Město Litovel

Město, městys, obec, MČ
Okres Olomouc

http://litovel.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Litovel
Nám. Př. Otakara 778/1b
784 01 Litovel

Datová schránka: 4rub4s3
E-mail: sekretariat@mestolitovel.cz, e-podatelna@mestolitovel.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 08. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - II/449 MÚK Unčovice - Litovel, úsek B /rekonstrukce komunikace/
03. 08. 2021 Rozpočtové opatření č. 13/2021 schválené Radou města Litovel dne 15. července 2021
02. 08. 2021 Výběrové řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů SŠ, ZŠ. a MŠ Mohelnice, Masarykova 4 a ZŠ, DD a ŠJ Litovel, Palackého 938/30a
02. 08. 2021 Rozpočtové opatření č. 12/2021 schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 13. července 2021
30. 07. 2021 Územní rozhodnutí o umístění stavby - ČEZ Distribuce, a.s., Cholina DTS OC_3739- obnova vNN, kNN, vVN /výstavba kabelového vedení NN distr.sítě el.energie/
29. 07. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost na odboru živnostenském MěÚ Litovel - Tereza Timoracká
29. 07. 2021 Oznámení - Zveřejnění Návrhu Územního plánu Senička
28. 07. 2021 Rozhodnutí - povolení změny stavby před dokončením - prodloužení termínu dokončení stavby "Vodovod Slavětín"
28. 07. 2021 Smlouva o výpůjčce části nemovité věci za účelem zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadních automobilových baterií nebo akumulátorů
28. 07. 2021 Smlouva o výpůjčce části nemovité věci za účelem zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadních pneumatik
27. 07. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. III/4497, ul. Tyršova a ul. Nádražní a MK - ul. Tyršova, ul. Svatoplukova, Sovova a Jižní v obci Červenka z důvodu konání kulturní akce
27. 07. 2021 Rozhodnutí - povolení k nakládání s povrchovými vodami a společné povolení - NEORENT, a. s. - Litovel - Pavlínka II. etapa výstavby RD
21. 07. 2021 Rozhodnutí, změna stavby před jejím dokončením - „Litovel ul. Novosady – Rekonstrukce uličního prostoru"
21. 07. 2021 Výpis usnesení z 58.schůze Rady města Litovel, konané dne 15. července 2021
21. 07. 2021 Rozhodnutí, veřejnou vyhláškou - Povolení pro změnu stavby před dokončením vodního díla, Bouzov - Podolí, splašková kanalizace
20. 07. 2021 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Litovel, ul. Lesní zátiší
19. 07. 2021 Rozhodnutí, stavební povolení - SILNICE III/3732 HAŇOVICE-MYSLECHOVICE, III/3734 HAŇOVICE-PRŮTAH
16. 07. 2021 Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Litovel, konaného dne 13.7 2021
15. 07. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - D35 Mohelnice - Olomouc, oprava povrchů ramp, vedení objízdné trasy
14. 07. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. II/635 u obce Náklo, část Mezice - částečná uzavírka a sil. III/03547 v obci Náklo, část Mezice - úplná uzavírka
13. 07. 2021 Dokument "Rozhodnutí - Vydání s..." již není dostupný.
13. 07. 2021 Dokument "Rozhodnutí - Schválen..." již není dostupný.
13. 07. 2021 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
12. 07. 2021 Rozhodnutí - změna stavby před jejím dokončením - Litovel - místní komunikace Čihadlo
12. 07. 2021 Rozhodnutí - změna stavby před jejím dokončením - Unčovice - rekonstrukce komunikace západ
07. 07. 2021 Dokument "Exekuční příkaz k pro..." již není dostupný.
07. 07. 2021 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.
07. 07. 2021 Opravné rozhodnutí - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Chudobín, chodník u silnice II/373
07. 07. 2021 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Litovel-Pavlínka II. etapa výstavby RD
07. 07. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - II/449 MÚK Unčovice - Litovel, úsek B - rekonstrukce komunikace /prodloužení již povolené stavby/
02. 07. 2021 Pozvánka na 25. veřejné zasedání Zastupitelstva města Litovel dne 13. července 2021
02. 07. 2021 Výpis usnesení z 57. schůze Rady města Litovel, konané dne 30. června 2021
01. 07. 2021 Rozpočtové opatření č. 11/2021 schválené Zastupitelstvem města dne 17. června 2021
30. 06. 2021 Schválený Závěrečný účet Města Litovel za rok 2020
29. 06. 2021 Územní rozhodnutí o umístění stavby - CETIN, a.s. Praha - stavba RVDSL1835_M_MLITL32-LITL1HR_OK v k.ú. Litovel
29. 06. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Měrotín, náhradní zastávka BUS - parkoviště u hřbitova v obci Měrotín
28. 06. 2021 Rozpočtové opatření č. 10/2021 schválené Radou města Litovel dne 10. června 2021
24. 06. 2021 Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci mezi Městem Litovel a Obcí Červenka - Cyklistická stezka Tři Dvory - Litovel v souběhu s II/447 - způsob využití stavby po jejím dokončení
24. 06. 2021 Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Litovel, konaného dne 17. června 2021
24. 06. 2021 Zveřejnění záměru města - odprodej části pozemku parc.č. 795/2 /ostatní plocha, jiná plocha/ v k.ú. Litovel
24. 06. 2021 Výběrové řízení k obsazení pracovního místa - referent odboru VÝSTAVBY, Městského úřadu Litovel
22. 06. 2021 Dokument "Oznámení, veřejnou vy..." již není dostupný.
22. 06. 2021 Dokument "Oznámení, veřejnou vy..." již není dostupný.
22. 06. 2021 Výpis usnesení z 56. schůze Rady města Litovel, konané dne 14. června 2021
18. 06. 2021 Oznámení společného územního a stavebního řízení - Chudobín, chodník u silnice II/373
18. 06. 2021 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
17. 06. 2021 Výpis usnesení z 55. schůze Rady města Litovel, konané dne 10. června 2021
16. 06. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. III/44620, sil. II/446 a sil. II/635 - Oprava železničního přejezdu P6521 ve Střeni
16. 06. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
15. 06. 2021 Zveřejnění záměru města - pronájem části pozemku předem určenému zájemci - parcela č. 479/21 v k.ú. Litovel, lokalita Komárov - Loděnice /ostatní plocha/

XML