Obec Horní Suchá

Město, městys, obec, MČ
Okres Karviná

http://hornisucha.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

Datová schránka: w3cbd55
E-mail: sekretariat@hornisucha.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 01. 2020 6/2020 Dražební vyhláška (Start - spol. s.r.o.)
21. 01. 2020 5/2020 Veřejná výzva k přihlášení zájemců na obsazení pracovního místa referent bytového fondu, nebytových prostor, energetiky.
15. 01. 2020 4/2020 Usnesení o nařízení dražebního jednání (Eva Raabová)
15. 01. 2020 3/2020 Oznámení o schválení rozpočtu obce na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022
10. 01. 2020 2/2020 Dotační program
08. 01. 2020 28/2020 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
08. 01. 2020 30/2020 Veřejnoprávní smlouva
08. 01. 2020 29/2020 Veřejnoprávní smlouva
08. 01. 2020 27/2020 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
08. 01. 2020 26/2020 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
08. 01. 2020 1/2020 Záměr pronájmu nebytových prostor v Průmyslové zóně František
30. 12. 2019 130/2019 Záměr prodeje
20. 12. 2019 129/2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
20. 12. 2019 128/2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
20. 12. 2019 127/2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtu SMOOK pro rok 2020
20. 12. 2019 126/2019 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu SMOOK na roky 2021-2023
13. 12. 2019 125/2019 Opatření obecné povahy (kalamitní poškození lesních porostů)
12. 12. 2019 124/2019 Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Horní Suchá
03. 12. 2019 123/2019 Střednědobý výhled rozpočtu obce Horní Suchá na roky 2021 - 2022
03. 12. 2019 122/2019 Návrh rozpočtu obce Horní Suchá na rok 2020
03. 12. 2019 121/2019 Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a střednědobého výhledu obce na roky 2021 a 2022
02. 12. 2019 120/2019 Záměr pronájmu nebytových prostor v Průmyslové zóně František.
27. 11. 2019 119/2019 Návrh rozpočtu SMOOK na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2023
27. 11. 2019 118/2019 Oznámení o zveřejnění Rozpočtové úpravy č. 2/2019 SMOOK
27. 11. 2019 117/2019 Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2020
27. 11. 2019 116/2019 Odečty vodoměrů
20. 11. 2019 115/19 Rozpočtové opatření č. 5/2019/RO
11. 11. 2019 114/2019 Veřejná vyhláška Rozhodnutí (povolení výjimky - medvěd hnědý a rys ostrovid)
11. 11. 2019 113/2019 Záměr postoupení Smlouvy o nájmu pozemku budoucím postupitelem Magna Energy Storage, a.s.
11. 11. 2019 112/2019 Záměr postoupení Smlouvy o nájmu pozemku budoucím postupitelem ESSENS EUROPE SE
11. 11. 2019 111/2019 Záměr postoupení Smlouvy o nájmu pozemku budoucím postupitelem TRAFIN OIL, a.s.
08. 11. 2019 110/2019 Záměr výpůjčky prostor v objektu čp. 1257na ul. Těrlické v Horní Suché (místnost 1N13)
08. 11. 2019 109/2019 Záměr výpůjčky prostor v objektu čp. 1257na ul. Těrlické v Horní Suché (místnost 2N06 a 2N10)
08. 11. 2019 108/2019 Záměr výpůjčky prostor v objektu čp. 1257na ul. Těrlické v Horní Suché (místnost 2N18 a 2N17)
08. 11. 2019 107/2019 Záměr výpůjčky prostor v objektu čp. 1257na ul. Těrlické v Horní Suché (místnost 2N19)
08. 11. 2019 106/2016 Záměr výpůjčky prostor v objektu čp. 1257na ul. Těrlické v Horní Suché (místnost 1N01, 1N04, 1N06, 1N07, 1N08, 1N15 a 1N16)
08. 11. 2019 105/2019 Záměr výpůjčky prostor v objektu čp. 1257na ul. Těrlické v Horní Suché (místnost 2N20)
07. 11. 2019 104/2019 Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1115/6 a parc.č. 1116 v k.ú. Horní Suchá v Průmyslové zóně František
06. 11. 2019 103/2019 Nabídka pozemků k pronájmu (Státní pozemkový úřad)
06. 11. 2019 102/2019 Zveřejnění nálezu (klíče s přívěsky)
06. 11. 2019 101/2019 Zveřejnění nálezu (karta)
01. 11. 2019 Dokument "100/2019 Rozhodnutí Ú..." již není dostupný.
01. 11. 2019 99/2019 Program pro poskytování návratné finanční výpomocí na předfinancování výměny kotlů v rámci "Kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji - 3. výzva"
24. 10. 2019 98/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Opatření obecné povahy
24. 10. 2019 97/2019 Oznámení o zasedání zastupitelstva obce
23. 10. 2019 Dokument "96/2019 Rozhodnutí o ..." již není dostupný.
23. 10. 2019 95/2019 Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 276 v k.ú. Horní Suchá
15. 10. 2019 94/2019 Oznámení o zveřejnění Rozpočtové úpravy č. 1/2019 SMOOK
11. 10. 2019 93/19 Záměr pronájmu pozemku parc.č. 1055/1 v k. ú. Horní Suchá v Průmyslové zóně František
10. 10. 2019 92/2019 Územní rozhodnutí o umístění stavby "Kanalizace ul. Na Stavech - Stonavská, Horní Suchá"

XML