Město Hodonín

Okresní město
Okres Hodonín

http://hodonin.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
695 01 Hodonín

Datová schránka: mwvbvks
E-mail: podatelna@muhodonin.cz, muhodonin@muhodonin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 01. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - STanovení přechodné úpravy provozu na PK - ul. Tyršova, Hodonín
18. 01. 2019 VV Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu Odstranění DZ v křižovatce ulic V Zahradách a UŠkolky v Dolních Bojanovicích
18. 01. 2019 VV Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu Obousměrný provoz Dubňany v části ulic Palackého a Na Dílech
10. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva na výkon přestupkové agendy Starý Poddvorov
10. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva na výkon přestupkové agendy Ratíškovice
08. 01. 2019 Dotační program na podporu životního prostředí a zdraví
08. 01. 2019 Dotační program na podporu sociální oblasti
07. 01. 2019 Schválené rozpočtové opatření č.13/2018
04. 01. 2019 Dotační program na podporu projektů v rámci přeshraniční spolupráce
01. 01. 2019 Dotační program na podporu sportu dospělých
01. 01. 2019 Dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb
01. 01. 2019 Obecné zásady poskytování individuálních dotací
01. 01. 2019 Dotační program na podporu talentovaných dětí
31. 12. 2018 ZŠ Očovská - návrh rozpočtu 2019
29. 12. 2018 Dům kultury Hodonín - návrh střednědobého výhledu 2020-2022
29. 12. 2018 TEZA Hodonín - návrh střednědobého výhledu 2020-2022
29. 12. 2018 ZOO Hodonín - návrh střednědobého výhledu 2020-2022
29. 12. 2018 Dům kultury Hodonín - návrh rozpočtu 2019
29. 12. 2018 HSO a SPS - návrh rozpočtu 2019
29. 12. 2018 MŠ Družstevní čtvrť - návrh rozpočtu 2019
29. 12. 2018 MŠ Jánošíkova - návrh rozpočtu 2019
28. 12. 2018 MŠ Jilemnického - návrh rozpočtu 2019
28. 12. 2018 MŠ Lužní - návrh rozpočtu 2019
28. 12. 2018 MŠ Mozaika - návrh rozpočtu 2019
28. 12. 2018 TEZA Hodonín - návrh rozpočtu 2019
28. 12. 2018 ZOO Hodonín - návrh rozpočtu 2019
28. 12. 2018 ZŠ Mírové náměstí - návrh rozpočtu 2019
21. 12. 2018 VV Vyrozumění o ukončení shromažďování podkladů k vydání rozhodnutí o dodatečném povolení stavby Dubňany chodník ul.Komenského
21. 12. 2018 VV OOP Oznámení o návrhu MúP Prušánky Nechory
20. 12. 2018 VV OOP Oznámení o návrhu MúP Prušánky ul.Moravská
20. 12. 2018 VV stavební povolení pro stavbu Čejkovice MK ul.U Tůfarky
19. 12. 2018 Veřejná vyhláška - OOP - návrh - Sv. Čecha, Hodonín
18. 12. 2018 VV Rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu
13. 12. 2018 Návrh rozpočtu pro rok 2019
11. 12. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Návrh zadání Územního plánu Petrov - oznámení zahájení jeho projednávání
10. 12. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - ul. Dobrovolského, Hodonín
06. 12. 2018 VV Stavební povolení stavby: Stavební úpravy komunikační sítě obce Lužice 2017, stavební objekty: SO .101 Parkovací stání ul.Pekařská, SO.102 Chodníky ul.Ploštiny
06. 12. 2018 VV Stavební povolení stavby Posílení parkovacích míst, ulice Sadová v Hodoníně, stavební objekt: SO.01 Komunikace
06. 12. 2018 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy - ul. Marxova, Hodonín
03. 12. 2018 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Velkomoravská - lokalita č. 3, Hodonín
29. 11. 2018 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Na Výhoně, Hodonín
27. 11. 2018 Výzva - vrak - ul. Anenská, Hodonín
26. 11. 2018 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - Národní třída, Masarykovo nám., Hodonín
21. 11. 2018 VV Oznámení o zahájení stavebního řízení Čejkovice MK ul.U Tůfarky
20. 11. 2018 VV OOP Zrušení DZ - " P6" v Dolních Bojanovicích
19. 11. 2018 VV OOP Pasport v obci Čejč
19. 11. 2018 VV OOP stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v obci Karlín
19. 11. 2018 VV OOP stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v obci Mikulčice
15. 11. 2018 VV OOP most ul.Brněnská, Hodonín zimní režim
15. 11. 2018 VV OOP Vánoční trhy Čejč

XML