Město Hodonín

Okresní město
Okres Hodonín

http://hodonin.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
695 01 Hodonín

Datová schránka: mwvbvks
E-mail: podatelna@muhodonin.cz, muhodonin@muhodonin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 02. 2020 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy - ul. Očovská, Hodonín
13. 02. 2020 Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení vodoprávního řízení – Kanalizační řád stokové sítě pro veř. potřebu obce Rohatec, místní části Kolonie
12. 02. 2020 Veřejná vyhláška - rozhodnutí
07. 02. 2020 Veřejná vyhláška – Oznámení o možnosti převzít písemnost (vlastník pozemku parc. č. KN 2719/3, k. ú. Dubňany)
07. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - Kanalizační řád stokové sítě pro veřejnou potřebu Hodonín-Rohatec
07. 02. 2020 OZNÁMENÍ - Projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Hodonín č. 1
06. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Kanalizační řád stokových sítí pro veřejnou potřebu Hodonín - Rohatec
04. 02. 2020 Veřejná vyhláška
04. 02. 2020 VV OOP MúP železniční přejezdy v k.ú. Ratíškovice
04. 02. 2020 VV OOP MúP Cyklotrasa Hodonín-Dubňany
03. 02. 2020 Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy – Stanovení záplavového území a vymezení aktivních zón záplavového území
29. 01. 2020 VV Stavební povolení stavby Starý Poddvorov Chodník a parkoviště na Čekačce
28. 01. 2020 Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení ve věci vydání společného povolení ke stavbě vodního díla
27. 01. 2020 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy - MK Legionářů, Hodonín
20. 01. 2020 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - MK Brandlova, Havlíčkova, Hodonín
20. 01. 2020 Veřejnoprávní smlouva na výkon přestupkové agendy obec Čejkovice
17. 01. 2020 Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci schválení kanalizačního řádu
16. 01. 2020 Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci vydání povolení k nakládání s vodami a stavebního povolení včetně pozvánky na ústní jednání
15. 01. 2020 VV - OOP - Stanovení místní úpravy provozu - MK Sídlištní, Hodonín
14. 01. 2020 VV OOP místní úprava provozu na místních komunikacích v Čejkovicích
14. 01. 2020 VV OOP stanovení méstní úpravy DZ ul.Velkomoravská a ul.Záhumenní Lu
14. 01. 2020 VV OOP stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v obci Mutěnice
14. 01. 2020 VV OOP PúP Dolní Bojanovice MK ul. Spodní, Pustá, Rýnská, Křížná
01. 01. 2020 ZŠ Vančurova - schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021
01. 01. 2020 ZŠ U Červených domků - schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021
01. 01. 2020 ZŠ Očovská - schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021
01. 01. 2020 ZŠ Mírové náměstí - schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021
01. 01. 2020 MŠ Mozaika - schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021
01. 01. 2020 MŠ Lužní - schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021
01. 01. 2020 MŠ Jilemnického - schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021
01. 01. 2020 MŠ Jánošíkova -schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021
01. 01. 2020 MŠ Družstevní čtvrť - schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021
01. 01. 2020 HSO a SPS Hodonín -schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021
01. 01. 2020 Dokument "Oznámení o okruhu úda..." již není dostupný.
28. 12. 2019 ZŠ Vančurova - schválený rozpočet 2019
27. 12. 2019 ZŠ U Červených domků - schválený rozpočet 2019
26. 12. 2019 ZŠ Očovská - schválený rozpočet 2019
21. 12. 2019 ZOO Hodonín - schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022
21. 12. 2019 TEZA Hodonín - schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022
21. 12. 2019 Dům kultury Hodonín - schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022
21. 12. 2019 Dům kultury Hodonín - schválený rozpočet 2019
21. 12. 2019 HSO a SPS Hodonín - schválený rozpočet 2019
21. 12. 2019 MŠ Družstevní čtvrť - schválený rozpočet 2019
21. 12. 2019 MŠ Jánošíkova -schválený rozpočet 2019
21. 12. 2019 MŠ Jilemnického - schválený rozpočet 2019
21. 12. 2019 MŠ Lužní - schválený rozpočet 2019
21. 12. 2019 MŠ Mozaika - schválený rozpočet 2019
21. 12. 2019 TEZA Hodonín - schválený rozpočet 2019
21. 12. 2019 Zoologická zahrada Hodonín - schválený rozpočet 2019
21. 12. 2019 ZŠ Mírové náměstí - schválený rozpočet 2019

XML