Město Žďár nad Sázavou

Okresní město
Okres Žďár nad Sázavou

http://zdarns.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou

Datová schránka: ybxb3sz
E-mail: meu@zdarns.cz, posta@zdarns.cz

Podřízené úřední desky

Obec Ořechov, Ronov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 01. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obec Pokojov
25. 01. 2021 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, dočasný zákaz stání na místních komunikacích - komunikace ZR
25. 01. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení projednání návrhu zadání Změny č. 1 územního plánu Svratka
22. 01. 2021 Oznámení o vyhlášení nálezu
22. 01. 2021 Zápis z 60. schůze rady města konané dne 18.1.2021
22. 01. 2021 Rozpočtové provizorium na rok 2021 schválené přesednictvem SVK Žďársko dne 17.12.2020
22. 01. 2021 Rozpočtové opatření č. 6 a 7 schváleno předsednictvem dne 17.12.2020 a v lednu 2021
21. 01. 2021 Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovité věci - RD Svratka
20. 01. 2021 Oznámení o vyhlášení nálezu
20. 01. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Obec Cikháj
20. 01. 2021 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jenotek v k. ú. Město Žďár
20. 01. 2021 JUDr.Jana Trutnová, notářka, ZR - Usnesení - Láznička Josef
19. 01. 2021 Z-136/2021-OP
19. 01. 2021 Z-137/2021-OP
19. 01. 2021 Z-138/2021-OP
19. 01. 2021 Z-139/2021-OP
19. 01. 2021 Z-140/2021-OP
19. 01. 2021 Z-141/2021-OP
19. 01. 2021 Z-142/2021-OP
19. 01. 2021 ul. Brodská 1825/11/9
19. 01. 2021 ul. Revoluční 1829/27/2
19. 01. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Změny č. III Územního plánu Herálec
19. 01. 2021 Výběrové řízení na zajištění provozu Senior Pointu
19. 01. 2021 Výběrové řízení na zajištění provozu Family Pointu
19. 01. 2021 Výzva dotačního programu - podpora označování provozoven a obchodních domů
14. 01. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí - Plán dílčího povodí Dyje 2021 - 2027
14. 01. 2021 Dražební vyhláška - Kováč Vojtěch
14. 01. 2021 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obec Herálec
13. 01. 2021 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Nádražní
13. 01. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Vysocká
11. 01. 2021 Zveřejňovací povinnost - zveřejnění rozpočtového opatření 7/2020 schválené RM dne 30.12.2020
11. 01. 2021 Usnesení - dražba - zrušení - Veselka Petr
08. 01. 2021 Oznámení o provozní době na městském úřadě
08. 01. 2021 Rozhodnutí - doručované veřejnou vyhláškou - závěr zjišťovacího řízení - terémní úpravy Hamry nad Sázavou
07. 01. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu - ul. Studentská
07. 01. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu Zprávy č. 3 o uplatňování Územního plánu Bohdalec v uplynulém období
07. 01. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu Zprávy č. 3 o uplatňování Územního plánu Pavlov v uplynulém období
06. 01. 2021 Oznámení o vyhlášení nálezu
06. 01. 2021 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - veřejná infrastruktura technická - Radostín nad Oslavou
06. 01. 2021 Zápis z 59. schůze rady města konané dne 30.12.2020
05. 01. 2021 Odstávka vody - Nádražní 48-50
04. 01. 2021 Evidence domovních čísel - rok 2021
04. 01. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
04. 01. 2021 Informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí
30. 12. 2020 Oznámení o provozní době na městském úřadě od 1.1. do 10.1.2021
30. 12. 2020 Oznámení o vyhlášení nálezu
29. 12. 2020 Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 28.12.2020
23. 12. 2020 Oznámení o vyhlášení nálezu
23. 12. 2020 Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z, Aktualizace 2020
18. 12. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška rozh..." již není dostupný.

XML