Město Havlíčkův brod

Okresní město
Okres Havlíčkův brod

http://muhb.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 57
580 01 Havlíčkův Brod

Datová schránka: 5uvbfub
E-mail: posta@muhb.cz, epodatelna@muhb.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 01. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a silnici č. III/3456 v Golčově Jeníkově v ul. Za Pivovarem, Za Parkem a 5. května, dle grafické přílohy
14. 01. 2021 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - TJ Sokol Mírovka, z.s.
14. 01. 2021 Dražební vyhláška 4571/N
14. 01. 2021 Aukční vyhláška 4666/N
13. 01. 2021 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - STAMIC CREATIVE, s.r.o.
13. 01. 2021 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - Michal Prášek
13. 01. 2021 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - BM FITNESS Havlíčkův Brod, z.s.
13. 01. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích č. 195c, 187c v Poděbabech a Občinách, dle grafické přílohy
13. 01. 2021 Oznámení o zahájení správního řízení o žádosti a vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí: "Modlíkov - kanalizace a ČOV"
13. 01. 2021 Nařízení Státní veterinární o mimořádných veterinárních opatřeních k zamezení šíření nebezpečné nákazy - tularémie zajíců v Kraji Vysočina
12. 01. 2021 Výběrové řízení na obsazení místa úředníka na odboru sociálních věcí a školství MěÚ v Havlíčkov Brodě, úsek sociálních služeb a prevence (opatrovník)
12. 01. 2021 Výběrové řízení na obsazení místa úředníka na odboru sociálních věcí a školství MěÚ v Havlíčkově Brodě, úsek sociálně právní ochrany dítěte
12. 01. 2021 Záměr změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 12.11.2010, ve znění pozdějších dodatků, na pronájem části pozemku p.p.č. 1777/53 v k.ú. Havlíčkův Brod
12. 01. 2021 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: Obec Věžnice - stavební úpravy chodníků podél silnice III/3503 na pozemku parc. č. 994/2, 94/2 v k.ú. Dolní Věžnice
11. 01. 2021 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - Oblastní charita Havlíčkův Brod, Mateřské centrum Zvoneček Havlíčkův Brod
11. 01. 2021 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - Tělovýchovná jednota Šmolovy, spolek
11. 01. 2021 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - Orel jednota Havlíčkův Brod
11. 01. 2021 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - "Mladí akordeonisté Havlíčkobrodska, z.s."
11. 01. 2021 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - Jezdecký spolek Havlíčkův Brod
11. 01. 2021 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - FC SLOVAN Havlíčkův Brod, z.s.
11. 01. 2021 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - FC PRAMEN Havlíčkův Brod
11. 01. 2021 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - BK Havlíčkův Brod, z.s.
11. 01. 2021 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - BK Havlíčkův Brod 2019, s.r.o.
11. 01. 2021 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - Aktivní Perknov, z.s.
11. 01. 2021 Zpřístupnění oznámení - "Plán dílčího povodí Dyje 2021-2027"
11. 01. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v Golčově Jeníkově v ul. Žižkova a Jiráskova, dle grafické přílohy
08. 01. 2021 Zahájení řízení o Změně č.2 ÚP Žižkovo Pole
08. 01. 2021 Zahájení řízení o Změně č.8 ÚP Havlíčkův Brod
08. 01. 2021 Zveřejnění oznámení zahájení zjišťovacího řízení k záměru - "Terénní úpravy Havlíčkův Brod"
07. 01. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd, které jsou v působnosti MěÚ Havlíčkův Brod jako obce s rozšířenou působností, dle vzorových schémat
06. 01. 2021 Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) na části k.ú. Poděbaby
06. 01. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 21b v Havlíčkově Brodě v ul. Na Valech, dle grafické přílohy
05. 01. 2021 Dražební vyhláška 468/N
01. 01. 2021 Aktualizované údaje k datu 1.8.2020 o majetku, jehož vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí
29. 12. 2020 Oznámení o zahájení společného řízení na stavbu: "Chodník podél silnice III/34723, Veselý Žďár"
28. 12. 2020 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení: "Obec Ždírec, splašková kanalizace, etapa II, oddílná kanalizace obce"
23. 12. 2020 Záměr prodeje věcného práva stavby na pozemcích č. 942/12, 1003/17, 1003/138, 1003/146 a 1003/147, v k.ú. Havlíčkův Brod
23. 12. 2020 Společné povolení - stavba vodního díla: "Přeložka vodovodu Herálec"
23. 12. 2020 Oznámení zahájení zjišťovacího řízení koncepce "Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z: Aktualizace 2020"
23. 12. 2020 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
18. 12. 2020 Záměr převodu pozemku st.č. 209, pozemku st.č. 227 a pozemku č. 1827 vše v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu, části pozemku č. 448/3 a části pozemku č. 578/1 vše v k.ú. Poděbaby a pozemku st.č. 20 v k.ú. Zbožice
18. 12. 2020 Zahájení řízení o Změně č.1 ÚP Hurtova Lhota
17. 12. 2020 Zveřejnění záměru převodu pozemků st.č. 209, pozemku st.č. 227 a pozemku č. 1827 vše v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu, části pozemku č. 448/3 a části pozemku č. 578/1 vše v k.ú. Poděbaby a pozemku st.č. 20 v k.ú. Zbožice proti vydaným akciím
17. 12. 2020 Záměr prodeje části pozemku č. 58/35 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu
17. 12. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 15b v Havlíčkově Brodě v ul. Nádražní, dle grafické přílohy
16. 12. 2020 Záměr prodeje pozemku č. 250/1 v k.ú. Poděbaby
16. 12. 2020 Záměr prodeje části pozemku č. 1897/2 v k.ú. Havlíčkův Brod
16. 12. 2020 Oznámení o vydání Změny č.5 ÚP Krásná Hora
15. 12. 2020 Grantový program - Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2021
15. 12. 2020 Grantový program - Havlíčkobrodské kulturní léto 2021

XML