Město Ústí nad Orlicí

Okresní město
Okres Ústí nad Orlicí

http://ustinadorlici.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16
562 01 Ústí nad Orlicí

Datová schránka: bxcbwmg
E-mail: podatelna@muuo.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 03. 2023 Oznámení o plánované odstávce el. energie - U Tří mostů, Dlouhá Třebová a v obci Hylváty v ulicích Andělov, Janderova, Krátká, Lanškrounská, Poříční, Sluneční atd. Oznámení o plánované odstávce el. energie - U Tří mostů, Dlouhá Třebová a v obci Hylváty v ulicích Andělov, Janderova, Krátká, Lanškrounská, Poříční, Sluneční atd.
28. 03. 2023 Přehled usnesení z 17. schůze Rady města Ústí nad Orlicí VH KTUO ze dne 27. 3. 2023 Přehled usnesení z 17. schůze Rady města Ústí nad Orlicí VH KTUO ze dne 27. 3. 2023
28. 03. 2023 Přehled usnesení z 16. schůze Rady města Ústí nad Orlicí VH Tepvos ze dne 27. 3. 2023 Přehled usnesení z 16. schůze Rady města Ústí nad Orlicí VH Tepvos ze dne 27. 3. 2023
27. 03. 2023 VV - Rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací do kategorie IV. třídy VV - Rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací do kategorie IV. třídy
27. 03. 2023 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu - parkoviště ul. Hřbitovní v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu - parkoviště ul. Hřbitovní v Ústí nad Orlicí
27. 03. 2023 Oznámení o plánované odstávce el. energie - část obce Horní Houžovec a Knapovec Oznámení o plánované odstávce el. energie - část obce Horní Houžovec a Knapovec
24. 03. 2023 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na ul. M.J.Kociana, Hakenova, Lochmanova, Písečník, Špindlerova, Jiráskova, nám. Svobody a Letohradská v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na ul. M.J.Kociana, Hakenova, Lochmanova, Písečník, Špindlerova, Jiráskova, nám. Svobody a Letohradská v Ústí nad Orlicí
24. 03. 2023 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na sil. I/14 v obci Dolní Libchavy VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na sil. I/14 v obci Dolní Libchavy
24. 03. 2023 VV - Rozhodnutí o udělení povolení k provedení vodního díla - "Obytná zóna - Nová Dukla – SO-02 Vodovodní řady, SO-03 Kanalizační stoky – splaškové, jednotné a výtlačné" VV - Rozhodnutí o udělení povolení k provedení vodního díla - "Obytná zóna - Nová Dukla – SO-02 Vodovodní řady, SO-03 Kanalizační stoky – splaškové, jednotné a výtlačné"
23. 03. 2023 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích - Ústí nad Orlicí, Černovíře, Dolním a Horním Houžovci, Hylvátech, Gerharticích, Kerharticích, Knapovci a Oldřichovicích VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích - Ústí nad Orlicí, Černovíře, Dolním a Horním Houžovci, Hylvátech, Gerharticích, Kerharticích, Knapovci a Oldřichovicích
23. 03. 2023 Oznámení o plánované odstávce el. energie - ul. Dělnická č. p. 199, 219, 561, 1405 v Ústí nad Orlicí Oznámení o plánované odstávce el. energie - ul. Dělnická č. p. 199, 219, 561, 1405 v Ústí nad Orlicí
23. 03. 2023 Vyhlášení konkursu na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele PO Základní školy a mateřské školy České Libchavy Vyhlášení konkursu na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele PO Základní školy a mateřské školy České Libchavy
22. 03. 2023 Výběrové řízení č. 4/2023 na obsazení pracovního místa referent/ka finančního odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí Výběrové řízení č. 4/2023 na obsazení pracovního místa referent/ka finančního odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí
22. 03. 2023 Záměr změny v nájemním vztahu - pronájem plechových lemů na podchodech v Ústí nad Orlicí Záměr změny v nájemním vztahu - pronájem plechových lemů na podchodech v Ústí nad Orlicí
22. 03. 2023 Záměr změny v nájemním vztahu - část p.p.č. 969/13 v Ústí nad Orlicí Záměr změny v nájemním vztahu - část p.p.č. 969/13 v Ústí nad Orlicí
22. 03. 2023 Záměr změny v nájemním vztahu - část p.p.č. 806/5 v Ústí nad Orlicí Záměr změny v nájemním vztahu - část p.p.č. 806/5 v Ústí nad Orlicí
22. 03. 2023 Záměr změny v nájemním vztahu - část p.p.č. 590/2 v Ústí nad Orlicí Záměr změny v nájemním vztahu - část p.p.č. 590/2 v Ústí nad Orlicí
22. 03. 2023 Záměr změny v nájemním vztahu - část p.p.č. 1056/1 v Ústí nad Orlicí Záměr změny v nájemním vztahu - část p.p.č. 1056/1 v Ústí nad Orlicí
22. 03. 2023 Záměr změny v nájemním vztahu - část p.p.č. 43/10 a 43/38 v Ústí nad Orlicí Záměr změny v nájemním vztahu - část p.p.č. 43/10 a 43/38 v Ústí nad Orlicí
22. 03. 2023 VV - Rozhodnutí o udělení povolení k provedení vodního díla „Obytná zóna - Nová Dukla - SO 301 Dešťová kanalizace“ VV - Rozhodnutí o udělení povolení k provedení vodního díla „Obytná zóna - Nová Dukla - SO 301 Dešťová kanalizace“
21. 03. 2023 Záměr prodeje další části p.p.č. 855/11 v k.ú. Hylváty Záměr prodeje další části p.p.č. 855/11 v k.ú. Hylváty
21. 03. 2023 Záměr prodeje části p.p.č. 855/11 v k.ú. Hylváty Záměr prodeje části p.p.č. 855/11 v k.ú. Hylváty
21. 03. 2023 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu realizace stavby „Modernizace silnice II/312 České Libchavy – Rozsocha“ VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu realizace stavby „Modernizace silnice II/312 České Libchavy – Rozsocha“
21. 03. 2023 Oznámení o plánované odstávce el. energie - část obce Dolní a Horní Houžovec Oznámení o plánované odstávce el. energie - část obce Dolní a Horní Houžovec
21. 03. 2023 Přehled usnesení z 15. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 20. 3. 2023 Přehled usnesení z 15. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 20. 3. 2023
21. 03. 2023 VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na ul. 17.listopadu, Lochmanova a Floriana Hernycha v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na ul. 17.listopadu, Lochmanova a Floriana Hernycha v Ústí nad Orlicí
21. 03. 2023 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/31713, sil. III/31712 a v obci Voděrady VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/31713, sil. III/31712 a v obci Voděrady
21. 03. 2023 Veřejná nabídka nemovitých věcí určených k vydání oprávněným osobám podle zákona č. 229/1991 Sb., zákon o půdě - k.ú. Knapovec Veřejná nabídka nemovitých věcí určených k vydání oprávněným osobám podle zákona č. 229/1991 Sb., zákon o půdě - k.ú. Knapovec
17. 03. 2023 VV - OOP oznámení návrhu stanovení místní úpravy provozu na sil. III/3123 ul. Žerotínova a v přilehlých ulicích v obci Brandýs nad Orlicí VV - OOP oznámení návrhu stanovení místní úpravy provozu na sil. III/3123 ul. Žerotínova a v přilehlých ulicích v obci Brandýs nad Orlicí
16. 03. 2023 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou silnice II/315 v obci Ústí nad Orlicí - Kerhartice VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou silnice II/315 v obci Ústí nad Orlicí - Kerhartice
16. 03. 2023 Oznámení nálezu - pořadové číslo 12/2023 (mobilní telefon) Oznámení nálezu - pořadové číslo 12/2023 (mobilní telefon)
16. 03. 2023 Oznámení o plánované odstávce el. energie - část obce Hylváty (Andělov, Janderova, Krátká, Lanškrounská, Poříční, Sluneční, Švermova, Třebovská, Za Vodou) a v Dlouhé Třebové, U Tří mostů č.p. 27 Oznámení o plánované odstávce el. energie - část obce Hylváty (Andělov, Janderova, Krátká, Lanškrounská, Poříční, Sluneční, Švermova, Třebovská, Za Vodou) a v Dlouhé Třebové, U Tří mostů č.p. 27
16. 03. 2023 Oznámení nálezu - pořadové číslo 11/2023 (2 ks klíčů) Oznámení nálezu - pořadové číslo 11/2023 (2 ks klíčů)
16. 03. 2023 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Na Štěpnici v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Na Štěpnici v Ústí nad Orlicí
15. 03. 2023 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II/360 ul. Letohradská a na dalších ulicích v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II/360 ul. Letohradská a na dalších ulicích v Ústí nad Orlicí
15. 03. 2023 VV - OOP oznámení návrhu stanovení místní úpravy provozu v ul. Heranova v Ústí nad Orlicí VV - OOP oznámení návrhu stanovení místní úpravy provozu v ul. Heranova v Ústí nad Orlicí
15. 03. 2023 Dražební vyhláška k dražbě nemovité věci - k.ú. Hylváty Dražební vyhláška k dražbě nemovité věci - k.ú. Hylváty
15. 03. 2023 VV o možnosti převzít písemnost - Z. Jelínková VV o možnosti převzít písemnost - Z. Jelínková
15. 03. 2023 VV o možnosti převzít písemnost - A. M. Jelínková VV o možnosti převzít písemnost - A. M. Jelínková
15. 03. 2023 VV o možnosti převzít písemnost - L. S. Jelínek VV o možnosti převzít písemnost - L. S. Jelínek
14. 03. 2023 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na cyklostezce č. 18 Ústí nad Orlicí - Kerhartice VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na cyklostezce č. 18 Ústí nad Orlicí - Kerhartice
09. 03. 2023 Vyhlášení nálezu č. 10/2023 - trekingové kolo Vyhlášení nálezu č. 10/2023 - trekingové kolo
09. 03. 2023 Vyhlášení nálezu č. 9/2023 - mobilní telefon Vyhlášení nálezu č. 9/2023 - mobilní telefon
08. 03. 2023 Rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2023 č. 001–013 Rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2023 č. 001–013
08. 03. 2023 Záměr bezúplatného převodu pozemku p.p.č. 937/5 v k.ú. Hylváty Záměr bezúplatného převodu pozemku p.p.č. 937/5 v k.ú. Hylváty
07. 03. 2023 Záměr prodeje p.p.č. 1219/13 v k. ú. Hylváty Záměr prodeje p.p.č. 1219/13 v k. ú. Hylváty
07. 03. 2023 VV - Územní rozhodnutí o umístění stavby "TKR - KTUO - ULICE VÝCHODNÍ" VV - Územní rozhodnutí o umístění stavby "TKR - KTUO - ULICE VÝCHODNÍ"
07. 03. 2023 Záměr pronájmu části p.p.č. 420 v k.ú. Dolní Houžovec, obec Ústí nad Orlicí Záměr pronájmu části p.p.č. 420 v k.ú. Dolní Houžovec, obec Ústí nad Orlicí
07. 03. 2023 Přehled usnesení z 14. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 6.3. 2023 Přehled usnesení z 14. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 6.3. 2023
02. 03. 2023 Výběrové řízení na pozici sociální pracovník - Pečovatelka služba města Letohrad Výběrové řízení na pozici sociální pracovník - Pečovatelka služba města Letohrad

XML