Město Litovel

Město, městys, obec, MČ
Okres Olomouc

http://litovel.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Litovel
Nám. Př. Otakara 778/1b
784 01 Litovel

Datová schránka: 4rub4s3
E-mail: sekretariat@mestolitovel.cz, e-podatelna@mestolitovel.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 12. 2023 Rozhodnutí-změna stavby před jejím dokončením-prodloužení platnosti stav. povolení - Rekonstrukce chodníku na ul. Nádražní, Senice na Hané
01. 12. 2023 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Litovel ze dne 23. 11. 2023
01. 12. 2023 Výpis usnesení z 25. schůze Rady města Litovel, konané dne 23.listopadu 2023
30. 11. 2023 Výpis usnesení z 25. schůze Rady města Litovel, konané dne 23.listopadu 2023
30. 11. 2023 Rozhodnutí - společné povolení, schválení stavebního záměru - Obec Bílá Lhota, "Cyklostezka Bílá Lhota - Měník"
30. 11. 2023 Pozvánka na členskou schůzi 6/2023 DSO Region Moravská cesta dne 12.12.2023
29. 11. 2023 Rozhodnutí - společné povolení, schválení stavebního záměru - Obec Bílá Lhota, "Cyklostezka Bílá Lhota - Měník"
29. 11. 2023 Pozvánka na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva města Litovel dne 7. prosince 2023
29. 11. 2023 Pozvánka na členskou schůzi 6/2023 DSO Region Moravská cesta dne 12.12.2023
28. 11. 2023 Informace o záměru Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek - části pozemku parc.č. 91/1.91/9,91/10, 91/11, 91/12 v k.ú. Unčovice do vlastnictví společnosti McDonald s ČR spol. s.r.o.
28. 11. 2023 Informace o záměru Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek - části pozemku parc.č. 91/1.91/9,91/10, 91/11, 91/12 v k.ú. Unčovice do vlastnictví společnosti McDonald s ČR spol. s.r.o.
28. 11. 2023 Rozhodnutí - Obec Cholina - Schválení "Kanalizační řád Cholina"
26. 11. 2023 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost na odboru životního prostředí MěÚ Litovel - Anna Šandorová, nar 1976
23. 11. 2023 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost na odboru životního prostředí MěÚ Litovel - Anna Šandorová, nar 1976
23. 11. 2023 Rozhodnutí - Obec Cholina - Schválení "Kanalizační řád Cholina"
22. 11. 2023 Územní rozhodnutí - CETIN a.s. , umístění stavby - vysokorychlostní internet pro obec Litovel-Chořelice
22. 11. 2023 Návrh rozpočtu Města Litovel na rok 2024
21. 11. 2023 Tajemník Městského úřadu Litovel, vyhlašuje výběrové řízení na uzavření pracovní smlouvy - Právník Městského úřadu Litovel
21. 11. 2023 Tajemník Městského úřadu Litovel, vyhlašuje výběrové řízení k obsazení jmenované funkce - Vedoucí odboru MH a SI / místní hospodářství a stavební investice /
21. 11. 2023 Tajemník Městského úřadu Litovel, vyhlašuje výběrové řízení na uzavření smlouvy - Právník Městského úřadu Litovel
20. 11. 2023 Návrh rozpočtu Města Litovel na rok 2024
20. 11. 2023 Návrh rozpočtu Města Litovel na rok 2024
20. 11. 2023 Územní rozhodnutí - CETIN a.s. , umístění stavby - vysokorychlostní internet pro obec Litovel-Chořelice
20. 11. 2023 Rozpočtové opatření č. 19/2023 schválené Radou města Litovel dne 2. listopadu 2023
20. 11. 2023 Oznámení zahájení územního řízení - Obec Střeň - Chodník podél silnice III/44620 - od hřiště po ZŠ - SO 401 - Zásah do zařízení CETIN, SO 402 - Veřejné osvětlení
20. 11. 2023 Rozpočtové opatření č. 18/2023 schválené Radou města Litovel dne 12. října 2023
20. 11. 2023 KÚOK - Informace o záměru Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek Olomouckého kraje do vlastnictví města Litovel
20. 11. 2023 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Litovel na období 2024 - 2027
20. 11. 2023 Rozpočtové opatření č. 15/2023 schválené Radou města Litovel dne 31. srpna 2023
20. 11. 2023 Rozpočtové opatření č.13/2023 schválené Radou města Litovel dne 20. července 2023
20. 11. 2023 Rozpočtové opatření č. 12/2023 schválené Radou města Litovel dne 22. června 2023
20. 11. 2023 Schválený Závěrečný účet - město Litovel r. 2022
20. 11. 2023 Rozpočtové opatření č. 7/2023 schválené Zastupitelstvem města dne 20. dubna 2023
20. 11. 2023 Rozpočtové opatření č. 5/2023 schválené Radou města Litovel dne 30. března 2023
20. 11. 2023 Rozpočtové opatření č. 3/2023 schválené Radou města Litovel dne 16. února 2023
20. 11. 2023 Rozpočtové opatření č. 1/2023 schválené Radou města Litovel dne 26. ledna 2023
20. 11. 2023 Zveřejňování dokumentů ÚSC / Zveřejňování dokumentů města Litovel
20. 11. 2023 Zveřejnění schváleného rozpočtu města Litovel na rok 2023
18. 11. 2023 Pozvánka na 7. veřejné zasedání Zastupitelstva města Litovel dne 23. listopadu 2023
18. 11. 2023 Zveřejnění záměru města - odprodeje části pozemku parc.č. 1603/4, ostatní plocha/ostatní komunikace v k.ú. Litovel
18. 11. 2023 Návrh rozpočtu 2024 Mikroregionu Litovelsko
15. 11. 2023 Pozvánka na 7. veřejné zasedání Zastupitelstva města Litovel dne 23. listopadu 2023
15. 11. 2023 Zveřejnění záměru města - odprodeje části pozemku parc.č. 1603/4, ostatní plocha/ostatní komunikace v k.ú. Litovel
15. 11. 2023 Územní rozhodnutí - CETIN a.s. , umístění stavby - vysokorychlostní internet pro obec Litovel-Chořelice
15. 11. 2023 Návrh rozpočtu 2024 Mikroregionu Litovelsko
15. 11. 2023 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost na odboru sociálním a správním MěÚ Litovel - Miloslav Snášel, nar. 1979
15. 11. 2023 Rozpočtové opatření č. 19/2023 schválené Radou města Litovel dne 2. listopadu 2023
14. 11. 2023 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost na odboru sociálním a správním MěÚ Litovel - Miloslav Snášel, nar. 1979
14. 11. 2023 Rozpočtové opatření č. 19/2023 schválené Radou města Litovel dne 2. listopadu 2023
14. 11. 2023 KÚOK - Informace o záměru Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek Olomouckého kraje do vlastnictví města Litovel

XML