« Najít podobné dokumenty

Obec Těchobuz - Rozpočet na rok 2024 Obec Těchobuz

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těchobuz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - TěchobuzInformace o správci
Obecní úřad Těchobuz,Těchobuz 60,395 01 Těchobuz
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: obec@techobuz.cz
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední ...
RSS
Úřední deska – Těchobuz
Domů
Obec TěchobuzVyhledat HLEDAT
Aktuality
Ornitologie
Krajina(jiná)
V sobotu 2.září 2023 od 15 hodin se v galerii Bernarda Bolzana v Těchobuzi koná odpolední setkání u příležitosti vernisáže výstavy několika desítek umělců tradičně organizované malířkou Karolínou Mitášovou a keramičkou Helenou Giras-Kozákovou.Výstava nazvaná tentokrát KRAJINA(JINÁ) potrvá do 30.září 2023 <.>
20.8.2023,Nadcházející výstavy Celá novinka
Omezení nařízené vládou v době nouzového stavu
V souvislosti s usneseními vlády v době nouzového stavu jsme nuceni přistoupit i my k omezujícím opatřením ve fungování obecního obchodu i celé obce <.>
Zajištění obsluhy obyvatel v době nouzového stavu
Vzhledem k vládou vyhlášenému nouzovému stavu jsme připraveni zajistit zásobování obyvatel obce Těchobuz prostřednictvím obecního obchodu,který je v provozu bez omezení <.>
Den otevřených památek
K letošnímu 100.výroči vzniku republiky pořádá obec Těchobuz v sobotu 11.srpna 2018 Den otevřených památek.Všichni jsou srdečně zváni <.>
Letní slavnosti Těchobuze 2018
Ve dnech 5.- 7.července 2018 jste zváni na tradiční Letní slavnosti Těchobuze v zámeckém parku <.>
Letní slavnost - Indiánské léto
5.- 8.7.2017 se bude v Těchobuzi konat letní slavnost <.>
2017
Dne 8.6.2017 se konalo zasedání zastupitelstva obce Těchobuz.Zápis a souhrn usnesení je k nahlédnutí na těchto webových stránkách <.>
24.5.2017 bude od 7.30 do 17.00 přerušena dodávka elektrické energie. 
Velkoobjemový odpad
20.5.– 21.5.2017 bude před obecním úřadem přistaven kontejner na velkoobjemový odpad <.>
KONTAKT
Obec Těchobuz Těchobuz 60 395 01 Pacov Telefon: 565 443 900 Fax: 565 443 960 Mobilní telefon: 724 192 514 ID DS: t5tbj4h
TELEFON
Nechte si zasílat novinky emailem:
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - TěchobuzFulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Zast.Kraj Volby Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.ÚPO Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Profil zadavatele Původce (bez omezení) OBTECH Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - TěchobuzNalezeny 3 záznamy.Poslední změna: 3. 4. 2024 10:17:00
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – Těchobuz
Další »
Obec TěchobuzVyhledat HLEDAT
Aktuality
Vybíráme poplatky za vodné a stočné za 1.čtvrtletí 2017 <.>
28.4.2017,Aktuality Celá novinka
Pouťový víkend v Těchobuzi 29.- 30.4.2017
Sbor dobrovolných hasičů a obec Těchobuz srdečně zvou na POUŤOVÝ VÍKEND 29.- 30.4.2017 do Těchobuze!
Dětský ples 15.4.2017
Všichni jste srdečně zváni v sobotu 15.4.2017 od 16 hodin do knihovny na dětský ples <.>
Silvestr 2016
Sbor dobrovolných hasičů a Obec Těchobuz vás zvou na Silvestr 2016 v Těchobuzi!
