Město Havlíčkův brod

Okresní město
Okres Havlíčkův brod

http://muhb.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 57
580 01 Havlíčkův Brod

Datová schránka: 5uvbfub
E-mail: posta@muhb.cz, epodatelna@muhb.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 01. 2020 Aukční vyhláška 18168/N
22. 01. 2020 Záměr převodu vlastnictví pozemků souhlasným prohlášením a to pozemků č. 121/27, 121/28, 121/29, 121/30, 121/31, 121/32, 121/33, 121/44 v k.ú. Havlíčkův Brod
21. 01. 2020 Rozhodnutí - Dokončení splaškové kanalizace pro obec Podmoky
20. 01. 2020 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - TSM FANATIC
20. 01. 2020 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - TJ SOKOL MÍROVKA, z.s.
20. 01. 2020 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - Tenisový klub Havlíčkův Brod, z.s.
20. 01. 2020 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Oblastní výbor Havlíčkův Brod p.s.
20. 01. 2020 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - CENTRUM VYSOČINA, o.p.s.
20. 01. 2020 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - ADIVADLO z.s.
20. 01. 2020 Dražební vyhláška 14642/N
20. 01. 2020 Řízení o žalobě proti rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR
20. 01. 2020 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání: Odkanalizování místní části Herlify, Havlíčkův Brod
20. 01. 2020 Zveřejnění návrhu Změny č.3 ÚP Přibyslav
17. 01. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou a objízdnou trasou z důvodu pořádání akce "36. ročník silničního běhu městem Jarmily Kratochvílové", dle předložené situace
17. 01. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci (MK) č. 19b v Havlíčkově Brodě v ulici Na Spravedlnosti u č.p. 3207, dle grafické přílohy
17. 01. 2020 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 8c v obci Havlíčkův Brod v ulici Burešova, dle grafické přílohy
16. 01. 2020 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - Tělocvičná jednota Sokol Havlíčkův Brod
16. 01. 2020 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - STAMIC CREATIVE, s.r.o.
16. 01. 2020 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - Orel jednota Havlíčkův Brod
16. 01. 2020 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - KD Ostrov s.r.o.
16. 01. 2020 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - Kalamajka foklorní soubot Havlíčkův Brod
16. 01. 2020 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - BM FITNESS Havlíčkův Brod, z.s.
16. 01. 2020 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - Aeroklub Havlíčkův Brod, z.s.
16. 01. 2020 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod, z.s.
16. 01. 2020 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - Tělovýchovná jednota Šmolovy, spolek
16. 01. 2020 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - Michal Prášek
16. 01. 2020 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - Jezdecký spolek Havlíčkův Brod
16. 01. 2020 Rozhodnutí - povolení kanalizace a ČOV - PNV + SP Věž
16. 01. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích č. 113c, 17c, 2a a 1a v Havlíčkově Brodě na Smetanově a Havlíčkově náměstí, v ulici Horní a Dolní, dle grafické přílohy
16. 01. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 7d v Havlíčkově Brodě v ul. Žižkova, dle grafické přílohy
14. 01. 2020 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace - FC SLOVAN Havlíčkův Brod z.s.
14. 01. 2020 Oznámení zahájení řízení o odstranění stavby - odstranění stavby veřejného osvětlení pro uskutečnění záměru "Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever"
14. 01. 2020 Rozhodnutí - stavební povolení: I/38 Havlíčkův Brod - JV obchvat, Havlíčkův Brod
13. 01. 2020 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - HB Ostrov, z.s.
13. 01. 2020 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - BK Havlíčkův Brod, z.s.
13. 01. 2020 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - BK Havlíčkův Brod 2019, s.r.o.
13. 01. 2020 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - Aktivní Perknov, z.s.
13. 01. 2020 Dražební vyhláška 6936/N
13. 01. 2020 Výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitých věcí v k.ú. Havlíčkův Brod
13. 01. 2020 Oznámení zahájení územního řízení: "Rozšíření trojelbusové dopravy Jihlava-sever"
13. 01. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci (MK) č. 202c v obci Havlíčkův Brod v ulici Bechyňova, dle grafické přílohy č.1
09. 01. 2020 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - Smíšený pěvecký sbor Jasoň, z.s.
09. 01. 2020 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - Prímadonky, z.s
09. 01. 2020 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - Oblastní charita Havlíčkův Brod, Mateřské centrum Zvoneček Havlíčkův Brod
09. 01. 2020 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - "Mladí akordeonisté Havlíčkobrodska, z.s."
09. 01. 2020 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - JC Event s.r.o.
09. 01. 2020 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - HB SKI TEAM z.s.
09. 01. 2020 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - FC SLOVAN Havlíčkův Brod, z.s.
09. 01. 2020 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - FC PRAMEN Havlíčkův Brod
09. 01. 2020 Oznámení zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Strategie rozvoje Kraje Vysočina - aktualizace na období 2021-2027"

XML