« Najít podobné dokumenty

Obec Vysoká nad Labem - Veřejnoprávní smlouva 05/2024 SDH Vysoká nad Labem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vysoká nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Obec Vysoká nad LabemInformace o správci
Toto jsou informace,jak
Vysoká nad Labem,Vysoká nad Labem 22,503 31 Vysoká nad Labem,IČO 00269786
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: kancelar@vysoka-nad-labem.cz
Ing.XXXXX XXXXXXXX
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem ...
Otevřená data
Otevřená data - Úřední deska - Obec Vysoká nad Labem
RSS
Úřední deska – Vysoká nad Labem
Úřední deska – Obec Vysoká nad Labem
Veřejnoprávní smlouva 05/2024 SDH Vysoká nad Labem
Veřejnoprávní smlouva 02/2024 BK Vysoká nad Labem
Veřejnoprávní smlouva 04/2024 Myslivecký spolek
Veřejnoprávní smlouva 01/2024 FK Vysoká nad Labem
Rozpočtové opatření č.2/2024
Rozpočtové opatření č.1/2024
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů
Rozpočet MŠ na rok 2024
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na roky 2025,2026
Rozpočet obce Vysoká nad Labem na rok 2024
Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2025,2026
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
Závěrečný účet obce Vysoká nad Labem za rok 2022
Veřejnoprávní smlouva č.5/2023 SDH Vysoká nad Labem
Veřejnoprávní smlouva č.4/2023 Myslivecký spolek Podlesí
Veřejnoprávní smlouva č.2/2023 BK Vysoká nad Labem
Veřejnoprávní smlouva č.1/2023 - FK Vysoká nad Labem
Veřejnoprávní smlouva č.5/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2022
Veřejnoprávní smlouva č.4/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2022
Veřejnoprávní smlouva č.2/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2022
Veřejnoprávní smlouva č.1/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2022
Veřejnoprávní smlouva č.5/2021 o poskytnutí dotace - Myslivecký spolek Podlesí
Veřejnoprávní smlouva č.2/2021 o poskytnutí dotace - BK Vysoká nad Labem
Veřejnoprávní smlouva č.1/2021 o poskytnutí dotace - FK Vysoká nad Labem
Domů
Vysoká nad LabemTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
2
3 Vzpomínková akce - 80 let od seskoku paraskupiny Barium Výsadkáře z XXXXX připomene nový pomník
X
X Ukliďme Česko XXXX
7
8
9 Nezapomeňte si nalepit "známku" na popelnici,při příštím svozu se to bude kontrolovat!
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Nepřehlédněte
O naší obci
Naše obec vznikla hluboko v minulosti na levém břehu Labe,nedaleko od soutoku Labe s Orlicí.První písemná zmínka pochází z roku 1073 (resp.1085) v souvislosti s Opatovickým klášterem,jemuž po několik století výnosem krále Vratislava II.naše obec patřila.Hrála významnou úlohu i v husitských válkách a je místem setkání císaře XXXXXXXXX XXXXXX I.a císařovny rakouské Alžběty (Sissi) <.>
Obec leží na jižní straně protáhlého zalesněného návrší a v úbočí kopce Milíř,který je se svými 284,5 metry nadmořské výšky nejvyšším bodem širokého okolí.Pro svou polohu těsně u Hradce Králové a pro krásné okolí tvořené smíšenými a borovými lesy na jedné straně a údolní nivou řeky Labe na straně druhé je vyhledávaným cílem pěších i cyklistických výletů.Vysoká leží na cyklistické trase „Labská stezka“ a na cyklostezce „mechu a perníku“,která v budoucnu spojí Hradec Králové a Pardubice.Zatím je hotovo prvních 6 km cyklostezky,po které dojedete z Hradce Králové do Vysoké nad Labem do sportovního areálu.Významným cílem turistů je unikátní rozhledna Milíř,vysoká 31 metrů <.>
IČO: 00269786 Datová schránka: h7xbrwr Číslo účtu: 1080784339/0800
