Obec Dolní Břežany

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-západ

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Dolní Břežany
5. Května 78
252 41 Dolní Břežany

Datová schránka: 9h6berv
E-mail: podatelna@dolnibrezany.cz, kancelar@dolnibrezany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 08. 2022 Oznámení o přerušení elektrické energie č. 110060850725
09. 08. 2022 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - Volby do Zastupitelstva obce Dolní Břežany
09. 08. 2022 Oznámení o zpracování Lesních hospodářských osnov Černošice, zařizovací obvod Jílové
09. 08. 2022 Rozhodnutí - Stavební povolení "Nové veřejné prostranství Dělnická, Na Račanech"
09. 08. 2022 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022
05. 08. 2022 Oznámení veřejnou vyhláškou: Stanovení přechodné úravy provozu na pozemní komunikaci
04. 08. 2022 Oznámení: zahájení řízení o vydání změny Z 3810/00 ÚP sídelní útvaru hl. m. Prahy
04. 08. 2022 Oznámení: zahájení řízení o vydání změny Z 3820/00 ÚP sídelního útvaru hl. m. Prahy
02. 08. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení: vedoucí ekonomického oddělení
02. 08. 2022 Oznámení: záměr směnit pozemky s Arcibiskupstvím pražským v k.ú. Lhota u Dolních Břežan
02. 08. 2022 Sdělení veřejnou vyhláškou - Komunikace ul. K Hájovně, Lhota
28. 07. 2022 Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Břežany dne 27.6.2022
28. 07. 2022 Oznámení o přerušení elektrické energie č. 110060847732
21. 07. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060846523
21. 07. 2022 Informace o průběhu odvolacího řízení - napojení území STAR na metro D
19. 07. 2022 Oznámení o záměru prodat část pozemku parc. č. 493/16, k.ú. Dolní Břežany
19. 07. 2022 Oznámení o záměru prodat část pozemku parc.č. 494/1, k.ú. Dolní Břežany
12. 07. 2022 Oznámení o společném jednání o návrhu změny vlny 09 Z 3027/09 ÚP SÚ HMP
08. 07. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060843553
08. 07. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060843540
08. 07. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060843378
30. 06. 2022 Veřejná vyhláška- Návrh opatření obecné povahy, odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
28. 06. 2022 Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny vlny 29- opakované veř. projednání Z 3794/29 ÚP SÚ HMP
28. 06. 2022 Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny vlny 12 - opakované veř. projednání Z 3139/12 ÚP SÚ HMP
28. 06. 2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 26, Z 3498/26, Z 3499/26, Z 3500/26 ÚP SÚ HMP
28. 06. 2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 27 ÚP SÚ hl.m. Prahy
24. 06. 2022 Oznámení o zahájení stavebního řízení- "Nové veřejné prostranství Dělnická, Na Račanech"
20. 06. 2022 Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby- Komunikace ul. K Hájovně k.ú. Lhota
16. 06. 2022 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Dolní Břežany dne 27.6.2022
10. 06. 2022 Návrh změny rozpočtu - Rozpočtového opatření Rady obce r.2022
10. 06. 2022 Souhrnná zpráva k závěrečnému účtu Obce Dolní Břežany za rok 2021
10. 06. 2022 Rozpočet DSO Dolnobřežansko na rok 2022 - 2. změna
10. 06. 2022 Souhrnná zpráva k závěrečnému účtu DSO Dolnobřežansko za rok 2021
09. 06. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060839914
02. 06. 2022 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
02. 06. 2022 Oznámení veřejnou vyhláškou , Opatření obecné povahy č. 231/2022 stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
02. 06. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny č. 110060839511
31. 05. 2022 Rozhodnutí- Závěr zjišťovacího řízení „Akropole Závist- Zpřítomnění”
31. 05. 2022 Oznámení veřejnou vyhláškou , Opatření obecné povahy č. 230/2022 stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
31. 05. 2022 Oznámení- prodat pozemek p.č. 247/24, k.ú. Dolní Břežany
24. 05. 2022 Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Břežany dne 16.5.2022
20. 05. 2022 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022
19. 05. 2022 Oznámení o umístnění vozidla na vybrané parkoviště
19. 05. 2022 Oznámení o umístnění vozidla na vybrané parkoviště
18. 05. 2022 Oznámení veřejnou vyhláškou , Opatření obecné povahy č. 113/2022 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
18. 05. 2022 Vyrozumění o opravě metadat provedené správcem - Obecně závazná vyhláška obce Dolní Břežany
17. 05. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
16. 05. 2022 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
10. 05. 2022 Oznámení vypujčit nemovitost v k.ú. Dolní Břežany
06. 05. 2022 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Dolní Břežany dne 16.5.2022

XML