviná

Okresní město
Okres Karviná

http://karvina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Karviná
Fryštátská 72/1
733 01 Karviná

Datová schránka: es5bv8q
E-mail: epodatelna@karvina.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 11. 2019 Hornická činnost OKD, a.s., lokalita ČSM
20. 11. 2019 11-2019 Nařízení, kterým se mění nařízení č 8-2010, kterým se vydává tržní řád
19. 11. 2019 Stanovisko"Strategie rozvoje MSK 2019 - 2027" § 10g
18. 11. 2019 Záměr prodat pozemek p. č. 1530 v katastrálním území Ráj, obec Karviná
18. 11. 2019 Oznámení o možnoati převzít písemnost - Nikol Gremplewská, r. 1992
18. 11. 2019 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Eduard Owczarzy a Hedvika Owczarzyová
18. 11. 2019 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jiří Owczarzy
18. 11. 2019 Záměr vypůjčit budovu č. p. 2978 včetně přilehlého pozemku na ulici Kašparova v Karviné-Hranicích
18. 11. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Mária Balogová, r. 1942
18. 11. 2019 Oznámení - výpůjčka v budově č. p. 2199/32 a 2200/30, Karviná-Mizerov
15. 11. 2019 Dražební vyhláška 142 DC 00026/19-011
15. 11. 2019 Seznámení s podklady rozhodnutí - stavba nadzemního vedení sítí elektronických komunikací
15. 11. 2019 Dražební vyhláška 142 DC 00026/19-013
15. 11. 2019 Dražební vyhláška 142 DC 00026/19-010
15. 11. 2019 Dražební vyhláška 142 DC 00026/19-012
15. 11. 2019 Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné dopravní značení v Karviné-Starém Městě, ul. Za Vsí
15. 11. 2019 Oznámení - výpůjčka příspěvkové organizaci Karviná
14. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení PDZ, Karvinský vánoční jarmark
13. 11. 2019 Oznámení - záměr pronájmout prostor sloužící podnikání, čp. 1421, č. 501, nám. Budovatelů, Karviná-Nové Město
13. 11. 2019 Záměr propachtovat pozemky v k. ú. Ráj, obec Karviná
12. 11. 2019 Hornická činnost OKD, a.s., lokalita ČSM
12. 11. 2019 Hornická činnost OKD, a.s., lokalita ČSA
12. 11. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Mária Balogová, r. 1942
12. 11. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost
12. 11. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost
11. 11. 2019 Záměr prodat pozemek p. č. 2864/17 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná
11. 11. 2019 Vyhlášení nálezů č. 63 - 66/2019
11. 11. 2019 Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení
11. 11. 2019 Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení
08. 11. 2019 Opatření obecné povahy (veřejná vyhláška) - Stanovení m. úpravy provozu, vyhr. park. místa ZTP na MK ul. Kašparova naproti čp. 2925
07. 11. 2019 oznámení o možnosti převzít písemnost Usnesení o ustanovení opatrovníka
07. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné pracovní místo: referent sociálních věcí a referent společné státní správy a samosprávy oddělení sociálních věcí Odboru sociálního
07. 11. 2019 Opatření obecné povahy (veřejná vyhláška) - Stanovení m. úpravy provozu, vyhr. park. místa ZTP na MK ul. Sokolovská naproti čp. 1763
07. 11. 2019 Opatření obecné povahy (veřejná vyhláška) - Stanovení m. úpravy provozu, vyhr. park. místa ZTP na MK ul. Holubova před čp. 1785
07. 11. 2019 Oznámení o zahájení řízení - návrh na OOP, vyhrazení park. místa pro ZTP na MK ul. Rudé armády naproti čp. 2967
06. 11. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení PDZ uzavírka Mickiewiczova
06. 11. 2019 Nabídka pozemků k pronájmu - SPU 444248/2019/Cr
06. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení PDZ, instalace vánočních stromů
05. 11. 2019 9/2019 OZV, kterou se mění OZV č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
05. 11. 2019 OZV 10/2019, kterou se mění OZV č. 10/2018 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků
04. 11. 2019 Dokument "Oznámení o možnoati p..." již není dostupný.
31. 10. 2019 Záměr prodat pozemek p. č. 854/8 v katastrálním území Ráj, obec Karviná
30. 10. 2019 Vyhlášení nálezů č. 58 - 62/2019
29. 10. 2019 Dokument "Dražební vyhláška 171..." již není dostupný.
25. 10. 2019 Hornická činnost OKD, a.s., lokalita Darkov
25. 10. 2019 Oznámení o zahájení řízení - návrh na OOP, nové S a VDZ na MK 6c v Petrovicích u Karviné
25. 10. 2019 Program 8. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 04.11.2019 od 17.00 hod. v AULE OPF Karviná
25. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení PDZ, chodník na ul. Kariola Śliwky
25. 10. 2019 Oznámení o zahájení řízení - návrh na OOP, nové S a VDZ na sil II-475 III-4753 a III-4689 - přechody u dvou ZŠ v Petrovicích u Karviné
25. 10. 2019 Dokument "Dražební vyhláška 129..." již není dostupný.

XML