Město Prostějov

Okresní město
Okres Prostějov

http://prostejov.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14
796 01 Prostějov

Datová schránka: mrtbrkb
E-mail: posta@prostejov.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 11. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení projednávání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Olšany u Prostějova
26. 11. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu - Hruška, Tvorovice
26. 11. 2020 Stavební povolení
26. 11. 2020 rozhodnutí o odvolání
25. 11. 2020 Dokument "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁ..." již není dostupný.
25. 11. 2020 Silnice II/366 Prostějov - přeložka silnice
25. 11. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu - VYSOČANY - OPRAVY
25. 11. 2020 veřejná vyhláška - neznámý účastník: R46 MÚK Držovice
25. 11. 2020 záměr výpůjčky obytných kontejnerů včetně sociálního zázemí umístěných na části pozemku p.č. 6475, a výpůjčky části pozemku p.č. 6468/1 výměře 6 m2 a části pozemku p.č. 6472/6 výměře 183 m2, vše v k.ú. Prostějov Azylovému centru Prostějov, o.p.s.
25. 11. 2020 záměr změny Smlouvy o výpůjčce č. 2010/50/081 ze dne 14.04.2010 uzavřené mezi městem Prostějovem jako půjčitelem a sdružením „Fotbal Prostějov o.s.“ jako vypůjčitelem
25. 11. 2020 záměr pronájmu části pozemku p.č. 570/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře 8 m2 za účelem užívání odstavné plochy
25. 11. 2020 záměr pronájmu části pozemku p.č. 570/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře 6 m2 za účelem užívání odstavné plochy
25. 11. 2020 záměr pronájmu části pozemku p.č. 570/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře 5,5 m2 za účelem užívání odstavné plochy
25. 11. 2020 záměr pronájmu části pozemku p.č. 570/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře 6 m2 za účelem užívání odstavné plochy
25. 11. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení přechodného dopravního značení
24. 11. 2020 stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - parkoviště na uli
24. 11. 2020 stanovení místní úpravy provozu: Žádost o vyhrazení parkovacího místa - vyhrazené parkování
24. 11. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: žádost o stanovení přechodné úpravy provozu
24. 11. 2020 Dokument "Usnesení - dražba nem..." již není dostupný.
24. 11. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
23. 11. 2020 stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komuni
23. 11. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 9/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
23. 11. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 8/2020 o nočním klidu
23. 11. 2020 Oznámení - Nálezy přijaté Magistrátem města Prostějova od 16. - 20. 11. 2020
20. 11. 2020 Dokument "Usnesení - ustanovení..." již není dostupný.
20. 11. 2020 Dokument "Oznámení uložení píse..." již není dostupný.
20. 11. 2020 Oprava dešťové kanalizace, Služín
20. 11. 2020 Dokument "Dražební vyhlaška mov..." již není dostupný.
19. 11. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici správce informačních technologií
19. 11. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici referent sociálních věcí na Odboru sociálních věcí
19. 11. 2020 Usnesení o zastavení řízení
19. 11. 2020 záměr pronájmu části pozemku p.č. 570/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře 6 m2 za účelem užívání odstavné plochy
19. 11. 2020 záměr pachtu části pozemku p.č. 4 v k.ú. Domamyslice o výměře 128 m2, za účelem užívání jako zahrádky a k požívání
19. 11. 2020 záměr výpůjčky části pozemku p.č. 213/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře 12 m2 Ing. Josefu Mekyskovi za účelem užívání odstavné plochy
19. 11. 2020 záměr výpůjčky části pozemku p.č. 5722/63 v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 spolku Klub přátel školy při ZŠ E. Valenty z.s., za účelem umístění a provozování knihobudky
19. 11. 2020 záměr bezúplatného převodu částí pozemků p.č. 875/5 o výměře 139 m2 a p.č.1005/6 o výměře 78 m2, oba v k.ú. Vrahovice z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje
19. 11. 2020 stanovení místní úpravy provozu: "Cyklistická stezka v ulici Josefa Lady v Prostějově"
19. 11. 2020 oznámení o ukončení poskytování zdravotnických služeb
18. 11. 2020 Dokument "oznámení zahájení sp..." již není dostupný.
16. 11. 2020 oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu: postoupení
16. 11. 2020 stavební povolení: "Oprava chodníků ul.Prešovská a Československého armádního sboru ve Vrahovicích "
16. 11. 2020 Oznámení - nalezené věci v období od 09. - 15. 11. 2020
16. 11. 2020 Dokument "Oznámení uložení píse..." již není dostupný.
16. 11. 2020 Aukční vyhláška
14. 11. 2020 ČOV a kanalizace Plumlov, Hamry - III.etapa
14. 11. 2020 Obec Lešany - stoková síť
14. 11. 2020 oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu: MĚSTO PROSTĚJOV ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ K UMÍSTĚNÍ do
14. 11. 2020 stanovení místní úpravy provozu: žádost o stanovení značení
14. 11. 2020 stanovení místní úpravy provozu: Žádost o umístění dopravního značení
14. 11. 2020 stanovení místní úpravy provozu: žádost o stanovení úpravy provozu

XML