« Najít podobné dokumenty

Obec Silůvky - Návrh rozpočtu obce Silůvky na rok 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Silůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - ObecInformace o správci
Silůvky,Prachatičky 39,664 46 Silůvky,IČO 00488305
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: obec.siluvky@siluvky.cz
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úř...
RSS
Úřední deska – Silůvky
Úřední deska – Obec
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Silůvky na rok 2025 a 2026
Návrh rozpočtu obce Silůvky na rok 2024
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Silůvky na rok 2025-2026
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Silůvky na rok 2024
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Šlapanicko na rok 2025-2027
Návrh rozpočtu DSO Šlapanicko na rok 2024
Pozvánka na valnou hromadu DSO Šlapanicko
Záměr obce odprodat pozemek
Upozornění firmy EG.D na povinnost vlastníků provést ořez dřevin
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Silůvky - TJ Sokol Silůvky
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Silůvky - SDH Silůvky
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Silůvky - Orel jednota Silůvky
Zveřejnění seznamu nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu DSO Šlapanicko za rok 2022
Smlouva o spolupráci mezi obcemi Silůvky a Ořechov
Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Šlapanicko
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Silůvky - TJ Sokol Silůvky
Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška - lesy
Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finančnívýpomoci - DSO Šlapanicko
Seznam stanovišť zvláštních sběrných nádob v obci Silůvky
Oznámení o zveřejněných dokumentech dle zákona 250/2000 Sb <.>
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - TJ Sokol Silůvky
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - DSO Šlapanicko
Domů
Silůvky | Oficiální stránky obceVítejte na oficiálních stránkách obce Silůvky,ležící přibližně 15 km jihozápadně od Brna <.>
Číst více.<.> <.>
Dle dochovaných pramenů byla tato oblast osídlena již asi 3000 let př.n.l <.>,o čemž svědčí nálezy moravské malované keramiky.První písemná zmínka o obci pochází z roku 1277.Katastr obce má rozlohu 600 ha a je velmi pestrý a členitý.Zajímavostí jsou agrární terasy a kamenné meze na místech bývalých vinohradů.Krajinnými dominantami jsou kopce Štikov (335,5 m n.m.),Babí hora ( 354,8 m n.m.),Velká Horka (321 m n.m.) a trojmezí obcí Silůvky-Hlína-Prštice (418 m n.m.) <.>
Historie naší malé vesničky se vyvíjela různě,někdy se dařilo lépe,jindy místní zažívali krušné časy.Obyvatelé obce se v minulosti vedle zemědělství věnovali ovocnářství,vinařství,rybníkářství a řemeslům.O XXX vypovídá i obecní znak
vytvořený podle staré pečetě
z roku 1642.Již od středověku se zde pěstuje vinná réva.Místní ovoce a zelenina byly díky železnici,která v roce 1870 spojila obec se světem známy na trhu ve Vídni,neboť zde až do 2.světové války pravidelně stavěly rychlíky mezi Brnem a Vídní.V katastru obce se v minulosti také nacházely dnes již zaniklé 3 rybníky – Hluboký,Plouzek a Žabinec.V roce 1783 vystavěla obec jako jedna z prvních v okolí školu a v roce 1887 byla v obci založena spisovatelem V.K.Jeřábkem obecní knihovna <.>
Dnešních téměř 800 obyvatel žije bohatým kulturním,společenským a sportovním životem plným různých akcí,které pro ně připravují místní dobrovolné organizace a spolky.Pracuje zde několik organizací: Sbor dobrovolných hasičů (založen r.1897),TJ Sokol (založen 1910),Jednota Orel (založena 1919),FC Silůvky (založen 1928),skautský oddíl Sokolík (založen 1945).V centru obce od roku 1850 stojí zvonice Sv.Anny,která je patronkou obce.V Silůvkách také od roku 1921 pracuje sbor Českobratrské církve evangelické,který zde má svůj kostel.V obci je zaveden plynovod,vodovod a kanalizace s čistírnou odpadních vod.Obec Silůvky vybudovala v ro...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - ObecVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záv.účet obce Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Rozhodnutí MěÚ Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Žádost o vyložení na Oznámení záměru stav Nařízení Pozemky k převodu Vyhl.obch.soutěže Závěrečný účet Původce (bez omezení) Obec OÚ FÚ Ivančice KrÚ JMK,OŽP PFČR Zeměměřický Ú Pha KÚ pro JmK Kú B-V Fú Bo-v MěÚ Šlapanice FÚ Blansko Okr.soud Bo-venkov FÚ Brno I ČSÚ Oú Střelice Celní úřad Plzeň Max Partner s.r.o.Hejtman JMK Exekutor.úřad Třebíč EON ÚP Brno-venk.ESOM Brno Celní úřad Cheb Magistrát města Brna Exekutorský úřad Celní úřad Brno Krajská veterina MěÚ Moravský Krumlov Celní úřad Vyškov Drážní úřad Olomouc Celní úřad Praha D8 Exekutorský úřad Přerov ZŠ a MŠ Silůvky Celní úřad Znojmo MZe Exekutorský úřad Cheb JMK Honební společenstvo ÚCL Policie ČR Brno MŽP Exekutorská úřad ÚZSVM Exekutorský úřad Exek.úřad Chrudim Exekutor.úřad Písek Exekut.úřad Nymburk DSO Šlapanicko SPÚ Exekutorský úřad SVS Exekutorský úřad Pha ZŠ a MŠ Silůvky Lesy Čr s.p.Ministerstvo obrany Exekutorský úřad EURODRAŽBY.CZ Exekutorský úřad Fondrealit.cz Praha eg.d FÚ JMK VAS,a.s.Honební společenstvo Exekut.úřad Znojmo Exekutorský úřad ČB Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <...
