Město Pelhřimov

Okresní město
Okres Pelhřimov

http://mupe.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1
393 01 Pelhřimov

Datová schránka: ugqb3nb
E-mail: podatelna@mupe.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 03. 2020 Oznámní o zahájení územního řízení - Plynovod - Zahradní a Sadová ul. Pelhřimov
26. 03. 2020 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Exekutorský úřad Přerov, č.j. 203 Ex 26860/14-92 ze dne 26. 3. 2020
25. 03. 2020 Oznámení o zahájení územního řízení - TS, VN, NN k.ú. Myslotín a Ondřejov
25. 03. 2020 Dražební vyhláška o elektronické dražbě, soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., č.j. 067 EX 126584/08-294 ze dne 24. 3. 2020
23. 03. 2020 Zrušení veřejného projednání Územního plánu Častrov
20. 03. 2020 Zpráva o uplatňování Územního plánu (ÚP) Nová Cerekev a Obsah Změny č. 2 ÚP Nová Cerekev
20. 03. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 a na silnici I/34H obchvat u místní části Myslotín
19. 03. 2020 ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky 989, p.o. - návrh střednodob.výhl.rozp. 2021 až 22
18. 03. 2020 Zpráva o uplatňování Územního plánu Střítež pod Křemešníkem - návrh
17. 03. 2020 ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881, p.o. - návrh střednodob.výhl.rozp. 2021 až 22
16. 03. 2020 Prodloužení splatnosti místního poplatku ze psů za rok 2020
16. 03. 2020 Zrušení opakovaného veřejného projednání Změny č. 2 ÚP Nový Rychnov
16. 03. 2020 Zrušení opakovaného veřejného projednání Změny č. 1 ÚP Vyskytná
16. 03. 2020 OOP - Stanovení místní úpravy provozu - silnice č. III/1281 v obci Košetice - dopravní značení B20a (30) umístěno na sloupek s dopravním značením IZ 4a (Obec) pro ochranu dětí u školy
16. 03. 2020 Návrh Změny č. 1 Územního plánu Svépravice - veřejné projednání
16. 03. 2020 OOP - Stanovení místní úpravy provozu - ulice Fibichova, Pelhřimov - umístění dopravní značky B29 (Zákaz stání)
16. 03. 2020 MŠ Pelhřimov, p.o. - návrh střednodob.výhl.rozp. 2021 až 22
16. 03. 2020 ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465, p.o. - návrh střednodob.výhl.rozp. 2021 až 22
16. 03. 2020 ZŠ Pelhřimov, Na Pražské 1543, p.o. - návrh střednodob.výhl.rozp. 2021 až 22
10. 03. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
10. 03. 2020 Záměr pronájmu volné kapacity městské optické sítě v k.ú. Pelhřimov
10. 03. 2020 Výběrové řízení na prodej pozemku p.č. 3126/363 v k.ú. Pelhřimov pro stavbu garáže
06. 03. 2020 Výstavba splaškové kanalizace v Hořepníku, oznámení o zahájení společného řízení
06. 03. 2020 Výběrové řízení na prodej pozemku p.č. 3126/570 v k.ú. Pelhřimov pro stavbu garáže
05. 03. 2020 Společné jednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu (ÚP) Krasíkovice
05. 03. 2020 Kulturní zařízení města Pelhřimova, p.o. - návrh střednodob.výhl.rozp. 2021 až 22
05. 03. 2020 Technické služby města Pelhřimova p.o. - návrh střednědob.výhl.rozp.21-22
05. 03. 2020 Záměr prodeje pozemků p.č. 997/4 a p.č. 1012/1 v k.ú. Pelhřimov v ulici 5. května
03. 03. 2020 Domov pro seniory Pelhřimov, p.o. - návrh střednědob.výhl.rozpočtu 2021-22
02. 03. 2020 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
02. 03. 2020 Dokument "Výzva k doplnění - Zk..." již není dostupný.
29. 02. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
28. 02. 2020 Oznámení o vydání Změny č. 1 Územního plánu Dehtáře a úplné znění Územního plánu Dehtáře po Změně č. 1
28. 02. 2020 Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Domu dětí a mládeže, Pelhřimov, Třída legií 382, příspěvková organizace.
27. 02. 2020 Veřejné projednání Změny č. 1 Územního plánu (ÚP) Zachotín
26. 02. 2020 Dokument "Usnesení o odročení d..." již není dostupný.
26. 02. 2020 Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Mateřské školy Červená Řeřice 306, okres Pelhřimov
18. 02. 2020 Opatření obecné povahy Změna č. 1 Územního plánu Leskovice a úplné znění Územního plánu Leskovice po Změně č. 1
18. 02. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
17. 02. 2020 Dokument "Usnnesení - terénní ú..." již není dostupný.
17. 02. 2020 Pozvánka na 9. řádné zasedání Zastupitelstva města Pelhřimova včetně podkladů pro jednání
13. 02. 2020 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
13. 02. 2020 Návrh Územního plánu Častrov - veřejné projednání
13. 02. 2020 Nakládání s vodami, vodní nádrž p.č.4 Zmišovice
12. 02. 2020 Přidělení bytů
11. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodocení vlivů na udržitelný rozvoj území
10. 02. 2020 Dokument "Dražební vyhláška pro..." již není dostupný.
06. 02. 2020 Dokument "Dražební vyhláška, so..." již není dostupný.
06. 02. 2020 Dokument "Usnesení o nařízení e..." již není dostupný.
06. 02. 2020 Usnesení z 2. mimořádného Zastupitelstva města Pelhřimova

XML