Město Olomouc

Okresní město
Okres Olomouc

http://olomouc.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 00 Olomouc

Datová schránka: kazbzri
E-mail: infocentrum@olomouc.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 01. 2021 04-12 - Stanovení přechodná - PRDZ UU OOP - Mlčochova - oprava střechy
18. 01. 2021 OS OPS Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení § 94m odst. 1 SZ
18. 01. 2021 134 EX 12987/12-436 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba
15. 01. 2021 185EX 2691/14-192 Dražební vyhláška -elektronická dražba 1. kolo
14. 01. 2021 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060749407 Olomouc- Droždín
14. 01. 2021 185EX 603/20-28 Dražební vyhláška MV
14. 01. 2021 185EX 1364/19-47 Dražební vyhláška MV
14. 01. 2021 081 EX 14994/10-711, Usnesení o odročení dražby na neurčito
14. 01. 2021 Hlavinek Ondřej (204) - Rozhodnutí - VD
14. 01. 2021 Hlavinková Jaromíra (203) - Rozhodnutí-VD
14. 01. 2021 OS OPK SSU - 01-13-03 - SPOL - 2018 - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení
14. 01. 2021 OS ÚSO Oznámení o zahájení územního řízení
14. 01. 2021 Oznámení o zahájení územního řízení - optická síť
14. 01. 2021 04-12 - Stanovení přechodná - PRDZ OOP - Jasmínová, Sv Kopeček atd - RD
14. 01. 2021 164 EX 3836/18-94-Dražební vyhláška NV
13. 01. 2021 185EX 3692/09-245 Dražební vyhláška -elektronická dražba 2. kolo
13. 01. 2021 134 EX 07413/15-1101 Usnesení o nařízení nového termínu dražby
13. 01. 2021 R- Kanalizační řád obce Horka nad Moravou
13. 01. 2021 R- Kanalizační řád stokové sítě obce Přáslavice
12. 01. 2021 Oznámení o zahájení společného řízení Veřejná vyhláška
12. 01. 2021 185EX 2/20d-2 Dražební vyhláška
12. 01. 2021 Usnesení 70. RMO 11. 1. 2021
12. 01. 2021 OOP- Stanovení pDZ přechodná úprava provozu - MK Za Školkou Skrbeň
12. 01. 2021 Jachek Robin (175) - Rozhodnutí-VD
12. 01. 2021 Pečivová Iveta (173) - Rozhodnutí-VD
12. 01. 2021 OOP - PřDZ - ul Nádražní, Horka nad Moravou
12. 01. 2021 Sbírka zákonů - částka 7 - usnesení vlády č. 12/2021 Sb. ze dne 11.1.2021
12. 01. 2021 Majer Antonín - rozhodnutí - oznámení o možnosti převzít písemnost
11. 01. 2021 Oznámení o nálezu zvířete - kotě
11. 01. 2021 Oznámení o nálezu zvířete - pes
11. 01. 2021 Žádost - ÚD
11. 01. 2021 Hubáček František (185) - Rozhodnutí-VD
08. 01. 2021 Oznámení o VŘ č. 2021/3 - energetický manažer/manažerka města, odd. ÚHA, odbor strategie a řízení
08. 01. 2021 Sbírka zákonů částka 6 - usnesení vlády 9-11/2021 Sb. ze dne 7.ledna 2021
07. 01. 2021 OŽP OVH O - Tramvajová trať II etapa - prodloužení platnosti SP a termínu dokončení stavby
07. 01. 2021 185EX 2518/14-80 Dražební vyhláška -elektronická dražba 1. kolo
07. 01. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 2021/2 vedoucí oddělení, odb.sociálních věcí
07. 01. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní...
07. 01. 2021 Hamerská ulice-chodník - Zveřejnění záměru směny SEKNE
06. 01. 2021 R - Obec Dolany - Dešťová kanalizace kruhová křižovatka
06. 01. 2021 OS ÚSO REKO MS Olomouc - Sobieského + 4
06. 01. 2021 OS OPS Nástavba a stavební úpravy objektu Kamel clubu
06. 01. 2021 Brand Rudolf (189) - Rozhodnutí-VD
06. 01. 2021 Brandová Nela (188) - Rozhodnutí VD
06. 01. 2021 Brandová Iveta (187) - Rozhodnutí VD
06. 01. 2021 Dokumenty 067 EX 20927/19-108-dražební vyhláška
06. 01. 2021 Dokumenty 067 EX 20927/19-108-dražební vyhláška
06. 01. 2021 EIA - zahájení zjišťovacího řízení - Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021-2027
06. 01. 2021 25. výzva ZS k předkládání žádostí o podporu Integrovaného regionálního operačního programu
05. 01. 2021 185EX 1286/14-213 Dražební vyhláška -elektronická dražba 1. kolo

XML