Město Pelhřimov

Okresní město
Okres Pelhřimov

http://mupe.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1
393 01 Pelhřimov

Datová schránka: ugqb3nb
E-mail: podatelna@mupe.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 02. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnosti - B. Jelínek
26. 02. 2021 Vyrozumění o možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí "V406/407 Kočín - Mírovka, nové vedení 400 kV"
23. 02. 2021 Veřejná vyhláška - OOP přechodná úprava provozu Žirovnice - oprava fasády domu firmy PRANTL MASO, s.r.o.
23. 02. 2021 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání, soudní exekutor JUDr. Alena Blažková, Ph.D., č.j. 006 EX 452/15-185 ze dne 18. 2. 2021
23. 02. 2021 Usnesení - nový termín dražebního jednání, soudní exekutor Mgr. Jaroslava Schafferová, Exekutorský úřad Brno-venkov, č.j. 198EX 1885/18-79 ze dne 18. 2. 2021
22. 02. 2021 Veřejná vyhláška
22. 02. 2021 Nařízení státní veterinární správy
22. 02. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnosti - B. Jelínek
19. 02. 2021 Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Krasíkovice
19. 02. 2021 Oznámení o vydání změny č. 2 Územního plánu Černov a úplné znění územního plánu po Změně č. 2
18. 02. 2021 Návrh změny č. 1 Územního plánu Moraveč - společné jednání
17. 02. 2021 Veřejná vyhláška
17. 02. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zák. č. 100/2001 Sb. - závěr zjišťovacího řízení koncepce "Plán dílčího povodí Dyje 2021 - 2027"
16. 02. 2021 Pozvánka na 15. řádné zasedání Zatupitelstva města Pelhřimova včetně podkladů pro jednání
16. 02. 2021 Zpráva o uplatňování ÚP Ćížkov - návrh
16. 02. 2021 Návrh zadání Územního plánu (ÚP) Chýstovice
11. 02. 2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Pelhřimova na období 2022 a 2023
11. 02. 2021 Záměr pronájmu městské optické komunikační infrastruktury
10. 02. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání návrhu - Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
10. 02. 2021 Dokument "Dražební vyhláška pro..." již není dostupný.
09. 02. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
08. 02. 2021 Dokument "Výzva a usnesení o př..." již není dostupný.
08. 02. 2021 Dokument "Dražební vyhláška o e..." již není dostupný.
08. 02. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zák. č. 100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení záměru "Dvůr na recyklaci stavebního odpadu v areálu VHST v Pelhřimově"
03. 02. 2021 Oznámení o zahájení územního řízení opatrovníkovi J. Nováka - TS, VN, NN Košetice
03. 02. 2021 Veřejné projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu (ÚP) Nová Cerekev
03. 02. 2021 Dokument "Dražební vyhláška o e..." již není dostupný.
03. 02. 2021 Dokument "Dražební vyhláška, so..." již není dostupný.
01. 02. 2021 Volné nebytové prostory
26. 01. 2021 Dotační titul města Pelhřimova - financování výkonnostního sportu
26. 01. 2021 Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost z rozpočtu města Pelhřimova (program)
26. 01. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení místní úpravy provozu - silnice č. II/112 v obci Horní Cerekev - instalace dopravního značení B28
26. 01. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - sp..." již není dostupný.
25. 01. 2021 Volný byt 1+2 v čp. 1466 ul. Komenského
25. 01. 2021 Volný byt 1+2 v čp. 17 Masarykovo nám.
25. 01. 2021 Volný byt 1+2 v čp. 292 tř. Legií
25. 01. 2021 Volný byt 1+2 v čp. 817/8 ul. Říčanského
25. 01. 2021 Volný byt 1+2 v čp. 817/6 ul. Říčanského
25. 01. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zák. č. 100/2001 Sb. - závěr zjišťovacího řízení ke koncepci " Program zlepšování kvality ovzduší zóna jihovýchod - CZ06Z: Aktualizace 2020"
25. 01. 2021 Dokument "Územní rozhodnutí - O..." již není dostupný.
22. 01. 2021 Veřejné projednání návrhu Územního plánu (ÚP) Střítež
22. 01. 2021 Dokument "Oznámení o zahájení ú..." již není dostupný.
22. 01. 2021 Záměr prodeje pozemků v k.ú. Pelhřimov
21. 01. 2021 Dokument "Usnesení o ustanovení..." již není dostupný.
21. 01. 2021 Dokument "Územní rozhodnutí - Z..." již není dostupný.
20. 01. 2021 Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu (ÚP) Košetice
19. 01. 2021 Dokument "Dražební vyhláška, so..." již není dostupný.
19. 01. 2021 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
18. 01. 2021 Dokument "Územní rozhodnutí - T..." již není dostupný.
15. 01. 2021 Dokument "Návrh Zprávy o uplatň..." již není dostupný.

XML