« Najít podobné dokumenty

Město Letovice - SPU: Rozhodnutí č.j. SPU 007125/2024 o výměně nebo převodu vlastnických práv/ k.ú. Podolí u Míchova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Letovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - LetoviceInformace o správci
Město Letovice,Masarykovo nám.210/19,679 61 Letovice,IČO 00280518
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: podatelna@letovice.net
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že ...
RSS
Úřední deska – Letovice
Úřední deska – Letovice
MěÚ Letovice: VV/Rozhodnutí - XXXX STL RS Letovice-Albína Krejčího,XXXXX/č.j.MLE/XXXXX/XX/OVŽP
Veřejná vyhláška: Územní rozhodnutí o umístění stavby
SPU: Rozhodnutí č.j.SPU 007125/2024 o výměně nebo převodu vlastnických práv/ k.ú.Podolí u Míchova
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Podolí u Míchova s obvodem rozšířeným do k.ú.Míchov u Boskovic
SPÚ: KPÚ v k.ú.Novičí - zápis ze závěrečného jednání/č.j.SPU 125827/2024
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Novičí - zápis
Finanční úřad pro JmK: Informační leták - daně z příjmů fyzických osob za rok 2023
MěÚ Boskovice: VV/OOP k omezení užívání pitné vody /Sulíkov a Kladoruby/č.j.DMBO 20282/2024
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
KÚ JmK: Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci "Akční plán zlepšování kvality ovzduší Jihomoravského kraje"/č.j.JMK 44739/2024
KPÚ pro JmK: Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú.Zboněk/SPU109870/2024
EG.D.: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie: Letovice,Jasinov,část Zábludova - dne 4.4.2024
Město Letovice: ZÁMĚR prodeje pozemku p.č.1949/44 v k.ú.Letovice/č.j.MLE/02484/24/FO
Město Letovice: ZÁMĚR prodeje pozemku p.č.1949/47 v k.ú.Letovice/č.j.MLE/02481/24/FO
Město Letovice: ZÁMĚR pachtu pozemků v k.ú.Letovice a Meziříčko u Letovic/č.j.MLE/02477/24/FO
ZŠ Letovice: Zápis do 1.tříd ZŠ Letovice pro školní rok 2024/25 - oznámení/č.j.ZS/103/2024
Finanční úřad pro JmK: Informační leták - infolinky pro dotazy z oblasti daně z příjmů fyzických osob za rok 2023
Informace k XXXX z příjmů fyzických osob za rok XXXX; infolinky - v provozu od 4.3.do 2.4.2024
Město Letovice: Přehled uzavřených veřejnoprávních smluv
Město Letovice: Přehled uzavřených veřejnoprávních smluv (aktualizace přehledu 190/2023)
SPÚ: KPÚ v k.ú.Zboněk - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Zboněk - pověření
Mikroregion Letovicko: Oznámení o zveřejnění dokumentů
Oznámení o ...
Domů
Město Letovice - Oficiální stránky Města LetoviceKalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
3
4
8
9
10
11
12
19
11 °C 5 °C čtvrtek 4.4 <.>
14/5 °C pátek 5.4 <.>
13/6 °C sobota 6.4 <.>
12/6 °C
(za komunální odpad,ze psa,ze vstupného,z pobytu)
 
poplatek za komunální odpad v roce 2024 činí 800 Kč
sazby poplatku ze psa,z pobytu a ze vstupného zůstávají beze změny
 
POZOR – ZMĚNA ÚČTU!
Městský úřad Letovice informuje občany,že došlo ke zřízení bankovního účtu určeného pouze pro úhradu místních poplatků <.>
Číslo účtu pro úhradu místních poplatků je: 309307/0100 <.>
Žádáme občany,aby
platby shora uvedených poplatků prováděli na nový bankovní účet. Případné platby provedené na původní účet budou akceptovány v přechodném období do konce letošního roku
platbu zadali za každého poplatníka a poplatek zvlášť a uvedli variabilní symbol,kterým je:
odpad:
vstupné: variabilní symbol: 315048 + specifický symbol: IČ nebo RČ poplatníka
pobyt: variabilní symbol: 315044  + specifický symbol: IČ nebo RČ plátce
Důvodem je plánovaný přechod na automatizované párování plateb.Místní poplatky je možné i nadále uhradit na pokladně Městského úřadu Letovice. 
Informace o povinnostech poplatníka,osvobození od povinnosti od poplatků najdete v plném znění Obecně závazných vyhlášek:
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích za obecní systém odpadového hospodářství 5/2023
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 6/2023
 
