Město Pelhřimov

Okresní město
Okres Pelhřimov

http://mupe.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1
393 01 Pelhřimov

Datová schránka: ugqb3nb
E-mail: podatelna@mupe.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 11. 2019 Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) - elektronická dražba, Exekutorský úřad Jeseník, soudní exekutor JUDr. Alan Havlice, č.j. 197 EX 3156/12-91 ze dne 18.11.2019
18. 11. 2019 Rozhodnutí o povolení odstranění stavby - demontáž teplovodního vedení k č.p. 1194, 1195, 1196 v Pelhřimově
18. 11. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení - obnova NN Lešov
18. 11. 2019 Usnesení o nařízení dražebního roku o provedení elektronické dražby, Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, č.j. 203 Ex 44421/12-81 ze dne 15.11.2019
18. 11. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - L. Hunal
13. 11. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení - Zklidnění dopravy na silnici I/19, Starý Pelhřimov
13. 11. 2019 Usnesení o výkon rozhodnutí rozdělením společné nemovité věci, Okresní soud v Pelhřimově, samosoudce JUDr. Martin Nováček, č.j. 5 E 6/2019-50 ze dne 13.11.2019
11. 11. 2019 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - sil.č. III/01935 v Pelhřimově vedoucí na Řemenov - úprava provozu z důvodu zřízení přípojek k zahrádkám
11. 11. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení - Optická síť "Pražská" v Pelhřimově
08. 11. 2019 Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání, Exekutorský úřad Praha 3, soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, č.j. 144 EX 8269/12-205 ze dne 7.11.2019
08. 11. 2019 Usnesení z 7. Zatupitelstva města Pelhřimova
08. 11. 2019 Výběrové řízení na prodej pozemku v k.ú. Pobistrýce pro stavbu rodinného domu
08. 11. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - L. Hunal
07. 11. 2019 Dražební vyhláška, Exekutorský úřad Praha 3, soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, č.j. 144 EX 6367/18-74 ze dne 6.11.2019
06. 11. 2019 Přidělení bytů
06. 11. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení - kanalizace a ČOV v Olešné
06. 11. 2019 Výběrové řízení na prodej nemovité věci - lesní pozemek v k.ú. Pelhřimov
04. 11. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Pražská, Dolnokubínská, Boženy Němcové, Arch. Janáka, Nová, U Sauny a Rubešova - pokládka HDPE trubek pro optické sítě
01. 11. 2019 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.
31. 10. 2019 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - parkoviště před KD Máj - konference záchranářů
31. 10. 2019 Záměr zemědělského pachtu pozemků v k.ú. Strměchy
30. 10. 2019 OOP_Vlásenická
30. 10. 2019 Zpráva o uplatňování Územního plánu (ÚP) Bořetín a Pokyny pro zpracování Změny č. 1 ÚP Bořetín
29. 10. 2019 Pozvánka na 7. řádné zasedání Zastupitelstva města Pelhřimova včetně podkladů pro jednání
26. 10. 2019 Aktualizace dat "nedostatečně identifikovaných vlastníků" nemovitostí
26. 10. 2019 ZVEŘEJŇOVÁNÍ PODLE ZÁKONA Č. 250/2000 SB., v platném znění
24. 10. 2019 Opatření obecné povahy
23. 10. 2019 Usnesení z 1. mimořádného Zastupitelstva města Pelhřimova
22. 10. 2019 Regulační plán městské památkové rezervace Pelhřimov návrh zadání
22. 10. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
21. 10. 2019 Záměr na pronájem pozemku v k.ú. Nemojov
19. 10. 2019 Opatření obecné povahy
18. 10. 2019 Záměr prodeje pozemků v k.ú. Pelhřimov
17. 10. 2019 Oznámení k vyzvednutí vlastnických separátů lesní hospodářské osnovy (LHO)
16. 10. 2019 Volné nebytové prostory
16. 10. 2019 Dokument "Stavební povolení - p..." již není dostupný.
16. 10. 2019 Dokument "Dražební vyhláška pro..." již není dostupný.
16. 10. 2019 Oznámení o zamýšleném převodu
15. 10. 2019 Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
15. 10. 2019 Pozvánka na 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva města Pelhřimova včetně podkladů pro jednání
11. 10. 2019 Opatření obecné povahy Změna č. 1 ÚP Počátky a úplné znění ÚP Počátky po změně č. 1
10. 10. 2019 Výběrové řízení - pronájem nebyt. prostor čp. 2244 Sporthotel
09. 10. 2019 Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor v čp. 17 na Masarykově nám.
09. 10. 2019 OOP_Myslotínská x K Silu
09. 10. 2019 Dokument "Usnesení o opravě, Ex..." již není dostupný.
09. 10. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, Ex..." již není dostupný.
09. 10. 2019 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.
08. 10. 2019 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - silnice č.II/602 oprava povrchu mezi Hubenovem a Dušejovem - úprava provozu na sil. II. a III.třídy v ORP Pelhřimov
08. 10. 2019 Usnesení z 6. zasedání Zatupitelstva města Pelhřimova
07. 10. 2019 Dokument "oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.

XML