Město Pelhřimov

Okresní město
Okres Pelhřimov

http://mupe.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1
393 01 Pelhřimov

Datová schránka: ugqb3nb
E-mail: podatelna@mupe.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 02. 2020 Opatření obecné povahy Změna č. 1 Územního plánu Leskovice a úplné znění Územního plánu Leskovice po Změně č. 1
18. 02. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - F. Adamec
17. 02. 2020 Usnnesení - terénní úpravy v areálu bývalého s.p. Oseva v Pelhřimově
17. 02. 2020 Pozvánka na 9. řádné zasedání Zastupitelstva města Pelhřimova včetně podkladů pro jednání
13. 02. 2020 Oznámení o zahájení společného řízení - novostavba garáže na pozemcích 266, 267, 268 v k.ú. Vyskytná
13. 02. 2020 Návrh Územního plánu Častrov - veřejné projednání
13. 02. 2020 Nakládání s vodami, vodní nádrž p.č.4 Zmišovice
12. 02. 2020 Přidělení bytů
11. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodocení vlivů na udržitelný rozvoj území
10. 02. 2020 Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu, soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, č.j. 108 EX 12149/15-821 ze dne 7.2.2020
06. 02. 2020 Dražební vyhláška, soudní exekutor JUDr. Ivana Kozáková, Exekutorský úřad Třebíč, č.j. 042 EX 740/19-47 ze dne 5.2.2020
06. 02. 2020 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání, soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, č.j. 137 Ex 13238/10-154 ze dne 5.2.2020
06. 02. 2020 Usnesení z 2. mimořádného Zastupitelstva města Pelhřimova
06. 02. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Pelhřimov na období 2021 a 2022
05. 02. 2020 Volné nebytové prostory
04. 02. 2020 Návrh Změny č. 2 ÚP Nový Rychnov - opakované veřejné projednání
04. 02. 2020 Návrh Změny č. 1 ÚP Vyskytná - opakované veřejné projednání
04. 02. 2020 Záměr prodeje pozemků v k.ú. Pobistrýce
03. 02. 2020 Dokument "Zpráva o uplatňování ..." již není dostupný.
31. 01. 2020 Dokument "Oznámení o zahájení ú..." již není dostupný.
31. 01. 2020 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.
29. 01. 2020 Dokument "Územní rozhodnutí - o..." již není dostupný.
29. 01. 2020 Dokument "Dražební vyhláška, so..." již není dostupný.
28. 01. 2020 Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost z rozpočtu města Pelhřimova (program)
28. 01. 2020 Dotační titul města Pelhřimova - financování výkonnostního sportu
27. 01. 2020 Územní studie Počátky pro zastavitelnou plochu Z2
24. 01. 2020 Pozvánka na 2. mimořádné zasedání Zastupitelstva města Pelhřimova včetně podkladů pro jednání
24. 01. 2020 Dokument "Rozhodnutí o povolení..." již není dostupný.
22. 01. 2020 Záměr výpůjčky pozemků p.č. 618/3 a p.č. 618/5 v k.ú. Pelhřimov
22. 01. 2020 Záměr pronájmu nebo výpůjčky části pozemku p.č. 176 v k.ú. Radňov u Rynárce
20. 01. 2020 Oznámení o návrhu OOP a výzvy k uplatnění připomínek, nebo námitek - místní úprava provozu na silnici č. III/1281 v obci Košetice - DZ B20a (30) ,Nejvyšší dovolená rychlost
20. 01. 2020 Oznámení o návrhu OOP a výzvy k uplatnění připomínek, nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu v ulici Fibichova v Pelhřimově - SDZ B29 (Zákaz stání)
20. 01. 2020 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - Technické služby města Pelhřimova, p.o., - provádění běžné údržby na MK v roce 2020
17. 01. 2020 Podmínky výběrového řízení
17. 01. 2020 Záměr převodu pozemků v k.ú. Houserovka a v k.ú. Pelhřimov
16. 01. 2020 Dokument "Dražební vyhláška o e..." již není dostupný.
15. 01. 2020 Oznámení o vydání Změny č. 1 ÚP Rynárec a Úplné znění ÚP Rynárec po Změně č. 1
09. 01. 2020 OOP - Stanovení místní úpravy provozu - MK v ulicích Bezručova a Sdružená v Pelhřimově - umístění SDZ B29 (Zákaz stání) v obou ulicích
09. 01. 2020 Dokument "Usnesení o zahájení e..." již není dostupný.
09. 01. 2020 Dokument "Usnesení o nařízení 1..." již není dostupný.
08. 01. 2020 Dokument "Územní rozhodnutí - k..." již není dostupný.
08. 01. 2020 Dokument "Dražební vyhláška pro..." již není dostupný.
07. 01. 2020 Volný byt 1+2 v čp. 971 ul. Vnitřní
07. 01. 2020 Volný byt 1+2 v čp. 969 ul. Vnitřní
07. 01. 2020 Volný byt 1+1 v čp. 277 tř. Legií
07. 01. 2020 Volný byt 1+1 v čp. 292 tř. Legií
07. 01. 2020 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - MK Ke Stadionu a MK Zámecká v Kamenici nad Lipou - Uzavírka MK Zámecká z důvodu pokládky vedení NN
07. 01. 2020 Výzva k podání nabídky
03. 01. 2020 Záměr pronájmu volné kapacity městské optické sítě
02. 01. 2020 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - KSÚSV, p.o., pracoviště Pelhřimov - Úprava provozu na sil. II. a III. tříd a MK v rozsahu OPR Pelhřimov z důvodu provádění běžné zimní a letní údržby

XML