Město Havlíčkův brod

Okresní město
Okres Havlíčkův brod

http://muhb.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 57
580 01 Havlíčkův Brod

Datová schránka: 5uvbfub
E-mail: posta@muhb.cz, epodatelna@muhb.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 11. 2022 Zahájení řízení o Změně č. 6 Územního plánu Krásná Hora
26. 11. 2022 Zahájení řízení o Změně č. 12 Územního plánu Havlíčkův Brod
26. 11. 2022 Veřejná vyhláška - zveřejnění Návrhu Změny č. 5 Územního plánu Havlíčkův Brod
26. 11. 2022 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
26. 11. 2022 Smlouva o poskytnutí individuální finanční podpory - Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.
19. 11. 2022 Aktualizované údaje k datu 1. 8. 2022 o majetku, jehož vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí
19. 11. 2022 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění činnosti základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu - Krajská knihovna Vysočiny, příspěvková organizace
19. 11. 2022 Darovací smlouva - Město Spišská Nová Ves
19. 11. 2022 Darovací smlouva - Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
24. 09. 2022 Výzva k odstranění vozidla - zelený Citroen, Rozkošská u čp. 2774
24. 09. 2022 Výzva k odstranění vozidla - stříbrná Suzuki na Sídlišti Pražská
24. 09. 2022 Dokument "Dražební vyhlášky 602..." již není dostupný.
04. 07. 2022 Aukční vyhláška 70777/N
04. 07. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 25. 7. 2022
04. 07. 2022 Veřejná vyhláška: Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/35211 v obci Olešenka, v úseku od č.p. 52 po č.p. 43, v rozsahu dle grafické přílohy
04. 07. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy, Změny č. 4 Územního plánu Přibyslav
04. 07. 2022 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události
04. 07. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/150 ul. Ledečská a vybraných účelových komunikací v Havlíčkově Brodě, dle grafické přílohy
04. 07. 2022 Stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci na poz. parc. č. 3174/7, 3171/25, 3171/24, 3171/7 a 3170/14 v k.ú. Havlíčkův Brod a na místní komunikaci č. 198c v Havlíčkově Brodě v ul. Strojírenská, v rozsahu dle grafické přílohy
04. 07. 2022 Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na silnici první třídy I/38 v cca km 124,315 - 142,680 provozního staničení od křižovatky se silnicí I/34 na ul. Humpolecká v Havlíčkově Brodě po křižovatku se silni
04. 07. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených silnicích III. tříd a vybraných místních komunikacích v místě uzavírky a na objízdné trase, dle grafické přílohy
04. 07. 2022 Oznámení o zahájení územního řízení ke stavbě: Lučice, TS 0729 - směr Skuhrov, vedení knn
04. 07. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 19. 7. 2022
04. 07. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy, Změny č. 8 Územního plánu Havlíčkův Brod
04. 07. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy, Změny č. 11 Územního plánu Havlíčkův Brod
04. 07. 2022 Oznámení o zahájení územního řízení ke stavbě: Lučice, TS 0729 - směr k H. Brodu, vedení knn
04. 07. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na vybraných silnicích II, III. tříd a místních komunikacích v obci Svatý Kříž a dále na objízdných trasách, dle grafické přílohy
04. 07. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích č. 12c, 26b, 7b, 125c a 126c v Havlíčkově Brodě v ul. Dvořácká, U Kasáren, Čechova, Švermova a Tomanova, dle grafické přílohy
04. 07. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na části silnic č. III/03424, III/03422, III/34410 a vybraných místních komunikacích v České Bělé, dle grafické přílohy
04. 07. 2022 Oznámení o zahájení společného řízení na stavbu: Výstavba hromadného parkování - lokalita Na Nebi Havlíčkův Brod
04. 07. 2022 Zahájení řízení o Změně č. 1 ÚP Slavníč
04. 07. 2022 Stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemcích parc.č. 1821/3, 1821/15 v k.ú. Havlíčkův Brod a na místní komunikaci č. 198c v obci Havlíčkův Brod v ul. Strojírenská, v rozsahu dle grafické přílohy
04. 07. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/150 v km 83,670 - 84,680, v úseku od křižovatky sil. č. II/150 ul. Okrouhlická a sil. č. III/34719 ul. Mlýnská po mostek ev. č. 150-023 mezi obcemi Havlíčkův Brod - Chlístov, dle grafické přílohy
04. 07. 2022 Dokument "Rozhodnutí veřejnou v..." již není dostupný.
04. 07. 2022 Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - parkovací plocha na p.p.č. 1771/2 v obci Havlíčkův Brod při křižovatce MK ul. Bratříků a ul. Roháče z Dubé, situované na úrovni domu čp. 1053 (p.p.č. 3344), v rozsahu dle grafické přílohy
04. 07. 2022 Zrušení stanovení místní úpravy provozu na silnici číslo II/350 v křižovatce s místní komunikací (ulice Pelikánova) a na místní komunikaci v ulici Pelikánova v obci Přibyslav, spočívající v instalaci svislého a vodorovného dopravního značení v rozsahu dle
04. 07. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/34723 a vybraných místních komunikacích v obci Veselý Žďár, dle grafické přílohy
16. 06. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 20. 6. 2022
15. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/150 a vybraných místních komunikacích v obci Chlístov, dle grafické přílohy
15. 06. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 16. 6. 2022
15. 06. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 15. 6. 2022
15. 06. 2022 Dokument "Dražební vyhláška 563..." již není dostupný.
14. 06. 2022 Dokument "Dražební vyhláška 636..." již není dostupný.
14. 06. 2022 Zveřejnění návrhu koncepce "Plán dílčího povodí Dyje 2021 - 2027"
13. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a silnici II/150, III/03810 v Havlíčkově Brodě na Havlíčkově náměstí, Smetanově náměstí, v ul. Horní, Dolní, Dobrovského, Husova, Štáflova, Žižkova, Na Ostrově, Nádražní a Jihlavská v rozsahu dle
13. 06. 2022 Záměr výpůjčky pozemku pozemková parcela číslo 674/45 v katastrálním území Havlíčkův Brod konkrétnímu zájemci
13. 06. 2022 Záměr pronájmu částí pozemků pozemková parcela číslo 552/3, 552/9 a 553/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod konkrétním zájemcům
13. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na vybraných veřejně přístupných účelových komunikacích a místních komunikacích při silnici číslo I/38, v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu, dle grafické přílohy
13. 06. 2022 Oznámení opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na silnici první třídy I/34 v cca km 121,000 - 121,200 provozního staničení ve východní části města Havlíčkův Brod od okružní křižovatky silnice I/34 po křižovatku s místní komunikací
13. 06. 2022 Oznámení opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38 v km cca 144,370 - 146,445 v extravilánu města Havlíčkův Brod v jižní části města v místě nové okružní křižovatky v rozsahu grafické přílohy

XML