Město Hodonín

Okresní město
Okres Hodonín

http://hodonin.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
695 01 Hodonín

Datová schránka: mwvbvks
E-mail: podatelna@muhodonin.cz, muhodonin@muhodonin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Kanalizační řád stokové sítě pro veřejnou potřebu obce Mikulčice
21. 07. 2021 VV - OOP - stanovení místní úpravy - MK ul. U Elektrárny, Hodonín
21. 07. 2021 Veřejná vyhláška - rozhodnutí
20. 07. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení vodoprávního řízení
15. 07. 2021 Veřejná vyhláška – Rozhodnutí – Společné povolení k umístění a provedení stavebního záměru (vodního díla)
13. 07. 2021 Schválené rozpočtové opatření č. 10/2020
13. 07. 2021 Schválená účetní závěrka města Hodonína za rok 2019
13. 07. 2021 Schválený závěrečný účet města Hodonína za rok 2019
13. 07. 2021 Schválený rozpočet města na rok 2020
13. 07. 2021 Schválený rozpočet města na rok 2020
12. 07. 2021 Výzva k odstranění vozidla - p. Veselá
12. 07. 2021 Výzva k odstranění vozidla - p. Ney
12. 07. 2021 Výzva k odstranění vozidla - p. Jocha
09. 07. 2021 VV - OOP - stanovení místní úpravy provozu - MK ul. tř. Dukelských hrdinů, Hodonín
09. 07. 2021 VV - OOP - návrh - místní úprava provozu - MK ul. U Kyjovky, Jižní, Hodonín
08. 07. 2021 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu MK ul. Očovská, Hodonín
02. 07. 2021 Oznámení o konání akcí s kratší vymezenou dobou nočního klidu
01. 07. 2021 Národní dotační program: Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách
24. 06. 2021 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - MK ul. Křičkova, Hodonín
23. 06. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení vodoprávního řízení.
23. 06. 2021 Veřejná vyhláška - rozhodnutí
15. 06. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška – Ro..." již není dostupný.
14. 06. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o schválení kanalizačního řádu obce Terezín.
08. 06. 2021 VV - OOP - návrh - místní úprava provozu MK ul. U Elektrárny, Hodonín
07. 06. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 4 Územního plánu Ratíškovice
02. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a seznámení s podklady pro rozhodnutí ve věci
31. 05. 2021 VV - OOP - návrh - místní úprava provozu - MK tř. Dukelských hrdinů, Hodonín
25. 05. 2021 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - MK tř. Dukelských hrdinů, Hodonín
24. 05. 2021 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy - MK ul. Bezručova, Hodonín
20. 05. 2021 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - MK ul. Měšťanská, Hodonín, doplnění DZ B28, posunutí termínu
19. 05. 2021 DSO Obce pro Baťův kanál: návrh závěrečného účtu za rok 2020
17. 05. 2021 Veřejná vyhláška - Kanalizační řád stokové sítě pro veřejnou potřebu obce Sudoměřice
07. 05. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Společné jednání o návrhu ÚP Petrov a vyhodnocení jeho vlivu na udržitelný rozvoj území
06. 05. 2021 VV OOP PúP Hodonín ul. Měšťanská
04. 05. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška – Oz..." již není dostupný.
04. 05. 2021 Veřejná vyhláška - rozhodnutí
03. 05. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška – Oz..." již není dostupný.
30. 04. 2021 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - ÚK Na Výhoně, Hodonín
27. 04. 2021 VV OOP PúP DZ Karlín-Slovácký kopec
26. 04. 2021 Veřejná vyhláška - rozhodnutí
26. 04. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - st..." již není dostupný.
23. 04. 2021 VV OOP PúP Hodonín, ul. Brněnská oprava povrchu komunikace
23. 04. 2021 VV Stavební povolení stavby Dubňany-chodník a parkovací stání v ul. Palackého
22. 04. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška – Oz..." již není dostupný.
21. 04. 2021 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - MK Partyzánská, Sídlištní, Hodonín
16. 04. 2021 Veřejná vyhláška – Rozhodnutí – Stavební povolení k provedení vodního díla
13. 04. 2021 VV OOP Prušánky sil. II_423, MK Sportovní a Školní
13. 04. 2021 VV OOP PúP Oprava okružní křižovatky Hovorany, Čejč, Mutěnice
13. 04. 2021 Výzva k odstranění vozidla - p. Veselá
13. 04. 2021 Výzva k odstranění vozidla - p. Ney

XML