Město Havlíčkův brod

Okresní město
Okres Havlíčkův brod

http://muhb.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 57
580 01 Havlíčkův Brod

Datová schránka: 5uvbfub
E-mail: posta@muhb.cz, epodatelna@muhb.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
08. 10. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 34b v Havlíčkově Brodě v ul. Šubrtova, dle grafické přílohy
08. 10. 2021 Záměr pachtu p.p.č. 670/38, p.p.č. 670/36 a p.p.č 638/6 vše v k.ú. Mírovka
08. 10. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 29.10.2021
08. 10. 2021 Záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 3571 v k.ú. Havlíčkův Brod
08. 10. 2021 Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 18.10.2021 od 14.30 hodin v sále Staré radnice
08. 10. 2021 Zahájení řízení o ÚP Golčův Jeníkov. Druhé opakované veřejné projednání návrhu ÚP a vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Golčův Jeníkov na udržitelný rozvoj území
07. 10. 2021 Rozhodnutí o umístění stavby: Optická metropolitní síť Havlíčkův Brod - 40. etapa
07. 10. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 28.10.2021
06. 10. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na vybraných silnicích II., III. tříd a MK ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, dle grafické přílohy
06. 10. 2021 Oznámení návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 43d v Havlíčkově Brodě v ulici Jihlavská u č.p. 1170, dle grafické přílohy
06. 10. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 190c ve Šmlovech, dle grafické přílohy
06. 10. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/350 u obce Šlapanov, na silnici č. II/351 u obce Brzkov a na silnici č. III/3503 u obce Šlapanov, dle grafické přílohy
06. 10. 2021 Stanovení místní úpravy provozu v obci Věžnice na veřejně přístupné účelové komunikaci na poz. parc. č. 159/7 a 1218/1 v k.ú. Horní Věžnice, dle grafické přílohy
05. 10. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích č. 146c, 117d a silnici č. II/344 v Havlíčkově Brodě v ul. U Vlkovska, dle grafické přílohy
04. 10. 2021 Informace pro poplatníky daně z nemovitostí týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
04. 10. 2021 Dokument "Dražební vyhláška 886..." již není dostupný.
04. 10. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie dne 22.10.2021
04. 10. 2021 Oznámení uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení pro stavbu Stavební úpravy a nástavba jižního křídla fotbalových kabin FC Slovan HB, Ledečská č.p. 2848
04. 10. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/3489 v obci Herálec v km 0,280 - 0,282, dle grafické přílohy
04. 10. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. Mírová a Ráj v obci Golčův Jeníkov
30. 09. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie dne 21.10.2021
30. 09. 2021 Záměr prodeje části pozemku č. 2745/18 v k.ú. Havlíčkův Brod konkrétnímu zájemci
30. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/3456 a MK (okolo kašny) na náměstí T.G. Masaryka v Golčově Jeníkově, dle grafické přílohy
30. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 7b v Havlíčkově Brodě v ul. Čechova u č.p. 242, dle grafické přílohy
30. 09. 2021 Souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru " Havlíčkův Brod - STRABAG, recyklační dvůr "
30. 09. 2021 Záměr prodeje pozemku pozemková parcela č. st. 258 v k.ú. Šmolovy HB
29. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/3486 a vybrané místní komunikaci v obci Úsobí, dle grafické přílohy
29. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích č. 13b, 12b, 102d,122c a silnici II/150 v Havlíčkově Brodě v ul. Kyjovská, Konečná, Sudoměřická a Žižkova, dle grafické přílohy
29. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 33b a 93d v Havlíčkově Brodě v ul. Štáflova u čp. 2003, dle grafické přílohy
29. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 41d a 4b v Havlíčkově Brodě v ul. Kozí a Boženy Němcové u čp. 222, dle grafické přílohy
29. 09. 2021 Návrh Zprávy č. 3 ÚP Skryje
29. 09. 2021 Oznámení o vydání Změny č.2 ÚP Kochánov
27. 09. 2021 Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ na části k.ú. Zbožice
27. 09. 2021 Aukční vyhláška 86441/N
24. 09. 2021 Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) na části katastrálního území Poděbaby
23. 09. 2021 Oznámení o zahájení řízení - vyhláška: "Reko VTL TU Bratčice - TU Radostín" na pozemku parc. č. 2259/2 v k.ú. Olešná u Havlíčkova Brodu
23. 09. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
23. 09. 2021 Dokument "Dražební vyhláška 861..." již není dostupný.
22. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 214c v Havlíčkově Brodě v ulici Chotěbořská, dle grafické přílohy
21. 09. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na plose za Kulturním domem v Havlíčkově Brodě, které spočívá v instalaci svislého dopravního značení, dle grafické přílohy
21. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/3487 v úseku od kř. se sil. č. III/3488 (Koječín) po kř. se silnicí č. I/34, dle grafické přílohy
21. 09. 2021 Stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/34740 mezi obcemi Krásná Hora - Mozolov, dle grafické přílohy
21. 09. 2021 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: "Stavební úpravy a nástavba jižního křídla fotbalových kabin FC Slovan Havlíčkův Brod"
21. 09. 2021 Oznámení o vydání Změny č.1 ÚP Květinov
20. 09. 2021 Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 11.10.2021
17. 09. 2021 Stanovení místní úpravy provozu na silnici č. 125 Klanečná na pozemku p.p.č. 200 v k.ú. Klanečná a na pozemku p.p.č. 1274 v k.ú. Vadín, dle grafické přílohy
17. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/03811 a na místní komunikaci v k.ú. Havlíčkův Brod, dle grafické přílohy
15. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích (MK) č. 221c, 212c a 60c v Havlíčkově Brodě v ul. Žižkova a Na Ostrově, dle grafické přílohy
15. 09. 2021 Opatření obecné povahy 1/2021
14. 09. 2021 Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci - parkovací ploše v obci Golčův Jeníkov v ul. Husova, situované na úrovni domů čp. 398, 399, a 340, dle grafické přílohy

XML