Město Ústí nad Orlicí

Okresní město
Okres Ústí nad Orlicí

http://ustinadorlici.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16
562 01 Ústí nad Orlicí

Datová schránka: bxcbwmg
E-mail: podatelna@muuo.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 05. 2019 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu ul. Smetanova v Úsí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu ul. Smetanova v Úsí nad Orlicí
24. 05. 2019 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko za rok 2018 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko za rok 2018
24. 05. 2019 VV - rozhodnutí o vydání stavebního povolení na stavbu "NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickústecké nemocnici" VV - rozhodnutí o vydání stavebního povolení na stavbu "NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickústecké nemocnici"
24. 05. 2019 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu ul. Třebovská v Ústí nad Orlicí - Hylváty VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu ul. Třebovská v Ústí nad Orlicí - Hylváty
22. 05. 2019 Dražební vyhláška o provedení dražby věcí movitých (č.j.19115/18-024) Dražební vyhláška o provedení dražby věcí movitých (č.j.19115/18-024)
21. 05. 2019 Výběrové řízení č. 8/2019 - referent/ka odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend Městského úřadu Ústí nad Orlicí Výběrové řízení č. 8/2019 - referent/ka odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend Městského úřadu Ústí nad Orlicí
18. 05. 2019 Telefonní spojení do volebních místností v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu Telefonní spojení do volebních místností v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu
17. 05. 2019 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu ul. Polní, Stavebníků, Příčná v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu ul. Polní, Stavebníků, Příčná v Ústí nad Orlicí
16. 05. 2019 Přehled usnesení 20.schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 13.5.2019 Přehled usnesení 20.schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 13.5.2019
16. 05. 2019 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu ul. M.J.Kociána, Barcalova, T.G.Masaryka, Mírové nám., Smetanova VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu ul. M.J.Kociána, Barcalova, T.G.Masaryka, Mírové nám., Smetanova
14. 05. 2019 Výběrové řízení č. 7/2019 na obsazení pracovního místa referent/ka odboru správy majetku města MěÚ Ústí nad Orlicí Výběrové řízení č. 7/2019 na obsazení pracovního místa referent/ka odboru správy majetku města MěÚ Ústí nad Orlicí
14. 05. 2019 VV - OOP přechodná úprava provozu I/14, II/315, ul.Husova, Zahradní, Ježkova, M.J.Kociána, Pickova, M.R.Štefánika v Ústí nad Orlicí VV - OOP přechodná úprava provozu I/14, II/315, ul.Husova, Zahradní, Ježkova, M.J.Kociána, Pickova, M.R.Štefánika v Ústí nad Orlicí
11. 05. 2019 Rozpočtová opatření č. 39 - 66 k rozpočtu města na rok 2019 Rozpočtová opatření č. 39 - 66 k rozpočtu města na rok 2019
07. 05. 2019 Záměr výběrového řízení na pronájem prostor sloužících podnikání - admin.budova Perla 01 Záměr výběrového řízení na pronájem prostor sloužících podnikání - admin.budova Perla 01
07. 05. 2019 VV-opakované veřejné projednání návrhu územního plánu - Hnátnice VV-opakované veřejné projednání návrhu územního plánu - Hnátnice
07. 05. 2019 Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019 ve městě Ústí nad Orlicí Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019 ve městě Ústí nad Orlicí
03. 05. 2019 Prodej movitého majetku - aukce hrobu - Česká Třebová Prodej movitého majetku - aukce hrobu - Česká Třebová
03. 05. 2019 Zveřejnění nabídky pozemků k pronajmutí - Knapovec, Houžovec, Černovír Zveřejnění nabídky pozemků k pronajmutí - Knapovec, Houžovec, Černovír
03. 05. 2019 Usnesení o nařízení el. dražebního jednání - zastavěná plocha Černovír Usnesení o nařízení el. dražebního jednání - zastavěná plocha Černovír
03. 05. 2019 Usnesení o odročení dražebního jednání Usnesení o odročení dražebního jednání
03. 05. 2019 Nález č. 13/2019 ( hotovost ) Nález č. 13/2019 ( hotovost )
03. 05. 2019 Výběrové řízení č. 6/2019 (referent/ka odboru právního a obecního živnostenského úřadu ÚnO) Výběrové řízení č. 6/2019 (referent/ka odboru právního a obecního živnostenského úřadu ÚnO)
