Město Ústí nad Orlicí

Okresní město
Okres Ústí nad Orlicí

http://ustinadorlici.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16
562 01 Ústí nad Orlicí

Datová schránka: bxcbwmg
E-mail: podatelna@muuo.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 01. 2021 Návrh Rozpočtu města Ústí nad Orlicí na rok 2021 a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Ústí nad Orlicí na roky 2022–2023 Návrh Rozpočtu města Ústí nad Orlicí na rok 2021 a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Ústí nad Orlicí na roky 2022–2023
22. 01. 2021 Nález - pořadové číslo 3/2021 (hotovost) Nález - pořadové číslo 3/2021 (hotovost)
21. 01. 2021 Záměr pronájmu částí p.p.č. 493/1, p.p.č. 541/10, p.p.č. 538/22, p.p.č. 398/13 a p.p.č. 538/18 vše v k.ú. Kerhartice nad Orlicí Záměr pronájmu částí p.p.č. 493/1, p.p.č. 541/10, p.p.č. 538/22, p.p.č. 398/13 a p.p.č. 538/18 vše v k.ú. Kerhartice nad Orlicí
20. 01. 2021 Nález - pořadové číslo 2/2021 (biometrické hodinky) Nález - pořadové číslo 2/2021 (biometrické hodinky)
19. 01. 2021 Opakování veřejné dražby - nemovitost v obci Králíky Opakování veřejné dražby - nemovitost v obci Králíky
19. 01. 2021 Přehled usnesení 81. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 18. 1. 2021 Přehled usnesení 81. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 18. 1. 2021
15. 01. 2021 Dražební vyhláška o konání elektronické dražby - nemovité věci v k.ú. Hylváty Dražební vyhláška o konání elektronické dražby - nemovité věci v k.ú. Hylváty
15. 01. 2021 Rozpočty příspěvkových organizací zřízených městem Ústí nad Orlicí na rok 2021 a jejich střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2022–2024 Rozpočty příspěvkových organizací zřízených městem Ústí nad Orlicí na rok 2021 a jejich střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2022–2024
15. 01. 2021 Záměr pronájmu části p.p.č. 3191 a části p.p.č. 3195 vše v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí Záměr pronájmu části p.p.č. 3191 a části p.p.č. 3195 vše v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí
15. 01. 2021 VV - Rozhodnutí o vyřazení a zařazení místních komunikací VV - Rozhodnutí o vyřazení a zařazení místních komunikací
14. 01. 2021 VV - Rozhodnutí o vydání povolení na stavbu "Rekonstrukce chodníku podél sil. I/14 k.ú. Libchavy" VV - Rozhodnutí o vydání povolení na stavbu "Rekonstrukce chodníku podél sil. I/14 k.ú. Libchavy"
14. 01. 2021 Rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2020 č. 200 - 224 Rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2020 č. 200 - 224
12. 01. 2021 Oznámení koncepce "Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 - 2027" Oznámení koncepce "Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 - 2027"
12. 01. 2021 Přehled usnesení 80. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 11. 1. 2021 Přehled usnesení 80. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 11. 1. 2021
12. 01. 2021 VV - Oznámení o zahájení stavebního řízení bez jednání - ul. Zborovská, rekonstrukce ploch kolem domu č.p. 1171 - 1173 v k.ú. Ústí nad Orlicí VV - Oznámení o zahájení stavebního řízení bez jednání - ul. Zborovská, rekonstrukce ploch kolem domu č.p. 1171 - 1173 v k.ú. Ústí nad Orlicí
12. 01. 2021 VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci MK 49 a 51 (Niva) v obci Dlouhá Třebová VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci MK 49 a 51 (Niva) v obci Dlouhá Třebová
12. 01. 2021 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ulice Lochmanova v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ulice Lochmanova v Ústí nad Orlicí
12. 01. 2021 Nález - pořadové číslo 1/2021 (hotovost v obálce) Nález - pořadové číslo 1/2021 (hotovost v obálce)
12. 01. 2021 Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby za rok 2020 Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby za rok 2020
09. 01. 2021 VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na sil. II/360 v obci Ústí nad Orlicí-Černovír VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na sil. II/360 v obci Ústí nad Orlicí-Černovír
08. 01. 2021 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/3605 v obci Dolní Dobrouč- Lanšperk VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/3605 v obci Dolní Dobrouč- Lanšperk
05. 01. 2021 Oznámení o omezeném provozu Městského úřadu Ústí nad Orlicí Oznámení o omezeném provozu Městského úřadu Ústí nad Orlicí
05. 01. 2021 VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupných zpevněných plochách u fy MEDIATE, s.r.o. v obci Dolní Libchavy VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupných zpevněných plochách u fy MEDIATE, s.r.o. v obci Dolní Libchavy