Místní poplatky se vztahují i na cizince přihlášené na území města Letovic nebo místních částí.Upozornění pro cizince  ZDE
Více informací Vám podá Ing. L.Dokoupilová: tel.516 482 222,mu.dokoupiloval@letovice.net,případně Z.Zedníková: tel.605 559 423
NEÚŘEDNÍ DNY:
 
Město Letovice zajistilo pro občany Letovic a místních částí VEŘEJNÉ PLAVÁNÍ v Městských lázních Boskovice,a to vždy v sobotu...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - LetoviceFulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada města Usnesení Rady Komise Rady OZV a nařízení Veřejná vyhláška Uložení písemnosti Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nařízení Nálezy ústav.soudu Rozhodnutí KÚ Smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozpočet obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Řízení stavebního úřadu Vodoprávní řízení Výběrová řízení Opatření obecné povahy Mikroregion Letovicko Svazek VaK E.ON - oznámení Dotační program Výzva občanům Nabídky Volby Nařízení DSO TS MH Ministerstvo EG.D-vypnutí el.en.Výzva Usnesení vlády ČR Mimořádné opatření Záměr obce-pronájem VV Záměr obce - pacht Záměr obce-výpůjčka Návrh rozpočtu Střednědobý výhled r Návrhy střednědobých Rozhodnutí závěrečný účet města záměr obce Návrh závěrečného úč Honební společenstvo Aukční vyhláška Soud Původce (bez omezení) MěÚ L Město Letovice SPÚ Svazek VaK ÚZSVM Mikroregion Let.MěÚ Boskovice Krajský úřad JmK E.ON Exekutorský úřad Mateřská škola Základní škola Ministerstvo SVS Finanční úřad Město VAS TS Malá Haná Povodí Moravy,s.p.PROKONZULTA,a.s.CSSML Jiný OVM KÚ pro JmK Vláda ČR ČSÚ Exekutorský úřad MěÚ Boskovice EG.D,a.s.Dražby.net s.r.o.Správa železnic Honební společenstvo Katastrální úřad MP Letovice Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - LetoviceNalezeno 46 záznamů.Poslední změna: 3. 4. 2024 14:16:37
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – Letovice
Úřední deska – Letovice
MěÚ Letovice: VV/Rozhodnutí - XXXX STL RS Letovice-Albína Krejčího,XXXXX/č.j.MLE/XXXXX/XX/OVŽP
Veřejná vyhláška: Územní rozhodnutí o umístění stavby
SPU: Rozhodnutí č.j.SPU 007125/2024 o výměně nebo převodu vlastnických práv/ k.ú.Podolí u Míchova
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Podolí u Míchova s obvodem rozšířeným do k.ú.Míchov u Boskovic
SPÚ: KPÚ v k.ú.Novičí - zápis ze závěrečného jednání/č.j.SPU 125827/2024
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Novičí - zápis
Finanční úřad pro JmK: Informační leták - daně z příjmů fyzických osob za rok 2023
MěÚ Boskovice: VV/OOP k omezení užívání pitné vody /Sulíkov a Kladoruby/č.j.DMBO 20282/2024
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
KÚ JmK: Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci "Akční plán zlepšování kvality ovzduší Jihomoravského kraje"/č.j.JMK 44739/2024
KPÚ pro JmK: Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú.Zboněk/SPU109870/2024
EG.D.: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie: Letovice,Jasinov,část Zábludova - dne 4.4.2024
Město Letovice: ZÁMĚR prodeje pozemku p.č.1949/44 v k.ú.Letovice/č.j.MLE/02484/24/FO
Město Letovice: ZÁMĚR prodeje pozemku p.č.1949/47 v k.ú.Letovice/č.j.MLE/02481/24/FO
Město Letovice: ZÁMĚR pachtu pozemků v k.ú.Letovice a Meziříčko u Letovic/č.j.MLE/02477/24/FO
ZŠ Letovice: Zápis do 1.tříd ZŠ Letovice pro školní rok 2024/25 - oznámení/č.j.ZS/103/2024
Finanční úřad pro JmK: Informační leták - infolinky pro dotazy z oblasti daně z příjmů fyzických osob za rok 2023
Informace k XXXX z příjmů fyzických osob za rok XXXX; infolinky - v provozu od 4.3.do 2.4.2024
Město Letovice: Přehled uzavřených veřejnoprávních smluv
Město Letovice: Přehled uzavřených veřejnoprávních smluv (aktualizace přehledu 190/2023)
SPÚ: KPÚ v k.ú.Zboněk - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Zboněk - pověření
Mikroregion Letovicko: Oznámení o zveřejnění dokumentů
Oznámení o ...
Ceny vodného a stočného Svazku VaK Blansko
Ceny vodného a stočného Svazku VaK Blansko - Oficiální stránky Města LetoviceKalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
3
4
8
9
10
11
12
19
11 °C 5 °C čtvrtek 4.4 <.>
14/5 °C pátek 5.4 <.>
13/6 °C sobota 6.4 <.>
12/6 °C
 
