Město Žďár nad Sázavou

Okresní město
Okres Žďár nad Sázavou

http://zdarns.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou

Datová schránka: ybxb3sz
E-mail: meu@zdarns.cz, posta@zdarns.cz

Podřízené úřední desky

Obec Ořechov, Ronov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Městys Nové Veselí
17. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení nálezu
17. 05. 2019 Oznámení o vyložení návrhu změn mapy bonitovaných půdně ekololgických jednotek pro k.ú. Město Žďár
15. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení nálezu
15. 05. 2019 ÚZSVM ZR - Výběrové řízení na prodej nemovitého majetku - k.ú. Studnice u Rokytna
15. 05. 2019 ÚZSVM ZR - Výběrové řízení na prodej nemovitého majetku - k.ú. Rokytno na Moravě
15. 05. 2019 Pravidelné odkalování vododovní sítě Žďár nad Sázavou
14. 05. 2019 Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva Nové Veselí - Matějov
13. 05. 2019 Výběroné řízení na obsazení pozice referent/ka odboru sociálního - agenda veřejného opatrovnictví
13. 05. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - komunikace v ZR
13. 05. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - zlepšení stavu vodovodní sítě Velká Losenice
13. 05. 2019 Oznámení o skončení exekuce - Dědková Lenka
13. 05. 2019 Usnesení - dražební vyhláška - Vladimír Stupka
10. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 2019
10. 05. 2019 Rozhodnutí o uzavření Veřejnoprávní smlouvy pro výkon přenesené působnosti k projednávání přestupků - Vojnův Městec
10. 05. 2019 Rozhodnutí o uzavření Veřejnoprávní smlouvy pro výkon přenesené působnosti k projednávání přestupků - Kyjov
10. 05. 2019 Rozhodnutí o uzavření Veřejnoprávní smlouvy pro výkon přenesené působnosti k projednávání přestupků - Nížkov
10. 05. 2019 Rozhodnutí o uzavření Veřejnoprávní smlouvy pro výkon přenesené působnosti k projednávání přestupků - Herálec
10. 05. 2019 Rozhodnutí o uzavření Veřejnoprávní smlouvy pro výkon přenesené působnosti k projednávání přestupků - Radostín nad Oslavou
10. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení nálezu
10. 05. 2019 Zápis ze 14. schůze rady města konané dne 6. 5. 2019
09. 05. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - pouť v ZR
09. 05. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - komunikace v ZR
09. 05. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - Český Herálec
07. 05. 2019 Z-11/2019-OP
07. 05. 2019 Z-20/2019-OP
07. 05. 2019 Z-31/2019-OP
07. 05. 2019 Z-32/2019-OP
07. 05. 2019 SVAK Žďársko - Schválený závěrečný účet a hospodaření za rok 2018
06. 05. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Zahradní
06. 05. 2019 Monitorovací kalendář
06. 05. 2019 Usnesení - dražba - Bureš Václav
06. 05. 2019 Usnesení - dražba - Bureš Václav
03. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení nálezu
03. 05. 2019 ul. Nádražní, novostavba plynovodu
03. 05. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání územního plánu Chlumětín
03. 05. 2019 Usnesení - dražební vyhláška - Kaštánková Miluše
03. 05. 2019 Usnesení o nařízení dražebního roku - Koníčková Zdeňka
03. 05. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2019
03. 05. 2019 SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 1, 2/2019
02. 05. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Změny č. 2 Územního plánu Poděšín
02. 05. 2019 Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konaného dne 25.4.2019
02. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Na Prutech
30. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - komunikace v ZR - pouť
30. 04. 2019 Notárský úrad v Prešove - Vyhláška - dědictví po Anně Piskurové
29. 04. 2019 Veřejná vyhláška - společné povolení - novostavba - centrum sociálních služeb
29. 04. 2019 Dokument "Usnesení - dražební v..." již není dostupný.
29. 04. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - M..." již není dostupný.
29. 04. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie. - ul. V Zahrádkách
29. 04. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Okružní (garáže)

XML