Město Pelhřimov

Okresní město
Okres Pelhřimov

http://mupe.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1
393 01 Pelhřimov

Datová schránka: ugqb3nb
E-mail: podatelna@mupe.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2019 OOP - přechodná úprava provozu - uzavírka Nový Rychnov - Čejkov
22. 07. 2019 Územní rozhodnutí - NTL plynovod a přípojky v ulici Na Houfech, Do Polí, Fibichova v Pelhřimově
19. 07. 2019 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu, silnice č.III/12921, oprava mostu u obce Poříčí
19. 07. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - R. Hanáček
17. 07. 2019 Územní rozhodnutí - Kabelové vedení NN Těchoraz (obnova NN)
17. 07. 2019 Zpráva o uplatňování Územního plánu (ÚP) Bohdalín a Pokyny pro zpracování Změny č. 1 ÚP Bohdalín
16. 07. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu, oprava mostu v obci Litohošť, úprava provozu na silnicích č. III/12920, III/12919, III/12917 a III/12819
15. 07. 2019 Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu (ÚP) Rynárec
15. 07. 2019 – Zpráva o uplatňování Územního plánu (ÚP) Pelhřimov a Obsah Změny č. 3 ÚP Pelhřimov
15. 07. 2019 Usnesení o ustanovení opatrovníka Markétě Mass
12. 07. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy dopravního značení na chodníku v ulici Humpolecká z důvodu opravy zárubní zdi u silnice I/34.
10. 07. 2019 Oznámení o návrhu OOP a výzvy k uplatnění připomínek, nebo námitek pro stanovení místní úpravy provozu, na sil.č. II/409 v ul.Táborská, Kamenice nad Lipou
08. 07. 2019 Usnesení o ustanovení opatrovníka Lucii Jiroutové Kořínkové
04. 07. 2019 Rynárec,ZTV pro 43 rodinných domů , oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou
04. 07. 2019 Změna č. 1 územního plánu Nová Buková
04. 07. 2019 Územní studie Olešná-lokalita O2.2 a O3
04. 07. 2019 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
04. 07. 2019 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
03. 07. 2019 Dokument "Rozhodnutí o povolení..." již není dostupný.
02. 07. 2019 Zpráva o uplatňování Územního plánu (ÚP) Lhota-Vlasenice a Pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1 ÚP Lhota-Vlasenice
01. 07. 2019 Volné nebytové prostory
01. 07. 2019 OOP - přechodná úprava provozu - uzavírka ul. Nerudova, Jiráskova
28. 06. 2019 Návrh zadání Územního plánu Kojčice
28. 06. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
28. 06. 2019 Dokument "Usnesení o odročení, ..." již není dostupný.
27. 06. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, Ex..." již není dostupný.
27. 06. 2019 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
24. 06. 2019 Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor čp. 2
24. 06. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
24. 06. 2019 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
20. 06. 2019 Pozvánka na 5. řádné zasedání Zastupitelstva města Pelhřimova včetně podkladů pro jednání
20. 06. 2019 Veřejné projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu (ÚP) Nový Rychnov
20. 06. 2019 Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu (ÚP) Vyskytná
18. 06. 2019 Pozvánka na 5. řádné zasedání Zastupitelstva města Pelhřimova
17. 06. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení ú..." již není dostupný.
14. 06. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul.Skrýšovská, Pelhřimov - oprava vodovodu
13. 06. 2019 Společné jednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu (ÚP) Arneštovice
11. 06. 2019 stan. přechod. úpravy provozu - Počátecká pout'
10. 06. 2019 OOP - přechodná úprava provozu III/1333 Křemešník - Sázava
10. 06. 2019 Změna č. 1 územního plánu Pavlov
06. 06. 2019 Návrh Územního plánu (ÚP) Černovice - opakované veřejné projednání
06. 06. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení ú..." již není dostupný.
05. 06. 2019 Dokument "Společné povolení - z..." již není dostupný.
05. 06. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
03. 06. 2019 Volné nebytové prostory
30. 05. 2019 Opatření obecné povahy - úprava provozu na silnici č. III/12925 v k.ú.Pelhřimov
29. 05. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
29. 05. 2019 Dokument "oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
29. 05. 2019 Dokument "Územní rozhodnutí - p..." již není dostupný.
29. 05. 2019 Navazující řízení k záměru, který podléhá posouzení záměru na životní prostředí (EIA), informace dle § 9b zákona č. 100/2001 Sb. - I/34 Pelhřimov západní obchvat

XML