Mikulášská besídka 5.12.2016
Adventní odpoledne 27.11.2016
Obec Těchobuz všechny srdečně zve na adventní odpoledne v neděli 27.11.2016 od 14.00 hodin ve víceúčelovém sále <.>
Koncert sboru Lumen
23.9.2016 se bude konat v kostele sv.Marka koncert
Koncert sboru Lumen
23.9.2016 se bude konat v kostele sv.Marka koncert
Beseda o sociálních službách seniorům
V pátek 9.9.2016 od 19.00 hodin se bude konat beseda o sociálních službách seniorům <.>
2016
Dne 19.8.2016 se konalo zasedání zastupitelstva obce Těchobuz. Zápis a souhrn usnesení je k nahlédnutí na těchto webových stránkách <.>
KONTAKT
Obec Těchobuz Těchobuz 60 395 01 Pacov Telefon: 565 443 900 Fax: 565 443 960 Mobilní telefon: 724 192 514 ID DS: t5tbj4h
TELEFON
Nechte si zasílat novinky emailem:
9
Obec TěchobuzVyhledat HLEDAT
Aktuality
Zastupitelstvo
Informační kiosek
Galerie Bernarda Bolzana se zapojila do spolupráce na projektu „Muzea a galerie na Vysočině on-line“,který je spolufinancován z Regionálního operačního programu Jihovýchod.V rámci tohoto projektu XXX ke Galerii Bernarda Bolzana v září XXXX,před vstupem do Turistického informačního centra,umístěn informační kiosek <.>
Sběr šípků a lampionový průvod
Dne 3.11.2013 připravili dobrovolní hasiči výlet za účelem sběru šípků spojený při návratu s lampionovým průvodem <.>
Dech hor
Dne 1.11.2013 se konala beseda s promítáním filmů na téma Ladakh- „Malý Tibet“ <.>
Pracovní setkání k projektu „Skláři“
Dne 19.10.2013 proběhlo v obecní knihovně v Těchobuzi setkání s přední expertkou na sklářství v ČR PhDr.Jitkou Lněničkovou na téma „Historie sklářství v Těchob
Závěrečný účet obce Těchobuz za rok 2011
Obec Těchobuz,Těchobuz 60,395 01 Pacov,IČO 00584061,podle § 17,odst.6,zákona č. 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.128/2000 Sb.o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků zpracovala tento závěrečný účet obce za rok 2011 <.>
Územní plán
Zastupitelstvo obce Těchobuz na svém zasedání 6.srpna 2009 schválilo Územní plán obce Těchobuz,který nabyl platnosti dne 25.8.2009.Tím se zavržila téměř pětiletá práce na tomto dokumentu.Jsou do něj zapracovány mimo jiné i výsledky Komplexní pozemkové úpravy,která byla ukončena v roce 2008. Věříme,že platný územní plán vytvoří dobré podmínky pro udržitelný rozvoj celého katastrálního území <.>
Povodně 2009 v Těchobuzi
Začátkem července 2009 byli v Těchobuzi povodně.Od 2.7.2009 od 19:00 hodin do 4.7.2009 8:30 hodin byl na území obce Těchobuz vyhlášen 3.stupeň povodňové aktivity z důvod vylití toku XXXXXXXX z břehů jako následku silných přívalových dešťů v celém povodí jeho horního toku.V průběhu povodní došlo k destrukci hráze rybníka Loudal,poškození hráze rybníka XXXXXX a některých dalších menších rybníků.Několik fotografií,které budeme průběžně ...
7
Obec TěchobuzVyhledat HLEDAT
Aktuality
Výlet na Landštejn 12.dubna 2014
5.dubna od 16 hodin soutěžní odpoledne pro děti na téma " Velikonoční dekorace"
Setkání seniorů dne 3.dubna 2014 od 14.30 hodin
Šikovné ručičky 8.března od 16.00 hodin
Masopust 1.března 2014
Myslivost 28.února 2014
Zábavné odpoledne pro mladé čtenáře 22.února 2014
Poplatky za vodné a stočné za 4.čtvrtletí 2013
Novoroční sjezd
SDH Vás zve na novoroční sjezd Barborky či svahu od kostela k Barborce.Diváci vítáni ve 14 hodin,všichni zájemci srdečně zváni <.>
KONTAKT
Obec Těchobuz Těchobuz 60 395 01 Pacov Telefon: 565 443 900 Fax: 565 443 960 Mobilní telefon: 724 192 514 ID DS: t5tbj4h
TELEFON
Nechte si zasílat novinky emailem:
5
Obec TěchobuzVyhledat HLEDAT
Aktuality
Konec dubna 2015 v Těchobuzi
Obec Těchobuz a SDH Těchobuz vás zvou na akce pořádané v posledním týdnu měsíce dubna <.>
30.dubna 2015 - pálení čarodějnic
Ve čtvrtek 30.dubna 2015 od 20:00 hodin se bude konat setkání u ohně <.>
26.dubna 2015 v 11 hodin poutní mše svatá v kostele sv.Marka
V neděli 26.dubna 2015 v 11 hodin se bude konat poutní mše svatá v kostele sv.XXXXX v Těchobuzi <.>
Pouťová zábava v Těchobuzi XX.dubna 2015
V sobotu 25.4.2015 bude v Těchobuzi pouťová zábava <.>
Dětská diskotéka 25.4.2015
V sobotu 25.4.od 16.00 do 18.00 bude v knihovně probíhat dětská diskotéka <.>
Připravujeme se na pomlázku 28.3.2015
28.3 od 16.00 jste všichni srdečně zváni do knihovny,kde budeme vyrábět velikonoční dekorace a povídat si o významu velikonočních svátků <.>
Beseda o práci Charity dne 13.března 2015
13.března se bude konat beseda o práci Charity. 
