Město Hodonín

Okresní město
Okres Hodonín

http://hodonin.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
695 01 Hodonín

Datová schránka: mwvbvks
E-mail: podatelna@muhodonin.cz, muhodonin@muhodonin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 03. 2023 Veřejná vyhláška – Řízení o zrušení Regulačního plánu Hodonín – Za Kasárnami
31. 03. 2023 VV-dopravní značení přechodné, ul. Lipová alej_MUHOCJ 25466/2023
31. 03. 2023 Oznámení o doručování veřejnou vyhláškou
31. 03. 2023 VV-dopravní značení přechodné, ul. Brandlova a okolí_MUHOCJ 25325/2023
30. 03. 2023 VV-dopravní značení přechodné, nátěr lávky, ul. U ZOO_MUHOCJ 25087/2023
28. 03. 2023 Oznámení o zahájení řízení.
28. 03. 2023 Veřejná vyhláška - oznámení o doručení veřejnou vyhláškou
23. 03. 2023 VV-dopravní značení přechodné, bloková očista_MUHOCJ 22986/2023
22. 03. 2023 Řád Veřejného pohřebiště města Hodonína
21. 03. 2023 Stavební povolení pro stavbu "Dolní Bojanovice, veřejná prostranství - Druhá náves" stavební objekty SO 101 Komunikace a zpevněné plochy, SO 141 Veřejné osvětlení"
20. 03. 2023 VV-OOP místní úprava provozu_MUHOCJ 21991/2023
16. 03. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška – Oz..." již není dostupný.
10. 03. 2023 VV-dopravní značení přechodné, ul. Pánovská
10. 03. 2023 OZV č. 4/2023 o zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek na veřejném prostranství
09. 03. 2023 OZV č. 3/2023, kterou se staví školské obvody ZŠ zřízených městem Hodonínem
09. 03. 2023 OZV č. 2/2023, kterou se staví školské obvody MŠ zřízených městem Hodonínem
09. 03. 2023 OZV č. 1/2023 o provedení speciální ochranné deratizace
07. 03. 2023 VV-dopravní značení přechodné, ul. Nesyt
07. 03. 2023 VV-dopravní značení přechodné, ul. Dvořákova
07. 03. 2023 VV-dopravní značení přechodné, ul. Nerudova
07. 03. 2023 VV-dopravní značení trvalé, ul. Vrchlického
07. 03. 2023 Dotační program na podporu dětí a mládeže
03. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednávání návrhu Změny č. 4 Územního plánu Hodonín
24. 02. 2023 Řád veřejného pohřebiště města Hodonína
21. 02. 2023 VV-dopravní značení přechodné, ul. Výhon
15. 02. 2023 VV-dopravní značení přechodné, ul. U Elektrárny
14. 02. 2023 VV-dopravní značení přechodné, ul. I.Olbrachta
10. 02. 2023 Dotační program na podporu pro-rodinných aktivit
10. 02. 2023 Dotační program na podporu kultury a cestovního ruchu
03. 02. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
31. 01. 2023 VV-návrh DZ na místních komunikacích
31. 01. 2023 VV-dopravní značení dočasné, ul. Horní Plesová
19. 01. 2023 Veřejnoprávní smlouva o výkonu přestupkové agendy - obec Rohatec
12. 01. 2023 VV-dopravní značení přechodné, ul. Miličova
09. 01. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Čejkovice
05. 01. 2023 VV-OOP-dočasné_uzavírka ul. Jarošova
05. 01. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška - op..." již není dostupný.
03. 01. 2023 Dotační program na podporu životního prostředí a zdraví
01. 01. 2023 Program poskytování zápůjček a dotací ze stavebního fondu města
01. 01. 2023 Dotační program na podporu talentovaných dětí (mimo talentů sportovních)
01. 01. 2023 Dotační program na podporu sociální oblasti
27. 12. 2022 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
27. 12. 2022 VV-dočasné dopravní značení-volby drive-in
21. 12. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška - Ro..." již není dostupný.
21. 12. 2022 DSO - Obce pro Baťův kanál - Návrh rozpočtu na rok 2023
21. 12. 2022 DSO - Mikroregion Hodonínsko - Návrh rozpočtu na rok 2023
21. 12. 2022 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Hodonína na období let 2024 - 2027.
21. 12. 2022 Návrh rozpočtu města Hodonína na rok 2023
21. 12. 2022 Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022
16. 12. 2022 Nařízení města 7/2022

XML