Město Žďár nad Sázavou

Okresní město
Okres Žďár nad Sázavou

http://zdarns.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou

Datová schránka: ybxb3sz
E-mail: meu@zdarns.cz, posta@zdarns.cz

Podřízené úřední desky

Obec Ořechov, Ronov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 07. 2020 Exekutorský úřad Brno venkov, dražba, Stanislav Dostál, Dagmar Dostálová
02. 07. 2020 Veřejná vyhláška, doručení písemnosti, Jonáš Bílek,
02. 07. 2020 Veřejná vyhláška, uložení písemností, Lukáš Fišer
02. 07. 2020 Zápis ze 47. schůze rady města konané dne 29.6.2020
01. 07. 2020 Z-101/2020-OP
01. 07. 2020 Z-102/2020-OP
01. 07. 2020 Oznámení o vyhlášení nálezu
30. 06. 2020 Z-100/2020-OP
30. 06. 2020 Dražební vyhláška, Loubová Radka
30. 06. 2020 Správa železnic, veřejná soutěž, pozemek p. č. 9539/1
30. 06. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie, ulice Luční, Hlohová, Květná, Vnitřní, Javorová...
29. 06. 2020 Veřejná vyhláška informace
29. 06. 2020 Usnesení, stavba vodního díla Nové Veselí - vodovod a kanalizace Dolní, ke zdravotnímu středisku.
25. 06. 2020 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
25. 06. 2020 Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konaného dne 18.6.2020
24. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Suchý Miroslav
24. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Suchá Jarmila
24. 06. 2020 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Nové Veselí
24. 06. 2020 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ZR-Stržanov
24. 06. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - ZR - Stržanov
24. 06. 2020 Rozhodnutí - uzavření Veřejnoprávní smlouvy - Obec Sázava
24. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení nálezu
23. 06. 2020 Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek - k. ú. Město Žďár
23. 06. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Mělkovice, Veselíčko
23. 06. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Mělkovice, Veselíčko
19. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení nálezu
19. 06. 2020 Zveřejňovací povinnost - rozpočtové opatření 3/2020 schválené ZM dne 18.6.2020
19. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou
19. 06. 2020 Zápis ze 46. schůze rady města konané dne 15.6.2020
18. 06. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Jamská
18. 06. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Jamská
17. 06. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Nové Veselí
17. 06. 2020 Rozhodnutí - uzavření Veřejnoprávní smlouvy - Obec Sklené
17. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení nálezu
16. 06. 2020 Z-98/2020-OP
16. 06. 2020 Z-99/2020-OP
16. 06. 2020 Brodská č.p. 1825, č. or. 11, byt č. 6
16. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Džurban Jiří
16. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Džurbanová Veronika
16. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Džurban Jiří
16. 06. 2020 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu, silnice II/354, Ostrov nad Oslavou
12. 06. 2020 Schválený rozpočet na rok 2020 valnou hromadou dne 11.6.2020
12. 06. 2020 Schválený závěrečný účet a hospodaření svazu vodovodů a kanalizací Žďársko za rok 2019
11. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Suchý Miroslav
11. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnosti - Suchá Jarmila
10. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení nálezu
10. 06. 2020 Usnesení - dražební vyhláška - Kaleja Marek
09. 06. 2020 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Ostrov nad Oslavou
09. 06. 2020 Dražební vyhláška, Marek Kaleja
09. 06. 2020 Oznámení o přerušení dodávky el. energie, Haškova

XML