Obec Horní Suchá

Město, městys, obec, MČ
Okres Karviná

http://hornisucha.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

Datová schránka: w3cbd55
E-mail: sekretariat@hornisucha.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 08. 2022 64/2022 Záměr převodu nájmu
11. 08. 2022 63/2022 Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Horní Suchá
10. 08. 2022 62/2022 Rozhodnutí Změna stavby před dokončením Prodloužení platnosti stavebního povolení
08. 08. 2022 61/2022 Počet zástěn ve volební místnosti
05. 08. 2022 60/2022 Informace o oznámení záměru
04. 08. 2022 59/2022 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
04. 08. 2022 58/2022 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
03. 08. 2022 57/2022 Záměr pronájmu
02. 08. 2022 56/2022 Oznámení o vydání Aktualizace č.2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
01. 08. 2022 55/2022 Veřejná vyhláška Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
28. 07. 2022 Dokument "54/2022 Dražební vyhl..." již není dostupný.
22. 07. 2022 53/2022 Rozpočtové opatření 4/2022/ZO
18. 07. 2022 Dokument "52/2022 Usnesení o na..." již není dostupný.
12. 07. 2022 51/2022 Záměr změny Smlouvy o nájmu nemovitosti (pozemky na ul. Firlovka)
11. 07. 2022 50/2022 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu SMOOK za rok 2021
29. 06. 2022 49/2022 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce Horní Suchá na rok 2021
28. 06. 2022 48/2022 Veřejná výzva č. 3/2022 k přihlášení zájemců na obsazení pracovního místa referent školství, bytového a nebytového hospodářství
24. 06. 2022 47/2022 Stanovení počtu členů zastupitelstva na volební období 2022-2026
24. 06. 2022 46/2022 Veřejná vyhláška
16. 06. 2022 45/2022 Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 23.6.2022
14. 06. 2022 Dokument "44/2022 Usnesení o na..." již není dostupný.
08. 06. 2022 43/2022 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek
07. 06. 2022 42/2022 Návrh závěrečného účtu Obce Horní Suchá za rok 2021
03. 06. 2022 Dokument "41/2022 Oznámení o po..." již není dostupný.
31. 05. 2022 40/2022 Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2021 vč. příloh
24. 05. 2022 39/2022 Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 316 a části pozemku parc.č. 317 v k.ú. Horní Suchá
24. 05. 2022 38/2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
24. 05. 2022 37/2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
20. 05. 2022 36/2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
20. 05. 2022 Dokument "35/2022 Veřejná vyhlá..." již není dostupný.
17. 05. 2022 34/2022 Záměr pronájmu nevyužitých HDPE chrániček v PZF
16. 05. 2022 34/2022 Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku za odpady.
05. 05. 2022 63/2022 Smlouva o poskytnutí dotace
05. 05. 2022 62/2022 Smlouva o poskytnutí dotace
05. 05. 2022 61/2022 Smlouva o poskytnutí dotace
05. 05. 2022 60/2022 Smlouva o poskytnutí dotace
03. 05. 2022 32/2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 24.5.2022
03. 05. 2022 31/2022 Záměr budoucího prodeje pozemku parc.č. 1055/136 v PZF jehož součástí je výrobní hala čp. 1395
03. 05. 2022 30/2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 23.5.2022
03. 05. 2022 29/2022 Oznámení o poskytnutí dotace-dotační program Spolufinancování kulturních a sportovních akcí v obci Horní Suchá na rok 2022
28. 04. 2022 28/2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie.
27. 04. 2022 27/2022 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace)cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
25. 04. 2022 Dokument "26/2022 Veřejná vyhl..." již není dostupný.
25. 04. 2022 25/2022 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam
21. 04. 2022 24/2022 Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 28.4.2022
13. 04. 2022 23/2022 Veřejná soutěž na prodej majetku - Správa železnic
12. 04. 2022 22/2022 Oznámení SMOOK o zveřejnění Rozpočtové úpravy č. 1 pro rok 2022
28. 03. 2022 Dokument "21/2022 Oznámení o za..." již není dostupný.
24. 03. 2022 20/2022 Veřejná výzva č. 2/2022 k přihlášení zájemců na obsazení pracovního místa referent účetnictví a rozpočtu
24. 03. 2022 19/2022 Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ

XML