« Najít podobné dokumenty

Obec Vojkovice (Karlovy Vary) - Návrh rozpočtu obce na rok 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vojkovice (Karlovy Vary).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Obec VojkoviceInformace o správci
Obecní úřad Vojkovice,Vojkovice 57,362 73 Vojkovice,IČO 00255157
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: ou@vojkovice-nad-ohri.cz
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečno...
RSS
Úřední deska – Vojkovice
Domů
Obec Vojkovice,Karlovarský krajVojkovice
 
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.Cílem projektu je vybudování systému pro separaci a sběr odpadu na území Karlovarského kraje. 
Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí, Specifický cíl 1.5 - Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje,který realizuje náš  dobrovolný svazek obcí,získá celkem devět obcí (Doupovské Hradiště,Hájek,Hroznětín,Jáchymov,Kyselka,Otovice,Sadov,Velichov,Vojkovice) nádoby na tříděné odpady.Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír,plast nebo bioodpad.Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro výrobu dalších výrobků,a tedy nekončit bez využití na skládkách odpadů <.>
Realizací tohoto projektu se navýší kapacit a systému separace a svozu tříděných odpadů. V rámci projektu se pořizuje celkem 5232 nádob na tříděný odpad <.>
Termín realizace projektu: 07/2023 – 10/2024
 
 
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Obec VojkoviceVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Původce (bez omezení) OV KUKK FÚ Ostrov KK MěÚ Ostrov Pozemkový fond ČR MŽP KVSK starosta obce MZe Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - Obec VojkoviceNalezeno 14 záznamů.Poslední změna: 20. 11. 2023 15:06:32
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – Vojkovice
Kontakty
Obec Vojkovice,Karlovarský krajLuboš Garaj starosta
Vojkovice 57,PSČ 362 73
 
 
 
 
 
Kontakt
Telefon obecní úřad: 774 432 168 Úřední hodiny: Po,St 7.00-17.00 Vojkovice 57,362 73 ou@vojkovice-nad-ohri.cz © 2023 Obec Vojkovice nad Ohří,Kontaktovat webmastera,Mapa stránek,Prohlášení o přístupnosti ANTEE s.r.o.- Tvorba webových stránek,Redakční systém IPO
Firmy
Obec Vojkovice,Karlovarský krajAdresář firem
„Kemp Vojkovice“ – plochu určenou pro kempování a stanování nalezneme v obci Vojkovice jen několik desítek metrů od budovy nádraží – železniční zastávky Vojkovice nad Ohří.Kemp je v bezprostřední blízkosti řeky Ohře,což umožňuje pohodlný a snadný přístup vodákům,kteří s oblibou sjíždějí tento úsek řeky.Kontakt: www.restaurace-vojkovice.cz
Možnost příjemného posezení a občerstvení v obci Vojkovice nabízí:
„U Kamily“ -  je umístěna v centru obce u přejezdu železniční tratě ve směru příjezdu od Kyselky.VOJKOVICKAVINARNA@seznam.cz  Kontakt: Kamila Genkov tel.775183776.Možnost stravování.facebook - U Kamily <.>
"Hostinec Ve mlýně Jakubov" - je na konci místní komunikace,na kterou odbočíte u bývalé porcelánky vlevo
"Hostinec Na statku Jakubov" se nachází uprostřed obce Jakubov v bývalé zemědělské usedlosti.Kontakt: www.hostinecnastatku.cz
"Hospůdka U vody" Vojkovice 29 se nachází na břehu řeky Ohře zhruba 150 m od železničního přejezdu <.>
Kontakt: www.hospudka-u-vody.cz  Tel.733134744,604920079
 
"Smíšené zboží - Burč" - ve Vojkovicích čp.55 naproti budově obecního úřadu
"Coolna - Kadeřnictví" -p.XXXXXXXX XXXXXXXX,na objednání tel.XXXXXXXXX,www.coolna-kadernictvi.cz
 