Aktuální stav
Úřední deska - ObecNalezeno 23 záznamů.Poslední změna: 20. 11. 2023 16:15:37
Název
Značka
Typ
Původce
Přílohy
RSS
Úřední deska – Silůvky
Úřední deska – Obec
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Silůvky na rok 2025 a 2026
Návrh rozpočtu obce Silůvky na rok 2024
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Silůvky na rok 2025-2026
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Silůvky na rok 2024
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Šlapanicko na rok 2025-2027
Návrh rozpočtu DSO Šlapanicko na rok 2024
Pozvánka na valnou hromadu DSO Šlapanicko
Záměr obce odprodat pozemek
Upozornění firmy EG.D na povinnost vlastníků provést ořez dřevin
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Silůvky - TJ Sokol Silůvky
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Silůvky - SDH Silůvky
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Silůvky - Orel jednota Silůvky
Zveřejnění seznamu nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu DSO Šlapanicko za rok 2022
Smlouva o spolupráci mezi obcemi Silůvky a Ořechov
Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Šlapanicko
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Silůvky - TJ Sokol Silůvky
Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška - lesy
Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finančnívýpomoci - DSO Šlapanicko
Seznam stanovišť zvláštních sběrných nádob v obci Silůvky
Oznámení o zveřejněných dokumentech dle zákona 250/2000 Sb <.>
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - TJ Sokol Silůvky
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - DSO Šlapanicko
bez názvu
Silůvky
Sokolský zájezd 2023
Sokolský zájezd 2023 | SilůvkySokolský zájezd 2023
SOKOLSKÝ  ZÁJEZD  28.9.2023
Ve Zdaru  do Žďáru,takový byl slogan pro náš Sokolský zájezd.Naším cílem byly : Brdličkův mlýn v Hamrech,Pilská nádrž,kostel na Zelené Hoře a Žďár Nad Sázavou <.>
V parném počasí jsme šli trasy 10 a 13 km ve čtvrtek na sv.Václava 28.9.2023.Na Zelené Hoře probíhala  Krojovaná pouť na počest 300 let od  úmrtí architekta  Zelené Hory  Jana  Blažeje  Santiniho – Aichel.Cestou jsme zhlédli  betonové sochy rozložené po Vysočině od sochaře  Michala  Olšiaka <.>
Zájezd ve ZDARU  se T.J.Sokola  Silůvky opravdu povedl.Plný dojmů a zážitků jsme odjížděli spokojeni domů <.>
2.10.2023 | výlet
Novější gallerie
Když dlouho listí nepadá,tuhá zima se přikrádá <.>
KRIZPORT JMK
Akce v Silůvkách
Nabídky práce
Vyhledávání na webu
Archiv
Archiv Vybrat měsíc Listopad 2023 Říjen 2023 Září 2023 Červenec 2023 Květen 2023 Březen 2023 Únor 2023 Leden 2023 Prosinec 2022 Listopad 2022 Říjen 2022 Červenec 2022 Březen 2022 Únor 2022 Prosinec 2021 Listopad 2021 Říjen 2021 Září 2021 Srpen 2021 Červenec 2021 Červen 2021 Březen 2021 Únor 2021 Leden 2021 Prosinec 2020 Listopad 2020 Říjen 2020 Srpen 2020 Duben 2020 Březen 2020 Únor 2020 Leden 2020 Prosinec 2019 Listopad 2019 Říjen 2019 Září 2019 Srpen 2019 Červenec 2019 Červen 2019 Květen 2019 Duben 2019 Březen 2019 Únor 2019 Leden 2019 Prosinec 2018 Listopad 2018 Říjen 2018 Září 2018 Srpen 2018 Červenec 2018 Červen 2018 Květen 2018 Duben 2018 Březen 2018 Únor 2018 Leden 2018 Prosinec 2017 Listopad 2017 Říjen 2017 Září 2017 Srpen 2017 Červenec 2017 Červen 2017 Květen 2017 Duben 2017 Březen 2017 Únor 2017 Leden 2017 Prosinec 2016 Listopad 2016 Říjen 2016 Září 2016 Srpen 2016 Červenec 2016 Červen 2016 Květen 2016 Duben 2016 Březen 2016 Únor 2016 Leden 2016 Prosinec 2015 Listopad 2015 Říjen 2015 Září 2015 Srpen 2015 Červenec 2015 Červen 2015 Květen 2015 Duben 2015 Březen 2015 Únor 2015 Leden 2015 Prosinec 2014 Listopad 2014 Říjen 2014 Září 2014 Srpen 2014 Červenec 2014 Červen...
