Město Havlíčkův brod

Okresní město
Okres Havlíčkův brod

http://muhb.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 57
580 01 Havlíčkův Brod

Datová schránka: 5uvbfub
E-mail: posta@muhb.cz, epodatelna@muhb.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2019 Dražební vyhláška 51650/N
22. 07. 2019 Rozhodnutí - stavební povolení: Doprava v klidu, ul. Ledečská, Havlíčkův Brod, SO 01 komunikace, SO 02 kanalizace
22. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 21d a silnici II/150 v Havlíčkově Brodě v ul. Dolní u č.p. 258, dle grafické přílohy
22. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 42b v Havlíčkově Brodě v ul. U Rybníčku, dle grafické přílohy
22. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/3489 v k.ú. Lípa, dle přiložené dokumentace
19. 07. 2019 Oznámení o návrhu opatrení obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích obce Okrouhlice v rozsahu dle grafické přílohy
19. 07. 2019 Projednání návrhu Zprávy č. 3 o uplatňování ÚP Kojetín
18. 07. 2019 Stanovení místní přechodné úpravy provozu na místních komunikacích obce Pohled č. 23c a 14c, dle přiložené dokumentace
18. 07. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci městyse Štoky v obci Štoky v místní části Zvonějov v rozsahu dle grafické přílohy
18. 07. 2019 Dražební vyhláška 50642/N
18. 07. 2019 Zahájení územního řízení: Vrtná trubní studna a vodovodní přípojka, Kyjov č.e. 20
18. 07. 2019 Rozhodnutí: Stavební povolení - oprava chodníku v Riegrově ulici, Golčův Jeníkov
15. 07. 2019 Aukční vyhlášky - televizor zn. SHARP LC-26D44E-GY, zlatý masivní řetízek původně ke kapesním hodnikám se zavěšeným přívěskem - otevírací kulatý medailon
15. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/34814a místní komunikaci v obci Lípa, dle grafické dokumentace
15. 07. 2019 Oznámení o vydání Změny č.1 ÚP Chrtníč
12. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na účelové komunikaci, která je v působnosti MěÚ Havlíčkův Brod jako obce s rozšířenou působností, dle přiložené grafické dokumentace
12. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/351 v obci Přibyslav místní části Dobrá dle přiložené dokumentace
12. 07. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v Havlíčkově Brodě
11. 07. 2019 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání: Optická a metropolitní síť - 3. etapa, Havlíčkův Brod
10. 07. 2019 Dražební vyhláška 48929/N
10. 07. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 7b ulice Čechova v obci Havlíčkův Brod, dle přiložené dokumentace
09. 07. 2019 Dražební vyhláška 48126/N
09. 07. 2019 Zveřejnění vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné v předchozím kalendářním roce
09. 07. 2019 Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy Krásná Hora
09. 07. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení: Bytový dům Rozkošská, Havlíčkův Brod
09. 07. 2019 Záměr směny pozemku č. 2259/208 v k.ú. Havlíčkův Brod za pozemky č. 334/2 a 334/3 v k.ú. Havlíčkův Brod ve vlastnictví města Havlíčkův Brod
09. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 29d v Havlíčkově Brodě v ul. Smetanovo náměstí, dle grafické přílohy
09. 07. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci (MK) č. 19b v obci Havlíčkův Brod v ulici Na Spravedlnosti u č.p. 3207, dle grafické přílohy
09. 07. 2019 Vyhlášení popisu věci - vloupání a krádež bot z bytového domu čp. 1122 v ul. Jihlavská, Havlíčkův Brod
09. 07. 2019 Oznámení o zamýšleném převodu - Seznam pozemků, jejichž vlastnictví státu není doloženo listinnými doklady
04. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška 478..." již není dostupný.
04. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška 478..." již není dostupný.
04. 07. 2019 Oznámení o možnosti převzetí lesních hospodářských osnov
04. 07. 2019 Výběrové řízení na obsazení místa - úředník na odboru sociálních věcí a školství MěÚ v Havlíčkově Brodě (manažer sociálního začleňování dle Memoranda o spolupráci, uzavřeného mezi Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR a Městem Havlíčkův Brod + v
04. 07. 2019 Výběrové řízení na obsazení místa - úředník na odboru sociálních věcí a školství MěÚ v Havlíčkově Brodě (úsek sociálních služeb a prevence - veřejný opatrovník)
04. 07. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
04. 07. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
04. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích druhých a třetích tříd a přilehlých MK v k.ú. Okrouhlice a Veselý Žďár, dle grafické přílohy
03. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. III/3484, III/1312, III/3486, III/1313, III/131 a přilehlých MK v k.ú. Skorkov a Úsobí, dle grafické přílohy
03. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích v České Bělé, dle přiložené dokumentace
03. 07. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
03. 07. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
03. 07. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
03. 07. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
03. 07. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
03. 07. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
03. 07. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
02. 07. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby: Retail park Havlíčkův Brod, Strojírenská
02. 07. 2019 Oznámení zahájení územního řízení: Vrtná studna, Havlíčkův Brod, Šmolovy
02. 07. 2019 Stannovení přechodné úpravy provozu v Havlíčkově Brodě na MK ul. B. Kobzinové a Dobrovského, dle grafické přílohy

XML