Nominace č.p.16 v anketě Zlatá jeřabina
 Budova č.p.16 byla nominována v anketě Zlatá jeřabina v kategorii Péče o kulturní dědictví. 
Setkání seniorů dne 5.3.2015 od 15 hodin
Dětská superstar v knihovně
KONTAKT
Obec Těchobuz Těchobuz 60 395 01 Pacov Telefon: 565 443 900 Fax: 565 443 960 Mobilní telefon: 724 192 514 ID DS: t5tbj4h
TELEFON
Nechte si zasílat novinky emailem:
4
Obec TěchobuzVyhledat HLEDAT
Aktuality
Adventní odpoledne 29.11.2015
SDH Těchobuz a obec Těchobuz všechny srdečně zvou na adventní odpoledne v neděli 29.11.2015 od 14.00 hodin ve víceúčelovém sále <.>
26.11.2015,Aktuality Celá novinka
Setkání důchodců a ostatních občanů Těchobuze
12.11.2015 od 15.00 hodin proběhne setkání důchodců a ostatních občanů Těchobuze <.>
Beseda o myslivosti
V pátek 6.11.2015 od 19 hodin proběhne v knihovně beseda o myslivosti
Svoz velkoobjemového odpadu
30.10.– 1.11.2015 bude přistaven kontejner na velkoobjemový odpad
Poplatky za vodné a stočné 3.čtvrtletí 2015
V současné době probíhá výběr poplatků za vodné a stočné (za 3.čtvrtletí roku 2015) <.>
8.9.2015,Aktuality Celá novinka
Setkání důchodců a ostatních občanů Těchobuze
20.8.2015 od 15.00 hodin proběhne setkání důchodců a ostatních občanů Těchobuze <.>
18.8.2015,Aktuality Celá novinka
Dětské dny 4.- 5.7.2015
SDH Těchobuz a obec Těchobuz pořádá ve dnech 4.- 5.července 2015 v zámeckém parku v Těchobuzi Dětské dny <.>
Koncert pevěckého sboru Slavík
12.6.2015 se bude v kostele sv.Marka konat koncert pěveckého sboru Slavík z Pacova <.>
26.5.2015,Aktuality Celá novinka
Setkání důchodců a ostatních občanů Těchobuze
4.6.2015 od 15.00 hodin proběhne setkání důchodců a ostatních občanů Těchobuze <.>
Poplatky za vodné a stočné za 1.čtvrtletí 2015
V současné době probíhá výběr poplatků za vodné a stočné za 1.čtvrtletí roku 2015 <.>
KONTAKT
Obec Těchobuz Těchobuz 60 395 01 Pacov Telefon: 565 443 900 Fax: 565 443 960 Mobilní telefon: 724 192 514 ID DS: t5tbj4h
TELEFON
Nechte si zasílat novinky emailem:
3
Obec TěchobuzVyhledat HLEDAT
Aktuality
Dětské dny 3.- 5.7.2016
Obec Těchobuz a SDH Těchobuz všechny srdečně zvou na letní dětské dny 2016 <.>
Cestopisná beseda (6.5.2016) a koncert sboru Lumen (7.5.2016)
Obec Těchobuz zve na cestopisnou besedu a koncert sboru Lumen
3.5.2016,Aktuality Celá novinka
Setkání důchodců a ostatních občanů Těchobuze
14.4.2016 od 15.00 hodin proběhne setkání důchodců a ostatních občanů Těchobuze <.>
Beseda s pracovníkem organizace ADRA
1.4.2016 od 19.00 proběhne v knihovně beseda s pracovníkem organizace ADRA <.>
Arteterapie
Karnevalová diskotéka
V sobotu 5.3.od 16.00 hodin bude v knihovně probíhat karnevalová diskotéka <.>
Vánoce 2015 v Těchobuzi
SDH obec Těchobuz vás zvou na Vánoce 2015 v Těchobuzi
2015
Dne 21.12.2015 se konalo zasedání zastupitelstva obce Těchobuz.Zápis a souhrn usnesení je k nahlédnutí na těchto webových stránkách <.>
Adventní koncert sboru Lumen 18.12.2015
