Město Olomouc

Okresní město
Okres Olomouc

http://olomouc.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 00 Olomouc

Datová schránka: kazbzri
E-mail: infocentrum@olomouc.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 07. 2021 usnesení o odročení elektronické dražby
24. 07. 2021 Dražební vyhláška 007Ex386/20-73
24. 07. 2021 Dražební vyhláška 142 DC 00028/21-007
24. 07. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060785509
24. 07. 2021 Olomouc OC_OLCS-OC:0107-HDPE Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou
22. 07. 2021 Veřejné projednání návrhu Územního plánu Loučany - veřejná vyhláška
22. 07. 2021 Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - Štěpánov
22. 07. 2021 OS OPK SSU - 01-13-04 - SPOL - 2018 - Společné územní a stavební povolení
22. 07. 2021 OS ÚSO ÚR o umístění stavby veř.vyhl.
22. 07. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060758043
22. 07. 2021 04-12 - Stan. přech. - PRDZ CU OOP VZOR - havárie elektr. vedení, ELPREMONT
21. 07. 2021 OS ÚSO ÚR o umístění stavby veř.vyhl.
21. 07. 2021 OS OPS Vyrozumění o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby § 129 odst. 2 SZ
21. 07. 2021 Usnesení z 89. RMO 19. 7. 2021 - anonymizace
21. 07. 2021 Opatření - Stanovení pDZ-OOP přechodná úprava provozu - oprava ramp D35 - Křelov
21. 07. 2021 Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - přejezd Stř. Novosadská
21. 07. 2021 OOP PřDZ - nakládka a odvoz cukrové řepy - ZD Těšetice - II/448, III/44921
21. 07. 2021 Machátova - vodovod - oznámení prodl. pl.
21. 07. 2021 OOP PřDZ - Parkoviště v areálu FN Olomouc, ul. Vojanova
21. 07. 2021 Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - Poupětova
21. 07. 2021 Oznámení OOP - Tr DZ - parkoviště u pošty, Drahanovice
21. 07. 2021 Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - Bystročice
21. 07. 2021 Bytový dům D1+ D2 - Rozhodnutí o změně ÚR veřejnou vyhláškou
20. 07. 2021 Kubálek Jan - rozhodnutí ve věci
20. 07. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 2021/30 odborný stavební referent-ka, odbor stavební
20. 07. 2021 MMOL OS ÚSO ÚR o umístění stavby - Bukovany, Bystrovany - ČOV a čerpání OV
20. 07. 2021 Ztráty a nálezy k 20.7.2021
20. 07. 2021 Oznámení o nálezu zvířete - kočka
20. 07. 2021 Oznámení o nálezu zvířete - kočka
20. 07. 2021 Oznámení o nálezu zvířete - kočka
20. 07. 2021 Oznámení o nálezu zvířete - pes
20. 07. 2021 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
20. 07. 2021 Dražební vyhláška 196EX 2376/18-134
20. 07. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060785516
20. 07. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060779900
20. 07. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění
20. 07. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení
20. 07. 2021 Opatření - Stanovení pDZ-OOP přechodná úprava provozu - Za Kostelem
19. 07. 2021 Retenční a vsakovací zařízení k.ú. Olomouc-město, parc.č. st.1230
19. 07. 2021 Dokládal Petr (81) - Usnesení o ustanovení opatrovníka
19. 07. 2021 Dokládal Petr (81) - Oznámení o zahájení SŘ
19. 07. 2021 Oznámení návrhu plánu péče o PP Chomoutovské jezero
19. 07. 2021 Oznámení možnosti převzít písemnost František Kuča, nar. 1980, Masarykova 628, Holešov
19. 07. 2021 Dražební vyhláška - EL. DR227EX 200/21-4
19. 07. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060785326
19. 07. 2021 Oznámení o nálezu zvířete - pes
19. 07. 2021 Oznámení o nálezu zvířete - pes
19. 07. 2021 Oznámení o nálezu zvířete - pes
19. 07. 2021 Oznámení o nálezu zvířete - pes
19. 07. 2021 Oznámení OOP - TrDZ - zjednosměrnění sil. III/4439, Bukovany

XML