« Najít podobné dokumenty

Obec Radňovice - Rozpočtové opatření č.15/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - RadňoviceInformace o správci
Radňovice
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje osob n...
RSS
Úřední deska – Radňovice
Úřední deska – Radňovice
Rozpočtové opatření č.15/2023
Rozpočtové opatření č.14/2023
Dodatek č.23 ke smlouvě o nájmu a provozu vodovodu - PS906
Rozpočtové opatření č.4/2023 Mikroregionu Novoměstsko
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Rozpočtové opatření č.13/2023
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
Návrh rozpočtu 2024 a střednědobého výhledu 2025-2028 SVK Žďársko
Rozpočtové opatření č.3 Mikroregionu Novoměstsko
Rozpočtové opatření č.12/2023
Rozpočtové opatření č.11/2023
Rozpočtové opatření č.2 Mikroregionu Novoměstsko
Rozpočtové opatření č.10/2023
Rozpočtové opatření č.9/2023
Seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
Rozpočtové opatření č.8/2023
Rozpočtové opatření č.7/2023
Rozpočtové opatření č.6/2023
Schválený závěrečný účet Mikroregionu Novoměstsko za rok 2022
Závěrečný účet obce Radňovice za rok 2022 - schválený
Rozpočtové opatření č.5/2023
Schválený rozpočet Obce Radňovice na rok 2023,shcválený výhled na roky 2023 - 2025
Záměr obce pronajmout
Rozpočtové opatření č.4/2023
Závěrečný účet a hospodaření SVK Žďársko za rok 2022
Rozpočtové opatření č.3/2023
Rozpočtové opatření č.2/2023
Výroční zpráva za rok 2022 podle zákona č.106/1999 Sb <.>
Rozpočtové opatření č.1/2023
Kalkulace 2023 - vodné
Schválený rozpočet Mikroregionu Novoměstsko na rok 2023
Záměr obce pronajmout
Rozpočtový výhled 2023 - 2025
Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa
Záměr obce prodat
Záměr obce pronajmout
Obecně závazná vyhláška obce Radňovice 1/2021
Návrh střednědobého výhledu na roky 2022-2025
Obecně závazná vyhláška obce Radňovice č.1/2021 o místním poplatku z pobytu
Záměr obce pronajmout
Formulář - žádost o pronájem/prodej pozemku
Záměr
Záměr obce pronajmout
Obecně závazné vyhlášky s účinností od 1.1.2020
Záměr obce pronajmout
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
Střednědobý výhled Obce Radňovice na roky 2020-2023
Záměr obce pronajmout
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Sdělení - po...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - RadňoviceFulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Původce (bez omezení) Obec Radňovice Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - RadňoviceNalezeno 59 záznamů.Poslední změna: 20. 11. 2023 16:46:47
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – Radňovice
Úřední deska – Radňovice
Rozpočtové opatření č.15/2023
Rozpočtové opatření č.14/2023
Dodatek č.23 ke smlouvě o nájmu a provozu vodovodu - PS906
Rozpočtové opatření č.4/2023 Mikroregionu Novoměstsko
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Rozpočtové opatření č.13/2023
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
Návrh rozpočtu 2024 a střednědobého výhledu 2025-2028 SVK Žďársko
Rozpočtové opatření č.3 Mikroregionu Novoměstsko
Rozpočtové opatření č.12/2023
Rozpočtové opatření č.11/2023
Rozpočtové opatření č.2 Mikroregionu Novoměstsko
Rozpočtové opatření č.10/2023
Rozpočtové opatření č.9/2023
Seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
Rozpočtové opatření č.8/2023
Rozpočtové opatření č.7/2023
Rozpočtové opatření č.6/2023
Schválený závěrečný účet Mikroregionu Novoměstsko za rok 2022
Závěrečný účet obce Radňovice za rok 2022 - schválený
Rozpočtové opatření č.5/2023
Schválený rozpočet Obce Radňovice na rok 2023,shcválený výhled na roky 2023 - 2025
Záměr obce pronajmout
Rozpočtové opatření č.4/2023
Závěrečný účet a hospodaření SVK Žďársko za rok 2022
Rozpočtové opatření č.3/2023
Rozpočtové opatření č.2/2023
Výroční zpráva za rok 2022 podle zákona č.106/1999 Sb <.>
Rozpočtové opatření č.1/2023
Kalkulace 2023 - vodné
Schválený rozpočet Mikroregionu Novoměstsko na rok 2023
Záměr obce pronajmout
Rozpočtový výhled 2023 - 2025
Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa
Záměr obce prodat
Záměr obce pronajmout
Obecně závazná vyhláška obce Radňovice 1/2021
Návrh střednědobého výhledu na roky 2022-2025
Obecně závazná vyhláška obce Radňovice č.1/2021 o místním poplatku z pobytu
Záměr obce pronajmout
Formulář - žádost o pronájem/prodej pozemku
Záměr
Záměr obce pronajmout
Obecně závazné vyhlášky s účinností od 1.1.2020
Záměr obce pronajmout
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
Střednědobý výhled Obce Radňovice na roky 2020-2023
Záměr obce pronajmout
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Sdělení - po...
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - RadňoviceInformace o správci
Radňovice
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje osob n...
RSS
Úřední deska – Radňovice
Úřední deska – Radňovice
Rozpočtové opatření č.15/2023
Rozpočtové opatření č.14/2023
Dodatek č.23 ke smlouvě o nájmu a provozu vodovodu - PS906
Rozpočtové opatření č.4/2023 Mikroregionu Novoměstsko
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Rozpočtové opatření č.13/2023
