Město Ústí nad Orlicí

Okresní město
Okres Ústí nad Orlicí

http://ustinadorlici.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16
562 01 Ústí nad Orlicí

Datová schránka: bxcbwmg
E-mail: podatelna@muuo.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 09. 2019 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (r. 2019) Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (r. 2019)
20. 09. 2019 Dražební vyhláška o provedení dražby věcí movitých (č.j.139EX21389/18) Dražební vyhláška o provedení dražby věcí movitých (č.j.139EX21389/18)
19. 09. 2019 Oznámení: Zahájení stavebního řízení "Bytový dům č.p. 305 v ul. Dukelská, Ústí nad Orlicí" Oznámení: Zahájení stavebního řízení "Bytový dům č.p. 305 v ul. Dukelská, Ústí nad Orlicí"
19. 09. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019
19. 09. 2019 Nález č. 32/2019 (MT zn. Xiaomi) Nález č. 32/2019 (MT zn. Xiaomi)
19. 09. 2019 Záměr bezúplatného převodu pozemků p.č.2240/10, p.č. 2400/20, p.č. 2474/8, p.č.2485/14, p.č. 2532/4 a p.č. 3173/1 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí Záměr bezúplatného převodu pozemků p.č.2240/10, p.č. 2400/20, p.č. 2474/8, p.č.2485/14, p.č. 2532/4 a p.č. 3173/1 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí
19. 09. 2019 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 (ul. Královéhradecká), sil. II/360 (ul. Cihlářská, Letohradská), místní komunikaci ul. Hřbitovní, Letohradská a veř.účelové komunikace k TESCU v Ústí nad Orllicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 (ul. Královéhradecká), sil. II/360 (ul. Cihlářská, Letohradská), místní komunikaci ul. Hřbitovní, Letohradská a veř.účelové komunikace k TESCU v Ústí nad Orllicí
18. 09. 2019 VV - rozhodnutí o vydání stavebního povolení na stavební úpravy bytového domu na ul. Na Pláni č.p. 1344, č.p. 1345 a č.p. 1346 v Ústí nad Orlicí VV - rozhodnutí o vydání stavebního povolení na stavební úpravy bytového domu na ul. Na Pláni č.p. 1344, č.p. 1345 a č.p. 1346 v Ústí nad Orlicí
17. 09. 2019 Přehled usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí Přehled usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
17. 09. 2019 Nález č. 31/2019 (Iphone) Nález č. 31/2019 (Iphone)
17. 09. 2019 Nález č. 30/2019 (Flashdisk + 2 ks klíčů) Nález č. 30/2019 (Flashdisk + 2 ks klíčů)
16. 09. 2019 Záměr pronájmu části p.p.č. 1406/18, 113/3 a st.p.č. 42 v k.ú. Hylváty Záměr pronájmu části p.p.č. 1406/18, 113/3 a st.p.č. 42 v k.ú. Hylváty
16. 09. 2019 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
14. 09. 2019 Územní rozhodnutí o umístění stavby "IKE-12-2006472 Ústí nad Orlicí, Tvardkova - rek nn" Územní rozhodnutí o umístění stavby "IKE-12-2006472 Ústí nad Orlicí, Tvardkova - rek nn"
13. 09. 2019 Záměr kraje o bezúplatném převodu pozemků - v obci Ústí nad Orlicí a k.ú. Gerhartice Záměr kraje o bezúplatném převodu pozemků - v obci Ústí nad Orlicí a k.ú. Gerhartice
13. 09. 2019 Nález č. 3K/2019 (3 ks klíčů na šňůrce) Nález č. 3K/2019 (3 ks klíčů na šňůrce)
13. 09. 2019 Nález č. 29/2019 (hotovost v cizí měně) Nález č. 29/2019 (hotovost v cizí měně)
13. 09. 2019 Nález č. 28/2019 (jízdní kolo šedo-stříbrné) Nález č. 28/2019 (jízdní kolo šedo-stříbrné)
12. 09. 2019 Oznámení o výběrovém řízení č. HUO/02/2019 a aukcí (Dolní Hedeč) Oznámení o výběrovém řízení č. HUO/02/2019 a aukcí (Dolní Hedeč)
12. 09. 2019 Usnesení o odročení elektronické dražby ve věci sp. zn.: 146 EX 68/13-188 Usnesení o odročení elektronické dražby ve věci sp. zn.: 146 EX 68/13-188
12. 09. 2019 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/36014 v obci Řetová směrem k Mandlu VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/36014 v obci Řetová směrem k Mandlu
11. 09. 2019 Výběrové řízení č. 12/2019 - referent/ka správního oddělení odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend Městského úřadu Ústí nad Orlicí Výběrové řízení č. 12/2019 - referent/ka správního oddělení odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend Městského úřadu Ústí nad Orlicí
10. 09. 2019 Přehled usnesení 30. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 9. 9. 2019 Přehled usnesení 30. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 9. 9. 2019
07. 09. 2019 Rozpočtová opatření č. 147 - 160 k rozpočtu města na rok 2019 Rozpočtová opatření č. 147 - 160 k rozpočtu města na rok 2019
07. 09. 2019 VV - OOP návrh stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Dolní Dobrouč VV - OOP návrh stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Dolní Dobrouč
