Město Ústí nad Orlicí

Okresní město
Okres Ústí nad Orlicí

http://ustinadorlici.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16
562 01 Ústí nad Orlicí

Datová schránka: bxcbwmg
E-mail: podatelna@muuo.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 02. 2024 Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek v části k.ú. Kerhartice nad Orlicí 775347 Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek v části k.ú. Kerhartice nad Orlicí 775347
23. 02. 2024 Rozpočet města Ústí nad Orlicí na rok 2024 a Střednědobý výhled rozpočtu města Ústí nad Orlicí na roky 2025–2028 Rozpočet města Ústí nad Orlicí na rok 2024 a Střednědobý výhled rozpočtu města Ústí nad Orlicí na roky 2025–2028
23. 02. 2024 VV - Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby "REKO MS Ústí nad Orlicí, Mistra Jana Kociana" VV - Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby "REKO MS Ústí nad Orlicí, Mistra Jana Kociana"
22. 02. 2024 Vyhlášení dražby movité věci (osobní automobil) dne 20. 3. 2024 Vyhlášení dražby movité věci (osobní automobil) dne 20. 3. 2024
21. 02. 2024 Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky MŠ U Stadionu v České Třebové Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky MŠ U Stadionu v České Třebové
21. 02. 2024 Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky ZŠ Ústecká ulice v České Třebové Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky ZŠ Ústecká ulice v České Třebové
21. 02. 2024 Vyhlášení nálezu pořadové číslo 10/2024 (klíče od osobního automobilu II.) Vyhlášení nálezu pořadové číslo 10/2024 (klíče od osobního automobilu II.)
21. 02. 2024 Vyhlášení nálezu pořadové číslo 9/2024 (klíče od osobního automobilu) Vyhlášení nálezu pořadové číslo 9/2024 (klíče od osobního automobilu)
21. 02. 2024 Vyhlášení nálezu pořadové číslo 8/2024 (hotovost) Vyhlášení nálezu pořadové číslo 8/2024 (hotovost)
21. 02. 2024 VV - Opakované veřejné projednání návrhu územního plánu Dolní Dobrouč VV - Opakované veřejné projednání návrhu územního plánu Dolní Dobrouč
21. 02. 2024 Oznámení o plánované odstávce el. energie v části obce Černovír Oznámení o plánované odstávce el. energie v části obce Černovír
21. 02. 2024 Dražební vyhláška pro el. dražbu - nemovitá věc v k.ú. Brandýs nad Orlicí Dražební vyhláška pro el. dražbu - nemovitá věc v k.ú. Brandýs nad Orlicí
21. 02. 2024 Dražební vyhláška pro el. dražbu - soubor nemovitých věcí v k.ú. Sudislav nad Orlicí Dražební vyhláška pro el. dražbu - soubor nemovitých věcí v k.ú. Sudislav nad Orlicí
21. 02. 2024 Záměr uzavření nájemní smlouvy - prodej ovoce a zeleniny Záměr uzavření nájemní smlouvy - prodej ovoce a zeleniny
21. 02. 2024 Vyhlášení konkursů na obsazení vedoucích pracovních míst ŘEDITELE/ŘEDITELKY vybraných školských zařízení v Pardubickém kraji Vyhlášení konkursů na obsazení vedoucích pracovních míst ŘEDITELE/ŘEDITELKY vybraných školských zařízení v Pardubickém kraji
20. 02. 2024 VV - Rozhodnutí o vydání společného povolení - "Řadové rodinné domy a infrastruktura "U Letiště" v Ústí nad Orlicí " VV - Rozhodnutí o vydání společného povolení - "Řadové rodinné domy a infrastruktura "U Letiště" v Ústí nad Orlicí "
20. 02. 2024 Přehled usnesení z 43. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 19. 2. 2024 Přehled usnesení z 43. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 19. 2. 2024
14. 02. 2024 Vyhlášení nálezu - pořadové číslo 7/2024 (dioptrické brýle, nález z 2. 2. 2024) Vyhlášení nálezu - pořadové číslo 7/2024 (dioptrické brýle, nález z 2. 2. 2024)
12. 02. 2024 Vyhlášení konkursu na ředitele/ku ZŠ Dobrovského Lanškroun Vyhlášení konkursu na ředitele/ku ZŠ Dobrovského Lanškroun
09. 02. 2024 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Pivovarská a Třebovská v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Pivovarská a Třebovská v Ústí nad Orlicí
07. 02. 2024 VV OOP stanovení místní úpravy provozu - ul. Jana Štyrsy v Ústí nad Orlicí VV OOP stanovení místní úpravy provozu - ul. Jana Štyrsy v Ústí nad Orlicí
06. 02. 2024 Určení termínů sčítání zvěře v roce 2024 Určení termínů sčítání zvěře v roce 2024
06. 02. 2024 Dokument " ..." již není dostupný.
06. 02. 2024 Vyhlášení výběrového řízení na pozici referent/ka odboru sociálních věcí Městského úřadu Vyhlášení výběrového řízení na pozici referent/ka odboru sociálních věcí Městského úřadu
06. 02. 2024 Vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu
06. 02. 2024 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu ul. Nerudova v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu ul. Nerudova v Ústí nad Orlicí
