Město Hodonín

Okresní město
Okres Hodonín

http://hodonin.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
695 01 Hodonín

Datová schránka: mwvbvks
E-mail: podatelna@muhodonin.cz, muhodonin@muhodonin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 03. 2019 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci akce "I/51 Hodonín, průtah, opravy závad ve sjízdnosti - část 2" - místní komunikace
13. 03. 2019 VV OOP PúP ul. Měšťanská, Hodonín umístění jeřábu
13. 03. 2019 VV OOP PúP na veřejně přístupné účelové komunikaci v Dolních Bojanovicích, sonda Storage
12. 03. 2019 VV - OOP - Stanovení místní úpravy provozu - ul. Krátká, Hodonín
12. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva na výkon sociálně-právní ochrany dětí - Nový Poddvorov
12. 03. 2019 Veřenoprávní smlouva na výkon sociálně-právní ochrany dětí - Čejč
12. 03. 2019 VV OOP Přechodná úprava provozu v rámci stavební akce "I/51 Hodonín průtah, opravy závad ve sjízdnosti - čás 2, Etapa 3A, 3B, dotčené silnice :II/380, II/431, III/05532, II/432 v k.ú. Hodonín
11. 03. 2019 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Vančurova, Hodonín
08. 03. 2019 VV informace o podaném návrhu Příjezdová komunikace k přístavišti Hodonín
08. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva na výkon přestupkové agendy Dolní Bojanovice
08. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva na výkon přestupkové agendy Nový Poddvorov
07. 03. 2019 VV OOP PúP Sil. Hodonín-Ratíškovice výjezd vozidel ze stavby
07. 03. 2019 VV OOP PúP Hodonín ul.Měšťanská Den otevřených dveří fi PLUS
07. 03. 2019 VV Stavební povolení stavby Oprava místní komunikace v ul.U Cihelny, Dolní Bojanovice
01. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Veřejné projednání Změny č. 1 ÚP Čejkovice
01. 03. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení konzultací ÚS veřejných prostravství Petrov - Vesnická památková rezervace Plže
26. 02. 2019 Rozhodnutí - společné územní a stavební řízení, spojené s vodoprávním řízením
25. 02. 2019 Veřejnoprávní smlouva na výkon přestupkové agendy Petrov
25. 02. 2019 Veřejnoprávní smlouva na výkon přestupkové agendy Sudoměřice
25. 02. 2019 Veřejnoprávní smlouva na výkon přestupkové agendy Karlín
21. 02. 2019 Dokument "Rozhodnutí - vydání s..." již není dostupný.
20. 02. 2019 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - MK Vančurova, Hodonín
20. 02. 2019 OZNÁMENÍ - Doručení návrhu Regulačního plánu Hodonín - obytná zóna "Výhon"
19. 02. 2019 Dotační program na podporu pro-rodinných aktivit
14. 02. 2019 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Výstavní, Hodonín
12. 02. 2019 VV Výzva, Přerušení Chodník ul.Komenského, Dubňany
08. 02. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení v..." již není dostupný.
07. 02. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení místní úpravy provozu - ul. Sv. Čecha, Hodonín
01. 02. 2019 VV - OOP - návrh - místní úprava provozu - MK Krátká, Hodonín
01. 02. 2019 VV - OOP - přechodná úprava provozu - MK Wilsonova, Hodonín
30. 01. 2019 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - MK Horní Valy, Hodonín
29. 01. 2019 VV OOP stanovení přechodné úpravy provozu Hodonín, ul.Brněnská most
29. 01. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení místní úpravy provozu - MK Dobrovolského, Hodonín
24. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva na výkon přestupkové agendy - Prušánky
24. 01. 2019 Dokument "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - o ..." již není dostupný.
24. 01. 2019 INFORMACE O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY - Novostavba vinného sklepa s penzionem, přípojka vody, jímka na vyvážení, zpevněné plochy a opěrné zdi (lokalita Pod Dubňansků horů, Mutěnice)
23. 01. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení místní úpravy provozu na PK - ul. Na Výhoně, Hodonín
23. 01. 2019 VV OOP MúP Prušánky Nechory
23. 01. 2019 VV OOP Stanovení místní úpravy provozu ul.Moravská, Prušánky
21. 01. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - STanovení přechodné úpravy provozu na PK - ul. Tyršova, Hodonín
18. 01. 2019 VV Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu Odstranění DZ v křižovatce ulic V Zahradách a UŠkolky v Dolních Bojanovicích
18. 01. 2019 VV Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu Obousměrný provoz Dubňany v části ulic Palackého a Na Dílech
10. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva na výkon přestupkové agendy Starý Poddvorov
10. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva na výkon přestupkové agendy Ratíškovice
08. 01. 2019 Dotační program na podporu životního prostředí a zdraví
08. 01. 2019 Dotační program na podporu sociální oblasti
07. 01. 2019 Schválené rozpočtové opatření č.13/2018
04. 01. 2019 Dotační program na podporu projektů v rámci přeshraniční spolupráce
01. 01. 2019 Dotační program na podporu sportu dospělých
01. 01. 2019 Dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb

XML