bez názvu
Sokolský zájezd 2023 | SilůvkySokolský zájezd 2023
SOKOLSKÝ  ZÁJEZD  28.9.2023
Ve Zdaru  do Žďáru,takový byl slogan pro náš Sokolský zájezd.Naším cílem byly : Brdličkův mlýn v Hamrech,Pilská nádrž,kostel na Zelené Hoře a Žďár Nad Sázavou <.>
V parném počasí jsme šli trasy 10 a 13 km ve čtvrtek na sv.Václava 28.9.2023.Na Zelené Hoře probíhala  Krojovaná pouť na počest 300 let od  úmrtí architekta  Zelené Hory  Jana  Blažeje  Santiniho – Aichel.Cestou jsme zhlédli  betonové sochy rozložené po Vysočině od sochaře  Michala  Olšiaka <.>
Zájezd ve ZDARU  se T.J.Sokola  Silůvky opravdu povedl.Plný dojmů a zážitků jsme odjížděli spokojeni domů <.>
2.10.2023 | výlet
Novější gallerie
Když dlouho listí nepadá,tuhá zima se přikrádá <.>
KRIZPORT JMK
Akce v Silůvkách
Nabídky práce
Vyhledávání na webu
Archiv
Archiv Vybrat měsíc Listopad 2023 Říjen 2023 Září 2023 Červenec 2023 Květen 2023 Březen 2023 Únor 2023 Leden 2023 Prosinec 2022 Listopad 2022 Říjen 2022 Červenec 2022 Březen 2022 Únor 2022 Prosinec 2021 Listopad 2021 Říjen 2021 Září 2021 Srpen 2021 Červenec 2021 Červen 2021 Březen 2021 Únor 2021 Leden 2021 Prosinec 2020 Listopad 2020 Říjen 2020 Srpen 2020 Duben 2020 Březen 2020 Únor 2020 Leden 2020 Prosinec 2019 Listopad 2019 Říjen 2019 Září 2019 Srpen 2019 Červenec 2019 Červen 2019 Květen 2019 Duben 2019 Březen 2019 Únor 2019 Leden 2019 Prosinec 2018 Listopad 2018 Říjen 2018 Září 2018 Srpen 2018 Červenec 2018 Červen 2018 Květen 2018 Duben 2018 Březen 2018 Únor 2018 Leden 2018 Prosinec 2017 Listopad 2017 Říjen 2017 Září 2017 Srpen 2017 Červenec 2017 Červen 2017 Květen 2017 Duben 2017 Březen 2017 Únor 2017 Leden 2017 Prosinec 2016 Listopad 2016 Říjen 2016 Září 2016 Srpen 2016 Červenec 2016 Červen 2016 Květen 2016 Duben 2016 Březen 2016 Únor 2016 Leden 2016 Prosinec 2015 Listopad 2015 Říjen 2015 Září 2015 Srpen 2015 Červenec 2015 Červen 2015 Květen 2015 Duben 2015 Březen 2015 Únor 2015 Leden 2015 Prosinec 2014 Listopad 2014 Říjen 2014 Září 2014 Srpen 2014 Červenec 2014 Červen...
Vítání občánků 2023
Vítání občánků 2023 | SilůvkyVítání občánků 2023
V sobotu 14.října 2023 přivítal starosta obce XXX XXXXXX XXXX X nových občánků Silůvek.Na úvod vystoupili děti ze základní školy pod vedením paní ředitelky Mgr.Petry Strádalové.Slavnostní obřad byl zakončen přípitkem <.>
Když dlouho listí nepadá,tuhá zima se přikrádá <.>
KRIZPORT JMK
Akce v Silůvkách
Nabídky práce
Vyhledávání na webu
Archiv
Archiv Vybrat měsíc Listopad 2023 Říjen 2023 Září 2023 Červenec 2023 Květen 2023 Březen 2023 Únor 2023 Leden 2023 Prosinec 2022 Listopad 2022 Říjen 2022 Červenec 2022 Březen 2022 Únor 2022 Prosinec 2021 Listopad 2021 Říjen 2021 Září 2021 Srpen 2021 Červenec 2021 Červen 2021 Březen 2021 Únor 2021 Leden 2021 Prosinec 2020 Listopad 2020 Říjen 2020 Srpen 2020 Duben 2020 Březen 2020 Únor 2020 Leden 2020 Prosinec 2019 Listopad 2019 Říjen 2019 Září 2019 Srpen 2019 Červenec 2019 Červen 2019 Květen 2019 Duben 2019 Březen 2019 Únor 2019 Leden 2019 Prosinec 2018 Listopad 2018 Říjen 2018 Září 2018 Srpen 2018 Červenec 2018 Červen 2018 Květen 2018 Duben 2018 Březen 2018 Únor 2018 Leden 2018 Prosinec 2017 Listopad 2017 Říjen 2017 Září 2017 Srpen 2017 Červenec 2017 Červen 2017 Květen 2017 Duben 2017 Březen 2017 Únor 2017 Leden 2017 Prosinec 2016 Listopad 2016 Říjen 2016 Září 2016 Srpen 2016 Červenec 2016 Červen 2016 Květen 2016 Duben 2016 Březen 2016 Únor 2016 Leden 2016 Prosinec 2015 Listopad 2015 Říjen 2015 Září 2015 Srpen 2015 Červenec 2015 Červen 2015 Květen 2015 Duben 2015 Březen 2015 Únor 2015 Leden 2015 Prosinec 2014 Listopad 2014 Říjen 2014 Září 2014 Srpen 2014 Červenec 2014 Červen 2014 Květen 2014 Duben 2014 Březen 2014 Únor 2014 Leden 2014 Prosinec 2013 Listopad 2013 Říjen 2013 Září 2013 Srpen 2013 Červenec 2013 Červen 2013 Květen 2013 Duben 2013 Březen 2013 Únor 2013 Leden 2013 Prosinec 2012 Listopad 2012 Říjen 2012 Září 2012 Srpen 2012 Červenec 2012 Červen 2012 Květen 2012 Duben 2012 Březen 2012 Únor 2012 Leden 2012 Prosinec 2011 Listopad 2011 Říjen 2011 Září 2011 Srpen 2011 Červene...
