Město Hodonín

Okresní město
Okres Hodonín

http://hodonin.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
695 01 Hodonín

Datová schránka: mwvbvks
E-mail: podatelna@muhodonin.cz, muhodonin@muhodonin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 09. 2019 Veřejná vyhláška – Rozhodnutí ve vodoprávním řízení – Společné povolení k umístění a provedení stavby vodního díla
11. 09. 2019 VV OOP PúP Mutěnice, Putování slováckým vinohradem
11. 09. 2019 VV OOP PúP Sil. III/43237 Hodonín-Rohatec
11. 09. 2019 VV OOP PúP Hody Dolní Bojanovice
10. 09. 2019 VV Stavební povolení stavby: Prušánky, Chodník z ul.Příční do ul.Školní
10. 09. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o změně v záměru dodatečného povolení stavby
06. 09. 2019 Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci vydání povolení k nakládání s vodami a stavebního povolení
06. 09. 2019 Sdělení - Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování
04. 09. 2019 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - MK Očovská, Hodonín
30. 08. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - MK Tř. Dukelských hrdinů, Hodonín
28. 08. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - frézování MK 2019, Hodonín
27. 08. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - Masarykovo nám., Hodonín, Svátek vína
19. 08. 2019 VV Oznámení o zahájení řízení Prušánky, Chodník z ul.Příční do ul.Školní
14. 08. 2019 VV OOP Přechodná úprava provozu sil.II_432 Hodonín Pánov - oprava vodovodu
14. 08. 2019 VV OOP PúP Hody Rohatec
13. 08. 2019 Vyhlášení odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného
02. 08. 2019 Veřejnoprávní smlouva o výkonu přestupkové agendy - obec Mikulčice
02. 08. 2019 Veřejná vyhláška a pozvánka na ústní jednání
30. 07. 2019 VV OOP PúP Hody Čejkovice
29. 07. 2019 VV OOP PúP Hody Prušánky
29. 07. 2019 VV OOP PúP Hody Nový Poddvorov
29. 07. 2019 VV OOP MúP Dolní Bojanovice veřejně přístupná komunikace
29. 07. 2019 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - Masarykovo nám., Hodonín
25. 07. 2019 Veřejná vyhláška – Rozhodnutí (vodoprávní řízení) ve věci schválení Kanalizačního řádu
24. 07. 2019 Veřejná vyhláška – Ozn. o zahájení vodoprávního řízení ve věci vydání společného povolení ke stavbě vodního díla
22. 07. 2019 VV - OOP - přechodná úprava provozu - ul. Očovská, Hodonín
17. 07. 2019 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Terezín
17. 07. 2019 VV - OOP - místní úprava provozu - ul. Šumná, Okružní, Hodonín
17. 07. 2019 Oznámení o konání akcí s kratší vymezenou dobou nočního klidu
11. 07. 2019 VV Oznámení o zahájení řízení Dubňany, Chodník Horní Huť II.etapa
11. 07. 2019 VV Oznámení o zahájení řízení Mutěnice ul.Masarykova - úprava návsi, stavební objekty SO 101 Komunikace, parkoviště a chodníky, SO 401 Veřejné osvětlení
02. 07. 2019 Návrh závěrečného účtu města Hodonína za rok 2018
02. 07. 2019 Návrh účetní závěrky města Hodonína za rok 2018
02. 07. 2019 Schválené rozpočtové opatření č.14/2018
02. 07. 2019 Schválená účetní závěrka za rok 2017
02. 07. 2019 Schválený závěrečný účet 2017: 2.část
02. 07. 2019 Schválený závěrečný účet 2017: 1.část
02. 07. 2019 Schválený rozpočet 2018
27. 06. 2019 VV OOP PúP Veřejně přístupná komunikace u ZOO v k.ú. Hodonín, sil.II. a III: tř. v k.ú. LužiceL
26. 06. 2019 VV OOP PúP Rohatec ul.Krátká a sil. III/43237 v k.ú. Rohatec
26. 06. 2019 VV OOP Oznámení o návrhu MúP Dolní Bojanovice veřejně přístupná účelová komunikace
24. 06. 2019 Dokument "Rozhodnutí - povolení..." již není dostupný.
20. 06. 2019 VV OOP MúP Rohatec veřejně přístupná komunikace
19. 06. 2019 VV OOP Přechodná úprava provozu v rámci stavební akce "I/51 Hodonín průtah, opravy závad ve sjízdnosti - čás 2, Etapa 4, dotčené silnice :II/380, II/431, II/432, III/05531, III/05532 v k.ú. Hodonín
19. 06. 2019 Analýza sportu ve městě Hodonín a návrh koncepce rozvoje sportu ve městě
17. 06. 2019 Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci schválení Kanalizačního řádu stokové sítě pro veřejnou potřebu obce Mutěnice
13. 06. 2019 VV Výzva, Přerušení Chodník ul.Komenského, Dubňany
13. 06. 2019 DSO Obce pro Baťův kanál: závěrečný účet 2018 - návrh
06. 06. 2019 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy - Masarykovo nám., Hodonín
04. 06. 2019 Veřejná vyhláška – Rozhodnutí "Obnova vodní nádrže „U Rokytí", Mutěnice

XML