Město Olomouc

Okresní město
Okres Olomouc

http://olomouc.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 00 Olomouc

Datová schránka: kazbzri
E-mail: infocentrum@olomouc.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 02. 2020 Grecman Emma (8) - Rozhodnutí-VD
14. 02. 2020 Sigmundová Zdeňka (7) - Rozhodnutí-VD
14. 02. 2020 Vicenová Stanislava (6) - Rozhodnutí-VD
14. 02. 2020 Vicenová Ivana (5) - Rozhodnutí-VD
14. 02. 2020 Oznámení o vyložení změněných map BPEJ
14. 02. 2020 Regulační plán MPR - soubor změn č. IX Oznámení o vydání veřejnou vyhláškou
13. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 2020/13- právník/právnička, odbor investic
13. 02. 2020 Stavební povolení - Výstavba RD Hodolany - Na Výsluní, II. etapa RD č.17-28 a č.43-51, ul. Mačákova
13. 02. 2020 006 EX 1739/19-60-Dražební vyhláška,61-Žádost
13. 02. 2020 Zveřejnění záměru budoucího vzájemného darování
13. 02. 2020 196EX 562/10-407 usnesení
13. 02. 2020 203 Ex 48431/14 Usnesení o oznámení DR
13. 02. 2020 OOP- DZ přechodné k uzavírce MK v obci Bělkovice
13. 02. 2020 Stanovení přechodná úprava provozu - Hor.náměstí, Sokolská, Bisk.náměstí - konání festivalu PRIX BOH
13. 02. 2020 OS ÚSO Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou 2013
13. 02. 2020 Výběrové řízení KUOK 23941/2020
13. 02. 2020 Usnesení 38 Nc 1901/2020-6
12. 02. 2020 Oznámení o nálezu zvířete - dvě kočky
12. 02. 2020 Oznámení o nálezu zvířete - pes
12. 02. 2020 RMO 10. 2. 2020 - záměr směnit nemovité věci, popř. jejich části
12. 02. 2020 OOP TrDZ - ul. Cihelny, Velký Týnec, zřízení tzv. "Zóny 30"
12. 02. 2020 OS OPS Sdělení - možnost převzít si písemnost
12. 02. 2020 OOP - TrDZ, Velký Týnec - parkoviště u kina Sokol
12. 02. 2020 Usnesení 38. RMO 10. 2. 2020
12. 02. 2020 Oznámení o VŘ č. 2020/12 - pracovník výukových a výchovných programů, odbor agendy řidičů a MV
12. 02. 2020 Stanovení přechodná úprava provozu - Ztracená naproti 36, 38 - pokládka optického vedení - 04-12
12. 02. 2020 Usnesení 39. RMO 12. 2. 2020
12. 02. 2020 Informace o výcviku ve vojenském újezdu Libavá číslo 2/2020 na březen 2020
12. 02. 2020 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060689939 Olomouc- Chválkovice
12. 02. 2020 030 EX 4561/19 -25 Dražební vyhláška;
12. 02. 2020 Dokumenty 067 EX 8507/15-175-dražební vyhláška
12. 02. 2020 185EX 1004/17-98 Dražební vyhláška -elektronická dražba 1. kolo
12. 02. 2020 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060691521 Olomouc- Chválkovice
12. 02. 2020 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060687756
11. 02. 2020 Oznámení OOP - Stanovení TrDZ - VPÚK U Letiště na parc. č. 278/12, k.ú. Neředín
11. 02. 2020 Čížek Martin - rozhodnutí ve věci
11. 02. 2020 Tomečková Marie - rozhodnutí ve věci
11. 02. 2020 Porubek Michal - usnesení o ust. opatrovníka
11. 02. 2020 Porubek Michal - zahájení spr. řízení
10. 02. 2020 024 EX 208/18-284 Usnesení
10. 02. 2020 Informace o záměru Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek
10. 02. 2020 SŠ, ZŠ, MŠ prof. V. Vejdovského, Olomouc, úprava venkovních ploch a areálu odloučeného pracoviště SŠ
10. 02. 2020 Oznámení o zahájení SŘ: II/570 Slatinice - Olomouc, II. etapa
06. 02. 2020 Vaňáková Hana - rozhodnutí ve věci
06. 02. 2020 Chodilová Zdeňka - rozhodnutí ve věci
06. 02. 2020 Stanovení přechodná úprava provozu - PRDZ CU VZOR - MK a VPUK na území města Ol. -průběžné opravy ko
06. 02. 2020 Stanovení přechodná úprava provozu - PRDZ CU VZOR - MK, VPUK na území města Ol. - čištění komunikac
06. 02. 2020 dlužníci Horní náměstí 583, Olomouc - hromadná výzva k úhradě dluhů - azylová zařízení 2020
06. 02. 2020 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy
06. 02. 2020 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060686194

XML