Město Ústí nad Orlicí

Okresní město
Okres Ústí nad Orlicí

http://ustinadorlici.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16
562 01 Ústí nad Orlicí

Datová schránka: bxcbwmg
E-mail: podatelna@muuo.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 04. 2021 VV - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - "Přeložka vodovodu Oldřichovice - ul. Letohradská" VV - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - "Přeložka vodovodu Oldřichovice - ul. Letohradská"
09. 04. 2021 VV - Rozhodnutí o vydání společného povolení - "Ústí nad Orlicí - obnova vodovodu v ul. Korábova, k.ú. Ústí nad Orlicí" VV - Rozhodnutí o vydání společného povolení - "Ústí nad Orlicí - obnova vodovodu v ul. Korábova, k.ú. Ústí nad Orlicí"
09. 04. 2021 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Kopeckého v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Kopeckého v Ústí nad Orlicí
08. 04. 2021 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/313 v obci Dolní Dobrouč VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/313 v obci Dolní Dobrouč
08. 04. 2021 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na cyklostezce Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na cyklostezce Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí
08. 04. 2021 VV - OOP návrh stanovení místní úpravy provozu na sil. III/3155 v obci Brandýs nad Orlicí - na příjezdu od obce Oucmanice VV - OOP návrh stanovení místní úpravy provozu na sil. III/3155 v obci Brandýs nad Orlicí - na příjezdu od obce Oucmanice
08. 04. 2021 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II/315 v Ústí nad Orlicí - od křižovatky se sil. I/14 směr Knapovec VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II/315 v Ústí nad Orlicí - od křižovatky se sil. I/14 směr Knapovec
07. 04. 2021 VV - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - "Řetová - rekonstrukce (oprava) komunikace od č.p. 35 po č.p. 28" VV - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - "Řetová - rekonstrukce (oprava) komunikace od č.p. 35 po č.p. 28"
06. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - část obce Hylváty, Sadová Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - část obce Hylváty, Sadová
06. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Ústí nad Orlicí, ul. Polní Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Ústí nad Orlicí, ul. Polní
06. 04. 2021 Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí dne 19. 4. 2021 Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí dne 19. 4. 2021
06. 04. 2021 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích v Ústí nad Orlicí, Černovíře, Dolním a Horním Houžovci, Hylvátech, Gerharticích, Kerharticích, Knapovci a Oldřichovicích VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích v Ústí nad Orlicí, Černovíře, Dolním a Horním Houžovci, Hylvátech, Gerharticích, Kerharticích, Knapovci a Oldřichovicích
06. 04. 2021 Nález psa - yorkšírský teriér/pes Nález psa - yorkšírský teriér/pes
02. 04. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/referentka pro agendu kurátor mládeže/kolizní opatrovnictví, Městský úřad Žamberk Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/referentka pro agendu kurátor mládeže/kolizní opatrovnictví, Městský úřad Žamberk
02. 04. 2021 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Pod Lesem v Ústí nad Orlicí-Hylváty VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Pod Lesem v Ústí nad Orlicí-Hylváty
01. 04. 2021 Rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2021 č. 8 - 18 Rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2021 č. 8 - 18
01. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - část obce Oldřichovice - II Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - část obce Oldřichovice - II
01. 04. 2021 VV - Projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Řetová VV - Projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Řetová
01. 04. 2021 Záměr prodeje pozemku p.č. 403/10 a části pozemku p.č. 667/14 vše v k. ú. Černovír u Ústí nad Záměr prodeje pozemku p.č. 403/10 a části pozemku p.č. 667/14 vše v k. ú. Černovír u Ústí nad
01. 04. 2021 Záměr prodeje části pozemku p.č. 56/3 v k. ú. Černovír u Ústí nad Orlicí Záměr prodeje části pozemku p.č. 56/3 v k. ú. Černovír u Ústí nad Orlicí
01. 04. 2021 VV - Rozhodnutí o vydání společného povolení - Obnova vodovodu v ul. Královéhradecká, Ústí nad Orlicí VV - Rozhodnutí o vydání společného povolení - Obnova vodovodu v ul. Královéhradecká, Ústí nad Orlicí
31. 03. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - část obce Oldřichovice Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - část obce Oldřichovice
31. 03. 2021 Nález - pořadové číslo 1K/2021 (5 ks klíčů na kroužku s přívěskem) Nález - pořadové číslo 1K/2021 (5 ks klíčů na kroužku s přívěskem)
31. 03. 2021 VV - OOP návrh stanovení místní úpravy provozu na sil. III/36012 v obci Řetová VV - OOP návrh stanovení místní úpravy provozu na sil. III/36012 v obci Řetová
30. 03. 2021 Záměr prodeje p.p.č. 3151 a části p.p.č. 3154 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí Záměr prodeje p.p.č. 3151 a části p.p.č. 3154 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí
