Město Prostějov

Okresní město
Okres Prostějov

http://prostejov.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14
796 01 Prostějov

Datová schránka: mrtbrkb
E-mail: posta@prostejov.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
05. 12. 2019 Domamyslice, Domamyslická, kabel NN, Handl
05. 12. 2019 Usnesení o určení data úmrtí
05. 12. 2019 Oznámení zahájení společného ř - stanoviska : "III/4333 Výšovice - Vřesovice"
05. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 12/2019 o regulaci provozování hazardních her
05. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 11/2019 o evidenci označených psů a jejich chovatelů
05. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 10/2019 o místním poplatku ze psů
05. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 9/2019 o místním poplatku za komunální odpad
05. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 8/2019 - regulace používání zábavní pyrotechniky
05. 12. 2019 Nabídka přebytečného majetku k odprodeji
04. 12. 2019 Uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení pro Josefa Karáska
03. 12. 2019 Vyhlášení platnosti nového katastrálního operátu
03. 12. 2019 Domovní studna a čistírna odpadních vod, Prostějovičky
03. 12. 2019 Dražební vyhláška
02. 12. 2019 Oznámení o uložení písemnosti
02. 12. 2019 Oznámení - nalezené věci přijaté v období od 25.11.-1.12.2019
29. 11. 2019 Vyrozumění o ustanovení znalce Ing. Jana Dostála
29. 11. 2019 Stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - zákaz stání
29. 11. 2019 záměr pronájmu části pozemku p.č. 7802/1 v k.ú. Prostějov o výměře 25 m2 za účelem užívání odstavné plochy
29. 11. 2019 záměr pronájmu částí pozemků p.č. 225/2 v k.ú. Domamyslice o výměře 1 m2 a p.č. 226/19 v k.ú. Domamyslice o výměře 7 m2, za účelem užívání odstavné plochy
29. 11. 2019 záměr pronájmu částí pozemků p.č. 225/2 v k.ú. Domamyslice o výměře 5 m2 a p.č. 223/17 v k.ú. Domamyslice o výměře 3 m2, za účelem užívání odstavné plochy
28. 11. 2019 dražební vyhláška
27. 11. 2019 Oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu: žádost o stanovení přechodné úpravy prov
27. 11. 2019 Uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení - zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 342 v katastrálním území Kobylničky
27. 11. 2019 Uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení existující stavby dálnice D1 na pozemku parc.č. 1298/81 v katastrálním území Nezamyslice nad Hanou
27. 11. 2019 Uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení existující stavby dálnice D1 na pozemku parc.č. 1298/81 v katastrálním území Nezamyslice nad Hanou
27. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení PDZ - ULICE ROVNÁ, PROSTĚJOV - PRACOV
27. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
27. 11. 2019 Stanovení místní úpravy provozu: Žádost o vyhrazení parkovacího místa - Miličova
27. 11. 2019 Stanovení místní úpravy provozu: Žádost o vyhrazení parkovacího místa - Husuvo nám. 35
26. 11. 2019 Oznámení uložení písemnosti pro Ivo Chybíka
26. 11. 2019 Dražební vyhláška - elektronická dražba
25. 11. 2019 Oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu: žádost o zvl.užívání + vyhrazené parková
25. 11. 2019 Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva dne 3. 12. 2019
25. 11. 2019 Oznámení - ztráty a nálezy přijaté Magistrátem města Prostějova v období od 18.11.2019 do 22.11.2019
25. 11. 2019 Veřejná vyhláška - uložení zásilky
25. 11. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
25. 11. 2019 dražební vyhláška
22. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o přechodnou úpravu provozu silnice III4357 a II/
22. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
22. 11. 2019 Oznámení uložení písemnosti pro Víta Mlčocha
21. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
21. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - kpt. Nálepky
20. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici vedoucí oddělení řidičů na Odboru dopravy
20. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici právník_právnička odboru
20. 11. 2019 Držovice, parkování v ulici Olomoucká
20. 11. 2019 Schválení kanalizačního řádu Čechy pod Kosířem
19. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici vedoucí přestupkového oddělení
19. 11. 2019 veřejná vyhláčka zadání: Pořízení územního plánu Vitčice
19. 11. 2019 záměr pronájmu části pozemku p.č. 2964/4 v k.ú. Prostějov o výměře 10 m2 za účelem užívání odstavné plochy
19. 11. 2019 záměr pronájmu 4 částí pozemku p.č. 210/5 v k.ú. Prostějov o celkové výměře 46 m2 za účelem užívání odstavných ploch

XML