Město Ústí nad Orlicí

Okresní město
Okres Ústí nad Orlicí

http://ustinadorlici.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16
562 01 Ústí nad Orlicí

Datová schránka: bxcbwmg
E-mail: podatelna@muuo.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 04. 2020 Veřejná vyhláška - opravné územní rozhodnutí Veřejná vyhláška - opravné územní rozhodnutí
08. 04. 2020 Záměr prodeje v k.ú. Horní Houžovec Záměr prodeje v k.ú. Horní Houžovec
08. 04. 2020 VV OOP MZE čj. 17110/2020-MZE 16212 VV OOP MZE čj. 17110/2020-MZE 16212
07. 04. 2020 Záměr zemědělského pachtu p.p.č. 1168/2, p.p.č. 1157/1, p.p.č. 1146/3, p.p.č. 1396/1 a p.p.č. 1397/1 vše v k.ú. Hylváty a části p.p.č. 1189/1 v k.ú. Ústí nad Orlicí Záměr zemědělského pachtu p.p.č. 1168/2, p.p.č. 1157/1, p.p.č. 1146/3, p.p.č. 1396/1 a p.p.č. 1397/1 vše v k.ú. Hylváty a části p.p.č. 1189/1 v k.ú. Ústí nad Orlicí
07. 04. 2020 Přehled usnesení 54. schůze Rady města Ústí nad Orlicí Přehled usnesení 54. schůze Rady města Ústí nad Orlicí
07. 04. 2020 Záměr pronájmu části p. p. č. 1063/3 a objektu bývalé čerpací stanice na vodu, která je součástí p.p.č. 1063/3, vše v obci Ústí nad Orlicí, k. ú. Hylváty Záměr pronájmu části p. p. č. 1063/3 a objektu bývalé čerpací stanice na vodu, která je součástí p.p.č. 1063/3, vše v obci Ústí nad Orlicí, k. ú. Hylváty
07. 04. 2020 VV - OOP stanovení přechodné úpravy porovzu na komunikacích v Ústí nad Orlicí, Černovíře, Dolním a Horním Houžovci, Gerharticích, Kerharticích, Knapovci a Oldřichovicích VV - OOP stanovení přechodné úpravy porovzu na komunikacích v Ústí nad Orlicí, Černovíře, Dolním a Horním Houžovci, Gerharticích, Kerharticích, Knapovci a Oldřichovicích
01. 04. 2020 Vyhlášení nálezu zvířete - pes Vyhlášení nálezu zvířete - pes
01. 04. 2020 Záměr prodeje části p.p.č. 667/15 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí Záměr prodeje části p.p.č. 667/15 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí
01. 04. 2020 Oznámení o omezení provozu MěÚ Ústí nad Orlicí od 1. 4. 2020 do 11. 4. 2020 Oznámení o omezení provozu MěÚ Ústí nad Orlicí od 1. 4. 2020 do 11. 4. 2020
01. 04. 2020 VV - OOP stanovení místní úpravy provozu - plocha před hasičskou zbrojnicí v obci Orlické Podhůří - Říčky VV - OOP stanovení místní úpravy provozu - plocha před hasičskou zbrojnicí v obci Orlické Podhůří - Říčky
30. 03. 2020 Rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2020 č. 1 - 14 Rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2020 č. 1 - 14
26. 03. 2020 Záměr prodeje části p.p.č. 3130 v k.ú. Ústí nad Orlicí Záměr prodeje části p.p.č. 3130 v k.ú. Ústí nad Orlicí
25. 03. 2020 Záměr pronájmu prostor určených k podnikání v budově č.p. 470, Ústí nad Orlicí Záměr pronájmu prostor určených k podnikání v budově č.p. 470, Ústí nad Orlicí
24. 03. 2020 Přehled usnesení 53. schůze Rady města Ústí nad Orlicí Přehled usnesení 53. schůze Rady města Ústí nad Orlicí
23. 03. 2020 Záměr - prodej části p.p.č. 619/19 v k.ú. Dolní Houžovec Záměr - prodej části p.p.č. 619/19 v k.ú. Dolní Houžovec
23. 03. 2020 Záměr prodeje družstevních bytů II. Záměr prodeje družstevních bytů II.
20. 03. 2020 Záměr pronájmu části p.p.č. 112 v k.ú. Hylváty Záměr pronájmu části p.p.č. 112 v k.ú. Hylváty
19. 03. 2020 VV OOP stanovení přechodné úpravy provozu ul. Čs. armády v Ústí nad Orlicí VV OOP stanovení přechodné úpravy provozu ul. Čs. armády v Ústí nad Orlicí
19. 03. 2020 VV OOP stanovení přechodné úpravy provozu ul. 17. listopadu, T.G.Masaryka v Ústí nad Orlicí VV OOP stanovení přechodné úpravy provozu ul. 17. listopadu, T.G.Masaryka v Ústí nad Orlicí
19. 03. 2020 VV OOP stanovení přechodné úpravy provozu ul. 17. listopadu v Ústí nad Orlicí VV OOP stanovení přechodné úpravy provozu ul. 17. listopadu v Ústí nad Orlicí
18. 03. 2020 Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání
17. 03. 2020 Přehled usnesení 52. schůze Rady města Ústí nad Orlicí Přehled usnesení 52. schůze Rady města Ústí nad Orlicí
17. 03. 2020 Záměr prodeje části p.p.č. 619/19 v k.ú. Dolní Houžovec Záměr prodeje části p.p.č. 619/19 v k.ú. Dolní Houžovec
17. 03. 2020 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci - Sudislav nad Orlicí Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci - Sudislav nad Orlicí
17. 03. 2020 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. Heranova, Blažkova, Polská v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. Heranova, Blažkova, Polská v Ústí nad Orlicí
17. 03. 2020 VV - Projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Jehnědí VV - Projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Jehnědí
