Město Havlíčkův brod

Okresní město
Okres Havlíčkův brod

http://muhb.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 57
580 01 Havlíčkův Brod

Datová schránka: 5uvbfub
E-mail: posta@muhb.cz, epodatelna@muhb.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 07. 2021 Opatření obecné povahy - dočasný zákaz používání vody ke koupání rybník Kachlička
30. 07. 2021 Odstávka vodovodu Havlíčkův Brod 4.8.2021
30. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích č. 5b a 24c v Havlíčkově Brodě v kř. ul. Bratříků a Chelčického, dle grafické přílohy
30. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/03815 a vybraných MK v k.ú. Pohled a v k.ú. Dlouhá Ves, dle grafické přílohy
28. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 144d v Havlíčkově Brodě v ul. Šubrtova u bytových domů (BD) č.p. 2898-2897, 2892-2891, 2883-2882 a 2860, dle grafické přílohy
28. 07. 2021 Výběrové řízení k uzavření kupní smlouva na prodej nemovité věci v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu
28. 07. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Golčův Jeníkov v ul. Husova, dle grafické přílohy
28. 07. 2021 Darovací smlouva - obec Lužice
28. 07. 2021 Darovací smlouva - městys Moravská Nová Ves
28. 07. 2021 Darovací smlouva - Obec Mikulčice
28. 07. 2021 Dražební vyhláška 68240/N
28. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy na místní komunikaci č. 19b v Havlíčkově Brodě v ul. Na Spravedlnosti, dle grafické přílohy
28. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v Havlíčkově Brodě v ul. Zahradnického, Šubrtova, Sídl. Pražská a Wolkerova, dle grafické přílohy
28. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. II/350, č. III/3507 a č. III/35013 v k.ú. Havlíčkova Borová, k.ú. Modlíkov a k.ú. Přibyslav, dle grafické přílohy
28. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/35010 a vybrané místní komunikaci v Peršíkově, dle grafické přílohy
26. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 23c v obci Pohled v části obce sv. Anna - samoty, dle grafické přílohy
26. 07. 2021 Zahájení řízení o Změně č.5 ÚP Horní Krupá
24. 07. 2021 Oznámení o uložení písemnosti - Vladimíra Radilová, Na Valech 263, Havlíčkův Brod
24. 07. 2021 Oznámení o uložení písemnosti - R. Rajdlová, D. Čuri, I. Lovaš, F. Rajdl, L. Rajdl, Bezručova 585, Havlíčkova Brod
23. 07. 2021 Zahájení řízení o Změně č.4 ÚP Lučice
22. 07. 2021 Povolení - Obec Dolní Krupá - 2. etapa vodovod Chrast
22. 07. 2021 Záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 2260/2 a části pozemku p.p.č. 2260/54, v k.ú. Havlíčkův Brod
21. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích č. 35b, 28b, 167c, 27c a 5b v Havlíčkově Brodě v ul. Trocnovská, Prokopa Holého, Želivského, Jeronýmova a Bratříků, dle grafické přílohy
20. 07. 2021 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - " Skřivánek, vodovod a vodovodní přípojky" vše v k.ú. Okrouhlička
20. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 7c v Havlíčkově Brodě v ul. Bratří Čapků u č.p. 2771, dle grafické přílohy
20. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. III/3472, č. III/34711 a č. III/34713 v k.ú. Lučice, dle grafické přílohy
20. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na vybraných místních komunikacích v Havlíčkově Brodě v ul. Na Spravedlnosti a Na Výšině, dle grafické přílohy
16. 07. 2021 Vyrozumění o možnosti seznámit se s poklady pro vydání rozhodnutí - "V406/407 Kočín - Mírovka, nové vedení 400kV"
16. 07. 2021 Rozhodnutí - společné povolení (U+S): Nástavba šikmé střechy bytového domu Na Výšině 3220 a 3221, Havlíčkův Brod
16. 07. 2021 Záměr výpůjčky nebytových prostor v přízemí objektu čp. 259 v ulici Na Valech v Havlíčkově Brodě - 2 kanceláře s příslušenstvím
15. 07. 2021 Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikací č. II/350 v blízkosti ACO Přibyslav, dle grafické přílohy
15. 07. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci (MK) č. 95c v obci Havlíčkův Brod v ul. Pod Radnicí, dle grafické přílohy
14. 07. 2021 Dokument "Dražební vyhláška 649..." již není dostupný.
14. 07. 2021 Dokument "Dražební vyhláška 645..." již není dostupný.
14. 07. 2021 Dokument "Dražební vyhláška 645..." již není dostupný.
14. 07. 2021 Zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Novostavba obchodního centra Havlíčkův Brod, Stříbrný Dvůr" (2. podání)
14. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 4.8.2021
14. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a silnici č. II/150 v Havlíčkově Brodě, dle grafické přílohy
14. 07. 2021 Záměr pronájmu pozemků p.p.č. 1012/2, p.p.č. 1014/2 a p.p.č 1014/3 v k.ú. Mírovka
14. 07. 2021 Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci (MK) v Golčově Jeníkově v ul. Žižkova, dle grafické přílohy
14. 07. 2021 Oznámení o vydání Změny č. 2 ÚP Radostín
13. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 3.8.2021
13. 07. 2021 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy: Terénní úpravy Havlíčkův Brod
13. 07. 2021 Nařízení Státní veterinární správy - ukončení ochranného pásma tularémie - Vadín
13. 07. 2021 Záměr prodeje části pozemku č. 2457/47 v k.ú. Havlíčkův Brod
12. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 2.8.2021
12. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 2.8.2021
09. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávka el. energie dne 9.7.2021
09. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích silnic II. a III. tříd a vybraných místních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, a to v místě uzavírky, v místech souvisejících s ní a na objízdné trase,
09. 07. 2021 Stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v obci Štoky, dle grafické přílohy

XML