Město Prostějov

Okresní město
Okres Prostějov

http://prostejov.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14
796 01 Prostějov

Datová schránka: mrtbrkb
E-mail: posta@prostejov.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 04. 2021 Upozornění pro občany s trvalým pobytem na adrese sídla ohlašovny
13. 04. 2021 Oznámení o uložení písemnosti pro Jiřinu Pluskalovou
13. 04. 2021 stanovení místní úpravy provozu: žádost o vyhrazené parkoviště - Miličova 5
12. 04. 2021 Otaslavice, úprava DS NN, chaty
12. 04. 2021 záměr změny Smlouvy o nájmu č. 2018/50/321 ze dne 05.09.2018 v části týkající se osoby nájemce
12. 04. 2021 záměr pronájmu části pozemku p.č. 978 v k.ú. Vrahovice o výměře 9 m2 za účelem užívání odstavné plochy
12. 04. 2021 záměr pachtu části pozemku p.č. 1/1 v k.ú. Vrahovice o výměře 43 m2 a části pozemku p.č. 994 v k.ú. Vrahovice o výměře 17 m2 za účelem užívání jako zahrádky a k požívání
12. 04. 2021 Pozvánka na 23. zasedání zastupitelstva dne 20. 4. 2021
12. 04. 2021 Vrtaná studna Prostějovičky
12. 04. 2021 Kanalizace a čistírna odpadních vod Želeč
12. 04. 2021 ztráty a nálezy přijaté Magistrátem města Prostějova od 06.04.2021 do 11.04.2021
09. 04. 2021 Biocentrum na Dvorských v k.ú. Vrbátky
09. 04. 2021 Infos - páteřní optická síť Kostelec na Hané - Prostějov
09. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
09. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
09. 04. 2021 Usnesení o určení data úmrtí
09. 04. 2021 Usnesení o určení data úmrtí
09. 04. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2021 - Mateřské centrum Prostějov, z.s.
09. 04. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2021 - SOS dětské vesničky, z.s.
09. 04. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace - Tělovýchovná jednota Prostějov, z. s.
09. 04. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol I Prostějov
08. 04. 2021 stanovení místní úpravy provozu: Návrh dopravního značení - Kostelecká
08. 04. 2021 stanovení místní úpravy provozu: stanovení úpravy provozu - zjednosměrnění ulice Vodní
08. 04. 2021 stanovení místní úpravy provozu: Návrh změny dopravního značení - ul. Dolní
08. 04. 2021 stanovení místní úpravy provozu: stanovení přechodné úpravy provozu
08. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
07. 04. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: přechodná úprava provozu - fotbalové utkání
07. 04. 2021 Domamyslice, DS NN, 26 RD, Foretek
07. 04. 2021 Dražební vyhláška
07. 04. 2021 Oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitostí
07. 04. 2021 Aukční vyhláška
07. 04. 2021 Aukční vyhláška
07. 04. 2021 Dražební vyhláška - nemovitosti
07. 04. 2021 Dražební vyhláška
06. 04. 2021 Opravné usnesení - dražební vyhláška
06. 04. 2021 dražební vyhláška
06. 04. 2021 dražební vyhláška
06. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
06. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
06. 04. 2021 Nalezené věci přijaté magistrátem v období od 29. 03. do 04. 04. 2021
06. 04. 2021 Novostavba bytového domu
06. 04. 2021 REZIDENCE U PARKU
06. 04. 2021 Oznámení uložení písmnosti pro Lubomíra Hynečka
06. 04. 2021 Dražební vyhláška nemovitých věcí
01. 04. 2021 společné povolení: Cyklostezky Dobrochov - Kelčice - Vřesovice - VýšoviceMM
01. 04. 2021 Výzva k vyzvednutí uložené písemnosti
01. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
01. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
01. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
01. 04. 2021 Oznámení o zrušení výběrového řízení na pozici referent-technik stavebního úřadu

XML