Město Ústí nad Orlicí

Okresní město
Okres Ústí nad Orlicí

http://ustinadorlici.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16
562 01 Ústí nad Orlicí

Datová schránka: bxcbwmg
E-mail: podatelna@muuo.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 07. 2021 Výběrové řízení č. 09/2021 na obsazení pracovní pozice strážník MěP Ústí nad Orlicí Výběrové řízení č. 09/2021 na obsazení pracovní pozice strážník MěP Ústí nad Orlicí
29. 07. 2021 Rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2021 č. 71 - 88 Rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2021 č. 71 - 88
29. 07. 2021 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na sil. I/14 Sopotnice, České Libchavy, sil. II/312 České Libchavy, Orlické Podhůří-Rozsocha, Seč, sil. III/3124 Velká Skrovnice, Malá Skrovnice, sil. III/3155 Seč, Sudslava VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na sil. I/14 Sopotnice, České Libchavy, sil. II/312 České Libchavy, Orlické Podhůří-Rozsocha, Seč, sil. III/3124 Velká Skrovnice, Malá Skrovnice, sil. III/3155 Seč, Sudslava
29. 07. 2021 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II/360 Řetůvka a Sloupnice, III/36012, III/36014 atd. VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II/360 Řetůvka a Sloupnice, III/36012, III/36014 atd.
28. 07. 2021 VV - OOP stanovení ochranného pásma vodního zdroje I. Stupně VV - OOP stanovení ochranného pásma vodního zdroje I. Stupně
26. 07. 2021 Oznámení o zrušení plánovaného přerušení dodávky el. energie - k.ú. Knapovec Oznámení o zrušení plánovaného přerušení dodávky el. energie - k.ú. Knapovec
24. 07. 2021 Oznámení o nálezu č. 6/K - svazek 5 ks klíčů s čipem Oznámení o nálezu č. 6/K - svazek 5 ks klíčů s čipem
22. 07. 2021 Oznámení o uzavř. smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Oznámení o uzavř. smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
20. 07. 2021 VV OOP stanovení přechodné úpravy provoz v ul. M.J.Kociána, Barcalova, T.G.Masaryka, Mírové náměstí a Smetanova v Ústí n. Orlicí VV OOP stanovení přechodné úpravy provoz v ul. M.J.Kociána, Barcalova, T.G.Masaryka, Mírové náměstí a Smetanova v Ústí n. Orlicí
20. 07. 2021 VV OOP stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Smetanova a 17. listopadu v Ústí n. Orlicí VV OOP stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Smetanova a 17. listopadu v Ústí n. Orlicí
19. 07. 2021 VV OOP stanovení místní úpravy provozu v ul. Q. Kociana a V Lukách v Ústí nad Orlicí VV OOP stanovení místní úpravy provozu v ul. Q. Kociana a V Lukách v Ústí nad Orlicí
15. 07. 2021 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
14. 07. 2021 Záměr prodeje části p.p.č. 210/4 a části p.p.č. 212 vše v k.ú. Knapovec Záměr prodeje části p.p.č. 210/4 a části p.p.č. 212 vše v k.ú. Knapovec
14. 07. 2021 Záměr prodeje p.p.č. 1063/4 v k.ú. Knapovec Záměr prodeje p.p.č. 1063/4 v k.ú. Knapovec
14. 07. 2021 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Špindlerova a Lochmanova v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Špindlerova a Lochmanova v Ústí nad Orlicí
13. 07. 2021 Záměr pronájmu části p.p.č. 250/4 v k. ú. Kerhartice nad Orlicí Záměr pronájmu části p.p.č. 250/4 v k. ú. Kerhartice nad Orlicí
13. 07. 2021 Záměr pronájmu části p.p.č. 98/4, k.ú. Kerhartice nad Orlicí Záměr pronájmu části p.p.č. 98/4, k.ú. Kerhartice nad Orlicí
13. 07. 2021 Přehled usnesení 97. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 12. 7. 2021 Přehled usnesení 97. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 12. 7. 2021
13. 07. 2021 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci - Andrlův Chlum, Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci - Andrlův Chlum, Ústí nad Orlicí
12. 07. 2021 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci do Klopot v obci Orlické Podhůří VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci do Klopot v obci Orlické Podhůří
12. 07. 2021 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
08. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - ul. Chodská, Ústí nad Orlicí Oznámení o přerušení dodávky el. energie - ul. Chodská, Ústí nad Orlicí
08. 07. 2021 Nález - pořadové číslo 16/2021 (sportovní červenobílý batoh, trička, kraťasy a boty) Nález - pořadové číslo 16/2021 (sportovní červenobílý batoh, trička, kraťasy a boty)
07. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - ul. Blažkova, Korábova, Na Štěpnici, Rettigové a Tvardkova, Ústí nad Orlicí Oznámení o přerušení dodávky el. energie - ul. Blažkova, Korábova, Na Štěpnici, Rettigové a Tvardkova, Ústí nad Orlicí
07. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - k.ú. Knapovec Oznámení o přerušení dodávky el. energie - k.ú. Knapovec
07. 07. 2021 Dokument " Oznámení o možnosti ..." již není dostupný.
07. 07. 2021 Výběrové řízení a záměr prodeje pozemku st.p.č. 171, jehož součástí je stavba čp. 123 - stavba občanského vybavení, a části p.p.č. 318, zahrada vše v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí Výběrové řízení a záměr prodeje pozemku st.p.č. 171, jehož součástí je stavba čp. 123 - stavba občanského vybavení, a části p.p.č. 318, zahrada vše v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí
02. 07. 2021 VV OOP stanovení místní úpravy provozu v obci České Libchavy VV OOP stanovení místní úpravy provozu v obci České Libchavy
02. 07. 2021 VV OOP stanovení místní úpravy provozu v obci Orlické Podhůří Rviště VV OOP stanovení místní úpravy provozu v obci Orlické Podhůří Rviště
01. 07. 2021 VŘ na obsazení pozice památkář - garant pro území Pardubického kraje VŘ na obsazení pozice památkář - garant pro území Pardubického kraje
01. 07. 2021 VV OOP stanovení přechodné úpravy provozu - silnice II/360, ul. B. Němcové a Nová v Ústí nad Orlicí VV OOP stanovení přechodné úpravy provozu - silnice II/360, ul. B. Němcové a Nová v Ústí nad Orlicí
30. 06. 2021 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu města Ústí nad Orlicí za rok 2020 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu města Ústí nad Orlicí za rok 2020
30. 06. 2021 VV OOP stanovení místní úpravy provozu - Černovír VV OOP stanovení místní úpravy provozu - Černovír
30. 06. 2021 Rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2021 č. 51 - 70 Rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2021 č. 51 - 70
29. 06. 2021 Přehled usnesení 96. schůze Rady města Ústí nad Orlicí VH KTUO ze dne 28. 6. 2021 Přehled usnesení 96. schůze Rady města Ústí nad Orlicí VH KTUO ze dne 28. 6. 2021
29. 06. 2021 Přehled usnesení 95. schůze Rady města Ústí nad Orlicí VH Tepvos ze dne 28. 6. 2021 Přehled usnesení 95. schůze Rady města Ústí nad Orlicí VH Tepvos ze dne 28. 6. 2021
29. 06. 2021 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na míst. komunikaci ul. 17. listopadu v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na míst. komunikaci ul. 17. listopadu v Ústí nad Orlicí
28. 06. 2021 Nález - pořadové číslo 15/2021 (koloběžka + sportovní obuv)) Nález - pořadové číslo 15/2021 (koloběžka + sportovní obuv))
28. 06. 2021 Nález - pořadové číslo 5K/2021 (9 ks klíčů na kroužku) Nález - pořadové číslo 5K/2021 (9 ks klíčů na kroužku)
26. 06. 2021 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/3123 v obci Orlické Podhůří-Rviště VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/3123 v obci Orlické Podhůří-Rviště
24. 06. 2021 Dokument " VV o možnosti převzí..." již není dostupný.
24. 06. 2021 Dokument " VV o možnosti převzí..." již není dostupný.
24. 06. 2021 Dokument " VV o možnosti převzí..." již není dostupný.
24. 06. 2021 Dokument " VV o možnosti převzí..." již není dostupný.
24. 06. 2021 Nález - pořadové číslo 4K/2021 (2 ks klíče na šňůrce) Nález - pořadové číslo 4K/2021 (2 ks klíče na šňůrce)
24. 06. 2021 Nález - pořadové číslo 14/2021 (černá peněženka s hotovostí) Nález - pořadové číslo 14/2021 (černá peněženka s hotovostí)
24. 06. 2021 Nález - pořadové číslo 13/2021 (mobilní telefon zn. Samsung) Nález - pořadové číslo 13/2021 (mobilní telefon zn. Samsung)
24. 06. 2021 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - ul. Dělnická, Ústí nad Orlicí Oznámení o přerušení dodávky el. energie - ul. Dělnická, Ústí nad Orlicí
24. 06. 2021 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/315, III/31712, III/31713, III/36016, III/3156 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/315, III/31712, III/31713, III/36016, III/3156
23. 06. 2021 VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na sil. III/3123 a místní komunikaci - most u Jána v Brandýse nad Orlicí VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na sil. III/3123 a místní komunikaci - most u Jána v Brandýse nad Orlicí

XML