Poslední aktualizace: 02.04.2024
Místní části
Místní části - Oficiální stránky Města LetoviceKalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
3
4
8
9
10
11
12
19
11 °C 5 °C čtvrtek 4.4 <.>
14/5 °C pátek 5.4 <.>
13/6 °C sobota 6.4 <.>
12/6 °C
Poslední aktualizace: 02.04.2024
Interaktivní mapa
Interaktivní mapa - Oficiální stránky Města LetoviceKalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
3
4
8
9
10
11
12
19
11 °C 5 °C čtvrtek 4.4 <.>
14/5 °C pátek 5.4 <.>
13/6 °C sobota 6.4 <.>
12/6 °C
Poslední aktualizace: 02.04.2024
Organizace zřízené městem
Organizace zřízené městem - Oficiální stránky Města LetoviceKalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
3
4
8
9
10
11
12
19
11 °C 5 °C čtvrtek 4.4 <.>
14/5 °C pátek 5.4 <.>
13/6 °C sobota 6.4 <.>
12/6 °C
Poslední aktualizace: 02.04.2024
Termíny jednání RM a ZM
Termíny jednání RM a ZM - Oficiální stránky Města LetoviceKalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
3
4
8
9
10
11
12
19
11 °C 5 °C čtvrtek 4.4 <.>
14/5 °C pátek 5.4 <.>
13/6 °C sobota 6.4 <.>
12/6 °C
 
Plán schůzí Rady města Letovice na I.pololetí 2024
 
17.01 <.>,14.02 <.>,06.03 <.>,10.04 <.>,06.05 <.>,27.05 <.>,26.06 <.>
 
Informace starosty,místostarosty a tajemníka
Různé
17.ledna:
Zhodnocení činnosti Městské policie a bezpečnostní situace v Letovicích za rok 2023
předkládá: velitel MP Letovice
spoluúčast: vedoucí OOP Letovice
předkládá: vedoucí finančního odboru
předkládá: starosta
6.března:
Zpráva o hospodaření v městských lesích a zámeckém parku v r.2023
předkládá: vedoucí odboru výstavby a ŽP
 
předkládá: vedoucí finančního odboru
spoluúčast: ředitelé příspěvkových organizací
předkládá: starosta
předkládá: vedoucí technického odboru
spoluúčast: ředitel TS Letovice
předkládá: místostarosta + starosta
předkládá: starosta
předkládá: starosta 
předkládá: vedoucí finančního odboru
2.  Kroniky města Letovice,včetně místních částí,za rok 2023
předkládá: vedoucí správního odboru
           předkládá: starosta
 26. června:
Plán schůzí rady města a zastupitelstva města na II.pololetí roku 2024
předkládá: starosta
20.března       - hospodaření města Letovice za rok 2023
12.června       - závěrečný účet hospodaření města Letovice za rok 2023
18.září            -
 