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
Návrh rozpočtu 2024 a střednědobého výhledu 2025-2028 SVK Žďársko
Rozpočtové opatření č.3 Mikroregionu Novoměstsko
Rozpočtové opatření č.12/2023
Rozpočtové opatření č.11/2023
Rozpočtové opatření č.2 Mikroregionu Novoměstsko
Rozpočtové opatření č.10/2023
Rozpočtové opatření č.9/2023
Seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
Rozpočtové opatření č.8/2023
Rozpočtové opatření č.7/2023
Rozpočtové opatření č.6/2023
Schválený závěrečný účet Mikroregionu Novoměstsko za rok 2022
Závěrečný účet obce Radňovice za rok 2022 - schválený
Rozpočtové opatření č.5/2023
Schválený rozpočet Obce Radňovice na rok 2023,shcválený výhled na roky 2023 - 2025
Záměr obce pronajmout
Rozpočtové opatření č.4/2023
Závěrečný účet a hospodaření SVK Žďársko za rok 2022
Rozpočtové opatření č.3/2023
Rozpočtové opatření č.2/2023
Výroční zpráva za rok 2022 podle zákona č.106/1999 Sb <.>
Rozpočtové opatření č.1/2023
Kalkulace 2023 - vodné
Schválený rozpočet Mikroregionu Novoměstsko na rok 2023
Záměr obce pronajmout
Rozpočtový výhled 2023 - 2025
Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa
Záměr obce prodat
Záměr obce pronajmout
Obecně závazná vyhláška obce Radňovice 1/2021
Návrh střednědobého výhledu na roky 2022-2025
Obecně závazná vyhláška obce Radňovice č.1/2021 o místním poplatku z pobytu
Záměr obce pronajmout
Formulář - žádost o pronájem/prodej pozemku
Záměr
Záměr obce pronajmout
Obecně závazné vyhlášky s účinností od 1.1.2020
Záměr obce pronajmout
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
Střednědobý výhled Obce Radňovice na roky 2020-2023
Záměr obce pronajmout
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Sdělení - po...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - RadňoviceFulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Původce (bez omezení) Obec Radňovice Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - RadňoviceNalezeno 59 záznamů.Poslední změna: 20. 11. 2023 16:46:47
Název
Značka
Typ
Původce
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - RadňoviceInformace o správci
Radňovice
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje osob n...
RSS
Úřední deska – Radňovice
Úřední deska – Radňovice
Rozpočtové opatření č.15/2023
Rozpočtové opatření č.14/2023
Dodatek č.23 ke smlouvě o nájmu a provozu vodovodu - PS906
Rozpočtové opatření č.4/2023 Mikroregionu Novoměstsko
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Rozpočtové opatření č.13/2023
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
Návrh rozpočtu 2024 a střednědobého výhledu 2025-2028 SVK Žďársko
Rozpočtové opatření č.3 Mikroregionu Novoměstsko
Rozpočtové opatření č.12/2023
Rozpočtové opatření č.11/2023
Rozpočtové opatření č.2 Mikroregionu Novoměstsko
Rozpočtové opatření č.10/2023
Rozpočtové opatření č.9/2023
Seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
Rozpočtové opatření č.8/2023
Rozpočtové opatření č.7/2023
Rozpočtové opatření č.6/2023
Schválený závěrečný účet Mikroregionu Novoměstsko za rok 2022
Závěrečný účet obce Radňovice za rok 2022 - schválený
Rozpočtové opatření č.5/2023
Schválený rozpočet Obce Radňovice na rok 2023,shcválený výhled na roky 2023 - 2025
Záměr obce pronajmout
Rozpočtové opatření č.4/2023
Závěrečný účet a hospodaření SVK Žďársko za rok 2022
Rozpočtové opatření č.3/2023
Rozpočtové opatření č.2/2023
Výroční zpráva za rok 2022 podle zákona č.106/1999 Sb <.>
Rozpočtové opatření č.1/2023
Kalkulace 2023 - vodné
Schválený rozpočet Mikroregionu Novoměstsko na rok 2023
Záměr obce pronajmout
Rozpočtový výhled 2023 - 2025
Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa
Záměr obce prodat
Záměr obce pronajmout
Obecně závazná vyhláška obce Radňovice 1/2021
Návrh střednědobého výhledu na roky 2022-2025
Obecně závazná vyhláška obce Radňovice č.1/2021 o místním poplatku z pobytu
Záměr obce pronajmout
Formulář - žádost o pronájem/prodej pozemku
Záměr
Záměr obce pronajmout
Obecně závazné vyhlášky s účinností od 1.1.2020
Záměr obce pronajmout
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
Střednědobý výhled Obce Radňovice na roky 2020-2023
Záměr obce pronajmout
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Sdělení - po...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - RadňoviceFulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Původce (bez omezení) Obec Radňovice Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - RadňoviceNalezeno 59 záznamů.Poslední změna: 20. 11. 2023 16:46:47
Název
Značka
Typ
Původce

Načteno

edesky.cz/d/7945814

Meta

Rozpočet   Veřejná vyhláška   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Výpadek elektřiny   Rozpočet   Zákon 106/1999   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Výpadek elektřiny   Rozpočet   Zákon 106/1999   Rozpočet   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Výpadek elektřiny   Rozpočet   Zákon 106/1999   Rozpočet   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Výpadek elektřiny   Rozpočet   Zákon 106/1999   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Rozpočet   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz