« Najít podobné dokumenty

Obec Svatý Mikuláš - Veřejná vyhláška-oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením-II.etapa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svatý Mikuláš.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Obecní úřad Svatý MikulášInformace o správci
Obecní úřad XXXXX XXXXXXX,XX,XXX XX XXXXX XXXXXXX
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: ou-svatymikulas@quick.cz
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,...
RSS
Úřední deska – XXXXX XXXXXXX
Domů
XXXXX XXXXXXX - Obecní úřadSULOVICE Historie Sulovic
LIŠICE Historie Lišic
Obec XXXXX XXXXXXX
Obec Svatý Mikuláš se nachází zhruba X km severovýchodně od Kutné Hory.První písemná zmínka o obci pochází z roku 1307 <.>
Obecní úřad
Obec XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXX XX Kutná Hora X IČ: XXXXXXXX DIČ: CZXXXXXXXX
Odběr aktualit
Nechte toto pole prázdné prosímVaše jméno Email * 1.Zadejte váš email.2.Vyčkejte na ověřovací zprávu,která dorazí do vaší pošty.3.Potvrďte registraci kliknutím na odkaz ve zprávě <.>
Zkontrolujte svoji doručenou poštu nebo spam koš,abyste mohli svůj odběr potrvrdit <.>
Stav k datu
Stav k datu - Úřední deska - Obecní úřad Svatý MikulášStav k datu
Datum Když je zadáno pouze datum,zobrazí se všechny záznamy,které se na úřední desce objevily v době od 0 do 24 hod.Pokud bylo v zadaný den nějaké vyvěšení upravováno,zobrazí se více jeho verzí.Čas Pokud je zadán i čas,ukáže se historický pohled na úřední desku tak,jak se zobrazovala v zadaný okamžik.Nastavit
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Obecní úřad Svatý MikulášVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Původce (bez omezení) OÚ XXXXX XXXXXXX PF ČR MZe ČR a PÚ FÚ Datum od Datum do XXXXXX Stav (bez omezení) aktuální svěšený archiv aktuální+svěšený Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - Obecní úřad Svatý MikulášNalezeno 12 záznamů.Poslední změna: 20. 11. 2023 15:48:37
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – XXXXX XXXXXXX
Odstávka elektriky ve Svaté Kateřině 19.10.2023
Odstávka elektriky ve Svaté Kateřině 19.10.2023 | XXXXX XXXXXXX - Obecní úřadOdstávka elektriky ve Svaté Kateřině XX.XX.2023
Obec XXXXX XXXXXXX
Obec Svatý Mikuláš se nachází zhruba X km severovýchodně od Kutné Hory.První písemná zmínka o obci pochází z roku 1307 <.>
Obecní úřad
Obec XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXX XX Kutná Hora X IČ: XXXXXXXX DIČ: CZXXXXXXXX
Odběr aktualit
Nechte toto pole prázdné prosímVaše jméno Email * 1.Zadejte váš email.2.Vyčkejte na ověřovací zprávu,která dorazí do vaší pošty.3.Potvrďte registraci kliknutím na odkaz ve zprávě <.>
Zkontrolujte svoji doručenou poštu nebo spam koš,abyste mohli svůj odběr potrvrdit <.>
Odlov zvěře ve Svatém Mikuláši
Odlov zvěře ve Svatém Mikuláši | XXXXX XXXXXXX - Obecní úřadV termínech XX.XX.XXXX,18.11.2023,02.12.2023 a26.12.2023 bude probíhat odlov zvěře.Vstup do XXXX na vlastní nebezpečí <.>
Obec XXXXX XXXXXXX
Obec Svatý Mikuláš se nachází zhruba X km severovýchodně od Kutné Hory.První písemná zmínka o obci pochází z roku 1307 <.>
Obecní úřad
Obec XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXX XX Kutná Hora X IČ: XXXXXXXX DIČ: CZXXXXXXXX
Odběr aktualit
Nechte toto pole prázdné prosímVaše jméno Email * 1.Zadejte váš email.2.Vyčkejte na ověřovací zprávu,která dorazí do vaší pošty.3.Potvrďte registraci kliknutím na odkaz ve zprávě <.>