06. 02. 2024 Přehled usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí ze dne 5. 2. 2024 Přehled usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí ze dne 5. 2. 2024
02. 02. 2024 Dokument " ..." již není dostupný.
01. 02. 2024 Záměr prodeje bytové jednotky - Smetanova č.p. 876, v Ústí nad Orlicí Záměr prodeje bytové jednotky - Smetanova č.p. 876, v Ústí nad Orlicí
01. 02. 2024 Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření nebezpečné nákazy Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření nebezpečné nákazy
31. 01. 2024 Oznámení o plánované odstávce el. energie v ul Třebovská a Lanškrounská v Ústí nad Orlicí Oznámení o plánované odstávce el. energie v ul Třebovská a Lanškrounská v Ústí nad Orlicí
31. 01. 2024 VV - OOP stanovení místní úpravy provozu v areálu společnosti Zahradnictví Šťastný s.r.o. VV - OOP stanovení místní úpravy provozu v areálu společnosti Zahradnictví Šťastný s.r.o.
31. 01. 2024 Záměr změny v pachtovním vztahu - k.ú. Kerhartice Záměr změny v pachtovním vztahu - k.ú. Kerhartice
30. 01. 2024 Záměr prodeje části p.p.č. 220/1, části p.p.č. 221 a části p.p.č. 222 vše v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí a části p.p.č. 676 v k.ú. Dolní Houžovec Záměr prodeje části p.p.č. 220/1, části p.p.č. 221 a části p.p.č. 222 vše v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí a části p.p.č. 676 v k.ú. Dolní Houžovec
30. 01. 2024 Přehled usnesení z 42. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 29.1.2024 Přehled usnesení z 42. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 29.1.2024
29. 01. 2024 VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na p.p.č. 855/20 v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na p.p.č. 855/20 v Ústí nad Orlicí
25. 01. 2024 VV - OOP stanovení přechodné místní úpravy provozu na sil. III/3123 v k.ú. Brandýs nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné místní úpravy provozu na sil. III/3123 v k.ú. Brandýs nad Orlicí
25. 01. 2024 Vyhlášení nálezu psa - evid.č. 1/2024 (pes černý) Vyhlášení nálezu psa - evid.č. 1/2024 (pes černý)
24. 01. 2024 Vyhlášení výběrového řízení č. 2/2024 na obsazení pracovního místa strážník Městské policie Ústí nad Orlicí Vyhlášení výběrového řízení č. 2/2024 na obsazení pracovního místa strážník Městské policie Ústí nad Orlicí
24. 01. 2024 VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na komunikacích v obci Sopotnice VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na komunikacích v obci Sopotnice
23. 01. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici Informatik/Informatička - odbor vnitřních věcí Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici Informatik/Informatička - odbor vnitřních věcí
23. 01. 2024 Vyhlášení výběrového řízení č. 1/2024 na obsazení pracovního místa referent/ka registru vozidel - zkušební komisař/ka Odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend Městského úřadu Ústí nad Orlicí Vyhlášení výběrového řízení č. 1/2024 na obsazení pracovního místa referent/ka registru vozidel - zkušební komisař/ka Odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend Městského úřadu Ústí nad Orlicí
23. 01. 2024 Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí dne 5. 2. 2024 Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí dne 5. 2. 2024
19. 01. 2024 VV - Rozhodnutí o vydání společného povolení na stavbu - "I/14 Paseky, úpravy křižovatky (v katastrálním území České Libchavy)" VV - Rozhodnutí o vydání společného povolení na stavbu - "I/14 Paseky, úpravy křižovatky (v katastrálním území České Libchavy)"
18. 01. 2024 Vyhlášení nálezu - pořadové číslo 4/2024 (mobilní telefon) Vyhlášení nálezu - pořadové číslo 4/2024 (mobilní telefon)
18. 01. 2024 Rozpočet města Ústí nad Orlicí na rok 2024 - návrh a Střednědobý výhled rozpočtu města Ústí nad Orlicí na roky 2025 - 2028 - návrh Rozpočet města Ústí nad Orlicí na rok 2024 - návrh a Střednědobý výhled rozpočtu města Ústí nad Orlicí na roky 2025 - 2028 - návrh
17. 01. 2024 Dokument " ..." již není dostupný.
16. 01. 2024 Záměr změny smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru Záměr změny smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru
16. 01. 2024 VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na ul. Polní v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na ul. Polní v Ústí nad Orlicí
16. 01. 2024 Přehled usnesení ze 41. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 15. 1. 2024 Přehled usnesení ze 41. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 15. 1. 2024

XML