Město Žďár nad Sázavou

Okresní město
Okres Žďár nad Sázavou

http://zdarns.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou

Datová schránka: ybxb3sz
E-mail: meu@zdarns.cz, posta@zdarns.cz

Podřízené úřední desky

Obec Ořechov, Ronov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 06. 2022 Výzva dotačního programu, podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou 2022
24. 06. 2022 Zápis ze 102. schůze rady města konané dne 20.6.2022
24. 06. 2022 Rozpočtové opatření č. 4
24. 06. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Tyršova, Hutařova
23. 06. 2022 Výběrové řízení - referent/ka odboru strategického rozvoje a investic - investiční technik/čka
23. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č. I územního plánu Nové Dvory
23. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - ČOV Kotlasy
23. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - 4/2022
23. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - 3/2022
23. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - 2/2022
23. 06. 2022 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konaného dne 16.6.2022
23. 06. 2022 Z-283/2022-OP
23. 06. 2022 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Obyčtov
23. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Velká Losenice
23. 06. 2022 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - Škrdlovice
23. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení nálezu
21. 06. 2022 Z-278/2022-OP
21. 06. 2022 Z-279/2022-OP
21. 06. 2022 Z-280/2022-OP
21. 06. 2022 Z-281/2022-OP
21. 06. 2022 Z-282/2022-OP
21. 06. 2022 Brněnská, č. p. 2228, č. or. 10, pronájem bytu č. 7 (holobyt)
21. 06. 2022 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Malá Losenice
21. 06. 2022 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Hlinsko - Blatka
21. 06. 2022 Pozvánka na 2. členskou schůzi dobrovolného svazku obcí "Mikroregion Žďársko"
21. 06. 2022 Plán dílčího povodí Dyje 2021 - 2027 - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
17. 06. 2022 Z-277/2022-OP
17. 06. 2022 Stanovení počtu členů zastupitelstva města Žďár nad Sázavou pro volební období 2022-2026
16. 06. 2022 Z-275/2022-OP
16. 06. 2022 Z-276/2022-OP
16. 06. 2022 Veřejná vyhláška, Oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č. 1 územního plánu Škrdlovice
14. 06. 2022 Zápis ze 101. schůze rady města konané dne 6.6.2022
14. 06. 2022 Usnesení, dražební vyhláška, byt č.p. 279, byt. dům, okres Benešov
10. 06. 2022 Z-274/2022-OP
10. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení nálezu
10. 06. 2022 Mikroregion Žďársko, Návrh rozpočtu Mikroregionu Žďársko na rok 2022
09. 06. 2022 Pozvánka na 28. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou, čvrtek 16.06.2022 v 16:00 hodin
09. 06. 2022 Zápis ze 101. schůze rady města konané dne 06.06.2022
09. 06. 2022 Město Žďár nad Sázavou, zápis ze 100. schůze rady města konané dne 30.5.2022
09. 06. 2022 Dokument "Rozhodnutí doručované..." již není dostupný.
08. 06. 2022 Z-223/2022-OP
08. 06. 2022 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Studentská, Vodárenská
08. 06. 2022 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Sportovní klub TRI CYKLOCHLUBNA z. s.
08. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení nálezu
07. 06. 2022 Z-272/2022-OP
07. 06. 2022 Z-273/2022-OP
07. 06. 2022 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Jamborova, Slavíčkova, Blažíčkova
07. 06. 2022 Veřejná vyhláška, oznámení o uzavření VPS, Rozšíření komunikace ke hřbitovu v obci Velká Losenice
07. 06. 2022 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Purkyňova
07. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č. II územního plánu Svratka

XML