Město Olomouc

Okresní město
Okres Olomouc

http://olomouc.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 00 Olomouc

Datová schránka: kazbzri
E-mail: infocentrum@olomouc.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 11. 2019 120 EX 32804/10-126-Usn. o odročení
22. 11. 2019 142 EX 00126/18-206 Dražební vyhláška
22. 11. 2019 185EX 1497/07-304 Usnesení o odročení dražby
22. 11. 2019 RMO 26. 8. 2019 - záměr pronajmout prostor o výměře 36,19 m2 v budově Jilemnického 29, Olomouc
22. 11. 2019 Legionářská - Brožíkova, IO 03.1 - Rekonstrukca kanalizace, IO 03.2 - Rekonstrukce kanalizace a Io 0
22. 11. 2019 Stavební povolení stavby po ÚR ,ÚS
21. 11. 2019 Rozhodnutí o úplné uzavírce komunikace - Bořivojova
21. 11. 2019 Administrativní objekt - Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou
21. 11. 2019 Elektronická informace - Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060682935
20. 11. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - pes
20. 11. 2019 Stanovení Dopravního Značení místní, ul. Školní a Mírová, Hlubočky
20. 11. 2019 Oznámení OOP - DZ místní - MK u Hasičské zbrojnice, Bystrovany
20. 11. 2019 Oznámení OOP - Stanovení DZ místní - Trvalá úprava provozu - hotel Lafayette B28 Alšova
20. 11. 2019 Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - Brandlova
20. 11. 2019 Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - Zámečnická
20. 11. 2019 Stanovení DZ přechodná úprava provozu - Bořivojova
20. 11. 2019 úplná uzavírka sil. III/5709, Hněvotín - rozsvícení vánočního stromu
19. 11. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - pes
19. 11. 2019 Fwd: Informace o výcviku číslo 10/2019 na 11/2019
19. 11. 2019 Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - DIMHD vánoce Horní nám., ...
19. 11. 2019 Stanovení přechodná úprava provozu - Šubova u parc. č. 126, Kubatova - novostavba RD, návoz materiál
19. 11. 2019 Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - Sienkiewiczova, Schweitzerova
19. 11. 2019 OS ÚSO Rozhodnutí o změně ÚR veřejnou vyhláškou 2013
19. 11. 2019 Výrobní haly JUTA a.s., závod 10, Olomouc - vsakovací nádrž a odlučovač ropných látek
19. 11. 2019 Oznámení OOP - DZ místní - dopravní zrcadlo a "Zóna 30", Třebčín
19. 11. 2019 Oznámení OOP - Stanovení Dopravního Značení místní - ul. Olomoucká, Velká Bystřice
18. 11. 2019 129 SP-Pavlík-Hlubočky-vrtaná studna-2578- společné územní, stavební a vodoprávní řízení (§ 94p odst
18. 11. 2019 Elektronická informace - Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060681332 Olomouc
18. 11. 2019 Výzva - ÚD
18. 11. 2019 Oznámení OOP - Stanovení Dopravního Značení místní - Náměšť na Hané
18. 11. 2019 Stanovení Dopravního Značení přechodné, "Rozvícení vánočního stromu, Hněvotín"
18. 11. 2019 Informace o záměru Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek
18. 11. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - pes
15. 11. 2019 203 Ex 15531/13 Usnesení o oznámení DR
15. 11. 2019 Elektronická informace - Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060681331 Olomouc
15. 11. 2019 196EX 223/15-116 Dražební vyhláška
15. 11. 2019 Vyhlášení programových dotaí odboru školství
15. 11. 2019 Dotační program Zahraniční aktivity s důrazem na partnerská města
15. 11. 2019 Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením: Ulice 8. května – rekonstrukce
15. 11. 2019 Dotace z rozpočtu SMOL
15. 11. 2019 Rozhodnutí o úplné uzavírce komunikace - Bořivojova
15. 11. 2019 Rozhodnutí o úplné uzavírce komunikace - OCKS Palachovo nám., ...
15. 11. 2019 Rozhodnutí o úplné uzavírce komunikace - Na Statkách
15. 11. 2019 Rozhodnutí o úplné uzavírce komunikace - Pod Lipami
14. 11. 2019 R - společné územní a stavební řízení (§ 94p odst. 1 SZ), V.Bystřice, VHS, Obnova vodovodu v ul.Nádr
14. 11. 2019 Vrbický Petr - rozhodnutí ve věci
14. 11. 2019 Mezuliánek Lukáš - rozhodnutí ve věci
14. 11. 2019 Hojková Kristýna - usnesení o ust. opatrovníka
14. 11. 2019 Hojková Kristýna - zahájení spr. řízení
14. 11. 2019 Hojková Petra - usnesení o ust. opatrovníka

XML