Město Prostějov

Okresní město
Okres Prostějov

http://prostejov.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14
796 01 Prostějov

Datová schránka: mrtbrkb
E-mail: posta@prostejov.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 03. 2023 Smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub K2 Prostějov, z. s
31. 03. 2023 Smlouva o poskytnutí dotace - Atletický klub Prostějov, z. s.
31. 03. 2023 Smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol II Prostějov
31. 03. 2023 Smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol I
31. 03. 2023 Smlouva o poskytnutí dotace - Tělovýchovná jednota Sokol Čechovice, z.s.
31. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
31. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
31. 03. 2023 stanovení přechodné úpravy provozu: stanovení přechodné úpravy provozu "Chodník Drahany"
31. 03. 2023 stanovení přechodné úpravy provozu - Protivanov, Buková
30. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
30. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
30. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
30. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
30. 03. 2023 stanovení místní úpravy provozu: opatření obecné povahy - vyhrazené parkování
29. 03. 2023 stanovení přechodné úpravy provozu: přechodného značení, bezvýkopová sanace kanalizace
29. 03. 2023 stanovení místní úpravy provozu: opatření obecné povahy - vyhrazené parkování
29. 03. 2023 stanovení přechodné úpravy provozu - Dubany - Výstavba chodníku
29. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici referent_ka oddělení dopravy a komunikací
29. 03. 2023 oznámení o uložení písemnosti - Domovní čistírna odpadních vod Nezamyslice, Štěpánkovi
29. 03. 2023 stanovení přechodné úpravy provozu: žádost o stanovení úpravy provozu
29. 03. 2023 stavební povolení: "II/448 Laškov Kandia hr- okr. Ol."
29. 03. 2023 Oznámení o zahájení projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Krumsín
28. 03. 2023 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2023 - Senioři Prostějova, z.s.
28. 03. 2023 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2023 - STP v České republice z.s., okresní organizace Prostějov
28. 03. 2023 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2023 - Společnost Podané ruce o.p.s. (NZDM Prostějov)
28. 03. 2023 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2023 - Společnost Podané ruce o.p.s. (Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji)
28. 03. 2023 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2023 - Společnost Podané ruce o.p.s. (Kontaktní centrum Prostějov)
28. 03. 2023 Změna stavby před jejím dokončením - Kanalizace Žárovice, Hamry
28. 03. 2023 Oznámení řízení: Společné povolení: Laškov - revitalizace potoční nivy
28. 03. 2023 Bytový dům Šárka 20, 22 Prostějov - lodžie
28. 03. 2023 Kůlna
28. 03. 2023 Oznámení o uložení písemnosti pro Josefa Spurného
28. 03. 2023 Oznámení uložení písemnosti pro Josefa Spurného
28. 03. 2023 oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu: stanovení místní úpravy provozu - ul. Ivana Olbr
27. 03. 2023 záměr prodeje pozemku p.č. 5339 o výměře 346 m2 v k.ú. Němčice nad Hanou formou obálkové metody
27. 03. 2023 záměr pronájmu části pozemku p.č. 7965 v k.ú. Prostějov o výměře 10 m2 za účelem umístění a užívání odstavné plochy
27. 03. 2023 záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 138 o rozloze 16,87 m2 v objektu na ul. Kravařova 123/1, Prostějov, č. par. 166, k.ú. Prostějov, LV č. 10001
27. 03. 2023 záměr směny části pozemku p.č. 430/3 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Žešov za část pozemku p.č. 162/7 o výměře 4 m2 a část pozemku p.č. 162/9 o výměře 1 m2, oba v k.ú. Žešov
27. 03. 2023 záměr prodeje pozemku p.č. st. 361/3 o výměře 24 m2 v k.ú. Domamyslice spoluvlastníkům stavby garáže na něm stojící
27. 03. 2023 záměr bezúplatného převodu částí pozemku p.č. 976/1, p.č. 976/2, p.č. 979 a p.č. 885/1, vše v k.ú. Vrahovice do vlastnictví Olomouckého kraje
27. 03. 2023 záměr pronájmu části pozemku p.č. 8079 o výměře 1,5 m2 (část pódia) a dvou částí pozemku p.č. 5975 v k.ú. Prostějov o celkové výměře 366,5 m2 (přístřešek s udírnou a posezení včetně zázemí)
27. 03. 2023 Smlouva o poskytnutí dotace - TJ OP Prostějov
27. 03. 2023 Smlouva o poskytnutí dotace - HC REBELS 2017 Prostějov, z.s.
27. 03. 2023 Smlouva o poskytnutí dotace - SK Prostějov 1913 s.r.o.
27. 03. 2023 Smlouva o poskytnutí dotace - Aeroklub Josefa Františka Prostějov z.s.
27. 03. 2023 Dražební vyhláška nemovitých věcí - elektronická dražba
27. 03. 2023 Oznámení - ztráty a nálezy přijaté Magistrátem města Prostějova od 20.03.2023 do 26.03.2023
24. 03. 2023 rozhodnutí o odvolání - k vyvěšení
24. 03. 2023 rozhodnutí o odvolání - k vyvěšení
24. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

XML