Město Žďár nad Sázavou

Okresní město
Okres Žďár nad Sázavou

http://zdarns.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou

Datová schránka: ybxb3sz
E-mail: meu@zdarns.cz, posta@zdarns.cz

Podřízené úřední desky

Obec Ořechov, Ronov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 07. 2021 Oznámení o vyhlášení nálezu
30. 07. 2021 Usnesení - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci - Nový Antonín
29. 07. 2021 Zápis z 76. schůze rady města konané dne 26.7.2021
29. 07. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - Obec Nížkov
28. 07. 2021 Oznámení o vyhlášení nálezu
27. 07. 2021 Z-160/2021-OP
27. 07. 2021 Z-179/2021-OP
27. 07. 2021 Z-180/2021-OP
27. 07. 2021 Z-181/2021-OP
27. 07. 2021 Z-182/2021-OP
27. 07. 2021 Z-183/2021-OP
27. 07. 2021 ul. Brodská 1825/11, byt č. 23
27. 07. 2021 ul. Brodská 1936/35, byt č. 22
27. 07. 2021 ul. Revoluční 1829/27, byt č. 24
27. 07. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - akce Pilman
26. 07. 2021 Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice - referent/referentka odboru dopravy - pro silniční a městskou dopravu a technik/technička registru vozidel
26. 07. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Svratka
26. 07. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy, stanvení přechodné úpravy provozu - Nové Veselí
26. 07. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Kolouchová Anna
24. 07. 2021 Oznámení o vyhlášení nálezu
21. 07. 2021 Oznámení o vyhlášení nálezu
20. 07. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - obytný soubor RD Loučka - 4. etapa Nížkov - dešťová kanalizace
20. 07. 2021 Zápis ze 75. schůze rady města konané dne 19.7.2021
19. 07. 2021 Soudní exeutor JUDr. Igor Ivanko - dražební vyhhláška - Kováč Alexandr
19. 07. 2021 Soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko - dražební vyhláška - Kováč Alexandr
16. 07. 2021 Zveřejňovací povinnost - rozpočtové opatření č. 5/2021
15. 07. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - Ro..." již není dostupný.
15. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Radonín
15. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Radonín
13. 07. 2021 Oznámení o zahájení správního řízení - Odvárka Luboš
13. 07. 2021 Oznámení o zahájení správního řízení - Thi Nu Le
13. 07. 2021 Zápis z 74. schůze rady města konané dne 12.7.2021
12. 07. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu - Herálec, Kadov
12. 07. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Santiniho
12. 07. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Karlov
12. 07. 2021 Dokument "Usnesení - dražební v..." již není dostupný.
09. 07. 2021 Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konaného dne 7. 7. 2021
09. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Radonín
09. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Radonín
08. 07. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška, Ozn..." již není dostupný.
07. 07. 2021 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu, Kněževes, Krásněves
07. 07. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška ozná..." již není dostupný.
07. 07. 2021 Dokument "Dražební vyhláška, Ka..." již není dostupný.
07. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky el. energie, Makovského spodní
02. 07. 2021 Oznámení o vyhlášení nálezu
02. 07. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Radostín v uplynulém období
02. 07. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení řízení o návrhu změny č. II územního plánu Radostín
02. 07. 2021 Zápis z 73. schůze rady města konané 28.6.2021
02. 07. 2021 Rozpočtové opatření č. 4
02. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Luční, Hlohová, Trnková

XML