Město Žďár nad Sázavou

Okresní město
Okres Žďár nad Sázavou

http://zdarns.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou

Datová schránka: ybxb3sz
E-mail: meu@zdarns.cz, posta@zdarns.cz

Podřízené úřední desky

Obec Ořechov, Ronov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 02. 2020 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - obec Velká Losenice
19. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení nálezu
18. 02. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - místní komunikace v ZR
18. 02. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz
18. 02. 2020 Usnesení - dražební vyhláška - Waidhofer Petra
14. 02. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Dolní, ul. Wonkova
14. 02. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanvení přechodné úpravy provozu - místní komunikace
14. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení nálezu
14. 02. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Škrdlovice
14. 02. 2020 Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konaného 6. února 2020
14. 02. 2020 Zápis z 35. schůze rady města konané dne 10. února 2020
13. 02. 2020 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - Satt a.s.
13. 02. 2020 Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konaného 6. února 2020
13. 02. 2020 Dražební vyhláška - Berki Rostislav
13. 02. 2020 Finanční úřad pro Kraj Vysočina - Přiznání k dani z příjmů za rok 2019 - Tisková zpráva
12. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení nálezu
12. 02. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání změny č. I územního plánu Počítky
11. 02. 2020 Z-73/2020-OP
11. 02. 2020 Z-74/2020-OP
11. 02. 2020 Z-75/2020-OP
11. 02. 2020 ul. Brodská 1876/27, byt číslo 16
11. 02. 2020 ul. Brodská 1905/33, byt číslo 17
11. 02. 2020 ul. Brodská 1932/43, byt číslo 4
11. 02. 2020 ul. Brodská 1932/43, byt číslo 6
11. 02. 2020 ul. Revoluční 1829/27, byt číslo 18
11. 02. 2020 SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 10
10. 02. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Loukotová Martina
10. 02. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Změny č. 3 Územního plánu Žďár nad Sázavou
10. 02. 2020 Usnesení - dražební vyhláška - Milan Staněk, Zdeňka Staňková
10. 02. 2020 Usnesení - dražební vyhláška - Nekovář Vladimír
10. 02. 2020 Usnesení - dražební vyhláška - Laštovička Jan
10. 02. 2020 Usnesení - dražební vyhláška - Ing. Hana Nováčková, Jan Nováček
10. 02. 2020 ÚZSVM ZR - Aukční vyhláška - prodej nemovitého majetku - k.ú. Polnička
10. 02. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Jamská, ul. Novoměstská, ul. Vysocká,
07. 02. 2020 Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 1/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
07. 02. 2020 Zveřejňovací povinnost - rozpočtové opatření 1/2020 schválené ZM dne 6.2.2020
07. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020 včetně dodatku
07. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení nálezu
05. 02. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Nádražní, Tyršova, Husova
05. 02. 2020 Rozhodnutí - obec Bohdalec
05. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení nálezu
05. 02. 2020 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy č. 1/2020
05. 02. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Kavanova
05. 02. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Žitná
04. 02. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
04. 02. 2020 Veřejná vyhláška - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy
04. 02. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Štursova
04. 02. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Luční, Květná, Na Prutech
04. 02. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Lesní
03. 02. 2020 Z-72/2020-OP

XML