Město Olomouc

Okresní město
Okres Olomouc

http://olomouc.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 00 Olomouc

Datová schránka: kazbzri
E-mail: infocentrum@olomouc.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 06. 2022 SO OPS Stavební povolení změny stávající stavby-stavebních úprav
28. 06. 2022 Zastavení řízení § 66 odst. 1 písm. a) SŘ
28. 06. 2022 Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - Vídeňská, Nešverova
28. 06. 2022 Povel, Slavonínská, BD III. etapa V+K+HDV R - kombinovaná (retence, zasak a SP)
28. 06. 2022 Ztráty a nálezy k 27.6.2022
28. 06. 2022 Kubeš Tomáš - rozhodnutí ve věci
28. 06. 2022 Kubeš Jan - rozhodnutí ve věci
28. 06. 2022 Zdeněk Kubeš - rozhodnutí ve věci
28. 06. 2022 Kubešová Dana - rozhodnutí ve věci
28. 06. 2022 Čech Adam - rozhodnutí ve věci
28. 06. 2022 Čechová Renáta - rozhodnutí ve věci
28. 06. 2022 Čech Marek - rozhodnutí ve věci
28. 06. 2022 OS OPK DZ - 04-12 - Opatření - Stanovení DZ místní i přechodná úprava provozu
27. 06. 2022 Oznámení OOP - TrvDZ odstranění omezení obecného užívání, ul. Hálkova
27. 06. 2022 Galassi Gennaro Livio - rozhodnutí ve věci
27. 06. 2022 Blumová Laura - rozhodnutí ve věci
27. 06. 2022 Galassi Barbora - rozhodnutí ve věci
27. 06. 2022 Stavební povolení: Polská x Rooseveltova - úprava křižovatky
27. 06. 2022 VV_ÚR_LEGIONÁŘSKÁ_kNN_URBANCOVÁ
27. 06. 2022 Výběrové řízení
27. 06. 2022 Draz.vyhlaska 207EX 1853/06-1074 Žádost o vyvěšení dražební vyhlašky,1072
27. 06. 2022 Dražební vyhláška MVEX 250/22-24
27. 06. 2022 Dražební vyhláška - elektronická dražba 1.EX 602/19-94
27. 06. 2022 Dražební vyhláška - prodej nem.213EXD 260/22-1
27. 06. 2022 OOP Trv DZ "Zastávka BUS Bělkovice, Lašťany - garáž"
27. 06. 2022 Oznámení o nálezu zvířete - pes
27. 06. 2022 Oznámení o nálezu zvířete - pes
24. 06. 2022 Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - S+MK přejezd Wolkerova
24. 06. 2022 Změna č. XIII Územního plánu Olomouc - oznámení o veřejném projednání
24. 06. 2022 Ozn. o zahájení spol. úz. a stav. řízení: Tršice, stavební úprava komunikací parc.č. 1296, 1297
24. 06. 2022 OS ÚSO Rozhodnutí o povolení výjimky
24. 06. 2022 Oznámení o možnosti převzít písemnost - usnesení o ustanovení opatrovníka
23. 06. 2022 39 NC 1901/2022, stj. usn. čl. 17 - vyhláška, Přípis Magistrát Městovi Olomouce
23. 06. 2022 FIS_FTTH_CZ_2868_78006_00404_OLOMOUC_FIS_OL_2 (Podzemní vedení sítí elektronických komunikací)
23. 06. 2022 Komárková Ludmila, nar. 1971 - usnesení o ustanovení opatrovníka VD
23. 06. 2022 Komárková Ludmila, 1971 - zahájení správního řízení VD
23. 06. 2022 Oznámení OOP - TrvDZ - I. P. Pavlova, Vojanova, Pionýrská - zajištění zásob. a rozhl. u přechodu
23. 06. 2022 Oznámení OOP - TrvDZ MK ul. Svésedlická, Velká Bystřice
23. 06. 2022 Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - Dolní nám.
23. 06. 2022 Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - Dvořákova
23. 06. 2022 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení: Lokalita Pod Sokolovnou Krčmaň
22. 06. 2022 Usnesení 119. RMO 20. 6. 2022
22. 06. 2022 Rozhodnutí Olomouc - zastavení přezkumu KUOK 63905/2022
21. 06. 2022 185EX 2/22d-2 Dražební vyhláška
21. 06. 2022 Kameník Milan - rozhodnutí ve věci
21. 06. 2022 Serbus Jaroslav - rozhodnutí ve věci
21. 06. 2022 Urban Ladislav, nar. 1963 - rozhodnutí ve věci VD
21. 06. 2022 Jurenková Anna, nar.1983 - rozhodnutí ve věci VD
21. 06. 2022 Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - Černá Cesta
21. 06. 2022 Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - Dvořákova

XML