Město Litovel

Město, městys, obec, MČ
Okres Olomouc

http://litovel.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Litovel
Nám. Př. Otakara 778/1b
784 01 Litovel

Datová schránka: 4rub4s3
E-mail: sekretariat@mestolitovel.cz, e-podatelna@mestolitovel.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 02. 2020 Dražební vyhláška - odročení dražby - Marek Komárek, Bílá Lhota 1
19. 02. 2020 Dražební vyhláška - odročení dražby - Marek Komárek, Bílá Lhota 1
18. 02. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - MK ul. Vítězná v Litovli - Rekonstrukce NTL/STL plynovodu
18. 02. 2020 Oznámení o zahájení stavebního řízení - III/3731 Chudobín - Haňovice
18. 02. 2020 Oznámení o zahájení stavebního řízení - Polní cesta C2 a C15 v k. ú. Cakov
18. 02. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost na odboru živnostenském MěÚ Litovel - Martin Dvořák, Střeň 19
18. 02. 2020 Výpis usnesení z 27. schůze Rady města Litovel, konané dne 10. února 2020
18. 02. 2020 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci - Milan Fatrdla, Měník 45
18. 02. 2020 Opatření obecné povahy - zveřejnění záměru na úpravu dopravního značení - místní komunikace v obci Bílá Lhota, část Řimice
18. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 03/2020 schválené Radou města Litovel dne 30. ledna 2020
18. 02. 2020 Oznámení zahájení územního řízení - "Venkovní osvětlení chodníku /smíšená stezka pro chodce a cyklisty/ Chořelice - Rozvadovice"
18. 02. 2020 Výpis usnesení z 26. schůze Rady města Litovel, konané dne 30. ledna 2020
18. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 02/2020 schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 23. ledna 2020
18. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 25/2019 schválené Radou města Litovel dne 23. ledna 2020
18. 02. 2020 Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Mladeč dne 21. 2. 2020
18. 02. 2020 Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
18. 02. 2020 Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Litovel, konaného dne 23. ledna 2020
18. 02. 2020 Vyhlášení programu - Podpora obnovy kulturních památek prostřednicvím obcí s rozšířenou působností - výzva k podání žádosti
18. 02. 2020 Souhrnná zpráva o programu Ministerstva kultury ČR - Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností za rok 2019
18. 02. 2020 Dražební vyhláška - Jana Plachá, Miloslav Plachý, Unčovice 73
18. 02. 2020 Výpis usnesení z 25. schůze Rady města Litovel, konané dne 23. ledna 2020
17. 02. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - MK ul. Vítězná v Litovli - Rekonstrukce NTL/STL plynovodu
14. 02. 2020 Oznámení o zahájení stavebního řízení - III/3731 Chudobín - Haňovice
14. 02. 2020 Oznámení o zahájení stavebního řízení - Polní cesta C2 a C15 v k. ú. Cakov
14. 02. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost na odboru živnostenském MěÚ Litovel - Martin Dvořák, Střeň 19
14. 02. 2020 Výpis usnesení z 27. schůze Rady města Litovel, konané dne 10. února 2020
14. 02. 2020 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci - Milan Fatrdla, Měník 45
14. 02. 2020 Opatření obecné povahy - zveřejnění záměru na úpravu dopravního značení - místní komunikace v obci Bílá Lhota, část Řimice
14. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 03/2020 schválené Radou města Litovel dne 30. ledna 2020
14. 02. 2020 Oznámení zahájení územního řízení - "Venkovní osvětlení chodníku /smíšená stezka pro chodce a cyklisty/ Chořelice - Rozvadovice"
14. 02. 2020 Výpis usnesení z 26. schůze Rady města Litovel, konané dne 30. ledna 2020
14. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 02/2020 schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 23. ledna 2020
14. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 25/2019 schválené Radou města Litovel dne 23. ledna 2020
12. 02. 2020 Oznámení o zahájení stavebního řízení - III/3731 Chudobín - Haňovice
12. 02. 2020 Oznámení o zahájení stavebního řízení - Polní cesta C2 a C15 v k. ú. Cakov
12. 02. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost na odboru živnostenském MěÚ Litovel - Martin Dvořák, Střeň 19
12. 02. 2020 Výpis usnesení z 27. schůze Rady města Litovel, konané dne 10. února 2020
10. 02. 2020 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci - Milan Fatrdla, Měník 45
10. 02. 2020 Opatření obecné povahy - zveřejnění záměru na úpravu dopravního značení - místní komunikace v obci Bílá Lhota, část Řimice
10. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 03/2020 schválené Radou města Litovel dne 30. ledna 2020
06. 02. 2020 Oznámení zahájení územního řízení - "Venkovní osvětlení chodníku /smíšená stezka pro chodce a cyklisty/ Chořelice - Rozvadovice"
06. 02. 2020 Výpis usnesení z 26. schůze Rady města Litovel, konané dne 30. ledna 2020
05. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 02/2020 schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 23. ledna 2020
05. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 25/2019 schválené Radou města Litovel dne 23. ledna 2020
04. 02. 2020 Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Mladeč dne 21. 2. 2020
04. 02. 2020 Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
04. 02. 2020 Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Litovel, konaného dne 23. ledna 2020
04. 02. 2020 Návrh opatření obecné povahy - povolení výjimky ze zákazu vstupovat a vjíždět motorovými vozidly mimo cesty vyznačené - Litovelské Pomoraví
04. 02. 2020 Zveřejnění záměru města - prodloužení výpůjčky zázemí fotbalového areálu v Litovli
04. 02. 2020 Vyhlášení programu - Podpora obnovy kulturních památek prostřednicvím obcí s rozšířenou působností - výzva k podání žádosti

XML