Město Olomouc

Okresní město
Okres Olomouc

http://olomouc.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 00 Olomouc

Datová schránka: kazbzri
E-mail: infocentrum@olomouc.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 11. 2021 Oznámení o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektrické energie č. 110060802600zrušeno
30. 11. 2021 Aukční vyhláška
30. 11. 2021 Sbírka zákonů - částka 196 - usnesení vlády č. 438 ze dne 26. 11. 2021
29. 11. 2021 Pozvánka na 20. zasedání ZMO 10. 12. 2021
29. 11. 2021 Dotační program v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí
29. 11. 2021 Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - TT Zikova, Schweitzerova, ...
26. 11. 2021 197EX 92272/12-101 Dražební vyhláška,102 Předložení listiny k zápisu
26. 11. 2021 Výběrové řízení - klinická logopedie
26. 11. 2021 Oznámení OOP - TrvDZ - zajištění obsluhy ZŠ, MŠ a DDÚ na Svatém Kopečku
26. 11. 2021 OOP - Př DZ "Rozsvícení vánočního stromu", Hněvotín
26. 11. 2021 Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - U Reálky
26. 11. 2021 Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - MK Tomkova, ...
26. 11. 2021 Dotační program Ochrana obyvatel
26. 11. 2021 Vyhlášení nouzového stavu - částka č. 194/2021
26. 11. 2021 RMO 22. 11. 2021 - záměry prodat nemovité věci, popř. jejich části, a změnit smlouvy
26. 11. 2021 Stavební povolení - Masarykova ul. - oprava TT a vozovky, vybudování vídeňské zastávky U Bystřičky
26. 11. 2021 EIA - Oznámení záměru - Úpravy výrobních a nevýrobních objektů areálu Hodolany firmy Waridelta ...
25. 11. 2021 Oznámení o VŘ č. 2021/48 - specialista/ka v oblasti vodního hospodářství, odbor životního prostředí
25. 11. 2021 Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku za komunální odpad za rok 2020- HPS
25. 11. 2021 Stavební povolení - Drahanovice, komunikace, lokalita střed
25. 11. 2021 Oznámení o nálezu zvířete - kočka
25. 11. 2021 Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - řepa Štěpánov
25. 11. 2021 Usnesení 100. RMO 22. 11. 2021
25. 11. 2021 Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku za komunální odpad za rok 2020- HPS
25. 11. 2021 Dálnice D1, Říkovice - Přerov R - SP obecná
25. 11. 2021 Dálnice D1 R - kombinovaná (akumulace, jiné nakládání a SP)
25. 11. 2021 Záměr navýšit základní kapitál společnosti nepeněžitým vkladem
25. 11. 2021 Dálnice D1, Říkovice - Přerov - Stavební povolení
25. 11. 2021 Stavební povolení D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov, SO 151, 163, 164, 166, 782
25. 11. 2021 OS OPK DZ - 04-12 - Opatření - Stanovení DZ místní i přechodná úprava provozu - ul. Březinova (dvorn
24. 11. 2021 ozn.-Lhota pod Kosířem-stoková síť
24. 11. 2021 Aukční vyhláška
24. 11. 2021 OOP- Trv DZ, Kavaleristů - pakoviště pro vozidla RCO
23. 11. 2021 185EX 1125/19-258 Dražební vyhláška -elektronická dražba 1. kolo
23. 11. 2021 003EXD 217/21-5 Dražební vyhláška
23. 11. 2021 Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - Karolíny Světlé
22. 11. 2021 Šuba Michal - usnesení o ust. opatrovníka
22. 11. 2021 Šuba Michal - zahájení spr. řízení
22. 11. 2021 Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - Ručilova
22. 11. 2021 Oznámení o zveřejnění „Návrhu rozpočtu SMOl na rok 2022
22. 11. 2021 Návrh rozpočtu SMOl na rok 2022
22. 11. 2021 Opatření - Stanovení tDZ místní úprava - Požadavek PČR - II/446 Chomoutov - Pňovice, Štěpánov
22. 11. 2021 04-12 - Stanovení přechodná - PRDZ OOP - Tovární - přípojka P pro teplárnu
22. 11. 2021 MMOL OS ÚSO ÚR o umístění stavby - REKO MS Olomouc - Chválkovice 1. etapa
19. 11. 2021 OOP - TrvDZ - zklidnění dopravy, k.ú. Nová Ulice, Neředín
18. 11. 2021 169EX 1/21d-4 Dražební vyhláška
18. 11. 2021 Informace číslo 11/2021 k výcviku ve vojenském újezdu Libavá na prosinec 2021
18. 11. 2021 Opatření - Stanovení DZ místní úprava provozu - most S Grygov
18. 11. 2021 Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - U Soutoku
18. 11. 2021 OS ÚSO Výzva k seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí (§ 36 odst. 3) veřejnou vyhláškou

XML