Obec Dolní Břežany

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-západ

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Dolní Břežany
5. Května 78
252 41 Dolní Břežany

Datová schránka: 9h6berv
E-mail: podatelna@dolnibrezany.cz, kancelar@dolnibrezany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 05. 2020 Závěrečný účet DSO Dolnobřežansko za rok 2019
25. 05. 2020 Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny vlny CVZ III Z 2748/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy
22. 05. 2020 Závěrečný účet Obce Dolní Břežany za rok 2019
22. 05. 2020 Návrh 1. úpravy rozpočtu 2020 - OZ
21. 05. 2020 Oznámení Obce Dolní Břežany o záměru směnit pozemek v k.ú. Lhota u Dolních Břežan
21. 05. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti
19. 05. 2020 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020
18. 05. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy č. 66/2020 - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
14. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy k přihlášení zájemců na obsazení prac. místa - pracovník oddělení technických služeb
13. 05. 2020 Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Břežany dne 27.4.2020
13. 05. 2020 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 2.6.2020 č. 110060712308
12. 05. 2020 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník - §§ 64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
11. 05. 2020 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 27.5.2020 č. 110060711468
11. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení prac. místa - vedoucí ekonomického oddělení
11. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy k přihlášení zájemců na obsazení prac. místa - účetní obce
11. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy k přihlášení zájemců na obsazení prac. místa - referent oddělení vnitřních věcí
11. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici - Sociální pracovník - referent - odbor občanských záležitostí MěÚ Jesenice
04. 05. 2020 Oznámení konání veřejného projednání změn vlny 17
04. 05. 2020 Oznámení konání veřejného projednání změn vlny 09 úprav ÚP SÚ HMP
29. 04. 2020 Úplné vyúčtování všech položek ceny pro vodné a stočné za rok 2019
28. 04. 2020 Úplné vyúčtování všech položek ceny pro vodné a stočné za rok 2019
27. 04. 2020 Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2020
27. 04. 2020 Oznámení konání veřejného projednání změn vlny 12
27. 04. 2020 Oznámení konání opakovaného veřejného projednání změny U 1353/05 vlny 05 úprav ÚP SÚ HMP
27. 04. 2020 Oznámení konání veřejného projednání změny Z 3164 vlny 12
22. 04. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
22. 04. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
21. 04. 2020 Oznámení Obce Dolní Břežany o záměru směnit pozemek v k.ú. Dolní Břežany
21. 04. 2020 Oznámení Obce Dolní Břežany o záměru prodat pozemek v k.ú. Dolní Břežany
21. 04. 2020 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení prac. místa - Vedoucí úřadu-tajemník úřadu Městské části -Praha-Kunratice
17. 04. 2020 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Dolní Břežany dne 27.4.2020
09. 04. 2020 Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2020
06. 04. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení prac. místa - vedoucí ekonomického oddělení
06. 04. 2020 Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy k přihlášení zájemců na obsazení prac. místa - účetní obce
06. 04. 2020 Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy k přihlášení zájemců na obsazení prac. místa - referent oddělení vnitřních věcí
03. 04. 2020 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.
03. 04. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
02. 04. 2020 Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem
02. 04. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zrušení konání veřejného projednání změn U 1379/09 a 1373/09
02. 04. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zrušení konání opakovaného veřejného projednání změny U 1353/05
25. 03. 2020 Rozhodnutí - Zahradní sklad, poz.parc. č. 482/21, k.ú. Libeř
25. 03. 2020 Veřejná vyhláška
25. 03. 2020 Oznámení Veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy č. 31/2020 - Stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci
19. 03. 2020 Informace o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny
19. 03. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
19. 03. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
19. 03. 2020 Rozhodnutí Starosty Dolních Břežan o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu č. 1/2020
19. 03. 2020 Oznámení Středočeského kraje o záměru bezúplatně převést pozemky v k.ú. Dolní Břežany
19. 03. 2020 Oznámení Obce Dolní Břežany o záměru prodat pozemek v k.ú. Dolní Břežany
16. 03. 2020 Oznámení o zrušení konání veřejného projednání návrhu změn Z 3148/12, Z 3158/12, Z3183/12 vlny 12 ÚP SÚ HMP

XML