Město Prostějov

Okresní město
Okres Prostějov

http://prostejov.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14
796 01 Prostějov

Datová schránka: mrtbrkb
E-mail: posta@prostejov.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 09. 2019 záměr výpůjčky části pozemku p.č. 5721/46 v k.ú. Prostějov o výměře 16 m2 René Labounkovi za účelem užívání odstavné plochy
12. 09. 2019 záměr výpůjčky části pozemku p.č. 5721/46 v k.ú. Prostějov o výměře 11 m2 Drahomíře Lakomé za účelem užívání odstavné plochy
12. 09. 2019 záměr pronájmu části pozemku p.č. 310/26 o výměře 1,2 m2 a dvou částí pozemku p.č. 310/14 o celkové výměře 2,4 m2, oba v k.ú. Kralice na Hané za účelem umístění tří navigačních poutačů společnosti DGPack s.r.o.
12. 09. 2019 záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 238 o celkové rozloze 47,20 m2 v domě na ul. Vrahovická 329/83, 798 11 Prostějov, č. par. st.1082, k. ú. Vrahovice, LV č. 10001
12. 09. 2019 záměr pronájmu části pozemku p.č. 5721/61 v k.ú. Prostějov o výměře 6 m2 za účelem užívání odstavné plochy
12. 09. 2019 záměr pronájmu části pozemku p.č. 2964/4 v k.ú. Prostějov o výměře 12,5 m2 za účelem užívání odstavné plochy
12. 09. 2019 záměr změny Smlouvy o nájmu č. 2018/50/070 ze dne 28.02.2018 uzavřené mezi Statutárním městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností Pneuservis Florýk s.r.o. jako nájemcem
12. 09. 2019 záměr pronájmu dvou částí pozemku p.č. 7881/2 v k.ú. Prostějov o celkové výměře 25 m2, za účelem užívání odstavných ploch
12. 09. 2019 záměr pronájmu části pozemku p.č. 8136 v k.ú. Prostějov o výměře 3 m2 za účelem užívání odstavné plochy
12. 09. 2019 záměr pronájmu garážového stání č. 802 o celkové rozloze 26,39 m2 v domě na ul. Polišenského 4467/3 v Prostějově, č. par. 6020/173, k.ú. Prostějov, LV č. 10001
12. 09. 2019 Opravné rozhodnutí
12. 09. 2019 Usnesení o určení data úmrtí
12. 09. 2019 Stavební úpravy rodinného domu a stavba oplocení
11. 09. 2019 Nalezení psi v Prostějově - srpen 2019
11. 09. 2019 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti - rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění
11. 09. 2019 Výrobní areál PS Plasty CZ
11. 09. 2019 dražební vyhláška
11. 09. 2019 dražební vyhláška
10. 09. 2019 Kanalizace, vodovod Štětovice
10. 09. 2019 Opatření obecné povahy kůrovcová kalamita, doplnění
10. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu: stanovení úpravy provozu II/366 Prostějov - přeložka si
10. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu: stanovení úpravy provozu - Určice - Městečko
10. 09. 2019 Určice, Trpínky, obnova DS NN
10. 09. 2019 Oznámení uložení písemnosti pro Ludmilu Mráčkovou
10. 09. 2019 INFOS Prostějov, dokopy 2019
10. 09. 2019 SEK CETIN RVDSL197_M_M_PROV5-PROS3HR_OK, Prostějov - Vrahovice
09. 09. 2019 Usnesení o určení data úmrtí
09. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
09. 09. 2019 Veřejná nabídka pozemků k náhradním restitucím k.ú. Žešov - text k nabídce
09. 09. 2019 Veřejná nabídka pozemků k náhradním restitucím k.ú. Žešov
09. 09. 2019 Stanovení místní úpravy provozu: opatření obecné povahy - NA UL. ZA KOSTELECKOU V PROSTĚJOVĚ
09. 09. 2019 Stanovení místní úpravy provozu: změna dopravního značení - Skálovo nám.
09. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení úpravy provozu - Určice kanalizace
09. 09. 2019 Oznámení - ztráty a nálezy přijaté Magistrátem města Prostějova v období od 2.9.2019 do 6.9.2019
09. 09. 2019 dražební vyhláška
09. 09. 2019 dražební vyhláška
06. 09. 2019 REKO VTL Prostějov - Domamyslice (STL, NTL, RS)
06. 09. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost - oznámení o zahájení řízení - Karel Walla, IČO: 75802066, sídlo: Lípy 340, 798 58, Čechy pod Kosířem
06. 09. 2019 dražební vyhláška
05. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
05. 09. 2019 Oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu: Vyhrazené parkování- Fl.Nováka
05. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
05. 09. 2019 RD Výšovice - dům č. 5
05. 09. 2019 Optická síť Vrahovice, V.Talicha, Dražby.net
05. 09. 2019 Novostavba objektu stájí
05. 09. 2019 Rozhodnutí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy_Klopotovice
05. 09. 2019 Nabídka přebytečného majetku - vývěska
04. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
04. 09. 2019 Vyhlášení výběrového řízení
04. 09. 2019 Oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu: opatření obecné povahy - Rumunská, vjezd

XML