Město Prostějov

Okresní město
Okres Prostějov

http://prostejov.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14
796 01 Prostějov

Datová schránka: mrtbrkb
E-mail: posta@prostejov.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 02. 2020 Držovice, Zápověď, DS NN, 40 RD, Šálek
19. 02. 2020 Stavební úpravy rodinného domu Mánesova 888/10, Prostějov
19. 02. 2020 Rozhodnutí - společné povolení: "Rekonstrukce ul. Vrahovická - úprava parkovací plochy"
19. 02. 2020 záměr změny Smlouvy o nájmu pozemku č. 2009/16/008 ze dne 20.01.2009 uzavřené mezi městem Prostějovem a společností LASKI, s.r.o.
19. 02. 2020 záměr pronájmu části pozemku p.č. 225/2 v k.ú. Domamyslice o výměře 7 m2 za účelem užívání odstavné plochy
18. 02. 2020 Nalezení psi v Prostějově - leden 2020
18. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici technik-referent na Odboru Stavební úřad
18. 02. 2020 Dražební vyhláška
17. 02. 2020 Oznámení o zrušení výběrového řízení na dvě pracovní pozice referent-technik Stavebního úřadu
17. 02. 2020 povolení změny stavby před dokončením - komunikace, Čechovice
17. 02. 2020 Oznamovací povinnosti - práce na stožárech vysokého napětí
14. 02. 2020 usnesení o určení data úmrtí
14. 02. 2020 Oznámení o uložení písemnosti - rozhodnutí
14. 02. 2020 Oznámení o uložení písemnosti - rozhodnutí
14. 02. 2020 dražební vyhláška
14. 02. 2020 dražební vyhláška
14. 02. 2020 dražební vyhláška
13. 02. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu: přechodná úprava provozu na pozemn komunikaci "Dětkovice
13. 02. 2020 Stanovení místní úpravy provozu: úprava dopravního značení - Společenství vlastníků Raisova
13. 02. 2020 záměr pronájmu STL plynovodu dimenze 110 mm o délce 282,9 metrů v sektoru A průmyslové zóny města Prostějova společnosti GasNet, s.r.o. za účelem zajištění provozu
12. 02. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace - BCM Orli Prostějov, spolek
12. 02. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace - VK Prostějov, spolek
12. 02. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace - Tenisový klub Prostějov, spolek
12. 02. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace - SKC Prostějov z.s.
12. 02. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace - Dělnická tělocvičná jednota Prostějov, z. s.
12. 02. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z programu - Prostějov - C1885, spol. s r. o.
12. 02. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace - Tenis klub Prostějov, a. s.
12. 02. 2020 Oznámení o uložení písemnosti - opatrovník
12. 02. 2020 Oznámení o uložení písemnosti - opatrovník
12. 02. 2020 Chodník a veřejné osvětlení v ulici Luční, Prostějov - Krasice
12. 02. 2020 záměr pachtu části pozemku p.č. 7576/1 v k.ú. Prostějov o výměře 150 m2 za účelem užívání jako zahrádky a k požívání
12. 02. 2020 záměr pronájmu části pozemku p.č. 213/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře 1,5 m2 za účelem užívání odstavné plochy
12. 02. 2020 záměr pronájmu části pozemku p.č. 213/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře 2 m2 za účelem zřízení a užívání odstavné plochy
12. 02. 2020 záměr pronájmu části pozemku p.č. 7802/1 v k.ú. Prostějov o výměře 23 m2 za účelem zřízení a užívání odstavné plochy
12. 02. 2020 dražební vyhláška
12. 02. 2020 Dražební vyhláška
11. 02. 2020 Oznámení o uložení zásilky Barbora Chmelíková, Vojtěch Chmelík
10. 02. 2020 Dotační program Péče o historické dědictví města Prostějova
10. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení elektronické aukce
10. 02. 2020 dražební vyhláška
07. 02. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z programu - LHK Jestřábi Prostějov A-team s. r. o.
07. 02. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace - 1.SK Prostějov, fotbalový klub a.s.
07. 02. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace - 1. SK Prostějov, z. s.
07. 02. 2020 Obec Laškov - čistírna a stoková síť
06. 02. 2020 veřejná vyhláška po opravě: Vyhodnocení územního plánu obce Kralice na Hané
06. 02. 2020 Optická síť Hrubčice
06. 02. 2020 dražební vyhláška
05. 02. 2020 Rozhodnutí - společné povolení: "III/4333 Výšovice - Vřesovice"
05. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici vedoucí Odboru sociálních věcí
04. 02. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu: "Prostějov - areál - Trávníky"

XML