Město Prostějov

Okresní město
Okres Prostějov

http://prostejov.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14
796 01 Prostějov

Datová schránka: mrtbrkb
E-mail: posta@prostejov.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 07. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: stanovení úpravy provozu - sídl. Svobody - Oprava vodovodu
30. 07. 2021 stanovení místní úpravy provozu: stanovení dopravního značení - Kralice na Hané
30. 07. 2021 Dražební vyhláška - elektronická dražba
30. 07. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: přechodné dopravní značení - Havarijní oprava topného kanálu a p
30. 07. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: přechodná úprava provozu "II/366 ul. Kostelecká v Prostějově"
29. 07. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení, Dobrochov - průtah přechodné
29. 07. 2021 oznámení zahájení společného řízení - stanoviska: Obnova místní komunikace ul. Pod Sokolovnou Proti
29. 07. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: žádost o stanovení úpravy provozu
29. 07. 2021 záměr pronájmu části pozemku p.č. 7955 v k.ú. Prostějov o výměře 6 m2 za účelem užívání odstavné plochy
29. 07. 2021 záměr pronájmu části pozemku p.č. 7769 v k.ú. Prostějov o výměře 8 m2 za účelem užívání odstavné plochy
29. 07. 2021 záměr pronájmu části pozemku p.č. 7790 v k.ú. Prostějov o výměře 10 m2 za účelem užívání odstavné plochy
29. 07. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici referent sociálních služeb a veřejného opatrovnictv
29. 07. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici referent sociálních věcí na Odboru sociálních věcí
29. 07. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici referent sociálních věcí na Odboru sociálních věcí
28. 07. 2021 oznámení zahájení společného řízení - jednání: společné povolení "Rekonstrukce komunikace sídliště B
28. 07. 2021 Dražební vyhláška
27. 07. 2021 Ustanovení opatrovníka dědicům po zemřelém Aloisi Makovcovi
27. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
27. 07. 2021 Usnesení - dražba nemovitostí
27. 07. 2021 Společné povolení: vodovod, kanalizace Prostějov
26. 07. 2021 záměr pronájmu části pozemku p.č. 7955 v k.ú. Prostějov o výměře 6,5 m2 za účelem užívání odstavné plochy
26. 07. 2021 záměr změny Smlouvy o nájmu pozemku č. 99/16/182 ze dne 12.01.2000 a to v části týkající se osoby jednoho z nájemců
26. 07. 2021 záměr pronájmu části pozemku p.č. 93/1 v k.ú. Vrahovice o výměře 10 m2 za účelem užívání odstavné plochy
26. 07. 2021 smlouva
26. 07. 2021 smlouva
26. 07. 2021 smlouva
26. 07. 2021 Oznámení - ztráty a nálezy přijaté magistrátem od 19.07. do 25.07.2021
26. 07. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu , Komunikace pro
24. 07. 2021 VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI
24. 07. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení značení přechodná úprava Lešany kanalizace
24. 07. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení, Opravné práce na přejezdu trati Nezamyslice
24. 07. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení značení Vrahovická změna uzavírky
22. 07. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici referent-technik Stavebního úřadu pro výkon stavebního úřadu na oddělení územního a stavebního řízení pro přičleněné obce
22. 07. 2021 Oznámení o shromáždění
22. 07. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici referent-technik Stavebního úřadu pro výkon agendy stavebního úřadu na oddělení územního a stavebního řízení pro Prostějov
22. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost
22. 07. 2021 Dražební vyhláška
22. 07. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: stanovení dopravního značení - sídliště B.Šmerala
22. 07. 2021 Veřejná vyhláška: Oznámení řízení o Změně č.1 Územního plánu Stařechovice
22. 07. 2021 Veřejná vyhláška - veřejné projednání: Vyhodnocení územního plánu obce Klenovice na Hané
22. 07. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání: Změna číslo 1 územního plánu Tištín
22. 07. 2021 stanovení místní úpravy provozu: stanovení dopravního značení
21. 07. 2021 Vrahovice, M.Pujmanové, kabel NN, Ondrýsková
20. 07. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení přechodné úpravy SAZKA TOUR 2021
20. 07. 2021 Prostějov, J. Kuchaře, DS NN, Zipfel
20. 07. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu - Myslbeka
20. 07. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu - Prostějovské léto
19. 07. 2021 Oznámení o konání akce - Tělovýchovná jednota Sokol Čechovice
19. 07. 2021 Nálezy přijaté Magistrátem od 12. - 16. 07. 2021
16. 07. 2021 Veřejnoprávní smlouva_Brodek u Prostějova

XML