Město Žďár nad Sázavou

Okresní město
Okres Žďár nad Sázavou

http://zdarns.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou

Datová schránka: ybxb3sz
E-mail: meu@zdarns.cz, posta@zdarns.cz

Podřízené úřední desky

Obec Ořechov, Ronov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 03. 2019 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
18. 03. 2019 Veřejná vyhláška - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Městys Nové Veselí
18. 03. 2019 Oznámení o vyložení návrhu změn mapy BPEJ pro katastrální území Stržanov
15. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení nálezu
15. 03. 2019 Zápis z 10. schůze rady města konané dne 11.3.2019
14. 03. 2019 Rozhodnutí - Veřejnoprávní smlouva - Obec Polnička
14. 03. 2019 Rozhodnutí - Veřejnoprávní smlouva - Obec Vatín
14. 03. 2019 Usnesení - dražba - Netolický Jiří
14. 03. 2019 ČD - Výlukový jízdní řád - Tišnov - Brno - Břeclav
12. 03. 2019 Z-20/2019-OP
12. 03. 2019 Z-21/2019-OP
12. 03. 2019 ul. Brodská 1932/43, byt číslo 31
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu - ul. Brodská
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - komunikace v ZR
11. 03. 2019 Kraj Vysočina - pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2019
08. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení nálezu
07. 03. 2019 Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou, ve čvrtek 14. března 2019 v 16:00 h
06. 03. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - komunikace ZR
06. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení nálezu
06. 03. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení - Obec Radostín nad Oslavou
05. 03. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Vojnův Městec v uplynulém období
05. 03. 2019 Veřejná vyhláška -oznámení řízení o návrhu změny č. 1 územního plánu Malá Losenice
05. 03. 2019 Usnesení - dražba - Arnošt Brandner, Lubomír Blíženec, Václav Bedřich
04. 03. 2019 Záměr - rozšíření výrobních ploch Hettich ČR k.s. 4. etapa
01. 03. 2019 Zápis z 9. schůze rady města konané dne 25.2.2019
01. 03. 2019 SVAK Žďársko - Valná hromada
01. 03. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Bezručova
01. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení nálezu
28. 02. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - o umístění a provedení stavby vodního díla - Bohdalov
27. 02. 2019 Oznámení o vyhlášení nálezu
27. 02. 2019 Veřejná vyhláška - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Společenství vlastníků domu Vančurova 1, 3, 5
27. 02. 2019 Usnesení - dražební vyhláška - Kučerová Ludmila
26. 02. 2019 Z-17/2019-OP
26. 02. 2019 Z-18/2019-OP
26. 02. 2019 Z-19/2019-OP
26. 02. 2019 Z-11/2019-OP
26. 02. 2019 Rozhodnutí - uzavření Veřejnoprávní smlouvy - Obec Velká Losenice
26. 02. 2019 Rozhodnutí - uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obec Sazomín
26. 02. 2019 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k.ú. Stržanov
25. 02. 2019 Dokument "Usnesení - dražba - H..." již není dostupný.
22. 02. 2019 Oznámení o vyhlášení nálezu
22. 02. 2019 INSOLV, v.o.s. - písemné oznámení o vrácení doručované písemnosti odesílajícímu insolvenčnímu správci - Gregor Radek
22. 02. 2019 Dokument "INSOLV, v.o.s. - píse..." již není dostupný.
21. 02. 2019 Dokument "Usnesení - dražba - K..." již není dostupný.
20. 02. 2019 Rozhodnutí - uzavření Veřejnoprávní smlouvy - Obec Světnov
20. 02. 2019 Rozhodnutí - uzavření Veřejnoprávní smlouvy - Obec Svratka
20. 02. 2019 Oznámení o vyhlášení nálezu
20. 02. 2019 Veřejná vyhláška - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Společenství vlastníků domu Purkyňova 452/3
20. 02. 2019 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru - I/37 Žďár nad Sázavou - obchvat SZ + JZ
20. 02. 2019 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru - I/37 Žďár nad Sázavou - obchvat SZ + JZ

XML