Město Ústí nad Orlicí

Okresní město
Okres Ústí nad Orlicí

http://ustinadorlici.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16
562 01 Ústí nad Orlicí

Datová schránka: bxcbwmg
E-mail: podatelna@muuo.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 11. 2019 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/315 ul. M.R. Štefánika v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/315 ul. M.R. Štefánika v Ústí nad Orlicí
19. 11. 2019 Nález č. 40/2019 (hotovost) Nález č. 40/2019 (hotovost)
18. 11. 2019 VV - Oznámení o zahájení společného řízení - modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Litomyšl VV - Oznámení o zahájení společného řízení - modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Litomyšl
16. 11. 2019 VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Andrlíkova a na místní komunikaci na Staré Oldřichovice v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Andrlíkova a na místní komunikaci na Staré Oldřichovice v Ústí nad Orlicí
15. 11. 2019 Záměr pronájmu p.p.č. 1063/3 a části p.p.č. 1063/1, 1302/2 a 1032/1 v k.ú. Hylváty Záměr pronájmu p.p.č. 1063/3 a části p.p.č. 1063/1, 1302/2 a 1032/1 v k.ú. Hylváty
14. 11. 2019 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Žižkov v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Žižkov v Ústí nad Orlicí
14. 11. 2019 Výběrové řízení č. 15/2019 - referent/ka finančního odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí Výběrové řízení č. 15/2019 - referent/ka finančního odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí
12. 11. 2019 Přehled usnesení 37. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 11. 11. 2019 Přehled usnesení 37. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 11. 11. 2019
12. 11. 2019 VV - Vydání změny č. 4 územního plánu Libchavy - opatření obecné povahy č. 1/2019 VV - Vydání změny č. 4 územního plánu Libchavy - opatření obecné povahy č. 1/2019
12. 11. 2019 Usnesení o vyhlášení dražebního roku (č.203 Ex 02326/19-32) Usnesení o vyhlášení dražebního roku (č.203 Ex 02326/19-32)
12. 11. 2019 Zahájení řízení o územním plánu Sopotnice - veřejné projednávání návrhu Zahájení řízení o územním plánu Sopotnice - veřejné projednávání návrhu
12. 11. 2019 VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci p.p.č. 1182/1 v obci České Libchavy VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci p.p.č. 1182/1 v obci České Libchavy
08. 11. 2019 Záměr Pardubického kraje na bezúplatný převod pozemků - č. 2038/17 Záměr Pardubického kraje na bezúplatný převod pozemků - č. 2038/17
08. 11. 2019 Rozpočtová opatření č. 183 - 195 k rozpočtu města na rok 2019 Rozpočtová opatření č. 183 - 195 k rozpočtu města na rok 2019
07. 11. 2019 Záměr Pardubického kraje na bezúplatný převod pozemků Záměr Pardubického kraje na bezúplatný převod pozemků
07. 11. 2019 Zveřejnění nabídky pozemků k pronajmutí - Černovír, Dolní Houžovec Zveřejnění nabídky pozemků k pronajmutí - Černovír, Dolní Houžovec
07. 11. 2019 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. M.J. Kociána, Barcalova, T.G. Masaryka a na Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. M.J. Kociána, Barcalova, T.G. Masaryka a na Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí
07. 11. 2019 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Velké Hamry v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Velké Hamry v Ústí nad Orlicí
06. 11. 2019 Záměr pronájmu části p.p.č. 1723/2 v k.ú. Ústí nad Orlicí Záměr pronájmu části p.p.č. 1723/2 v k.ú. Ústí nad Orlicí
06. 11. 2019 Záměr pronájmu st.p.č. 3222, p.p.č. 43/32, části p.p.č. 43/1 v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí Záměr pronájmu st.p.č. 3222, p.p.č. 43/32, části p.p.č. 43/1 v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí
06. 11. 2019 Záměr pachtu p.p.č 1080/27, 1080/28, 1080/29, 976/1 a 976/63 v obci Ústí nad Orlicí v k.ú. Hylváty Záměr pachtu p.p.č 1080/27, 1080/28, 1080/29, 976/1 a 976/63 v obci Ústí nad Orlicí v k.ú. Hylváty
05. 11. 2019 Přehled usnesení 36. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 4. 11. 2019 Přehled usnesení 36. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 4. 11. 2019
04. 11. 2019 Opakovaná dražba nemovité věci - Zámeček v Brandýse nad Orlicí Opakovaná dražba nemovité věci - Zámeček v Brandýse nad Orlicí
01. 11. 2019 Záměr pronájmu části p.p.č. 822/21 v k.ú. Horní Houžovec Záměr pronájmu části p.p.č. 822/21 v k.ú. Horní Houžovec
