« Najít podobné dokumenty

Obec Tvořihráz - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 11. 4. 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tvořihráz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Obec TvořihrázInformace o správci
Tvořihráz,169,671 34 Tvořihráz
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: obec.tvorihraz@tiscali.cz
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední des...
RSS
Úřední deska – Tvořihráz
Úřední deska – Obec Tvořihráz
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 11.4.2024
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2023
Oznámení o zveřejněných dokumentech Kanalizace obcí v povodí Jevišovky
Smlouva o poskytnutí dotace
Oznámení o zveřejněných dokumentech
Revize katastru nemovitostí - leták
Zápis do mateřské školy
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Oznámení o schválených dokumentech Vodovody a kanalizace Znojemsko
Kalkulace vodné,stočné Vodárenská akciová společnost,a.s.divize Znojmo
Návrh rozpočtu DSO VaK nar ok 2024,návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2027
Návrh rozpočtu obce Tvořihráz na rok 2024
Oznámení o zveřejnění RO 2/2023 Svazek obcí Moravia
Návrh rozpočtu svazku Moravia
Oznámení o zveřejněných dokumentech- Vodovody a kanalizace Znojemsko
Oznámení o zveřejněných dokumentech
Oznámení o zveřejnení RO 1 Svazek obcí Moravia
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Svazku obcí Moravia
Infomace o uzavření veřejnoprávní smlouvy
Oznámení o zveřejněných dokumentech
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a výkonu činnosti- komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Kyjovice a části k.ú.Tvořihráz
Oznámení o zveřejněných dokumentech Moravia
Oznámení o zveřejněných dokumentech
Oznámení o zveřjněných dokumentech
Oznámení o zveřejněných dokumentech VAK
Návrh Závěrečného účtu Vodovody a kanalizace Znojemsko
Oznámení o zveřejněných dokumetech
Oznámení o zveřejněných dokumentech Vodovody a kanalizace Znojemsko
Upozrnění pro spotřebitele pitné vody z místního vodovodu Tvořihráz
Seznam nemovitých věcí- vlastník nebo oprávněný není označen dostatečně určitě
Oznámení o zveřejněných dokumentech
Oznámení o zveřejněných dokumentech,úpravě rozpočtu obce Tvořihráz na r.2022
Ozámení o zveřejněných dokumentech
Oznámení o zveřejněných dokumentech
Oznámení o zveřejněných dokumentech
Oznámení o zveřejněných dokumentech
Oznámení o zveřejěných dokumentech Moravia
Očkování proti COVID-19- pro seniory 80+
Oznámení o zveřejněných dokumentech
Oznámení o zveře...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Obec TvořihrázFulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Veřejná vyhláška Záměr pronájmu Záměr změnit nájemní Veřejnoprávní smlouv Záměr propachtovat p Rozhodnutí Změr pronájmu Původce (bez omezení) Obec OÚ MěÚ Znojmo Svazek Kanalizace ob Pozemkový úřad Finanční úřad Pozemkový fond ČR E.On Městys Prosisměřice Svazek obcí Moravia Celní úřad Exekutorský úřad Krasjký úřad Základní škola Želet Městský úřad Šumperk Úřad pro zastupování ČSÚ Vodovody a kanalizace Jihomoravský kraj Ministerstvo životní Starosta obce EURODRAŽBY.CZ a.s Ministerstvo životní Město Znojmo Ministerstvo zeměděl Jihomoravský kraj Soudmí exekutor Státní veterinární s Exekutorský úřad OSSZ Hejman Jihomoravskéh MŠ Okresní soud Katastrální úřad Obec Výrovice MS Špičák Kyjovice Státní pozemkový úř Ministerstvo zdravot Mateřská škola Tvoři Mateřská škola Tvoři Obec Tvořihráz - zas Ústřední veterinární Záměr prodat pozemek Vodárenská akciová s Katastrální úřad Soudní exekutor Městys Prosiměřice Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - Obec TvořihrázNalezeno 60 záznamů.Poslední změna: 3. 4. 2024 12:43:23
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – Tvořihráz
Úřední deska – Obec Tvořihráz
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 11.4.2024
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2023
Oznámení o zveřejněných dokumentech Kanalizace obcí v povodí Jevišovky
Smlouva o poskytnutí dotace
Oznámení o zveřejněných dokumentech
Revize katastru nemovitostí - leták
Zápis do mateřské školy
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Oznámení o schválených dokumentech Vodovody a kanalizace Znojemsko
Kalkulace vodné,stočné Vodárenská akciová společnost,a.s.divize Znojmo
Návrh rozpočtu DSO VaK nar ok 2024,návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2027
Návrh rozpočtu obce Tvořihráz na rok 2024
Oznámení o zveřejnění RO 2/2023 Svazek obcí Moravia
Návrh rozpočtu svazku Moravia
Oznámení o zveřejněných dokumentech- Vodovody a kanalizace Znojemsko
Oznámení o zveřejněných dokumentech
Oznámení o zveřejnení RO 1 Svazek obcí Moravia
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Svazku obcí Moravia
Infomace o uzavření veřejnoprávní smlouvy
Oznámení o zveřejněných dokumentech
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a výkonu činnosti- komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Kyjovice a části k.ú.Tvořihráz
Oznámení o zveřejněných dokumentech Moravia
Oznámení o zveřejněných dokumentech
Oznámení o zveřjněných dokumentech
Oznámení o zveřejněných dokumentech VAK
Návrh Závěrečného účtu Vodovody a kanalizace Znojemsko
Oznámení o zveřejněných dokumetech
Oznámení o zveřejněných dokumentech Vodovody a kanalizace Znojemsko
Upozrnění pro spotřebitele pitné vody z místního vodovodu Tvořihráz
Seznam nemovitých věcí- vlastník nebo oprávněný není označen dostatečně určitě
Oznámení o zveřejněných dokumentech
Oznámení o zveřejněných dokumentech,úpravě rozpočtu obce Tvořihráz na r.2022
Ozámení o zveřejněných dokumentech
Oznámení o zveřejněných dokumentech
Oznámení o zveřejněných dokumentech
Oznámení o zveřejněných dokumentech
Oznámení o zveřejěných dokumentech Moravia
Očkování proti COVID-19- pro seniory 80+
Oznámení o zveřejněných dokumentech
Oznámení o zveře...
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Obec TvořihrázInformace o správci
Tvořihráz,169,671 34 Tvořihráz
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: obec.tvorihraz@tiscali.cz
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední des...
RSS
Úřední deska – Tvořihráz
Úřední deska – Obec Tvořihráz
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 11.4.2024
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2023
Oznámení o zveřejněných dokumentech Kanalizace obcí v povodí Jevišovky
Smlouva o poskytnutí dotace
Oznámení o zveřejněných dokumentech
Revize katastru nemovitostí - leták
Zápis do mateřské školy
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Oznámení o schválených dokumentech Vodovody a kanalizace Znojemsko
Kalkulace vodné,stočné Vodárenská akciová společnost,a.s.divize Znojmo
Návrh rozpočtu DSO VaK nar ok 2024,návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2027
Návrh rozpočtu obce Tvořihráz na rok 2024
Oznámení o zveřejnění RO 2/2023 Svazek obcí Moravia
Návrh rozpočtu svazku Moravia
Oznámení o zveřejněných dokumentech- Vodovody a kanalizace Znojemsko
Oznámení o zveřejněných dokumentech
Oznámení o zveřejnení RO 1 Svazek obcí Moravia
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Svazku obcí Moravia
Infomace o uzavření veřejnoprávní smlouvy
Oznámení o zveřejněných dokumentech
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a výkonu činnosti- komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Kyjovice a části k.ú.Tvořihráz
Oznámení o zveřejněných dokumentech Moravia
Oznámení o zveřejněných dokumentech
Oznámení o zveřjněných dokumentech
Oznámení o zveřejněných dokumentech VAK
Návrh Závěrečného účtu Vodovody a kanalizace Znojemsko
Oznámení o zveřejněných dokumetech
Oznámení o zveřejněných dokumentech Vodovody a kanalizace Znojemsko
Upozrnění pro spotřebitele pitné vody z místního vodovodu Tvořihráz
Seznam nemovitých věcí- vlastník nebo oprávněný není označen dostatečně určitě
Oznámení o zveřejněných dokumentech
Oznámení o zveřejněných dokumentech,úpravě rozpočtu obce Tvořihráz na r.2022
Ozámení o zveřejněných dokumentech
Oznámení o zveřejněných dokumentech
Oznámení o zveřejněných dokumentech
Oznámení o zveřejněných dokumentech
Oznámení o zveřejěných dokumentech Moravia
Očkování proti COVID-19- pro seniory 80+
Oznámení o zveřejněných dokumentech
