Město Prostějov

Okresní město
Okres Prostějov

http://prostejov.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14
796 01 Prostějov

Datová schránka: mrtbrkb
E-mail: posta@prostejov.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 05. 2019 Oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu: změna dopravního značení - "parkoviště s
24. 05. 2019 Polyfunkční dům
24. 05. 2019 Přístavba domu Dolní 99 na pozemcích parc.č. 3741 a 3740/1 v katastrálním území Prostějov
24. 05. 2019 Oznameni o preruseni dodavky elektricke energie
24. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace
24. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici technik-referent Stavebního úřadu
23. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - Průchod
23. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu - kanalizační
23. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu: umístění dopravního značení - ul. Kostelecká, překopy
23. 05. 2019 Rozhodnutí - společné povolení (U+S): "Cyklostezka sídliště Svobody - Anglická - Anenská"
23. 05. 2019 dražební vyhláška
23. 05. 2019 Oznameni o preruseni dodavky elektricke energie
23. 05. 2019 Oznameni o preruseni dodavky elektricke energie
23. 05. 2019 Oznameni o preruseni dodavky elektricke energie
23. 05. 2019 Oznameni o preruseni dodavky elektricke energie
23. 05. 2019 Stavební úpravy rodinného domu a stavba oplocení
23. 05. 2019 Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2019
23. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu města Prostějova za rok 2018
23. 05. 2019 Vodovod, kanalizace Pod Kosiřem, Čelechovice na Hané
23. 05. 2019 smlouva o dotaci - ZO ČSOP Haná
23. 05. 2019 záměr změny Smlouvy o nájmu ze dne 19.4.2016 - pronájem fotbalového areálu E. Beneše v Prostějově nájemci 1. SK Prostějov, z. s.
22. 05. 2019 Vyhlášení výběrového řízení - ortodoncie, zubní lékařství
22. 05. 2019 Uložení písemnosti pro Ignáce Héžu, Terezii Héžovou a Ing. Miroslava Špundu
22. 05. 2019 Pivín, rozš. DS NN, lok. 26 RD, obec
22. 05. 2019 záměr pronájmu části pozemku p.č. 742/4 v k.ú. Prostějov o výměře 37,5 m2 za účelem umístění a provozování dobíjecí stanice pro elektromobily
22. 05. 2019 záměr prodeje pozemku p.č. 4881/1 o výměře 89 m2 v k.ú. Prostějov, jehož součástí je stavba technického vybavení bez č.p. nebo č.e.
22. 05. 2019 záměr pronájmu garážového stání č. 805 o celkové rozloze 20,77 m2 v domě na ul. Polišenského 4467/3 v Prostějově, č. par. 6020/173, k.ú. Prostějov
22. 05. 2019 záměr změny Smlouvy o nájmu pozemku ze dne 15.08.1995 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a Tělocvičnou jednotou Sokol Vrahovice jako nájemcem na pronájem části pozemku p.č. 660/4 v k.ú. Vrahovice
22. 05. 2019 záměr směny pozemků v k.ú. Prostějov ve vlastnictví Statutárního města Prostějova za pozemky v k.ú. Prostějov ve vlastnictví Pavla Šálka a manželů Šálkových
22. 05. 2019 záměr výpůjčky části pozemku p.č. 149 v k.ú. Domamyslice o výměře 7 m2 Mgr. Zdeňce Roháčkové za účelem užívání odstavné plochy
22. 05. 2019 záměr výpůjčky části pozemku p.č. 86/26 v k.ú. Krasice o výměře 16 m2 Haně Zapletalové za účelem užívání odstavné plochy
22. 05. 2019 záměr pronájmu dvou částí pozemku p.č. 8141/1 v k.ú. Prostějov o celkové výměře 25 m2 (výměra jednotlivých částí 10 m2 a 15 m2) za účelem užívání odstavných ploch
22. 05. 2019 záměr pronájmu části pozemku p.č. 7693/1 v k.ú. Prostějov o výměře 22 m2 za účelem užívání odstavné plochy
22. 05. 2019 záměr pronájmu části pozemku p.č. 7741 v k.ú. Prostějov o výměře 5 m2 za účelem užívání odstavné plochy
22. 05. 2019 záměr změny Smlouvy o nájmu ze dne 29.09.2017 - pronájem fotbalového areálu E. Beneše v Prostějově nájemci Haná Prostějov, z. s.
22. 05. 2019 záměr výpůjčky bytu v budově občanského vybavení č.p. 4468, Kostelecká 4468/49, Prostějov, spolku SKC Prostějov, z.s.
20. 05. 2019 záměr pronájmu části pozemku p.č. 149 v k.ú. Domamyslice o výměře 5 m2 za účelem užívání odstavné plochy
20. 05. 2019 záměr pronájmu části pozemku p.č. 481/1 v k.ú. Domamyslice o výměře 6 m2 za účelem užívání odstavné plochy
20. 05. 2019 záměr pronájmu části pozemku p.č. 528 v k.ú. Krasice o výměře 20 m2 za účelem užívání odstavné plochy
20. 05. 2019 oznámení o výluce Laškov - Kandia
20. 05. 2019 Oznámení - ztráty a nálezy přijaté Magistrátem města Prostějova od 13. - 17. 5. 2019
20. 05. 2019 Dražební vyhláška
17. 05. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o udržování čistoty - změna
17. 05. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o zákazu požívání alkoholických nápojů - změna
17. 05. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, kterou se stanoví pravidla pro volný pohyb psů - změna
17. 05. 2019 Oznameni o preruseni dodavky elektricke energie
17. 05. 2019 CSS Prostějov - rekonstrukce budov pro pečovatelskou službu
16. 05. 2019 Kanalizační řád veřejné kanalizace města Prostějova
16. 05. 2019 Oznameni o preruseni dodavky elektricke energie
16. 05. 2019 Oznameni o preruseni dodavky elektricke energie

XML