Město Ústí nad Orlicí

Okresní město
Okres Ústí nad Orlicí

http://ustinadorlici.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16
562 01 Ústí nad Orlicí

Datová schránka: bxcbwmg
E-mail: podatelna@muuo.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 06. 2022 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci - železniční přejezd u zastávky Bezpráví VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci - železniční přejezd u zastávky Bezpráví
28. 06. 2022 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci "U Jána" v obci Brandýs nad Orlicí z důvodu uzavírky při provádění stavebních úprav v místě železničního přejezdu VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci "U Jána" v obci Brandýs nad Orlicí z důvodu uzavírky při provádění stavebních úprav v místě železničního přejezdu
28. 06. 2022 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s objížďkou a uzavírkou železničního přejezdu na sil. III/3155 ul. Žerotínova v Brandýse nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s objížďkou a uzavírkou železničního přejezdu na sil. III/3155 ul. Žerotínova v Brandýse nad Orlicí
28. 06. 2022 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích v obcích Jehnědí, Džbánov, Voděrady a Sudislav VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích v obcích Jehnědí, Džbánov, Voděrady a Sudislav
24. 06. 2022 VV - Vyhlášení nálezu - plynová zbraň VV - Vyhlášení nálezu - plynová zbraň
23. 06. 2022 Záměr výpůjčky části p.p.č. 55/1 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí Záměr výpůjčky části p.p.č. 55/1 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí
22. 06. 2022 VV - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení ve věci stavby "Modernizace silnice II/315 Hrádek - Ústí nad Orlicí, protierozní opatření na Tiché Orlici" VV - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení ve věci stavby "Modernizace silnice II/315 Hrádek - Ústí nad Orlicí, protierozní opatření na Tiché Orlici"
22. 06. 2022 VV - Oznámení o zahájení územního řízení - stavba "TKR-KTUO-ULICE J a J Kovářů, Zeinerova a Chodská" v k.ú.Ústí nad Orlicí VV - Oznámení o zahájení územního řízení - stavba "TKR-KTUO-ULICE J a J Kovářů, Zeinerova a Chodská" v k.ú.Ústí nad Orlicí
22. 06. 2022 VV - Veřejné projednání návrhu změny č. 4 regulačního plánu obytné plochy "U Letiště" Ústí nad Orlicí VV - Veřejné projednání návrhu změny č. 4 regulačního plánu obytné plochy "U Letiště" Ústí nad Orlicí
22. 06. 2022 Výběrové řízení na pozici referent/ka pro agendu "školství" Výběrové řízení na pozici referent/ka pro agendu "školství"
22. 06. 2022 Výběrové řízení na pozici redaktor Letohradského zpravodaje a pracovník vztahů k veřejnosti Výběrové řízení na pozici redaktor Letohradského zpravodaje a pracovník vztahů k veřejnosti
22. 06. 2022 Přehled usnesení ze 129. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 20. 6. 2022 Přehled usnesení ze 129. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 20. 6. 2022
17. 06. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace na projekt "Stavební úpravy č.p. 423" v Ústí nad Orlicí Smlouva o poskytnutí dotace na projekt "Stavební úpravy č.p. 423" v Ústí nad Orlicí
16. 06. 2022 VV - Oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu Sudislav nad Orlicí VV - Oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu Sudislav nad Orlicí
16. 06. 2022 Nález - pořadové číslo 21/2022 (jízdní kolo) Nález - pořadové číslo 21/2022 (jízdní kolo)
16. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici referent/ka správy pozemních komunikací Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici referent/ka správy pozemních komunikací
16. 06. 2022 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Popradská a Na Štěpnici v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Popradská a Na Štěpnici v Ústí nad Orlicí
16. 06. 2022 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Havlíčkova v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Havlíčkova v Ústí nad Orlicí
15. 06. 2022 Nález - pořadové číslo 19/2022 (mobilní telefon zn. HUAWEI) Nález - pořadové číslo 19/2022 (mobilní telefon zn. HUAWEI)
14. 06. 2022 Závěrečný účet města Ústí nad Orlicí za rok 2021 Závěrečný účet města Ústí nad Orlicí za rok 2021
14. 06. 2022 Přehled usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí ze dne 13. 6. 2022 Přehled usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí ze dne 13. 6. 2022
14. 06. 2022 Oznámení Městského úřadu Ústí nad Orlicí o zřízení zvláštního účtu pro složení kauce ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 23. a 24. září 2022 Oznámení Městského úřadu Ústí nad Orlicí o zřízení zvláštního účtu pro složení kauce ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 23. a 24. září 2022
13. 06. 2022 VV - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - "Rekonstrukce ulice Jana a Josefa Kovářů - Ústí nad Orlicí" VV - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - "Rekonstrukce ulice Jana a Josefa Kovářů - Ústí nad Orlicí"
