Obec Dolní Lutyně

Město, městys, obec, MČ
Okres Karviná

http://dolnilutyne.org

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Dolní Lutyně
Třanovského 10
735 53 Dolní Lutyně

Datová schránka: pptbvfj
E-mail: obec@dolnilutyne.org

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 06. 2019 72/2019 - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.7/2019 obce Dolní Lutyně
26. 06. 2019 71/2019 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2018
24. 06. 2019 70/2019 - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
20. 06. 2019 69/2019 - OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST dědicové, potencionální dědicové po zemřelé Marii Šablaturové
11. 06. 2019 68/2019 - Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva obce Dolní Lutyně 19.6.2019 16:30 hod.
10. 06. 2019 67/2019 - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.
06. 06. 2019 66/2019 - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.6/2019 obce Dolní Lutyně
05. 06. 2019 65/2019 - Záměr prodeje části pozemku p.č. 1326, k.ú. Dolní Lutyně
04. 06. 2019 64/2019 - Závěrečný účet za rok 2018 (návrh), Zpráva o průběhu a výsledku inventarizace 2018, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2018
03. 06. 2019 64/2019 - Závěrečný účet za rok 2018, Zpráva o průběhu a výsledku inventarizace 2018, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2018
30. 05. 2019 63/2019 - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
27. 05. 2019 62/2019 - Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu SMOOK 2018
24. 05. 2019 Dokument "61/2019 - Dražební vy..." již není dostupný.
14. 05. 2019 60/2019 - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení ve věci změny využití území
13. 05. 2019 Dokument "59/2019 - R O Z H O D..." již není dostupný.
10. 05. 2019 Dokument "58/2019 - Dražební vy..." již není dostupný.
07. 05. 2019 57/2019 - Oznámení o konání 6. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Lutyně dne 15.5.2019
06. 05. 2019 56/2019 - O Z N Á M E N Í O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
06. 05. 2019 55/2016 - Plaťte daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, Nechte si posílat údaje pro placení daně z nemovitých věcí do Vaší e-mailové schránky!
02. 05. 2019 54/2019 - Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad
02. 05. 2019 53/2019 - Veřejná vyhláška - oznámení projednání a zveejnění návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Dolní Lutyně
30. 04. 2019 52/2019 - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro stočné podle cenových předpisů pro stočné za rok 2018
30. 04. 2019 51/2019 - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2018
30. 04. 2019 50/2019 - Záměr pronájmu nebytových prostor tělocvičny
30. 04. 2019 49/2019 - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
30. 04. 2019 Dokument "48/2019 - Dražební vy..." již není dostupný.
30. 04. 2019 47/2019 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolní Lutyně, TJ SOKOL Dolní Lutyně - Věřňovice
30. 04. 2019 46/2019 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolní Lutyně, TJ SOKOL Dolní Lutyně
26. 04. 2019 45/2019 - Finanční úřad, veřejná vyhláška, zpřístupnění seznamu předpisu daně z nemovitých věcí
25. 04. 2019 44/2019 - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.5/2019 obce Dolní Lutyně
18. 04. 2019 43/2019 - Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí
18. 04. 2019 42/2019 - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci , oprava přejezdu K Bezdínku
11. 04. 2019 41/2019 - 1. Zasedání okrskových volebních komisí
11. 04. 2019 40/2019 - Jmenování zapisovatelek okrskových volebních komisí
10. 04. 2019 39/2019 - Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2018, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Zpráva o inventarizaci
09. 04. 2019 Dokument "38/2019 - VEŘEJNÁ VYH..." již není dostupný.
09. 04. 2019 37/2019 - Oznámení o konání 5. řádného zasedání zastupitelstva obce dne 17. dubna 2019 v 16.30 hod.
09. 04. 2019 36/2019 - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.4/2019 obce Dolní Lutyně
08. 04. 2019 35/2019 - Oznámení O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
04. 04. 2019 34/2019 - Obvodní báňský úřad, rozhodnutí, změna dobývacího prostoru, písky
04. 04. 2019 33/2019 - Ministerstvo zemědělství, opatření obecné povahy, kůrovec
01. 04. 2019 32/2019 - Záměr prodeje částí pozemků p.č. 972/5, a 968/1 k.ú. Věřňovice
28. 03. 2019 32/2019 - Záměr prodeje části pozemku p.č. 972/5, k.ú. Věřňovice
28. 03. 2019 31/2019 - Oznámení o nálezu, lyžařské vybavení
27. 03. 2019 7/2019 - Rozpočet obce na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu obce 2019 - 2027, rozpočet sociálního fondu.
26. 03. 2019 30/2019 - Oznámení o zahájení řízení, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, omezení tranzitního průjezdu vozidel nad 12t
19. 03. 2019 29/2019 - Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů v obci
19. 03. 2019 28/2019 - Volby do Evropského parlamentu Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
12. 03. 2019 27/2019 - Řád veřejného pohřebiště obce Dolní Lutyně
12. 03. 2019 26/2019 - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.3/2019 obce Dolní Lutyně

XML