Město Ústí nad Orlicí

Okresní město
Okres Ústí nad Orlicí

http://ustinadorlici.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16
562 01 Ústí nad Orlicí

Datová schránka: bxcbwmg
E-mail: podatelna@muuo.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 10. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje č. 3/2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje č. 3/2020
30. 09. 2020 VV o možnosti převzít písemnost - R. Bartoš VV o možnosti převzít písemnost - R. Bartoš
30. 09. 2020 VV o možnosti převzít písemnost - T. Bartoš VV o možnosti převzít písemnost - T. Bartoš
30. 09. 2020 VV o možnosti převzít písemnost - M. Zajícová VV o možnosti převzít písemnost - M. Zajícová
30. 09. 2020 VV o možnosti převzít písemnost - D. Bartoš VV o možnosti převzít písemnost - D. Bartoš
30. 09. 2020 Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice projektový manažer/projektová manažerka Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice projektový manažer/projektová manažerka
30. 09. 2020 Nález - pořadové číslo 21/2020 (mobilní telefon) Nález - pořadové číslo 21/2020 (mobilní telefon)
29. 09. 2020 Rozpočtová opatření č. 118 - 128 k rozpočtu města na rok 2020 Rozpočtová opatření č. 118 - 128 k rozpočtu města na rok 2020
26. 09. 2020 Telefonní spojení do volebních místností - volby do Zastupitelstva Pardubického kraje ve dnech 2. - 3. 10. 2020 Telefonní spojení do volebních místností - volby do Zastupitelstva Pardubického kraje ve dnech 2. - 3. 10. 2020
25. 09. 2020 VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na komunikaci ul. Dukelská před Střední školou automobilní v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na komunikaci ul. Dukelská před Střední školou automobilní v Ústí nad Orlicí
24. 09. 2020 Oznámení o konání opakované dražby - nemovitost v k.ú. Ústí nad Orlicí Oznámení o konání opakované dražby - nemovitost v k.ú. Ústí nad Orlicí
23. 09. 2020 VV - Vydání změny č. 1 Územního plánu Ústí nad Orlicí - OOP č. 1/2020 VV - Vydání změny č. 1 Územního plánu Ústí nad Orlicí - OOP č. 1/2020
23. 09. 2020 Záměr výpůjčky části pozemků v k.ú. Ústí nad Orlicí, Hylváty a Gerhartice Záměr výpůjčky části pozemků v k.ú. Ústí nad Orlicí, Hylváty a Gerhartice
23. 09. 2020 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/3123, III/3155 a ul. Klopotská v obci Brandýs nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/3123, III/3155 a ul. Klopotská v obci Brandýs nad Orlicí
22. 09. 2020 Nález - pořadové číslo 20/2020 (hotovost) Nález - pořadové číslo 20/2020 (hotovost)
22. 09. 2020 Přehled usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí Přehled usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
18. 09. 2020 Aukční vyhláška čj. MUUO/31110/2020 Aukční vyhláška čj. MUUO/31110/2020
18. 09. 2020 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiného porostu Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiného porostu
17. 09. 2020 Výběrové řízení a záměr prodeje pozemku st.p.č. 171, jehož součástí je stavba čp. 123 - stavba občanského vybavení, v obci a katastrálním území Ústí nad Orlicí Výběrové řízení a záměr prodeje pozemku st.p.č. 171, jehož součástí je stavba čp. 123 - stavba občanského vybavení, v obci a katastrálním území Ústí nad Orlicí
17. 09. 2020 Záměr pronájmu části p.p.č. 662/6 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí Záměr pronájmu části p.p.č. 662/6 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí
17. 09. 2020 VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na komunikaci ul. 17. listopadu v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na komunikaci ul. 17. listopadu v Ústí nad Orlicí
16. 09. 2020 VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích ul. J. a J. Kovářů, Družstevní, Heranova, Chodská, Korábova, Blažkova, Příčná, Stavebníků a Polská v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích ul. J. a J. Kovářů, Družstevní, Heranova, Chodská, Korábova, Blažkova, Příčná, Stavebníků a Polská v Ústí nad Orlicí
15. 09. 2020 Přehled usnesení 68. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 14. 9. 2020 Přehled usnesení 68. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 14. 9. 2020
14. 09. 2020 Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje ve dnech 2. a 3. října 2020 ve městě Ústí nad Orlicí Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje ve dnech 2. a 3. října 2020 ve městě Ústí nad Orlicí
11. 09. 2020 Dokument " Usnesení o nařízení ..." již není dostupný.
10. 09. 2020 Dokument " Exekuční příkaz na e..." již není dostupný.
09. 09. 2020 Dokument " Exekuční příkaz na e..." již není dostupný.
09. 09. 2020 Dokument " Dražební vyhláška o ..." již není dostupný.
09. 09. 2020 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci-parkovišti ul. Hakenova v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci-parkovišti ul. Hakenova v Ústí nad Orlicí
09. 09. 2020 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Heranova, U Hřiště, Na Štěpnici, Polská a Mazánkova v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Heranova, U Hřiště, Na Štěpnici, Polská a Mazánkova v Ústí nad Orlicí
09. 09. 2020 VV - OOP stanovení místní úp. provozu na místní komunikaci v obci Dolní Dobrouč VV - OOP stanovení místní úp. provozu na místní komunikaci v obci Dolní Dobrouč
08. 09. 2020 Rozpočtová opatření č. 88 - 117 k rozpočtu města na rok 2020 Rozpočtová opatření č. 88 - 117 k rozpočtu města na rok 2020
08. 09. 2020 Výběrové řízení č. 7/2020 na obsazení pracovního místa referent/ka odboru rozvoje města Městského úřadu Ústí nad Orlicí Výběrové řízení č. 7/2020 na obsazení pracovního místa referent/ka odboru rozvoje města Městského úřadu Ústí nad Orlicí
08. 09. 2020 Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
07. 09. 2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020
07. 09. 2020 VV OOP stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Švermova v Ústí nad Orlicí - Hylváty VV OOP stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Švermova v Ústí nad Orlicí - Hylváty
07. 09. 2020 VV OOP stanovení místní úpravy provozu - ul. T.G.Masaryka v Ústí nad Orlicí VV OOP stanovení místní úpravy provozu - ul. T.G.Masaryka v Ústí nad Orlicí
04. 09. 2020 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Lochmanova - Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Lochmanova - Ústí nad Orlicí
03. 09. 2020 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. V Lukách v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. V Lukách v Ústí nad Orlicí
01. 09. 2020 Záměr směny p.p.č. 2347/5 a p.p.č. 2348/4 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí Záměr směny p.p.č. 2347/5 a p.p.č. 2348/4 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí
01. 09. 2020 Záměr pronájmu pozemku p.p.č. 415/11 v k.ú. Hylváty Záměr pronájmu pozemku p.p.č. 415/11 v k.ú. Hylváty
01. 09. 2020 Přehled usnesení 67. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 31. 8. 2020 Přehled usnesení 67. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 31. 8. 2020
01. 09. 2020 Územní rozhodnutí - VV - o umístění stavby "REKO MS Ústí nad Olricí - Husova" Územní rozhodnutí - VV - o umístění stavby "REKO MS Ústí nad Olricí - Husova"
31. 08. 2020 Řád veřejných pohřebišť nacházejících se na územní města Ústí nad Orlicí Řád veřejných pohřebišť nacházejících se na územní města Ústí nad Orlicí
28. 08. 2020 VV - Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje VV - Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje
28. 08. 2020 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Smetanova v obci Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Smetanova v obci Ústí nad Orlicí
28. 08. 2020 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. Stavebníků, Nová, Polní a Příčná v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. Stavebníků, Nová, Polní a Příčná v Ústí nad Orlicí
28. 08. 2020 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. Mazánkova, Rettigové, Korábova a Chodská v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. Mazánkova, Rettigové, Korábova a Chodská v Ústí nad Orlicí
28. 08. 2020 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Nerudova v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Nerudova v Ústí nad Orlicí
28. 08. 2020 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Jilemnického v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Jilemnického v Ústí nad Orlicí

XML