Město Žďár nad Sázavou

Okresní město
Okres Žďár nad Sázavou

http://zdarns.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou

Datová schránka: ybxb3sz
E-mail: meu@zdarns.cz, posta@zdarns.cz

Podřízené úřední desky

Obec Ořechov, Ronov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 05. 2024 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - úplná uzavírka místní komunikace ulice Revoluční a Okružní dolní ve Žďáře nad Sázavou
17. 05. 2024 Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 1/2024 o nočním klidu
17. 05. 2024 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu vodního díla "Pokojov - rekonstrukce vodovodu"
17. 05. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referent/ka živnostenského úřadu a výkon volební agendy
17. 05. 2024 Oznámení o vyhlášení nálezu
17. 05. 2024 Valná hromada svazku obcí České dědictví UNESCO
16. 05. 2024 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. I/37 ve Žďáře n.Sáz. na ul. Santiniho a Bezručova
15. 05. 2024 Z-133/2024-OP.
15. 05. 2024 Z-134/2024-OP
15. 05. 2024 Z-135/2024-OP
15. 05. 2024 Z-136/2024-OP
15. 05. 2024 Z-137/2024-OP
15. 05. 2024 Z-138/2024-OP
15. 05. 2024 Upozornění na uložení písemnosti - Veronika Sádovská
15. 05. 2024 Oznámení o vyhlášení nálezu
15. 05. 2024 Rozpočtové opatření č. 4
13. 05. 2024 Upozornění na uložení písemnosti - Petr Vrána
13. 05. 2024 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
13. 05. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - nám. Republiky, ul. Nádražní, ul. Husova
13. 05. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Rybníček
10. 05. 2024 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - na silnici I/19 na ul. Brodská v prostoru mezi křižovatkami s ul. Revoluční a Komenského
10. 05. 2024 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - na silnici I/37 na ul. Dolní v prostoru křižovatky s MK ul. Libušínská
10. 05. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - umístění trvalého dopravního značení při silnici III/3438 mezi obcemi Herálec a Vortová
10. 05. 2024 Schválený závěrečný účet a hospodaření svazu vododovů a kanalizací Žďársko za rok 2023
09. 05. 2024 Z-131/2024-OP
09. 05. 2024 Z-132/2024-OP
09. 05. 2024 Veřejná vyhláška – oznámení o projednávání návrhu Zprávy č. 4 o uplatňování ÚP Rudolec v uplynulém období
09. 05. 2024 Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou dne 16.5.2024 v 16:00
09. 05. 2024 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu
09. 05. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referent/ka sociálního odboru - výkon veřejného opatrovnictví
09. 05. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referent/ka odboru dopravy - silniční a městská doprava
09. 05. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referent/ka odboru dopravy - silniční a městská doprava, technik registru silničních vozidel
07. 05. 2024 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - na místních komunikacích v souvislosti s úplnou uzavírkou místní komunikace ulice Libušínská a Kovářova ve Žďáře nad Sázavou
07. 05. 2024 Zápis z 51. schůze rady města konané dne 29.4.2024 ve 14:00
07. 05. 2024 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - na silnici II/353, na místních komunikacích a na účelových komunikacích - ulice Jihlavská a Chelčického ve Žďáře nad Sázavou
06. 05. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - na veřejné komunikaci ul. Libušínská za Domem kultury ve Žďáře n.Sáz.
06. 05. 2024 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Nábřežní ve Žďáře nad Sázavou
06. 05. 2024 Zápis z 51. schůze rady města konané dne 29.4.2024
06. 05. 2024 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu ul. Švermova
03. 05. 2024 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - místní komunikace ulice Sázavská ve Žďáře nad Sázavou (v úseku mezi bytovým domem č.p. 2550/8 a křižovatkou s ulicí K Milířům)
03. 05. 2024 Oznámení o vyhlášení nálezu
03. 05. 2024 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Žďársko na r. 2025-2030
03. 05. 2024 Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žďársko za rok 2023-Návrh
30. 04. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - trvalé dopravní značení v ul. Vodárenská ve Žďáře nad Sáz. - č. B20a,č. B 29
30. 04. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Monitorovací kalendář - koupací sezóna 2024
29. 04. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - na sil. II/353 a na místních komunikacích - ul. Jihlavská a Chelčického ve Žďáře n.S. - přípravné práce stavby "I/37 Žďár n.Sáz., Jihlavská - Brněnská" - I. etapa
26. 04. 2024 Z-130/2024-OP
26. 04. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - v rámci úplné uzavírky sil.II/388 v úseku Bohdalov - Pokojov a sil. III/3881 v průtahu obcí Pokojov
26. 04. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II/354, II/343, II/350 z důvodu uzavírky sil. II/343 - a nařízení objízdné trasy přes Svratku a Herálec
26. 04. 2024 Rozpočtové opatření č. 3

XML