Město Litovel

Město, městys, obec, MČ
Okres Olomouc

http://litovel.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Litovel
Nám. Př. Otakara 778/1b
784 01 Litovel

Datová schránka: 4rub4s3
E-mail: sekretariat@mestolitovel.cz, e-podatelna@mestolitovel.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 03. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost na odboru výstavby MěÚ Litovel - Radovan Mikulka
25. 03. 2019 Dražební vyhláška - dražba nemovitých věcí - Renata Novotná, Šumperk
25. 03. 2019 Usnesení o nařízení dražebního roku - Skyva Lukáš, Litovelo
25. 03. 2019 Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovité věci - Jana Plačková, Cholina 12
25. 03. 2019 Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovité věci - Marta Losová, Červená Lhota 25
25. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 6 schválené Radou města Litovel dne 7. března 2019
25. 03. 2019 Výpis usnesení z 8. schůze Rady města Litovel, konané dne 7. března 2019
25. 03. 2019 Rozhodnutí o prodloužení platnosti Územního rozhodnutí č.3/14 - Červenka - Šternberk, zdvojené vedení 110kV
25. 03. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost na odboru sociálním a správním MěÚ Litovel - Emil Čuri
25. 03. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost na odboru sociálním a správním MěÚ Litovel - Alexandr Kanaloš
25. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 5 schválené Radou města Litovel dne 21. února 2019
25. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 4 schválené Radou města Litovel dne 14. února 2019
25. 03. 2019 KÚOK - Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru chirurgie /ambulantní péče/ pro území Olomouc, Litovel, Uničov
25. 03. 2019 Pozvánka na 6.veřejné zasedání Zastupitelstva města Litovel, které se koná v pondělí dne 18. března 2019 v 7:15 hodin ve velké zasedací místnosti budovy 2 Měú v Litovli
25. 03. 2019 Zveřejnění záměru města - změna nájemní smlouvy k pozemku parcela číslo 1004/2, orná půda, v k.ú. Litovel, lokalita Šargounská - rozšíření okruhu nájemců
25. 03. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Aktualizované přehledy o nemovitých věcech - Litovel
25. 03. 2019 Dražební vyhláška - provedení elektronické dražby nemovitosti proti povinnému -Milada Heská
25. 03. 2019 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Litovel konaného dne 14. února 2019
25. 03. 2019 Rozpočtové opatření /2018/ schválené Radou města Litovel dne 24. ledna 2019
25. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 2 schválené Zastupitestvem města Litovel dne 31. ledna 2019
25. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 3 schválené Radou města Litovel dne 31. ledna 2019
25. 03. 2019 Rozpočtové opatření schválené Radou města Litovel dne 10. ledna 2019
25. 03. 2019 Český statistický úřad - Životní podmínky 2019 - výběrové šetření v domácnostech
25. 03. 2019 Schválený rozpočet Města Litovel na rok 2019
25. 03. 2019 Zveřejnění záměru města - pronájem nebytových prostor ke komerčnímu využití - budovy bývalé školy v objektu č.p.56 v místní části Unčovice
25. 03. 2019 Smlouva číslo 2016044 o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel - Římskokatolická farnost Litovel, oprava varhan v r. 2016
25. 03. 2019 Smlouva číslo 2016027 o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel - Charita Šternberk, středisko Litovel, provozní náklady pečovatelské služby v r. 2016, Smlouva č. 2016028 Charita Šternberk - provozní náklady mateřského centra Rybička Lito
25. 03. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace - Vlastivědné muzeum Olomouc
25. 03. 2019 Smlouva číslo 2016029 - Folklorní soubor Hanačka - činnost souboru
25. 03. 2019 Smlouva číslo 2016022 o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel - TJ Sokol Litovel - pronájem sportovišť, činnost oddílu mládeže a divadelního odboru
25. 03. 2019 Smlouva číslo 2016021 o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel - TJ Vodní sporty Litovel
25. 03. 2019 Smlouva číslo 2016020 o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel - TJ Tatran Litovel z. s.- činnost
25. 03. 2019 Smlouva číslo 2016025 o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel - TJ Tatran Litovel z. s.- extraliga házené
25. 03. 2019 Smlouva číslo 2016023 o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel - DHK Litovel - činnost oddílu
25. 03. 2019 Smlouva číslo 2016024 o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel - Hanácký jezdecký klub Litovel, o. s.
25. 03. 2019 Seznam uzavřených veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků v rozsahu stanoveném orgánům každé obce v § 53 odst.1 zákona č . 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
22. 03. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost na odboru výstavby MěÚ Litovel - Radovan Mikulka
22. 03. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost na odboru výstavby MěÚ Litovel - Radovan Mikulka
22. 03. 2019 Dražební vyhláška - dražba nemovitých věcí - Renata Novotná, Šumperk
22. 03. 2019 Usnesení o nařízení dražebního roku - Skyva Lukáš, Litovelo
22. 03. 2019 Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovité věci - Jana Plačková, Cholina 12
22. 03. 2019 Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovité věci - Marta Losová, Červená Lhota 25
22. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 6 schválené Radou města Litovel dne 7. března 2019
22. 03. 2019 Výpis usnesení z 8. schůze Rady města Litovel, konané dne 7. března 2019
22. 03. 2019 Rozhodnutí o prodloužení platnosti Územního rozhodnutí č.3/14 - Červenka - Šternberk, zdvojené vedení 110kV
22. 03. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost na odboru sociálním a správním MěÚ Litovel - Emil Čuri
22. 03. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost na odboru sociálním a správním MěÚ Litovel - Alexandr Kanaloš
22. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 5 schválené Radou města Litovel dne 21. února 2019
22. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 4 schválené Radou města Litovel dne 14. února 2019
22. 03. 2019 KÚOK - Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru chirurgie /ambulantní péče/ pro území Olomouc, Litovel, Uničov

XML