Obec Dolní Břežany

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-západ

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Dolní Břežany
5. Května 78
252 41 Dolní Břežany

Datová schránka: 9h6berv
E-mail: podatelna@dolnibrezany.cz, kancelar@dolnibrezany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 05. 2021 Oznámení- Opatření obecné povahy č.106/2021- Stanovení přechodné úpravy provozu na poz.komunikaci
07. 05. 2021 Nařízení o ukončení ochranných a zdolávacích opatření
07. 05. 2021 Pozvánka ke zkouškám ze znalosti hub 2021
06. 05. 2021 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 27.5.2021 č.110060772957
04. 05. 2021 Usnesení o přerušení odvolacího řízení
03. 05. 2021 Oznámení- Opatření obecné povahy č.102/2021- Stanovení přechodné úpravy provozu na poz.komunikaci
29. 04. 2021 Vyúčtování všech položek ceny pro vodné a stočné za rok 2020
28. 04. 2021 Nařízení státní veterinární správy
28. 04. 2021 Usnesení o odročení dražebního roku
23. 04. 2021 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Dolní Břežany dne 3.5.2021
22. 04. 2021 Oznámení- Opatření obecné povahy č.92/2021- Stanovení přechodné úpravy provozu na poz.komunikaci
22. 04. 2021 Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2021
21. 04. 2021 Oznámení- Opatření obecné povahy č.83/2021- Stanovení přechodné úpravy provozu na poz.komunikaci
15. 04. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
14. 04. 2021 Oznámení- prodat pozemky v k.ú. Dolní Břežany
09. 04. 2021 Rozhodnutí ÚR - Rozhodnutí o umístění stavby Rozšíření a rekonstrukce VO Libeř
09. 04. 2021 Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2021
07. 04. 2021 Nařízení státní veterinární správy
07. 04. 2021 Konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Dolní Břežany
06. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2882/00, Z2900/00, Z 2931/00, Z 2958/00, ÚP SÚ hl.m. Prahy
06. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 20 ÚP sídelního útvaru hl.m. Prahy
06. 04. 2021 Oznámení o zahájení zpracování lesních hospodářských osnov
01. 04. 2021 Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Břežany dne 15.3.2021
31. 03. 2021 Oznámení- prodat pozemky p.č. 377/2, 239/8, k.ú. Lhota u Dolních Břežan
29. 03. 2021 Veřejná vyhláška- Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky významné změny Z 2837/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy
22. 03. 2021 Obecně závazná vyhláška obce Dolní Břežany č.1/2021 o místním poplatku z pobytu
18. 03. 2021 Dokument "Usnesení o odročení d..." již není dostupný.
15. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3830/00 ÚP sídelního útvaru hl.m. Prahy
15. 03. 2021 Rozhodnutí- Stavební úpravy a přístavba brodinného domu na poz. st. 613, p.č. 482/31 k.ú. Libeř
15. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 04 U 1113/04 ÚP sídelního útvaru hl.m. Prahy
09. 03. 2021 Oznámení - Zahájení ÚZ, Rozšíření a rekonstrukce VO, k.ú.Libeř
05. 03. 2021 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Dolní Břežany dne 15.3.2021
05. 03. 2021 Oznámení- zahájení úz.řízení.Rozšíření a rekonstrukce VO Libeř
03. 03. 2021 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník - §§ 64 - 65 zákon
25. 02. 2021 Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Břežany dne 01.02.2021
19. 02. 2021 Dokument "Usnesení - dražební v..." již není dostupný.
19. 02. 2021 Oznámení Obce Dolní Břežany o záměru prodat část pozemku v k.ú. Dolní Břežany
17. 02. 2021 Oznámení Obce Dolní Břežany o záměru prodat pozemky v k.ú. Dolní Břežany
17. 02. 2021 Oznámení Obce Dolní Břežany prodat část pozemku v k.ú. Dolní Břežany
17. 02. 2021 Oznámení Obce Dolní Břežany o záměru směnit pozemky v k.ú. Dolní Břežany
11. 02. 2021 Oznámení- záměr prodat pozemky p.č. 373/4, 373/2, 373/3 k.ú. Lhota u Dolních Břežan
11. 02. 2021 Oznámení- prodat pozemek p.č. 66/2, 717, 80 dle GP č. 1959-4/2021
10. 02. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
08. 02. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 26 úprav ÚP SÚ HMP
05. 02. 2021 Oznámení zahájení společného řízení - Stavební úpravy a přístavba RD p.st.613, poz.p.č.482/31, k.ú. Libeř(Urbánková)
05. 02. 2021 Dokument "Dražební vyhláška č. ..." již není dostupný.
04. 02. 2021 Oznámení Obce Dolní Břežany o záměru směnit pozemky v k.ú. Dolní Břežany
26. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2759/00 vlny IV celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP
26. 01. 2021 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 3239/15 ÚP SÚ HMP
26. 01. 2021 Oznámení- změn vlny 08 úprav U 1365/08 a U 1367/08 UP SU HMP

XML