« Najít podobné dokumenty

Obec Řícmanice - Oznámení o konání 9. veřejného zasedání zastupitelstva konané dne 27.11.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řícmanice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - ObecInformace o správci
Řícmanice,Komenského 68,664 01 Řícmanice,IČO 00374903
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: ou_ricmanice@volny.cz
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na ú...
RSS
Úřední deska – Řícmanice
Úřední deska – Obec
Oznámení o konání 9.veřejného zasedání zastupitelstva konané dne 27.11.2023
DSO Šlapanicko - Návrh rozpočtu 2024
DSO Šlapanicko - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2027
Pozvánka VH č.24 - DSO Šlapanicko
DSO KTS EKOLOGIE - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2025-2026
DSO KTS EKOLOGIE - Návrh rozpočtu pro rok 2024
DSO KTS EKOLOGIE - Pozvánka na členskou schůzi
Návrh opatření obecné povahy
Veřejnoprávní smlouva
Střednědobého výhledu rozpočtu na r.2024-2025
Rozpočtové opatření č.9/2023
Rozpočtové opatření č.8/2023
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Rozpočtové opatření č.7/2023
Rozpočtové opatření č.6/2023
Závěrečný účet obce Řícmanice za rok 2022
Rozpočtové opatření č.5/2023
Rozpočtové opatření č.4/2023
Rozpočtové opatření č.3/2023
Veřejnoprávní smlouva
Rozpočet příspěvkové organizace MŠ Řícmanice zřízené obcí Řícmanice
Rozpočtové opatření č.2/2023
Rozpočtové opatření č.1/2023
Rozpočtové opatření č.17/2022
Veřejnoprávní smlouva
Rozpočet příspěvkové organizace MŠ Řícmanice na rok 2023
Rozpočet obce Řícmanice na rok 2023
Rozpočtové opatření č.16/2022
Rozpočtové opatření č.15/2022
Cena vodného a stočného pro rok 2023
Rozpočtové opatření č.14/2022
Rozpočtové opatření č.13/2022
Informace o počtu členů okrskové volební komise a o počtu a sídle volebního okrsku pro volbu prezidenta ČR
Rozpočtové opatření č.12/2022
Rozpočtové opatření č.11/2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Rozpočtové opatření č.10/2022
Rozpočtové opatření č.9/2022
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64-65 zákona č.256/2013 Sb <.>
Závěrečný účet obce Řícmanice za rok 2021
Rozpočtové opatření č.8/2022
Rozpočtové opatření č.7/2022
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu DSO Šlapanicko za rok 2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/ neinvestiční dotace z rozpočtu obce Řícmanice
Rozpočtové opatření č.6/2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/ neinvestiční do...
Domů
Obec ŘícmanicePRODEJ V OBCI
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
Pozvání do knihovny Řícmanice na Burzu knih a Výstavku Kniha jako uměkecké dílo.Kdy: 16.11.– 18.11./čt–so/ a 21.11./út/ vždy 14 – 17 hod. 
02.12.18:00 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ "VLAK" - hraje PRAŠKEBLE LANŠKROUN,SÁL RESTAURACE U LAJCMANŮ
03.12.17:00 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU,NÁVES
15.12.SETKÁNÍ SENIORŮ,RESTAURACE U LAJCMANŮ
16.12.15:00 VÁNOČNÍ PUNČ,GRUNT U KAPUSTŮ
 
Oddíl postranní lišty
Patička stránky
Přístupné stránky
Tel: 545 227 567 Mail: obec@ricmanice.cz
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - ObecVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy RMŠ Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Rozpočet dobrovolnéh Záverečný účet DSO Záměr obce pronajmou Záverečný účet obce Volby do EU parlamentu Volby do Parlamentu ČR volby do zastupitels Exekuční příkaz Volby do zastupitels Volba prezidenta ČR Letecký stavební úřad Výzvy k popání nabíd Nařízení mimo obec Ř Výzva neznámemý vlastník Výzvy k podání nabíd Veřejná vyhláška Roz Záměr obce prodat ob Veřejná vyhláška Opa ZPS Návrh rozpočtového o Záměr DSO "Časnýř" Záměr obce převedení Záměr obce převést s Návrh závěrečného úč Návrh rozpočtu Úprava rozpočtu Návrh opatření obecn Veřejná vyhláška Rozpočet příspěvkové zpráva auditora Zveřejnění záměru rozpočtové opatření usnesení návrh rozpočtu Pozvánka VH Návrh střednědobého Návrh úpravy č.1 rozp Rozpočtový výhled Rozpočet DSO Časnýř Rozpočet Rozhodnutí vlády o v Preventivní opatření Střednědobý výhled r Střednědobý výhled r Návrh rozpočtu DSO Š Návrh střednědobého Návrh rozpočtu MŠ Ří zákon č.250/2000 Sb.Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření Řád veřejného pohřeb Návrh rozpočtu DSO B Návrh úpravy rozpočt Návrh závěrečného úč Návrh rozpočtu DSO Č DSO Časnýř Návrh úpr Dodatek č.1 k Veřej Vodné a stočné VAS s Zpráva o výsledku př Rozpočet DSO Bílovic Závěrečný účet DSO Záměr prodeje bytový Výzva Pozvánka na členskou Návrh rozpočtu DSO Pozvánka na Valnou h Rozpočtový výhled MŠ Rozpočtový výhled Návrh Závěrečného úč DSO zpráva o přezkou Původce (bez omezení) Obec OÚ FÚ B-v DSO Časnýř KIS Jm kraje ...