Zkontrolujte svoji doručenou poštu nebo spam koš,abyste mohli svůj odběr potrvrdit <.>
GIRAFRUIT prodej českých produktů
GIRAFRUIT prodej českých produktů | XXXXX XXXXXXX - Obecní úřadGIRAFRUIT prodej českých produktů
Obec XXXXX XXXXXXX
Obec Svatý Mikuláš se nachází zhruba X km severovýchodně od Kutné Hory.První písemná zmínka o obci pochází z roku 1307 <.>
Obecní úřad
Obec XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXX XX Kutná Hora X IČ: XXXXXXXX DIČ: CZXXXXXXXX
Odběr aktualit
Nechte toto pole prázdné prosímVaše jméno Email * 1.Zadejte váš email.2.Vyčkejte na ověřovací zprávu,která dorazí do vaší pošty.3.Potvrďte registraci kliknutím na odkaz ve zprávě <.>
Zkontrolujte svoji doručenou poštu nebo spam koš,abyste mohli svůj odběr potrvrdit <.>
Odpolední povídání se sousedy ve Svaté Kateřině 18.11.2023
Odpolední povídání se sousedy ve Svaté Kateřině 18.11.2023 | XXXXX XXXXXXX - Obecní úřadOdpolední povídání se sousedy ve Svaté Kateřině XX.11.2023
Obec XXXXX XXXXXXX
Obec Svatý Mikuláš se nachází zhruba X km severovýchodně od Kutné Hory.První písemná zmínka o obci pochází z roku 1307 <.>
Obecní úřad
Obec XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXX XX Kutná Hora X IČ: XXXXXXXX DIČ: CZXXXXXXXX
Odběr aktualit
Nechte toto pole prázdné prosímVaše jméno Email * 1.Zadejte váš email.2.Vyčkejte na ověřovací zprávu,která dorazí do vaší pošty.3.Potvrďte registraci kliknutím na odkaz ve zprávě <.>
Zkontrolujte svoji doručenou poštu nebo spam koš,abyste mohli svůj odběr potrvrdit <.>
TŘÍDĚNÍ ODPADU
TŘÍDĚNÍ ODPADU | XXXXX XXXXXXX - Obecní úřadObec XXXXX XXXXXXX
Obec Svatý Mikuláš se nachází zhruba X km severovýchodně od Kutné Hory.První písemná zmínka o obci pochází z roku 1307 <.>
Obecní úřad
Obec XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXX XX Kutná Hora X IČ: XXXXXXXX DIČ: CZXXXXXXXX
Odběr aktualit
Nechte toto pole prázdné prosímVaše jméno Email * 1.Zadejte váš email.2.Vyčkejte na ověřovací zprávu,která dorazí do vaší pošty.3.Potvrďte registraci kliknutím na odkaz ve zprávě <.>
Zkontrolujte svoji doručenou poštu nebo spam koš,abyste mohli svůj odběr potrvrdit <.>
Kontakt
Kontakt | XXXXX XXXXXXX - Obecní úřadFax:
Obec XXXXX XXXXXXX
Obec Svatý Mikuláš se nachází zhruba X km severovýchodně od Kutné Hory.První písemná zmínka o obci pochází z roku 1307 <.>
Obecní úřad
Obec XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXX XX Kutná Hora X IČ: XXXXXXXX DIČ: CZXXXXXXXX
Odběr aktualit
Nechte toto pole prázdné prosímVaše jméno Email * 1.Zadejte váš email.2.Vyčkejte na ověřovací zprávu,která dorazí do vaší pošty.3.Potvrďte registraci kliknutím na odkaz ve zprávě <.>
Zkontrolujte svoji doručenou poštu nebo spam koš,abyste mohli svůj odběr potrvrdit <.>
Sulovice
Historie vesnice Sulovice | XXXXX XXXXXXX - Obecní úřadSulovice
Sulovice je vesnice,část obce XXXXX XXXXXXX v okrese Kutná Hora.Nachází se X km na východ od Svatého Mikuláše.Je zde evidováno 54 adres.Trvale zde žije 92 obyvatel.Sulovice je také název katastrálního území o rozloze 2,48 km2 <.>
360° Fotografie Sulovic
Obec XXXXX XXXXXXX
Obec Svatý Mikuláš se nachází zhruba X km severovýchodně od Kutné Hory.První písemná zmínka o obci pochází z roku 1307 <.>
Obecní úřad
Obec XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXX XX Kutná Hora X IČ: XXXXXXXX DIČ: CZXXXXXXXX
Odběr aktualit
Nechte toto pole prázdné prosímVaše jméno Email * 1.Zadejte váš email.2.Vyčkejte na ověřovací zprávu,která dorazí do vaší pošty.3.Potvrďte registraci kliknutím na odkaz ve zprávě <.>
