Město Havlíčkův brod

Okresní město
Okres Havlíčkův brod

http://muhb.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 57
580 01 Havlíčkův Brod

Datová schránka: 5uvbfub
E-mail: posta@muhb.cz, epodatelna@muhb.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 01. 2019 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - STAMIC CREATIVE, s.r.o.
21. 01. 2019 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - TJ Sokol Mírovka, z.s.
21. 01. 2019 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - Smíšený pěvecký sbor Jasoň, z.s.
20. 01. 2019 Oznámení o výběrovém řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku
19. 01. 2019 Výběrové řízení na obsazení místa - úředník na odboru sociálních věcí a školství MěÚ v Havlíčkově Brodě
19. 01. 2019 Výběrové řízení na obsazení místa - úředník na odboru sociálních věcí a školství MěÚ v Havlíčkově Brodě
19. 01. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu v Havlíčkově Brodě na místní komuniakci č. 2b v Havlíčkově Brodě v ul. Beckovského, dle grafické přílohy
19. 01. 2019 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - Tělovýchovná jednota Šmolovy, spolek
19. 01. 2019 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - Tělocvičná jednota Sokol Havlíčkův Brod
19. 01. 2019 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - FC Slovan Havlíčkův Brod, z.s.
19. 01. 2019 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání: Stavební úpravy parkoviště Žižkov II, Havlíčkův Brod
19. 01. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 01/2019 dne 29.1.2019
19. 01. 2019 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - HB Ostrov, z.s.
18. 01. 2019 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - "Lyžař Havlíčkův Brod z.s."
18. 01. 2019 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - Michal Prášek
18. 01. 2019 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - "Mladí akordeonisté Havlíčkobrodska, z.s."
18. 01. 2019 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.
17. 01. 2019 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - Jezdecký spolek Havlíčkův Brod
17. 01. 2019 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - CENTRUM VYSOČINA, o.p.s.
17. 01. 2019 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - BK Havlíčkův Brod, z.s.
16. 01. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení: Rekonstrukce ulice Malinského, Přibyslav
15. 01. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Jan Vopěnka, Na Výšině 3220, Jiří Vopěnka, na Výšině 3220, Michal Vopěnka, Na Výšině 3220, Havlíčkův Brod
15. 01. 2019 Oznámení: Zahájení územního řízení - Havlíčkův Brod, garáž, pan Pazderka - kabelové vedení nn
15. 01. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby: Stavební úpravy místní komunikace - ulice Kyjevská - 1. etapa, Havlíčkův Brod
15. 01. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby: Stavební úpravy části Havlíčkovy ulice, Havlíčkův Brod
15. 01. 2019 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.
15. 01. 2019 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - KD Ostrov s.r.o.
15. 01. 2019 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - Kalamajka, folklorní soubor
15. 01. 2019 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - HB SKI TEAM, z.s.
14. 01. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Sandra Trněná, Jihlavská 1121, Havlíčkův Brod
14. 01. 2019 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - ZTV PRO 18 RD Lípa - objekt SO 01 - KOMUNIKACE
14. 01. 2019 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpčtu města - Aktivní Perknov, z.s.
12. 01. 2019 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - Orel jednota Havlíčkův Brod
12. 01. 2019 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpčtu města - Aktivní Perknov, z.s.
11. 01. 2019 Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu: "Zvýšení kvality a efektivity přírodovědných a technických předmětů na ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova č.p. 2941
11. 01. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 149c ulice Vagonova v obci Havlíčkův Brod v rozsahu dle grafické přílohy
11. 01. 2019 Zahájení řízení o Změně č. 2 ÚP Kámen
10. 01. 2019 Záměr změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 12.11.2010, ve znění pozdějších dodatků, na pronájem části pozemku p.p. č. 1777/53 v k.ú. Havlíčkův Brod
10. 01. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby: Herálec - posílení vodovodu z Plačkova
10. 01. 2019 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - ZTV PRO 18 RD LÍPA
09. 01. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Jiří Pelcl, Žižkova 701, Havlíčkův Brod
09. 01. 2019 Výzva k vyjádření k podanému odvolání - "I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat"
09. 01. 2019 Výzva - Doprava v klidu, ul. Ledečská, Havlíčkův Brod
09. 01. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Josef Čalik, Jana Čaliková, Havířská 208, Havlíčkův Brod
09. 01. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Lukáš Podrázský, Havířská 208, Havlíčkův Brod
08. 01. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci 24b ulice P.F.Ledvinky v obci Havlíčkův Brod v rozsahu dle grafické přílohy
08. 01. 2019 Dražební vyhláška 1165/N
07. 01. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby - Jihlava, Pávov, rekonstrukce veřejného osvětlení
07. 01. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Havlíčkobrodská o.p.s., Čechova 3814, 580 01 Havlíčkův Brod
04. 01. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v majetku společnosti Shell Czech Republic a.s., dle grafické přílohy

XML