Obec Svatobořice-Mistřín

Město, městys, obec, MČ
Okres Hodonín

http://svatoborice-mistrin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Svatobořice-Mistřín
Hlavní 1000/113
696 04 Svatobořice-Mistřín

Datová schránka: siwba5v
E-mail: obec@svatoborice-mistrin.cz, mistostarostka@svatoborice-mistrin.cz, matrika@svatoborice-mistrin.cz, info@svatoborice-mistrin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
04. 12. 2019 Návrh rozpočtu Mikroregion Nový Dvůr na rok 2020
04. 12. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregion Nový Dvůr na rok 2021-2022
02. 12. 2019 Rozpočtové opatření č.12/2019
02. 12. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020 Obec Svatobořice-Mistřín
02. 12. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021-2022 Obec Svatobořice-Mistřín
02. 12. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020 DSO Severovýchod
02. 12. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021-2023 DSO Severovýchod
27. 11. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020 DSO Mutěnka
27. 11. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021-2023 DSO Mutěnka
21. 11. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 9.12.2019 - část obce Svatobořice
21. 11. 2019 Záměr na prodej pozemku p.č. 772/2 v k.ú. Mistřín
21. 11. 2019 Záměr na prodej pozemku p.č. 1974/12 v k.ú. Mistřín
13. 11. 2019 Záměr na uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o umístění zařízení č. 2k104B
11. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu/dopravní značení/OOP
11. 11. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020 DSO - ČOV Mistřín
11. 11. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021-2025 DSO - ČOV Mistřín
07. 11. 2019 Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace - Slovácký krúžek Svatobořice-Mistřín 2019
05. 11. 2019 Rozpočtové opatření č.11/2019
04. 11. 2019 Usnesení z VII. veřejného zasedání ZO, konaného dne 24.10.2019
04. 11. 2019 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace - SDH Mistřín 2019
24. 10. 2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Mikroregion Nový Dvůr
17. 10. 2019 VV - Oznámení o zahájení řízení o stanovení místní úpravy provozu
16. 10. 2019 Pozvánka na VII. veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 24.10.2019
14. 10. 2019 Odkaz - Rozpočtová opatření 2019
14. 10. 2019 Odkaz na schválené rozpočtové dokumenty - Obec Svatobořice-Mistřín
10. 10. 2019 Záměr na uzavření nájemní smlouvy na pronájem Restaurace Kulturní dům v budově č.p. 1080 v k.ú. Svatobořice
09. 10. 2019 Usnesení z VI. veřejného zasedání ZO, konaného dne 26.09.2019
07. 10. 2019 Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace - TJ Sokol Mistřín, oddíl kuželek 2019
04. 10. 2019 Pozvánka Mikroregionu Nový Dvůr na shromáždění starostů dne 18.10.2019
03. 10. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 22.10.2019 - část obce Mistřín
03. 10. 2019 Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace - SDH Mistřín 2019
02. 10. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 17.10.2019 - část obce Svatobořice, část ul. Na Chmelnici
02. 10. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 18.10.2019 - část obce Mistřín, Svatobořicee
02. 10. 2019 Rozpočtové opatření č.10/2019
30. 09. 2019 Záměr na prodej části pozemku p.č. 1963/4 v k.ú. Mistřín
30. 09. 2019 Záměr na prodej pozemku p.č. 789/13 k.ú. Mistřín
30. 09. 2019 Záměr prodeje bytu č. 5 v bytovém domě č. 1162 k.ú. Mistřín
30. 09. 2019 OZV č.2/2019 o regulaci hlučných činností, spočívajících v provozu plašících zařízení ve vinicích
30. 09. 2019 Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace - SK Spartak Svatobořice-Mistřín, z.s. 2019
25. 09. 2019 Dokument "VV - návrh Aktualizac..." již není dostupný.
17. 09. 2019 Pozvánka na VI. veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 26.9.2019
11. 09. 2019 Veřejná vyhláška - návrh OOP, kterým se zřizuje ochranné pásmo radiolokátoru Sokolnice
03. 09. 2019 Výzva pro vlastníky nemovitostí - seznam aktualizovaný k 1.8.2019
03. 09. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy o lesích a o změně a doplnění některých zákonů - lesní zákon
02. 09. 2019 Rozpočtové opatření č.9/2019
14. 08. 2019 Pozvánka Mikroregionu Nový Dvůr na shromáždění starostů dne 22.8.2019
14. 08. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o od..." již není dostupný.
14. 08. 2019 OZV č. 1/2019, kterou se zrušuje OZV č.1/2009 o užívání obecních symbolů
31. 07. 2019 Rozpočtové opatření č.8/2019
24. 07. 2019 Záměr na prodej částí pozemku p.č.1195/13 k.ú. Svatobořice

XML