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Obec Vysoká nad LabemFulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Pozvánka Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Veřejná vyhláška Usnesení Rozhodnutí Volby Záměr Územní rozhodnutí Vlivy na životní prostřed Výzva k podání žádosti Nouzový stav Mimořádné klimatické podm Rozpočet Záměr o pronájmu Stavební povolení Výzva Nařízení Zápis o výsledku vol Závěrečný účet Zpráva o výsledku př Upozornění Návrh rozpočtu obce Návrh Celkové vyúčtování Opatření obecné pova mimořádná veterinárn Návrh rozpočtu DSO H Dotace z rozpočtu ob Informace o plnění r Doporučení Mimořádné opatření Varování Návrh závěrečného úč Informace pro občany Návrh rozpočtu MŠ Obecně závazné vyhlá OOP - návrh Výroční zpráva Územní plán Původce (bez omezení) Obecní úřad Vysoká n Pozemkový fond Magistrát HK Český telecom Dopravní podnik HK Finanční úřad v HK Krajský úřad Hradec CELNÍ ÚŘAD NÁCHOD MŽP Pozemkový fond České Celní úřad Exekutorský úřad Státní veterinární správa Okresní soud HK Královehradecká prov Dražbyprost s.r.o <.>,Honební společenstvo Svazek obcí HRADUBIC Krajská veterinární správ Dražby EU s.r.o <.>,HK Vláda České republiky Soudní exekutor Magistrát města Pardubic Úřad pro zastupování stát Krajský úřad Pardubického Státní pozemkový úřa Ministerstvo zeměděl ČEZ Agentura ochrany pří Obec Vysoká nad Labe Krajská hyg.stanice Ministerstvo zdravot NÚKIB Katastrální úřad pro Krajský úřad Králové Český statistický úř Obecní úřad Opatovic EOP Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití oper...
Aktuální stav
Úřední deska - Obec Vysoká nad LabemNalezeno 24 záznamů.Poslední změna: 3. 4. 2024 11:19:46
Název
Značka
Typ
Původce
Datová sada otevřených dat – Úřední deska – Obec Vysoká nad Labem
{"timestamp":"2024-04-03T13:36:59.9078894+02:00","@context":"https://ofn.gov.cz/úřední-desky/2021-07-20/kontexty/úřední-deska.jsonld","typ":"Úřední deska","iri":"https://data.imunis.cz/zdroj/úřední-deska/organizace/vysokanl","stránka":"https://vysokanl.imunis.cz/edeska","provozovatel":{"typ":"Osoba","ičo":"00269786"},"informace":[{"typ":["Digitální objekt","Informace na úřední desce"],"iri":"https://data.imunis.cz/zdroj/úřední-deska/organizace/vysokanl/informace/1774","url":"https://vysokanl.imunis.cz/edeska/detail?id=1774","název":{"cs":"Veřejnoprávní smlouva 05/2024 SDH Vysoká nad Labem"},"vyvěšení":{"typ":"Časový okamžik","datum_a_čas":"2024-04-03T13:19:46+02:00"},"relevantní_do":{"typ":"Časový okamžik","datum_a_čas":"2027-04-04T01:19:46+02:00"},"číslo_jednací":"17/UD/2024","revize":"1","agenda":[{"typ":"Agenda","název":{"cs":"Dotace z rozpočtu obce"}},{"typ":"Agenda","název":{"cs":"Obec Vysoká nad Labem"}}],"dokument":[{"typ":"Digitální objekt","název":{"cs":"17/UD/2024/1"},"url":"https://vysokanl.imunis.cz/edeska/file?id=49645","typ_média":"http://www.iana.org/assignments/media-types/application/pdf"}]},{"typ":["Digitální objekt","Informace na úřední desce"],"iri":"https://data.imunis.cz/zdroj/úřední-deska/organizace/vysokanl/informace/1773","url":"https://vysokanl.imunis.cz/edeska/detail?id=1773","název":{"cs":"Veřejnoprávní smlouva 02/2024 BK Vysoká nad Labem"},"vyvěšení":{"typ":"Časový okamžik","datum_a_čas":"2024-04-03T13:16:03+02:00"},"relevantní_do":{"typ":"Časový okamžik","datum_a_čas":"2027-04-04T01:16:03+02:00"},"číslo_jednací":"16/UD/2024","revize":"1","agenda":[{"typ":"Agenda","název":{"cs":"Dotace z rozpočtu obce"}},{"typ":"Agenda","název":{"cs":"Obec Vysoká nad Labem"}}],"dokument":[{"typ":"Digitální objekt","název":{"cs":"16/UD/2024/1"},"url":"https://vysokanl.imunis.cz/edeska/file?id=49644","typ_média":"http://www.iana.org/assignments/media-types/application/pdf"}]},{"typ":["Digitální objekt","Informace na úřední desce"],"iri":"https://data.im...
