Město Havlíčkův brod

Okresní město
Okres Havlíčkův brod

http://muhb.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 57
580 01 Havlíčkův Brod

Datová schránka: 5uvbfub
E-mail: posta@muhb.cz, epodatelna@muhb.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. II/350, III/03811, III/03814, III/03810 a přilehlých MK, dle přiložené grafické dokumentace
09. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. III/3484, III/3483 a III/1312 u obce Skorkov, dle přiložené grafické dokumentace
09. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. III/3484, III/3483 a přilehlých MK v k.ú. Slavníč, Herálec a Skorkov, dle grafické dokumentace
09. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. III/3489, III/34810 a III/3487 a přilehlých místních komunikacích, dle přiložené grafické dokumentace
08. 07. 2020 Oznámení poplatníkům místního poplatku ze psů a místního poplatku "za komunální odpad" o změnách v placení místních poplatků v roce 2020
08. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. II/131 a III/1311 u obce Štoky, dle přiložené grafické dokumentace
08. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. III/3456 a III/3457 a přilehlých MK v Golčově Jeníkově, dle přiložené grafické dokumentace
08. 07. 2020 Aukční vyhláška 69416/N
07. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 168c v Havlíčkově Brodě v ul. Žižkov II u č.p. 3131-3133,dle grafické přílohy
07. 07. 2020 Nová Ves u Leštiny: odkanalizování obce DČOV + kanalizace - PNV a společné povolení - R
07. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ulice Kyjovská v obci Havlíčkův Brod, dle přiložené grafické přílohy
07. 07. 2020 Projednání návrhu Zprávy č.2 o uplatňování ÚP Věž
03. 07. 2020 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích obce Ždírec, dle grafické přílohy
03. 07. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci (MK) č. 19b v obci Havlíčkův Brod v ulici Na Spravedlnosti u č.p. 3218, dle grafické přílohy
03. 07. 2020 Zahájení řízení o Změně č.5 ÚP Krásná Hora
03. 07. 2020 Zahájení řízení o Změně č.2 ÚP
03. 07. 2020 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na místnsí komunikaci č. 92c ulice Pobřežní v obci Havlíčkův Brod, dle grafické přílohy
03. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci obce Stříbrné Hory, která je v působnosti MěÚ Havlíčkův Brod jako obce s rozšířenou působnostní, dle předložené situace
02. 07. 2020 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy stanovení mstní úpravy provozu na místní komunikaci (MK) č. 178c v Herlifech u čerpací stanice poblíž č.p. 107, dle grafické přílohy
02. 07. 2020 Výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání: B.J. 21 PB - KODUS HAVLÍČKŮV BROD
01. 07. 2020 Golčův Jeníkov: odkanalizování místních částí - PNV + SP
01. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na části silnic č. III/34719 a III/34711 v obci Lučice, dle grafické přílohy
01. 07. 2020 Rozhodutí - dodatečné povolení stavby: Přístavba zahradního domku č.ev.8, Kyjov
01. 07. 2020 Zveřejnění návrhu Změny č.3 ÚP Havlíčkova Borová
01. 07. 2020 Záměr pachtu - p.p.č. 972, p.p.č. 977/1, p.p.č. 977/2, p.p.č. 977/3, p.p.č. 977/4, vše v k.ú. Mírovka
30. 06. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci (MK) č. 198c v Havlíčkově Brodě v ul. Strojírenská a veřejně přístupné komunikaci (VPÚK) - parkovišti u OD Albert, dle grafické přílohy
30. 06. 2020 Oznámení o zahájení správního řízení o žádosti a vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí - "Vodovod, kanalizace KČOV pro obec Podmoky"
30. 06. 2020 Oznámení o uložení písemnosti - Věra Lhotová, Pod Vodárnou 2702, Havlíčkův Brod
30. 06. 2020 Oznámení o uložení písemnosti - Blanka Beránková, Sídliště Pražská 2799, Havlíčkův Brod
30. 06. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci (MK) č. 18b v obci Havlíčkův Brod v ulici Na Spádu, dle grafické přílohy
30. 06. 2020 Záměr směny části pozemku č. 185/1 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za část pozemku č. 2/1, vše v k.ú. Veselice u Havlíčkova Brodu
30. 06. 2020 Záměr prodeje části pozemku č. 5/6 a části pozemku č. 535/1 v k.ú. Jilemník
29. 06. 2020 Záměr směny pozemků č. 174/1 a č. 170/2 v k.ú. Pohled (podíl města Havlíčkův Brod 119/1676) za část pozemku č. 420 v k.ú. Termesivy (podíl 119/1676).
26. 06. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 15b ulice Nádražní v obci Havlíčkův Brod, dle přiložené grafické dokumentace
26. 06. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. II/344, III/3468 a III/34413, dle přiložené grafické dokumentace
24. 06. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v Havlíčkově Brodě v ul. Štáflova, Dobrovského, Horní, Příčná, B. Němcové, U Trojice, dle grafické přílohy
24. 06. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - ze..." již není dostupný.
23. 06. 2020 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města - Orel jednota Havlíčkův Brod
23. 06. 2020 Veřejnoprávní smlouva o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu a o poskytnutí vyrovnávací platby formou dotace na kompenzaci nákladů závauku veřejné služby
23. 06. 2020 Dokument "Dražební vyhláška 654..." již není dostupný.
23. 06. 2020 Záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 546/4 a části pozemku p.p.č. 557/1 oba v k.ú. Havlíčkův Brod
23. 06. 2020 Záměr směny pozemku č. 293/1 v k.ú. Antonínův Dvůr za pozemky č. 637/1, 637/2, 639/2, 640/2, 661/4, 1992/2, 2022/3, 2022/4, 2022/5, 2824/67 a 2825/66 v k.ú. Štoky, č. 456/11, 495/13 a 605 v k.ú. Studénka u Štoků, č. 421/2 v k.ú. Pohled a č. 608/2 v k.ú. S
23. 06. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. II/150, III/34723, III/34719, III/34713 a III/34714, dle grafické přílohy
23. 06. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a silnicích II. a III. tříd, které jsou v působnosti MěÚ Havlíčkův Brod jako obce s rozšířenou působností, dle grafické přílohy
23. 06. 2020 Smlouva o poskytnutí individuální finannčí podpory - Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod, z.s.
18. 06. 2020 Záměr prodeje části pozemku č. 103/1 v k.ú. Perknov
18. 06. 2020 Záměr prodeje částí pozemků č. 2036/12, 2036/13 a 2036/54 vše v k.ú. Havlíčkův Brod
17. 06. 2020 Zásady pro poskytování finančních podpor z rozpočtu Města Havlíčkův Brod ("Zásady")
17. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška města Havlíčkův Brod č. 1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Města Havlíčkův Brod
17. 06. 2020 Dokument "Rozhodnutí o umístění..." již není dostupný.

XML