Město Havlíčkův brod

Okresní město
Okres Havlíčkův brod

http://muhb.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 57
580 01 Havlíčkův Brod

Datová schránka: 5uvbfub
E-mail: posta@muhb.cz, epodatelna@muhb.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 04. 2020 Opatření obecné povahy č. 1/2020 Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
03. 04. 2020 Vydání stavebního povolení na stavbu vodního díla v rámci stavební akce "I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat
03. 04. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/150 v obci Chlístov dle grafické přílohy
03. 04. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích třetích tříd a místních komunikacích v k.ú. Pohled a Dlouhá Ves dle grafické přílohy
03. 04. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích druhých a třetích tříd a místních komunikacích v k.ú. Tis,Kněž a Kámen dle grafické přílohy
03. 04. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/3507 a přilehlých místních komunikacích v k.ú. Havlíčkova Borová dle grafické přílohy
03. 04. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích a místních komunikacích v k.ú. Havlíčkova Borová a Přibyslav dle grafické přílohy
02. 04. 2020 Aktualizované údaje k datu 1.2.2019 o majetku, jehož vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí
02. 04. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/3486 v k.ú. Úsobí dle grafické přílohy
31. 03. 2020 Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu města Havlíčkův Brod za rok 2019
31. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v obci Štoky z důvodu výstaby a rekonstrukce vodovodu dle grafické přílohy
31. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/13116 u obce Štoky dle grafické přílohy
30. 03. 2020 Aukční vyhláška - hrobové zařízení ev.č. 20/A ve vlastnictví obce Kožlí
30. 03. 2020 Dražební vyhláška 43922/2020
30. 03. 2020 Rozhodnutí a seznamy určených škol a školských zařízení určených k vykonávání péče o děti a mládež, k nimž nemohou za nouzového stavu vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce
30. 03. 2020 Záměr výpůjčky pozemku č. 2915/13 v k.ú. Havlíčkův Brod
26. 03. 2020 Dražební vyhláška 43784/N
26. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. II/348, III/3482, III/3487 a přilehlých MK z důvodu výstavby kanalizace a ČOV v obci Herálec, dle grafické přílohy
26. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. II/348, III/3482, III/3487 a přilehlých MK, z důvodu výstavby kanalizace podél silnice č. II/348 v obci Herálec
25. 03. 2020 Projednání návrhu Zprávy č.2 ÚP Žižkovo Pole
24. 03. 2020 Informační povinnost správce daně podle § 56 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“)
23. 03. 2020 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy místní úprava provozu na místní komunikaci (MK) č. 142d v obci Havlíčkův Brod v ulici Bělohradská na stávajícím vyhrazeném parkovišti s kolmým stáním u č.p. 1128, dle grafické přílohy
23. 03. 2020 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy místní úprava provozu na místní komunikaci (MK) č. 3c obci Havlíčkův Brod v ulici Beckovského, dle grafické přílohy
23. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 98c v Havlíčkově Brodě v ul. Pujmanové, dle grafické přílohy
23. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci obce Skuhrov v obci Skuhrov, dle grafické přílohy
20. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravý provozu na místní komunikaci č. 203 v Havlíčkově Brodě v ul. Šupichova u č.p. 4199, dle grafické přílohy
19. 03. 2020 Záměr pronájmu p.p.č. 1012/2, p.p.č. 1014/2, p.p.č. 1014/3 v k.ú. Mírovka
19. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 31b v Havlíčkově Brodě v ul. Strážná, dle grafické přílohy
19. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. III/3484, III/3483 a III/1312 u obce Skorkov, dle grafické přílohy
18. 03. 2020 Dražební vyhláška 42420/N
18. 03. 2020 Dražební vyhláška 42421/N
18. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 119c v Havlíčkově Brodě v ul. Stamicova, dle grafické přílohy
18. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 178c, 122d a silnici III/03814 v Herlifech, dle grafické přílohy
17. 03. 2020 Monitorovací kalendář - Přírodní koupaliště na povrchových vodách v roce 2020 v Kraji Vysočina
17. 03. 2020 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci - parkovišti OD Albert pro výstavbu automyčky v obci Havlíčkův Brod v rozsahu dle grafické přílohy
16. 03. 2020 Oznámení - změna termínu zahájení územního řízení: 3 bytové domy a základní technická a dopravní vybavenost, Havlíčkův Brod, Na Výšině
16. 03. 2020 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
16. 03. 2020 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
16. 03. 2020 Oznámení - změna termínu zahájení územního řízení: Krásná Hora, kabel. vedení nn z TS č. 0030
16. 03. 2020 Oznámení o vydání vymezení zastavěného území obce Boňkov - aktualizace
12. 03. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
12. 03. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
12. 03. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
12. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 137d v Termesivech, dle grafické přílohy
12. 03. 2020 Projednání návrhu Zprávy č.2 ÚP Žižkovo Pole
11. 03. 2020 Dokument "Dražební vyhláška 410..." již není dostupný.
11. 03. 2020 Oznámení zahájení společného řízení - stanoviska: Stavební úpravy zpevněných ploch ul. Šubrtova, Havl. Brod - BD č.p. 2860, BD č.p. 2882-2883, BD č.p. 2891-2892, BD č.p. 2897-2898, Havlíčkův Brod
11. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/350, dle grafické přílohy
11. 03. 2020 Rozhodnutí - stavební povolení: Stavební úpravy parkoviště Žižkov II
10. 03. 2020 Rozhodnutí - prodloužení platnosti územního rozhodnutí: VO ul. Břevnická

XML