Město Žďár nad Sázavou

Okresní město
Okres Žďár nad Sázavou

http://zdarns.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou

Datová schránka: ybxb3sz
E-mail: meu@zdarns.cz, posta@zdarns.cz

Podřízené úřední desky

Obec Ořechov, Ronov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 09. 2023 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - na sil. II/350 u km 23,500 v kú. Vepřová
21. 09. 2023 Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou, konaného dne 26.9.2023
21. 09. 2023 Upozornění na uložení písemnosti - David Lakatoš
21. 09. 2023 Zápis z 31. schůze rady města ze dne 18.9.2023
20. 09. 2023 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - úplná uzavírka ul. Husova a nařízená objížďka ve Žďáře n.S.
20. 09. 2023 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - na ul. Tyršova před domem č.p. 508/9 ve Žďáře n.S.
20. 09. 2023 Oznámení o vyhlášení nálezu
20. 09. 2023 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - přístřešek pro parkování os. vozidel v areálu fy VAS. a.s., divize Žďár n.S., Studentská or.č.3
20. 09. 2023 Oznámení o zmaření elektronické dražby dobrovolné (PAMEX Žďár n.S.)
19. 09. 2023 Z-78/2023-OP
19. 09. 2023 Oznámení veřejnou vyhláškou . opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - úplná uzavírka sil. II/388 v úseku od křižovatky se sil. II/353 po křižovatku se sil. III/3536 (směr na Chroustov) u Bohdalova
19. 09. 2023 Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou, konaného dne 26.9.2023
19. 09. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Studentská, Žďár n.S.
18. 09. 2023 Sbírka - Diakonie Broumov
15. 09. 2023 Zápis z 30. schůze rady města ze dne 11.9.2023
15. 09. 2023 Upozornění na uložení písemnosti
15. 09. 2023 Nález vozidla
14. 09. 2023 Z-77/2023-OP
14. 09. 2023 Zápis z 8. zasedání zastupitelstva města dne 7.9.2023
13. 09. 2023 Výběrové řízení - projektový pracovník v oblasti implementace a administrativy
13. 09. 2023 Z-28/2023-OP
13. 09. 2023 Oznámení o vyhlášení nálezu
13. 09. 2023 Milostivé léto 2023
12. 09. 2023 Obecně závazná vyhláška města - veřejný pořádek
12. 09. 2023 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru
12. 09. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Kosinkova, Pelikánova, Makovského, Špálova, Štursova, ul. Jamborova, 2 x blok řadových garáží ul. Neumannova
12. 09. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Žďár ul. Vysocká, obec Vysoké, obec Počítky
12. 09. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Žďár Zámek, ul. Santiniho
11. 09. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v úseku od ulice Strojírenská po okružní křižovatku ulic Nádražní a Chelčického
08. 09. 2023 Oznámení o vyhlášení nálezu
08. 09. 2023 Program dotace - Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb
08. 09. 2023 Usnesení o nařízení další elektronické držby - Patrik Čech
08. 09. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Jamská, Žďár n.S.
08. 09. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Žďár n.S., Vysocká ul., BČS ul. Novoměstská
07. 09. 2023 Z-75/2023-OP
07. 09. 2023 Z-76/2023-OP
07. 09. 2023 Výběrové řízení - referent/ka živnostenského úřadu
07. 09. 2023 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v rámci úlné uzavírky ul. Husova Žďár n.S.
07. 09. 2023 Usnesení o zrušení elektronické dražby - Jakub Vojta
06. 09. 2023 Upozornění na uložení písemnosti
06. 09. 2023 Oznámení o vyhlášení nálezu
06. 09. 2023 Veřejná vyhláška - oznámení o konání opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu změny č. 6 územního plánu Žďár nad Sázavou a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
06. 09. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Žďár n.S. ul. Horní
06. 09. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Novoměstská, Vančurova, Wolkerova, Neumannova, Nezvalova, Nerudova, Švermova
05. 09. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II. a III. tř. na místních komunikacích v územ. obvodu Žďár n.S. (uzavírka sil. III/34311 Chlumětín - Kameničky a objízdné trasy)
05. 09. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení doby platnosti společného povolení - Bytové domy v lokalitě "Klafar" ve Žďáře n. Sáz. (Sázavská)
04. 09. 2023 Výběrové řízení - referent/referentka agendy občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel
04. 09. 2023 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II/353 a na místních komunikacích ve Žďáře n.S. (uzavírky ul. Vodárenská, ul. Studentská)
04. 09. 2023 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - Polnička - stavební úpravy veřejného osvětlení
04. 09. 2023 Rozpočtové opatření č. 4

XML