Město Olomouc

Okresní město
Okres Olomouc

http://olomouc.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 00 Olomouc

Datová schránka: kazbzri
E-mail: infocentrum@olomouc.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 05. 2019 O - Opatření na vodovodu, Olomouc - Nová Ulice
24. 05. 2019 RMO ze dne 25. 3. 2019 - záměry pronajmout prostor - Jilemnického 29, garážové stání č. 7 - Balbínov
24. 05. 2019 Veřejná vyhláška KUOK 52507/2019
24. 05. 2019 Veřejná vyhláška - KUOK 52935/19
24. 05. 2019 Aukční vyhláška 3426/OOL/2019-OOLM
24. 05. 2019 Dražební řád a dražební vyhláška 1746520/19/2501-80542-507530
24. 05. 2019 Horáková Eva (96) - Usnesení o ustanovení opatrovníka
24. 05. 2019 Horáková Eva (96) - Zahájení správního řízení
24. 05. 2019 Výběrové řízení KUOK 52379/2019
23. 05. 2019 OS OPS Společné územní a stavební povolení § 94p odst. 1 SZ
23. 05. 2019 Hrubý Martin - rozhodnutí ve věci
23. 05. 2019 Usnesení 19. RMO 20.5.2019
23. 05. 2019 197EX 20420/14-106 Dražební vyhláška
23. 05. 2019 Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov - Olomouc (R - kombinované - retence, zasak a SP)
23. 05. 2019 OS OPK DZ - 04-12 - Opatření - Stanovení DZ místní i přechodná úprava provozu, Přáslavice - obnova v
23. 05. 2019 Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - tř. Svobody
23. 05. 2019 Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - Kateřinská, ...
22. 05. 2019 Stanovení dopravního značení "Oblastní výstava psů"
22. 05. 2019 Stanovení dopravního značení přechodná v rámci stavby "Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Bystrovany
22. 05. 2019 OS ÚSO Výzva k seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí (§ 36 odst. 3 zákon č. 500/2004 Sb.) ve
22. 05. 2019 OS ÚSO Výzva k vyjádření se k podanému odvolání veřejnou vyhláškou 2013
22. 05. 2019 Stanovení dopravního značení ke sportovní akci "Mattoni 1/2 Maraton Olomouc" a "Rodinný běh" - 2019
22. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 2019/25 pracovník/pracovnice cestovního ruchu
22. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení VŘ č. 2019/26 sociální pracovník/pracovnice, odbor sociálních věcí
22. 05. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí
22. 05. 2019 Jurášová Sofie (72) - Rozhodnutí-VD
22. 05. 2019 Jurášová Isabella (71) - Rozhodnutí-VD
22. 05. 2019 Frömlová Adéla (70) - Rozhodnutí-VD
22. 05. 2019 Stanovení dopravního značení pro stavbu "Vodovod Olomouc - oprava páteřního řadu DN 700 - úsek 1.2"
21. 05. 2019 Usnesení o oznámení DR 203 Ex 08567/18-21
21. 05. 2019 065 EX 01315/17-402, Dražební vyhláška - elektronická dražba 2014 - okdrazby
21. 05. 2019 Stanovení dopravního značení - realizace stavby "I/46 Toveř - křižovatka"
21. 05. 2019 Stanovení dopravního značení v rámci sportovní akce "Závody minikár Posluchov"
21. 05. 2019 OS ÚSO Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou 2013
21. 05. 2019 Rychlík Jakub (76) - Rozhodnutí-VD
21. 05. 2019 Tilšar Aleš, usnesení o ust. opatrovníka
21. 05. 2019 Tilšar Aleš, zahájení spr. řízení
20. 05. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - pes
20. 05. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - pes
20. 05. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - pes
20. 05. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - pes
20. 05. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - pes
20. 05. 2019 Dražební vyhláška 139EX 19982/18-025
20. 05. 2019 Dražební vyhláška 139EX 22825/15-056
20. 05. 2019 Dražební vyhláška 139EX 12444/18-080
20. 05. 2019 Dražební vyhláška 139EX 18851/17-070
20. 05. 2019 Usnesení o DR 203 EX 11986/07-84
20. 05. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny Olomouc-Lošov
17. 05. 2019 Rozhodnutí o úplné uzavírce komunikace - Na Zábraní
17. 05. 2019 Stanovení DZ místní - Trvalá úprava provozu OS OPK DZ - 04-11 - Oznámení OOP - B2 Štěpánov

XML