09. 06. 2022 Oznámení o plánované odstávce elektrické energie - část obce Hylváty, Dukelská č.p. 360 - 367 Oznámení o plánované odstávce elektrické energie - část obce Hylváty, Dukelská č.p. 360 - 367
09. 06. 2022 Záměr prodeje p.p.č.st. 700, části p.p.č. 713/1, části p.p.č. 707/1 a části p.p.č. 1327/2 vše v k.ú. Hylváty Záměr prodeje p.p.č.st. 700, části p.p.č. 713/1, části p.p.č. 707/1 a části p.p.č. 1327/2 vše v k.ú. Hylváty
07. 06. 2022 Přehled usnesení ze 128. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 6. 6. 2022 Přehled usnesení ze 128. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 6. 6. 2022
07. 06. 2022 Výběrové řízení č. 5/2022 na obsazení pracovního místa referent/ka odboru stavebního úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí Výběrové řízení č. 5/2022 na obsazení pracovního místa referent/ka odboru stavebního úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí
07. 06. 2022 Nález - pořadové číslo 17/2022 (dívčí kabelka) Nález - pořadové číslo 17/2022 (dívčí kabelka)
07. 06. 2022 Nález - pořadové číslo 16/2022 (chlapecká peněženka) Nález - pořadové číslo 16/2022 (chlapecká peněženka)
07. 06. 2022 Nález - pořadové číslo 15/2022 (dámská kabelka) Nález - pořadové číslo 15/2022 (dámská kabelka)
07. 06. 2022 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Pivovarská v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Pivovarská v Ústí nad Orlicí
07. 06. 2022 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/3155 v úseku Brandýs nad Orlicí - Oucmanice: VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/3155 v úseku Brandýs nad Orlicí - Oucmanice:
07. 06. 2022 Dokument " Usnesení o nařízení ..." již není dostupný.
03. 06. 2022 Výběrové řízení na pozici - vedoucí organizační složky města – Dům s pečovatelskou službou, sociální pracovník Výběrové řízení na pozici - vedoucí organizační složky města – Dům s pečovatelskou službou, sociální pracovník
31. 05. 2022 Rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2022 č. 045–070 Rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2022 č. 045–070
31. 05. 2022 VV - Územní rozhodnutí o umístění stavby - Oldřichovice, lokalita, 13xRD knn VV - Územní rozhodnutí o umístění stavby - Oldřichovice, lokalita, 13xRD knn
31. 05. 2022 Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
31. 05. 2022 Přehled usnesení ze 127. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 30. 5. 2022 Přehled usnesení ze 127. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 30. 5. 2022
26. 05. 2022 Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 - 2027 - zveřejnění návrhu koncepce Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 - 2027 - zveřejnění návrhu koncepce
26. 05. 2022 Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu města Ústí nad Orlicí za rok 2021 Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu města Ústí nad Orlicí za rok 2021
25. 05. 2022 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Hakenova, M.J.Kociána a Husova v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Hakenova, M.J.Kociána a Husova v Ústí nad Orlicí
24. 05. 2022 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Bratří Čapků, Polská, Chodská, U Hřiště, Korábova, Heranova a Na Štěpnici v Ústí nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Bratří Čapků, Polská, Chodská, U Hřiště, Korábova, Heranova a Na Štěpnici v Ústí nad Orlicí
24. 05. 2022 Závěrečný účet Regionu Orlicko-Třebovsko za rok 2021 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Závěrečný účet Regionu Orlicko-Třebovsko za rok 2021 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
24. 05. 2022 Záměr výpůjčky p.p.č. 318/3 v k.ú. Ústí nad Orlicí Záměr výpůjčky p.p.č. 318/3 v k.ú. Ústí nad Orlicí
24. 05. 2022 Přehled usnesení ze 126. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 23. 5. 2022 Přehled usnesení ze 126. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 23. 5. 2022
23. 05. 2022 Záměr pronájmu části p.p.č. 98/4 v katastrálním území Kerhartice nad Orlicí Záměr pronájmu části p.p.č. 98/4 v katastrálním území Kerhartice nad Orlicí
19. 05. 2022 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Smetanova v Ústí nad Orlicí - Soutěž mladých zdravotníků pro Pardubický a Královehradecký kraj VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Smetanova v Ústí nad Orlicí - Soutěž mladých zdravotníků pro Pardubický a Královehradecký kraj
19. 05. 2022 Oznámení o plánované odstávce elektrické energie - ul. Mlýnská č.p. 280, Ústí nad Orlicí Oznámení o plánované odstávce elektrické energie - ul. Mlýnská č.p. 280, Ústí nad Orlicí
19. 05. 2022 VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/3123 v obci Brandýs nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/3123 v obci Brandýs nad Orlicí
19. 05. 2022 VV - Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - "SEK Ústí nad Orlicí NAKIT" VV - Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - "SEK Ústí nad Orlicí NAKIT"

XML