Město Žďár nad Sázavou

Okresní město
Okres Žďár nad Sázavou

http://zdarns.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou

Datová schránka: ybxb3sz
E-mail: meu@zdarns.cz, posta@zdarns.cz

Podřízené úřední desky

Obec Ořechov, Ronov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení nálezu
31. 03. 2023 Zápis z 18. schůze rady města konané dne 27.3.2023
30. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - autobusová zastávka Obyčtov
30. 03. 2023 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - účelová komunikace u kostela v městysu Vojnův Městec
30. 03. 2023 Hlubinné geotermální vrty, p. č. 3152, k. ú. Město Žďár
29. 03. 2023 Usnesení o nařízení elektronické dražby - Marek Stýblo
29. 03. 2023 Usnesení o nařízení elektronické dražby - Michal Nedvědický
29. 03. 2023 Výběrové řízení - referent/ka odboru stavební a územního plánování
29. 03. 2023 Výběrové řízení - referent/ka odboru stavební a územního plánování
29. 03. 2023 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - místní komunikace Sázava a Nížkov
29. 03. 2023 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - trvalé dopravní značení při místní komunikaci - chodníku na ulici Novoměstská (v úseku od ulice Neumannova k Mountfieldu) ve Ždáře n. S.
29. 03. 2023 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - trvalé dopravní značení při místní komunikaci - chodníku mezi ulicemi Palachova a Haškova (kolem 5. ZŠ) ve Žďáře n. S.
29. 03. 2023 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - trvalé dopravní značení při místní komunikaci - chodníku spojující Bratří Čapků - kolem hřiště u 4. ZŠ - k Batyskafu ve Žďáře n. S.
29. 03. 2023 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - trvalé dopravní značení při místní komunikaci - chodníku spojujícího nám. Republiky a ulici Švermova ve Žďáře n. S.
29. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení nálezu
29. 03. 2023 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Změny č. II Územního plánu Ostrov nad Oslavou
28. 03. 2023 Z-18/2023-OP
28. 03. 2023 Z-38/2023-OP
28. 03. 2023 Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - závěr zjišťovacího řízení - Hlubinný geotermální vrt pro TČ, k. ú. Město Žďár
28. 03. 2023 Program dotace - Podpora označování provozoven a obchodních domů 2023
27. 03. 2023 Vrt pro tepelné čerpadlo, k. ú. Zámek Žďár
27. 03. 2023 Veřejná vyhláška - oznámení - zahájení územního řízení - rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru
26. 03. 2023 Výsledky voleb do zastupitelstva obce Matějov
24. 03. 2023 Výběrové řízení - referent/ka živnostenského úřadu
24. 03. 2023 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - místní komunikace ulice V Zahrádkách ve Žďáře n. S.
24. 03. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy -stanovení místní úpravy - umístění trvalého dopravního značení - změna přednosti v jízdě v křižovatce sil. III/35431 a místní komunikace (býv.sil III. tř.) v kú. Kyjov u Černé
24. 03. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy - umístění trvalého dopravního značení - omezení vjezdu motor. vozidel po místní komunikaci kú. Kyjov u Černé a Starý Telečkov
24. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Jamská č. 1671/31 (COOP družstvo)
24. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení nálezu
23. 03. 2023 Z-37/2023-OP
23. 03. 2023 Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů ...
23. 03. 2023 Veřejná vyhláška - výzva k odstranění silničního vozidla -Peugeot 309
23. 03. 2023 Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - na místních komunikacích v Hamrech nad Sáz., MK u Frendlovského rybníku
23. 03. 2023 Výběrové řízení - ředitel/ka příspěvkové organizace Poliklinika Žďár nad Sázavou
23. 03. 2023 Výběrové řízení - ředitel/ka příspěvkové organizace SPORTIS
23. 03. 2023 Upozornění na uložení písemnosti - Martin Švoma, Martin Milichovský
23. 03. 2023 Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - na místních komunikacích v Hamrech nad Sáz., MK u Frendlovského rybníku
23. 03. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy -stanovení místní úpravy - trvalé dopravní značení při místních komunikacích v parku Farská humna ve Žďáře n. S.
23. 03. 2023 Veřejná vyhláška - o návrh veřejnoprávní smlouvy - přístavba a stavební úpravy stávajícího doplňkové objektu u RD, Nová 208, Nové Veselí, Ing. Petr Olišar
22. 03. 2023 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města konaného 16.3.2023
22. 03. 2023 Usnesení o zrušení dražby - Gabriela Hladká
22. 03. 2023 Výběrové řízení - vedoucí odboru majetkoprávní
22. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení nálezu
21. 03. 2023 Oznámení o možnosti převzít písemnost (č.j. SÚP/2403/22/Řeh-6)
21. 03. 2023 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby - Radostín u Vojnova Městce, rekonstrukce NN
21. 03. 2023 Zápis z 17. schůze rady města konané dne 20.3.2023
21. 03. 2023 Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy - trvalé dopravní značení při místních komunikacích v ul. Hálkova, Žďár n.S.
21. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - trvalé dopravní značení při místních komunikacích v ul. Okružní horní ve Žďáře n.S.
21. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 2 územního plánu Žďár nad Sázavou
21. 03. 2023 Zápis z 17. schůze rady města konané dne 20.3.2023

XML