18.12.2015 se bude konat v kostele sv.Marka adventní koncert
Mikulášská besídka 5.12.2015
KONTAKT
Obec Těchobuz Těchobuz 60 395 01 Pacov Telefon: 565 443 900 Fax: 565 443 960 Mobilní telefon: 724 192 514 ID DS: t5tbj4h
TELEFON
Nechte si zasílat novinky emailem:
2
Obec TěchobuzVyhledat HLEDAT
Aktuality
Vybíráme poplatky za vodné a stočné za 1.čtvrtletí 2017 <.>
28.4.2017,Aktuality Celá novinka
Pouťový víkend v Těchobuzi 29.- 30.4.2017
Sbor dobrovolných hasičů a obec Těchobuz srdečně zvou na POUŤOVÝ VÍKEND 29.- 30.4.2017 do Těchobuze!
Dětský ples 15.4.2017
Všichni jste srdečně zváni v sobotu 15.4.2017 od 16 hodin do knihovny na dětský ples <.>
Silvestr 2016
Sbor dobrovolných hasičů a Obec Těchobuz vás zvou na Silvestr 2016 v Těchobuzi!
Mikulášská besídka 5.12.2016
Adventní odpoledne 27.11.2016
Obec Těchobuz všechny srdečně zve na adventní odpoledne v neděli 27.11.2016 od 14.00 hodin ve víceúčelovém sále <.>
Koncert sboru Lumen
23.9.2016 se bude konat v kostele sv.Marka koncert
Koncert sboru Lumen
23.9.2016 se bude konat v kostele sv.Marka koncert
Beseda o sociálních službách seniorům
V pátek 9.9.2016 od 19.00 hodin se bude konat beseda o sociálních službách seniorům <.>
2016
Dne 19.8.2016 se konalo zasedání zastupitelstva obce Těchobuz. Zápis a souhrn usnesení je k nahlédnutí na těchto webových stránkách <.>
KONTAKT
Obec Těchobuz Těchobuz 60 395 01 Pacov Telefon: 565 443 900 Fax: 565 443 960 Mobilní telefon: 724 192 514 ID DS: t5tbj4h
TELEFON
Nechte si zasílat novinky emailem:
1
Obec TěchobuzVyhledat HLEDAT
Aktuality
Ornitologie
Krajina(jiná)
V sobotu 2.září 2023 od 15 hodin se v galerii Bernarda Bolzana v Těchobuzi koná odpolední setkání u příležitosti vernisáže výstavy několika desítek umělců tradičně organizované malířkou Karolínou Mitášovou a keramičkou Helenou Giras-Kozákovou.Výstava nazvaná tentokrát KRAJINA(JINÁ) potrvá do 30.září 2023 <.>
20.8.2023,Nadcházející výstavy Celá novinka
Omezení nařízené vládou v době nouzového stavu
V souvislosti s usneseními vlády v době nouzového stavu jsme nuceni přistoupit i my k omezujícím opatřením ve fungování obecního obchodu i celé obce <.>
Zajištění obsluhy obyvatel v době nouzového stavu
Vzhledem k vládou vyhlášenému nouzovému stavu jsme připraveni zajistit zásobování obyvatel obce Těchobuz prostřednictvím obecního obchodu,který je v provozu bez omezení <.>
Den otevřených památek
K letošnímu 100.výroči vzniku republiky pořádá obec Těchobuz v sobotu 11.srpna 2018 Den otevřených památek.Všichni jsou srdečně zváni <.>
Letní slavnosti Těchobuze 2018
Ve dnech 5.- 7.července 2018 jste zváni na tradiční Letní slavnosti Těchobuze v zámeckém parku <.>
Letní slavnost - Indiánské léto
5.- 8.7.2017 se bude v Těchobuzi konat letní slavnost <.>
2017
Dne 8.6.2017 se konalo zasedání zastupitelstva obce Těchobuz.Zápis a souhrn usnesení je k nahlédnutí na těchto webových stránkách <.>
24.5.2017 bude od 7.30 do 17.00 přerušena dodávka elektrické energie. 
