Obec Svatobořice-Mistřín

Město, městys, obec, MČ
Okres Hodonín

http://svatoborice-mistrin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Svatobořice-Mistřín
Hlavní 1000/113
696 04 Svatobořice-Mistřín

Datová schránka: siwba5v
E-mail: obec@svatoborice-mistrin.cz, mistostarostka@svatoborice-mistrin.cz, matrika@svatoborice-mistrin.cz, info@svatoborice-mistrin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2021 VV - Rozhodnutí - stavba "6114 MORAVIA - VTL Plynovod, ÚSEK TU 157 Tvrdonice - TU 160 Bukovany"
22. 07. 2021 VV - Návrh obecné povahy, kterým se zřizují Ochranná pásma letiště Kyjov
19. 07. 2021 Usnesení z XVI. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svatobořice-Mistřín dne 08.07.2021
19. 07. 2021 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
19. 07. 2021 Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021
19. 07. 2021 Odkaz na schválené rozpočtové dokumenty - Obec Svatobořice-Mistřín
19. 07. 2021 Tabulka - Rozpočtová opatření 2021
16. 07. 2021 VV - usnesení soudního exekutora o odročení dražebního jednání
02. 07. 2021 Usnesení z XV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svatobořice-Mistřín
02. 07. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2021 - Orel Jednota Svatobořice-Mistřín
02. 07. 2021 Darovací smlouva - Orel Jednota Svatobořice-Mistřín
01. 07. 2021 Odkaz na schválené rozpočtové dokumenty - Obec Svatobořice-Mistřín
01. 07. 2021 Tabulka - Rozpočtová opatření 2021
01. 07. 2021 Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021
29. 06. 2021 Pozvánka na XVI. mimořádné veřejné zasedání ZO dne 8. 7. 2021
28. 06. 2021 Závěrečný účet obce Svatobořice-Mistřín za rok 2020
28. 06. 2021 Odkaz na závěrečný účet obce za rok 2020
17. 06. 2021 Odkaz na schválené rozpočtové dokumenty - ČOV Mistřín
16. 06. 2021 Pozvánka na XV. veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 24.06.2021
16. 06. 2021 Záměr Obce Svatobořice-Mistřín na prodej částí pozemku p. č. 24/1 v k. ú. Svatobořice
16. 06. 2021 Pozvánka na shromáždění starostů Mikroregionu Nový Dvůr dne 25.06.2021
11. 06. 2021 Dokument "VV-Usnesení soudního ..." již není dostupný.
11. 06. 2021 Odkaz na schválené rozpočtové dokumenty - ČOV Mistřín
07. 06. 2021 Návrh závěrečného účtu za rok 2020 - Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Nový Dvůr
07. 06. 2021 Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021
07. 06. 2021 Odkaz na schválené rozpočtové dokumenty - Obec Svatobořice-Mistřín
07. 06. 2021 Tabulka - Rozpočtová opatření 2021
31. 05. 2021 VV - Oznámení o návrzích OOP a výzva k uplatnění připomínek - Národní plány povodí Labe, Odry, Dunaje
26. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu Obce Svatobořice-Mistřín za rok 2020
26. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu Obce Svatobořice-Mistřín za rok 2020 - výkazy
26. 05. 2021 Výroční zpráva za rok 2020 - ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín
26. 05. 2021 Výroční zpráva za rok 2020 - ObKD Svatobořice-Mistřín
21. 05. 2021 Záměr Obce Svatobořice-Mistřín na pronájem části pozemku p. č. 2464 v k. ú. Svatobořice
20. 05. 2021 DSO ČOV Mistřín - Návrh závěrečného účtu za rok 2020
20. 05. 2021 Odkaz na schválené rozpočtové dokumenty - ČOV Mistřín
19. 05. 2021 Pozvánka na shromáždění starostů Mikroregionu Nový Dvůr dne 28.05.2021
18. 05. 2021 Dokument "Usnesení soudního exe..." již není dostupný.
18. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu za rok 2020 - Dobrovolný svazek obcí Severovýchod
18. 05. 2021 Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Severovýchod
13. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu za rok 2020 - Dobrovolný svazek obcí Mutěnka
13. 05. 2021 Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Mutěnka
11. 05. 2021 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Svatobořice-Mistřín - T.J. Sokol Svatobořice
07. 05. 2021 Usnesení z XIV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svatobořice-Mistřín
07. 05. 2021 Odkaz na schválené rozpočtové dokumenty - Obec Svatobořice-Mistřín
07. 05. 2021 Tabulka - Rozpočtová opatření 2021
06. 05. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 25.05.2021
06. 05. 2021 Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021
04. 05. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 21.05.2021
03. 05. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení - stavba "6114 MORAVIA - VTL Plynovod, ÚSEK TU 157 Tvrdonice - TU 160 BUKOVANY"
30. 04. 2021 Záměr Obce Svatobořice-Mistřín na prodloužení nájemní smlouvy o nájmu obecního sklepu v k.ú. Svatobořice

XML