Město Prostějov

Okresní město
Okres Prostějov

http://prostejov.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14
796 01 Prostějov

Datová schránka: mrtbrkb
E-mail: posta@prostejov.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 07. 2019 Stanovení místní úpravy provozu: Postoupení žádosti O VYJÁDŘENÍ K dopravnímu značení NA KOMUN
23. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu: žádost o sdělení OPRAVA VOZOVKY NA PLUMLOVSKÉ PROSTĚJOV
23. 07. 2019 oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu: UPOZORNĚNÍ, ŽÁDOST O STANOVENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČEN
23. 07. 2019 oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu: CHYBĚJÍCÍ ZNAČKA P2 PTENSKÝ DVOREK
22. 07. 2019 Oznámení uložení písemnosti pro Jaroslava Staňka
22. 07. 2019 Vyhlášení výběrového řízení - uveřejnění obce
22. 07. 2019 Kanalizace a ČOV Ohrozim
22. 07. 2019 Oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu: opatření obecné povahy - NA UL. ZA KOSTEL
22. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
22. 07. 2019 Výběrové řízení - plastická chirurgie
22. 07. 2019 dražební vyhláška
19. 07. 2019 Oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu: BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE LIPOVÁ - BUKOVÁ
19. 07. 2019 Oznámení zahájení společného ř - stanoviska: "III/36635, III/44927 Stařechovice - Služín"
18. 07. 2019 záměr prodeje spoluvlastnického podílu o velikosti 3/75 na pozemku p.č.604/1 v k.ú.Zdětín na Moravě a p.č.1441/59 v k.ú.Plumlov a na pozemcích v ZE (PK) p.č.242,p.č.304,p.č.305,p.č.328,p.č.438/1,p.č.498,p.č.549 a p.č.757,vše v k.ú.Soběsuky u Plumlova
18. 07. 2019 záměr pronájmu části pozemku p.č. 8136 v k.ú. Prostějov o výměře 8 m2 za účelem užívání odstavné plochy
18. 07. 2019 záměr pronájmu části pozemku p.č. 8136 v k.ú. Prostějov o výměře 8 m2 za účelem užívání odstavné plochy
18. 07. 2019 záměr směny části pozemku p.č. 511 v k.ú. Domamyslice o výměře cca 2 m2 ve vlastnictví Statutárního města Prostějova za část pozemku p.č. 240/2 v k.ú. Domamyslice o výměře cca 10 m2 ve vlastnictví Jiřího Maráka
18. 07. 2019 záměr pronájmu části pozemku p.č. 154 v k.ú. Domamyslice o výměře 10 m2 za účelem užívání odstavné plochy
18. 07. 2019 záměr pronájmu části pozemku p.č. 7736 v k.ú. Prostějov o výměře 3 m2 za účelem umístění kontejneru na odpad
18. 07. 2019 záměr pronájmu části pozemku p.č. 7655/1 v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 Radku Zatloukalovi, za účelem umístění reklamního poutače o rozměrech 1 x 1,3 metru
18. 07. 2019 záměr prodeje pozemku p.č. st. 283 o výměře 25 m2 v k.ú. Krasice
18. 07. 2019 záměr prodeje pozemku p.č. 223/7 o výměře 327 m2 v k.ú. Krasice
18. 07. 2019 záměr pronájmu části pozemku p.č. 7769 v k.ú. Prostějov o výměře 10,5 m2 za účelem užívání odstavné plochy
18. 07. 2019 Rozhodnutí o uzavření veřejnoprávní smlouvy_Lešany
18. 07. 2019 Rozhodnutí o souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy_Němčice nad Hanou
18. 07. 2019 Rozhodnutí o souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy_Nezamyslice
18. 07. 2019 Rozhodnutí o souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy_Biskupice
18. 07. 2019 Rozhodnutí - souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy_Ivaň
17. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení přechodné úpravy - Držovice
16. 07. 2019 rozhodnutí - společné povolení: "Rekonstrukce komunikace Žešov - parkovací a odstavná stání II"
16. 07. 2019 Oznámení konání akce
16. 07. 2019 Oznámení o zahájení soutěže návrh "Ztvárnění pomníku filozofa Edmunda Husserla v Prostějově"
15. 07. 2019 Oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu: změna dopravního značení - Skálovo nám.
15. 07. 2019 Oznámení - ztráty a nálezy přijaté Magistrátem města Prostějova od 8.7.2019 do 12.7.2019
15. 07. 2019 Dražební vyhláška
12. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
12. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu - M. Alše
12. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení, Určice kanalizace
12. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
12. 07. 2019 Oznameni o preruseni dodavky elektricke energie
12. 07. 2019 Oznameni o preruseni dodavky elektricke energie
12. 07. 2019 Oznameni o preruseni dodavky elektricke energie
12. 07. 2019 Určice, Trpínky, obnova DS NN
12. 07. 2019 Oznameni o preruseni dodavky elektricke energie
12. 07. 2019 Čelechovice na Hané - prodloužení inženýrských sítí (vodovod, kanalizace)
11. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení, Lutotín kanalizace - prodloužení term
11. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
11. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu: Stanovení dopravního značení - "Určice - kanalizace a ČOV
11. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu
11. 07. 2019 záměr směny části pozemků p.č. 7491 o výměře cca 180 m2, p.č. 7493/2 o výměře cca 700 m2 a p.č. 7494 o výměře cca 7 m2, vše v k.ú. Prostějov, za část pozemku p.č. 7493/1 v k.ú. Prostějov o výměře cca 150 m2

XML