Kontakt
Telefon obecní úřad: 774 432 168 Úřední hodiny: Po,St 7.00-17.00 Vojkovice 57,362 73 ou@vojkovice-nad-ohri.cz © 2023 Obec Vojkovice nad Ohří,Kontaktovat webmastera,Mapa stránek,Prohlášení o přístupnosti ANTEE s.r.o.- Tvorba webových stránek,Redakční systém IPO
Z obecní kroniky
Obec Vojkovice,Karlovarský kraj1945 – 1985
Cesty vedou do Vojkovic dvě.Jedna od Karlových Varů přes Kyselku a Velichov,druhá od Damic,na níž je možné vejít od Ostrova nebo Stráže nad Ohří.Obě celkem pěkné,s asfaltovým povrchem,podle možnosti udržované.Ve Vojkovicích,na křižovatce u pošty,se pak cesty sbíhají v jednu,směřující do XXXXXXXX a odtud…
Už vlastně nikam.Chceš-li z Jakubova,musíš se otočit a vydat se zpět,neboť z Jakubova už cesta dále nevede.Snad jen polní,špatně udržovaná,dovede tvé kroky zelenými sady a křovinami do Stráže nad Ohří <.>
Rozhodneš-li se,že přijdeš do XXXXXXXX od Stráže přes kopec,po původním německém obyvatelstvu zvaném Grásberg,projdeš územím,které tě vrátí mnoho let zpátky.Moderní způsob hospodaření tu zatím nezanechal žádných stop.Na travnatých pastvinách nad Jakubovem tě z jara přivítá koberec rozkvetlých podléšek,jaterníků,podbělu,v létě pak potkáš voňavý dobromysl,řepík,třezalku i řebříček a také celý háj mohutných bodláků.Jejich suché květy jsou po dlouhé zimní měsíce skrovnou potravou přezimujících ptáků.Z této strany kraje se ti zdá,že se tu XXX zastavil…
Do roku XXXX,kdy Vojkovice a Jakubov byly samostatnými obcemi s vlastním obecním úřadem,tu žili převážně němečtí obyvatelé.Pár Čechů,kteří tu z důvodů lepší obživy založili své domovy,postupně splývali s německým obyvatelstvem.Mezi sebou se ženili a své děti pak posílali do německých škol,protože českých tu nebylo <.>
V Menzlově továrně vyráběli porcelán,ve třech malých jakubovských a jedné vojkovické cihelně ručně vyráběli cihly,svahy kolem obou obcí obdělávali koňmi a nezřídka i kravkami <.>
Ve vojkovických manufakturách vyráběli gramofonové jehly,kovové matrace,v Menzlově pobočce vyráběli barvy a laky.Pro posezení se sousedy,dohromady v obou obcích,bylo sedm hospod a dva hotely.Na nádraží pracovalo mnoho dělníků ve výtopně,na kolejích i ve stanici <.>
První čeští osídlenci přišli do obce na výzvu vlády budovat válkou zpustošené pohraničí již v květnu 1945.Do srpna roku 1946...
Historie
Obec Vojkovice,Karlovarský krajVOJKOVICE - JAKUBOV
Nejstarší doklad o již existující obci Vikvice je z roku 1088 a nalézá se v pražském archivu.Pozdější zmínka o naší obci je také v pražském archivu z roku 1226,kdy župa Sedlecká přechází pod správu hradu loketského,při čemž se mluví o Vojkovicích jako ostarém slovanském osidlení <.>
JAKUBOV má podobnou historii.Z archivních pražských záznamů se dovídáme,že zemanský dvorec a obec Jácobs (latinské pojmenování Jakubova) patřila již v roce 1140 spolu s Vojkovicemi k nově založenému klášteru doxanskému ve Velichově <.>
Další záznam je z roku 1234,kdy XXXX XXXXXX II.dovoluje klášteru doxanskému ve Velichově přeměřiti pozemky v obci Jakubov.Po přeměření a po novém osidlení cizími kolonisty objevuje se též tvar Jácobs,respektive Jákobs,doložený již v roce 1273 z něhož se později vyvinula zkomolenina Jokes,doložená až v 17.století.Toto je doložená historie obou našich obcí <.>
K jakubovské historii zbývá ještě se zmínit o pověsti,která se udržela mezi německým lidem.V této se praví,že to byl jakýsi Jakub,který k nám přišel z Horní Falze na pozvání doxanského klíštera,aby si spolu se svými bratry Heřmanem,Petrem a Leopoldem založili svůj domov.A XXX XXXX založil Petrvo Heřman Heřmanov a XXXXXXX Lipoltov,a XXXXX XXXXXXX.A právě v té době byla tato obec nazývána "Jakubsdorf" <.>
Není zcela vyloučeno,že i tato verze má své pravdivé zázemí,neb se jedná o dobu,kdy Jakubov byl českými osadníky vylidněn a posléze i po nějakouu dobu neolidněn,takže v tato místa mohl přijít udajný XXXXX z Horní Falze,a to v mezidobí XX.až 17.stoletím.Když se ale v 17.století podle doložených archivních záznamů z 12.století zjistilo,že na tomto místě byla kdysi obec Jácobs,upustilo se od jména Jakubsdorf a vrátilo se této obci staré pojmenování Jácobs,ze kterého se během času vyvinulo ono zkomolené jméno Jokes,poslední pojmenování Jakubova před odsunem Němců <.>
Tím by se dala vysvětlit ta historická mezera mezui 12 - 17 stoletím,kdy jméno Jokes se ...
Fotogalerie
Fotogalerie | Obec Vojkovice,Karlovarský krajKontakt
Telefon obecní úřad: 774 432 168 Úřední hodiny: Po,St 7.00-17.00 Vojkovice 57,362 73 ou@vojkovice-nad-ohri.cz © 2023 Obec Vojkovice nad Ohří,Kontaktovat webmastera,Mapa stránek,Prohlášení o přístupnosti ANTEE s.r.o.- Tvorba webových stránek,Redakční systém IPO
Zajímavosti a turistika
Obec Vojkovice,Karlovarský kraj 
 