bez názvu
Vítání občánků 2023 | SilůvkyVítání občánků 2023
V sobotu 14.října 2023 přivítal starosta obce XXX XXXXXX XXXX X nových občánků Silůvek.Na úvod vystoupili děti ze základní školy pod vedením paní ředitelky Mgr.Petry Strádalové.Slavnostní obřad byl zakončen přípitkem <.>
Když dlouho listí nepadá,tuhá zima se přikrádá <.>
KRIZPORT JMK
Akce v Silůvkách
Nabídky práce
Vyhledávání na webu
Archiv
Archiv Vybrat měsíc Listopad 2023 Říjen 2023 Září 2023 Červenec 2023 Květen 2023 Březen 2023 Únor 2023 Leden 2023 Prosinec 2022 Listopad 2022 Říjen 2022 Červenec 2022 Březen 2022 Únor 2022 Prosinec 2021 Listopad 2021 Říjen 2021 Září 2021 Srpen 2021 Červenec 2021 Červen 2021 Březen 2021 Únor 2021 Leden 2021 Prosinec 2020 Listopad 2020 Říjen 2020 Srpen 2020 Duben 2020 Březen 2020 Únor 2020 Leden 2020 Prosinec 2019 Listopad 2019 Říjen 2019 Září 2019 Srpen 2019 Červenec 2019 Červen 2019 Květen 2019 Duben 2019 Březen 2019 Únor 2019 Leden 2019 Prosinec 2018 Listopad 2018 Říjen 2018 Září 2018 Srpen 2018 Červenec 2018 Červen 2018 Květen 2018 Duben 2018 Březen 2018 Únor 2018 Leden 2018 Prosinec 2017 Listopad 2017 Říjen 2017 Září 2017 Srpen 2017 Červenec 2017 Červen 2017 Květen 2017 Duben 2017 Březen 2017 Únor 2017 Leden 2017 Prosinec 2016 Listopad 2016 Říjen 2016 Září 2016 Srpen 2016 Červenec 2016 Červen 2016 Květen 2016 Duben 2016 Březen 2016 Únor 2016 Leden 2016 Prosinec 2015 Listopad 2015 Říjen 2015 Září 2015 Srpen 2015 Červenec 2015 Červen 2015 Květen 2015 Duben 2015 Březen 2015 Únor 2015 Leden 2015 Prosinec 2014 Listopad 2014 Říjen 2014 Září 2014 Srpen 2014 Červenec 2014 Červen 2014 Květen 2014 Duben 2014 Březen 2014 Únor 2014 Leden 2014 Prosinec 2013 Listopad 2013 Říjen 2013 Září 2013 Srpen 2013 Červenec 2013 Červen 2013 Květen 2013 Duben 2013 Březen 2013 Únor 2013 Leden 2013 Prosinec 2012 Listopad 2012 Říjen 2012 Září 2012 Srpen 2012 Červenec 2012 Červen 2012 Květen 2012 Duben 2012 Březen 2012 Únor 2012 Leden 2012 Prosinec 2011 Listopad 2011 Říjen 2011 Září 2011 Srpen 2011 Červene...
Martinské hody 2023
Martinské hody 2023 | SilůvkyMartinské hody 2023
V sobotu 11.11.2023 se konaly tradiční martinské hody,které pořádala Jednota Orel Silůvky.Průvod 15 párů v silůvských krojích vyšel ve 14 hodin.Hrála dechová hudba Sokolka ze Šakvic <.>
Foto XXX XXXXXXXX a XXXXXXX XXXXXXXXXX
Videoukázku z hodů najdete zde <.>
XX.11.2023 | kultura
Předchozí gallerie
Když dlouho listí nepadá,tuhá zima se přikrádá <.>
KRIZPORT JMK
Akce v Silůvkách
Nabídky práce
Vyhledávání na webu
Archiv
Archiv Vybrat měsíc Listopad 2023 Říjen 2023 Září 2023 Červenec 2023 Květen 2023 Březen 2023 Únor 2023 Leden 2023 Prosinec 2022 Listopad 2022 Říjen 2022 Červenec 2022 Březen 2022 Únor 2022 Prosinec 2021 Listopad 2021 Říjen 2021 Září 2021 Srpen 2021 Červenec 2021 Červen 2021 Březen 2021 Únor 2021 Leden 2021 Prosinec 2020 Listopad 2020 Říjen 2020 Srpen 2020 Duben 2020 Březen 2020 Únor 2020 Leden 2020 Prosinec 2019 Listopad 2019 Říjen 2019 Září 2019 Srpen 2019 Červenec 2019 Červen 2019 Květen 2019 Duben 2019 Březen 2019 Únor 2019 Leden 2019 Prosinec 2018 Listopad 2018 Říjen 2018 Září 2018 Srpen 2018 Červenec 2018 Červen 2018 Květen 2018 Duben 2018 Březen 2018 Únor 2018 Leden 2018 Prosinec 2017 Listopad 2017 Říjen 2017 Září 2017 Srpen 2017 Červenec 2017 Červen 2017 Květen 2017 Duben 2017 Březen 2017 Únor 2017 Leden 2017 Prosinec 2016 Listopad 2016 Říjen 2016 Září 2016 Srpen 2016 Červenec 2016 Červen 2016 Květen 2016 Duben 2016 Březen 2016 Únor 2016 Leden 2016 Prosinec 2015 Listopad 2015 Říjen 2015 Září 2015 Srpen 2015 Červenec 2015 Červen 2015 Květen 2015 Duben 2015 Březen 2015 Únor 2015 Leden 2015 Prosinec 2014 Listopad 2014 Říjen 2014 Září 2014 Srpen 2014 Červenec 2014 Červen 2014 Květen 2014 Duben 2014 Březen 2014 Únor 2014 Leden 2014 Prosinec 2013 Listopad 2013 Říjen 2013 Září 2013 Srpen 2013 Červenec 2013 Červen 2013 Květen 2013 Duben 2013 Březen 2013 Únor 2013 Leden 2013 Prosinec 2012 Listopad 2012 Říjen 2012 Září 2012 Srpen 2012 Červenec 2012 Červen 2012 Květen 2012 Duben 2012 Březen 2012 Únor 2012...