Zkontrolujte svoji doručenou poštu nebo spam koš,abyste mohli svůj odběr potrvrdit <.>
Lišice
Historie vesnice Lišice | XXXXX XXXXXXX - Obecní úřadLišice
Lišice jsou ves v okrese Kutná Hora,součást obce XXXXX XXXXXXX (pošta Záboří nad Labem,PSČ XXX XX).Leží asi 12 km severovýchodně od Kutné Hory pod Železnými horami na okraji Polabské nížiny <.>
Ves je rozdělena do dvou částí.Nachází se stranou hlavních dopravních cest v převážně zemědělské krajině.Okrajem vesnice protéká Čertovka,v blízkosti pak řeka Doubrava.Ves v minulosti patřila sedleckému klášteru,později k panství Nové Dvory <.>
Roku 1950 byla obec Lišice připojena k obci Kobylnice.Ve vsi je 25 domů,část z nich slouží převážně k rekreaci jako chalupy.V roce 2000 zde žilo 27 obyvatel <.>
360° Fotografie Lišic
Obec XXXXX XXXXXXX
Obec Svatý Mikuláš se nachází zhruba X km severovýchodně od Kutné Hory.První písemná zmínka o obci pochází z roku 1307 <.>
Obecní úřad
Obec XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXX XX Kutná Hora X IČ: XXXXXXXX DIČ: CZXXXXXXXX
Odběr aktualit
Nechte toto pole prázdné prosímVaše jméno Email * 1.Zadejte váš email.2.Vyčkejte na ověřovací zprávu,která dorazí do vaší pošty.3.Potvrďte registraci kliknutím na odkaz ve zprávě <.>
Zkontrolujte svoji doručenou poštu nebo spam koš,abyste mohli svůj odběr potrvrdit <.>
Svatá Kateřina
Historie vesnice XXXXX XXXXXXXX | XXXXX XXXXXXX - Obecní úřadSvatá Kateřina
Svatá Kateřina je vesnice,část obce Svatý Mikuláš v okrese Kutná Hora.Nachází se asi 1,5 km na severozápad od Svatého Mikuláše.Je zde evidováno 143 adres (údaj z roku 2009). Trvale zde žije 241 obyvatel (údaj z roku 2001) <.>
Historie Svaté Kateřiny
Jádro obce XXXXX XXXXXXXX tvořil kostel Svaté Kateřiny založený sedleckými cisterciáky roku XXXX,kolem něhož postupně vyrostla obec zvaná původně Bor svaté Kateřiny.Obec byla součástí sedleckého klášterního  panství,ale ještě v 14.století byla zastavena Anně z Hasenburka a v předvečer husitských válek císař Zikmund zastavil Sv.Kateřinu Habartovi z Adlaru.Roku 1436 Zikmund zastavil Kateřinu husitskému knězi Bedřichu ze Strážnice za slib,že nebude bojovat na straně husitů.Po něm získal kolínské panství i se Svatou Kateřinou XXXX z Poděbrad,který ho XXXXXX do dědičného držení <.>
Později přešla XXXXXXXX s kolínským panstvím do vlastnictví českých králů a v něm zůstala až do roku 1553,kdy bylo propůjčeno Karlovi ze Žerotína.Roku 1569 Koupili Žerotínové Nový Dvůr,se kterým spojili roku 1593 Svatou Kateřinu a další dvory.Tím byl položen počátek novodvorského panství,s nímž sdílela vesnice nadále své osudy až do r.1848.V obci neexistoval od pobělohorského období panský dvůr,a proto v obci vyrostlo postupně několik velkých statků.K nejvýznamnějším z nich patřil statek Švejkův.rozvoj obce byl veliký <.>
V r.1869 zde stálo 85 domů s 619 obyvateli.[tj.7.28 obyvatel na 1 dům] Počet obyvatel mírně stoupal až do první světové války.Poté již začal klesat.Naproti tomu největší stavební rozvoj obce nastal až v první polovině tohoto století.V obci vzniklo roku 1952 JZD,jež v roce 1960 vplynulo do JZD Kačina.Zemědělství však již od 70.let nebylo schopno poskytnout obživu obyvatelům Kateřiny a velká část jich za prací vyjížděla mimo obec a nacházela ji především v průmyslových podnicích v okolních městech.Až do roku 1960 byla Kateřina samostatnou obcí.V tomto roc...
