Město Prostějov

Okresní město
Okres Prostějov

http://prostejov.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14
796 01 Prostějov

Datová schránka: mrtbrkb
E-mail: posta@prostejov.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 01. 2019 Přístavba autoopravny
19. 01. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici technik-referent Stavebního úřadu
19. 01. 2019 oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
19. 01. 2019 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 - SOS dětské vesničky, z.s.
18. 01. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: umístění přenosného dopravního značení v Prostějově pro bloková
18. 01. 2019 Mostkovice, ul. Chatařská - veřejné osvětlení
18. 01. 2019 III/37766, 37762, 37772, 4332 Určice - průtah
18. 01. 2019 Nalezení psi v Prostějově, prosinec 2018
16. 01. 2019 Oznámení o konání shromáždění
16. 01. 2019 záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 111 o celkové rozloze 155,29 m2 na ul. Dolní 3659/4 v Prostějově, č. par. 3443/8, k.ú. Prostějov, LV č. 15753
16. 01. 2019 záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 172 o celkové rozloze 124,50 m2 na ul. Netušilova 1622/3 v Prostějově, č. par. 2932, k.ú. Prostějov, LV č. 15693
16. 01. 2019 Žádost o stanovení místní úpravy provozu-dopravní značení na mostu na ul. Žitná
16. 01. 2019 Opatření veřejné povahy - dopravního značení silnice II/433 - doplnění po opravě
16. 01. 2019 Stanovení dopravního značení vyhrazení stání ul.Vodní
16. 01. 2019 oznámení opatření obecné povahy - místní úprava provozu v ulici Bohumíra Šmerala
16. 01. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Určice kanalizace do 31.5.2020
16. 01. 2019 Opatření obecné povahy - místní úprava provozu na ulici Pujmanové
16. 01. 2019 Oznámení - opatření obecné povahy
16. 01. 2019 opatření obecné povahy - stanovení značení
15. 01. 2019 Konkurzní řízení ředitel ZŠ a MŠ Bohuslavice
15. 01. 2019 Usnesení o určení data úmrtí
15. 01. 2019 Vyhlášení popisu věcí
15. 01. 2019 Prostějov, VN749 kabelový propoj vstupních rozvoden průmyslové zóny Kralická - Kojetínská
15. 01. 2019 Oznámení - ztráty a nálezy přijaté Magistrátem města Prostějova od 7.1.2019 do 11.1.2019
15. 01. 2019 Oznámení o uložení písemnosti pro Ludmilu Mráčkovou
14. 01. 2019 Oznámení o uložení písemnosti pro Marii Kašpárkovou
14. 01. 2019 Oznámení uložení písemnosti pro Emilii Vysloužilovou
11. 01. 2019 Oznámení o zrušení výběrového řízení na pozici technický dozor na Odboru rozvoje a investic
11. 01. 2019 Oznámení opatření obecné povahy CHYBĚJÍCÍ OZNAČNÍK ZASTÁVKY PROTIVANOV, HORNÍ ZASTÁVKA
11. 01. 2019 Otaslavice, úprava DS NN, Bartošová
11. 01. 2019 Veřejná vyhláška veřejné projednání: Změna 2 územního plánu obce Bílovice - Lutotín
11. 01. 2019 veřejná vyhláška - 2 opakované veřejné projednání: Žádost o pořízení ÚP Ivaň
11. 01. 2019 Dražební vyhláška
10. 01. 2019 Opatření obecné povahy
10. 01. 2019 oznámení o výluce na trati Olomouc - Nezamyslice
10. 01. 2019 oznámení o konání mezinárodného šetření Politické postoje v domácnostech
10. 01. 2019 Odstranění stavby "Rodinné domy č. pop. 25 a 135" na pozemcích parc.č. st. 70/1 a 70/2 v katastrálním území Vrbátky
10. 01. 2019 záměr pronájmu části pozemku p.č. 310/35 v k.ú. Kralice na Hané o výměře 18 m2, v sektoru A průmyslové zóny, za účelem zřízení staveniště
10. 01. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o možnosti převzít písemnost - oznámení o zahájení řízení - Izet Kovačevič, IČO: 62803140, sídlo: Olší 6/16, 798 17 Smržice
10. 01. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - rozhodnutí
10. 01. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - rozhodnutí
10. 01. 2019 Oznámení o uložení písemnosti-rozhodnutí
10. 01. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - rozhodnutí
09. 01. 2019 Vrahovice, M.Majerové, VN+TS
09. 01. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici_referent/ka sociálních věcí na Odboru sociálních věcí
09. 01. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici právník_právnička na Odboru kancelář tajemníka
09. 01. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici-referent registru vozidel na Odboru doprav
09. 01. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí oddělení rozpočtu a evidence majetku
09. 01. 2019 Oznámení o převzetí zdravotní dokumentace
09. 01. 2019 Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva dne 15. 1. 2019

XML