Město Ústí nad Orlicí

Okresní město
Okres Ústí nad Orlicí

http://ustinadorlici.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16
562 01 Ústí nad Orlicí

Datová schránka: bxcbwmg
E-mail: podatelna@muuo.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 11. 2021 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci pod Kulturním domem v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci pod Kulturním domem v Ústí nad Orlicí
27. 11. 2021 VV - OOP návrh stanovení místní úpravy provozu na komunikacích - mostech u č.p. 298 a dalších a Nebíčko v obci Dolní Dobrouč VV - OOP návrh stanovení místní úpravy provozu na komunikacích - mostech u č.p. 298 a dalších a Nebíčko v obci Dolní Dobrouč
25. 11. 2021 VV - Rozhodnutí o zamítnutí odvolání proti společnému povolení "Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí - polní cesta" VV - Rozhodnutí o zamítnutí odvolání proti společnému povolení "Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí - polní cesta"
25. 11. 2021 Záměr prodeje části p.p.č. 1275/5 v k.ú. Hylváty Záměr prodeje části p.p.č. 1275/5 v k.ú. Hylváty
25. 11. 2021 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II/360 v úseku za železničním přejezdem v Ústí nad Orlicí-Na Tiché Orlici po odbočku na Černovír VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II/360 v úseku za železničním přejezdem v Ústí nad Orlicí-Na Tiché Orlici po odbočku na Černovír
24. 11. 2021 VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na komunikaci - cesta H 2, cesta V 15 v Hnátnici VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na komunikaci - cesta H 2, cesta V 15 v Hnátnici
23. 11. 2021 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - ul. Kostelní, Mírové nám. a M.J.Kociana v Ústí nad Orlicí Oznámení o přerušení dodávky el. energie - ul. Kostelní, Mírové nám. a M.J.Kociana v Ústí nad Orlicí
22. 11. 2021 VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na komunikaci 165d v obci Dolní Dobrouč VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na komunikaci 165d v obci Dolní Dobrouč
19. 11. 2021 VV OOP stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/313 a II/314 v obci Dolní Dobrouč VV OOP stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/313 a II/314 v obci Dolní Dobrouč
19. 11. 2021 VV OOP stanovení místní úpravy provozu - ul. B. Němcové v Ústí nad Orlicí VV OOP stanovení místní úpravy provozu - ul. B. Němcové v Ústí nad Orlicí
19. 11. 2021 Dražební vyhláška - elektronická dražba - nemovité věci v obci Knapovec Dražební vyhláška - elektronická dražba - nemovité věci v obci Knapovec
19. 11. 2021 Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovitých věcí - Knapovec Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovitých věcí - Knapovec
19. 11. 2021 Dražební vyhláška - elektronická dražba - nemovité věci v obci Horní Dobrouč Dražební vyhláška - elektronická dražba - nemovité věci v obci Horní Dobrouč
19. 11. 2021 Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovitých věcí - Horní Dobrouč Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovitých věcí - Horní Dobrouč
19. 11. 2021 Oznámení o nálezu - pořadové číslo: 25/2021 (mobilní telefon zn. Samsung) Oznámení o nálezu - pořadové číslo: 25/2021 (mobilní telefon zn. Samsung)
18. 11. 2021 VV - OOP stanovení místní úpravy provozu - ul. Nová v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení místní úpravy provozu - ul. Nová v Ústí nad Orlicí
18. 11. 2021 VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na sil. III/36013 v místech od čp. 396 směrem k viaduktu v obci Dlouhá Třebová VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na sil. III/36013 v místech od čp. 396 směrem k viaduktu v obci Dlouhá Třebová
18. 11. 2021 Upozornění pro odběratele - přerušení dodávky pitné vody v ul. Polská a Korábova Upozornění pro odběratele - přerušení dodávky pitné vody v ul. Polská a Korábova
17. 11. 2021 Návrh střednědobého výhledu svazku obcí Orlicko-Třebovsko pro roky 2023 a 2024 v užším rozsahu Návrh střednědobého výhledu svazku obcí Orlicko-Třebovsko pro roky 2023 a 2024 v užším rozsahu
17. 11. 2021 Návrh rozpočtu svazku obcí Orlicko-Třebovsko pro rok 2022 Návrh rozpočtu svazku obcí Orlicko-Třebovsko pro rok 2022
17. 11. 2021 Záměr prodeje části p.p.č. 976/43 v k.ú. Hylváty Záměr prodeje části p.p.č. 976/43 v k.ú. Hylváty
17. 11. 2021 Záměr prodeje části p.p.č. 2485/1 a části p.p.č. 2503 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí Záměr prodeje části p.p.č. 2485/1 a části p.p.č. 2503 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí
16. 11. 2021 Přehled usnesení ze 107. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 15. 11. 2021 Přehled usnesení ze 107. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 15. 11. 2021
