Město Litovel

Město, městys, obec, MČ
Okres Olomouc

http://litovel.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Litovel
Nám. Př. Otakara 778/1b
784 01 Litovel

Datová schránka: 4rub4s3
E-mail: sekretariat@mestolitovel.cz, e-podatelna@mestolitovel.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 10. 2019 Smlova o spolupráci obcí - Město Litovel a Obec Červenka
15. 10. 2019 Zveřejnění návrhu Územního plánu Pňovice
15. 10. 2019 Rozhodnutí, stavební povolení - Mezice, rekonstrukce silnice III/03547
15. 10. 2019 Oznámení, veřejnou vyhláškou o možnosti převzít písemnost ve věci - Zrušení živnostenského oprávnění s předmětem podnikání" Klempířství a oprava karoserií" panu Ondřeji Kvapilovi, roč. 1988
14. 10. 2019 Rozhodnutí, stavební povolení - Mezice, rekonstrukce silnice III/03547
14. 10. 2019 Oznámení, veřejnou vyhláškou o možnosti převzít písemnost ve věci - Zrušení živnostenského oprávnění s předmětem podnikání" Klempířství a oprava karoserií" panu Ondřeji Kvapilovi, roč. 1988
12. 10. 2019 Pozvánka na 10.zasedání Zastupitelstva města Litovel, které se koná ve čtvrtek dne 17. října 2019 v 16:00 hodin ve velké zasedací místnosti budovy 2 Městského úřadu Litovel
12. 10. 2019 Záměr města Litovel - pronájem pozemků ve vlastnictví města Litovel, katastrální území města Litovel, pozemek parcela č.803 vedený v kultuře ostatní plocha/jiná plocha o celkové výměře 466 m2
11. 10. 2019 Pozvánka na 10.zasedání Zastupitelstva města Litovel, které se koná ve čtvrtek dne 17. října 2019 v 16:00 hodin ve velké zasedací místnosti budovy 2 Městského úřadu Litovel
11. 10. 2019 Záměr města Litovel - pronájem pozemků ve vlastnictví města Litovel, katastrální území města Litovel, pozemek parcela č.803 vedený v kultuře ostatní plocha/jiná plocha o celkové výměře 466 m2
11. 10. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil.II/449, ul. Palackého a MK - ul. Palackého v Litovli
11. 10. 2019 Rozpočtové opatření č.17/2019 schválené Radou města Litovel dne 19.září 2019
11. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 18/2019 schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 19. září 2019
11. 10. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil.II/447, ul. Žerotínova, ul. Pavlínka, ul.Šmakalova, ul. Kollárova, ul.U Stadionu a ul.Pošmýlská v Litovli
11. 10. 2019 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Újezd u Uničova
11. 10. 2019 Oznámení, veřejnou vyhláškou o zahájení vodoprávního řízení na základě žádosti Obce Slavětín o povolení k nakládání s podzemními vodami, k jinému nakládání s nimi, které spočívá v provedení čerpací zkoušky
11. 10. 2019 Schválený rozpočet města Litovel na rok 2020
11. 10. 2019 Oznámení zahájení územního řízení - Březové, stavební úpravy kNN,vNN
11. 10. 2019 Oznámení,veřejnou vyhláškou o možnosti převzít písemnost,usnesení o ustanovení opatrovníka - p. Josef Matulík, r. 1986
11. 10. 2019 Oznámení, veřejnou vyhláškou, ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu - p. Josefu Matulíkovi, r. 1986
11. 10. 2019 Záměr odprodeje pozemků - část parc.č. 725/1, orná půda o výměře cca 4.268 m2,část parc.č.725/13, orná půda o výměře cca 2.283 m2, část parc.č. 725/14, orná půda o výměře cca 73 m2, část parc.č.725/15, orná půda o výměře cca 61 m2 vše v k.ú. Litovel
11. 10. 2019 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Litovel, konaného dne 19. září 2019
11. 10. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Palackého v Litovli, úplná uzavírka
11. 10. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - MK - ul. Vítězná v Litovli
11. 10. 2019 Výpis usnesení ze 17.schůze Rady města Litovel, konané dne 19. září 2019
11. 10. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil.II/449, ul. Palackého a MK - ul. Palackého v Litovli
11. 10. 2019 Rozpočtové opatření č.17/2019 schválené Radou města Litovel dne 19.září 2019
11. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 18/2019 schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 19. září 2019
10. 10. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil.II/449, ul. Palackého a MK - ul. Palackého v Litovli
10. 10. 2019 Rozpočtové opatření č.17/2019 schválené Radou města Litovel dne 19.září 2019
10. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 18/2019 schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 19. září 2019
10. 10. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil.II/447, ul. Žerotínova, ul. Pavlínka, ul.Šmakalova, ul. Kollárova, ul.U Stadionu a ul.Pošmýlská v Litovli
08. 10. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil.II/447, ul. Žerotínova, ul. Pavlínka, ul.Šmakalova, ul. Kollárova, ul.U Stadionu a ul.Pošmýlská v Litovli
08. 10. 2019 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Újezd u Uničova
08. 10. 2019 Oznámení, veřejnou vyhláškou o zahájení vodoprávního řízení na základě žádosti Obce Slavětín o povolení k nakládání s podzemními vodami, k jinému nakládání s nimi, které spočívá v provedení čerpací zkoušky
08. 10. 2019 Schválený rozpočet města Litovel na rok 2020
07. 10. 2019 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Újezd u Uničova
07. 10. 2019 Oznámení, veřejnou vyhláškou o zahájení vodoprávního řízení na základě žádosti Obce Slavětín o povolení k nakládání s podzemními vodami, k jinému nakládání s nimi, které spočívá v provedení čerpací zkoušky
04. 10. 2019 Schválený rozpočet města Litovel na rok 2020
04. 10. 2019 Oznámení zahájení územního řízení - Březové, stavební úpravy kNN,vNN
03. 10. 2019 Oznámení zahájení územního řízení - Březové, stavební úpravy kNN,vNN
01. 10. 2019 Oznámení,veřejnou vyhláškou o možnosti převzít písemnost,usnesení o ustanovení opatrovníka - p. Josef Matulík, r. 1986
01. 10. 2019 Oznámení, veřejnou vyhláškou, ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu - p. Josefu Matulíkovi, r. 1986
01. 10. 2019 Záměr odprodeje pozemků - část parc.č. 725/1, orná půda o výměře cca 4.268 m2,část parc.č.725/13, orná půda o výměře cca 2.283 m2, část parc.č. 725/14, orná půda o výměře cca 73 m2, část parc.č.725/15, orná půda o výměře cca 61 m2 vše v k.ú. Litovel
01. 10. 2019 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Litovel, konaného dne 19. září 2019
01. 10. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Palackého v Litovli, úplná uzavírka
01. 10. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - MK - ul. Vítězná v Litovli
01. 10. 2019 Výpis usnesení ze 17.schůze Rady města Litovel, konané dne 19. září 2019
01. 10. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - MK - ul. Koupaliště v Litovli
01. 10. 2019 Záměr města Litovel - pronájmu části pozemku díl č.6 o výměře 230 m2 z celkové výměry pozemku z 3 139 m2 k.ú. Litovel, lokalita Komárov, parcela č. 479/20, orná půda

XML