Město Olomouc

Okresní město
Okres Olomouc

http://olomouc.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 00 Olomouc

Datová schránka: kazbzri
E-mail: infocentrum@olomouc.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 01. 2019 OS OPP Zastavení řízení (§ 66 odst. 1 písm. a) zákon č. 500/2004 Sb.) - žadatel vzal svou žádost zpě
16. 01. 2019 Závěr zjišťovacího řízení KUOK 805/2019
16. 01. 2019 Dražební vyhláška
16. 01. 2019 024 EX 1219/05-484-Usnesení
16. 01. 2019 024 EX 1219/05-484-Usnesení (k rukám Mgr. Roberta Kubelíka, oddělení exekucí)
15. 01. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - pes
15. 01. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - pes
15. 01. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - pes
15. 01. 2019 Oznámení o nálezu psa
15. 01. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - pes
15. 01. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - pes
15. 01. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - pes
15. 01. 2019 Ulmanová Růžena - usnesení o ust. opatrovníka
15. 01. 2019 050 EX 1301/17-66-dr.vyhl.
15. 01. 2019 065 EX 01753/05-472, Usnesení o odročení dražebního jednání
14. 01. 2019 Veřejné projednání návrhu Změny č.2 Územního plánu Náměšť na Hané - veřejná vyhláška
14. 01. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí
14. 01. 2019 02-06-02 - Rozhodnutí - zařazení PK do kategorie MK - propojka Janského a Heyrovského
14. 01. 2019 Brand Fabián Josef (255) - Rozhodnutí-VD
14. 01. 2019 Suchá Tereza (254) - Rozhodnutí-VD
14. 01. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 2019/2- překladatel-tlumočník, oddělení vnějších vztahů
13. 01. 2019 OS ÚSO Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou 2013
13. 01. 2019 Týneček, Výstavba RD, SO 01 Splašková K, SO 02 Vodovod, K+J reality R - společné územní a stavební
13. 01. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - kočka
13. 01. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - pes
13. 01. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - pes
12. 01. 2019 196EX 562/10-218 DVU
12. 01. 2019 196EX 562/10-217 Dražební vyhláška
12. 01. 2019 Výběrové řízení KUOK 2648/2019
12. 01. 2019 185EX 8037/09-201 Usnesení o určení nového termínu dražby
12. 01. 2019 MMOL - EIA Oznámení veřejnosti (zákon č. 100/2001 Sb.)
12. 01. 2019 04-12 - PRDZ UU - Česká čtvrť 47, Olomouc-Nemilany - přípojka V+K - stanovení
12. 01. 2019 Havlena Leoš (256) - Rozhodnutí-VD
12. 01. 2019 OS ÚSO Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou 2013
11. 01. 2019 OS OPK SSU - 01-02-12 – SP - 2018 - Stavební povolení
11. 01. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2019
11. 01. 2019 185EX 8037/09-207 Usnesení
11. 01. 2019 Dolanský potok - optimalizace, II.etapa O - SP
11. 01. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - kočka
10. 01. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - pes
10. 01. 2019 Huňka Petr - usnesení o ust. opatrovníka
10. 01. 2019 Huňka Petr - zahájení spr. řízení
10. 01. 2019 Fornůsek Jiří (258) - Rozhodnutí-VD
10. 01. 2019 OS ÚSO vyrozumění o změně rozsahu návrhu veřejnou vyhláškou 2013
10. 01. 2019 02-06-02 - Rozhodnutí - zařazení PK do kategorie MK - Janského
10. 01. 2019 185EX 1504/08-181 Dražební vyhláška -elektronická dražba 2. kolo
09. 01. 2019 185EX 1771/10-69 Dražební vyhláška -elektronická dražba 1. kolo
09. 01. 2019 185EX 6122/10-111 Dražební vyhláška -elektronická dražba 2. kolo
09. 01. 2019 Ztráty a nálezy k 9.1.2019
09. 01. 2019 02-06-02 - Rozhodnutí - změna a zařazení PK do kategorie MK - Jeremiášova

XML