16. 11. 2021 VV - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - "Dlouhá Třebová, ul. Ústecká - vodovod" VV - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - "Dlouhá Třebová, ul. Ústecká - vodovod"
13. 11. 2021 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci do Klopot - obec Orlické Podhůří VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci do Klopot - obec Orlické Podhůří
12. 11. 2021 Záměr prodeje družstevních bytů - v ul. Okružní a Polská v Ústí nad Orlicí Záměr prodeje družstevních bytů - v ul. Okružní a Polská v Ústí nad Orlicí
11. 11. 2021 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na ul. M.J.Kociana, Barcalova, T.G.Masaryka a na Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na ul. M.J.Kociana, Barcalova, T.G.Masaryka a na Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí
11. 11. 2021 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na II/360 v místech za odbočkou na Andrlův Chlum VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na II/360 v místech za odbočkou na Andrlův Chlum
10. 11. 2021 VV - Zveřejnění návrhu územního plánu Dolní Dobrouč a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území VV - Zveřejnění návrhu územního plánu Dolní Dobrouč a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
10. 11. 2021 Záměr pronájmu st.p.č. 3222, p.p.č. 43/32 a části p.p.č. 43/1 v obci Ústí nad Orlicí Záměr pronájmu st.p.č. 3222, p.p.č. 43/32 a části p.p.č. 43/1 v obci Ústí nad Orlicí
10. 11. 2021 Oznámení o nálezu - pořadové číslo: 9K/2021 (svazek klíčů) Oznámení o nálezu - pořadové číslo: 9K/2021 (svazek klíčů)
09. 11. 2021 Rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2021 č. 129–156 Rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2021 č. 129–156
09. 11. 2021 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
09. 11. 2021 Přehled usnesení ze 106. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 8. 11. 2021 Přehled usnesení ze 106. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 8. 11. 2021
09. 11. 2021 VV - Návrh stanovení místní úpravy provozu na ul. U Kostela, Ústecká, Na Placi, Na Hrázi atd. v obci Dlouhá Třebová VV - Návrh stanovení místní úpravy provozu na ul. U Kostela, Ústecká, Na Placi, Na Hrázi atd. v obci Dlouhá Třebová
05. 11. 2021 Nabídka pozemků k pronájmu - Černovír u Ústí nad Orlicí, Horní a Dolní Houžovec Nabídka pozemků k pronájmu - Černovír u Ústí nad Orlicí, Horní a Dolní Houžovec
05. 11. 2021 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu ul. Husova před č.p. 1507 v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu ul. Husova před č.p. 1507 v Ústí nad Orlicí
05. 11. 2021 Dokument " VV o možnosti převzí..." již není dostupný.
04. 11. 2021 Dokument " Aukční vyhláška - el..." již není dostupný.
03. 11. 2021 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - parcelní číslo 3172 v Ústí nad Orlicí Oznámení o přerušení dodávky el. energie - parcelní číslo 3172 v Ústí nad Orlicí
03. 11. 2021 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Nádražní, Klopotská v Brandýse nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Nádražní, Klopotská v Brandýse nad Orlicí
03. 11. 2021 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Tvrdkova, Korábova, Blažkova, Na Štěpnici a Dělnická v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Tvrdkova, Korábova, Blažkova, Na Štěpnici a Dělnická v Ústí nad Orlicí
02. 11. 2021 VV - Zveřejnění návrhu územního plánu Sudislav nad Orlicí VV - Zveřejnění návrhu územního plánu Sudislav nad Orlicí
02. 11. 2021 Dokument " VV - Oznámení o zahá..." již není dostupný.
01. 11. 2021 Výběrové řízení a záměr prodeje pozemku p.č. 3154/1 v katastrálním území Ústí nad Orlicí Výběrové řízení a záměr prodeje pozemku p.č. 3154/1 v katastrálním území Ústí nad Orlicí
01. 11. 2021 Záměr směny spoluvlastnického podílu ½ na p.p.č. 1384/4 a na p.p.č. 1384/5 vše v k.ú. Hylváty Záměr směny spoluvlastnického podílu ½ na p.p.č. 1384/4 a na p.p.č. 1384/5 vše v k.ú. Hylváty
01. 11. 2021 Záměr výpůjčky části pozemku p.č. 1275/5 v k.ú. Hylváty Záměr výpůjčky části pozemku p.č. 1275/5 v k.ú. Hylváty
29. 10. 2021 Oznámení o odstávce elektřiny - Ústí nad Orlicí - ul. Blažkova, Korábova, Na Štěpnici, Tvardkova Oznámení o odstávce elektřiny - Ústí nad Orlicí - ul. Blažkova, Korábova, Na Štěpnici, Tvardkova
27. 10. 2021 Dokument " Dražební vyhláška o ..." již není dostupný.
27. 10. 2021 Vyhlášení dotačního programu na činnost v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2022 Vyhlášení dotačního programu na činnost v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2022

XML