bez názvu
Martinské hody 2023 | SilůvkyMartinské hody 2023
V sobotu 11.11.2023 se konaly tradiční martinské hody,které pořádala Jednota Orel Silůvky.Průvod 15 párů v silůvských krojích vyšel ve 14 hodin.Hrála dechová hudba Sokolka ze Šakvic <.>
Foto XXX XXXXXXXX a XXXXXXX XXXXXXXXXX
Videoukázku z hodů najdete zde <.>
XX.11.2023 | kultura
Předchozí gallerie
Když dlouho listí nepadá,tuhá zima se přikrádá <.>
KRIZPORT JMK
Akce v Silůvkách
Nabídky práce
Vyhledávání na webu
Archiv
Archiv Vybrat měsíc Listopad 2023 Říjen 2023 Září 2023 Červenec 2023 Květen 2023 Březen 2023 Únor 2023 Leden 2023 Prosinec 2022 Listopad 2022 Říjen 2022 Červenec 2022 Březen 2022 Únor 2022 Prosinec 2021 Listopad 2021 Říjen 2021 Září 2021 Srpen 2021 Červenec 2021 Červen 2021 Březen 2021 Únor 2021 Leden 2021 Prosinec 2020 Listopad 2020 Říjen 2020 Srpen 2020 Duben 2020 Březen 2020 Únor 2020 Leden 2020 Prosinec 2019 Listopad 2019 Říjen 2019 Září 2019 Srpen 2019 Červenec 2019 Červen 2019 Květen 2019 Duben 2019 Březen 2019 Únor 2019 Leden 2019 Prosinec 2018 Listopad 2018 Říjen 2018 Září 2018 Srpen 2018 Červenec 2018 Červen 2018 Květen 2018 Duben 2018 Březen 2018 Únor 2018 Leden 2018 Prosinec 2017 Listopad 2017 Říjen 2017 Září 2017 Srpen 2017 Červenec 2017 Červen 2017 Květen 2017 Duben 2017 Březen 2017 Únor 2017 Leden 2017 Prosinec 2016 Listopad 2016 Říjen 2016 Září 2016 Srpen 2016 Červenec 2016 Červen 2016 Květen 2016 Duben 2016 Březen 2016 Únor 2016 Leden 2016 Prosinec 2015 Listopad 2015 Říjen 2015 Září 2015 Srpen 2015 Červenec 2015 Červen 2015 Květen 2015 Duben 2015 Březen 2015 Únor 2015 Leden 2015 Prosinec 2014 Listopad 2014 Říjen 2014 Září 2014 Srpen 2014 Červenec 2014 Červen 2014 Květen 2014 Duben 2014 Březen 2014 Únor 2014 Leden 2014 Prosinec 2013 Listopad 2013 Říjen 2013 Září 2013 Srpen 2013 Červenec 2013 Červen 2013 Květen 2013 Duben 2013 Březen 2013 Únor 2013 Leden 2013 Prosinec 2012 Listopad 2012 Říjen 2012 Září 2012 Srpen 2012 Červenec 2012 Červen 2012 Květen 2012 Duben 2012 Březen 2012 Únor 2012...
Betlémské světlo
Betlémské světlo | Silůvky23.12.2023
16:00
V sobotu 23.prosince 2023 budou členové skautského oddílu Sokolík Silůvky od 16.00 do 19.00 hod.roznášet po všech domácnostech v obci plamének Betlémského světla <.>
Pokud máte zájem,připravte si svíčky nebo lucerničky na připálení <.>
Při této příležitosti je organizována sbírka pro Nadační fond dětské onkologie KRTEK <.>
Obec Silůvky
Když dlouho listí nepadá,tuhá zima se přikrádá <.>
KRIZPORT JMK
Akce v Silůvkách
Nabídky práce
Vyhledávání na webu
Archiv
Archiv Vybrat měsíc Listopad 2023 Říjen 2023 Září 2023 Červenec 2023 Květen 2023 Březen 2023 Únor 2023 Leden 2023 Prosinec 2022 Listopad 2022 Říjen 2022 Červenec 2022 Březen 2022 Únor 2022 Prosinec 2021 Listopad 2021 Říjen 2021 Září 2021 Srpen 2021 Červenec 2021 Červen 2021 Březen 2021 Únor 2021 Leden 2021 Prosinec 2020 Listopad 2020 Říjen 2020 Srpen 2020 Duben 2020 Březen 2020 Únor 2020 Leden 2020 Prosinec 2019 Listopad 2019 Říjen 2019 Září 2019 Srpen 2019 Červenec 2019 Červen 2019 Květen 2019 Duben 2019 Březen 2019 Únor 2019 Leden 2019 Prosinec 2018 Listopad 2018 Říjen 2018 Září 2018 Srpen 2018 Červenec 2018 Červen 2018 Květen 2018 Duben 2018 Březen 2018 Únor 2018 Leden 2018 Prosinec 2017 Listopad 2017 Říjen 2017 Září 2017 Srpen 2017 Červenec 2017 Červen 2017 Květen 2017 Duben 2017 Březen 2017 Únor 2017 Leden 2017 Prosinec 2016 Listopad 2016 Říjen 2016 Září 2016 Srpen 2016 Červenec 2016 Červen 2016 Květen 2016 Duben 2016 Březen 2016 Únor 2016 Leden 2016 Prosinec 2015 Listopad 2015 Říjen 2015 Září 2015 Srpen 2015 Červenec 2015 Červen 2015 Květen 2015 Duben 2015 Březen 2015 Únor 2015 Leden 2015 Prosinec 2014 Listopad 2014 Říjen 2014 Září 2014 Srpen 2014 Červenec 2014 Červen 2014 Květen 2014 Duben 2014 Březen 2014 Únor 2014 Leden 2014 Prosinec 2013 Listopad 2013 Říjen 2013 Září 2013 Srpen 2013 Červenec 2013 Červen 2013 Květen 2013 Duben 2013 Březen 2013 Únor 2013 Leden 2013 Prosinec 2012 Listopad 2012 Říjen 2012 Září 2012 Srpen 2012 Červenec 2012 Červen 2012 Květen 2012 ...
