Město Litovel

Město, městys, obec, MČ
Okres Olomouc

http://litovel.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Litovel
Nám. Př. Otakara 778/1b
784 01 Litovel

Datová schránka: 4rub4s3
E-mail: sekretariat@mestolitovel.cz, e-podatelna@mestolitovel.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 08. 2019 Výpis usnesení z 15.schůze Rady města Litovel, konané dne 8.srpna 2019
14. 08. 2019 KUOK Vyhlašuje výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou v oboru všeobecné praktické lékařství /ambulantní péče/ pro území Litovel
13. 08. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. II/373, III/37313, III/37335, III/37336, III/37337 a parkoviště v místní části Javoříčko
09. 08. 2019 KÚOK - Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - Litovel, Nasobůrky - smíšená stezka v profilu II/635
09. 08. 2019 Zveřejnění záměru města - pronájem nebytových prostor na městském koupališti v Litovli /prostory bufetu/
09. 08. 2019 Výběrové řízení na uzavření pracovní smlouvy na pozici úředníka Městského úřadu Litovel, odboru dopravy
09. 08. 2019 Výběrové řízení k obsazení pracovního místa - referent bytového oddělení MěÚ Litovel
09. 08. 2019 Výběrové řízení na obsazení jmenované funkce ŘEDITEL TECHNICKÝCH SLUŽEB, příspěvková organizace, Cholinská 1008 Litovel
08. 08. 2019 Zveřejnění záměru pachtu pozemků uvedených v přílohách - v k.ú. Litovel, Haňovice, Myslechovice, Chudobín, Víska, Nová Ves u Litovle a Nasobůrky
07. 08. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace - ul. Poděbradova v Litovli - zvýraznění zákazu zastavení a stání
07. 08. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. III/03546 v Litovli, část Unčovice - Unčovice úprava VVN DTS KNN a VNN
07. 08. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. III/37313. 37320,37321 a MK v obci Bouzov a Podolí - Balony na Hradem, Moravské hrady
07. 08. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikcích - sil. III/03546, Rekonstrukce mostu 03546-2, Litovel, Březové
07. 08. 2019 Opatření obecné povahy - Zveřejnění záměru na úpravu dopravního značení - sil.III/3732 v obci Senice na Hané, část Odrlice a sil. III/44912 v úseku od obce Senice na Hané, část Odrlice po žel.zastávku Odrlice
07. 08. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - nám. Přemysla Otakara, ul. Vlašímova, Masarykova, Husova, Poděbradova,Boskovicova,1. máje,Šafaříkova,Kostelní,Havlíčkova,Palackého - konání kulturní akce Litovelské sl
07. 08. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace v Litovli, část Unčovice - Unčovice - Úprava VVN DTS KNN a VNN
06. 08. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikcích - sil. III/03546, Rekonstrukce mostu 03546-2, Litovel, Březové
06. 08. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. III/37313. 37320,37321 a MK v obci Bouzov a Podolí - Balony na Hradem, Moravské hrady
06. 08. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. III/03546 v Litovli, část Unčovice - Unčovice úprava VVN DTS KNN a VNN
06. 08. 2019 Opatření obecné povahy - Zveřejnění záměru na úpravu dopravního značení - sil.III/3732 v obci Senice na Hané, část Odrlice a sil. III/44912 v úseku od obce Senice na Hané, část Odrlice po žel.zastávku Odrlice
06. 08. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace v Litovli, část Unčovice - Unčovice - Úprava VVN DTS KNN a VNN
06. 08. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - nám. Přemysla Otakara, ul. Vlašímova, Masarykova, Husova, Poděbradova,Boskovicova,1. máje,Šafaříkova,Kostelní,Havlíčkova,Palackého - konání kulturní akce Litovelské sl
06. 08. 2019 Zveřejnění záměru města - odprodej pozemku parc.č. 550/3 v k.ú. Březové
06. 08. 2019 KÚOK - Výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka Domova pro seniory Radkova Lhota, p.o.
06. 08. 2019 Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovité věci - Zdeněk Hartl, Olomouc, Hraniční 10/7
06. 08. 2019 Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - sil.III/4497, ul.Nádražní aMK-ul.Wolkerova a ul.Komenského v obci Červenka-relizace stavby "Červenka - chodník, ul. Nádražní"
06. 08. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní úprava provozu na pozemních komunikacích - silniční most ev.č. 447-005 u obce Pňovice
06. 08. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní úpravu provozu na pozemních komunikacích - silniční most ev.č. 37314-3 přes potok Blata za obcí Senice na Hané, část Cakov
06. 08. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní úpravu provozu na pozemních komunikacích - silniční most ev.č. 37314-1 přes místní potok před obcí Senice na Hané, část Cakov
06. 08. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní úpravu provozu na pozemních komunikacích - silniční most ev.č. 37314-3 přes potok Blata za obcí Senice na Hané, část Cakov
06. 08. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silniční most ev.č. 4499-3 v obci Mladeč
06. 08. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní úpravu provozu na pozemních komunikacích - silniční most ev.č. 4499-2 přes potok Hradečku v obci Mladeč
06. 08. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silniční most ev.č. 44620-2 v obci Náklo, část Lhota nad Moravou
01. 08. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. III/03546 v Litovli, část Unčovice - Unčovice úprava VVN DTS KNN a VNN
01. 08. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. III/37313. 37320,37321 a MK v obci Bouzov a Podolí - Balony na Hradem, Moravské hrady
01. 08. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikcích - sil. III/03546, Rekonstrukce mostu 03546-2, Litovel, Březové
31. 07. 2019 Opatření obecné povahy - Zveřejnění záměru na úpravu dopravního značení - sil.III/3732 v obci Senice na Hané, část Odrlice a sil. III/44912 v úseku od obce Senice na Hané, část Odrlice po žel.zastávku Odrlice
29. 07. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - nám. Přemysla Otakara, ul. Vlašímova, Masarykova, Husova, Poděbradova,Boskovicova,1. máje,Šafaříkova,Kostelní,Havlíčkova,Palackého - konání kulturní akce Litovelské sl
29. 07. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace v Litovli, část Unčovice - Unčovice - Úprava VVN DTS KNN a VNN
24. 07. 2019 Zveřejnění záměru města - odprodej pozemku parc.č. 550/3 v k.ú. Březové
23. 07. 2019 Zveřejnění záměru města - odprodej pozemku parc.č. 550/3 v k.ú. Březové
23. 07. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silniční most ev.č. 44620-2 v obci Náklo, část Lhota nad Moravou
23. 07. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní úpravu provozu na pozemních komunikacích - silniční most ev.č. 4499-2 přes potok Hradečku v obci Mladeč
23. 07. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silniční most ev.č. 4499-3 v obci Mladeč
23. 07. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní úpravu provozu na pozemních komunikacích - silniční most ev.č. 37314-3 přes potok Blata za obcí Senice na Hané, část Cakov
23. 07. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní úpravu provozu na pozemních komunikacích - silniční most ev.č. 37314-1 přes místní potok před obcí Senice na Hané, část Cakov
23. 07. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní úpravu provozu na pozemních komunikacích - silniční most ev.č. 37314-3 přes potok Blata za obcí Senice na Hané, část Cakov
23. 07. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní úprava provozu na pozemních komunikacích - silniční most ev.č. 447-005 u obce Pňovice
23. 07. 2019 Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - sil.III/4497, ul.Nádražní aMK-ul.Wolkerova a ul.Komenského v obci Červenka-relizace stavby "Červenka - chodník, ul. Nádražní"
23. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - e..." již není dostupný.

XML