Obec Mosty u Jablunkova

Město, městys, obec, MČ
Okres Frýdek-Místek‎

http://mostyujablunkova.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Mosty u Jablunkova
Mosty u Jablunkova 800
739 98 Mosty u Jablunkova

Datová schránka: xx9bcnf
E-mail: obec@mostyujablunkova.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 11. 2020 Veřejná vyhláška - ROZHODNUTÍ společné povolení
25. 11. 2020 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Referent stavebního odboru
24. 11. 2020 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa "Referent územního plánování a stavebního řádu"
24. 11. 2020 Zveřejnění NÁVRHU rozpočtu Obce Mosty u Jablunkova na rok 2021
24. 11. 2020 Zveřejnění NÁVRHU střednědobého výhledu rozpočtu Obce Mosty u Jablunkova na období 2022-2024
22. 11. 2020 Smlouva č. 5555002105-SFŽP/2020/2 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu na poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj
21. 11. 2020 Smlouva č. 5555002872-SFŽP/2020/4 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu na poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj
13. 11. 2020 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v katastrálním území Mosty u Jablunkova
09. 11. 2020 Oznámení o záměru pronájmu majetku obce Mosty u Jablunkova
09. 11. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Obce Mosty u Jablunkova
09. 11. 2020 Rozpočtové opatření č. 2
09. 11. 2020 Rozpočtové opatření č. 1
09. 11. 2020 Smlouva č. 5555004189 -SFŽP/2020/11 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu na poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj
09. 11. 2020 Smlouva č. 5555003018-SFŽP/2020/10 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu na poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj
09. 11. 2020 Smlouva č. 5555004191-SFŽP/2020/12 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu na poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj
09. 11. 2020 Smlouva č. 5555003482-SFŽP/2020/8 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu na poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj
09. 11. 2020 Smlouva č. 5555002240-SFŽP/2020/5 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu na poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj
09. 11. 2020 Smlouva č. 5555001873-SFŽP/2020/9 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu na poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj
09. 11. 2020 Smlouva č. 5555002537-SFŽP/2020/7 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu na poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj
09. 11. 2020 Smlouva č. 5555000763-SFŽP/2020/6 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu na poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj
05. 11. 2020 Oznámení o záměru výpůjčky majetku obce Mosty u Jablunkova
04. 11. 2020 Zahájení akutalizace bonitovaných půdně ekelogických jednotek ("BPEJ") v katastrálním území Mosty u Jablunkova
03. 11. 2020 Oznámení o záměru pronájmu části pozemku v majetku obce Mosty u Jablunkova
02. 11. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Obce Mosty u Jablunkova
26. 10. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání Návrhu změn č. 2B územního plánu Mosty u Jablunkova, vč. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (SEA a NATURA)
23. 10. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení konání veřejného projednání Návrhu změny č. 2 územního plánu Jablunkov, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
21. 10. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Úz..." již není dostupný.
21. 10. 2020 Nařízení č. 29/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
19. 10. 2020 INFORMACE o konání 23. zasedání zastupitelstva obce
19. 10. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání Návrhu změn č. 2B územního plánu Mosty u Jablunkova, vč. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (SEA a NATURA)
13. 10. 2020 Mimořádné opatření č. 28/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
09. 10. 2020 Omezení provozu Obecního úřadu Mosty u Jablunkova
08. 10. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení
08. 10. 2020 Oznámení o záměru směny majetku obce Mosty u Jablunkova
08. 10. 2020 Nařízení státní veterinární správy
04. 10. 2020 Zápis místní komise o výsledku hlasování v místním referendu
25. 09. 2020 Oznámení o výkonu zeměměřických činností pro aktualizace ZABAGED v roce 2020
25. 09. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Obce Mosty u Jablunkova
22. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání místního referenda
17. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání místního referenda
17. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
16. 09. 2020 UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
14. 09. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Obce Mosty u Jablunkova
11. 09. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
09. 09. 2020 OZNÁMENÍ všem členům okrskových volebních komisí a okrskových komisí pro hlasování v místním referendu
09. 09. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Obce Mosty u Jablunkova
04. 09. 2020 Oznámení o záměru výpůjčky majetku obce Mosty u Jablunkova
03. 09. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
31. 08. 2020 Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o Katastru nemovitostí
27. 08. 2020 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí č. 4/2020 o prodloužení platnosti stavebního povolení

XML