Svatý Mikuláš
Historie obce | XXXXX XXXXXXX - Obecní úřadSvatý Mikuláš
Obec XXXXX XXXXXXX se nachází zhruba X km severovýchodně od Kutné Hory,v okrese Kutná Hora,kraj Středočeský.Žije zde 877 (rok 2019) obyvatel.Obec se rozkládá na dvou nesousedících územích.Jedno z nich je tvořeno částmi XXXXX XXXXXXX a XXXXX XXXXXXXX,druhé částmi Lišice a Sulovice.První písemná zmínka o obci pochází z roku 1307 <.>
360° Fotografie Svatého Mikuláše
Obec XXXXX XXXXXXX
Obec Svatý Mikuláš se nachází zhruba X km severovýchodně od Kutné Hory.První písemná zmínka o obci pochází z roku 1307 <.>
Obecní úřad
Obec XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXX XX Kutná Hora X IČ: XXXXXXXX DIČ: CZXXXXXXXX
Odběr aktualit
Nechte toto pole prázdné prosímVaše jméno Email * 1.Zadejte váš email.2.Vyčkejte na ověřovací zprávu,která dorazí do vaší pošty.3.Potvrďte registraci kliknutím na odkaz ve zprávě <.>
Zkontrolujte svoji doručenou poštu nebo spam koš,abyste mohli svůj odběr potrvrdit <.>
Historie
Historie obce XXXXX XXXXXXX | XXXXX XXXXXXX - Obecní úřadObec XXXXX XXXXXXX
Obec Svatý Mikuláš se nachází zhruba X km severovýchodně od Kutné Hory.První písemná zmínka o obci pochází z roku 1307 <.>
Obecní úřad
Obec XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXX XX Kutná Hora X IČ: XXXXXXXX DIČ: CZXXXXXXXX
Odběr aktualit
Nechte toto pole prázdné prosímVaše jméno Email * 1.Zadejte váš email.2.Vyčkejte na ověřovací zprávu,která dorazí do vaší pošty.3.Potvrďte registraci kliknutím na odkaz ve zprávě <.>
Zkontrolujte svoji doručenou poštu nebo spam koš,abyste mohli svůj odběr potrvrdit <.>
Firmy v obci
Firmy a živnostníci v obci XXXXX XXXXXXX | XXXXX XXXXXXX - Obecní úřadbroušení nožů,nůžek,řezbářských nástrojů
nátěry zárubní,dveří,podbití,střech,oken apod <.>
výroba dortů
 
zednické práce-obklady,dlažby,zamkové dlažby,fasády atd <.>
tvorba webových stránek
WiFi připojení v obcích XXXXX XXXXXXXX a XXXXX XXXXXXX
Obec XXXXX XXXXXXX
Obec Svatý Mikuláš se nachází zhruba X km severovýchodně od Kutné Hory.První písemná zmínka o obci pochází z roku 1307 <.>
Obecní úřad
Obec XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXX XX Kutná Hora X IČ: XXXXXXXX DIČ: CZXXXXXXXX
Odběr aktualit
Nechte toto pole prázdné prosímVaše jméno Email * 1.Zadejte váš email.2.Vyčkejte na ověřovací zprávu,která dorazí do vaší pošty.3.Potvrďte registraci kliknutím na odkaz ve zprávě <.>
Zkontrolujte svoji doručenou poštu nebo spam koš,abyste mohli svůj odběr potrvrdit <.>
Klubovna ve Svaté Kateřině
Klubovna ve Svaté Kateřině | XXXXX XXXXXXX - Obecní úřadObec XXXXX XXXXXXX
Obec Svatý Mikuláš se nachází zhruba X km severovýchodně od Kutné Hory.První písemná zmínka o obci pochází z roku 1307 <.>
Obecní úřad
Obec XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXX XX Kutná Hora X IČ: XXXXXXXX DIČ: CZXXXXXXXX
Odběr aktualit
Nechte toto pole prázdné prosímVaše jméno Email * 1.Zadejte váš email.2.Vyčkejte na ověřovací zprávu,která dorazí do vaší pošty.3.Potvrďte registraci kliknutím na odkaz ve zprávě <.>
Zkontrolujte svoji doručenou poštu nebo spam koš,abyste mohli svůj odběr potrvrdit <.>

Načteno

edesky.cz/d/7945694

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Prodej   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Zákon 106/1999   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svatý Mikuláš      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz