Město Hodonín

Okresní město
Okres Hodonín

http://hodonin.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
695 01 Hodonín

Datová schránka: mwvbvks
E-mail: podatelna@muhodonin.cz, muhodonin@muhodonin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2019 VV - OOP - přechodná úprava provozu - ul. Očovská, Hodonín
17. 07. 2019 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Terezín
17. 07. 2019 VV - OOP - místní úprava provozu - ul. Šumná, Okružní, Hodonín
17. 07. 2019 Oznámení o konání akcí s kratší vymezenou dobou nočního klidu
11. 07. 2019 VV Oznámení o zahájení řízení Dubňany, Chodník Horní Huť II.etapa
11. 07. 2019 VV Oznámení o zahájení řízení Mutěnice ul.Masarykova - úprava návsi, stavební objekty SO 101 Komunikace, parkoviště a chodníky, SO 401 Veřejné osvětlení
02. 07. 2019 Návrh závěrečného účtu města Hodonína za rok 2018
02. 07. 2019 Návrh účetní závěrky města Hodonína za rok 2018
02. 07. 2019 Schválené rozpočtové opatření č.14/2018
02. 07. 2019 Schválená účetní závěrka za rok 2017
02. 07. 2019 Schválený závěrečný účet 2017: 2.část
02. 07. 2019 Schválený závěrečný účet 2017: 1.část
02. 07. 2019 Schválený rozpočet 2018
27. 06. 2019 VV OOP PúP Veřejně přístupná komunikace u ZOO v k.ú. Hodonín, sil.II. a III: tř. v k.ú. LužiceL
26. 06. 2019 VV OOP PúP Rohatec ul.Krátká a sil. III/43237 v k.ú. Rohatec
26. 06. 2019 VV OOP Oznámení o návrhu MúP Dolní Bojanovice veřejně přístupná účelová komunikace
24. 06. 2019 Dokument "Rozhodnutí - povolení..." již není dostupný.
20. 06. 2019 VV OOP MúP Rohatec veřejně přístupná komunikace
19. 06. 2019 VV OOP Přechodná úprava provozu v rámci stavební akce "I/51 Hodonín průtah, opravy závad ve sjízdnosti - čás 2, Etapa 4, dotčené silnice :II/380, II/431, II/432, III/05531, III/05532 v k.ú. Hodonín
19. 06. 2019 Analýza sportu ve městě Hodonín a návrh koncepce rozvoje sportu ve městě
17. 06. 2019 Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci schválení Kanalizačního řádu stokové sítě pro veřejnou potřebu obce Mutěnice
13. 06. 2019 VV Výzva, Přerušení Chodník ul.Komenského, Dubňany
13. 06. 2019 DSO Obce pro Baťův kanál: závěrečný účet 2018 - návrh
06. 06. 2019 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy - Masarykovo nám., Hodonín
04. 06. 2019 Veřejná vyhláška – Rozhodnutí "Obnova vodní nádrže „U Rokytí", Mutěnice
04. 06. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí
03. 06. 2019 VV OOP MúP Prušánky rekonstrukce chodníku ul. Mlýnská
03. 06. 2019 VV OOP Oznámení o návrhu PúP Prušánky sil. III/4233 - výjezd vozidel ze stavby
31. 05. 2019 VV - OOP - návrh - Šumná, Okružní, Hodonín
29. 05. 2019 Územní rozhodnutí pro stavbu stavebníkem nazvanou: „D. Bojanovice propoj vedení VN2-VN35“ Dolní Bojanovice (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1803/1 (ostatní plocha), 1803/36 (ostatní plocha), 1823/1 (orná půda), 1823/62 (orná půda), 1823/
21. 05. 2019 VV OOP PúP místní komunikace ul.Templářská, Čejkovice
21. 05. 2019 VV PúP Dubňany sil. III/4254 v úseku křížení ul.Nádražní a Nám. 15.dubna
16. 05. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí
15. 05. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení konání opakovaného veřejného projednání návrhu ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MUTĚNICE
15. 05. 2019 Veřejnoprávní smlova na výkon přestupkové agendy Mutěnice
15. 05. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - ro..." již není dostupný.
09. 05. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - ro..." již není dostupný.
07. 05. 2019 VV OOP Oznámení o návrhu MúP Rohatec veřejně přístupná účelová komunikace
07. 05. 2019 Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením
03. 05. 2019 VV OOP PúP sil. II/432 ul.Vítězná a místní komunikace ul.Krátká a ul.Školní v Ratíškovicích
03. 05. 2019 VV OOP PúP sil.III/43237 ul. Nové řádka, Rohatec
03. 05. 2019 VV OOP PúP sil. II/423 a III/4233 pro stavbu "I/55 Oprava vozovky Lužice -Moravská Nová Ves"
03. 05. 2019 VV OOP PúP Rohatecká desítka
03. 05. 2019 VV OOP PúP sil.III/05532 ul.Bří Čapků, Hodonín
03. 05. 2019 VV - OOP -Stanovení přechodné úpravy provozu - MK ul. Bří. Čapků, Hodonín
02. 05. 2019 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Očovská, Hodonín
30. 04. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
25. 04. 2019 VV Stavební povolení stavby: Cyklostezka Prušánky-Moravská Nová Ves
24. 04. 2019 VV OOP Přechodná úprava provozu v rámci označování krátkodobých pracovních míst běžné údržby a závad ve sjízdnosti v územním obvodu obce s rozšířenou působností města Hodonína
24. 04. 2019 VV OOP PúP místní komunikace ul.U Tůfarky, Čejkovice

XML