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Obec Vysoká nad LabemInformace o správci
Toto jsou informace,jak
Vysoká nad Labem,Vysoká nad Labem 22,503 31 Vysoká nad Labem,IČO 00269786
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: kancelar@vysoka-nad-labem.cz
Ing.XXXXX XXXXXXXX
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem ...
Otevřená data
Otevřená data - Úřední deska - Obec Vysoká nad Labem
RSS
Úřední deska – Vysoká nad Labem
Úřední deska – Obec Vysoká nad Labem
Veřejnoprávní smlouva 05/2024 SDH Vysoká nad Labem
Veřejnoprávní smlouva 02/2024 BK Vysoká nad Labem
Veřejnoprávní smlouva 04/2024 Myslivecký spolek
Veřejnoprávní smlouva 01/2024 FK Vysoká nad Labem
Rozpočtové opatření č.2/2024
Rozpočtové opatření č.1/2024
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů
Rozpočet MŠ na rok 2024
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na roky 2025,2026
Rozpočet obce Vysoká nad Labem na rok 2024
Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2025,2026
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
Závěrečný účet obce Vysoká nad Labem za rok 2022
Veřejnoprávní smlouva č.5/2023 SDH Vysoká nad Labem
Veřejnoprávní smlouva č.4/2023 Myslivecký spolek Podlesí
Veřejnoprávní smlouva č.2/2023 BK Vysoká nad Labem
Veřejnoprávní smlouva č.1/2023 - FK Vysoká nad Labem
Veřejnoprávní smlouva č.5/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2022
Veřejnoprávní smlouva č.4/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2022
Veřejnoprávní smlouva č.2/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2022
Veřejnoprávní smlouva č.1/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2022
Veřejnoprávní smlouva č.5/2021 o poskytnutí dotace - Myslivecký spolek Podlesí
Veřejnoprávní smlouva č.2/2021 o poskytnutí dotace - BK Vysoká nad Labem
Veřejnoprávní smlouva č.1/2021 o poskytnutí dotace - FK Vysoká nad Labem
Domů
Vysoká nad LabemTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
2
3 Vzpomínková akce - 80 let od seskoku paraskupiny Barium Výsadkáře z XXXXX připomene nový pomník
X
X Ukliďme Česko XXXX
7
8
9 Nezapomeňte si nalepit "známku" na popelnici,při příštím svozu se to bude kontrolovat!
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Nepřehlédněte
O naší obci
Naše obec vznikla hluboko v minulosti na levém břehu Labe,nedaleko od soutoku Labe s Orlicí.První písemná zmínka pochází z roku 1073 (resp.1085) v souvislosti s Opatovickým klášterem,jemuž po několik století výnosem krále Vratislava II.naše obec patřila.Hrála významnou úlohu i v husitských válkách a je místem setkání císaře XXXXXXXXX XXXXXX I.a císařovny rakouské Alžběty (Sissi) <.>
Obec leží na jižní straně protáhlého zalesněného návrší a v úbočí kopce Milíř,který je se svými 284,5 metry nadmořské výšky nejvyšším bodem širokého okolí.Pro svou polohu těsně u Hradce Králové a pro krásné okolí tvořené smíšenými a borovými lesy na jedné straně a údolní nivou řeky Labe na straně druhé je vyhledávaným cílem pěších i cyklistických výletů.Vysoká leží na cyklistické trase „Labská stezka“ a na cyklostezce „mechu a perníku“,která v budoucnu spojí Hradec Králové a Pardubice.Zatím je hotovo prvních 6 km cyklostezky,po které dojedete z Hradce Králové do Vysoké nad Labem do sportovního areálu.Významným cílem turistů je unikátní rozhledna Milíř,vysoká 31 metrů <.>