 
Poslední aktualizace: 02.04.2024
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo - Oficiální stránky Města LetoviceKalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
3
4
8
9
10
11
12
19
11 °C 5 °C čtvrtek 4.4 <.>
14/5 °C pátek 5.4 <.>
13/6 °C sobota 6.4 <.>
12/6 °C
Poslední aktualizace: 02.04.2024
Rada města
Rada města - Oficiální stránky Města LetoviceKalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
3
4
8
9
10
11
12
19
11 °C 5 °C čtvrtek 4.4 <.>
14/5 °C pátek 5.4 <.>
13/6 °C sobota 6.4 <.>
12/6 °C
Složení rady města
Poslední aktualizace: 02.04.2024
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo - Oficiální stránky Města LetoviceKalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
3
4
8
9
10
11
12
19
11 °C 5 °C čtvrtek 4.4 <.>
14/5 °C pátek 5.4 <.>
13/6 °C sobota 6.4 <.>
12/6 °C
Poslední aktualizace: 02.04.2024
Kontakty
Kontakty - Oficiální stránky Města LetoviceKalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
3
4
8
9
10
11
12
19
11 °C 5 °C čtvrtek 4.4 <.>
14/5 °C pátek 5.4 <.>
13/6 °C sobota 6.4 <.>
12/6 °C
 
 
  
 
Mgr.XXXXX XXXXXXXXX tel.:    XXX XXX XXX mobil:  XXX XXX XXX e-mail: mu.prochazka@letovice.net
Městský úřad:
TAJEMNÍK MěÚ
 
Poslední aktualizace: 02.04.2024
Úřední deska-0
Úřední deska-0 - Oficiální stránky Města LetoviceKalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
3
4
8
9
10
11
12
19
11 °C 5 °C čtvrtek 4.4 <.>
14/5 °C pátek 5.4 <.>
13/6 °C sobota 6.4 <.>
12/6 °C
Hledaný výraz:
Vyhledat dok.v rozmezí:
Poslední aktualizace: 02.04.2024
e-podatelna, podatelna
e-podatelna,podatelna - Oficiální stránky Města LetoviceKalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
3
4
8
9
10
11
12
19
11 °C 5 °C čtvrtek 4.4 <.>
14/5 °C pátek 5.4 <.>
13/6 °C sobota 6.4 <.>
12/6 °C
 
 
  úterý a čtvrtek:            8:00 – 14:00   pátek:                              8:00 – 13:00
                      Polední přestávka      11:30 – 12:00
Poslední aktualizace: 02.04.2024
zde
Fyzické osoby | Daň z příjmů | Daně | Daně | Finanční správaPodnikatel (OSVČ) Způsob zdaňování příjmů ze samostatné činnosti <.>
Kapitálové příjmy Způsob zdaňování příjmů z kapitálového majetku <.>
Pronajímatel Způsob zdaňování příjmů z nájmu <.>
Ostatní Osvobození a zdaňování ostatních příjmů <.>
Oznámení o osvobozených příjmech Nová oznamovací povinnost pro fyzické osoby <.>
Zasílat novinky z kalendáře
Безкоштовні дзвінки з перекладом з української на чеську мову.jpg (29.91 kB)
„Volání pro Ukrajince“ www.volaniproukrajince.cz 
Tento projekt reaguje na kritický nedostatek tlumočníků ukrajinského jazyka na řadě úřadů a institucí <.>
Služba umožňuje ukrajinským občanům zdarma telefonicky komunikovat s českými úřady,komerčními i nekomerčními subjekty i soukromými osobami v jejich mateřském jazyce. Obdobnou službu „Hovor s přepisem" provozujeme již několik let pro osoby se sluchovým postižením (Linka 1221,Ministerstvo zdravotnictví,Úřad práce atd.).Ve verzi "Volání pro Ukrajince“ je rozdílem pouze to,že přepisovatel je nahrazen překladatelem,který ovládá ukrajinský i český jazyk,a to umožňuje komunikovat ukrajinským občanům telefonicky bez znalosti českého jazyka. Službu lze využít oboustranně,tedy i za účelem telefonního spojení s ukrajinsky hovořícími občany <.>
Hovor s překladem lze realizovat z webové stránky (www.volaniproukrajince.cz),kde jsou volajícímu zapsány nejdůležitější informace do textové podoby <.>
Nově je však možné telefonovat s překladem mezi českým a ukrajinským jazykem i bez chytrého telefonu nebo internetu,to znamená bez nutnosti přístupu na výše uvedenou webovou stránku.Stačí zavolat na linku (+420) 228 229 941 – číslo zřízené pro úřady a instituce,zadat číslo volaného a hovor s překladatelem bude zahájen! Cena hovoru je stejná jako při volání na běžnou pevnou linku <.>
Pro jednání tváří v tvář (na úřadě; v terénu) se lze spojit s překladatelem na lince (+420) 228 229 941 a dle pokynů zvolit křížek,poté stačí zapnout hlasitý odposlech a překladatel bude tlumočit mezi oběma jazyky <.>
Princip služby:
Jedná se o telefonní konferenci tří stran: 1.klient bez znalosti českého jazyka,2.překladatel se znalostí českého a ukrajinského jazyka,3.volaná strana (úřad,zdravotní pojišťovna atd.)
<br>
Přínosy služby:
·       klient služby komunikuje ve svém rodném jazyce,a i volaná strana komunikuje přirozeně v českém jazyce <,>
·       efektivní využití pracovních kapacit osob se znalostí českého a ukrajinského jazyka <,>
·       mož...
zde
Jihomoravský kraj 
 