Aktuální stav
Úřední deska - ObecNalezeno 85 záznamů.Poslední změna: 20. 11. 2023 19:26:48
Název
Značka
Typ
Původce
DSO Vodovody a kanal
Obec
30.03.2022
30.03.2025
30.03.2022
DSO Šlapanicko
RSS
Úřední deska – Řícmanice
Úřední deska – Obec
Oznámení o konání 9.veřejného zasedání zastupitelstva konané dne 27.11.2023
DSO Šlapanicko - Návrh rozpočtu 2024
DSO Šlapanicko - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2027
Pozvánka VH č.24 - DSO Šlapanicko
DSO KTS EKOLOGIE - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2025-2026
DSO KTS EKOLOGIE - Návrh rozpočtu pro rok 2024
DSO KTS EKOLOGIE - Pozvánka na členskou schůzi
Návrh opatření obecné povahy
Veřejnoprávní smlouva
Střednědobého výhledu rozpočtu na r.2024-2025
Rozpočtové opatření č.9/2023
Rozpočtové opatření č.8/2023
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Rozpočtové opatření č.7/2023
Rozpočtové opatření č.6/2023
Závěrečný účet obce Řícmanice za rok 2022
Rozpočtové opatření č.5/2023
Rozpočtové opatření č.4/2023
Rozpočtové opatření č.3/2023
Veřejnoprávní smlouva
Rozpočet příspěvkové organizace MŠ Řícmanice zřízené obcí Řícmanice
Rozpočtové opatření č.2/2023
Rozpočtové opatření č.1/2023
Rozpočtové opatření č.17/2022
Veřejnoprávní smlouva
Rozpočet příspěvkové organizace MŠ Řícmanice na rok 2023
Rozpočet obce Řícmanice na rok 2023
Rozpočtové opatření č.16/2022
Rozpočtové opatření č.15/2022
Cena vodného a stočného pro rok 2023
Rozpočtové opatření č.14/2022
Rozpočtové opatření č.13/2022
Informace o počtu členů okrskové volební komise a o počtu a sídle volebního okrsku pro volbu prezidenta ČR
Rozpočtové opatření č.12/2022
Rozpočtové opatření č.11/2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Rozpočtové opatření č.10/2022
Rozpočtové opatření č.9/2022
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64-65 zákona č.256/2013 Sb <.>
Závěrečný účet obce Řícmanice za rok 2021
Rozpočtové opatření č.8/2022
Rozpočtové opatření č.7/2022
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu DSO Šlapanicko za rok 2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/ neinvestiční dotace z rozpočtu obce Řícmanice
Rozpočtové opatření č.6/2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/ neinvestiční do...
