Město Ústí nad Orlicí

Okresní město
Okres Ústí nad Orlicí

http://ustinadorlici.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16
562 01 Ústí nad Orlicí

Datová schránka: bxcbwmg
E-mail: podatelna@muuo.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 02. 2020 Přehled usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí Přehled usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
14. 02. 2020 VV Rozhodnutí o povolení k umístění a provedení stavby vodního díla "Ústí nad Orlicí-Hylváty, u. Pod Lesem - přeložka a prodloužení stoky" VV Rozhodnutí o povolení k umístění a provedení stavby vodního díla "Ústí nad Orlicí-Hylváty, u. Pod Lesem - přeložka a prodloužení stoky"
12. 02. 2020 VV OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Orlické Podhůři-Říčky VV OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Orlické Podhůři-Říčky
12. 02. 2020 VV- Rozhodnutí o vyřazení místní komunikace z kategorie místní komunikace ve správním obvodě města Ústí nad Orlicí VV- Rozhodnutí o vyřazení místní komunikace z kategorie místní komunikace ve správním obvodě města Ústí nad Orlicí
11. 02. 2020 VV - Rozhodnutí o udělení povolení k provedení vodního díla "Ústí nad Orlicí - Hylváty, ul. Pod Lesem - obnova vodovodního řadu" VV - Rozhodnutí o udělení povolení k provedení vodního díla "Ústí nad Orlicí - Hylváty, ul. Pod Lesem - obnova vodovodního řadu"
06. 02. 2020 Nabídka pozemků k pronájmu - Černovír u Ústí nad Orlicí, Dolní Houžovec a Horní Houžovec Nabídka pozemků k pronájmu - Černovír u Ústí nad Orlicí, Dolní Houžovec a Horní Houžovec
04. 02. 2020 Výběrové řízení č. 02/2020 na obsazení pracovního místa referent/ka útvaru interního auditu Městského úřadu Ústí nad Orlicí Výběrové řízení č. 02/2020 na obsazení pracovního místa referent/ka útvaru interního auditu Městského úřadu Ústí nad Orlicí
04. 02. 2020 Dokument " Veřejná vyhláška o m..." již není dostupný.
04. 02. 2020 Konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy u skřítka Jasánka, Ústí nad Orlicí Konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy u skřítka Jasánka, Ústí nad Orlicí
04. 02. 2020 Přehled usnesení 49. schůze Rady města Ústí nad Orlicí Přehled usnesení 49. schůze Rady města Ústí nad Orlicí
04. 02. 2020 Přehled usnesení 48. schůze Rady města VH Tepvos Ústí nad Orlicí Přehled usnesení 48. schůze Rady města VH Tepvos Ústí nad Orlicí
04. 02. 2020 Dokument " Dražební vyhláška na..." již není dostupný.
04. 02. 2020 Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
03. 02. 2020 VV - Rozhodnutí o vydání stavebního povolení na stavbu " Veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí" VV - Rozhodnutí o vydání stavebního povolení na stavbu " Veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí"
03. 02. 2020 Určení termínů sčítání zvěře v roce 2020 Určení termínů sčítání zvěře v roce 2020
31. 01. 2020 Návrh rozpočtu města na rok 2020 Návrh rozpočtu města na rok 2020
31. 01. 2020 Dokument " Usnesení - Dražební ..." již není dostupný.
31. 01. 2020 Aukční vyhláška na prodej majetku - budova č.p. 105 v k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí Aukční vyhláška na prodej majetku - budova č.p. 105 v k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí
31. 01. 2020 Záměr prodeje - část p.p.č. 326/1 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí Záměr prodeje - část p.p.č. 326/1 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí
31. 01. 2020 Záměr prodeje části p.p.č. 326/1 - k.ú. Kerhartice nad Orlicí Záměr prodeje části p.p.č. 326/1 - k.ú. Kerhartice nad Orlicí
31. 01. 2020 Záměr změny v pachtovním vztahu o zemědělském pachtu p.p.č. 93/15 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí Záměr změny v pachtovním vztahu o zemědělském pachtu p.p.č. 93/15 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí
31. 01. 2020 VV - Zahájení řízení o územním plánu Brandýs nad Orlicí VV - Zahájení řízení o územním plánu Brandýs nad Orlicí
30. 01. 2020 VV - Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - "Modernizace silnice II/312 Choceň - České Libchavy" VV - Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - "Modernizace silnice II/312 Choceň - České Libchavy"
