Město Havlíčkův brod

Okresní město
Okres Havlíčkův brod

http://muhb.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 57
580 01 Havlíčkův Brod

Datová schránka: 5uvbfub
E-mail: posta@muhb.cz, epodatelna@muhb.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 100c v Havlíčkově Brodě v ul. Roháče z Dubé u č.p. 1053, dle grafické přílohy
25. 09. 2020 Stanovení ochranného pásma vodního zdroje I. stupně pro zdroj podzemní vody - vrtané studny HGO-2 na části pozemku 1532 v k.ú. Lučice
25. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacíh města Havlíčkův Brod č.37b v Havlíčkově Brodě v ul. U Nové silnice a č. 185c v obci Novotnův Dvůr, dle grafické přílohy
24. 09. 2020 Dražební vyhláška 99221/N
24. 09. 2020 Rozhodnutí o umístění stavby: Bratroňov, kabelové vedení nn, Krásná Hora
24. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 126c v Havlíčkově Brodě v ul. Tomanova u č.p. 324, dle grafické přílohy
24. 09. 2020 Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti: Rekonstrukce místní komunikace, napojení na zónu Rozkošská - ul. Havlíčkova, SO 101 - komunikace a chodníky, Havlíčkův Brod
24. 09. 2020 Volební stanoviště pro voliče, kteří jsou v karanténě nebo izolaci
23. 09. 2020 Doručení veřejnou vyhláškou: možnost vyjádřit se - Golčův Jeníkov - intenzifikace ČOV - ZŘ
23. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích č. 86d a 76d v Havlíčkově Brodě na cyklostezkách u a za KD Ostrov, dle grafické přílohy
23. 09. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích (MK) č. 25c a 9b v obci Havlíčkův Brod v ulici Jahodova a Husova, dle grafické přílohy
23. 09. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích (MK) č. 31b, 104c, 39b, 30c v obci Havlíčkův Brod v ulici Strážná, Sekaninova, Waldhauserova a Jiráskova, dle grafické přílohy
23. 09. 2020 Oznámení o vydání Změny č.2 ÚP Úsobí
22. 09. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci (MK) č. 107c v obci Havlíčkův Brod v ulici Sídliště Pražská u č.p. 2893 (OSSZ), dle grafické přílohy
22. 09. 2020 Oznámení o uložení písemnosti - Daniela Mášová, Ledečská 3025, Havlíčkův Brod
22. 09. 2020 Záměr pronájmu p.p.č. 854/38 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu
21. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/34814 v k.ú. Perknov, dle přiložené dokumentace
21. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v Havlíčkově Brodě v ul. Plovárenská, cyklostezce za KD Ostrov, cyklostezce u Kalinova nábřeží, části ul. V Rámech, Trčkova, Statovojštěská, části Havlíčkova náměstí (od čp. 48 k čp. 93) části u
18. 09. 2020 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ulici u Cihláře čp. 3558 u vjezdu na parkoviště před prodejnou Penny Market v obci Havlíčkův Brod
18. 09. 2020 Výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitých věcí v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu
17. 09. 2020 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
17. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 135c v Havlíčkově Brodě v ul. U Panských, dle grafické přílohy
17. 09. 2020 Záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 634/4 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu
17. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/01837, dle přiložené grafické dokumentace - "Skladovací hala Kyjov - Dvorce"
16. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici první třídy I/38 v místě křižovatky s místní silnicí II/03811 - Novotnův Dvůr - zákaz odbočení na silnici II/03811 v obou směrech
16. 09. 2020 Oznámení zahájení územního řízení: REKO RS Havlíčkův Brod, I závod
16. 09. 2020 Oznámení o zahájení řízení o jednoduchých pozemkových úpravách v k.ú. Květnov
15. 09. 2020 Oznámení plátcům místního poplatku z pobytu
15. 09. 2020 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z důvodu mimořádné události
15. 09. 2020 Dražební vyhláška 94586/N
15. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci (MK) č. 185c a 129d v Havlíčkově Brodě a veřejně přístupné účelové komunikaci a poz. parc. č. 1263/2 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu, dle grafické přílohy
15. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích (MK) v Havlíčkově Brodě v ul. Na Spravedlnosti a Na Výšině, dle grafické přílohy
14. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích č. 22b a 45d v Havlíčkově Brodě v ul. Na Výšině, dle grafické přílohy
14. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 5b v Havlíčkově Brodě v ul. Bratříků, dle grafické přílohy
14. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/3455 v k.ú. Zvěstovice, dle přiložené grafické dokumentace
14. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/348, dle přiložené grafické dokumentace
10. 09. 2020 Záměr prodeje části pozemku č. 1055/3 v k.ú. Havlíčkův Brod
09. 09. 2020 Záměr směny části pozemku č. 511/1 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu za část pozemku č. 2107/1 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu ve vlastnictví města Havlíčkův Brod
09. 09. 2020 Záměr prodeje pozemku č. 3739 v k.ú. Havlíčkův Brod
09. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ulic Žižkova a Jiráskova od č.p. 168 až po č.p. 794 v obci Golčův Jeníkov, dle grafické přílohy
08. 09. 2020 Záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 229/2 v k.ú. Havlíčkův Brod
08. 09. 2020 Obecně závazná vyhláška č.3/2020, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
07. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. II/348, III/3487, III/3488, III/3482 a přilehlých MK od křižovatky se silnicí č. II/348 v obci Herálec po křižovatku se silnicí č. III/3488, dle přiložené grafické přílohy
07. 09. 2020 Zahájení řízení o Změně č. 3 ÚP Lučice
07. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích č. 108c ulic Ledečská a České armády v obci Havlíčkův Brod, dle grafické přílohy
03. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na části silnic č. II/350, III/01838 a místních komunikacích v obci Přibyslav, dle přiložené grafické dokumentace
03. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici první třídy I/19 v Přibyslavi, dle grafické přílohy
02. 09. 2020 Dokument "Dražební vyhláška 883..." již není dostupný.
02. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici druhé třídy č. II/344, dle přiložené grafické dokumentace
02. 09. 2020 Aukční vyhláška 87029

XML