Město Prostějov

Okresní město
Okres Prostějov

http://prostejov.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14
796 01 Prostějov

Datová schránka: mrtbrkb
E-mail: posta@prostejov.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 11. 2021 oznámení zahájení společného řízení - jednání: Silnice II/150 - hr. kraje - Prostějov - I. etapa Víc
30. 11. 2021 oznámení zahájení společného řízení - stanoviska: Bílovice - oprava komunikací a zpevněných ploch
30. 11. 2021 stanovení místní úpravy provozu - Kaple - Dopravní zrcadlo
30. 11. 2021 Oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu - Sadová, Příčná
30. 11. 2021 oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu
30. 11. 2021 Pozvánka na 28. zasedání zastupitelstva dne 7. 12. 2021
29. 11. 2021 Kanalizační řád, obec Skalka
29. 11. 2021 Dražební vyhláška
26. 11. 2021 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace nebo provedení STK
26. 11. 2021 dražební vyhláška
25. 11. 2021 Oznámení o zrušení výběrového řízení na pozici referent-technik Stavebního úřadu pro přičleněné obce
25. 11. 2021 Žádost ve věci určení data úmrtí
25. 11. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu - Prostějov - sídl. Svobody - Oprava vodovodu
25. 11. 2021 Usnesení ustanovení opatrovníka Žofii Čaletové
25. 11. 2021 Oznámení o zrušení výběrového řízení na pozici referent-technik Stavebního úřadu pro Prostějov
25. 11. 2021 Oznámení o zrušení výběrového řízení na pozici referent_ka technikcé přípravy
24. 11. 2021 Oznámení o uložení písemnosti OOZ1 246/2021/Urb.-rozhodnutí
24. 11. 2021 Oznámení o uložení písemnosti OOZ1 238/2021/Urb.-rozhodnutí
23. 11. 2021 Dražební vyhláška
22. 11. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu - Novostavba požární zbrojnice (Přípojka IS)
22. 11. 2021 záměr pronájmu části pozemku p.č. 7584/1 v k.ú. Prostějov o výměře 10 m2 za účelem užívání odstavné plochy
22. 11. 2021 záměr pronájmu části pozemku p.č. 6251/4 v k.ú. Prostějov o výměře 24 m2 za účelem užívání odstavné plochy
22. 11. 2021 záměr pronájmu části pozemku p.č. 995/2 v k.ú. Vrahovice o výměře 12,5 m2 za účelem užívání odstavné plochy
22. 11. 2021 Oznámení - Nalezené věci přijaté magistrátem od 15. - 19. 11. 2021
22. 11. 2021 Veřejná vyhláška oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání územního plánu Hradčany - Kobeřice
19. 11. 2021 usnesení o určení data smrti
19. 11. 2021 usnesení o určení data smrti
18. 11. 2021 žádost o vyvěšení - určení data smrti
18. 11. 2021 oznámení o shromáždění
18. 11. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Oprava mostu v km 65,582 na trati Brno - Přerova - ŽÁDOST O stan
18. 11. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - oznámení o zahájení správního řízení - Jana Zezulová, IČO: 01353691, adresa sídla: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01, Prostějov
18. 11. 2021 Navýšení kapacity stávajícího zařízení pro sběr a výkup odpadů
18. 11. 2021 Opatření obecné povahy - zákaz vstupu do honitby Seloutky
18. 11. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu - Prostějov, Kralická - odstavná plocha osobních aut
15. 11. 2021 Nálezy přijaté magistrátem od 08. - 12. 11. 2021
15. 11. 2021 Pozvánka na 27. zasedání zastupitelstva dne 23.11.2021
15. 11. 2021 stanovení místní úpravy provozu: stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. Okružní
15. 11. 2021 stanovení místní úpravy provozu: úprava dopravního značení v ulici Esperantská
15. 11. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: přechodné dopravní značení "Bytové domy Rezidence U Parku, Prost
15. 11. 2021 stanovení místní úpravy provozu: stanovení místní úpravy provozu "Cyklostezka - napojení areálu DT -
15. 11. 2021 Novostavba bytového domu
15. 11. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
15. 11. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
15. 11. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
15. 11. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
15. 11. 2021 Veřejná vyhláška: Oznámení o zahájení řízení o návrhu Územního plánu Vitčice
12. 11. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
12. 11. 2021 stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunika
12. 11. 2021 Kanalizační řád, obec Držovice
11. 11. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu - prodloužení do 26.

XML