05. 01. 2021 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu při běžné údržbě na silnicích II. a III. třídy VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu při běžné údržbě na silnicích II. a III. třídy
05. 01. 2021 VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na ul. Za Vodou v Ústí nad Orlicí-Hylváty VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na ul. Za Vodou v Ústí nad Orlicí-Hylváty
30. 12. 2020 Informace k podávání přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021 Informace k podávání přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021
30. 12. 2020 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/3155 v Brandýce nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/3155 v Brandýce nad Orlicí
24. 12. 2020 Dokument " Usnesení o nařízení ..." již není dostupný.
23. 12. 2020 Nařízení města Ústí nad Orlicí č. 3/2020 - o placeném stání na místních komunikacích Nařízení města Ústí nad Orlicí č. 3/2020 - o placeném stání na místních komunikacích
22. 12. 2020 Přehled usnesení 79. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 21. 12. 2020 Přehled usnesení 79. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 21. 12. 2020
18. 12. 2020 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/3124 v obci Velká Skrovnice a Orlické Podhůří-Rozsocha VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/3124 v obci Velká Skrovnice a Orlické Podhůří-Rozsocha
17. 12. 2020 Nález - pořadové číslo 26/2020 (čelovka a nabíječka bezdrátových sluchátek) Nález - pořadové číslo 26/2020 (čelovka a nabíječka bezdrátových sluchátek)
17. 12. 2020 Nález - pořadové číslo 25/2020 (dámská peněženka) Nález - pořadové číslo 25/2020 (dámská peněženka)
17. 12. 2020 Nález - pořadové číslo 24/2020 (černá dámská peněženka se slevovými kartami) Nález - pořadové číslo 24/2020 (černá dámská peněženka se slevovými kartami)
16. 12. 2020 VV - Vydání změny č. 1 územního plánu Orlické Podhůří VV - Vydání změny č. 1 územního plánu Orlické Podhůří
15. 12. 2020 Plán dopravní obslužnosti města Ústí nad Orlicí na roky 2021 - 2026 Plán dopravní obslužnosti města Ústí nad Orlicí na roky 2021 - 2026
15. 12. 2020 Přehled usnesení 76. schůze Rady města VH Tepvos Ústí nad Orlicí Přehled usnesení 76. schůze Rady města VH Tepvos Ústí nad Orlicí
15. 12. 2020 Přehled usnesení 78. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 14. 12. 2020 Přehled usnesení 78. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 14. 12. 2020
15. 12. 2020 Přehled usnesení 77. schůze Rady města VH KTUO Ústí nad Orlicí Přehled usnesení 77. schůze Rady města VH KTUO Ústí nad Orlicí
15. 12. 2020 Oznámení o omezení provozu MěÚ v obci Ústí nad Orlicí Oznámení o omezení provozu MěÚ v obci Ústí nad Orlicí
12. 12. 2020 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Příčná v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Příčná v Ústí nad Orlicí
10. 12. 2020 Opakovaná veřejná dražba - nemovitost v Ústí nad Orlicí Opakovaná veřejná dražba - nemovitost v Ústí nad Orlicí
10. 12. 2020 Aukční vyhláška - elektronická aukce - prodej nemovitosti k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí Aukční vyhláška - elektronická aukce - prodej nemovitosti k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí
10. 12. 2020 Dokument " Usnesení o nařízení ..." již není dostupný.
10. 12. 2020 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 v ulici Královéhradecká v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 v ulici Královéhradecká v Ústí nad Orlicí
10. 12. 2020 Pravidla rozpočtového provizoria, kterými se hospodaření města bude řídit v období od 1. 1. 2021 do schválení rozpočtu na rok 2021 Pravidla rozpočtového provizoria, kterými se hospodaření města bude řídit v období od 1. 1. 2021 do schválení rozpočtu na rok 2021
10. 12. 2020 Rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2020 č. 170 - 199 Rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2020 č. 170 - 199
10. 12. 2020 Záměr pronájmu p.p.č. 192/2 a p.p.č. 175 vše v k. ú. Knapovec Záměr pronájmu p.p.č. 192/2 a p.p.č. 175 vše v k. ú. Knapovec
10. 12. 2020 Záměr prodeje st.p.č. 317 v k. ú. Knapovec Záměr prodeje st.p.č. 317 v k. ú. Knapovec
10. 12. 2020 Záměr pronájmu p.p.č. 1074 a části pozemku p.p.č. 1062/27 vše v k. ú. Knapovec a části p.p.č. 670 v k.ú. Horní Houžovec Záměr pronájmu p.p.č. 1074 a části pozemku p.p.č. 1062/27 vše v k. ú. Knapovec a části p.p.č. 670 v k.ú. Horní Houžovec

XML