Město Žďár nad Sázavou

Okresní město
Okres Žďár nad Sázavou

http://zdarns.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou

Datová schránka: ybxb3sz
E-mail: meu@zdarns.cz, posta@zdarns.cz

Podřízené úřední desky

Obec Ořechov, Ronov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Vojnův Městec
09. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - Město Žďár
09. 04. 2020 Zápis ze 40. schůze rady města konané 6.4.2020
09. 04. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Patchmatik 2020 ZR
08. 04. 2020 Nabídka k prodeji, stavba Veselíčko, čp. 34, ostatní plocha
08. 04. 2020 Informace k místnímu poplatku z pobytu
07. 04. 2020 Z-83/2020-OP
07. 04. 2020 Z-84/2020-OP
07. 04. 2020 Brodská 1936/35/11
07. 04. 2020 Brodská 1936/35/19
07. 04. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Kavánova
07. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Autobazar Vysočina
07. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - obec Sirákov
07. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - SVAK
07. 04. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 1/2020 - Babinské louky
07. 04. 2020 Oznámení hejtmana Kraje Vysočina o období déle trvajícího nadměrného sucha
06. 04. 2020 Veřejná vyhláška, Havlíčková Borová, uzavírka silnice II/35013
06. 04. 2020 Veřejná vyhláška, Radostín n. Oslavou, umístění příčného prahu
06. 04. 2020 Veřejná vyhláška, místní úprava, Radostín nad Oslavou
06. 04. 2020 Oznámení o vyhlášení nálezu
06. 04. 2020 Usnesení, dražba, Bohdalec
03. 04. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Ostrov nad Oslavou
03. 04. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Bohdalec
03. 04. 2020 Rozhodnutí - souhlas s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy - Obec Vysoké
03. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
31. 03. 2020 Informace k místnímu poplatku ze psů
31. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina k vykonání nezbytné péče o děti a mládež,určení škol a školských zařízení
31. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina o vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let, školy a školská zařízení
31. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina o určení škol a školských zařízení, 89/2020 ze dne 15.3.2020
30. 03. 2020 Výběrové řízení na obsazení pozice - Koordinátor inkluze
30. 03. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Račín
30. 03. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Brněnská
30. 03. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Brněnská
27. 03. 2020 dražba, David Krška
27. 03. 2020 Aukční vyhláška, pozemky
26. 03. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Ostrov nad Oslavou
26. 03. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu - Velká Losenice
26. 03. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - obchvat Nové Veselí
26. 03. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úravy provozu - Račín - Vepřová
25. 03. 2020 Zápis z 39. schůze rady města konané 23.3.2020
23. 03. 2020 Monitorovací kalendář
23. 03. 2020 Zápis, z 38. schůze rady města konané dne 18.3.2020
20. 03. 2020 Usnesení - dražební vyhláška - Honková Ivana
19. 03. 2020 Zrušení konání zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou
19. 03. 2020 Veřejná vyhláška, Návrh opatření obec. povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích,) OD/372/20/LK
19. 03. 2020 Rozpočtové provizorium na rok 2020 schválené předsednictvem SVK Žďársko per rollam
16. 03. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Strojírenská
16. 03. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zrušení konání opakovaného veřejného jednání o návrhu územního plánu - Škrdlovice
16. 03. 2020 Zrušení valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko
16. 03. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Jamská

XML