Město Pelhřimov

Okresní město
Okres Pelhřimov

http://mupe.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1
393 01 Pelhřimov

Datová schránka: ugqb3nb
E-mail: podatelna@mupe.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 01. 2024 Dokument "vyrozumění o možnosti..." již není dostupný.
01. 01. 2024 Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2024
01. 01. 2024 Výzva na Obnovu památek od KÚ Kraje Vysočina a z RFMP
28. 12. 2023 Kanalizace a ČOV Mnich, rozhodnutí
28. 12. 2023 Smlouva o dílo KSTS 350/23
26. 12. 2023 8. zasedání
26. 12. 2023 Dodatek č.1_SOD KSTS 389/22/1
26. 12. 2023 Smlouva o dílo KSTS 390/23
22. 12. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
22. 12. 2023 Záměr prodeje pozemku p.č. 722 včetně stavby bytového domu č.p 1905 v k.ú. Pelhřimov
20. 12. 2023 Aukční vyhláška
20. 12. 2023 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
19. 12. 2023 Pravidla rozpočtového provizoria města Pelhřimova na rok 2024
15. 12. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa úředník odboru vnitřních věcí, úsek přestupkové agendy a veřejného pořádku
12. 12. 2023 Zpráva o uplatňování Územního plánu (ÚP) Bohdalín
08. 12. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
08. 12. 2023 Územní rozhodnutí - trafostanice, kabelové vedení VN a NN - Libkova Voda
06. 12. 2023 Oznámení o zahájení územního řízení - trafostanice, kabelové vedení VN a NN v Rynárci
05. 12. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
05. 12. 2023 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu oop a výzvy k uplatnění připomínek nebo námitek pro stanovení místní úpravy provozu - silnice č. III/03415 - umístění dopravního značení B4 + E13 - 2x
05. 12. 2023 Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru „ AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. – EXPEDICE I „
05. 12. 2023 U S N E S E N Í soudní exekutorka JUDr. Ingrid Švecová, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Vinohradská 174, 130 00 Praha 3,
01. 12. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška - Sp..." již není dostupný.
01. 12. 2023 Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu (ÚP) Bořetice
01. 12. 2023 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí - I/19 St. Pelhřimov, obchvat
30. 11. 2023 Dražební vyhláška, soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis, Exekutorský úřad Šumperk, č.j. 139EX 31912/19-175 ze dne 28. 11. 2023
29. 11. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
29. 11. 2023 Dokument "Soudní exekutor Mgr. ..." již není dostupný.
28. 11. 2023 Pozvánka na 8. řádné zasedání Zastupitelstva města Pelhřimova včetně podkladů pro jednání
28. 11. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
28. 11. 2023 Veřejná vyhláška - oop - stanovení přechodné úpravy provozu - silnice II. a III. tříd v působnosti ORP Pelhřimov - seznam pracovních schémat používaných při provádění běžné zimní a letní údržby
27. 11. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí o odstranění vraku os. mot. vozidla - tov. značka Toyota Yaris červené barvy RZ: 3J63443
27. 11. 2023 Záměr prodeje pozemků v k.ú. Houserovka
22. 11. 2023 Veřejná vyhláška - oop - stanovení přechodné úpravy provozu - Masarykovo náměstí a ulice Palackého v Pelhřimově - Vánoce na radnici
22. 11. 2023 Kanalizace a ČOV Mnich , oznámení o zahájení společného řízení
22. 11. 2023 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
22. 11. 2023 Kanalizace a ČOV Mnich , oznámení o zahájení společného řízení
21. 11. 2023 Zpráva o uplatňování Územního plánu Dehtáře + Obsah Změny č. 2 Územního plánu Dehtáře
21. 11. 2023 Veřejná vyhláška - oop - stanovení přechodné úpravy provozu - Masarykovo náměstí v Pelhřimově - rozsvícení vánočního stromu
18. 11. 2023 Záměr prodeje části pozemku p.č. 478/1 v k.ú. Pejškov
18. 11. 2023 Oznámení o vyložení návrhu změn mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) pro katastrální území Pelhřimov
09. 11. 2023 Dokument "Žádost o odročení dra..." již není dostupný.
08. 11. 2023 Volné nebytové prostory
07. 11. 2023 Dokument "Zpráva o uplatňování ..." již není dostupný.
06. 11. 2023 Veřejná vyhláška - oop - stanovení místní úpravy provozu - místní komunikace před budovou železnice v obci Stojčín - doplnění dopravního značení
06. 11. 2023 Zpráva o uplatňování Územního plánu (ÚP) Černovice
06. 11. 2023 Dokument "oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
06. 11. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška - zm..." již není dostupný.
02. 11. 2023 Aukční vyhláška
02. 11. 2023 Společné jednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu (ÚP) Lhota-Vlasenice

XML