Město Hodonín

Okresní město
Okres Hodonín

http://hodonin.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
695 01 Hodonín

Datová schránka: mwvbvks
E-mail: podatelna@muhodonin.cz, muhodonin@muhodonin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 11. 2019 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Obchodní, Hodonín
11. 11. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost
06. 11. 2019 VV - OOP - přechodná úprava provozu - MK Mírové náměstí, Hodonín
04. 11. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška – Ro..." již není dostupný.
31. 10. 2019 OZNÁMENÍ - Doručení úplného znění Územního plánu Mutěnice po vydání Změny č. 1
30. 10. 2019 Oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním
29. 10. 2019 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - MK Tř. Dukelských hrdinů, Hodonín
21. 10. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška – Ro..." již není dostupný.
18. 10. 2019 OZNÁMENÍ - Doručení upraveného návrhu Regulačního plánu Hodonín - obytná zóna "Výhon" a oznámení o konání veřejného projednání
17. 10. 2019 VV - OOP - přechodná úprava provozu - MK Kolískova, Hodonín
17. 10. 2019 VV - Oznámení o návrhu OOP - místní úprava provozu MK Vančurova, Hodonín
14. 10. 2019 VV OOP MúP Prušánky Nechory
14. 10. 2019 VV OOP Mú Hodonín sil.II/432 a sil. III/43237
11. 10. 2019 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - MK Sadová, Hodonín
10. 10. 2019 VVOOP PúP Výlov rybníka Dvorský Lužice Písečný
10. 10. 2019 VV Oznámení o zah řízení Ratíškovice ul.Polní
04. 10. 2019 VV OOP PúP Čejkovice Vinařský maraton
04. 10. 2019 VV OOP PúP sil. II/421 v obci Terezín
18. 09. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška – Oz..." již není dostupný.
11. 09. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška – Ro..." již není dostupný.
11. 09. 2019 VV OOP PúP Mutěnice, Putování slováckým vinohradem
11. 09. 2019 VV OOP PúP Sil. III/43237 Hodonín-Rohatec
11. 09. 2019 VV OOP PúP Hody Dolní Bojanovice
10. 09. 2019 VV Stavební povolení stavby: Prušánky, Chodník z ul.Příční do ul.Školní
10. 09. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
06. 09. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška – Oz..." již není dostupný.
06. 09. 2019 Sdělení - Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování
04. 09. 2019 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - MK Očovská, Hodonín
30. 08. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - MK Tř. Dukelských hrdinů, Hodonín
28. 08. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - frézování MK 2019, Hodonín
27. 08. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - Masarykovo nám., Hodonín, Svátek vína
19. 08. 2019 VV Oznámení o zahájení řízení Prušánky, Chodník z ul.Příční do ul.Školní
14. 08. 2019 VV OOP Přechodná úprava provozu sil.II_432 Hodonín Pánov - oprava vodovodu
14. 08. 2019 VV OOP PúP Hody Rohatec
13. 08. 2019 Vyhlášení odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného
02. 08. 2019 Veřejnoprávní smlouva o výkonu přestupkové agendy - obec Mikulčice
02. 08. 2019 Veřejná vyhláška a pozvánka na ústní jednání
30. 07. 2019 VV OOP PúP Hody Čejkovice
29. 07. 2019 VV OOP PúP Hody Prušánky
29. 07. 2019 VV OOP PúP Hody Nový Poddvorov
29. 07. 2019 VV OOP MúP Dolní Bojanovice veřejně přístupná komunikace
29. 07. 2019 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - Masarykovo nám., Hodonín
25. 07. 2019 Veřejná vyhláška – Rozhodnutí (vodoprávní řízení) ve věci schválení Kanalizačního řádu
24. 07. 2019 Veřejná vyhláška – Ozn. o zahájení vodoprávního řízení ve věci vydání společného povolení ke stavbě vodního díla
22. 07. 2019 VV - OOP - přechodná úprava provozu - ul. Očovská, Hodonín
17. 07. 2019 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Terezín
17. 07. 2019 VV - OOP - místní úprava provozu - ul. Šumná, Okružní, Hodonín
17. 07. 2019 Oznámení o konání akcí s kratší vymezenou dobou nočního klidu
11. 07. 2019 VV Oznámení o zahájení řízení Dubňany, Chodník Horní Huť II.etapa
11. 07. 2019 VV Oznámení o zahájení řízení Mutěnice ul.Masarykova - úprava návsi, stavební objekty SO 101 Komunikace, parkoviště a chodníky, SO 401 Veřejné osvětlení

XML