Velkoobjemový odpad
20.5.– 21.5.2017 bude před obecním úřadem přistaven kontejner na velkoobjemový odpad <.>
KONTAKT
Obec Těchobuz Těchobuz 60 395 01 Pacov Telefon: 565 443 900 Fax: 565 443 960 Mobilní telefon: 724 192 514 ID DS: t5tbj4h
TELEFON
Nechte si zasílat novinky emailem:
« Předchozí
Obec TěchobuzVyhledat HLEDAT
Aktuality
Ornitologie
Krajina(jiná)
V sobotu 2.září 2023 od 15 hodin se v galerii Bernarda Bolzana v Těchobuzi koná odpolední setkání u příležitosti vernisáže výstavy několika desítek umělců tradičně organizované malířkou Karolínou Mitášovou a keramičkou Helenou Giras-Kozákovou.Výstava nazvaná tentokrát KRAJINA(JINÁ) potrvá do 30.září 2023 <.>
20.8.2023,Nadcházející výstavy Celá novinka
Omezení nařízené vládou v době nouzového stavu
V souvislosti s usneseními vlády v době nouzového stavu jsme nuceni přistoupit i my k omezujícím opatřením ve fungování obecního obchodu i celé obce <.>
Zajištění obsluhy obyvatel v době nouzového stavu
Vzhledem k vládou vyhlášenému nouzovému stavu jsme připraveni zajistit zásobování obyvatel obce Těchobuz prostřednictvím obecního obchodu,který je v provozu bez omezení <.>
Den otevřených památek
K letošnímu 100.výroči vzniku republiky pořádá obec Těchobuz v sobotu 11.srpna 2018 Den otevřených památek.Všichni jsou srdečně zváni <.>
Letní slavnosti Těchobuze 2018
Ve dnech 5.- 7.července 2018 jste zváni na tradiční Letní slavnosti Těchobuze v zámeckém parku <.>
Letní slavnost - Indiánské léto
5.- 8.7.2017 se bude v Těchobuzi konat letní slavnost <.>
2017
Dne 8.6.2017 se konalo zasedání zastupitelstva obce Těchobuz.Zápis a souhrn usnesení je k nahlédnutí na těchto webových stránkách <.>
24.5.2017 bude od 7.30 do 17.00 přerušena dodávka elektrické energie. 
Velkoobjemový odpad
20.5.– 21.5.2017 bude před obecním úřadem přistaven kontejner na velkoobjemový odpad <.>
KONTAKT
Obec Těchobuz Těchobuz 60 395 01 Pacov Telefon: 565 443 900 Fax: 565 443 960 Mobilní telefon: 724 192 514 ID DS: t5tbj4h
TELEFON
Nechte si zasílat novinky emailem:
Obecní fotogalerie
Obecní fotogalerie - Obec TěchobuzVyhledat HLEDAT
KONTAKT
Obec Těchobuz Těchobuz 60 395 01 Pacov Telefon: 565 443 900 Fax: 565 443 960 Mobilní telefon: 724 192 514 ID DS: t5tbj4h
TELEFON
Nechte si zasílat novinky emailem:
Rok 2002
Rok 2002 - Obec TěchobuzVyhledat HLEDAT
Rok 2002
Rok 2002 byl rokem,kdy jednak proběhly volby do Parlamentu,ve zdejším obvodě pak též do Senátu a do Obecního zastupitelstva.Voleb se zúčastnilo poměrně málo voličů,zejména do Senátu přišla volit necelá polovina občanů,protože řada jich stále pokládá Senát za úřad zbytečný <.>
Tento rok však naši zemi postihla ještě mnohem horší událost a to byly ohromné povodně ve dnech 12.až 14.srpna.Povodně takového rozsahu nemají v dřívější známé historii obdoby.Tisíce lidí v povodí Lužnice,Vltavy,Berounky,Labe a dalších,musely být evakuovány,přívaly vod zničily mnoho domů v okolí těchto řek,zničily úrodu.V samotné Praze bylo zaplaveno metro,v Karlíně a jinde zbořeny staré domy <.>
Počasí <.>
Leden – v 1 týdnu napadlo asi 50 cm sněhu,vánice,mrazy – 20°až – 25°.Ve 2 týdnu pokles mrazů  - 10°až – 15°,3.a 4.týden- obleva,malé noční mrazíky,sníh postupně roztál.Závěr ledna a 1.týden února hezké jarní počasí,dále chladněji,deštivo,ale bez mrazů <.>
