Město Hodonín

Okresní město
Okres Hodonín

http://hodonin.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
695 01 Hodonín

Datová schránka: mwvbvks
E-mail: podatelna@muhodonin.cz, muhodonin@muhodonin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 04. 2020 VV Stavební povolení stavby Dolní Bojanovice, ul.Záhumenní-technická infrastruktura pro výstavbu RD, stavební objekt SO 100 Komunikace
01. 04. 2020 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu MK Hodonín, bloková očista 2020
25. 03. 2020 Oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost
25. 03. 2020 Veřejná vyhláška
25. 03. 2020 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - MK Tř. Dukelských hrdinů, Hodonín
10. 03. 2020 VV OOP oznámení o MúP Mutěnice ul.Hodonínská
10. 03. 2020 VV OOP PúP Hodonín ul.Velkomoravská
10. 03. 2020 VV OOP PúP Rohatec ul.Hodonínská
09. 03. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - ro..." již není dostupný.
06. 03. 2020 Dokument "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oz..." již není dostupný.
05. 03. 2020 VV OOP MúP cyklotrasa Hodonín-Dubňany
05. 03. 2020 VV OOP MúP železniční přejezdy v k.ú. Ratíškovice
04. 03. 2020 VV OOP PúP Hodonín, ul.Dvořákova oprava kanalizace
04. 03. 2020 Schválené rozpočtové opatření č. 11/2019
04. 03. 2020 Schválený závěrečný účet 2018
04. 03. 2020 Schválená účetní závěrka za rok 2018
04. 03. 2020 Schválený rozpočet 2019
26. 02. 2020 Veřejnoprávní smlouva na výkon přestupkové agendy město Dubňany
20. 02. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Územní plán Karlín - oznámení o zahájení společného jednání
20. 02. 2020 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - MK Tř. Dukelských hrdinů, Hodonín
18. 02. 2020 VV Oznámení o zahájení stavebního řízení stavby Dolní Bojanovice, ul.Záhumenní-technická infrastruktura pro výstavbu RD, stavební objekt SO 100 Komunikace - rekonstrukce chodníku v ulici Nová
14. 02. 2020 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy - ul. Očovská, Hodonín
13. 02. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška – Oz..." již není dostupný.
12. 02. 2020 Veřejná vyhláška - rozhodnutí
07. 02. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška – Oz..." již není dostupný.
07. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - Kanalizační řád stokové sítě pro veřejnou potřebu Hodonín-Rohatec
07. 02. 2020 Dokument "OZNÁMENÍ - Projednání..." již není dostupný.
06. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Kanalizační řád stokových sítí pro veřejnou potřebu Hodonín - Rohatec
04. 02. 2020 Veřejná vyhláška
04. 02. 2020 VV OOP MúP železniční přejezdy v k.ú. Ratíškovice
04. 02. 2020 VV OOP MúP Cyklotrasa Hodonín-Dubňany
03. 02. 2020 Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy – Stanovení záplavového území a vymezení aktivních zón záplavového území
29. 01. 2020 VV Stavební povolení stavby Starý Poddvorov Chodník a parkoviště na Čekačce
28. 01. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška – Oz..." již není dostupný.
27. 01. 2020 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy - MK Legionářů, Hodonín
20. 01. 2020 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - MK Brandlova, Havlíčkova, Hodonín
20. 01. 2020 Veřejnoprávní smlouva na výkon přestupkové agendy obec Čejkovice
17. 01. 2020 Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci schválení kanalizačního řádu
16. 01. 2020 Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci vydání povolení k nakládání s vodami a stavebního povolení včetně pozvánky na ústní jednání
15. 01. 2020 VV - OOP - Stanovení místní úpravy provozu - MK Sídlištní, Hodonín
14. 01. 2020 VV OOP místní úprava provozu na místních komunikacích v Čejkovicích
14. 01. 2020 VV OOP stanovení méstní úpravy DZ ul.Velkomoravská a ul.Záhumenní Lu
14. 01. 2020 VV OOP stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v obci Mutěnice
14. 01. 2020 VV OOP PúP Dolní Bojanovice MK ul. Spodní, Pustá, Rýnská, Křížná
01. 01. 2020 ZŠ Vančurova - schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021
01. 01. 2020 ZŠ U Červených domků - schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021
01. 01. 2020 ZŠ Očovská - schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021
01. 01. 2020 ZŠ Mírové náměstí - schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021
01. 01. 2020 MŠ Mozaika - schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021
01. 01. 2020 MŠ Lužní - schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021

XML