Město Havlíčkův brod

Okresní město
Okres Havlíčkův brod

http://muhb.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 57
580 01 Havlíčkův Brod

Datová schránka: 5uvbfub
E-mail: posta@muhb.cz, epodatelna@muhb.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/34740 a přilehlých místních komunikacích v Havlíčkově Brodě, dle grafické přílohy
23. 05. 2019 Dražební vyhláška 37185/N
23. 05. 2019 Dražební vyhláška 37186/N
23. 05. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Ladislav Janoušek, Reynkova 2577, Havlíčkův Brod
23. 05. 2019 Oznámení zahájení územního řízení: Retail park Havlíčkův Brod
23. 05. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Jan Slepička, Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod
22. 05. 2019 Dražební vyhláška 36796/N
22. 05. 2019 Aukční vyhláška
21. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. III/03422, III/03423, III/03424 a přilehlých místních komunikací v k.ú. Jilemník, Česka Bělá, Pohled, Ždírec, dle grafické přílohy
21. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/150, dle přiložené grafické dokumentace
20. 05. 2019 Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace - FC SLOVAN Havlíčkův Brod z.s.
20. 05. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby: SO 521 - Přeložka NTL PE plynovodu dn 225, SO 522, Přeložka NTL PE plynovodu dn 315, SO 523 - Přeložka STL PE plynovodu dn 225, SO 524 - Přeložka NTL PE plynovodu dn 90, Havlíčkův Brod - Dolní, Na Valech, Žižkova, V Sadech
20. 05. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Lucie Bradáčová, Sídliště Pražská 2900, Havlíčkův Brod
20. 05. 2019 Aukční vyhláška
17. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 138c v Havlíčkově Brodě ul. U Stadionu, dle grafické přílohy
17. 05. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy místní úprava provozu na místní komunikaci (MK) č. 19b v obci Havlíčkův Brod v ulici Na Spravedlnosti u č.p. 3207, dle grafické přílohy
17. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na části silnic č. II/350, III/01838 a III/35211 v obci Přibyslav
16. 05. 2019 Informace o konkrétním termínu konání výjimečných a tradičních akcí na území města Havlíčkův Brod, při jejichž konání je doba nočního klidu vymezena v r. 2019 dobou kratší (00:00 - 06:00 hodin)
16. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 6a v Havlíčkově Brodě v ul. Rozkošská, dle grafické přílohy
16. 05. 2019 Doručení veřejnou vyhláškou: Rozšíření VO Šmolovy
16. 05. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby: Rozšíření VO Šmolovy, Havlíčkův Brod
16. 05. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Havlíčkobrodská o.p.s., Čechova 3814, 580 01 Havlíčkův Brod 1
15. 05. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby: VO Mírovka, Havlíčkův Brod
15. 05. 2019 Rozhodnutí o odvolání - "I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat"
15. 05. 2019 Projednání doplněného návrhu zadání Změny č.3 ÚP Vysoká
14. 05. 2019 Výběrové řízení na obsazení místa - úředník na odboru sociálních věcí a školství MěÚ v Havlíčkově Brodě (úsek sociálních služeb a prevence - veřejný opatrovník)
14. 05. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby: Kanalizace a ČOV Věž
14. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/03810 ulice Mírová v obci Havlíčkův Brod, dle grafické dokumentace
10. 05. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 5c ulice Brigádnická v obci Havlíčkův Brod, dle grafické přílohy
09. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. II/131, II/348n a III/3486, dle grafické dokumentace
09. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 205c v Havlíčkově Brodě-Perknově v ul. Perknovská, dle grafické přílohy
09. 05. 2019 Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Změny č.2 o ÚP Dlouhá Ves
07. 05. 2019 Záměr směny pozemků č. 457/2, 457/3, 457/4, 457/5, v k.ú. Havlíčkův Brod za pozemky č. 2841/3, 3755/15, 3755/21, 2842/7, 2841/1, 2824/53, 2840/26 a 3755/25 v k.ú. Havlíčkův Brod
07. 05. 2019 Oznámení o zahájení řízení: Opěrná zeď a oplocení u rodinného domu č.p. 855, přeložka kanalizační přípojky, ulice Roháče u Dubé, Havlíčkův Brod
07. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. III/3483, III/3484 a přilehlých MK v k.ú. Slavníč, Herálec a Skorkov, dle grafické přílohy
07. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/348, III/3483, III/3487 a místních komunikacích v k.ú. Herálec, dle grafické přílohy
06. 05. 2019 Výběrové řízení na obsazení místa - úředník na odboru sociálních věcí a školství MěÚ v Havlíčkově Brodě (manažer sociálního začleňování dle Memoranda o spolupráci, uzavřeného mezi Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR a Městem Havlíčkův Brod + v
06. 05. 2019 Výběrové řízení na obsazení místa - úředník na odboru sociálních věcí a školství MěÚ v Havlíčkově Brodě (úsek sociálních služeb a prevence - veřejný opatrovník)
06. 05. 2019 Záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 69/1 v k.ú. Klanečná
03. 05. 2019 Dražební vyhláška 32187/N
03. 05. 2019 Dražební vyhláška 32184/N
03. 05. 2019 Dražební vyhláška 32185/N
03. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích obce Knyk a silnicích č. II/344, III/3447 a III/3443, dle přiložené grafické dokumentace
03. 05. 2019 Záměr výpůjčky pozemku p.p.č. 1852/38, p.p.č. 1890/3, p.p.č. 2434/9 vše v k.ú. Havlíčkův Brod
03. 05. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 03/2019 dne 14.5.2019
03. 05. 2019 Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Změny č.2 o ÚP Dlouhá Ves
02. 05. 2019 Záměr pronájmu pozemku p.p.č. 1646/259 v k.ú. Havlíčkův Brod
02. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. III/3484, III/1312, III/3486, III/1313, III/131 a přilehlých MK v k.ú. Skorkov a Úsobí, dle grafické přílohy Oznámení o návrhu opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č
02. 05. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 103c ulice Sázavská před č.p. 426 v obci Havlíčkův Brod dle grafické přílohy
02. 05. 2019 Záměr výpůjčky části pozemku č. 803/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

XML