Město Olomouc

Okresní město
Okres Olomouc

http://olomouc.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 00 Olomouc

Datová schránka: kazbzri
E-mail: infocentrum@olomouc.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 05. 2024 Usnesení 52. RMO 21. 5. 2024
23. 05. 2024 Oznámení o VŘ č. 2024/76 - právník/právnička do odd. přestupkového, odbor správních činností
23. 05. 2024 Oznámení o VŘ č. 2024/77 - projektový manažer/ka do odd. přípravy projektů, odbor dotačních projektů
23. 05. 2024 OOP PřDZ - "Mattoni 1/2 Maraton Olomouc", "DM rodinná míle" a "Běh na 5 km" (04-12-2)
22. 05. 2024 OOP Př DZ - čištění fasády domu Foerstrova 55, Olomouc (04-12-2)
22. 05. 2024 Dražební vyhláška - 185 EX 10007/24-2
22. 05. 2024 Dražební vyhláška - 185 EX 1134/23-49
22. 05. 2024 Dražební vyhláška - 185 EX 10008/24-2
22. 05. 2024 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060926970
22. 05. 2024 Stanovení přech. - PRDZ CU OOP - Vančurova - rekonstrukce budovy UPOL tř. Svobody 8, Olomouc
22. 05. 2024 Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - NN18 MK Lazecká
22. 05. 2024 Rozhodnutí: Úprava místní komunikace, Horka nad Moravou, ul. Na Vinici
22. 05. 2024 Rozhodnutí o určení právního vztahu (§ 142 odst. 1 zákon č. 500/2004 Sb.)
22. 05. 2024 RMO 21. 5. 2024 - záměry propachtovat, prodat, pronajmout nemovité věci, popř. jejich části
22. 05. 2024 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení: Komplexní PD Luběnice
22. 05. 2024 Výzva k odstranění vozidla_Jan_Schneyder
22. 05. 2024 Výzva k odstranění vozidla Schleier Jakub
22. 05. 2024 Zveřejnění informace na ÚD_převzetí zdravotnické dokumentace MUDr. Janhubové
21. 05. 2024 Stanovení přech. - PRDZ UU OOP - Trocnovská + 3další - akce "REKO MS Olomouc - Rejskova + 3"
21. 05. 2024 Oznámení OOP TrvDZ - ul. Kovařovicova, Sv. Kopeček - obsluha MŠ (04-11)
21. 05. 2024 OOP PřDZ - "cyklostezka Velká Bystřice - Přáslavice, I.etapa" (04-12-2)
21. 05. 2024 Žádost o součinnost - zveřejnění výběrového řízení VŘ 7/2024
21. 05. 2024 Dokumenty 067 EX 13327/21-73-usn.
21. 05. 2024 Veřejná vyhláška- Stanovení PÚP
21. 05. 2024 Vyhláška o určení data smrti
21. 05. 2024 Opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Loučany - veřejná vyhláška
21. 05. 2024 Ištok Martin - rozhodnutí ve věci
21. 05. 2024 Švabík Adam - rozhodnutí ve věci
21. 05. 2024 Švabík Marek - rozhodnutí ve věci
21. 05. 2024 Švabík Jan - rozhodnutí ve věci
21. 05. 2024 Švabíková Tereza - rozhodnutí ve věci
21. 05. 2024 Oznámení o VŘ č. 2024/72 - ekonom/ekonomka s právním zaměřením, odbor ekonomický
21. 05. 2024 Oznámení o VŘ č. 2024/73 - vedoucí oddělení infrastruktury IT, odbor informatiky
21. 05. 2024 Oznámení o VŘ č. 2024/74 - vedoucí oddělení projektového řízení, odbor strategie a řízení
21. 05. 2024 Oznámení o VŘ č. 2024/75 - informatik/čka do odd. infrastruktury IT, odbor informatiky
21. 05. 2024 Oznámení o nálezu zvířete - pes
21. 05. 2024 Oznámení o nálezu zvířete - pes
21. 05. 2024 Oznámení o nálezu zvířete - pes
21. 05. 2024 Oznámení o nálezu zvířete - kočka
21. 05. 2024 Oznámení o nálezu zvířete - kočka
21. 05. 2024 Oznámení o nálezu zvířete - pes
20. 05. 2024 OOP PřDZ - Výměna trafa, ul. Kavaleristů, Olomouc (04-12-2)
20. 05. 2024 Vyrozumění o návrhu na prodloužení platnosti OOP - bobr - 2024 - 2029
20. 05. 2024 Návrh OOP - bobr - prodloužení platnosti do r. 2029
20. 05. 2024 Usnesení o oznámení DR 203 Ex 00945/20
20. 05. 2024 Stanovení přech. - PRDZ UU OOP - Pionýrská, Čajkovského - "Slavnosti Černého orla 2024"
20. 05. 2024 OOP PřDZ - kulturní akce "Lidový rok", Velká Bystřice (04-12-2)
20. 05. 2024 04-11 - Oznámení OOP - Júlia Pelikána, Topolany - průjezd zakázán
20. 05. 2024 ozn.-Cihelna Park Velká Bystřice-V+K
20. 05. 2024 Oznámení o VŘ č. 2024/69 - odborný referent/referentka do odd. péče o krajinu a zemědělství, OŽP

XML