Město Havlíčkův brod

Okresní město
Okres Havlíčkův brod

http://muhb.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 57
580 01 Havlíčkův Brod

Datová schránka: 5uvbfub
E-mail: posta@muhb.cz, epodatelna@muhb.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. Malinského a ul. Ronovská v Přibyslavi, dle přiložené grafické dokumentace
13. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/150 a přilehlých místních komunikacích a silnicích třetích tříd v Havlíčkově Brodě, dle grafické přílohy
13. 09. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení: Stavební úpravy místní komunikace - ulice Kyjovská, Havlíčkův Brod (SO 101 - komunikaci a chodníky, SO 302 - dešťová kanalizace)
12. 09. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 138c v obci Havlíčkův Brod v ulici U Stadionu v rozsahu dle grafické přílohy
11. 09. 2019 Záměr směny části pozemku č. 3119/16 za část pozemku č. 3119/20 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod, vše v k.ú. Havlíčkův Brod
11. 09. 2019 Záměr směny části pozemku č. 4278 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za části pozemků č. 1959/4 a 1951/1 vše v k.ú. Havlíčkův Brod
11. 09. 2019 Záměr prodeje pozemku č. 584/7 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu
10. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích třetích tříd a místních komunikacích v k.ú. Tis a Kněž, dle grafické přílohy
10. 09. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Jaroslav Prchal, Rozsochatec 73
10. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 182c a veřejně přístupné účelové komunikaci (VPÚK) v Květnově, dle grafické přílohy
10. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 24c v Havlíčkově Brodě v ul. Chelčického, dle grafické přílohy
10. 09. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy místní úpravy provozu na místní komunikaci (MK) č. 22b v obci Havlíčkův Brod v ulici Na Výšině u č.p. 3244 v rozsahu dle grafické přílohy č. 1-3
10. 09. 2019 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy: sociální bydlení Herálec
10. 09. 2019 Rozhodnutí - uzavírka a objížďka pro akci "Svatováclavská pouť 2019"
09. 09. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci (MK) č. 34b v obci Havlíčkův Brod v ulici Šubrtova u bytových domů č.p. 2856, 2849, 2841 a 2837, v rozsahu dle grafické přílohy č. 1-3
09. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 34b v Havlíčkově Brodě v ul. Šubrtova, dle grafické přílohy
09. 09. 2019 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy: Posklizňová linka Horní Krupá
09. 09. 2019 Dražební vyhláška 61632/N
09. 09. 2019 Dražební vyhláška 61424/N
09. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 190c a silnici III/3489 ve Šmolovech u č.p. 47, dle grafické přílohy
06. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/1500 a přilehlých místních komunikacích v Havl. Brodě
05. 09. 2019 Dražební vyhláška 61103/N
05. 09. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 65d - cesta k novému hřbitovu v obci Havlíčkův Brod v rozsahu dle grafické přílohy
05. 09. 2019 Výběrové řízení na obsazení místa úředníka na úseku kontroly a správních činností a odboru Živnostenský úřad MěÚ Havlíčkův Brod
05. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 155c a silnici II/150 v Havlíčkově Brodě v ul. V Sadech a Žižkova, dle grafické přílohy
04. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy na silnici č. II/344 v obci Rozsochatec, dle přiložené grafické dokumentace
04. 09. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Karel Juhaňák, Žižkov II 1202, Havlíčkův Brod
04. 09. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Antonín Tichý, Sídliště Pražská 2796, Havlíčkův Brod
04. 09. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Roman Melichárek, Reynkova 3250, Havlíčkův Brod
04. 09. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Mirek Havel, Sídliště Pražská 2799, Havlíčkův Brod
04. 09. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Daniela Godlová, Sídliště Pražská 2781, Havlíčkův Brod + její nezletilé děti
04. 09. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Pavel Godla, Sídliště Pražská 2781, Havlíčkův Brod
04. 09. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Dominika Kurejová, Kokořínská 2475, Havlíčkův Brod
04. 09. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Julie Kalejová, Kokořínská 2475, Erik Kurej, Kokořínská 2475, Havlíčkův Brod
03. 09. 2019 Výběrové řízení na obsazení místa úředníka na úseku kontroly a správních činností a odboru Živnostenský úřad MěÚ Havlíčkův Brod
03. 09. 2019 Aukční vyhláška - televizor zn. SHARP LC-26D44E-GY
03. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích č. 190c ve Šmolovech, dle grafické přílohy
03. 09. 2019 Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi movitého majetku - motorového vozidla
02. 09. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Havlíčkobrodská o.p.s., Čechova 3814, 580 01 Havlíčkův Brod 1
02. 09. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 05/2018 dne 10. 19. 2019
30. 08. 2019 Dražební vyhláška 59979/N
30. 08. 2019 Opatření obecné povahy , kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019
30. 08. 2019 Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 9.9.2019 od 14.30
29. 08. 2019 Doručení veřejnou vyhláškou: Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání na stavu Reko VTL Havlíčkův Brod - Květnov
28. 08. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/350 v obci Šlapanov, dle přiložené dokumentace
28. 08. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 60c v Havlíčkově Brodě v ul. Na Ostrobě, dle grafické přílohy
27. 08. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení: Stavební úpravy části Havlíčkovy ulice, Havlíčkův Brod, SO - 101 - komunikace a chodníky
27. 08. 2019 Dokument "Dražební vyhláška 586..." již není dostupný.
26. 08. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby: Vrtná studna, Havlíčkův Brod, Šmolovy
23. 08. 2019 Oznámení o vydání opatření obecné povahy, Změny č. 1 ÚP Žižkovo Pole

XML