Město Prostějov

Okresní město
Okres Prostějov

http://prostejov.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14
796 01 Prostějov

Datová schránka: mrtbrkb
E-mail: posta@prostejov.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 09. 2020 INSCZ_62503_Prostějov
25. 09. 2020 oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu: Žádost o vyhrazení parkovacího místa - vyhrazené
25. 09. 2020 Koncepce "Strategie Olomouckého kraje o vodě"
24. 09. 2020 "Prostějov, B.Šmerala, přeložka VN, MU"
24. 09. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: žádost o přechodnou úpravu provozu - Dykova
24. 09. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
24. 09. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
24. 09. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
23. 09. 2020 záměr pronájmu části pozemku p.č. 444/4 v k.ú. Krasice o výměře 10 m2 za účelem užívání odstavné plochy
23. 09. 2020 WTTX_NT_M_PVYPC_OK
23. 09. 2020 Domamyslice, Domamyslická, kabel NN, Handl
23. 09. 2020 Usnesení - dražba nemovitostí
22. 09. 2020 Obec Lešany - stoková síť
22. 09. 2020 rozhodnutí - stavební povolení: "Výstavba výtahů v bytovém domě" Dolní 2,4,6, Prostějov
21. 09. 2020 Výběrové řízení
21. 09. 2020 stanovení místní úpravy provozu: Upozornění - nesprávné dopravní značení v k. ú. Určice
21. 09. 2020 Oznámení - nálezy přijaté Magistrátem města Prostějova od 14. - 20. 09. 2020
21. 09. 2020 Dražební vyhláška
21. 09. 2020 Dražební vyhláška
18. 09. 2020 stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení dopravního značení - Ptení - Holubice
18. 09. 2020 Přístavba výrobní a skladové haly
17. 09. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
17. 09. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
17. 09. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
17. 09. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: Součinnost DZ - Kpt. Nálepky - přechodné
17. 09. 2020 Dotační program pro oblast sportu na rok 2021 - činnost
17. 09. 2020 Dotační program pro oblast sportu na rok 2021 - jednorázové akce
16. 09. 2020 záměr pronájmu části pozemku p.č. 444/3 v k.ú. Krasice o výměře 8 m2 za účelem užívání odstavné plochy
16. 09. 2020 záměr pronájmu části pozemku p.č. 978 v k.ú. Vrahovice o výměře 11 m2 za účelem užívání odstavné plochy
16. 09. 2020 dražební vyhláška
15. 09. 2020 Prostějov, Wolfova, kabelová smyčka, Dokládal"
15. 09. 2020 Usnesení o určení data úmrtí
14. 09. 2020 Trasa HDPE Brodek u Prostějova
14. 09. 2020 Krasice, Foerstrova, DS NN, 2BD, Vaverka
14. 09. 2020 "Silnice II/366 Prostějov - přeložka silnice"
14. 09. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 7/2020, kterou se mění vyhláška č. 1/2020 o regulaci hlučných činností
14. 09. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 6/2020 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
14. 09. 2020 oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu: Úprava dopravního značení
14. 09. 2020 Oznámení - nálezy přijaté Magistrátem města Prostějova od 07. -11. 09. 2020
14. 09. 2020 Oznámení obci o revizi údajů v katastru
11. 09. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: žádost o stanovení přechodné úpravy provozu
11. 09. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: žádost o stanovení úpravy provozu - Vrchoslavice - Místní komuni
11. 09. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu - Plumlovská, Šlikov
11. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2. a 3.10.2020
10. 09. 2020 Dokument "Usnesení o odročení d..." již není dostupný.
10. 09. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
10. 09. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
10. 09. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
09. 09. 2020 Nalezení psi v Prostějově - září 2020
09. 09. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: "Drahanská časovka"

XML