Obec Větřní

Město, městys, obec, MČ
Okres Český Krumlov

http://obecvetrni.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Větřní
Na Žofíně 191
382 11 Větřní

Datová schránka: fjrbyba
E-mail: starosta@obecvetrni.cz, mistostarosta@obecvetrni.cz, tajemnik@obecvetrni.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 10. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - ÚAMK Rallye Český Krumlov, 3 MB
21. 10. 2021 Jihočeský kraj - odbor dopravy a silničního hospodářství -záměr prodeje stavební parcely č. 158/2 v k.ú. Hašlovice, 33 kB
20. 10. 2021 Záměr prodeje stpč.715 v k.ú.Větřní, 621 kB
20. 10. 2021 Záměr prodeje části ppč.1318/12 v k.ú.Větřní, 460 kB
20. 10. 2021 Záměr prodeje části ppč.1842/1 v k.ú. Větřní, 627 kB
20. 10. 2021 Záměr pronájmu části stpč.309 v k.ú. Větřní, 446 kB
15. 10. 2021 Výměna výplní otvorů oken a dveří - Větřní - Rožmberská č.p. 55, 2 MB
15. 10. 2021 Výměna výplní otvorů oken a dveří - Větřní - Rožmberská č.p. 53, 2 MB
14. 10. 2021 Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace "Výměna svítidel a sloupů veřejného osvětlení ve Větřní, 10 MB
30. 09. 2021 Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek, Rozhodnutí o výběru dodavatele, Oznámení o výběru dodavatele, 1 MB
22. 09. 2021 Odpověď na dotaz č. 1 - Výměna výplní otvorů oken a dveří - Větřní - Rožmberská č.p. 53, 565 kB
22. 09. 2021 Odpověď na dotaz č. 1 - Výměna výplní otvorů oken a dveří - Větřní - Rožmberská č.p. 55, 638 kB
16. 09. 2021 Oznámení o zrušení výběrového řízení Výměna výplní otvorů a dveří - Větřní - Rožmberská č.p. 53, 531 kB
16. 09. 2021 Oznámení o zrušení výběrového řízení Výměna výplní otvorů a dveří - Větřní - Rožmberská č.p. 55, 577 kB
16. 09. 2021 Oznámení o zrušení výběrového řízení Stavební úpravy - nová střešení krytina bytového domu Větřní, Armabeton č. p. 230, 521 kB
16. 09. 2021 II. Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace Stavební úpravy - nová střešní krytina bytového domu Větřní, Armabeton č.p. 230, 5 MB
16. 09. 2021 III. Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace Výměna otvorů výplní oken a dveří - Větřní - Rožmberská č.p.53, 8 MB
16. 09. 2021 III. Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace Výměna otvorů výplní oken a dveří - Větřní - Rožmberská č.p.55, 9 MB
15. 09. 2021 Příloha Č.1 - SOUČÁST VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY ZE DNE 15.9.2021, 1 MB
15. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Palamentu ČR, 472 kB
15. 09. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství, 796 kB
14. 09. 2021 Dokument "Dražební vyhláška č. ..." již není dostupný.
13. 09. 2021 INFORMACE o konání 15.zasedání Zastupitelstva města Větřní dne 20.09.2021 od 18:00 hodin, 335 kB
08. 09. 2021 Svolání prvního zasedání OVK, 31 kB
01. 09. 2021 Svolání 10.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje na čtvrtek 9. září 2021 od 10:00 hodin, 1 MB
30. 08. 2021 Oznámení zadavatele o stanovení termínu prohlídky místa plnění, 494 kB
30. 08. 2021 Oznámení zadavatele o stanovení termínu prohlídky místa plnění, 496 kB
26. 08. 2021 II. Výzva - Výměna výplní otvorů oken a dveří - Větřní - Rožmberská č. p. 55, 9 MB
26. 08. 2021 II. Výzva - Výměna výplní otvorů oken a dveří - Větřní - Rožmberská č. p. 53, 8 MB
26. 08. 2021 Stavební úpravy - nová střešní krytina bytového doma Větřní, Armabeton č. p. 230, 5 MB
26. 08. 2021 Oznámení o zrušení výběrového řízení, 507 kB
26. 08. 2021 Oznámení o zrušení výběrového řízení, 511 kB
25. 08. 2021 Záměr prodeje ppč. 2396/3 o výměře 408 m2 v k.ú. Záhoří u Větřní, 447 kB
25. 08. 2021 Záměr prodeje ppč. 1179/1 o výměře 604m2 a ppč. 1180/1 o výměře 1597m2 v k.ú. Větřní, 594 kB
24. 08. 2021 Nález č. 5/2021 - finanční hotovost, 206 kB
24. 08. 2021 POSKYTNUTÍ INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ A JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELEK OVK, 326 kB
09. 08. 2021 Záměr prodeje části ppč.1536/5, 640 kB
09. 08. 2021 Záměr pprodeje části ppč.1340/2, 704 kB
09. 08. 2021 Záměr prodeje části ppč.1318/12, 636 kB
29. 07. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - ROHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY O VYHLÁŠENÍ VOLEB, 223 kB
29. 07. 2021 Stanovení minimálního počtu členů Okrskové volební komise, 284 kB
29. 07. 2021 Rozhodnutí dodatečné povolení stavby - Zahradní chata parc.č. 1287/31 v katastr. Větřní, 2 MB
28. 07. 2021 Zápis a usnesení 2021 - z 14. zasedání ZM-ČERVEN_28, 60 kB
28. 07. 2021 Zápis a usnesení 2021 - z 14. zasedání ZM-ČERVEN_28, 60 kB
26. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 12.08.2021, 1012 kB
19. 07. 2021 Záměr pronájmu části ppč.1330/2 v k.ú.Větřní, 461 kB
15. 07. 2021 Záměr pronájmu části ppč. 1237/5 , vedeno jako zahrada o výměře cc 55 m2, k kú Větřní, 366 kB
15. 07. 2021 Nález č. 3/2021 - peněženka hnědé barvy, 185 kB
15. 07. 2021 Záměr pronájmu části ppč. 1237/6 o výměře 90m2, Větřní, 477 kB
15. 07. 2021 Záměr pronájmu části ppč. 1237/6 180m2, Větřní, 488 kB

XML