IČO: 00269786 Datová schránka: h7xbrwr Číslo účtu: 1080784339/0800
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Obec Vysoká nad LabemFulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Pozvánka Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Veřejná vyhláška Usnesení Rozhodnutí Volby Záměr Územní rozhodnutí Vlivy na životní prostřed Výzva k podání žádosti Nouzový stav Mimořádné klimatické podm Rozpočet Záměr o pronájmu Stavební povolení Výzva Nařízení Zápis o výsledku vol Závěrečný účet Zpráva o výsledku př Upozornění Návrh rozpočtu obce Návrh Celkové vyúčtování Opatření obecné pova mimořádná veterinárn Návrh rozpočtu DSO H Dotace z rozpočtu ob Informace o plnění r Doporučení Mimořádné opatření Varování Návrh závěrečného úč Informace pro občany Návrh rozpočtu MŠ Obecně závazné vyhlá OOP - návrh Výroční zpráva Územní plán Původce (bez omezení) Obecní úřad Vysoká n Pozemkový fond Magistrát HK Český telecom Dopravní podnik HK Finanční úřad v HK Krajský úřad Hradec CELNÍ ÚŘAD NÁCHOD MŽP Pozemkový fond České Celní úřad Exekutorský úřad Státní veterinární správa Okresní soud HK Královehradecká prov Dražbyprost s.r.o <.>,Honební společenstvo Svazek obcí HRADUBIC Krajská veterinární správ Dražby EU s.r.o <.>,HK Vláda České republiky Soudní exekutor Magistrát města Pardubic Úřad pro zastupování stát Krajský úřad Pardubického Státní pozemkový úřa Ministerstvo zeměděl ČEZ Agentura ochrany pří Obec Vysoká nad Labe Krajská hyg.stanice Ministerstvo zdravot NÚKIB Katastrální úřad pro Krajský úřad Králové Český statistický úř Obecní úřad Opatovic EOP Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití oper...
Aktuální stav
Úřední deska - Obec Vysoká nad LabemNalezeno 24 záznamů.Poslední změna: 3. 4. 2024 11:19:46
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – Vysoká nad Labem
Úřední deska – Obec Vysoká nad Labem
Veřejnoprávní smlouva 05/2024 SDH Vysoká nad Labem
Veřejnoprávní smlouva 02/2024 BK Vysoká nad Labem
Veřejnoprávní smlouva 04/2024 Myslivecký spolek
Veřejnoprávní smlouva 01/2024 FK Vysoká nad Labem
Rozpočtové opatření č.2/2024
Rozpočtové opatření č.1/2024
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů
Rozpočet MŠ na rok 2024
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na roky 2025,2026
Rozpočet obce Vysoká nad Labem na rok 2024
Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2025,2026
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
Závěrečný účet obce Vysoká nad Labem za rok 2022
Veřejnoprávní smlouva č.5/2023 SDH Vysoká nad Labem
Veřejnoprávní smlouva č.4/2023 Myslivecký spolek Podlesí
Veřejnoprávní smlouva č.2/2023 BK Vysoká nad Labem
Veřejnoprávní smlouva č.1/2023 - FK Vysoká nad Labem
Veřejnoprávní smlouva č.5/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2022
Veřejnoprávní smlouva č.4/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2022
Veřejnoprávní smlouva č.2/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2022
Veřejnoprávní smlouva č.1/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2022
Veřejnoprávní smlouva č.5/2021 o poskytnutí dotace - Myslivecký spolek Podlesí
Veřejnoprávní smlouva č.2/2021 o poskytnutí dotace - BK Vysoká nad Labem
Veřejnoprávní smlouva č.1/2021 o poskytnutí dotace - FK Vysoká nad Labem
Kontakty
Kontakty | Vysoká nad LabemTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
