Obec Návsí

Město, městys, obec, MČ
Okres Frýdek-Místek‎

http://navsi.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Návsí
Návsí 327
739 92 Návsí

Datová schránka: qfnbpya
E-mail: podatelna@navsi.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 07. 2019 62/2019 Oznámení zahájení územního řízení
08. 07. 2019 60/2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 3/2019 Sdružení obcí Jablunkovska
08. 07. 2019 61/2019 Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2018
03. 07. 2019 59/2019 - Rozpočtové opatření č. 4
27. 06. 2019 57/2019 Zveřejnění záměru převodu části pozemku p. č. 861 k.ú. Návsí formou daru — nově zaměřeného pozemku p. č. 861/2 k.ú. Návsí o výměře 114 m2
27. 06. 2019 58/2019 Zveřejnění záměru pronájmu obecního pozemku p.č. 150/2 a části obecních pozemků p. č. 149/1 a 167/1 k.ú. Návsí
27. 06. 2019 56/2019 Zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků parc. č. 3425/2 a parc. č. 58 k.ú. Návsí
24. 06. 2019 55/2019 Vyhlášení výběrového řízení 
18. 06. 2019 Dokument "54/2019 Usnesení o na..." již není dostupný.
14. 06. 2019 71/2018 Zveřejnění záměru prodeje hrobového zařízení
14. 06. 2019 Dokument "53/2019 Veřejná vyhlá..." již není dostupný.
03. 06. 2019 47/2019 Návrh závěrečného účtu hospodaření dobrovolného svazku obcí Slezský vodohospodářský svazek za rok 2018 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření, včetně příloh
03. 06. 2019 51/2019 Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2018
03. 06. 2019 52/2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2019 Sdružení obcí Jablunkovska
30. 05. 2019 50/2019 Svolání 5. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
28. 05. 2019 49/2019 Závěrečný účet Obce Návsí za rok 2018 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Návsí 
27. 05. 2019 48/2019 Výsledky voleb do Evropského parlamentu
24. 05. 2019 47/2019 Závěrečný účet hospodaření dobrovolného svazku obcí Slezský vodohospodářský svazek za rok 2018 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření a včetně příloh
22. 05. 2019 Dokument "45/2019 Vysvětlení a ..." již není dostupný.
22. 05. 2019 46/2019 Informace o umístění opuštěného vozidla
21. 05. 2019 Dokument "44/2019 Veřejná vyhlá..." již není dostupný.
17. 05. 2019 44/2019 Rozpočtového opatření č. 1/2019 Sdružení obcí Jablunkovska
14. 05. 2019 43/2019 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU „Opravy místních komunikací v obci Hrádek, Písečná, Návsí, Nýdek“
30. 04. 2019 41/2019 Nařízení Státní veterinární správy
30. 04. 2019 42/2019 Rozpočtové opatření č. 3
29. 04. 2019 40/2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
29. 04. 2019 41/2019 Zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících podnikání v budově čp. 511 Návsí – prostory pošty - nacházející se na pozemku parc. č. 5137 k.ú. Návsí
26. 04. 2019 Dokument "39/2019 Dražební vyhl..." již není dostupný.
25. 04. 2019 34/2019 Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
25. 04. 2019 38/2019 Nařízení Státní veterinární správy
25. 04. 2019 32/2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
25. 04. 2019 33/2019 Informace o způsobu hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v polském jazyce
25. 04. 2019 35/2019 Veřejná vyhláška
25. 04. 2019 36/2019 Veřejná vyhláška podle § 49 odst. 5 a odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
25. 04. 2019 37/2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - § 56 ZOPK - medvěd hnědý
24. 04. 2019 Dokument "31/2019 Veřejná vyhlá..." již není dostupný.
09. 04. 2019 30/2019 Svolání 4. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
04. 04. 2019 29/2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
01. 04. 2019 28/2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků politickým stranám, politickým hnutím a koalicím pro volby do Evropského parlamentu
28. 03. 2019 27/2019 Doručení veřejnou vyhláškou změny č. 2 územního plánu Návsí a úplného znění územního plánu Návsí po této změně
26. 03. 2019 Dokument "26/2019 Veřejná vyhlá..." již není dostupný.
20. 03. 2019 25/2019 - Rozpočtové opatření č. 2
19. 03. 2019 Dokument "24/2019 VÝZVA K PODÁN..." již není dostupný.
19. 03. 2019 23/2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 2
19. 03. 2019 Dokument "22/2019 Dražební vyhl..." již není dostupný.
13. 03. 2019 19/2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise, počet a sídla volebních okrsků - volby do Evropského parlamentu 2019
13. 03. 2019 Dokument "20/2019 Dražební vyhl..." již není dostupný.
13. 03. 2019 Dokument "21/2019 Dražební vyhl..." již není dostupný.
12. 03. 2019 18/2019 Zveřejnění záměru směny části obecního pozemku p. č. 2573/28 k.ú. Návsí  - dle přílohy č. 1, za části pozemku p. č. 2383 a p. č. 2382/29 k.ú. Návsí, pod budoucí stavbou chodníku - dle přílohy č. 2
12. 03. 2019 17/2019 Zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku p. č. 5043/8 k.ú. Návsí 

XML