Symbolika znaku obce Vojkovice – Jakubov (okr.Karlovy Vary)
Osada Vojkovice (asi 19 km jv.od Jáchymova) patřila v r.1226 ženskému premonstrátskému klášteru v Doksanech,jemuž ji údajně někdy v letech 1173 až 1189 daroval XXXXX XXXXXXXX.V neznámé době se stala trvalou součástí ostrovského panství,k jehož nejvýznamnějším majitelům patřili po pánech z Oseka hrabata Šlikové (od r.1437 jako zástava,v letech 1557-1620 už dědičný majetek),vévodové sasko-lauenburští (1623-89) či markrabata bádenská (1689 až 1782).Poslední feudální vrchností ostrovského,tehdy již korunního panství,byl v letech 1811-48 toskánský velkovévoda Ferdinand III.z boční větve habsburského rodu.Podobné osudy měl také integrovaný Jakubov <.>
Kapr v návrhu vojkovických obecních symbolů je spolu s modrou barvou připomínkou místního rybníka a řeky Ohře,tekoucí okrajem obce.Vyobrazení kapra najdeme i na předválečném razítku Vojkovic a dosud je jejich neoficiálním znakem.Jakubov je prezentován tzv.mluvícím znamením,v naší komunální heraldice zatím neotřelou figurou svatojakubského kříže (kříž také nepřímo symbolizuje starý jakubovský smírčí kříž).Spojení červené a stříbrné představuje erbovní barvy významných historických majitelů Vojkovic,hrabat Šliků <.>
XXXXXXXX J.V.Pavlů, heraldik
Sluneční hodiny
Hodiny jsou navrženy pro použití na území české republiky pro zeměpisnou šířku 50° s.š.a zeměpisnou délku 15° v.d.Jsou opatřeny analemou ve tvaru datové úsečky,do které je třeba dle příslušného data umístit svislý ukazatel,tzv.gnómon.Hodiny ukazují místní čas,který přibližně odpovídá středoevropskému času („zimnímu“) <.>
 