Oznámení o zveře...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Obec TvořihrázFulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Veřejná vyhláška Záměr pronájmu Záměr změnit nájemní Veřejnoprávní smlouv Záměr propachtovat p Rozhodnutí Změr pronájmu Původce (bez omezení) Obec OÚ MěÚ Znojmo Svazek Kanalizace ob Pozemkový úřad Finanční úřad Pozemkový fond ČR E.On Městys Prosisměřice Svazek obcí Moravia Celní úřad Exekutorský úřad Krasjký úřad Základní škola Želet Městský úřad Šumperk Úřad pro zastupování ČSÚ Vodovody a kanalizace Jihomoravský kraj Ministerstvo životní Starosta obce EURODRAŽBY.CZ a.s Ministerstvo životní Město Znojmo Ministerstvo zeměděl Jihomoravský kraj Soudmí exekutor Státní veterinární s Exekutorský úřad OSSZ Hejman Jihomoravskéh MŠ Okresní soud Katastrální úřad Obec Výrovice MS Špičák Kyjovice Státní pozemkový úř Ministerstvo zdravot Mateřská škola Tvoři Mateřská škola Tvoři Obec Tvořihráz - zas Ústřední veterinární Záměr prodat pozemek Vodárenská akciová s Katastrální úřad Soudní exekutor Městys Prosiměřice Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - Obec TvořihrázNalezeno 60 záznamů.Poslední změna: 3. 4. 2024 12:43:23
Název
Značka
Typ
Původce
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Obec TvořihrázInformace o správci
Tvořihráz,169,671 34 Tvořihráz
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: obec.tvorihraz@tiscali.cz
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední des...
RSS
Úřední deska – Tvořihráz
Úřední deska – Obec Tvořihráz
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 11.4.2024
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2023
Oznámení o zveřejněných dokumentech Kanalizace obcí v povodí Jevišovky
Smlouva o poskytnutí dotace
Oznámení o zveřejněných dokumentech
Revize katastru nemovitostí - leták
Zápis do mateřské školy
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Oznámení o schválených dokumentech Vodovody a kanalizace Znojemsko
Kalkulace vodné,stočné Vodárenská akciová společnost,a.s.divize Znojmo
Návrh rozpočtu DSO VaK nar ok 2024,návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2027
Návrh rozpočtu obce Tvořihráz na rok 2024
Oznámení o zveřejnění RO 2/2023 Svazek obcí Moravia
Návrh rozpočtu svazku Moravia
Oznámení o zveřejněných dokumentech- Vodovody a kanalizace Znojemsko
Oznámení o zveřejněných dokumentech
Oznámení o zveřejnení RO 1 Svazek obcí Moravia
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Svazku obcí Moravia
Infomace o uzavření veřejnoprávní smlouvy
Oznámení o zveřejněných dokumentech
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a výkonu činnosti- komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Kyjovice a části k.ú.Tvořihráz
Oznámení o zveřejněných dokumentech Moravia
Oznámení o zveřejněných dokumentech
Oznámení o zveřjněných dokumentech
Oznámení o zveřejněných dokumentech VAK
Návrh Závěrečného účtu Vodovody a kanalizace Znojemsko
Oznámení o zveřejněných dokumetech
Oznámení o zveřejněných dokumentech Vodovody a kanalizace Znojemsko
Upozrnění pro spotřebitele pitné vody z místního vodovodu Tvořihráz
Seznam nemovitých věcí- vlastník nebo oprávněný není označen dostatečně určitě
Oznámení o zveřejněných dokumentech
Oznámení o zveřejněných dokumentech,úpravě rozpočtu obce Tvořihráz na r.2022
Ozámení o zveřejněných dokumentech
Oznámení o zveřejněných dokumentech
Oznámení o zveřejněných dokumentech
Oznámení o zveřejněných dokumentech
Oznámení o zveřejěných dokumentech Moravia
Očkování proti COVID-19- pro seniory 80+
Oznámení o zveřejněných dokumentech
Oznámení o zveře...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Obec TvořihrázFulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Veřejná vyhláška Záměr pronájmu Záměr změnit nájemní Veřejnoprávní smlouv Záměr propachtovat p Rozhodnutí Změr pronájmu Původce (bez omezení) Obec OÚ MěÚ Znojmo Svazek Kanalizace ob Pozemkový úřad Finanční úřad Pozemkový fond ČR E.On Městys Prosisměřice Svazek obcí Moravia Celní úřad Exekutorský úřad Krasjký úřad Základní škola Želet Městský úřad Šumperk Úřad pro zastupování ČSÚ Vodovody a kanalizace Jihomoravský kraj Ministerstvo životní Starosta obce EURODRAŽBY.CZ a.s Ministerstvo životní Město Znojmo Ministerstvo zeměděl Jihomoravský kraj Soudmí exekutor Státní veterinární s Exekutorský úřad OSSZ Hejman Jihomoravskéh MŠ Okresní soud Katastrální úřad Obec Výrovice MS Špičák Kyjovice Státní pozemkový úř Ministerstvo zdravot Mateřská škola Tvoři Mateřská škola Tvoři Obec Tvořihráz - zas Ústřední veterinární Záměr prodat pozemek Vodárenská akciová s Katastrální úřad Soudní exekutor Městys Prosiměřice Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - Obec TvořihrázNalezeno 60 záznamů.Poslední změna: 3. 4. 2024 12:43:23
Název
Značka
Typ
Původce

Načteno

edesky.cz/d/9096877

Meta

Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tvořihráz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz