Obec Horní Suchá

Město, městys, obec, MČ
Okres Karviná

http://hornisucha.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

Datová schránka: w3cbd55
E-mail: sekretariat@hornisucha.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 07. 2019 64/2019 Závěrečný účet Obce Horní Suchá za rok 2018
15. 07. 2019 63/2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019/RO
12. 07. 2019 62/2019 Informace o oznámení záměru
08. 07. 2019 61/2019 Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 306/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace
03. 07. 2019 60/2019 Záměr pachtu
03. 07. 2019 59/2019 Záměr pachtu
01. 07. 2019 Dokument "58/2019 Oznámení zahá..." již není dostupný.
24. 06. 2019 57/2019 Předpisný seznam o vyměření místního poplatku
24. 06. 2019 Dokument "56/2019 Dražební vyhl..." již není dostupný.
13. 06. 2019 55/2019 Oznámení o zasedání zastupitelstva obce
12. 06. 2019 54/2019 Hromadný předpisný seznam o vyměření místního poplatku za rok 2017
10. 06. 2019 53/2019 Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1170 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha v k.ú. Horní Suchá
10. 06. 2019 52/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Opatření obecné povahy
05. 06. 2019 51/2019 Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1076/53 v PZF
05. 06. 2019 50/2019 Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1108/1 v Průmyslové zóně František
05. 06. 2019 Dokument "49/2019 Oznámení zahá..." již není dostupný.
05. 06. 2019 48/2019 Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů
04. 06. 2019 47/2019 Návrh závěrečného účtu 2018
30. 05. 2019 Dokument "46/2019 Rozhodnutí o ..." již není dostupný.
22. 05. 2019 45/2019 Opatření veřejné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
22. 05. 2019 Dokument "44/2019 Dražební vyhl..." již není dostupný.
20. 05. 2019 43/2019 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu SMOOK za rok 2018
15. 05. 2019 24/2019 Smlouva o poskytnutí dotace
15. 05. 2019 23/2019 Smlouva o poskytnutí dotace
15. 05. 2019 22/2019 Smlouva o poskytnutí dotace
15. 05. 2019 21/2019 Smlouva o poskytnutí dotace
15. 05. 2019 20/2019 Smlouva o poskytnutí dotace
15. 05. 2019 19/2019 Smlouva o poskytnutí Dotace
15. 05. 2019 42/2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019/ZO
02. 05. 2019 41/2019 Nabídka pozemků k pronájmu
02. 05. 2019 40/2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro stočné za rok 2018
30. 04. 2019 39/2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o regulaci provozování hazardních her
29. 04. 2019 38/2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
29. 04. 2019 37/2019 Zveřejnění "Informace o způsobu hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 24. a 25. května 2019" v jazycích národnostních menšin
29. 04. 2019 36/2019 Oznámení o poskytnutí dotace - dotační program Spolufinancování kulturních a sportovních akcí v obci Horní Suchá na rok 2019
26. 04. 2019 35/2019 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam
26. 04. 2019 34/2019 Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1568 v k.ú. Horní Suchá
18. 04. 2019 33/2019 Oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů - medvěda hnědého
18. 04. 2019 32/2019 Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Horní Suchá
15. 04. 2019 Dokument "31/2019 Usnesení - od..." již není dostupný.
11. 04. 2019 30/2019 Opatření obecní povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
11. 04. 2019 29/2019 Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1055/159 v k.ú. Horní Suchá v Průmyslové zóně František
11. 04. 2019 28/2019 Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2019
10. 04. 2019 27/2019 Opatření obecní povahy
29. 03. 2019 26/2019 Záměr postoupení
20. 03. 2019 25/2019 Počet zástěn ve volební místnosti (volby Evropský parlament)
20. 03. 2019 24/2019 Počet a umístění volebních okrsků (volby Evropský parlament)
20. 03. 2019 23/2019 Počet volebních okrskových komisí (volby Evropský parlament)
18. 03. 2019 18/2019 Smlouva o poskytnutí dotace
14. 03. 2019 17/2019 Smlouva o poskytnutí dotace

XML