Deník cesty "WILD JOURNEY"
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ve stejný den,kdy jsme vyjeli z místa příprav Vojkovice v České republice,jsme také zdolali většinu z naší trasy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
Pro více informací o zajímavé cestě po Evropě a v současné době po Africe,klikněte na odkaz:  www.ourwildjourney.com
Konta...
Akce v kraji
Akce v kraji | Obec Vojkovice,Karlovarský krajVybrat/odebrat vše VýstavaFilmDivadloVolný časHudbaSportPro dětiTuristikaKurzy,vzdělání,konference Kdykoliv Dnes Zítra Následující 3 dny Následujících 7 dní Následujících 14 dní Následujících 30 dní Následujících 60 dní ←Předchozí 1 2 3 4 Následující→
Telefon obecní úřad: 774 432 168 Úřední hodiny: Po,St 7.00-17.00 Vojkovice 57,362 73 ou@vojkovice-nad-ohri.cz © 2023 Obec Vojkovice nad Ohří,Kontaktovat webmastera,Mapa stránek,Prohlášení o přístupnosti ANTEE s.r.o.- Tvorba webových stránek,Redakční systém IPO
Aktuality
Aktuality | Obec Vojkovice,Karlovarský krajTelefon obecní úřad: 774 432 168 Úřední hodiny: Po,St 7.00-17.00 Vojkovice 57,362 73 ou@vojkovice-nad-ohri.cz © 2023 Obec Vojkovice nad Ohří,Kontaktovat webmastera,Mapa stránek,Prohlášení o přístupnosti ANTEE s.r.o.- Tvorba webových stránek,Redakční systém IPO
SMS zprávy
Obec Vojkovice,Karlovarský krajwww.mobilnirozhlas.cz
Kontakt
Telefon obecní úřad: 774 432 168 Úřední hodiny: Po,St 7.00-17.00 Vojkovice 57,362 73 ou@vojkovice-nad-ohri.cz © 2023 Obec Vojkovice nad Ohří,Kontaktovat webmastera,Mapa stránek,Prohlášení o přístupnosti ANTEE s.r.o.- Tvorba webových stránek,Redakční systém IPO
Czechpoint
Obec Vojkovice,Karlovarský krajTelefon obecní úřad: 774 432 168 Úřední hodiny: Po,St 7.00-17.00 Vojkovice 57,362 73 ou@vojkovice-nad-ohri.cz © 2023 Obec Vojkovice nad Ohří,Kontaktovat webmastera,Mapa stránek,Prohlášení o přístupnosti ANTEE s.r.o.- Tvorba webových stránek,Redakční systém IPO
Registr oznámení
Obec Vojkovice,Karlovarský krajRegistr oznámení o činnostech,oznámení o majetku a oznámení o příjmech,darech a závazcích
Registr oznámení o činnostech,oznámení o majetku a oznámení o příjmech,darech a závazcích,dle zákona č.159/2006 Sb <.>,o střetu zájmů a zákona 14/2017 Sb.(dále jen "registr"),ukládá veřejným funkcionářům oznamovat skutečnosti,které umožňují veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů,darů nebo jiného prospěchu,získaných za dobu výkonu funkce,případně finančních závazků,které veřejný funkcionář má <.>
Registr je veřejný a každý má právo do něj bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.Registr je fyzicky uložen na obecním úřadě.Nahlížení do registru je možné i v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě <.>
Podrobné informace o legislativě vztahující se k nahlížení do registru oznámení naleznete zde:
Telefon obecní úřad: 774 432 168 Úřední hodiny: Po,St 7.00-17.00 Vojkovice 57,362 73 ou@vojkovice-nad-ohri.cz © 2023 Obec Vojkovice nad Ohří,Kontaktovat webmastera,Mapa stránek,Prohlášení o přístupnosti ANTEE s.r.o.- Tvorba webových stránek,Redakční systém IPO
Elektronická podatelna
Elektronická podatelna | Obec Vojkovice,Karlovarský krajJméno,příjmení - povinné Telefon E-mail - povinné Vaše zpráva - povinné Příloha Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi.Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů Nechte prosím toto pole prázdné,používá se pro ochranu proti spamu.- povinné
Kontakt
Telefon obecní úřad: 774 432 168 Úřední hodiny: Po,St 7.00-17.00 Vojkovice 57,362 73 ou@vojkovice-nad-ohri.cz © 2023 Obec Vojkovice nad Ohří,Kontaktovat webmastera,Mapa stránek,Prohlášení o přístupnosti ANTEE s.r.o.- Tvorba webových stránek,Redakční systém IPO
Rozpočet
Obec Vojkovice,Karlovarský krajTelefon obecní úřad: 774 432 168 Úřední hodiny: Po,St 7.00-17.00 Vojkovice 57,362 73 ou@vojkovice-nad-ohri.cz © 2023 Obec Vojkovice nad Ohří,Kontaktovat webmastera,Mapa stránek,Prohlášení o přístupnosti ANTEE s.r.o.- Tvorba webových stránek,Redakční systém IPO
Mapa obce
Geoportál GEPRO Standard

Načteno

edesky.cz/d/7945717

Meta

Rozpočet   Rozpočet   EIA   Rozpočet   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   EIA   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   EIA   Rozpočet   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   EIA   Rozpočet   Rozpočet   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Rozpočet   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vojkovice (Karlovy Vary)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz