Město Olomouc

Okresní město
Okres Olomouc

http://olomouc.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 00 Olomouc

Datová schránka: kazbzri
E-mail: infocentrum@olomouc.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 07. 2019 EX 1009/18-23 Dražební vyhláška C 26/2018
23. 07. 2019 Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060660881 Olomouc
23. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení VŘ č. 2019/41 urbanista/ka nebo odborný stav. referent/ka, odbor památkové péče
23. 07. 2019 Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy KUOK 71977/2019
23. 07. 2019 Oznámení o VŘ č. 2019/42 koordinátor v oblasti sport. zařízení, odbor cest. ruchu, kultury a sportu
23. 07. 2019 Zemková Michaela (119) - Rozhodnutí ve věci-VD
23. 07. 2019 Hodolany, Blanická, Rekonstrukce K R - společné územní a stavební řízení (§ 94p odst. 1 SZ)
23. 07. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - pes
23. 07. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - pes
22. 07. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - pes
22. 07. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - pes
22. 07. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - pes
22. 07. 2019 Zveřejnění záměru směny_Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc, k. ú. Nemilany, Kožušany
22. 07. 2019 185EX 943/17-69 Usnesení o zrušení dražební vyhlášky
22. 07. 2019 185EX 174/18-125 Usnesení o odročení dražby (neurčito)
22. 07. 2019 Dražební vyhláška 139EX 07669/17-071
22. 07. 2019 Vyhlášení výběrového řízení - ředitel/ka Domova pro seniory Radkova Lhota
22. 07. 2019 OS ÚSO Opravné usnesení (rozhodnutí) chyby v textu 2013
22. 07. 2019 OS ÚSO Usnesení že osoba (nebo občanské sdružení) je /není účastník řízení 2013
22. 07. 2019 Informace o záměru Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek
22. 07. 2019 Zveřejnění záměru směny Setínková - Neředín - Topolany, cyklostezka -
22. 07. 2019 OS ÚSO Výzva k seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí (§ 36 odst. 3 zákon č. 500/2004 Sb.) ve
22. 07. 2019 Vynikal Tomáš (127) - Rozhodnutí-VD
22. 07. 2019 Rozhodnutí o úplné uzavírce komunikace - Droždín
19. 07. 2019 RMO 15. 7. 2019 - záměry prodat, směnit, darovat, propachtovat, pronajmout nemovité věci, popř. jeji
19. 07. 2019 RMO ze dne 15. 7. 2019 - záměry prodat nemovité věci, popř. jejich části a změnit smlouvy
19. 07. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - pes
19. 07. 2019 Elektronická informace - Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060658717 Olomouc- Nemilany
19. 07. 2019 RMO ze dne 15. 7. 2019 - záměry pronajmout, propachtovat nemovité věci a změnit smlouvy
19. 07. 2019 Dražební vyhláška 067 EX 1907/18-53-DV movité věci
19. 07. 2019 OS OPS Prázdná předloha OPS
19. 07. 2019 185EX 1288/15-81 Dražební vyhláška -elektronická dražba 1. kolo
19. 07. 2019 OS ÚSO ÚR o umístění stavby veř.vyhl. 2013
18. 07. 2019 Aukční síň JUSTITIAS s.r.o. – zaslání Dražební vyhlášky dle zák. č. 26/2000 Sb. (Stavby a pozemek...
18. 07. 2019 Usnesení z 23. RMO konané dne 15. 7. 2019 - anonymizovaná verze
18. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 2019/39 - právník/právnička, odbor stavební
18. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 2019/40 - právník/právnička, odbor živnostenský
18. 07. 2019 Dokumenty 067 EX 4334/17-78-DV movité věci
18. 07. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - pes
17. 07. 2019 091 EX 09278/12-148, Opakovaná dražební vyhláška
17. 07. 2019 OS ÚSO ÚR o umístění stavby 2013
17. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 2019/38 pracovník řízení a kontrolingu městských firem
17. 07. 2019 Kabelová rozvody UPC - OS ÚSO Opravné usnesení (rozhodnutí) chyby v textu 2013
16. 07. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - kočka
16. 07. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - pes
16. 07. 2019 Oznámení udržovacích prací na Hamerském náhonu
16. 07. 2019 Ztráty a nálezy k 15.7.2019-
15. 07. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny- Olomouc
15. 07. 2019 OS ÚSO ÚR o umístění stavby veř.vyhl. 2013
15. 07. 2019 Svozilová Klaudie - usnesení o ust. opatrovníka

XML