Město Hodonín

Okresní město
Okres Hodonín

http://hodonin.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
695 01 Hodonín

Datová schránka: mwvbvks
E-mail: podatelna@muhodonin.cz, muhodonin@muhodonin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 06. 2022 VV-OOP - Lávka u ZOO
28. 06. 2022 Veřejná vyhláška – Rozhodnutí – Povolení k nakládání s vodami a Stavební povolení pro stavbu vodního díla
23. 06. 2022 VV-OOP Koupelni
22. 06. 2022 Návrh účetní závěrky města Hodonína za rok 2021
20. 06. 2022 VV-OOP Štefánikova, poklopy
16. 06. 2022 Upuštění od vybírání správních poplatků
16. 06. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o pořízení Územní studie "Ratíškovice - Ulička"
15. 06. 2022 VV-OOP-dočasné_Masarykovo nám. Motoshow
13. 06. 2022 DSO - Obce pro Baťův kanál - Rozpočtové opatření č. 2 za rok 2022
08. 06. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška - př..." již není dostupný.
02. 06. 2022 Nařízení města Hodonín č.4/2022
02. 06. 2022 Informace ČTÚ pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu
02. 06. 2022 VV-OOP-dočasné_běh Hodonín-Skalica
02. 06. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška – Oz..." již není dostupný.
01. 06. 2022 Dokument "• spoluvlastník pozem..." již není dostupný.
24. 05. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška - ro..." již není dostupný.
23. 05. 2022 VV-OOP-dočasné_12.dubna
20. 05. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška – Oz..." již není dostupný.
20. 05. 2022 DSO Mikroregion Hodonínsko: závěrečný účet za rok 2021
18. 05. 2022 VV-OOP-dočasné_Sv.Čecha
18. 05. 2022 VV-OOP-Kolískova
16. 05. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Mutěnice
16. 05. 2022 VV-OOP-parkoviště Lesní
16. 05. 2022 Dokument "Dražební vyhláška - H..." již není dostupný.
13. 05. 2022 VV-ONO-Lávka U Zoo
13. 05. 2022 DSO Obce pro Baťův kanál: návrh závěrečného účtu za rok 2021
12. 05. 2022 Dokument "Dražební vyhláška - B..." již není dostupný.
10. 05. 2022 Dokument "Dražební vyhláška - M..." již není dostupný.
10. 05. 2022 Dokument "Dražební vyhláška - Ř..." již není dostupný.
10. 05. 2022 Dokument "Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
06. 05. 2022 Oznámení o OZV č. 3/2022
05. 05. 2022 Dotační program na podporu ekologických opatření (zelené střechy, srážkové vody a fotovoltaické elektrárny)
04. 05. 2022 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ - Řízení o zrušení Regulačního plánu Hodonín - Rybáře
26. 04. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška - ro..." již není dostupný.
22. 04. 2022 Dokument "Oznámení o doručení v..." již není dostupný.
22. 04. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška – Oz..." již není dostupný.
22. 04. 2022 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby - telekomunikační vedení VDF - FTTS Hodonín HOCIH
21. 04. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
20. 04. 2022 VV-OOP-dočasné_Kříčkova
14. 04. 2022 VV-OOP-dočasné_Masarykovo nám.
13. 04. 2022 Dokument "Oznámení o zahájení v..." již není dostupný.
13. 04. 2022 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
11. 04. 2022 VV-OOP-Sušilova
07. 04. 2022 Územní rozhodnutí - optická síť společnosti Net-Connect, lokalita Brněnská Hodonín
07. 04. 2022 Dokument "oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
07. 04. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška - ro..." již není dostupný.
06. 04. 2022 Územní rozhodnutí - optické propojení lokalita Brněnská Hodonín
05. 04. 2022 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 3 Územního plánu Hodonín
03. 04. 2022 Dotační program na podporu zelených střech a využití srážkových vod na období 2021 - 2025
03. 04. 2022 Dotační program na podporu projektů infrastruktury registrovaných sociálních služeb

XML