Město Hodonín

Okresní město
Okres Hodonín

http://hodonin.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
695 01 Hodonín

Datová schránka: mwvbvks
E-mail: podatelna@muhodonin.cz, muhodonin@muhodonin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 05. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí
15. 05. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení konání opakovaného veřejného projednání návrhu ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MUTĚNICE
15. 05. 2019 Veřejnoprávní smlova na výkon přestupkové agendy Mutěnice
15. 05. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí
09. 05. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí
07. 05. 2019 VV OOP Oznámení o návrhu MúP Rohatec veřejně přístupná účelová komunikace
07. 05. 2019 Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením
03. 05. 2019 VV OOP PúP sil. II/432 ul.Vítězná a místní komunikace ul.Krátká a ul.Školní v Ratíškovicích
03. 05. 2019 VV OOP PúP sil.III/43237 ul. Nové řádka, Rohatec
03. 05. 2019 VV OOP PúP sil. II/423 a III/4233 pro stavbu "I/55 Oprava vozovky Lužice -Moravská Nová Ves"
03. 05. 2019 VV OOP PúP Rohatecká desítka
03. 05. 2019 VV OOP PúP sil.III/05532 ul.Bří Čapků, Hodonín
03. 05. 2019 VV - OOP -Stanovení přechodné úpravy provozu - MK ul. Bří. Čapků, Hodonín
02. 05. 2019 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Očovská, Hodonín
30. 04. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
25. 04. 2019 VV Stavební povolení stavby: Cyklostezka Prušánky-Moravská Nová Ves
24. 04. 2019 VV OOP Přechodná úprava provozu v rámci označování krátkodobých pracovních míst běžné údržby a závad ve sjízdnosti v územním obvodu obce s rozšířenou působností města Hodonína
24. 04. 2019 VV OOP PúP místní komunikace ul.U Tůfarky, Čejkovice
23. 04. 2019 VV Oznámení o zahájení stavebního řízení stavby Hodonín ul.Očovská, stavební objekt: SO.101 Komunikace, parkoviště, chodníky
18. 04. 2019 Oznámení o konání akce - Pálení čarodějnic
18. 04. 2019 Program poskytování zápůjček a dotací ze stavebního fondu města (účinný od 25.4.2019)
18. 04. 2019 Dotační program na podporu dětí, mládeže a prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže
16. 04. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - MK Lidická, Hodonín
09. 04. 2019 VV OOP PúP Most ul. Brněnská Hodonín
04. 04. 2019 Veřejná vyhláška - kanalizační řád obcí Starý Poddvorov a Nový Poddvorov
04. 04. 2019 VV - OOP -Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Masarykovo nám., Hodonín
03. 04. 2019 VV OOP Přechodná úprava provozu sil.III_4258 Ratíškovice-Rohatec,Lesní cesta LC ST067- výjezd vozidel ze stavby
01. 04. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
01. 04. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
29. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o změně územního rozhodnutí o umístění stavby a změně stavby před jejím dokončením pro stavbu: Stavební úpravy a rozšíření stávajícího rodinného domu na dvojdomek (lokalita Výhon, Hodonín
26. 03. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - za..." již není dostupný.
26. 03. 2019 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - bloková očista města Hodonín
20. 03. 2019 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Horní Valy, Hodonín
19. 03. 2019 VV OOP místní úprava provozu Mikulčice Valy
13. 03. 2019 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci akce "I/51 Hodonín, průtah, opravy závad ve sjízdnosti - část 2" - místní komunikace
13. 03. 2019 VV OOP PúP ul. Měšťanská, Hodonín umístění jeřábu
13. 03. 2019 VV OOP PúP na veřejně přístupné účelové komunikaci v Dolních Bojanovicích, sonda Storage
12. 03. 2019 VV - OOP - Stanovení místní úpravy provozu - ul. Krátká, Hodonín
12. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva na výkon sociálně-právní ochrany dětí - Nový Poddvorov
12. 03. 2019 Veřenoprávní smlouva na výkon sociálně-právní ochrany dětí - Čejč
12. 03. 2019 VV OOP Přechodná úprava provozu v rámci stavební akce "I/51 Hodonín průtah, opravy závad ve sjízdnosti - čás 2, Etapa 3A, 3B, dotčené silnice :II/380, II/431, III/05532, II/432 v k.ú. Hodonín
11. 03. 2019 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Vančurova, Hodonín
08. 03. 2019 VV informace o podaném návrhu Příjezdová komunikace k přístavišti Hodonín
08. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva na výkon přestupkové agendy Dolní Bojanovice
08. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva na výkon přestupkové agendy Nový Poddvorov
07. 03. 2019 VV OOP PúP Sil. Hodonín-Ratíškovice výjezd vozidel ze stavby
07. 03. 2019 VV OOP PúP Hodonín ul.Měšťanská Den otevřených dveří fi PLUS
07. 03. 2019 VV Stavební povolení stavby Oprava místní komunikace v ul.U Cihelny, Dolní Bojanovice
01. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Veřejné projednání Změny č. 1 ÚP Čejkovice
01. 03. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení konzultací ÚS veřejných prostravství Petrov - Vesnická památková rezervace Plže

XML