Město Havlíčkův brod

Okresní město
Okres Havlíčkův brod

http://muhb.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 57
580 01 Havlíčkův Brod

Datová schránka: 5uvbfub
E-mail: posta@muhb.cz, epodatelna@muhb.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 12. 2019 Zahájení řízení o Změně č.6 ÚP Havlíčkův Brod
05. 12. 2019 Záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 684/4 v k.ú. Havlíčkův Brod
05. 12. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/3484 v k.ú. Skorkov, dle grafické přílohy
05. 12. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy stanovení místní úpravy na místních komunikacích (MK) č. 139c a 77d v obci Havlíčkův Brod v ulici U sv. Jána a Plovárenská, dle grafické přílohy
04. 12. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích č. 92c a 112d a silnici č. II/150 a III/03810 v Havlíčkově Brodě v ul. Pobřežní, Nádražní a Dolní, dle grafické přílohy
04. 12. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 7d v Havlíčkově Brodě v ul. Žižkova u č.p. 566, dle grafické přílohy
04. 12. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci obce Havlíčkův Brod, dle grafické přílohy
03. 12. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Havlíčkobrodská o.p.s., Čehova 3814, 580 01 Havlíčkův Brod
03. 12. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci (MK) č. 3b v obci Havlíčkův Brod v ulici Bezručova proti č.p. 395, dle grafické přílohy
03. 12. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci (MK) č. 8c v obci Havlíčkův Brod v ulici Burešova, dle grafické přílohy
03. 12. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Ing. Zdeňka Kabátková, CSc., U Stadionu 2013, Havlíčkův Brod
03. 12. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Michal Šandera, Na Spravedlnosti 3228, Havlíčkův Brod
02. 12. 2019 Železniční jízdní řád pro období 2019/2020
02. 12. 2019 Železniční jízdní řád pro období 2019/2020
29. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd, které jsou v působnosti MěÚ Havlíčkův Brod jako obce s rozšířenou působností, dle grafické přílohy
29. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 29b v Havlíčkově Brodě v ul. Reynkova, dle grafické přílohy
28. 11. 2019 Dražební vyhláška 116687/N
28. 11. 2019 Oznámení o návrhu opatření místní úpravy provozu na místní komunikaci (MK) č. 19b v Havlíčkově Brodě v ulici Na Spravedlnosti u č.p. 3207, dle grafické přílohy č. 1-3
28. 11. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v k.ú. Petrkov (na konci zastavěné části ve směru Dolík), dle grafické přílohy
28. 11. 2019 Rozhodnutí - stavební povolení: II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní, SO 121 - Komunikace, SO 221 - Most ev.č. 4035 v ul. Žižkova, Havlíčkův Brod, Dolní, Na Ostrově, Na Valech, Žižkova
27. 11. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v majetku žadatele prostoru křižovatky se silnici č. I/38 po větrnou elektrárnu v k.ú. Kámen mezi obcemi Kámen a Habry v rozsahu dle grafické přílohy
26. 11. 2019 Rozhodnutí - stavební povolení: ZTV Žižkovo Pole, SO 01 Komunikace, SO 02 Kanalizace (odvodnění komunikace), Žižkovo Pole
22. 11. 2019 Zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu města H. Brod 2021-22
22. 11. 2019 Zveřejnění Návrhu rozpočtu města H. Brod pro rok 2020
21. 11. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci (MK) č. 202c v obci Havlíčkův Brod v ulici Bechyňova, v rozsahu dle grafické přílohy č.1
21. 11. 2019 Aukční vyhláška 109927/N
20. 11. 2019 Dokument "Dražební vyhláška 107..." již není dostupný.
20. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/3457 v Golčově Jeníkově, dle grafické přílohy
20. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích č. 60c a 213c v Havlíčkově Brodě v ul. Na Ostrově, dle grafické přílohy
20. 11. 2019 Oznámení o vydání Změny č. 3 ÚP Okrouhlice
19. 11. 2019 Výběrové řízení na obsazení místa pracovníka odboru rozvoje města MěÚ Havlíčkův Brod - úseku památkové péče
19. 11. 2019 Opakované oznámení zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání: KODUS Havlíčkův Brod, bytový dům, Na Poříčí, Havlíčkův Brod
18. 11. 2019 Zahájení řízení o ÚP Golčův Jeníkov + Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Golčův Jeníkov na udržitelný rozvoj území
18. 11. 2019 Oznámení o zahájení řízení aktualizace vymezení zastavěného území obce Boňkov
15. 11. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/03810 ulice Mírová v obci Havlíčkův Brod, dle grafické přílohy
15. 11. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
15. 11. 2019 Oznámení o zahájení aktualizce bonitových půdně ekologických jednotek (BPEJ) - zahájení aktualizace BPEJ na části katastrálního území Poděbaby
15. 11. 2019 Zahájení řízení o Změně č.3 ÚP Veselý Žďár
14. 11. 2019 Záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 554/1 v k.ú. Poděbaby
14. 11. 2019 Dokument "Rozhodnutí o změně st..." již není dostupný.
14. 11. 2019 Záměr prodeje částí pozemku č. 1225, 1040/2 a 2008 vše v k.ú. Mírovka
12. 11. 2019 Rozhodnutí - stavební povolení: Stavební úpravy Havlíčkovy ulice, SO 101 - komunikace a chodníky, Havlíčkův Brod
12. 11. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
11. 11. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
11. 11. 2019 Aukční vyhláška 99171/N
08. 11. 2019 Dokument "Dražební vyhláška 994..." již není dostupný.
08. 11. 2019 Dokument "Dražební vyhláška 994..." již není dostupný.
08. 11. 2019 Dokument "Dražební vyhláška 994..." již není dostupný.
08. 11. 2019 Dokument "Dražební vyhláška 994..." již není dostupný.
08. 11. 2019 Dokument "Dražební vyhláška 994..." již není dostupný.

XML