Obec Horní Suchá

Město, městys, obec, MČ
Okres Karviná

http://hornisucha.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

Datová schránka: w3cbd55
E-mail: sekretariat@hornisucha.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 10. 2019 94/2019 Oznámení o zveřejnění Rozpočtové úpravy č. 1/2019 SMOOK
11. 10. 2019 93/19 Záměr pronájmu pozemku parc.č. 1055/1 v k. ú. Horní Suchá v Průmyslové zóně František
10. 10. 2019 92/2019 Územní rozhodnutí o umístění stavby "Kanalizace ul. Na Stavech - Stonavská, Horní Suchá"
02. 10. 2019 25/2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci
27. 09. 2019 91/2019 Záměr pro nájmu části pozemku parc.č. 1055/1 v PZF
26. 09. 2019 90/2019 Záměr pro nájmu části pozemku parc.č. 1055/191 v Průmyslové zóně František
26. 09. 2019 89/2019 Záměr pro nájmu nemovitosti (ul. Centrum čp. 329)
25. 09. 2019 88/19 Oznámení o zahájení správního řízení (povolení výjimky ze zákazů ochrany živočichů)
23. 09. 2019 87/2019 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
20. 09. 2019 86/2019 Výzva k vyjádření k podanému odvolání (dešťová kanalizace do poldru č. 5)
19. 09. 2019 85/2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019/ZO
16. 09. 2019 84/2019 Záměr pronájmu nebytových prostor v PZF
16. 09. 2019 83/2019 Záměr pronájmu nebytových prostor v PZF
06. 09. 2019 82/2019 Oznámení záměru "Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Darkov a ČSM v období 2021-2030"
04. 09. 2019 81/2019 Oznámení o odečtech vodoměrů (9/2019)
04. 09. 2019 Dokument "80/2019 Výzva exekuto..." již není dostupný.
02. 09. 2019 78/2019 Opatření obecné povahy
02. 09. 2019 Dokument "77/2019 Oznámení o za..." již není dostupný.
27. 08. 2019 76/2019 Zveřejnění nálezu
26. 08. 2019 Dokument "75/2019 Oznámení zahá..." již není dostupný.
26. 08. 2019 74/2019 Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 440 - zahrada, v k.ú. Horní Suchá
26. 08. 2019 73/2019 Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 124/3 v k.ú. Horní Suchá
26. 08. 2019 Dokument "72/2019 Dražební vyhl..." již není dostupný.
22. 08. 2019 71/2019 Oznámení o zasedání zastupitelstva obce.
21. 08. 2019 Dokument "70/2019 Oznámení zahá..." již není dostupný.
16. 08. 2019 69/2019 Rozhodnutí - Veřejná vyhláška
13. 08. 2019 Dokument "68/2019 Dražební vyhl..." již není dostupný.
07. 08. 2019 Zateplení objektu Těrlická 1257 v Horní Suché
18. 07. 2019 65/2019 Rozhodnutí
15. 07. 2019 64/2019 Závěrečný účet Obce Horní Suchá za rok 2018
15. 07. 2019 63/2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019/RO
12. 07. 2019 62/2019 Informace o oznámení záměru
08. 07. 2019 61/2019 Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 306/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace
03. 07. 2019 60/2019 Záměr pachtu
03. 07. 2019 59/2019 Záměr pachtu
01. 07. 2019 Dokument "58/2019 Oznámení zahá..." již není dostupný.
24. 06. 2019 57/2019 Předpisný seznam o vyměření místního poplatku
24. 06. 2019 Dokument "56/2019 Dražební vyhl..." již není dostupný.
13. 06. 2019 55/2019 Oznámení o zasedání zastupitelstva obce
12. 06. 2019 54/2019 Hromadný předpisný seznam o vyměření místního poplatku za rok 2017
10. 06. 2019 53/2019 Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1170 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha v k.ú. Horní Suchá
10. 06. 2019 52/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Opatření obecné povahy
05. 06. 2019 51/2019 Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1076/53 v PZF
05. 06. 2019 50/2019 Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1108/1 v Průmyslové zóně František
05. 06. 2019 Dokument "49/2019 Oznámení zahá..." již není dostupný.
05. 06. 2019 48/2019 Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů
04. 06. 2019 47/2019 Návrh závěrečného účtu 2018
30. 05. 2019 Dokument "46/2019 Rozhodnutí o ..." již není dostupný.
22. 05. 2019 45/2019 Opatření veřejné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
22. 05. 2019 Dokument "44/2019 Dražební vyhl..." již není dostupný.

XML