Adventní koncert
Adventní koncert | SilůvkyADVENTNÍ KONCERT
v neděli 3.12.2023 od 17.00 hod.v evangelickém kostele <.>
Vystoupí ženský pěvecký sbor Auris Brunensis.Zazní vánoční duchovní hudba a koledy <.>
Vstupné dobrovolné <.>
Obec Silůvky
Když dlouho listí nepadá,tuhá zima se přikrádá <.>
KRIZPORT JMK
Akce v Silůvkách
Nabídky práce
Vyhledávání na webu
Archiv
Archiv Vybrat měsíc Listopad 2023 Říjen 2023 Září 2023 Červenec 2023 Květen 2023 Březen 2023 Únor 2023 Leden 2023 Prosinec 2022 Listopad 2022 Říjen 2022 Červenec 2022 Březen 2022 Únor 2022 Prosinec 2021 Listopad 2021 Říjen 2021 Září 2021 Srpen 2021 Červenec 2021 Červen 2021 Březen 2021 Únor 2021 Leden 2021 Prosinec 2020 Listopad 2020 Říjen 2020 Srpen 2020 Duben 2020 Březen 2020 Únor 2020 Leden 2020 Prosinec 2019 Listopad 2019 Říjen 2019 Září 2019 Srpen 2019 Červenec 2019 Červen 2019 Květen 2019 Duben 2019 Březen 2019 Únor 2019 Leden 2019 Prosinec 2018 Listopad 2018 Říjen 2018 Září 2018 Srpen 2018 Červenec 2018 Červen 2018 Květen 2018 Duben 2018 Březen 2018 Únor 2018 Leden 2018 Prosinec 2017 Listopad 2017 Říjen 2017 Září 2017 Srpen 2017 Červenec 2017 Červen 2017 Květen 2017 Duben 2017 Březen 2017 Únor 2017 Leden 2017 Prosinec 2016 Listopad 2016 Říjen 2016 Září 2016 Srpen 2016 Červenec 2016 Červen 2016 Květen 2016 Duben 2016 Březen 2016 Únor 2016 Leden 2016 Prosinec 2015 Listopad 2015 Říjen 2015 Září 2015 Srpen 2015 Červenec 2015 Červen 2015 Květen 2015 Duben 2015 Březen 2015 Únor 2015 Leden 2015 Prosinec 2014 Listopad 2014 Říjen 2014 Září 2014 Srpen 2014 Červenec 2014 Červen 2014 Květen 2014 Duben 2014 Březen 2014 Únor 2014 Leden 2014 Prosinec 2013 Listopad 2013 Říjen 2013 Září 2013 Srpen 2013 Červenec 2013 Červen 2013 Květen 2013 Duben 2013 Březen 2013 Únor 2013 Leden 2013 Prosinec 2012 Listopad 2012 Říjen 2012 Září 2012 Srpen 2012 Červenec 2012 Červen 2012 Květen 2012 Duben 2012 Březen 2012 Únor 2012 Leden 2012 Prosinec 2011 Listopad 2011 Říjen 2011 Září 2011 Srpen 2011 Červenec 2011 Červen 2011 Květen 2011 Duben 2011 Bře...
Vánoční jarmark
Vánoční jarmark | Silůvky2.12.2023
13:00
Obec Silůvky pořádá v sobotu 2.12.2023 od 13.00 hodin na návsi Vánoční jarmark.V 17.00 hodin se těšte na vystoupení dětí ZŠ a MŠ Silůvky,se kterými společně rozsvítíme vánoční strom.Všichni jste srdečně zváni <.>
Obec Silůvky
Když dlouho listí nepadá,tuhá zima se přikrádá <.>
KRIZPORT JMK
Akce v Silůvkách
Nabídky práce
Vyhledávání na webu
Archiv
Archiv Vybrat měsíc Listopad 2023 Říjen 2023 Září 2023 Červenec 2023 Květen 2023 Březen 2023 Únor 2023 Leden 2023 Prosinec 2022 Listopad 2022 Říjen 2022 Červenec 2022 Březen 2022 Únor 2022 Prosinec 2021 Listopad 2021 Říjen 2021 Září 2021 Srpen 2021 Červenec 2021 Červen 2021 Březen 2021 Únor 2021 Leden 2021 Prosinec 2020 Listopad 2020 Říjen 2020 Srpen 2020 Duben 2020 Březen 2020 Únor 2020 Leden 2020 Prosinec 2019 Listopad 2019 Říjen 2019 Září 2019 Srpen 2019 Červenec 2019 Červen 2019 Květen 2019 Duben 2019 Březen 2019 Únor 2019 Leden 2019 Prosinec 2018 Listopad 2018 Říjen 2018 Září 2018 Srpen 2018 Červenec 2018 Červen 2018 Květen 2018 Duben 2018 Březen 2018 Únor 2018 Leden 2018 Prosinec 2017 Listopad 2017 Říjen 2017 Září 2017 Srpen 2017 Červenec 2017 Červen 2017 Květen 2017 Duben 2017 Březen 2017 Únor 2017 Leden 2017 Prosinec 2016 Listopad 2016 Říjen 2016 Září 2016 Srpen 2016 Červenec 2016 Červen 2016 Květen 2016 Duben 2016 Březen 2016 Únor 2016 Leden 2016 Prosinec 2015 Listopad 2015 Říjen 2015 Září 2015 Srpen 2015 Červenec 2015 Červen 2015 Květen 2015 Duben 2015 Březen 2015 Únor 2015 Leden 2015 Prosinec 2014 Listopad 2014 Říjen 2014 Září 2014 Srpen 2014 Červenec 2014 Červen 2014 Květen 2014 Duben 2014 Březen 2014 Únor 2014 Leden 2014 Prosinec 2013 Listopad 2013 Říjen 2013 Září 2013 Srpen 2013 Červenec 2013 Červen 2013 Květen 2013 Duben 2013 Březen 2013 Únor 2013 Leden 2013 Prosinec 2012 Listopad 2012 Říjen 2012 Září 2012 Srpen 2012 Červenec 2012 Červen 2012 Květen 2012 Duben 2012 Březen 2012 Únor 2012 Leden 2012 Prosinec 2011 Listopad 2011 Říjen 2011 Září 2011 Srpen 2011 Červenec 2...