30. 01. 2020 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro stavební záměr "Sběrný dvůr v obci Dlouhá Třebová" Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro stavební záměr "Sběrný dvůr v obci Dlouhá Třebová"
30. 01. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení - ul. Družstevní, rekonstrukce ulice Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení - ul. Družstevní, rekonstrukce ulice
29. 01. 2020 Záměr pronájmu části p.p.č. 822/19 v k.ú. Horní Houžovec Záměr pronájmu části p.p.č. 822/19 v k.ú. Horní Houžovec
29. 01. 2020 Záměr pronájmu části p.p.č. 2326/1 v k.ú. Ústí nad Orlicí Záměr pronájmu části p.p.č. 2326/1 v k.ú. Ústí nad Orlicí
28. 01. 2020 Dokument " Usnesení o opakované..." již není dostupný.
28. 01. 2020 Přehled usnesení 47. schůze Rady města Ústí nad Orlicí Přehled usnesení 47. schůze Rady města Ústí nad Orlicí
27. 01. 2020 Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
23. 01. 2020 Záměr změny v nájemním vztahu - pronájem p.p.č. 282/1 v k.ú. Ústí nad Orlicí Záměr změny v nájemním vztahu - pronájem p.p.č. 282/1 v k.ú. Ústí nad Orlicí
23. 01. 2020 ní rozhodnutí - veřejná vyhláška o rozhodnutí o umístění stavby, ul. Korábova v Ustí nad Orlicí ní rozhodnutí - veřejná vyhláška o rozhodnutí o umístění stavby, ul. Korábova v Ustí nad Orlicí
21. 01. 2020 Přehled usnesení 46. schůze Rady města Ústí nad Orlicí Přehled usnesení 46. schůze Rady města Ústí nad Orlicí
17. 01. 2020 Informace o podaném návrhu "Sběrný dvůr v obci Dlouhá Třebová" Informace o podaném návrhu "Sběrný dvůr v obci Dlouhá Třebová"
17. 01. 2020 Dokument " Usnesení o oznámení ..." již není dostupný.
16. 01. 2020 Dokument " Usnesení o nařízení ..." již není dostupný.
16. 01. 2020 Dokument " Veřejná vyhláška - m..." již není dostupný.
16. 01. 2020 VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na komunikaci v obci Doloní Dobrouč VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na komunikaci v obci Doloní Dobrouč
16. 01. 2020 VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na silnici III/3123 ul. Žerotínova, ul. Křetínská, Wihanova, Klopotská, Kadlčíkova, Nádražní v Brandýse nad Orlicí VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na silnici III/3123 ul. Žerotínova, ul. Křetínská, Wihanova, Klopotská, Kadlčíkova, Nádražní v Brandýse nad Orlicí
16. 01. 2020 VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na veřejně účelové komunikaci ul. J.K.Tyla v obci Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na veřejně účelové komunikaci ul. J.K.Tyla v obci Ústí nad Orlicí
15. 01. 2020 Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby za rok 2019 Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby za rok 2019
14. 01. 2020 VV - Rozhodnutí o vydání stavebního povolení na stavbu " Modernizace silnice II/315 v Ústí nad Olricí - Skuhrov" VV - Rozhodnutí o vydání stavebního povolení na stavbu " Modernizace silnice II/315 v Ústí nad Olricí - Skuhrov"
14. 01. 2020 Záměr prodeje části p.p.č. 764/1 v obci Ústí nad Orlicí a k.ú. Knapovec Záměr prodeje části p.p.č. 764/1 v obci Ústí nad Orlicí a k.ú. Knapovec
14. 01. 2020 Záměr prodeje budovy č.p. 2 na st. p.č. 106 vše v obci Ústí nad Orlicí a k.ú. Dolní Houžovec Záměr prodeje budovy č.p. 2 na st. p.č. 106 vše v obci Ústí nad Orlicí a k.ú. Dolní Houžovec
14. 01. 2020 Přehled usnesení 45. schůze Rady města Ústí nad Orlicí Přehled usnesení 45. schůze Rady města Ústí nad Orlicí
14. 01. 2020 Vyhlášení nálezu evid. č. 27/2019 - pes, vlkošedé barvy Vyhlášení nálezu evid. č. 27/2019 - pes, vlkošedé barvy
13. 01. 2020 Rozpočtová opatření č. 254 - 291 k rozpočtu města na rok 2019 Rozpočtová opatření č. 254 - 291 k rozpočtu města na rok 2019
10. 01. 2020 Oznámení o výběrovém řízení - referent odboru životního prostředí, Město Česká Třebová Oznámení o výběrovém řízení - referent odboru životního prostředí, Město Česká Třebová
10. 01. 2020 VV OOP stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Andrlíkova, Ústí nad Orlicí VV OOP stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Andrlíkova, Ústí nad Orlicí
10. 01. 2020 Záměr prodeje p.p.č. 127/2 a části p.p.č. 1280/4 vše v k.ú. Hylváty, v obci Ústí nad Orlicí Záměr prodeje p.p.č. 127/2 a části p.p.č. 1280/4 vše v k.ú. Hylváty, v obci Ústí nad Orlicí

XML