Město Prostějov

Okresní město
Okres Prostějov

http://prostejov.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14
796 01 Prostějov

Datová schránka: mrtbrkb
E-mail: posta@prostejov.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 06. 2022 Optická síť Držovice
28. 06. 2022 Vyrozumění a výzva k žádosti
28. 06. 2022 Kostelec na Hané - vodovod, kanalizace v ul. "Za Humny"
27. 06. 2022 oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu - Mořice
27. 06. 2022 záměr pronájmu části pozemku p.č. 154 v k.ú. Domamyslice o výměře 20 m2 za účelem užívání odstavné plochy
27. 06. 2022 Oznámení - ztráty a nálezy přijaté Magistrátem města Prostějova od 20.06.2022 do 26.06.2022
24. 06. 2022 Výběrové řízení - otorinolaringologie
24. 06. 2022 Výběrové řízení - vnitřní lékařství
24. 06. 2022 Výběrové řízení - kardiologie
23. 06. 2022 stanovení přechodné úpravy provozu - Olomoucká, havárie vodovodu
23. 06. 2022 Dražební vyhláška ze dne 21.06.2022
23. 06. 2022 Rozhodnutí o odvolání - větrný mlýn Přemyslovice
22. 06. 2022 Oznámení uložení písemnosti adresované Vlastě Svaté
22. 06. 2022 oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu: stanovení úpravy provozu v ul. Komenského a Podě
22. 06. 2022 oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu: místní úpravy provozu-změna dopravního značení n
22. 06. 2022 stanovení přechodné úpravy provozu - Kralice na Hané
21. 06. 2022 Změna stavby před dokončením: Vodovod, kanalizace Prostějov
21. 06. 2022 Novostavba BD a ŘRD "REZIDENCE PLUMLOVSKÁ" včetně inženýrských sítí a dopravního napojení
21. 06. 2022 stanovení přechodné úpravy provozu - Prostějov, Tylova - Skládání materiálu
21. 06. 2022 Smlouva - JANČÍK BÁLEŠOVÁ JANA
20. 06. 2022 Oznámení o přijatých nálezech od 13. - 17. 06. 2022
17. 06. 2022 stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení, Obec Slatinky - chodník a venkovní osvětlení
17. 06. 2022 společné povolení: "Hrdibořice - Chodníky, autobusové zastávky a odvodnění"
17. 06. 2022 ZTV pro výstavbu 9 RD v lokalitě Trávníky - Prostějov Vrahovice
17. 06. 2022 dražební vyhláška
17. 06. 2022 Výběrového řízení - zubní lékařství
16. 06. 2022 Oznámení řízení o Změně č. 2 Územního plánu obce Alojzov
16. 06. 2022 záměr pronájmu části pozemku p.č. 7584/1 v k.ú. Prostějov o výměře 30 m2 za účelem užívání odstavné plochy
16. 06. 2022 záměr pronájmu části pozemku p.č. 960 v k.ú. Vrahovice o výměře 10 m2 za účelem užívání odstavné plochy
16. 06. 2022 záměr pronájmu části pozemku p.č. 976/3 v k.ú. Vrahovice o výměře 8 m2 za účelem užívání odstavné plochy
16. 06. 2022 záměr pronájmu pozemku p.č. 6055/128 o výměře 67 m2 v k.ú. Prostějov vlastníkovi stavby technického vybavení bez čp/č.ev. na něm stojící za účelem umístění a užívání stavby technického vybavení
16. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici referent_ka stavebního úřadu Odboru stavební úřad
16. 06. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
16. 06. 2022 Dražební vyhláška
16. 06. 2022 Oznámení o uložení písemnosti - Vodovod, kanalizace splašková, Mostkovice
16. 06. 2022 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události - psi
16. 06. 2022 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události - odpady
15. 06. 2022 Nelezení psi v Prostějově, květen 2022
14. 06. 2022 Oznámení registračního úřadu_počty podpisů na peticích
14. 06. 2022 Seznam registračních úřadů pro volby do zastupitelstev obcí
14. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení řízení o Územním plánu obce Vřesovice
14. 06. 2022 Zrušení elektronické aukce
14. 06. 2022 Vyhlášení výběrového řízení
14. 06. 2022 Novostavba bytového domu nároží ul. Plumlovská - Domamyslická v Prostějově včetně přípojek
14. 06. 2022 stanovení místní úpravy provozu: vyhrazené parkování a úprava značení na ul. Vodní
14. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici referent_ka pořizování územně plánovacích podkladů
14. 06. 2022 stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení přechodného značení pro úplnou uzavírku s
13. 06. 2022 Vyhlášení popisu věci
13. 06. 2022 Vyhlášení výběrového řízení
10. 06. 2022 INS_FTTH_CZ_2667_62503_Prostějov_B

XML