Město Havlíčkův brod

Okresní město
Okres Havlíčkův brod

http://muhb.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 57
580 01 Havlíčkův Brod

Datová schránka: 5uvbfub
E-mail: posta@muhb.cz, epodatelna@muhb.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 06. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 20. 6. 2022
15. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/150 a vybraných místních komunikacích v obci Chlístov, dle grafické přílohy
15. 06. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 16. 6. 2022
15. 06. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 15. 6. 2022
15. 06. 2022 Dražební vyhláška 56303/N
14. 06. 2022 Dražební vyhláška 63641/M
14. 06. 2022 Zveřejnění návrhu koncepce "Plán dílčího povodí Dyje 2021 - 2027"
13. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a silnici II/150, III/03810 v Havlíčkově Brodě na Havlíčkově náměstí, Smetanově náměstí, v ul. Horní, Dolní, Dobrovského, Husova, Štáflova, Žižkova, Na Ostrově, Nádražní a Jihlavská v rozsahu dle
13. 06. 2022 Záměr výpůjčky pozemku pozemková parcela číslo 674/45 v katastrálním území Havlíčkův Brod konkrétnímu zájemci
13. 06. 2022 Záměr pronájmu částí pozemků pozemková parcela číslo 552/3, 552/9 a 553/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod konkrétním zájemcům
13. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na vybraných veřejně přístupných účelových komunikacích a místních komunikacích při silnici číslo I/38, v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu, dle grafické přílohy
13. 06. 2022 Oznámení opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na silnici první třídy I/34 v cca km 121,000 - 121,200 provozního staničení ve východní části města Havlíčkův Brod od okružní křižovatky silnice I/34 po křižovatku s místní komunikací
13. 06. 2022 Oznámení opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38 v km cca 144,370 - 146,445 v extravilánu města Havlíčkův Brod v jižní části města v místě nové okružní křižovatky v rozsahu grafické přílohy
13. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na části silnic č. II/350, č. III/01838, č. III/03810 a vybraných místních komunikacích v obci Přibyslav, dle grafické přílohy
13. 06. 2022 Oznámení o zrušení plánovaného přerušení dodávky el. energie dne 21. 6. 2022
13. 06. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 28. 6. 2022
13. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/34813, č. III/34814 a vybraných místních komunikacích v obci Svatý Kříž, dle grafické přílohy
13. 06. 2022 Oznámení o zahájení územního řízení k umístění stavby Termesivy, rekonstrukce nn
13. 06. 2022 Dokument "Rozhodnutí veřejnou v..." již není dostupný.
13. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 48c v Havlíčkově Brodě v ul. Ladova, dle grafické přílohy
13. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/350 ul. Žižkova, silnici č. III/03810 ul. Hesovská a místní komunikaci ul. Prokopova a Pelikánova v obci Přibyslav, dle grafické přílohy
13. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených silnicích II., III. tříd a vybraných místních komunikacích v místě uzavírky a na objízdné trase, dle grafické přílohy
13. 06. 2022 Výběrové řízení na obsazení místa referenta - úředník na odboru sociálních věcí a školství MěÚ v Havlíčkově Brodě
13. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích č. 79c, 24b, 8c, 138c a 170c v Havlíčkově Brodě v ul. Nad Sady, P.F. Ledvinky, Burešova, U stadionu a parkovišti u stadionu, dle grafické přílohy
13. 06. 2022 Dokument "Dražební vyhláška 608..." již není dostupný.
13. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, a to na silnicích č. II/348, č. III/3483 a č. III/13116, dle grafické přílohy
13. 06. 2022 Dokument "Dražební vyhláška 606..." již není dostupný.
13. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích č. 228c, 221c a 213c v Havlíčkově Brodě v ul. Žižkova a Na Ostrově, dle grafické přílohy
13. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/34740 v intravilánu obce Lipnice nad Sázavou a extravilánu - mezi obcemi Lipnice nad Sázavou - Dolní Město (ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod), dle grafické přílohy
13. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 221c v Havlíčkově Brodě v ul. Gočárova, dle grafické přílohy
13. 06. 2022 Dokument "Dražební vyhlášky 602..." již není dostupný.
13. 06. 2022 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 04/2022, které se bude konat dne 14. 6. 2022
09. 06. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 13. 6. 2022
08. 06. 2022 Projednání návrhu Zprávy č. 3 o uplatňování ÚP Horní Krupá
08. 06. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 9. 6. 2022
07. 06. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 8. 6. 2022
03. 06. 2022 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města - Orel jednota Havlíčkův Brod (Havlíčkobrodské kulturní léto 2022)
03. 06. 2022 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města - Kalamajka, folklorní soubor Havlíčkův Brod (Dechové a folklórní festivaly 2022)
03. 06. 2022 Zahájení řízení o Změně č. 2 územního plánu Lipnice nad Sázavou
02. 06. 2022 Dokument "Dražební vyhláška 462..." již není dostupný.
25. 05. 2022 Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti - jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Květnov
25. 05. 2022 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města - Alena Čechová (Farmářské trhy Koudelův talíř 2022)
25. 05. 2022 Informace pro občany o povinnostech pro používání kotlů na pevná paliva
18. 05. 2022 Projednání návrhu Zprávy č. 2 o uplatňování ÚP Úsobí
18. 05. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 7.6.2022
18. 05. 2022 Záměr směny části pozemku č. 113 v k. ú. Termesivy za části pozemků č. 247/2, 2263/1, 2264/1 a pozemky č. 4164, 4162 a st. 343/7 v k. ú. Havlíčkův Brod ve vlastnictví města Havlíčkův Brod
18. 05. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu ve správním obvodu obc s rozšířenou působností Havlíčkův Brod na silnicích č. II/350, č. III/3507 a č. III/35013 v k. ú. Havlíčkova Borová, k. ú. Modlíkov a k. ú. Přibyslav, dle grafické přílohy
18. 05. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 6. 6. 2022
18. 05. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/350 ul. Žižkova, silnici č. III/03810 ul. Hesovská a místní komunikaci ul. Rašínova v obci Přibyslav, dle grafické přílohy
18. 05. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/150 ul. Žižkova, vybraných místních komunikacích, nebo veřejně přístupných účelových komunikacích, pokud jsou jejich součástí v Havlíčkově Brodě, dle grafické přílohy

XML