2
3 Vzpomínková akce - 80 let od seskoku paraskupiny Barium Výsadkáře z XXXXX připomene nový pomník
X
X Ukliďme Česko XXXX
7
8
9 Nezapomeňte si nalepit "známku" na popelnici,při příštím svozu se to bude kontrolovat!
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Obec Vysoká nad Labem Vysoká nad Labem 22,503 31
IČO: 00269786 Datová schránka: h7xbrwr Číslo účtu: 1080784339/0800
Místostarosta - XXXXXXXXX Salavec:  info@vysoka-nad-labem.cz
Účetní - XXXXXX Salavec:  ucetni@vysoka-nad-labem.cz
Administrativa - Věra Pipková:  kancelar@vysoka-nad-labem.cz
Informace o odesílateliJméno - povinné Email - povinné Telefon ZprávaVaše zpráva - povinné Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi.Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů Prosím potvrďte - povinné Nechte prosím toto pole prázdné,používá se pro ochranu proti spamu.- povinné
Obec Vysoká nad Labem Vysoká nad Labem 22,503 31
IČO: 00269786 Datová schránka: h7xbrwr Číslo účtu: 1080784339/0800
Občanská vybavenost - důležité kontakty
Občanská vybavenost - důležité kontakty | vysoka-nad-labem.czTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
2
3 Vzpomínková akce - 80 let od seskoku paraskupiny Barium Výsadkáře z XXXXX připomene nový pomník
X
X Ukliďme Česko XXXX
7
8
9 Nezapomeňte si nalepit "známku" na popelnici,při příštím svozu se to bude kontrolovat!
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Občanská vybavenost - důležité kontakty
495 272 400,725 557 661
 
Obec Vysoká nad Labem Vysoká nad Labem 22,503 31
IČO: 00269786 Datová schránka: h7xbrwr Číslo účtu: 1080784339/0800
Svoz odpadů
Obec Vysoká nad Labem - svoz odpadůTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
2
3 Vzpomínková akce - 80 let od seskoku paraskupiny Barium Výsadkáře z XXXXX připomene nový pomník
X
X Ukliďme Česko XXXX
7
8
9 Nezapomeňte si nalepit "známku" na popelnici,při příštím svozu se to bude kontrolovat!
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Svoz odpadů
Režim svozu a separace odpadů vč.plateb je ošetřen obecně závaznou vyhláškou: OZV 1-2021,o místním poplatku za odpadové hospodářství 
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu je splatný do konce března kalendářního roku.500,- Kč na osobu a XXX (dospělí) XXX,- Kč na osobu a XXX (děti do XX-ti let a občané nad XX let)
Po zaplacení poplatku bude občanům vydána známka (samolepka) pro kalendářní rok,kterou nalepí na popelnici <.>
Komunální odpad v naší obci se likviduje prostřednictvím firmy XXXXXX XXXXXXXX,a.s <.>,resp.Hradecké služby,a.s.Separované odpady a bioodpad odváží několik různých firem na základě rámcové smlouvy.Svozový plán je vpravo <.>
KOMUNÁLNÍ ODPAD se vyváží 1x za dva týdny,vždy v úterý.Noví obyvatelé mohou zakoupit popelnice na OÚ (dle počtu osob v domácnosti: 1-2 lidé = 1 popelnice,3-4 lidé = 2 popelnice,5 a více lidí = 3 popelnice).Cena jedné nádoby je cca 900 korun,dle aktuální nákupní ceny.Výměna staré či poškozené nádoby je pro občany obce bezplatná <.>
MOTIVAČNÍ PROGRAM - kdo více třídí,dostane odměnu! Při odběru menšího než maximálního počtu nádob (resp.známek) pro osoby trvale bydlící v nemovitosti s jedním číslem popisným bude těmto občanům poskytnuta odměna ve výši 500 korun na jednu neodebranou známku.Je ale nutno předem uhradit poplatky v plné výši,odměna bude proplacena zpětně na OÚ při odběru známek n...
Místní poplatky
Místní poplatky | Vysoká nad LabemTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
