Město Olomouc

Okresní město
Okres Olomouc

http://olomouc.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 00 Olomouc

Datová schránka: kazbzri
E-mail: infocentrum@olomouc.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 04. 2020 Usnesení č.KŠ/09/2020 ORP Olomouc ze 2.4.2020
03. 04. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.1/20 Cr/0016/US/2020-2
03. 04. 2020 074 EX 15975/11-201, Dražební vyhláška - nemovitosti bez závad EL
03. 04. 2020 134 EX 06198/19-173 Usnesení o odročení
03. 04. 2020 OOP - Př DZ "Reko NTL plynovodu, MS Olomouc" - Vojanova, I.P.Pavlova, Mošnerova
03. 04. 2020 OS ÚSO ÚR o umístění stavby veř.vyhl. 2013
03. 04. 2020 137EX 1636/17-49 Usnesení - dr. vyhláška
03. 04. 2020 196EX 5698/09-329 usnesení
03. 04. 2020 185EX 1/20d-2 Dražební vyhláška
03. 04. 2020 OOP - Př DZ - uložení vodovodní přípojky k RD na parc. č. 51, k.ú. Týneček
02. 04. 2020 Stanovení místní úprava provozu - TRDZ OOP - Dub nad Moravou Brodecká 1 - doplnění DZ - 04-12
02. 04. 2020 Stanovení místní úprava provozu - TRDZ OOP - úpravy trvalého DZ - II/570 (Keplerova) x MK Šlechtitel
02. 04. 2020 Usnesení vlády ze dne 1.4.2020 č.144-145
02. 04. 2020 OS OPS Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení § 94m odst. 1 SZ
02. 04. 2020 OOP PřDZ - "Týneček - přechod pro pěší" - posun termínu
02. 04. 2020 OOP PřDZ - "Velká Bystřice - obnova vodovodu ul. Nádražní I"
02. 04. 2020 Stanovení OOP - OPVZ I. a II.stupně Ol.-Holice-SKLADY OLOMOUC s.r.o.
02. 04. 2020 Výběrové řízení
02. 04. 2020 Výběrové řízení
02. 04. 2020 Usnesení KŠ_Olomouckého kraje č.11 z 2.4.2020
02. 04. 2020 Mimořádné-opatření 1.4..-vyčlenění prostor ve zdravotnických zařízeních
02. 04. 2020 Mimořádné-opatření 1.4. - maloobchodní prodej
01. 04. 2020 Usnesení č. KŠ/08/2020 z jednání KŠ ORP ze dne 30.3.2020
01. 04. 2020 Veřejná vyhláška 3x o vyměření místního poplatku
01. 04. 2020 Usnesení vlády ČR č. 352 ze dne 31.3.2020 o přijetí krizového opatření
01. 04. 2020 Oznámení o zahájení řízení: Silnice III/4353 Hr. okresu PV - Blatec - Kocanda
01. 04. 2020 Stanovení přechodná úprava provozu - PRDZ UU OOP - Hanácká, Jaselská - oprava MK - 04-12
01. 04. 2020 OOP PřDZ - v rámci stavby "Doplnění kanalizace v obci Hynkov"
01. 04. 2020 OOP - PřDZ - uzavírka žel. přejezdu P 4203 v rámci stavby "Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov -
01. 04. 2020 Oznámení o nálezu zvířete - pes
01. 04. 2020 OOP - Př DZ "Morava Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa B" - ul. Dukelská
01. 04. 2020 Mimořádné_opatření 30.3.-maloobchodní prodej
01. 04. 2020 Mimořádné_opatření 30.3.--pohyb v ochran.prostředcích
01. 04. 2020 Mimořádné_opatření 30.3.-zákaz volného pohybu+výjimky
01. 04. 2020 Mimořádné_opatření-30.3.-omezení provozu
31. 03. 2020 Usnesení KŠ kraječ. KŠ/08/2020 ze dne 30.3.2020
31. 03. 2020 Stanovení přechodná úprava provozu - PRDZ CU OOP - Nerudova, Lafayettova - rekonstrukce objektu UP O
31. 03. 2020 OMAJ ze dne 30.3.2020 - záměry propachtovat nemovité věci, popř. jejich části a změnit smlouvu
31. 03. 2020 RMO 24. 2. 2020 - záměr pronajmout prostor o celkové výměře 36,19 m2 v budově Jilemnického č. o. 29,
31. 03. 2020 Usnesení vlády ze dne 30.3.2020 č.140-142
30. 03. 2020 Veřejná vyhláška ukončení platnosti a účinnosti (uzavření obcí) KHS OLK 29_03_2020
30. 03. 2020 Usnesení č.KŠOLK/010/2020 ORP Olomouc ze 29.3.2020
30. 03. 2020 Informace veřejnosti o bezkontaktní možnosti podání daňového přiznání
30. 03. 2020 OOP PřDZ "Charváty - oprava kanalizačních poklopů"
30. 03. 2020 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060700906 Olomouc-Chválkovice
30. 03. 2020 Veřejná vyhláška-stanovení přechodného úpravy provozu KUOK 39203/2020
30. 03. 2020 Pozvánka na 10. zasedání ZMO 6. 4. 2020
30. 03. 2020 Oznámení o nálezu zvířete - pes
30. 03. 2020 Oznámení o nálezu zvířete - pes
29. 03. 2020 Mimořádné opatření - výjimky z uzavření obchodů

XML