06. 09. 2019 Výběrové řízení č. 11/2019 - referent/ka finančního odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí Výběrové řízení č. 11/2019 - referent/ka finančního odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí
06. 09. 2019 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/315 v obci Jehnědí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/315 v obci Jehnědí
05. 09. 2019 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. M. R. Štefánika v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. M. R. Štefánika v Ústí nad Orlicí
03. 09. 2019 Pozvánka na 6. zasedání Zatupitelstva města Ústí nad Orlicí Pozvánka na 6. zasedání Zatupitelstva města Ústí nad Orlicí
02. 09. 2019 VV OOP - MZE čj. 41508/2019-MZE-16212 VV OOP - MZE čj. 41508/2019-MZE-16212
02. 09. 2019 VV OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Bří Čapků, Ústí nad Orlicí VV OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Bří Čapků, Ústí nad Orlicí
30. 08. 2019 VV OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Dolní Dobrouč VV OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Dolní Dobrouč
30. 08. 2019 VV OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Brandýs nad Orlicí VV OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Brandýs nad Orlicí
29. 08. 2019 Výběrové řízení na obsazení funkce ředitel/ka Domova důchodců Ústí nad Orlicí Výběrové řízení na obsazení funkce ředitel/ka Domova důchodců Ústí nad Orlicí
29. 08. 2019 Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem II. Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem II.
29. 08. 2019 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Třebovská, U Rybníčku, Za Drahou a Potoční v Ústí nad Orlicí - Hylváty VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Třebovská, U Rybníčku, Za Drahou a Potoční v Ústí nad Orlicí - Hylváty
29. 08. 2019 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Příkopy a T.G.Masaryka v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Příkopy a T.G.Masaryka v Ústí nad Orlicí
28. 08. 2019 Přehled usnesení 29. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 26.8.2019 Přehled usnesení 29. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 26.8.2019
27. 08. 2019 Záměr pronájmu a záměr prodeje části p.p.č. 1932/4 v k.ú. Ústí nad Orlicí Záměr pronájmu a záměr prodeje části p.p.č. 1932/4 v k.ú. Ústí nad Orlicí
22. 08. 2019 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Dukelská v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Dukelská v Ústí nad Orlicí
22. 08. 2019 VV - OOP návrh stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích ul. M. J. Kociana a M. R. Štefánika v Ústí nad Orlicí VV - OOP návrh stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích ul. M. J. Kociana a M. R. Štefánika v Ústí nad Orlicí
22. 08. 2019 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. J. a J. Kovářů, Chodská, Zeinerova v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. J. a J. Kovářů, Chodská, Zeinerova v Ústí nad Orlicí
21. 08. 2019 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Smetanova v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Smetanova v Ústí nad Orlicí
21. 08. 2019 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Dukelská a Wolkerovo údolí v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Dukelská a Wolkerovo údolí v Ústí nad Orlicí
21. 08. 2019 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Na Štěpnici v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Na Štěpnici v Ústí nad Orlicí
21. 08. 2019 VV - OOP návrh stanovení místní úpravy provozu na sil. III/3606 na mostě v obci Hnátnice VV - OOP návrh stanovení místní úpravy provozu na sil. III/3606 na mostě v obci Hnátnice
21. 08. 2019 VV - OOP návrh stanovení místní úpravy provozu ul. Dukelská v Ústí nad Orlicí VV - OOP návrh stanovení místní úpravy provozu ul. Dukelská v Ústí nad Orlicí
19. 08. 2019 VV - Vydání Územního plánu Hnátnice OOP č. 1/2019 VV - Vydání Územního plánu Hnátnice OOP č. 1/2019
19. 08. 2019 VV OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Knapovec, Ústí nad Orlicí VV OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Knapovec, Ústí nad Orlicí
19. 08. 2019 VV OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Cihlářská Ústí nad Orlicí VV OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Cihlářská Ústí nad Orlicí

XML