Město Prostějov

Okresní město
Okres Prostějov

http://prostejov.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14
796 01 Prostějov

Datová schránka: mrtbrkb
E-mail: posta@prostejov.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 03. 2019 Výzva k odstranění jízdních kol z bezpečnostních stojanů na ulici Janáčkova
25. 03. 2019 záměr pronájmu části pozemku p.č. 7641 v k.ú. Prostějov o výměře 8 m2 za účelem užívání odstavné plochy
25. 03. 2019 záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 267 o celkové rozloze 48,90 m2 na Brněnská 4207/32 v Prostějově, č. par. 2566/23, k.ú. Prostějov, LV č. 10001
25. 03. 2019 záměr výpůjčky části pozemku p.č. 7769 v k.ú. Prostějov o výměře 8 m2 Tarasovi Feščukovi, za účelem užívání odstavné plochy
25. 03. 2019 záměr změny Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2002/16/001 ze dne 12.03.2002 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností Český Mobil, a.s., jako nájemcem
25. 03. 2019 záměr pronájmu části pozemku p.č. 154 v k.ú. Domamyslice o výměře 6 m2 za účelem užívání odstavné plochy
25. 03. 2019 záměr prodeje pozemku p.č. 4881/1 o výměře 89 m2 v k.ú. Prostějov, jehož součástí je stavba technického vybavení bez č.p. nebo č.e.
25. 03. 2019 Výlukový jízdní řád linky 400 - uzavírka rampy D46 Olšany u Prostějova
25. 03. 2019 Oznámení - ztráty a nálezy přijaté Magistrátem města Prostějova od 18.3.2019 do 22.3.2019
25. 03. 2019 Nařízení č. 1/2019 - změna Tržního řádu
25. 03. 2019 Vrahovice, M.Alše, VN, TS a NN
25. 03. 2019 Komunitní domy pro seniory v Holandské ulici v Prostějově
25. 03. 2019 Stavební povolení - Stoková síť Pěnčín
25. 03. 2019 dražební vyhláška
25. 03. 2019 dražební vyhláška
22. 03. 2019 OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení dopravního značení
22. 03. 2019 OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení dopravního značení
22. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu, Oprava železničního přejezdu Vrbátky
22. 03. 2019 OOP-oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místí úpravy provozu - Kr
22. 03. 2019 oznámení zahájení - stanoviska : "Cyklostezka sídliště Svobody - Anglická - Anenská"
22. 03. 2019 Konkurzní řízení
22. 03. 2019 Žádost o zveřejnění odročení dražby
21. 03. 2019 OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o přechodné dopravní značení
21. 03. 2019 Mostkovice, posílení sítě, 13RD INSTA
21. 03. 2019 Pivín, rozš. DS NN, lok. 26 RD, obec
21. 03. 2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
21. 03. 2019 Obec Laškov - čistírna a stoková síť
19. 03. 2019 Stanovení přechodného dopravního značení nájezd na D1 Mořice
19. 03. 2019 rozhodnutí o odvolání
19. 03. 2019 Dražební vyhláška
19. 03. 2019 Dražební vyhláška
18. 03. 2019 Vyhlášení výběrového řízení - zubní lékařství
18. 03. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost pro podnikatele, fyzickou osobu, Ivo Tichánka, IČO: 72490250 - rozhodnutí
18. 03. 2019 záměr prodeje pozemku p.č. 106/2 o výměře 615 m2 a části pozemku p.č. 105/4 o výměře cca 860 m2, oba v k.ú. Krasice, na ulici Karla Svolinského
15. 03. 2019 OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení dopravního značení
15. 03. 2019 OOP-oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu: Žádost o změnu dopravního značení
15. 03. 2019 OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení přechodného dopravního značení
15. 03. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení dopravního značení - Olšany
15. 03. 2019 záměr prodeje pozemku p.č. 7560/1 o výměře 282 m2 v k.ú. Prostějov a části pozemku p.č. 7559/2 v k.ú. Prostějov o výměře cca 60 m2
15. 03. 2019 záměr pronájmu pozemku p.č. 1469 o výměře 1.387 m2 v k.ú. Prostějov za účelem užívání jako zahrady a provádění údržby
15. 03. 2019 záměr pronájmu části pozemku p.č. 154 v k.ú. Domamyslice o výměře 1 m2 Vlastimilu Sobotovi, za účelem umístění reklamního poutače o rozměrech 0,7 x 0,9 metru
15. 03. 2019 záměr pronájmu části pozemku p.č. 310/14 v k.ú. Kralice na Hané o výměře 1 m2 státnímu podniku Česká pošta, s.p., za účelem umístění navigačního poutače o rozměrech 0,5 x 0,8 metru
15. 03. 2019 záměr pronájmu části pozemku p.č. 526 v k.ú. Krasice o výměře 8,5 m2 za účelem umístění a využití zpevněné manipulační plochy
15. 03. 2019 záměr pronájmu části pozemku p.č. 475/1 v k.ú. Krasice o výměře 29 m2 a části pozemku p.č. 195/9 v k.ú. Krasice o výměře 4 m2 za účelem využití jako zázemí rodinného domu
15. 03. 2019 záměr směny části pozemku p.č. 511 v k.ú. Domamyslice o výměře cca 2 m2 ve vlastnictví Statutárního města Prostějova za část pozemku p.č. 240/2 v k.ú. Domamyslice o výměře cca 4 m2 ve vlastnictví Jiřího Maráka
15. 03. 2019 záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 163 o celkové rozloze 36,39 m2 na nám. T. G. Masaryka 121/11 v Prostějově, č. par. 164, k.ú. Prostějov, LV č. 10001
15. 03. 2019 záměr pronájmu části pozemku p.č. 7691/5 v k.ú. Prostějov o výměře 22 m2 za účelem užívání odstavné plochy
15. 03. 2019 záměr pronájmu částí pozemku p.č. 1484 v k.ú. Prostějov o celkové výměře 54 m2 za účelem umístění a užívání stavby garážového přístřešku
15. 03. 2019 záměr pronájmu části pozemku p.č. 7559/5 v k.ú. Prostějov o výměře 2 m2 za účelem umístění stojanu na kola
15. 03. 2019 Stoková síť Pěnčín

XML