Město Olomouc

Okresní město
Okres Olomouc

http://olomouc.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 00 Olomouc

Datová schránka: kazbzri
E-mail: infocentrum@olomouc.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 09. 2020 Oznámení o nálezu zvířete - pes
30. 09. 2020 Kutá Natálie (162) - Usnesení o ustanovení opatrovníka
30. 09. 2020 Kutá Natálie (162) - Zahájení správního řízení
30. 09. 2020 Kutá Lenka (161) - Usnesení o ustanovení opatrovníka
30. 09. 2020 Kutá Lenka (161) - Zahájení správního řízení
30. 09. 2020 196EX 4426/10-195 Usnesení
30. 09. 2020 Oznámení o konání revize údajů katasru nemovitostí
30. 09. 2020 Dražební vyhláška 196EX 4970/10-139 poučení
30. 09. 2020 SEA - závěr zjišťovacího řízení - Strategie Olomouckého kraje o vodě
29. 09. 2020 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060716203 Olomouc-Holice
29. 09. 2020 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060732779 Olomouc-Nová ulice
29. 09. 2020 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060732779 Olomouc-Slavonín
29. 09. 2020 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060732779 Olomouc-Nemilany
29. 09. 2020 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060732779 Olomuc-Nedvězí
29. 09. 2020 Oznámení o nekonání dražby
29. 09. 2020 OS ÚSO Výzva k seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí (§ 36 odst. 3) veřejnou vyhláškou
25. 09. 2020 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060735528 Olomouc-Holice
25. 09. 2020 134 EX 13687/17-752Usnesení
25. 09. 2020 185EX 1125/19-120 Usnesení o odročení dražby
25. 09. 2020 Stanovení přechodná - PRDZ - Kateřinská x Křivá a Havelkova - pokládka kabelu NN
25. 09. 2020 42NC1901/2020Usnesení -Veřejná vyhláška
25. 09. 2020 OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE
25. 09. 2020 Mimořádné-opatření--izolace-a-karanténa-s-účinností-od-25.-9.-2020-do-odvolání
25. 09. 2020 Mimoradne-opatreni-omezení-stravovaci-a-ubytovaci-zarizeni-23.-9.-2020
25. 09. 2020 Mimoradne-opatreni-omezeni-hromadnych-akci-23.-9.-2020
25. 09. 2020 Stavební povolení: „Dub nad Moravou - stavební úpravy ulice Sokolská“
24. 09. 2020 R - SP Svésedlice lokalita Na vršku - SO 300 - Kanalizace splašková SO 301 - Vodovod
24. 09. 2020 Chomoutov, Písečná, Prodloužení V+K R - společné územní a stavební řízení (§ 94p odst 1 SZ)
24. 09. 2020 OS OPS Společné územní a stavební povolení § 94p odst. 1 SZ
24. 09. 2020 Stanovení DZ - přech - OOP - Olomouc, Táborská + Trocnovská, 10102020 - 16102020
24. 09. 2020 Stanovení DZ - OOP - přechodné - nakládka řepy - sil II/635 Příkazy - Břuchotín
24. 09. 2020 OOP Př DZ "Oprava propustku 4365-P" Vacanovice - Svésedlice
24. 09. 2020 Stanovení přechodná - PRDZ CU OOP - III/4365a, 4432 a 44317 Velká Bystřice - Zvýšení bezpečnost
23. 09. 2020 Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-CR-s-ucinnosti-od-21-9-2020-do-odvolani
23. 09. 2020 Sděleni Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí s nízkým rizikem nákazy
23. 09. 2020 185EX 648/19-64 Dražební vyhláška -elektronická dražba 1. kolo
23. 09. 2020 Stanovení DZ - OOP - přech - "Oprava tramvajové křižovatky Nám Hrdinů X Legionářská"
23. 09. 2020 185EX 1440/19-58 Dražební vyhláška -elektronická dražba 1. kolo
23. 09. 2020 38NC1904/2020, vyhláška čl.12+přípis J 22/10
23. 09. 2020 SEA - ZZŘ koncepce "Strategie Olomouckého kraje o vodě"
22. 09. 2020 Prádelna Balcárkova ul - zvláštní podmíny KŘ - schválení
22. 09. 2020 OS OPS Prodloužení platnosti stavebního povolení
22. 09. 2020 Stavební povolení změny stávající stavby-stavebních úprav
22. 09. 2020 Stanovení DZ - OOP - přechodné - Stavební úpravy BD Jeremenkova 610/16, Olomouc
22. 09. 2020 Stanovení DZ - trvalé - OOP - Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek - tř Míru a tř Sv
22. 09. 2020 Stanovení přechodná - PRDZ - sil III/4432, Dvorského, kú Svatý Kopeček - ZŠ-stavební úpravy
22. 09. 2020 Stanovení DZ - přech - OOP - chodník - propojení ul Lipenská, Čtvrtky, Velký Újezd, výkopové pr
22. 09. 2020 Stanovení přechodná - PRDZ CU - Jeremenkova 17 - OP Olomouc - zateplení, SÚ, fasáda, lešení
22. 09. 2020 Oznámení o nálezu zvířete - pes
22. 09. 2020 Oznámení o nálezu zvířete - pes

XML