16. 03. 2020 Oznámení o omezení provozu MěÚ Ústí nad Orlicí Oznámení o omezení provozu MěÚ Ústí nad Orlicí
13. 03. 2020 Dokument " Veřejná vyhláška o m..." již není dostupný.
12. 03. 2020 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci "Amerika" - Kubincův kopec Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci "Amerika" - Kubincův kopec Ústí nad Orlicí
12. 03. 2020 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. B. Němcové, Polní, Příčná a Nová v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. B. Němcové, Polní, Příčná a Nová v Ústí nad Orlicí
11. 03. 2020 Dokument " VV o možnosti převzí..." již není dostupný.
11. 03. 2020 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místních a veřejně účelových komunikacích Ústí nad Orlicí, Černovír, Dolní a Horní Houžovec, Hylvátech, Gerharticích, Kerharticích, Knapovci a Oldřichovicích - čištění VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místních a veřejně účelových komunikacích Ústí nad Orlicí, Černovír, Dolní a Horní Houžovec, Hylvátech, Gerharticích, Kerharticích, Knapovci a Oldřichovicích - čištění
11. 03. 2020 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místních a veřejně účelových komunikacích Ústí nad Orlicí, Černovír, Dolní a Horní Houžovec, Hylvátech, Gerharticích, Kerharticích, Knapovci a Oldřichovicích - údržba VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místních a veřejně účelových komunikacích Ústí nad Orlicí, Černovír, Dolní a Horní Houžovec, Hylvátech, Gerharticích, Kerharticích, Knapovci a Oldřichovicích - údržba
10. 03. 2020 Nález - pořadové číslo 6/2020 (mobilní telefon zn. XIAOMI) Nález - pořadové číslo 6/2020 (mobilní telefon zn. XIAOMI)
10. 03. 2020 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. Smetanova, Dělnická a Tvardkova v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. Smetanova, Dělnická a Tvardkova v Ústí nad Orlicí
10. 03. 2020 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místních kmunikacích ul. M.J.Kociána, Barcalova, T.G.Masaryka a Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místních kmunikacích ul. M.J.Kociána, Barcalova, T.G.Masaryka a Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí
09. 03. 2020 Záměr prodeje družstevního bytu - ul. Popradská Záměr prodeje družstevního bytu - ul. Popradská
07. 03. 2020 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/315 směrem na Jehnědí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/315 směrem na Jehnědí
06. 03. 2020 Dokument " Usnesení o nařízení ..." již není dostupný.
04. 03. 2020 VV - Rozhodnutí o vydání stavebního povolení na stavbu: "ul. Družstevní - rekonstrukce ulice - chodníků a vjezdů" v k.ú. Ústí nad Orlicí VV - Rozhodnutí o vydání stavebního povolení na stavbu: "ul. Družstevní - rekonstrukce ulice - chodníků a vjezdů" v k.ú. Ústí nad Orlicí
04. 03. 2020 Záměr pronájmu nebytových prostor v budově č.p. 470, která je součástí p.p.č.st. 3111, vše v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí Záměr pronájmu nebytových prostor v budově č.p. 470, která je součástí p.p.č.st. 3111, vše v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí
04. 03. 2020 Přehled usnesení 51. schůze Rady města Ústí nad Orlicí Přehled usnesení 51. schůze Rady města Ústí nad Orlicí
04. 03. 2020 Zveřejnění záměru o uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících (období 2020/2021) Zveřejnění záměru o uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících (období 2020/2021)
04. 03. 2020 Záměr změny v nájemním vztahu v k.ú. Ústí nad Orlicí Záměr změny v nájemním vztahu v k.ú. Ústí nad Orlicí
03. 03. 2020 Výběrové řízení č. 3/2020 na obsazení pracovního místa referent/ka oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních služeb Městského úřadu Ústí nad Orlicí Výběrové řízení č. 3/2020 na obsazení pracovního místa referent/ka oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních služeb Městského úřadu Ústí nad Orlicí
03. 03. 2020 Dokument " VV - Oznámení o zahá..." již není dostupný.
03. 03. 2020 VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na komunikaci v obci Dolní Dobrouč VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na komunikaci v obci Dolní Dobrouč
03. 03. 2020 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/360 a III/3606 - obce Dolní Dobrouč a Hnátnice VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/360 a III/3606 - obce Dolní Dobrouč a Hnátnice
02. 03. 2020 Dokument " Usnesení o nařízení ..." již není dostupný.

XML