Město Pelhřimov

Okresní město
Okres Pelhřimov

http://mupe.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1
393 01 Pelhřimov

Datová schránka: ugqb3nb
E-mail: podatelna@mupe.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 07. 2021 Konkursní řízení na ředitelku/ředitele Mateřské školy Humpolec
28. 07. 2021 Nabídka na prodej pozemku p.č. 86/6 v k.ú. Skrýšov u Pelhřimova pro stavbu rodinného domu
27. 07. 2021 Ministerstvo pro místní rozvoj - rozhodnutí o umístění stavby
22. 07. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu v ulici F.Bílka v Pelhřimově - pokládka HDPE trubek
22. 07. 2021 VV - Změny stávajícího ochranného pásma vodního zdroje vodárenské nádrže Švihov na Želivce
20. 07. 2021 JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Obvodní soud pro Prahu 10, č.j. 54 EXE 591/2012 - 10, ze dne 10.02.2012
20. 07. 2021 JUDr. Jana Fojtová, soudní exekutor Exekutorského úřadu Pelhřimov, Pražská 1948, Pelhřimov, PSČ 393 01,
19. 07. 2021 Výzva k přihlášení nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitosti dle katastrálního zákona o doplnění informací
19. 07. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - stavba lešení na chodníku v ulici Pražská před domem č.p. 121
19. 07. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - Oprava SSZ (semafory) na křižovatce ulic Křemešnická, Nádražní a Průběžná
19. 07. 2021 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - nedostatečně identifikovaní vlastníci
15. 07. 2021 Opatření obecné povahy Územní plán Střítež - oznámení o vydání
14. 07. 2021 Dokument "Rozhodnutí o povolení..." již není dostupný.
14. 07. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
13. 07. 2021 Dokument "VV rozhodnutí o umíst..." již není dostupný.
08. 07. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu OOP a výzvy k uplatnění připomínek, nebo námitek - ulice Táborská, umístění nového dopravního značení
07. 07. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - st..." již není dostupný.
07. 07. 2021 Dokument "Soudní exekutor JUDr...." již není dostupný.
02. 07. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - Obec Čelistná - osazení dopravního značení
01. 07. 2021 Dokument "Soudní exekutor JUDr...." již není dostupný.
01. 07. 2021 Záměr prodeje pozemků v k.ú. Pelhřimov
28. 06. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení místní úpravy provozu v obci Bořetín
28. 06. 2021 Dokument "Územní rozhodnutí - z..." již není dostupný.
25. 06. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí dle zák. č. 100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení záměru "Dvůr na recyklaci stavebního odpadu v areálu VHST v Pelhřimově - změna záměru"
24. 06. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Solní Pelhřimov
23. 06. 2021 Přidělení bytů
22. 06. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu v obci Dráchov
22. 06. 2021 Zpráva o uplatňování Územního plánu (ÚP) Bořetice a Obsah Změny č. 1 ÚP Bořetice
21. 06. 2021 Dokument "Soudní exekutor JUDr...." již není dostupný.
17. 06. 2021 Opakované veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu (ÚP) Košetice
16. 06. 2021 Pozvánka na 17. řádné zasedání Zastupitelstva města Pelhřimova včetně podkladů pro jednání
15. 06. 2021 Pozvánka na 17. řádné zasedání Zastupitelstva města Pelhřimova
15. 06. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
15. 06. 2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2, vyhlašuje konání aukce č.PE/EAS/NEM/17/2021
15. 06. 2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2, vyhlašuje konání aukce č.PE/EAS/NEM/17/2021
10. 06. 2021 Návrh zadání územního plánu Veselá
09. 06. 2021 Dokument "Soudní exekutor Mgr. ..." již není dostupný.
09. 06. 2021 Dokument "Soudní exekutor Mgr. ..." již není dostupný.
08. 06. 2021 Dokument "Zpráva o uplatňování ..." již není dostupný.
07. 06. 2021 Dokument "Soudní exekutor Mgr.S..." již není dostupný.
05. 06. 2021 Okruh údajů podle § 14a odst. 5 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění, které může správce poplatku zjistit automatizpovaným způsobem
04. 06. 2021 Konkursní řízení na ředitelku/ředitele Mateřské školy Humpolec
02. 06. 2021 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
01. 06. 2021 Volné nebytové prostory
31. 05. 2021 Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost z rozpočtu města Pelhřimova
26. 05. 2021 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
26. 05. 2021 Dokument "Soudní exekutor Mgr. ..." již není dostupný.
26. 05. 2021 Dokument "JUDr. Ivan Erben, sou..." již není dostupný.
25. 05. 2021 Dokument "EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZE..." již není dostupný.
24. 05. 2021 Veřejné projednání návrhu Změny č. 3 Územního plánu (ÚP) Pelhřimov

XML