Březen – teplé,jarní počasí,někdy až 15°,na Josefa déšť,ale to již bylo téměř zaseto.Dále následovalo deštivo,sníh,v noci až – 5°.Od 28.března opět teplé,hezké počasí,teploty až 20°C <.>
Duben – ochlazení,občas déšť,noční mrazíky,koncem měsíce již bez mrazů,brambory byly nasázeny včas <.>
Květen – 1.týden horké letní dny až 25°.Po celý zbytek měsíce bez deště.Ve 2.týdnu ochlazení,potom opět teplo.Koncem měsíce vydatně zapršelo <.>
Červen – 1.týdnu déšť,teplo.Ve 2.týdnu teploty 25°,bouřky,deště.3.týden – horké dny 30°až 32°.4.týden – déšť – mírné ochlazení 25°C <.>
Červenec – 1.týden – teploty 20 – 27°,vydatný liják,ostatní dny hezké,slunné.2.a 3.týden – sklizeň řepky,ječmene.Ve 4.týdnu – žně přerušeny,ochlazení,deštivo <.>
6.srpna – velký přívalový déšť,na návsi naplavená hlína od hřbitova <.>
V týdnu od 12.srpna velké deště,které způsobily v úvodu zmíněné katastrofy v naší zemi.Zde v nejbližším okolí k vážným škodám nedošlo.25.srpna opět byl přívalový déšť,který naplavil hlínu z polí u hř...
Rok 2001
Rok 2001 - Obec TěchobuzVyhledat HLEDAT
Rok 2001
Počasí <.>
Na XXXX XXX krásné zimní počasí.X.ledna oteplení,ráno námraza z deště ( ochromená doprava),v dalších dnech teplo,obleva <.>
11.ledna napadlo asi 10 cm sněhu,mrazy – 15 až – 20°C.Od 16.ledna zmírnění mrazů,obleva <.>
Únor – 1.až 3.napadlo asi 15 cm sněhu.4.února obleva,teplo,slunečno.22.února - ochlazení,asi 10 cm sněhu,vánice,mráz ( uzavřená dálnice) <.>
1.března – oteplení,bez mrazů.20.března – ochlazení,asi 10 cm sněhu,dále pak obleva,vydatný déšť.V posledním týdnu a 1.dubnový týden teplo – začaly polní práce.Od 2.týdne ochlazení,déšť – 14.dubna ( Velikonoce) sníh,noční mrazy.Polní práce až ve 4.týdnu <.>
Květen – 1.týden až do 10.5.teplo,horko25°,potom ochlazení,vydatné deště.3.a 4.týden teplo,hezké počasí – usušena část sena.Od 30.5.ochlazení,deštivo <.>
Červen – chladno,deštivo,opravdu hezkých dnů asi 6 <.>
Červenec – začátek beze změny,za měsíc asi 8 hezkých dnů.Od 26.7.do 3.srpna horko 25 a 30°.Potom opět deštivo,chladno <.>
Srpen – od 13.8.horké letní dny,od 25.8.– 3 deštivé dny,potom opět teplo 25°.31.srpna déšť,chladno <.>
Září – celý měsíc deštivý – okolní družstva nestihla posekat obilí,sběr brambor byl velmi obtížný <.>
Říjen – od 1.10.oteplení,krásné slunné dny,teplo až 25°.2.polovina chladnější,mlhy.Byla dokončena sklizeň slámy ( u okolních posečení obilovin) a brambor <.>
Listopad – začátek ještě teplý,bez mrazů,celý měsíc deštivý,mlhy <.>
Prosinec – začátek beze změny,deštivo,občas noční mrazík.Od 10.12.sněžení,napadlo asi 10 cm sněhu,mrazy – 10 až 15°.Od 20.12.– sněžení,vánice,napadlo asi 50 cm sněhu <.>
Obecní úřad v Těchobuzi <.>
Příjmy:
Daň z příjmů fyz.osob – závislá činnost               121 808,- Kč
Daň z příjmů fyz osob sam.výděl.činnost              20 231,-
Daň z příjmů práv.osob                                         119 737,-
Daň z příjmů obce                                                    79 670,-
Daň z přidané hodnoty                                           207 502,-...
