Město Pelhřimov

Okresní město
Okres Pelhřimov

http://mupe.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1
393 01 Pelhřimov

Datová schránka: ugqb3nb
E-mail: podatelna@mupe.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 05. 2021 Oznámení o zahájení územního řízení - změna využití území - zahrádky Pelhřimov
14. 05. 2021 Exekutorský úřad Třebíč, Bráfova 471/58, 674 01 Třebíč,JUDr. Jiří Tomek, č.j. 093 Ex 2137/05-149 z 23.3.2005
13. 05. 2021 Územní rozhodnutí - Optická síť Fr. Bílka a Plk. Švece, Pelhřimov
11. 05. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Pražská - uložení optického kabelu
11. 05. 2021 Doručení exekučního příkazu, Soudní exekutor JUDr. Alena Blažková, Ph.D., 1 EXE 6371/2020-13 ze dne 1.4.2020
10. 05. 2021 Společné jednání návrhu Územního plánu (ÚP) Kojčice
07. 05. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení - ZTV Počátky
07. 05. 2021 Dražební vyhláška-elektronická dražba, Soudní exekutor Mgr. Stanislav Molák, 050 EX 899/17-109 ze dne 21.04.2017)
07. 05. 2021 Městská část Praha 6, ekonomický odbor, veřejná vyhláška č.j.: EO/2-12/RP4/36/21/Ho ze dne 6. 5. 2021
04. 05. 2021 Monitorovací kalendář - koupání 2021
04. 05. 2021 Volné nebytové prostory
04. 05. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II. a III. třídy v působnosti ORP Pelhřimov v návaznosti na úplnou uzavírku sil. č. II/112 Zdislavice na hranicích Středočeského kraje
29. 04. 2021 Dokument "Dražební vyhláška-ele..." již není dostupný.
29. 04. 2021 Dokument "Dražební vyhláška-ele..." již není dostupný.
28. 04. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - sil. č. III/1333 u Skrýšova - pokládka nového povrchu silnice
27. 04. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - sp..." již není dostupný.
27. 04. 2021 Dokument "Dražební vyhláška-ele..." již není dostupný.
23. 04. 2021 Dokument "Dražební vyhláška-ele..." již není dostupný.
22. 04. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - st..." již není dostupný.
22. 04. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - obec Pavlov - uložení NN kabelu
22. 04. 2021 Dokument "Dražební vyhláška-ele..." již není dostupný.
21. 04. 2021 Zpráva o uplatňování ÚP Žirovnice + Obsah změny č. 1 ÚP Žirovnice
21. 04. 2021 Dokument "Dražební vyhláška-ele..." již není dostupný.
20. 04. 2021 Pozvánka na 16. řádné zasedání Zastupitelstva města Pelhřimova včetně podkladů pro jednání
19. 04. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - st..." již není dostupný.
19. 04. 2021 Dokument "Zpráva o uplatňování ..." již není dostupný.
16. 04. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - st..." již není dostupný.
16. 04. 2021 Dokument "Usnesení o prodloužen..." již není dostupný.
16. 04. 2021 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí č.j. RO-11/2021-304 - k.ú. Vlásenice u Pelhřimova
16. 04. 2021 Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele příspěvkové organizace:Mateřská škola Humpolec, Smetova 1526
15. 04. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Řemenovská Pelhřimov - pokládka kabelového vedení NN
13. 04. 2021 Návrh Územního plánu Útěchovičky - společné jednání
13. 04. 2021 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí č.j. RO-8/2021-304 - k.ú. Strměchy
08. 04. 2021 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu ul. Slovanského bratrství
08. 04. 2021 Dokument "Oznámení o zahájení ú..." již není dostupný.
07. 04. 2021 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu Hořepník
07. 04. 2021 Dokument "Dražební vyhláška pro..." již není dostupný.
06. 04. 2021 Usnesení Krajského úřadu Kraje Vysočina, OŽPZ o změně příslušnosti
01. 04. 2021 Volné nebytové prostory
01. 04. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Palackého - uložení sdělovacího vedení
01. 04. 2021 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí č.j. RO-1/2021-304 - k.ú. Chvojnov
31. 03. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - místní komunikace a chodníky v ul. Boženy Němcové, Válkova, F. Bílka, Plk. Švece, U Sauny, U Stínadel, U Rendlíku a Strachovská - výstavba optické sítě
31. 03. 2021 Dokument "Usnesení - nový termí..." již není dostupný.
30. 03. 2021 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
30. 03. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
29. 03. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - silnice č. III/1333 u obce Skrýšov z důvodu výstavby IS
25. 03. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA stanovení přechodné úpravy provozu
25. 03. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Lidická v Pelhřimově - rekonstrukce silnice
24. 03. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
24. 03. 2021 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

XML