Město Havlíčkův brod

Okresní město
Okres Havlíčkův brod

http://muhb.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 57
580 01 Havlíčkův Brod

Datová schránka: 5uvbfub
E-mail: posta@muhb.cz, epodatelna@muhb.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 03. 2019 Dražební vyhláška
25. 03. 2019 Dražební vyhláška
25. 03. 2019 Uložená písemnost - Marika, Sára a Eliška Beránkovy, Sázavská 579, Havlíčkův Brod
25. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích č. 34d a 22b v Havlíčkově Brodě v ul. U Ciihláře a Na Výšině, del grafické přílohy
25. 03. 2019 Zahájení řízení o Změně č. 2 ÚP Kyjov
25. 03. 2019 Oznámení o vydání Změny č. 1 ÚP Lipnice nad Sázavou
22. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/150, dle grafické přílohy
21. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupové účelové komunikaci na poz. parc. č. 229/2 v k.ú. Havlíčkův Brod v Havlíčkově Brodě v ul. Na Valech u č.p. 160, dle grafické přílohy
21. 03. 2019 Záměr výpůjčky části pozemku pozamková parcela č. 286 v k.ú. Havlíčkův Brod
21. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 31b v Havlíčkově Brodě v ul. Strážná, dle grafické přílohy
21. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 184c v Mírovce, dle grafické přílohy
21. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 184c v Mírovce u č.p. 41 a 22, dle grafické přílohy
21. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a silnicích II. a III. tříd, které jsou v působnosti MěÚ Havlíčkův Brod jako obce s rozšířenou působností, dle přiložené grafické dokumentace
19. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 27b v Havlíčkově Brodě v ul. Práčat u č.p. 942, dle grafické přílohy
19. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích č. 17d a 18d a silnici č. III/03810 v Havlíčkově Brodě v ul. Bělohradská u č.p. 113 (RICO), dle grafické přílohy
18. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v obci Štoky, dle přiložené grafické dokumentace
18. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci silnici č. 190c ve Šmolovech, dle grafické přílohy
17. 03. 2019 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Tis
14. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v Havlíčkově Brodě
14. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a silnici č. II/150 v Havlíčkově Brodě, dle grafické přílohy
14. 03. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci 5c ulice Brigádnická v obci Havlíčkův Brod v rozsahu dle grafické přílohy
14. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 17c v Havlíčkově Brodě na Havlíčkově náměstí, dle grafické přílohy
14. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 38b v Havlíčkově Brodě v ul. Vrchlického u č.p. 2521, dle grafické přílohy
14. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/350 spočívající v umístění přechodného dopravního značení dle přiložené grafické dokumentace
13. 03. 2019 Dražební vyhláška 18594/N
13. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/350 spočívající v umístění přechodného dopravního značení dle přiložené grafické dokumentace
13. 03. 2019 Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu města Havlíčkův Brod za rok 2018
13. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 188c v Suché u Havlíčkova Brodu, dle grafické přílohy
12. 03. 2019 Dražební vyhláška 18457/N
12. 03. 2019 Záměr prodeje části pozemku č. 668/5 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu
12. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 193c a silnici č. III/34579 ve Veselici, dle grafické přílohy
12. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. II/130, III/1303, III/1305, III/33834, dle přiložené grafické dokumentace
11. 03. 2019 Dražební vyhláška 17707/N
11. 03. 2019 Dražební vyhláška 17706/N
11. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. II/130, III/1303, III/1305, III/33834, dle přiložené grafické dokumentace
11. 03. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 02/2019 dne 19.3.2019
08. 03. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby: Optická metropolitní síť Havlíčkův Brod - 38. etapa
07. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Nad Tunelem v Havlíčkově Brodě, spočívající v umístění přechodného dopravního značení/zařízení, dle přiložené grafické dokumentace
07. 03. 2019 Záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 684/4 v k.ú. Havlíčkův Brod
07. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích třetích tříd a místních komunikacích v k.ú. Stupárovice, Skryje, Sirákovice a Golčův Jeníkov, dle přiložené dokumentace
06. 03. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby: Podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací - připojení základnové stanice optickým kabelem, (Perknov, Perknovská, Alšova, Mánesova) Havlíčkův Brod
05. 03. 2019 Dražební vyhláška 16522/N
05. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu v Havlíčkově Brodě na MK ul. Občinská, Břevnická, Jirchářská a Pod Vodárnou, viz, grafická příloha
04. 03. 2019 Rekonstrukce nástupišť č.1, č.4 v žst. Havlíčkův Brod
01. 03. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Tomáš Krejsa, Na Spravedlnosti 3227, Havlíčkův Brod
01. 03. 2019 Aktualizované údaje k datu 1.2.2019 o majetku, jehož vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí
28. 02. 2019 Dražební vyhláška 15334/N
28. 02. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Beránkovi, Sázavská 579, Havlíčkův Brod
27. 02. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby: Havlíčkův Brod, garáž, pan Kozderka - kabelové vedení nn
27. 02. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby: Stavební úpravy parkoviště Žižkov II, Havlíčkův Brod

XML