Rok 2000
Rok 2000 - Obec TěchobuzVyhledat HLEDAT
Rok 2000
KONTAKT
Obec Těchobuz Těchobuz 60 395 01 Pacov Telefon: 565 443 900 Fax: 565 443 960 Mobilní telefon: 724 192 514 ID DS: t5tbj4h
TELEFON
Nechte si zasílat novinky emailem:
Rok 1999
Rok 1999 - Obec TěchobuzVyhledat HLEDAT
Rok 1999
Počasí v roce 1999 <.>
Leden – do 28.ledna teplo,jen občas slabý noční mrazík.V dalších dnech náhlé ochlazení,v noci až – 20°C,napadlo asi 10 cm sněhu <.>
Od 2.do 5.února opět obleva,v noci jen kolem 0°.Od 5.února ochlazení,sněžení,vánice,postupně až 50 cm sněhu,noční teploty – 5°až – 15°.19.února – obleva,sníh téměř roztál <.>
22.února – mírné ochlazení,sněžení.26.února – opět obleva <.>
Březen – chladný,deštivý,malé noční mrazíky.2.půle března hezké jarní počasí až do Velikonec,které byly v 1.dubnovém týdnu.Zbytek dubna typické aprílové počasí,2 – 3 dny hezky,pak zase dny deštivé ( pouze mrholilo) <.>
Květen – v 1.týdnu ještě chladno,potom oteplení – 3.a 4.týden teploty až 30°,lidé se již koupali <.>
Červen – 1.týden ještě teplo,zde v okolí znatelně sucho.8.června na Medarda zapršelo,v dalších dnech ochlazení,déšť,teploty v noci jen 5 – 10°,ve dne kolem 15° <.>
Červenec – 1.a 2.týden teplo 20 – 25°deštivo,bouřky,vydatné lijáky,též kroupy větší než vlašské ořechy,zde naštěstí jen málo.Na Táborsku,v Opařanech krupobití zničilo velkou část střech,příval vody zaplavil domy.Ve 3.a 4.týdnu občas přeháňky,teploty 25 – 30° <.>
Srpen – suché,teplé počasí v 1.polovině.Dále pak ochlazení,občas malá přeháňka,žně téměř bez přerušení,stále sucho,málo vody.28.srpna vydatný déšť dále jen občasný déšť,sběr brambor však stále bez přerušení <.>
Od 5.září opět hezké,teplé dny 25 – 27°.28.září vydatný déšť,v dalších dnech nadále deštivo,teploty kolem 15° <.>
Od 12.října hezké počasí,bez deště <.>
Listopad – v 1.týdnu zapršelo,dále teploty stále nad 0°.Od 15.listopadu mrazy – 3 až – 8° <.>
Prosinec – teplo,bez mrazů,hezké slunné dny,sucho.Ve 2.polovině prosince napadlo 30 – 40 cm sněhu,mírně mrzlo,hezké zimní počasí <.>
Bohužel spodní prameny velmi zeslábly,takže zdejší občané měli v některých studních nedostatek vody <.>
Obecní úřad v Těchobuzi – příjmy r.1999 <.>
Daň závislé činnosti                                        137 000 Kč...

Načteno

edesky.cz/d/9097631

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Výpadek elektřiny   Rozpočet   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Výpadek elektřiny   Rozpočet   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Výpadek elektřiny   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Rozpočet   Volby   Prodej   Rozpočet   Stavby   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej nemovitosti   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těchobuz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz