Obec Návsí

Město, městys, obec, MČ
Okres Frýdek-Místek‎

http://navsi.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Návsí
Návsí 327
739 92 Návsí

Datová schránka: qfnbpya
E-mail: podatelna@navsi.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 10. 2019 92/2019 - Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
11. 10. 2019 90/2019 Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2019/121629-T
11. 10. 2019 89/2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
11. 10. 2019 91/2019 Veřejná vyhláška - povolení výjimky
10. 10. 2019 88/2019 Oznámení o zahájení společného Územního a stavebního řízení
09. 10. 2019 85/2019 - Rozpočtové opatření č. 7
08. 10. 2019 87/2019 Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2019/118823-T
08. 10. 2019 86/2019 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
04. 10. 2019 84/2019 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
02. 10. 2019 83/2019 Územní rozhodnutí č. 002/2019
01. 10. 2019 82/2019 Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2019/116279-T
01. 10. 2019 Dokument "81/2019 Veřejná vyhlá..." již není dostupný.
26. 09. 2019 80/2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
23. 09. 2019 79/2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení
19. 09. 2019 78/2019 UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
18. 09. 2019 77/2019 - Rozpočtové opatření č. 6
17. 09. 2019 76/2019 Zveřejnění záměru  prodeje části obecního pozemku p. č. 93/18 ostatní plocha, jiná plocha
16. 09. 2019 75/2019 Svolání 7. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
09. 09. 2019 73/2019 Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2019/107505-T
09. 09. 2019 74/2019 Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2019/107482-T
04. 09. 2019 72/2019 Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
02. 09. 2019 Dokument "70/2019 Usnesení o op..." již není dostupný.
02. 09. 2019 71/2019 Opatření obecné povahy
29. 08. 2019 69/2019 - Pacht a provozování vodního díla-prodloužení vodovodního řádu
29. 08. 2019 68/2019 - Rozpočtové opatření č. 5
23. 08. 2019 67/2019 Svolání 6. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
21. 08. 2019 Dokument "66/2019 Veřejná vyhlá..." již není dostupný.
19. 08. 2019 65/2019 - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích
25. 07. 2019 Dokument "64/2019 Vyrozumění o ..." již není dostupný.
19. 07. 2019 63/2019 Veřejná vyhláška Rozhodnutí
15. 07. 2019 62/2019 Oznámení zahájení územního řízení
08. 07. 2019 60/2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 3/2019 Sdružení obcí Jablunkovska
08. 07. 2019 61/2019 Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2018
03. 07. 2019 59/2019 - Rozpočtové opatření č. 4
27. 06. 2019 57/2019 Zveřejnění záměru převodu části pozemku p. č. 861 k.ú. Návsí formou daru — nově zaměřeného pozemku p. č. 861/2 k.ú. Návsí o výměře 114 m2
27. 06. 2019 58/2019 Zveřejnění záměru pronájmu obecního pozemku p.č. 150/2 a části obecních pozemků p. č. 149/1 a 167/1 k.ú. Návsí
27. 06. 2019 56/2019 Zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků parc. č. 3425/2 a parc. č. 58 k.ú. Návsí
24. 06. 2019 55/2019 Vyhlášení výběrového řízení 
18. 06. 2019 Dokument "54/2019 Usnesení o na..." již není dostupný.
14. 06. 2019 71/2018 Zveřejnění záměru prodeje hrobového zařízení
14. 06. 2019 Dokument "53/2019 Veřejná vyhlá..." již není dostupný.
03. 06. 2019 47/2019 Návrh závěrečného účtu hospodaření dobrovolného svazku obcí Slezský vodohospodářský svazek za rok 2018 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření, včetně příloh
03. 06. 2019 51/2019 Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2018
03. 06. 2019 52/2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2019 Sdružení obcí Jablunkovska
30. 05. 2019 50/2019 Svolání 5. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
28. 05. 2019 49/2019 Závěrečný účet Obce Návsí za rok 2018 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Návsí 
27. 05. 2019 48/2019 Výsledky voleb do Evropského parlamentu
24. 05. 2019 47/2019 Závěrečný účet hospodaření dobrovolného svazku obcí Slezský vodohospodářský svazek za rok 2018 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření a včetně příloh
22. 05. 2019 Dokument "45/2019 Vysvětlení a ..." již není dostupný.
22. 05. 2019 46/2019 Informace o umístění opuštěného vozidla

XML