01. 11. 2019 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na sil. II/313 a II/314 v obci Dolní Dobrouč VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na sil. II/313 a II/314 v obci Dolní Dobrouč
31. 10. 2019 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Tvardkova a Dělnická v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Tvardkova a Dělnická v Ústí nad Orlicí
30. 10. 2019 VV OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Čs. armády v Ústí nad Orlicí VV OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Čs. armády v Ústí nad Orlicí
30. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Veřejné projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Jehnědí Veřejná vyhláška - Veřejné projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Jehnědí
29. 10. 2019 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/3156 v obci Hrádek VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/3156 v obci Hrádek
25. 10. 2019 Záměr prodeje p.p.č. 792/10, 792/14 a 792/18 v k.ú. Hylváty Záměr prodeje p.p.č. 792/10, 792/14 a 792/18 v k.ú. Hylváty
24. 10. 2019 Dokument " Usnesení o nařízení ..." již není dostupný.
24. 10. 2019 Záměr pronájmu p.p.č. 713/1 a st.p.č. 70, 701, 702, 703, 704 a 705 v k.ú. Hylváty Záměr pronájmu p.p.č. 713/1 a st.p.č. 70, 701, 702, 703, 704 a 705 v k.ú. Hylváty
24. 10. 2019 VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Dolní Dobrouč VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Dolní Dobrouč
22. 10. 2019 Přehled usnesení 35. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 21. 10. 2019 Přehled usnesení 35. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 21. 10. 2019
22. 10. 2019 VV - Rozhodnutí o vydání stavebního povolení na stavbu "bytový dům č.p. 305 ulice Dukelská v Ústí nad Orlicí - samostatný zdroj tepla" VV - Rozhodnutí o vydání stavebního povolení na stavbu "bytový dům č.p. 305 ulice Dukelská v Ústí nad Orlicí - samostatný zdroj tepla"
22. 10. 2019 Záměr prodeje budovy č.p. 2 v k.ú. Dolní Houžovec Záměr prodeje budovy č.p. 2 v k.ú. Dolní Houžovec
22. 10. 2019 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ulice Cihlářská VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ulice Cihlářská
22. 10. 2019 VV - Projednání návrhu zadání územního plánu Dolní Dobrouč VV - Projednání návrhu zadání územního plánu Dolní Dobrouč
21. 10. 2019 Dotační program na činnost v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2020 Dotační program na činnost v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2020
18. 10. 2019 Vyhlášení dotačních programů pro oblast kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče pro rok 2020 Vyhlášení dotačních programů pro oblast kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče pro rok 2020
18. 10. 2019 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. U Rybníčku, Třebovská, Za Drahou, Potoční v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. U Rybníčku, Třebovská, Za Drahou, Potoční v Ústí nad Orlicí
18. 10. 2019 VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v ul. U Řeky v Ústí nad Orlicí - Hylváty a V Lukách v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v ul. U Řeky v Ústí nad Orlicí - Hylváty a V Lukách v Ústí nad Orlicí
16. 10. 2019 Dokument " Dražební vyhláška o ..." již není dostupný.
16. 10. 2019 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. J. a J. Kovářů v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. J. a J. Kovářů v Ústí nad Orlicí
15. 10. 2019 Nařízení města Ústí nad Orlicí č. 4/2019 Nařízení města Ústí nad Orlicí č. 4/2019
15. 10. 2019 Přehled usnesení 34. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 14.10.2019 Přehled usnesení 34. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 14.10.2019
15. 10. 2019 Výběrové řízení č. 14/2019 - refernt/ka útvaru interního auditu Městského úřadu Ústí nad Orlicí Výběrové řízení č. 14/2019 - refernt/ka útvaru interního auditu Městského úřadu Ústí nad Orlicí
15. 10. 2019 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Sokolská v Ústí nad Olricí - Kerhartice VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Sokolská v Ústí nad Olricí - Kerhartice
12. 10. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
10. 10. 2019 Výběrové řízení č. 13/2019 - referent/ka finančního odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí Výběrové řízení č. 13/2019 - referent/ka finančního odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí

XML