Adventní výzdoba z lesa a zahrady
Adventní výzdoba z lesa a zahrady | Silůvky26.11.2023
15:30
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Silůvkách si vás dovoluje pozvat v neděli 26.11.2023 od 15.30 do 17.00 hod.do evangelického kostela v Silůvkách na společné adventní tvoření
ADVENTNÍ VÝZDOBA Z LESA A ZAHRADY
 
 
Když dlouho listí nepadá,tuhá zima se přikrádá <.>
KRIZPORT JMK
Akce v Silůvkách
Nabídky práce
Vyhledávání na webu
Archiv
Archiv Vybrat měsíc Listopad 2023 Říjen 2023 Září 2023 Červenec 2023 Květen 2023 Březen 2023 Únor 2023 Leden 2023 Prosinec 2022 Listopad 2022 Říjen 2022 Červenec 2022 Březen 2022 Únor 2022 Prosinec 2021 Listopad 2021 Říjen 2021 Září 2021 Srpen 2021 Červenec 2021 Červen 2021 Březen 2021 Únor 2021 Leden 2021 Prosinec 2020 Listopad 2020 Říjen 2020 Srpen 2020 Duben 2020 Březen 2020 Únor 2020 Leden 2020 Prosinec 2019 Listopad 2019 Říjen 2019 Září 2019 Srpen 2019 Červenec 2019 Červen 2019 Květen 2019 Duben 2019 Březen 2019 Únor 2019 Leden 2019 Prosinec 2018 Listopad 2018 Říjen 2018 Září 2018 Srpen 2018 Červenec 2018 Červen 2018 Květen 2018 Duben 2018 Březen 2018 Únor 2018 Leden 2018 Prosinec 2017 Listopad 2017 Říjen 2017 Září 2017 Srpen 2017 Červenec 2017 Červen 2017 Květen 2017 Duben 2017 Březen 2017 Únor 2017 Leden 2017 Prosinec 2016 Listopad 2016 Říjen 2016 Září 2016 Srpen 2016 Červenec 2016 Červen 2016 Květen 2016 Duben 2016 Březen 2016 Únor 2016 Leden 2016 Prosinec 2015 Listopad 2015 Říjen 2015 Září 2015 Srpen 2015 Červenec 2015 Červen 2015 Květen 2015 Duben 2015 Březen 2015 Únor 2015 Leden 2015 Prosinec 2014 Listopad 2014 Říjen 2014 Září 2014 Srpen 2014 Červenec 2014 Červen 2014 Květen 2014 Duben 2014 Březen 2014 Únor 2014 Leden 2014 Prosinec 2013 Listopad 2013 Říjen 2013 Září 2013 Srpen 2013 Červenec 2013 Červen 2013 Květen 2013 Duben 2013 Březen 2013 Únor 2013 Leden 2013 Prosinec 2012 Listopad 2012 Říjen 2012 Září 2012 Srpen 2012 Červenec 2012 Červen 2012 Květen 2012 Duben 2012 Březen 2012 Únor 2012 Leden 2012 Prosinec 2011 Listopad 2011 Říjen 2011 Září 2011 Srp...
různých akcí
Kalendář | Silůvky26.11.2023
15:30
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Silůvkách si vás dovoluje pozvat v neděli 26.11.2023 od 15.30 do 17.00 hod.do evangelického kostela v Silůvkách na společné adventní tvoření ADVENTNÍ VÝZDOBA Z LESA A ZAHRADY Tvořením nás provede paní XXXXX XXXXXXXXX a na začátku zazní adventní biblické slovo farářky Eriky Petříčkové.   
2.12.2023
13:00
Obec Silůvky pořádá v sobotu 2.12.2023 od 13.00 hodin na návsi Vánoční jarmark.V 17.00 hodin se těšte na vystoupení dětí ZŠ a MŠ Silůvky,se kterými společně rozsvítíme vánoční strom.Všichni jste srdečně zváni <.>
3.12.2023
17:00
Evangelický farní sbor v Silůvkách Vás srdečně zve na ADVENTNÍ KONCERT v neděli 3.12.2023 od 17.00 hod.v evangelickém kostele.Vystoupí ženský pěvecký sbor Auris Brunensis.Zazní vánoční duchovní hudba a koledy.Vstupné dobrovolné <.>
23.12.2023
16:00
V sobotu 23.prosince 2023 budou členové skautského oddílu Sokolík Silůvky od 16.00 do 19.00 hod.roznášet po všech domácnostech v obci plamének Betlémského světla.Pokud máte zájem,připravte si svíčky nebo lucerničky na připálení.Při této příležitosti je organizována sbírka pro Nadační fond dětské onkologie KRTEK <.>
24.12.2023
15:00
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Silůvkách si vás dovoluje pozvat v neděli 24.prosince 2023 v 15.00 hod.do evangelického kostela v Silůvkách na Štědrovečerní bohoslužbu s dětskou vánoční hrou <.>
Leden 2024
7.1.2024
16:00
Tříkrálové posezení u cimbálu – neděle 7.1.2024 od 16:00.K poslechu hraje CM Šatava <.>
13.1.2024
9:00
Skautský oddíl Sokolík Silůvky,Tělocvičná XXXXXXX XXXXX Silůvky a klub orientačních sportů Beta Ursus Orienteering si dovolují pozvat všechny zájemce v sobotu 13.ledna 2024 na polokulatý 45.ročník zimního závodu dvojic Zimní stopou okolo Silůvek.Začátek závodu je v 9 hodin v sokolovně v Silůvkách.Pokud nechcete běžet,přijďte si alespoň projít zajímavou trať […]
Když dlouho listí nepadá,tuhá zima se přikrádá <.>
KRIZPORT JMK
Akce v Silůvkách
Nabídky práce
Vy...