02. 05. 2019 Záměr pronájmu části p.p.č. 43/10 v k. ú. Ústí nad Orlicí Záměr pronájmu části p.p.č. 43/10 v k. ú. Ústí nad Orlicí
02. 05. 2019 Záměr změny v nájemním vztahu - část p.p.č. 312/1, 314/19 a 314/269 v Ústí nad Orlicí a k.ú. Kerhartice Záměr změny v nájemním vztahu - část p.p.č. 312/1, 314/19 a 314/269 v Ústí nad Orlicí a k.ú. Kerhartice
02. 05. 2019 Přehled usnesení 19. schůze Rady města Ústí nad Orlicí VH KTUO Přehled usnesení 19. schůze Rady města Ústí nad Orlicí VH KTUO
02. 05. 2019 Přehled usnesení 18. schůze Rady města Ústí nad Orlicí Přehled usnesení 18. schůze Rady města Ústí nad Orlicí
27. 04. 2019 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu ul. Písečník a Na Pláni v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu ul. Písečník a Na Pláni v Ústí nad Orlicí
26. 04. 2019 Oznámení o svolání I. zasedání okrskových volebních komisí pro volby konané ve dnech 24. - 25. 5. 2019 do Evrop. Parlamentu Oznámení o svolání I. zasedání okrskových volebních komisí pro volby konané ve dnech 24. - 25. 5. 2019 do Evrop. Parlamentu
25. 04. 2019 VV - OOP o stanovení místní úpravy provozu - parkoviště u vlak. nádraží v Ústí n.Orlicí VV - OOP o stanovení místní úpravy provozu - parkoviště u vlak. nádraží v Ústí n.Orlicí
25. 04. 2019 VV - o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného VV - o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného
24. 04. 2019 Vyhlášení nálezu č. 5/2019 ( pes ) Vyhlášení nálezu č. 5/2019 ( pes )
24. 04. 2019 Nález č. 12/2019 (pánská hnědá peněženka) Nález č. 12/2019 (pánská hnědá peněženka)
24. 04. 2019 Nález č. 11/2019 (Iphone) Nález č. 11/2019 (Iphone)
24. 04. 2019 Nález č. 10/2019 (hotovost) Nález č. 10/2019 (hotovost)
24. 04. 2019 Nález č. 9/2019 (fotoaparát) Nález č. 9/2019 (fotoaparát)
24. 04. 2019 Nález č. 2K/2019 (svazek klíčů - 7 ks) Nález č. 2K/2019 (svazek klíčů - 7 ks)
24. 04. 2019 Dokument " VV - rozhodnutí o pr..." již není dostupný.
19. 04. 2019 VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na sil. III/3121 Orlické Podůří VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na sil. III/3121 Orlické Podůří
18. 04. 2019 Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí stavby NPK, a.s., centrální příjem v Orlicko-ústecké nemocnici Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí stavby NPK, a.s., centrální příjem v Orlicko-ústecké nemocnici
17. 04. 2019 Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - st.p.č. 311/2 v k.ú. Hnátnice Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - st.p.č. 311/2 v k.ú. Hnátnice
17. 04. 2019 Přehled usnesení 4. zastupitelstva mědta Ústí nad Orlicí Přehled usnesení 4. zastupitelstva mědta Ústí nad Orlicí
16. 04. 2019 VV - OOP místní úpravu provozu na veřejně účelové komunikaci - parkovišti p.p.č. 2067/2 u firmy RC AKTIVA čp. 897 v obci Ústí nad Orlicí VV - OOP místní úpravu provozu na veřejně účelové komunikaci - parkovišti p.p.č. 2067/2 u firmy RC AKTIVA čp. 897 v obci Ústí nad Orlicí
15. 04. 2019 Rozpočtová opatření č. 12 - 38 k rozpočtu města na rok 2019 Rozpočtová opatření č. 12 - 38 k rozpočtu města na rok 2019
15. 04. 2019 Záměr prodeje části p.p.č.2563/2 v k.ú. Ústí nad Orlicí Záměr prodeje části p.p.č.2563/2 v k.ú. Ústí nad Orlicí
12. 04. 2019 Výběrové řízení č. 5/2019 (referent/ka odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend MěÚ) Výběrové řízení č. 5/2019 (referent/ka odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend MěÚ)
12. 04. 2019 Záměr uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlast.práva k části p.p.č. 2367/1 ÚnO Záměr uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlast.práva k části p.p.č. 2367/1 ÚnO
12. 04. 2019 Nález č. 8/2019 Nález č. 8/2019
12. 04. 2019 Záměr prodeje byt.jednotky do os.vlastnictví Husova 692, Ústí nad Orlicí Záměr prodeje byt.jednotky do os.vlastnictví Husova 692, Ústí nad Orlicí
12. 04. 2019 Záměr prodeje byt.jednotky do os.vlastnictví Bratří Čapků 1169, Ústí nad Orlicí Záměr prodeje byt.jednotky do os.vlastnictví Bratří Čapků 1169, Ústí nad Orlicí
11. 04. 2019 Záměr pronámu části p.p.č. 314/1 v k. ú. Kerhartice Ústí nad Orlicí Záměr pronámu části p.p.č. 314/1 v k. ú. Kerhartice Ústí nad Orlicí

XML