2
3 Vzpomínková akce - 80 let od seskoku paraskupiny Barium Výsadkáře z XXXXX připomene nový pomník
X
X Ukliďme Česko XXXX
7
8
9 Nezapomeňte si nalepit "známku" na popelnici,při příštím svozu se to bude kontrolovat!
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Výše poplatků je stanovena obecně závaznými vyhláškami č.1/2020 a 2/2020.Uvedené poplatky jsou splatné vždy do konce března příslušného kalendářního roku <.>
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
500,- Kč na osobu a XXX (dospělí)
XXX,- Kč na osobu a XXX (děti do XX-ti let a občané nad XX let)
Po zaplacení poplatku bude občanům vydána známka (samolepka) pro kalendářní rok,kterou nalepí na popelnici <.>
Poplatek ze psů:
Známky pro nově evidované psy budou vydávány oproti úhradě poplatku <.>
Veškeré platby lze provést i bezhotovostně,a to kartou na platebním terminálu na obecním úřadě,ideálně převodem na účet obce:
Číslo účtu:  1080784339/0800
Specifický symbol:   1340
Zpráva pro příjemce:
platba za všechny osoby a psy na uvedeném č.p.– do textu VŠE
platba částečná – do textu jméno,příjmení a XXX narození osob/y,za které částku hradíte a počet psů,za které částku hradíte <.>
Př.: XXX XXXXX XXXX,XXXX XXXXXXXX XXXX a X psi (částka by tedy činila XXX+XXX+XXX+XXX= XXXX Kč)
 
Stočné na obecních kanalizacích zatím nevybíráme,přestože provoz čistírny odpadních vod nás ročně stojí cca milion korun.Toto považujeme za jeden z důležitých benefitů pro naše občany <.>
Ing.XXXX XXXXX,starosta,Vysoká nad Labem
 
Obec Vysoká nad Labem Vysoká nad Labem 22,503 31
IČO: 00269786 Datová schránka: h7xbrwr Číslo účtu: 1080784339/0800
Hlášení adresy pro doručování
Hlášení adresy pro doručování | Vysoká nad LabemTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
2
3 Vzpomínková akce - 80 let od seskoku paraskupiny Barium Výsadkáře z XXXXX připomene nový pomník
X
X Ukliďme Česko XXXX
7
8
9 Nezapomeňte si nalepit "známku" na popelnici,při příštím svozu se to bude kontrolovat!
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Hlášení adresy pro doručování
Adresa,na kterou mají být doručovány písemnosti,tzv.doručovací adresa,je referenčním údajem podle zákona o základních registrech.V případě,že bydlíte na jiné,než na adrese svého trvalého pobytu,můžete požádat o zavedení doručovací adresy do informačního systému evidence obyvatel <.>
Ohlášení adresy pro doručování,její změnu nebo zrušení,lze provést také na obecním úřadu ve Vysoké nad Labem.Jak tedy zařídit,aby Vás úřady prostřednictvím základních registrů kontaktovaly na doručovací adrese?
Zavedení,změnu nebo zrušení adresy pro doručování ohlašuje:
Občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy <.>
Jak při vyřizování postupovat?
Nejprve vyplníte formulář „Hlášení adresy pro doručování“ v listinné podobě,který je k dispozici buď na obecním úřadu,anebo přímo zde.Vyplněný formulář podepíšete a následně jej předložíte,spolu s dokladem k ověření totožnosti (tj.občanský průkaz nebo cestovní pas),přímo na podatelně obecního úřadu <.>
V případě potřeby můžete pověřit,na základě ověřené plné moci,zmocněnce k nahlášení doručovací adresy do informačního systému.Tento úkon lze provést rovněž na obecním úřadě <.>
Seznam institucí,kam je vhodné adresu pro doručování nahlásit:
banky či jiné finanční společnosti <,>
dodavatelé elektrické en...
Odhlášení trvalého pobytu
Odhlášení trvalého pobytu | Vysoká nad LabemTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
2
3 Vzpomínková akce - 80 let od seskoku paraskupiny Barium Výsadkáře z XXXXX připomene nový pomník
X
X Ukliďme Česko XXXX
7
8
9 Nezapomeňte si nalepit "známku" na popelnici,při příštím svozu se to bude kontrolovat!
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Odhlášení trvalého pobytu
O zrušení trvalého pobytu nelze požádat ke své osobě.Zrušení trvalého pobytu je výsledek správního řízení pro osobu,již je úředně zrušen údaj o dosavadním trvalém pobytu,do doby přihlášení na nové místo trvalého pobytu.Údaj o bydlišti se standardně změní pouze přihlášením na nové trvalé bydliště. 
Obec Vysoká nad Labem Vysoká nad Labem 22,503 31
IČO: 00269786 Datová schránka: h7xbrwr Číslo účtu: 1080784339/0800

Načteno

edesky.cz/d/9095991

Meta

Rozpočet   Pronájem   Dražební vyhláška   Územní plánování   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Pronájem   Dražební vyhláška   Rozpočet   Pronájem   Pronájem   Stavby   Rozpočet   Pronájem   Veřejná zakázka   Rozpočet   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vysoká nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz