Město Prostějov

Okresní město
Okres Prostějov

http://prostejov.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14
796 01 Prostějov

Datová schránka: mrtbrkb
E-mail: posta@prostejov.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 04. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: žádost o stanovení přechodné úpravy
03. 04. 2020 Rekonstrukce zatrubněného potoka v Žešově
03. 04. 2020 dražební vyhláška
02. 04. 2020 oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu: návrh opatření obecné povahy - Mlýnská x Jirásko
02. 04. 2020 rozhodnutí - stavební povolení: "CS Pod Kosířem v Prostějově - III. etapa"
02. 04. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
01. 04. 2020 Oznámení o zrušení plánované odstávky
01. 04. 2020 Oznámení o zrušení plánované odstávky
31. 03. 2020 výzva - vyjádření se k podanému odvolání
31. 03. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení dopravního značení - Krumsín
31. 03. 2020 Vodohospodářská opatření Čechy pod Kosířem
31. 03. 2020 Dražební vyhláška - elektronická dražba
30. 03. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: stanovení přechodného značení: "Stavební úpravy křižovatky Továr
30. 03. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o přechodnou úpravu provozu- Majakovského
30. 03. 2020 Oznámení o zrušení plánované odstávky
30. 03. 2020 Oznámení o zrušení plánované odstávky
30. 03. 2020 Oznámení o zrušení plánované odstávky
30. 03. 2020 Oznámení o zrušení plánované odstávky
30. 03. 2020 Oznámení o zrušení plánované odstávky
27. 03. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - David Knall, IČO: 45482161, sídlo: Gorkého 23/13, 796 07 Držovice
27. 03. 2020 "Terénní úpravy"
27. 03. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních kom
25. 03. 2020 důležité upozornění - upravené úřední hodiny magistrátu
25. 03. 2020 Stavební povolení stavba III/43321 Hruška - Tvorovice
25. 03. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: povolení přenosného dopravního značení - blokové čištění
25. 03. 2020 oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - "Prodloužení jednosměrné
25. 03. 2020 oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu: Žádost o změnu umístění značky - vjezd Štarnov
24. 03. 2020 záměr pachtu části pozemku p.č. 1/2 v k.ú. Vrahovice o výměře 106 m2 a části pozemku p.č. 994 v k.ú. Vrahovice o výměře 20 m2 za účelem užívání jako zahrádky a k požívání
24. 03. 2020 záměr pronájmu části pozemku p.č. 513 v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře 5 m2 za účelem užívání odstavné plochy
24. 03. 2020 záměr pachtu dvou částí pozemku p.č. 1/2 v k.ú. Vrahovice o celkové výměře 555 m2 a dvou částí pozemku p.č. 994 v k.ú. Vrahovice o celkové výměře 86 m2 za účelem užívání jako zahrádky a k požívání
24. 03. 2020 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti - žádost o prokázání právního důvodu k sídlu, Roman Duda, IČO: 49428
24. 03. 2020 Ustanovení opatrovníka Doc. Ing. Stanislavovi Tesařovi, CSc.
24. 03. 2020 Optická síť Hrubčice
23. 03. 2020 Rozhodnutí - stavební povolení stavebních úprav "D46-014..1, 2" - Estakáda Haná
23. 03. 2020 Oznámení o zrušení plánované odstávky
20. 03. 2020 usnesení vlády České republiky č. 244 -253
20. 03. 2020 rozhodnutí Hejtmana Olomouckého kraje
18. 03. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol II Prostějov
18. 03. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol I
18. 03. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace - TJ OP Prostějov
18. 03. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Prostějov
18. 03. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace - SK PROSTĚJOV 1913
18. 03. 2020 zrušení: Územní plán města Plumlov
18. 03. 2020 Dražební vyhláška
17. 03. 2020 Oznámení o zrušení plánované odstávky
17. 03. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
17. 03. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
17. 03. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
17. 03. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
17. 03. 2020 Oznámení uložení písemností pro Vojtěcha a Barboru Chmelíkovi

XML