Město Litovel

Město, městys, obec, MČ
Okres Olomouc

http://litovel.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Litovel
Nám. Př. Otakara 778/1b
784 01 Litovel

Datová schránka: 4rub4s3
E-mail: sekretariat@mestolitovel.cz, e-podatelna@mestolitovel.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 06. 2019 Zveřejnění záměru města - odprodej pozemku parc. č. 404/1, ostatní plocha/ostatní komumikace v k.ú. Myslechovice
17. 06. 2019 Zveřejnění záměru města - Nájem části pozemku parc.č. 886/3, ostatní komunikace/ostatní plocha v k.ú. Litovel, ulice Kollárova
17. 06. 2019 Rozhodnutí - společné povolení - schválení stavebního záměru - Luká-Revitalizace veřejného prostranství - III. etapa
17. 06. 2019 Usnesení o nařízení dražebního roku - Španer Josef, Olomouc
15. 06. 2019 Výpis usnesení z 12. schůze Rady města Litovel, konané dne 6. června 2019
14. 06. 2019 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o NPP Park v Bílé Lhotě na období 2020 - 2029
14. 06. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - zveřejnění záměru na úpravu dopravního značení - silniční most ev.č. 37314-1 přes místní potok před obcí Senice na Hané, část Cakov
14. 06. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - zveřejnění záměru na úpravu dopravního značení - silniční most ev.č. 447-005 u obce Pňovice
14. 06. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - zveřejnění záměru na úpravu dopravního značení - silniční most ev.č. 44620-9 u obce Střeň
14. 06. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - zveřejnění záměru na úpravu dopravního značení - silniční most ev.č. 4499-2 přes potok Hradečku v obci Mladeč
13. 06. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - zveřejnění záměru na úpravu dopravního značení - silniční most ev.č. 37314-1 přes místní potok před obcí Senice na Hané, část Cakov
13. 06. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - zveřejnění záměru na úpravu dopravního značení - silniční most ev.č. 447-005 u obce Pňovice
13. 06. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - zveřejnění záměru na úpravu dopravního značení - silniční most ev.č. 44620-9 u obce Střeň
13. 06. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - zveřejnění záměru na úpravu dopravního značení - silniční most ev.č. 4499-2 přes potok Hradečku v obci Mladeč
13. 06. 2019 Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva města Litovel dne 20. června 2019
13. 06. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - zveřejnění záměru na úpravu dopravního značení - silniční most ev.č. 37314-3 přes potok Blata za obcí Senice na Hané, část Cakov
13. 06. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. II/449, ul.Palackého, MK - ul. Palackého,Nádražní,Čihadlo, Nasobůrská, G.Frištenského a Nábřežní v Litovli
13. 06. 2019 Opatření obecné povahy - Zveřejnění záměru na úpravu dopravního značení - silniční most ev.č. 4499-3 v obci Mladeč
13. 06. 2019 Rozhodnutí - společné povolení, schválení stavebního záměru - Unčovice - rekonstrukce komunikace západ
13. 06. 2019 Územní rozhodnutí o umístění stavby - Obec Bílá Lhota - Cyklostezka Bílá Lhota - Měník, chodník vč. opěrných zdí, veřejné osvětlení
13. 06. 2019 Rozhodnutí - stavební povolení - III/37320 a III/37317 Bouzov - Podolí - Olešnice
13. 06. 2019 Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovité věci - Emil Čuri, Litovel
13. 06. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, úprava dopravmího značení - silniční most ev.č. 44620-2 v obci Náklo, část Lhota nad Moravou
13. 06. 2019 Přerušení řízení ve věci změny rozsahu ochranného pásma II. stupně vodního zdroje prameniště Senice na Hané
13. 06. 2019 Okresní soud v Olomouci - Výzva ve věci určení data smrti zemřelého Jakuba Kašného
13. 06. 2019 Rozhodnutí, stavební povolení - Litovel ul. Novosady - Rekonstrukce ul. prostoru
13. 06. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti na odboru živnostenském MěÚ Litovel - Vít Hartel
13. 06. 2019 Zveřejnění záměru města - odprodej pozemku parc. č. 2973, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Litovel
13. 06. 2019 Zveřejnění záměru Olomouckého kraje - bezúplatný převod nemovitého majetku v k.ú. Nasobůrky
13. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 11 schválené Radou města Litovel dne 16. května 2019
13. 06. 2019 Výpis usnesení z 11. schůze Rady města Litovel, konané dne 16. května 2019
13. 06. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikcích - MK ul. Palackého v úseku od kř. Nábřežní po kř. Dukelská v Litovli - LITOVEL FREE JÍZDA 2019
13. 06. 2019 Okresní soud v Olomouci - Výzva ve věci určení data smrti zemřelého Rostslava Vávry
13. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 10 schválené Radou města Litovel dne 25. dubna 2019
13. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 9 schválené Zastupitestvem města Litovel dne 11. dubna 2019
12. 06. 2019 Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva města Litovel dne 20. června 2019
12. 06. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - zveřejnění záměru na úpravu dopravního značení - silniční most ev.č. 37314-3 přes potok Blata za obcí Senice na Hané, část Cakov
12. 06. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. II/449, ul.Palackého, MK - ul. Palackého,Nádražní,Čihadlo, Nasobůrská, G.Frištenského a Nábřežní v Litovli
12. 06. 2019 Opatření obecné povahy - Zveřejnění záměru na úpravu dopravního značení - silniční most ev.č. 4499-3 v obci Mladeč
12. 06. 2019 Rozhodnutí - společné povolení, schválení stavebního záměru - Unčovice - rekonstrukce komunikace západ
12. 06. 2019 Územní rozhodnutí o umístění stavby - Obec Bílá Lhota - Cyklostezka Bílá Lhota - Měník, chodník vč. opěrných zdí, veřejné osvětlení
11. 06. 2019 Rozhodnutí - stavební povolení - III/37320 a III/37317 Bouzov - Podolí - Olešnice
11. 06. 2019 Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovité věci - Emil Čuri, Litovel
11. 06. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, úprava dopravmího značení - silniční most ev.č. 44620-2 v obci Náklo, část Lhota nad Moravou
04. 06. 2019 Přerušení řízení ve věci změny rozsahu ochranného pásma II. stupně vodního zdroje prameniště Senice na Hané
04. 06. 2019 Okresní soud v Olomouci - Výzva ve věci určení data smrti zemřelého Jakuba Kašného
03. 06. 2019 Rozhodnutí, stavební povolení - Litovel ul. Novosady - Rekonstrukce ul. prostoru
03. 06. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti na odboru živnostenském MěÚ Litovel - Vít Hartel
03. 06. 2019 Zveřejnění záměru města - odprodej pozemku parc. č. 2973, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Litovel
03. 06. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. II/449, ul. Dukelská, ul. Javoříčská v Litovli a stezka pro chodce a cyklisty mezi Litovlí a místní částí Víska-Oprava železničních přejezdů P6663 a P6667

XML