Město Pelhřimov

Okresní město
Okres Pelhřimov

http://mupe.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1
393 01 Pelhřimov

Datová schránka: ugqb3nb
E-mail: podatelna@mupe.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 11. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného řízení - ,,Cyklostezka Pelhřimov, Polní Dvůr - silnice III/11244 na Pavlov – II. etapa“řízení -
26. 11. 2020 Oznámení o zahájení územního řízení - ZTV pro 12 RD "U Hřiště" Nový Rychnov
25. 11. 2020 Oznámení o zahájení územního řízení - TS, VN, NN Zajíčkov, Ke Čtvrti - k.ú. Zajíčkov a Dobrá Voda u Pelhřimova
24. 11. 2020 Pozvánka na 14. řádné zasedání Zastupitelstva města Pelhřimova včetně podkladů pro jednání
24. 11. 2020 Posílení vodních zdrojů Černovice, oznámení
23. 11. 2020 Oznámení o uložení písemnosti - Daniel Štancl
20. 11. 2020 Oznámení o pokračování řízení, vyrozumění o možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí a uvědomění účastníků řízení - "V406/407 Kočín - Mírovka, nové vedení 400kV"
18. 11. 2020 Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 6. 11. 2020
13. 11. 2020 Oznámení o zahájení územního řízení - veřejné osvětlení Lešov
12. 11. 2020 Územní studie Pelhřimov - Za nemocnicí
11. 11. 2020 Záměr prodeje pozemků v k.ú. Skrýšov u Pelhřimova
10. 11. 2020 Dokument "Oznámení o zahájení ú..." již není dostupný.
09. 11. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - sp..." již není dostupný.
09. 11. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
09. 11. 2020 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - křižovatka ulic Humpolecká, Slovanského bratrství a Václava Petrů - oprava SSZ křižovatky (II. etapa)
06. 11. 2020 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Za Náspem PE - přeprava nadrozměrných nákladů
05. 11. 2020 Opatření obecné povahy Územní plán Stojčín - oznámení o vydání
05. 11. 2020 Výběrové řízení na prodej pozemku p.č. 11/2 v k.ú. Pejškov pro stavbu rodinného domu
04. 11. 2020 Záměr pronájmu nebo zemědělského pachtu pozemku p.č. 83 v k.ú. Čakovice u Pelhřimova
03. 11. 2020 Záměr pronájmu nebo zemědělského pachtu pozemků p.č. 3093 a p.č. 3094 v k.ú. Pelhřimov
03. 11. 2020 Záměr pronájmu nebo zemědělského pachtu pozemků p.č. 191 a p.č. 192 v k.ú. Jelcovy Lhotky
02. 11. 2020 Volné nebytové prostory
02. 11. 2020 Návrh zadání územního plánu Onšov
02. 11. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – zkušební komisař
30. 10. 2020 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - křižovatka ulic Humpolecká, Slovanského bratrství a Václava Petrů v Pelhřimově - oprava světelné signalizace
30. 10. 2020 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. č. III/13213 a č. III/13215 u Počátek z důvodu výměny vodičů na vedení VVN.
30. 10. 2020 Dokument "Zpráva o uplatňování ..." již není dostupný.
29. 10. 2020 Záměr převodů pozemků v k.ú. Pelhřimov a v k.ú. Myslotín
27. 10. 2020 Pozvánka na 13. řádné zasedání Zastupitelstva města Pelhřimova
27. 10. 2020 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - oprava povrchu v ul. Čajkovského v Pelhřimově
27. 10. 2020 Dokument "Rozhodnutí o povolení..." již není dostupný.
27. 10. 2020 Oznámení o zamýšleném převodu
23. 10. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - e..." již není dostupný.
23. 10. 2020 Dokument "Veřejná dražební vyhl..." již není dostupný.
22. 10. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
22. 10. 2020 Aktualizace dat "nedostatečně identifikovaných vlastníků" nemovitostí
22. 10. 2020 Oznámení o vyložení návrhu změn mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) pro k. ú. Pelhřimov
22. 10. 2020 Aktualizace dat "nedostatečně identifikovaných vlastníků" nemovitostí
21. 10. 2020 Dokument "Odročení dražebního ..." již není dostupný.
21. 10. 2020 Záměr převodu pozemků v k.ú. Pelhřimov v lokalitě Podolce
19. 10. 2020 Záměr převodů pozemků v k.ú. Pelhřimov, Vokov u Rynárce a Strměchy
17. 10. 2020 Opatření obecné povahy
16. 10. 2020 Opatření obecné povahy - zákaz používání vody ke koupání ve vodní nádrži Trnávka
15. 10. 2020 Nabídka výkonu funkce odborný lesní hospodář
15. 10. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
13. 10. 2020 Nabídka na prodej pozemků pro stavbu rodinných domů v k.ú. Skrýšov u Pelhřimova
12. 10. 2020 Informace o počtu a sídle volebních okrsků a výzva volebních stran k návrhům členů komisí pro volby do zastupitelstva Kraje Vysočina a volby do Senátu Parlamentu České republiky, konané ve dnech 2. - 3. října 2020
09. 10. 2020 Volby do Senátu - telefonní kontakty do volebních místností
09. 10. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
06. 10. 2020 Volby do Senátu - telefonní kontakty do volebních místností

XML