Město Litovel

Město, městys, obec, MČ
Okres Olomouc

http://litovel.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Litovel
Nám. Př. Otakara 778/1b
784 01 Litovel

Datová schránka: 4rub4s3
E-mail: sekretariat@mestolitovel.cz, e-podatelna@mestolitovel.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 09. 2020 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné provozování zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
23. 09. 2020 Zveřejnění záměru města - Doplnění záměru - prodej nemovitého majetku - jiná stavba bez č. p. na parc.č.St. 98 v obci Litovel, část obce Nová Ves u Litovle
23. 09. 2020 Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby-garáž, kůlna, přístřešek a rodinný dům/mobilní dům/ v k.ú. Příkazy, parc.č. 1/7, 1/8, 1/9 / zahrada/
22. 09. 2020 Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby-garáž, kůlna, přístřešek a rodinný dům/mobilní dům/ v k.ú. Příkazy, parc.č. 1/7, 1/8, 1/9 / zahrada/
21. 09. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost na odboru živnostenském MěÚ Litovel - Luděk Vogl, Litovel, Uničovská1197/13b
21. 09. 2020 Územní plán Bílsko - návrh pro společné jednání
21. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky
21. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje
21. 09. 2020 Zveřejnění záměru města - směny uvedených pozemků pozemků v k.ú. Unčovice
21. 09. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. III/4498 - Litovel mostr ev.č. 4498-2 - oprava mostu
21. 09. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. II/449 v k.ú. Rozvadovice,Unčovice a Dubčany u Choliny
21. 09. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silII/635,sil.III/37318,sil III/4441 a sil.III/4498 v rámci k.ú.Sobáčov,Řimice,Červená Lhota a Bílá Lhota - sezonní zemědělské práce
21. 09. 2020 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - novostavba RD Příkazy - Hliník p.č. 477/17
21. 09. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil.II/449,III/37313,III/37314,III/3732,III/3738,III/44815,III/44912,III/37340,III/37315 v rámci k.ú. Myslechovice,Cholina,Cakov,Odrlice,Senička,Senice na Hané,Bílsko,
21. 09. 2020 Opatření obecné povahy - zveřejnění záměru na úpravu dopravního značení - sil. III/4498 v místě mostu ev.č. 4498-8 u obce Bílá Lhota, část Nové Mlýny
21. 09. 2020 Opatření obecné povahy - zveřejnění záměru úpravy dopravního značení - sil. III/37336 v obci Luká, část Březina
21. 09. 2020 KÚOK - Oznámení o zahájení společného řízení - Litovelská cukrovarna,a.s. čištění odpadních vod a eliminace zápachu kalových nádrží
21. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 16/2020 schválené Radou města Litovel dne 27. srpna 2020
21. 09. 2020 Rozhodnutí - vydání povolení pro změnu stavby před dokončením vodního díla "Kanalizace Litovle, stoka B7 a B7-2 /prodloužení lhůty výstavby/
21. 09. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil.III/4498 v místě mostu ev.č. 4498-9 u Nových Mlýnů /zúžení a změna tonáže mostu/
21. 09. 2020 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava -CZ07: Aktualizace 2020
21. 09. 2020 Usnesení ze 18. zasedání Zastupitestva města Litovel, konaného 7. září 2020
21. 09. 2020 Zveřejnění záměru města - pronájem prostor sloužících k podnikání za účelem provozování POHOSTINSTVÍ v objektu č.p. 12 v Litovli, místní část Březové
21. 09. 2020 Výpis usnesení z 39. schůze Rady města Litovel, konané dne 27. srpna 2020
21. 09. 2020 Oznámení zveřejnění návrhu Územního plánu Mladeč
21. 09. 2020 Úřad pro zastupování státu - Aktualizované údaje o nemovitých věcech - Litovel
21. 09. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Litovel na období 2021-2024
21. 09. 2020 Rozpočtové opatření č.15 /2020 schválené Radou města Litovel dne 6.srpna 2020
21. 09. 2020 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v Litovli - Volby do Senátu Parlamentu ČR
21. 09. 2020 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v Litovli - Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje
21. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 14/2020 schválené Radou města Litovel dne 16. července 2020
21. 09. 2020 Závěrečný účet města Litovel 2019
21. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 13/2020 schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 25. června 2020
21. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 12/2020 schválené Radou města Litovel dne 25. června 2020
21. 09. 2020 Rozpočtové opatření č.11/2020 schválené Radou města Litovel dne 4.června 2020
21. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 10/2020 schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 21. května 2020
21. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 09/2020 schválené Radou města Litovel dne 14. května 2020
21. 09. 2020 Návrh Závěrečného účtu Města Litovel za rok 2019
21. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 08/2020 schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 23. dubna 2020
21. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 07/2020 schválené Radou města Litovel dne 14. dubna 2020
21. 09. 2020 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy - lesní zákon
21. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 06/2020 schválené Radou města Litovel dne 12. března 2020
21. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 05/2020 schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 5. března 2020
21. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 04/2020 schválené Radou města Litovel dne 20. února 2020
21. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 03/2020 schválené Radou města Litovel dne 30. ledna 2020
21. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 02/2020 schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 23. ledna 2020
21. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 25/2019 schválené Radou města Litovel dne 23. ledna 2020
21. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 24/2019 schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 12. prosince 2019
21. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 23/2019 schválené Radou města Litovel dne 12. prosince 2019
21. 09. 2020 Oznámení o zahájení revize údajů katastru nemovitostí Nasobůrky

XML