Historie
Historie | SilůvkyPrvní písemná zpráva o obci existuje z roku 1277 a váže se ke vzniku kapituly sv.Petra v Brně,pod níž obec patřila až do roku 1387 (oblast však byla prokazatelně osídlena již mnohem dříve,o čemž svědčí nálezy moravské malované keramiky z doby cca.3000 př.n.l.).V tomto roce je odstoupila klášteru Rosa Coeli v Dolních Kounicích za farní desátek v Boleradicích.Od té doby zůstaly Silůvky při klášteře až do jeho opuštění v roce 1527.Dále vlastnil Silůvky XXXXXXXXX I.Habsburský,který v roce XXXX dědičně prodal obec společně s lesy a rybníky Hlubokým,Plouzkem a Žabincem svému místokancléři Jiřímu Žabkovi z Limberka a na Kounicích.Později převzal celé panství a Silůvky jeho syn Burian Žabka z Limberka a na Kounicích (později na Pršticích),kterého v roce 1567 donutila finanční tíseň prodat obec spolu s dalšími osadami Albrechtu Černohorskému z Boskovic.Jeho bratr XXX XXXXXXXXXXX z Boskovic veškerý nabytý majetek prodal v roce XXXX Františku hraběti Thurnovi.Pozůstalí synové hraběte Thurna se potom o majetek rozdělili.Od roku 1622 patřily Silůvky opět panství Kounickému.V 15.století je v Silůvkách připomínán svobodný dvůr.V letech 1406 – 1416 držel Silůvky Habart ze Sulejovic a kolem roku 1490 Martin Sulejovský.Od něho odkoupil kounický klášter místo na rybník na hranicích Silůvek a Prštic a daroval ho Janu Lechvickému ze Zástřizl.V roce 1618 prodal dvůr spolu s dvěma vinohrady Kozlovským a Chňapařovským za 1500 zlatých.Matyáš Glovatský jej pak dále prodal Janu Jiřímu Humpoleckému z Rybenska,na Osovém (Osová Bítýška),na Křizanově,purkrabímu na Velkém Meziříčí a nejvyššímu hofmistrovi Markrabství moravského.XXX XXXX XXXXXXXXXX jej rozdělil svým dvěma dcerám Magdaleně Terezii a Marii Eufemii.XXXXXXXXX XXXXXXX,manželka Maxmiliana Bukůvky z Bukůvky a na Červené Lhotě,postoupila dne 20.dubna 1670 svůj dědičný podíl na dvoře a vinohradech v Silůvkách za 125 zlatých své sestře Marii Eufemii,provdané Žalkovské.Ovdovělá XXXXX XXXXXXX se provdala za barona Gaymanna...
Střípky z historie obce
Střípky z historie obce | SilůvkyKdyž dlouho listí nepadá,tuhá zima se přikrádá <.>
KRIZPORT JMK
Akce v Silůvkách
Nabídky práce
Vyhledávání na webu
Archiv
Archiv Vybrat měsíc Listopad 2023 Říjen 2023 Září 2023 Červenec 2023 Květen 2023 Březen 2023 Únor 2023 Leden 2023 Prosinec 2022 Listopad 2022 Říjen 2022 Červenec 2022 Březen 2022 Únor 2022 Prosinec 2021 Listopad 2021 Říjen 2021 Září 2021 Srpen 2021 Červenec 2021 Červen 2021 Březen 2021 Únor 2021 Leden 2021 Prosinec 2020 Listopad 2020 Říjen 2020 Srpen 2020 Duben 2020 Březen 2020 Únor 2020 Leden 2020 Prosinec 2019 Listopad 2019 Říjen 2019 Září 2019 Srpen 2019 Červenec 2019 Červen 2019 Květen 2019 Duben 2019 Březen 2019 Únor 2019 Leden 2019 Prosinec 2018 Listopad 2018 Říjen 2018 Září 2018 Srpen 2018 Červenec 2018 Červen 2018 Květen 2018 Duben 2018 Březen 2018 Únor 2018 Leden 2018 Prosinec 2017 Listopad 2017 Říjen 2017 Září 2017 Srpen 2017 Červenec 2017 Červen 2017 Květen 2017 Duben 2017 Březen 2017 Únor 2017 Leden 2017 Prosinec 2016 Listopad 2016 Říjen 2016 Září 2016 Srpen 2016 Červenec 2016 Červen 2016 Květen 2016 Duben 2016 Březen 2016 Únor 2016 Leden 2016 Prosinec 2015 Listopad 2015 Říjen 2015 Září 2015 Srpen 2015 Červenec 2015 Červen 2015 Květen 2015 Duben 2015 Březen 2015 Únor 2015 Leden 2015 Prosinec 2014 Listopad 2014 Říjen 2014 Září 2014 Srpen 2014 Červenec 2014 Červen 2014 Květen 2014 Duben 2014 Březen 2014 Únor 2014 Leden 2014 Prosinec 2013 Listopad 2013 Říjen 2013 Září 2013 Srpen 2013 Červenec 2013 Červen 2013 Květen 2013 Duben 2013 Březen 2013 Únor 2013 Leden 2013 Prosinec 2012 Listopad 2012 Říjen 2012 Září 2012 Srpen 2012 Červenec 2012 Červen 2012 Květen 2012 Duben 2012 Březen 2012 Únor 2012 Leden 2012 Prosinec 2011 Listopad 2011 Říjen 2011 Září 2011 Srpen 2011 Červenec 2011 Červen 2011 Květen 2011 Duben 2011 Březen 2011 Únor 2011 Leden 2011 Prosinec 2010 Listopad 2010 Říjen 2010 Září 2010 Srpen 2010 Červenec 2010 Červen 2010 Květen 2010 Duben 2010 Březen 2010 Únor 2010 Leden 2010 Prosinec 2009 Listop...

Načteno

edesky.cz/d/7945696

Meta

Rozpočet   Veřejná vyhláška   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Rozpočet   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Rozpočet   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Pronájem   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Pronájem   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Územní plánování   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Pronájem   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Rozpočet   Nabídka zaměstnání   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Výpadek elektřiny   Rozpočet   Volby   Územní plánování   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Zákon 106/1999   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Silůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz