Město Žďár nad Sázavou

Okresní město
Okres Žďár nad Sázavou

http://zdarns.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou

Datová schránka: ybxb3sz
E-mail: meu@zdarns.cz, posta@zdarns.cz

Podřízené úřední desky

Obec Ořechov, Ronov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - ZR - Polnička - Stržanov
19. 07. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - komunikace v ZR
19. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení nálezu
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Piskurová Petra, Bednařík Břetislav
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Dvořáková Veronika
17. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení nálezu
17. 07. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení řízení o návrhu Změny č. II územního plánu Pavlov pro veřejné projednání
17. 07. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - dostavba kanalizace a novostavba ČOV Chlumětín pro 250 EO
15. 07. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - komunikace v ZR
15. 07. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - ZR - Budeč
15. 07. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Svratka
15. 07. 2019 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - Nové Veselí
12. 07. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - komunikace v ZR
12. 07. 2019 Veřejná vyhláška - vyrozumění o doplnění podkladů spisu a možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí - Vepřová
11. 07. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - silnice II/343 Kameničky
11. 07. 2019 Veřejná vyhláška - uvědomění o zahájení společného územního a stavebního řízení - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ZR 7
10. 07. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - komunikace v ZR
08. 07. 2019 Výběrové řízení na obsazení pozice referent/ka odboru sociálního - agenda veřejného opatrovnictví
04. 07. 2019 Brodská 1876/27/18, Žďár nad Sázavou 3
04. 07. 2019 Zápis z 18. schůze rady města konané dne 1.7.2019
04. 07. 2019 Oznámení o nabídkovém řízení
03. 07. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Vysoké
03. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení nálezu
02. 07. 2019 dokument
02. 07. 2019 Z-11/2019-OP
02. 07. 2019 Z-42/2019-OP
02. 07. 2019 Z-43/2019-OP
02. 07. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Světnov
01. 07. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Jamská a Brněnská
01. 07. 2019 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k.ú. Žďár nad Sázavou
01. 07. 2019 SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 4/2019
28. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. 1. máje, U Jezu a Malá
26. 06. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - ul..." již není dostupný.
26. 06. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - ul..." již není dostupný.
26. 06. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - ul..." již není dostupný.
26. 06. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - ul..." již není dostupný.
26. 06. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - ul..." již není dostupný.
26. 06. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - ul..." již není dostupný.
26. 06. 2019 Oznámení o vyhlášení nálezu
25. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Chelčického
25. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Stržanov
24. 06. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - Laštovičky - Rousměrov
24. 06. 2019 Dokument "Dražební vyhláška dob..." již není dostupný.
24. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Brodská a Okružní
24. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Brodská
24. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Okružní, řadové garáže u SATT
24. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Brodská a Revoluční
21. 06. 2019 Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice - Koordinátor inkluze
21. 06. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - komunikace v ZR
20. 06. 2019 Výzva dotačního programu - podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou

XML