Město Havlíčkův brod

Okresní město
Okres Havlíčkův brod

http://muhb.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 57
580 01 Havlíčkův Brod

Datová schránka: 5uvbfub
E-mail: posta@muhb.cz, epodatelna@muhb.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 04. 2021 Grantový program - Kulturní aktivity 2021 - 2. kolo
13. 04. 2021 Záměr prodeje části pozemku č. 2745/18 v k.ú. Havlíčkův Brod
13. 04. 2021 Záměr prodeje části pozemku č. 569/12 v k.ú. Termesivy
13. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici první třídy I/38 ulice Masarykova v Havlíčkově Brodě od křižovatky s ulicí Sídliště Pražská po křižovatku s ulicí Husova
13. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. III/34610 - III/3464 - Proseč - III/3463 v územním obvodu MěÚ Havlíčkův Brod jako obce s rozšířenou působností, dle grafické přílohy
12. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/350 v k.ú. Přibyslav - ve směru na obec Malá Losenice, dle grafické přílohy
12. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a na místních komunikacích v územním obvodu MěÚ Havlíčkův Brod jako obce s rozšířenou působností, dle grafické přílohy
12. 04. 2021 Zahájení řízení o Změně č.2 ÚP Radostín
09. 04. 2021 Závěr zjišťovacího řízení - "Terénní úpravy - Havlíčkův Brod"
09. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v ul. Husova, Sídliště Pražská, Dobrovského, Štáflova, Horní, Smetanovo nám., Beckovského, Havlíčkova, a VPÚK u OD Alej v Havlíčkově Brodě.
09. 04. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci (VPÚK) v obci Věž v místní části Leština, dle grafické přílohy
08. 04. 2021 Doplnění oznámení zahájení řízení na stavbu: "Broumova Lhota, č.p. 41-FVE, vedení knn - IV-12-2018700, Krásná Hora, Broumova Lhota"
08. 04. 2021 Stanovení aktualizovaného rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Sázava na území Kraje Vysočina
08. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky el. energie od 9.4. do 16.4.2021
07. 04. 2021 Záměr pachtu na pronájem pozemkových parcel dle KN pozemek p.č. 4 a st. p. č. 51, oba pozemky v k.ú. Jilemník, které tvoří malou vodní nádrž - rybník
07. 04. 2021 Stanovení ochranného pásma vodního zdroje I. stupně - Agro Posázaví
07. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v obci Věž, dle grafické přílohy
06. 04. 2021 Zveřejnění oznámení zahájení zjišťovacího řízení k záměru - "Výstavba překladiště komunálního odpadu pro region Havlíčkův Brod"
06. 04. 2021 Monitorovací kalendář - koupání 2021
06. 04. 2021 Veřejná vyhláška: PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU č.p. 84, Svatý Kříž, Havlíčkův Brod
06. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/34765 v obci Bartoňov, dle grafické přílohy
06. 04. 2021 Záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 546/14 v k.ú. Havlíčkův Brod
06. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a silnicích č. II/130, II/346 v obci Nová Ves u Leštiny a na objízdné trase, dle grafické přílohy
06. 04. 2021 Projednání návrhu zadání Změny č.1 ÚP Olešenka
01. 04. 2021 Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 12.4.2021
31. 03. 2021 Oznámení o uložení písemnosti - Daniel Tecl, část Mírovka 11, Havlíčkův Brod
31. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 113c v Havlíčkově Brodě na Smetanově nám. u č.p. 279, dle grafické přílohy
31. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 17c v Havlíčkově Brodě na Havlíčkově náměstí, dle grafické přílohy
31. 03. 2021 Projednání návrhu Zprávy č.3 ÚP Kyjov
30. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/3447, III/3443 a na místní komunikaci (MK) obce Knyk v místě uzavírky a na objizdné trase, dle grafické přílohy
29. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 1d v Havlíčkově Brodě v ul. Masarykova u budovy č.p. 2841, dle grafické přílohy
29. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci silnici č. 1c v Havlíčkově Brodě - Perknově v ul. Alšova, dle grafické přílohy
29. 03. 2021 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Oplocení, U Školy, Havlíčkův Brod
29. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd, dle grafické přílohy
29. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích č. 181c a 125d a silnici III. třídy v obci Klaneční, dle grafické přílohy
29. 03. 2021 Projednání návrhu Zprávy č.3 ÚP Michalovice
26. 03. 2021 Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 16.4.2021
26. 03. 2021 Dokument "Převzetí stanovení od..." již není dostupný.
26. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/34814 v obci Perknov, dle grafické přílohy
26. 03. 2021 Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu města Havlíčkův Brod za rok 2020
25. 03. 2021 Dokument "Havlíčkův Brod ul. Vr..." již není dostupný.
25. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/351 v České Bělé, dle grafické přílohy
24. 03. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 14.4.2021
24. 03. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
24. 03. 2021 Doručení oznámení zahájení územního řízení na stavbu: "Reko VTL TU Radostín"
24. 03. 2021 Pozvánka k osobnímu jednání - L. Němeček
24. 03. 2021 Návrh opatření obecné povahy - Vyhlášení oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů v obci Horní Krupá
24. 03. 2021 Stanovení místní úpravy provozu na silnici první třídy I/34 Havlíčkův Brod, ul. Humpolecká
24. 03. 2021 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: "Cyklostezka se smíšeným provozem podél silnice III/3443" v k.ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu
23. 03. 2021 Záměr prodeje části pozemku č. 1794/5 v k.ú. Havlíčkův Brod

XML