30. 03. 2021 Přehled usnesení 87. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 29. 3. 2021 Přehled usnesení 87. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 29. 3. 2021
30. 03. 2021 VV - OOP stnanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/3155 ul. Lázeňská v obci Brandýs nad Orlicí VV - OOP stnanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/3155 ul. Lázeňská v obci Brandýs nad Orlicí
29. 03. 2021 Usnesení o dražební vyhlášce - elektronická dražba nemovité věci v k.ú. Hylváty Usnesení o dražební vyhlášce - elektronická dražba nemovité věci v k.ú. Hylváty
25. 03. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - část v obci Knapovec Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - část v obci Knapovec
25. 03. 2021 VV - OOP oznamuje návrh stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupové účelové komunikace - parkoviště v ul. Kladská v Ústí nad Orlicí VV - OOP oznamuje návrh stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupové účelové komunikace - parkoviště v ul. Kladská v Ústí nad Orlicí
24. 03. 2021 Záměr prodeje družstevních bytů v Ústí nad Orlicí Záměr prodeje družstevních bytů v Ústí nad Orlicí
24. 03. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - část obce Hylváty Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - část obce Hylváty
24. 03. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - část obce Knapovec Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - část obce Knapovec
24. 03. 2021 VV - Rozhodnutí o společném povolení na stavbu "regenerace sídliště ul. V Zahradách, Brandýs nad Orlicí" VV - Rozhodnutí o společném povolení na stavbu "regenerace sídliště ul. V Zahradách, Brandýs nad Orlicí"
23. 03. 2021 Výběrové řízení č. 2/2021 na obsazení pracovního místa referent/ka kanceláře tajemníka Městského úřadu Ústí nad Orlicí Výběrové řízení č. 2/2021 na obsazení pracovního místa referent/ka kanceláře tajemníka Městského úřadu Ústí nad Orlicí
23. 03. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - část obce Horní Houžovec a část obce Knapovec Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - část obce Horní Houžovec a část obce Knapovec
23. 03. 2021 Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Česká Třebová, U Koupaliště Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Česká Třebová, U Koupaliště
23. 03. 2021 Nález - pořadové číslo 10/2021 (mobilní telefon zn. REDMI) Nález - pořadové číslo 10/2021 (mobilní telefon zn. REDMI)
22. 03. 2021 Usnesení o nařízení elektronické dražby - nemovité věci, k.ú. Hylváty Usnesení o nařízení elektronické dražby - nemovité věci, k.ú. Hylváty
20. 03. 2021 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II/360 a místních komunikacích ul. B. Němcové a Polní v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II/360 a místních komunikacích ul. B. Němcové a Polní v Ústí nad Orlicí
20. 03. 2021 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na ul. M.J.Kociana a Kostelní v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na ul. M.J.Kociana a Kostelní v Ústí nad Orlicí
19. 03. 2021 Informace o oznámení koncepce "Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 - 2027" Informace o oznámení koncepce "Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 - 2027"
19. 03. 2021 Informace o oznámení koncepce "Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 - 2027" Informace o oznámení koncepce "Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 - 2027"
18. 03. 2021 VV - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - stavba "Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, polní cesta"" VV - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - stavba "Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, polní cesta""
18. 03. 2021 Výběrové řízení č. 1/2021 na obsazení pracovního místa referent/ka útvaru personální a mzdové agendy Městského úřadu Ústí nad Orlicí pro zajišťování komunikace a vztahů k veřejnosti (public relation) Výběrové řízení č. 1/2021 na obsazení pracovního místa referent/ka útvaru personální a mzdové agendy Městského úřadu Ústí nad Orlicí pro zajišťování komunikace a vztahů k veřejnosti (public relation)
18. 03. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - obec Hylváty a Ústí nad Orlicí Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - obec Hylváty a Ústí nad Orlicí
18. 03. 2021 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II/315 v Ústí nad Orlicí, směr Knapovec VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II/315 v Ústí nad Orlicí, směr Knapovec
18. 03. 2021 Zveřejnění záměru o uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 2021-2022 Zveřejnění záměru o uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 2021-2022
17. 03. 2021 VV - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - stavba "Oprava silnice III/3124, Velká Skrovnice - hr. PK" VV - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - stavba "Oprava silnice III/3124, Velká Skrovnice - hr. PK"
17. 03. 2021 VV - Oznámení zahájení územního řízení - umístění stavby "Ústí nad Orlicí, Pod Lesem, KNN, TS" VV - Oznámení zahájení územního řízení - umístění stavby "Ústí nad Orlicí, Pod Lesem, KNN, TS"

XML