Město Pelhřimov

Okresní město
Okres Pelhřimov

http://mupe.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1
393 01 Pelhřimov

Datová schránka: ugqb3nb
E-mail: podatelna@mupe.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 06. 2022 Tajemník Městského úřadu Pelhřimov v souladu dle § 7 zákona číslo 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků vyhlašuje výběrové řízení
25. 06. 2022 Tajemník Městského úřadu Pelhřimov v souladu dle § 7 zákona číslo 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků vyhlašuje výběrové řízení
23. 06. 2022 Veřejná vyhláška - oop - stanovení přechodné úpravy provozu - místní komunikace obce Velký Rybník - poutˇ
21. 06. 2022 Veřejná vyhláška - oop - stanovení přechodné úpravy provozu - uzavření cyklostezky č. 1223 pod mostem silnice č. I/19 v k.ú. Pelhřimov - měření deformací mostní konstrukce
21. 06. 2022 Veřejná vyhláška - OOP přechodná úprava provozu Olešná
21. 06. 2022 Oznámení o pokračování řízení - Terénní úpravy v areálu Oseva v Pelhřimově
20. 06. 2022 Veřejná vyhláška - oop - stanovení přechodné úpravy provozu - Masarykovo náměstí v Pelhřimově - pořádání akce "Prezentace poskytovatelů sociálních služeb"
17. 06. 2022 Veřejná vyhláška - OOP přechodná úprava provozu Počátky
16. 06. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení - polní cesty Proseč-Obořiště
14. 06. 2022 Pozvánka na 23. řádné zasedání Zastupitelstva města Pelhřimova včetně podkladů pro jednání
14. 06. 2022 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Thi Hao Hgo, Van Phuc Nguyen
14. 06. 2022 Veřejná vyhláška - oop - stanovení přechodné úpravy provozu - místní komunikace mezi ulicemi Masarykova a Ke Gabrielce v Kamenici nad Lipou - uložení VN kabelu a výstavba TS
13. 06. 2022 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Thi Hao Hgo, Van Phuc Nguyen
10. 06. 2022 Veřejná vyhláška - oop - stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Krásovy domky a Masarykovo náměstí v Pelhřimově - pořádání akce "ElektroFest 2022"
09. 06. 2022 Veřejná vyhláška - oop - stanovení přechodné úpravy provozu - místní komunikace a sil. č. III/11251 v obci a k.ú. Mezná - pokládka kabelu NN
09. 06. 2022 Veřejné projednání návrhu Územního plánu Útěchovičky
09. 06. 2022 Veřejná vyhláška - OOP přechodná úprava provozu Černovice
07. 06. 2022 Veřejná vyhláška - OOP přechodná úprava provozu Hořepník - Březina
06. 06. 2022 Veřejná vyhláška - OOP přechodná úprava provozu Počátky
03. 06. 2022 Veřejné projednání návrhu Územního plánu (ÚP) Chýstovice
02. 06. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu oop a výzvy k uplatnění připomínek nebo námitek - umístění dopravního značení na místní komunikaci v ulici Pražská v Pelhřimově
02. 06. 2022 Výzva k odstranění opuštěného vozidla
02. 06. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu oop a výzvy k uplatnění připomínek nebo námitek - umístění dopravního značení a dopravního zařízení na místní komunikace v ulicích Ke Stadionu a Zámecká v Kamenici nad Lipou
02. 06. 2022 Volné nebytové prostory
01. 06. 2022 Veřejná vyhláška - oop - stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Krásovy domky - parkoviště před KD Máj v Pelhřimově - zábor parkoviště pro vozidla Valné hromady členů Asociace soukromého zemědělství ČR
01. 06. 2022 Záměr směny rybníka Nová Medenice v k.ú. Pelhřimov
30. 05. 2022 Veřejná vyhláška - oop - stanovení přechodné úpravy provozu - sil. č. III/12926 v k.ú. Radětín - pokládka kabelu NN
26. 05. 2022 Dokument "Dražební vyhláška, so..." již není dostupný.
24. 05. 2022 Návrh změny č. 1 Územního plánu Červená Řečice - společné jednání
24. 05. 2022 Veřejná vyhláška - oop - stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Krásovy domky a parkoviště u KD Máj v Pelhřimově - pořádání akce "Street Food Festival"
24. 05. 2022 Dokument "č.j. MPe/OŽP/1804/202..." již není dostupný.
20. 05. 2022 Oznámení o zahájení řízení
20. 05. 2022 Veřejná vyhláška - OOP přechodná úprava provozu Častrov-Veselá
20. 05. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
20. 05. 2022 Veřejná vyhláška - oop - stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Krásovy domky, parkoviště u KD Máj a parkoviště Za Kalvárií - pořádání akce Den dětí
19. 05. 2022 Dokument "Rozhodnutí č.j. MPe/O..." již není dostupný.
19. 05. 2022 Rozhodnutí č.j. MPe/OŽP/1804/2020-19
19. 05. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška - st..." již není dostupný.
16. 05. 2022 Veřejná vyhláška - OOP přechodná úprava provozu Košetice
13. 05. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
11. 05. 2022 Změna č. 3 Územního plánu Čížkov - veřejné jednání
11. 05. 2022 Záměr převodů pozemků v k.ú. Pelhřimov, Vlásenice-Drbohlavy a Chvojnov
06. 05. 2022 Volné nebytové prostory
05. 05. 2022 Veřejné projednání návrhu Územního plánu (ÚP) Kojčice a Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj
04. 05. 2022 Záměr výpůjčky části pozemku p.č. 986/19 v k.ú. Pelhřimov v ul. Friedova
04. 05. 2022 Výběrové řízení na prodej pozemku p.č. 86/20 v k.ú. Skrýšov u Pelhřimova
03. 05. 2022 Veřejná vyhláška - OOP přechodná úprava provozu Horní Cerekev
03. 05. 2022 Veřejná vyhláška - vyrozumění účastníka řízení o podaném odvolání - Zelený Vrch Pelhřimov
29. 04. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška - s..." již není dostupný.
29. 04. 2022 Veřejná vyhláška - oop - stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Friedova a třída Legií v Pelhřimově - pokládka kabelů VN

XML