 
 
 
-------------
DŮLEŽITÁ INFORMACE O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ
pro uprchlíky z Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou (vízum za účelem strpění)
для біженців з України,яким надано тимчасовий захист (віза з метою толерантності)
Po prodloužení dočasné ochrany bude občanům Ukrajiny adekvátně prodlouženo zdravotní pojištění.Musí ale zažádat u své zdravotní pojišťovny o vystavení nového „náhradního průkazu zdravotního pojištění“,s nímž se prokazují například při návštěvě lékaře (k 31.3.2023 končí platnost všech dočasně vystavených průkazů zdravotního pojištění) <.>
V případě občanů Ukrajiny registrovaných u VZP ČR lze žádost o vystavení nového průkazu podat online ZDE  ,nejdříve po 5 pracovních dnech od prodloužení dočasné ochrany Ministerstvem vnitra ČR. 
Po 150 dnech od udělení dočasné ochrany nejsou azylanti z Ukrajiny ve věku od 18 do 65 let automaticky řazeni mezi tzv.státní pojištěnce,za něž platí pojištění stát.Je nutné,aby kontaktovali zdravotní pojišťovnu a nahlásili,jak bude za ně zdravotní pojištění hrazeno <.>
POTŘEBUJETE LÉKAŘE?
Bezplatná linka sociální asistence
Pro uprchlíky z Ukrajiny funguje od 18.srpna 2022 nová asistenční linka Ministerstva práce a sociálních věcí: 800 60 10 20 <.>
Nabízí bezplatné sociální poradenství a krizovou pomoc <.>
 
 
pátek                     8 - 15 hod <.>
Adresa:
 
Přehled sbírek na pomoc Ukrajině
Charita Česká republika: veřejná sbírka Charita pro Ukrajinu na pomoc lidem zasaženým ozbrojeným konfliktem v této zemi <.>
Připravuje pomoc lidem na Ukrajině.Chce nyní pomoci distribucí poukázek na potraviny a hygienické potřeby. 
Český červený kříž – dlouhodobější pomoc Ukrajině
Materiální pomoc
Kontaktujte konkrétní sběrná místa.Než něco donesete,napište jim nebo zavolejte a zjistěte,jaká je aktuální poptávka. Roztrhané a špinavé věci prosím nenoste.Sledujte například: 
 
 
Důležité weby,infolinky,odkazy Ministerstva vnitra:
Důležité informace pro občany Ukrajiny v...

Načteno

edesky.cz/d/9098131

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Stavby   Výpadek elektřiny   Rozpočet   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Stavby   Výpadek elektřiny   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Nabídka zaměstnání   EIA   Prodej   Volby   Volby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Letovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz