Město Prostějov

Okresní město
Okres Prostějov

http://prostejov.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14
796 01 Prostějov

Datová schránka: mrtbrkb
E-mail: posta@prostejov.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 06. 2024 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace nebo provedení technické kontroly
12. 06. 2024 "Průtah silnice III/44928 místní částí Studenec"
11. 06. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu
11. 06. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu
11. 06. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu
11. 06. 2024 nalezení psi
11. 06. 2024 stanovení přechodné úpravy provozu
11. 06. 2024 Sdělení k připravované el. aukci na prodej nemovitých věcí
11. 06. 2024 stanovení přechodné úpravy provozu
11. 06. 2024 Sdělení k připravované aukci na prodej movité věci
10. 06. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu
10. 06. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu
10. 06. 2024 Závěr řízení-Modernizace betonárny Prostějov
10. 06. 2024 záměr pronájmu části pozemku p.č. 3700/1 o výměře 2 m2 a části pozemku p.č. 8021/11 o výměře 2 m2, oba v k.ú. Prostějov, za účelem umístění dvou reklamních poutačů o rozměrech 2 x 1 metr, společnosti Automechanika, a.s.
10. 06. 2024 záměr změny Smlouvy o nájmu č. 2019/50/286 ze dne 15.08.2019 a záměr změny Smlouvy o nájmu č. 2019/50/299 ze dne 15.08.2019 (změna osoby nájemce)
10. 06. 2024 záměr výpůjčky části pozemku p.č. 411/1 v k.ú. Žešov o výměře 12 m2 Miroslavu Kýrovi, za účelem umístění a užívání odstavné plochy
10. 06. 2024 záměr výpůjčky pozemku p.č. 6341/4 o výměře 131 m2 v k.ú. Prostějov Společenství vlastníků Raisova 8-10, Prostějov, za účelem údržby travnaté plochy
10. 06. 2024 záměr pronájmu části pozemku p.č. 7831 v k.ú. Prostějov o výměře 10 m2 za účelem umístění a užívání odstavné plochy
10. 06. 2024 Rozhodnutí splašková kanalizace a čistička odpadních vod - Ivaň
10. 06. 2024 Oznámení - ztráty a nálezy přijaté Magistrátem města Prostějova od 03.06. do 09.06.2024
09. 06. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
09. 06. 2024 oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu: Opatření obecné povahy - Zapletalová ZTP/P, sídl
09. 06. 2024 Stanovení přechodné úpravy
09. 06. 2024 smlouva - Ricardo-Racing team z. s.
09. 06. 2024 záměr pronájmu dvou částí pozemku p.č. 411/1 v k.ú. Žešov o celkové výměře 54 m2 (výměra jednotlivých částí 26 m2 a 28 m2), za účelem umístění a užívání odstavných ploch
09. 06. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
09. 06. 2024 oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu: Opatření obecné povahy - Zapletalová ZTP/P, sídl
09. 06. 2024 Stanovení přechodné úpravy
09. 06. 2024 Oznámení - ztráty a nálezy přijaté Magistrátem města Prostějova od 27.05. do 02.06.2024
08. 06. 2024 smlouva - Skydive Czech Republic, z. s.
06. 06. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
06. 06. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
06. 06. 2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2024 - Mateřské centrum Prostějov, z.s.
06. 06. 2024 stanovení přechodné úpravy provozu
06. 06. 2024 oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu: Opatření obecné povahy - Zapletalová ZTP/P, sídl
06. 06. 2024 Návrh závěrečného účtu města Prostějova za rok 2023
06. 06. 2024 stanovení přechodné úpravy provozu
06. 06. 2024 Stanovení přechodné úpravy
04. 06. 2024 Smlouva o poskytnutí dotace - SK Prostějov 1913 - mládež, spolek
04. 06. 2024 smlouva - Prostějov - C 1885, spol. s r.o.
04. 06. 2024 smlouva - Ricardo-Racing team z. s.
04. 06. 2024 záměr pronájmu části pozemku p.č. 980/1 v k.ú. Vrahovice o výměře 10 m2 za účelem užívání odstavné plochy
04. 06. 2024 záměr výpůjčky části pozemku p.č. 5722/2 v k.ú. Prostějov o výměře 144 m2 Ing. arch. Janu Mlčochovi za účelem zřízení předzahrádky a údržby travnaté plochy
04. 06. 2024 záměr pronájmu dvou částí pozemku p.č. 411/1 v k.ú. Žešov o celkové výměře 54 m2 (výměra jednotlivých částí 26 m2 a 28 m2), za účelem umístění a užívání odstavných ploch
04. 06. 2024 Rekonstrukce vodovodu a splaškové kanalizace, Otaslavice
04. 06. 2024 Stanovení úpravy provozu přechodné
04. 06. 2024 Oznámení o konání akcí Letní scény - k vyvěšení
04. 06. 2024 Oznámení - ztráty a nálezy přijaté Magistrátem města Prostějova od 27.05. do 02.06.2024
04. 06. 2024 smlouva - Oddíl orientačního sportu SK Prostějov
04. 06. 2024 smlouva - Tělocvičná jednota Sokol I Prostějov

XML