Obec Svatobořice-Mistřín

Město, městys, obec, MČ
Okres Hodonín

http://svatoborice-mistrin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Svatobořice-Mistřín
Hlavní 1000/113
696 04 Svatobořice-Mistřín

Datová schránka: siwba5v
E-mail: obec@svatoborice-mistrin.cz, mistostarostka@svatoborice-mistrin.cz, matrika@svatoborice-mistrin.cz, info@svatoborice-mistrin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 08. 2019 Pozvánka Mikroregionu Nový Dvůr na shromáždění starostů dne 22.8.2019
14. 08. 2019 Veřejná vyhláška o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného od 15.8.2019 do 31.10.2019
14. 08. 2019 OZV č. 1/2019, kterou se zrušuje OZV č.1/2009 o užívání obecních symbolů
31. 07. 2019 Rozpočtové opatření č.8/2019
24. 07. 2019 Záměr na prodej částí pozemku p.č.1195/13 k.ú. Svatobořice
11. 07. 2019 Záměr prodeje bytu č. 5 v bytovém domě č. 1162 k.ú. Mistřín
10. 07. 2019 Usnesení z V. veřejného zasedání ZO, konaného dne 27.06.2019
04. 07. 2019 Záměr na prodej pozemků v k.ú. Mistřín
04. 07. 2019 Rozpočtové opatření č.7/2019
03. 07. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 06.09.2019 - část obce Mistřín, Svatobořice
01. 07. 2019 Závěrečný účet obce Svatobořice-Mistřín za rok 2018
28. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 07.08.2019 - část obce Mistřín
27. 06. 2019 Záměr na pronájem části pozemku parc. č. 2441/1 k.ú. Svatobořice - DSO Mutěnka
25. 06. 2019 Záměr na zemědělský pacht pozemků p.č.2351/1,2351/2 a 2352/2 k.ú. Svatobořice
20. 06. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č. ..." již není dostupný.
19. 06. 2019 Pozvánka na V. veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 27.6.2019
13. 06. 2019 Pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dubňany
10. 06. 2019 Obec Svatobořice-Mistřín - Návrh závěrečného účtu za rok 2018, Zpráva o výsledku hospodaření, Rozvaha, Fin 2-12M, Výkaz zisku a ztráty,Příloha, Přehled pohledávek a závazků
10. 06. 2019 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2018, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha - ObKD Svatobořice-Mistřín
10. 06. 2019 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2018, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha - ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín
10. 06. 2019 Pozvánka Mikroregionu Nový Dvůr na shromáždění starostů dne 17.6.2019
10. 06. 2019 Rozpočtové opatření č.6/2019
03. 06. 2019 Záměr na výpůjčku části pozemku parc. č. 2441/1 k.ú. Svatobořice DSO Mutěnka
31. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Nový Dvůr za rok 2018
31. 05. 2019 Veřejná vyhláška + OPP stanovuje odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
30. 05. 2019 Záměr na uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor rastaurace Kulturní dům
30. 05. 2019 Záměr na prodej části pozemku p.č. 1964/1 v k.ú. Mistřín
29. 05. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
29. 05. 2019 Veřejná vyhláška OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu Kyjov, oprava silnice I/54
27. 05. 2019 DSO ČOV Mistřín - Návrh závěrečného účtu za rok 2018, Zpráva o výsledku hospodaření, Rozvaha, Fin 2-12M, Výkaz zisku a ztráty,Příloha, Přehled fin. prostředků
23. 05. 2019 Pozvánka Mikroregionu Nový Dvůr na shromáždění starostů dne 31.5.2019
22. 05. 2019 DSO Severovýchod - Návrh závěrečného účtu za rok 2018 + Zpráva auditora o výsledku hospodaření
22. 05. 2019 Darovací smlouva - Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzetí písemnosti / Ludmila Bobková
13. 05. 2019 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Svatobořice-Mistřín, Revitalizace rybníka"
13. 05. 2019 Veřejná vyhláška "Rozhodnutí - společné povolení na stavbu II/422 Svatobořice-Mistřín - křiž. s II/380"
13. 05. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
10. 05. 2019 Návrh závěrečného účetu za rok 2018 + Zpráva auditora DSO Mutěnka
07. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 23.05.2019 - část obce Svatobořice
07. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
06. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 21.05.2019 - část obce Svatobořice
02. 05. 2019 Záměr na prodej jednotek v bytovém domě č.p. 1162 k.ú. Mistřín
30. 04. 2019 Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice - účetní a správce rozpočtu obce
29. 04. 2019 Rozpočtové opatření č.5/2019
26. 04. 2019 Pozvánka na první zasedání okskových volebních komisí ve S-M
26. 04. 2019 Veřejná vyhnláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019
23. 04. 2019 Vyúčtování položek vodného a stočného za rok 2018
16. 04. 2019 Usnesení z IV. veřejného zasedání ZO, konaného dne 04.04.2019
10. 04. 2019 Jmenování zapisovate okrskové volební komise
09. 04. 2019 Dokument "Rozhodnutí o odstraně..." již není dostupný.

XML