Mapa stránek
Obec Řícmanice | Mapa stránekOddíl postranní lišty
Patička stránky
Přístupné stránky
Tel: 545 227 567 Mail: obec@ricmanice.cz
RSS - hlášení rozhlasu
Obec Řícmanice - hlášení rozhlasuOficiální webové stránky obce Řícmanice
RSS - nové články
Obec Řícmanice
Oficiální webové stránky obce Řícmanice
Revize katastru nemovitostí 21.11.2023
Oznamujeme občanům,že v úterý 21.11.2023 probíhá další revize katastru nemovitostí.Pracovníci se pohybují po obecních pozemcích <.>
XXXXX XXXXXX,pá XX.XX <.>,Babice nad Svitavou
Obec Babice nad Svitavou vás zve na koncert Jožky Šmukaře a jeho cimbálové muziky.Koná se v pátek 17.listopadu 2023 od 19:00 hodin na sále Obecní hospody v Babicích nad Svitavou.Plakát najdete v příloze <.>
Omezení provozu na ulici Havlíčkova 21.-24.11.2023
omezení provozu
Revize katastru nemovitostí 15.11.2023
revize katastru
Uzavírka komunikace Havlíčkova směr ekodvůr 20.-21.11.2023
Havlíčkova
Pozvání do knihovny - Bazar knih a výstava Kniha jako umělecké dílo
knihovna
Přerušení dodávky vody: úterý 21.11.2023
přerušení dodávky vody
Omezení provozu na ulici Havlíčkova 14.-17.11.2023
Omezení provozu
Uzavírka komunikace Havlíčkova směr ekodvůr 13.-15.11.2023
<br> Prodej dřeva
dřevo
BOHOSLUŽBA,so 4.11.v 16:00 hodin na místním hřbitově
Vážení občané,v sobotu 4.11.2023 se v na našem hřbitově koná BOHOSLUŽBA.Začátek: 16:00 hodin
Uzavření komunikace Na Skále
Z důvodu opravy bude uzavřena komunikace v lokalitě Na Skále.Termín uzavření: 7.- 12.11.2023
Uzavřený úsek najdete na mapce vyznačený mezi body 1 a 2.<.> Děkujeme za pochopení <.>
Zelenina Juvita,pá 3.11.v 10:10 hodin
Zelenina Juvita Uherský Brod bude v pátek 3.11.od 10:10 do 10:20 hodin prodávat brambory na uskladnění z Vysočiny,jablka na uskladnění,cibuli,česnek,rajčata,okurky,papriku a další ovoce a zeleninu.Dále nabízí žampiony,hlívu ústřičnou,maďarskou čalamádu,olejové svíčky a med <.>
FARMÁŘSKÉ TRHY,čt 9.11 od 14:00 hodin v Bílovicích nad Svitavou
Ve čtvrtek 9.11.2023 se konají v Bílovicích nad Svitavou od 14:00 - 18:00 hodin FARMÁŘSKÉ TRHY <.>
Prodej chlazeného masa,pá 3.11.v 8:00 hodin
V pátek 3.11.2023 od 8:00 – 8:10 hodin bude prodávat pojízdná prodejna z Velkých Pavlovic chlazená kuřecí,krůtí a vepřová masa z českých chovů <.>
Vinařství ...
Textová verze
Obec ŘícmanicePRODEJ V OBCI
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
Pozvání do knihovny Řícmanice na Burzu knih a Výstavku Kniha jako uměkecké dílo.Kdy: 16.11.– 18.11./čt–so/ a 21.11./út/ vždy 14 – 17 hod. 
02.12.18:00 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ "VLAK" - hraje PRAŠKEBLE LANŠKROUN,SÁL RESTAURACE U LAJCMANŮ
03.12.17:00 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU,NÁVES
15.12.SETKÁNÍ SENIORŮ,RESTAURACE U LAJCMANŮ
16.12.15:00 VÁNOČNÍ PUNČ,GRUNT U KAPUSTŮ
 
Oddíl postranní lišty
Patička stránky
Přístupné stránky
Tel: 545 227 567 Mail: obec@ricmanice.cz
Prohlášení o přístupnosti
Obec Řícmanice | Prohlášení o přístupnostiProhlášení o přístupnosti
Obec Řícmanice se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č.99/2019 Sb <.>,o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č.365/2000 Sb <.>,o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů,který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26.října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.Výjimku mohou tvořit některé dokumenty a popisy obrázků,u kterých nelze vyloučit,že některé z nich nesplňují podmínky pro strojové čtení <.>
Prohlášení přístupnosti se vztahuje na internetové stránky ricmanice.cz
Informace prezentované v jiných formátech
Některé informace na těchto stránkách mohou být zveřejněny v podobě externích dokumentů ve formátu.doc,<.> docx,<.> xls,<.> xlsx a.pdf,a to především z důvodu snadné stažitelnosti a možnosti lepšího formátování těchto dokumentů <.>
Prohlášení provozovatele internetových stránek
Správcem veškerého obsahu je Obec Řícmanice.V případě nalezení problematického obsahu,prosíme kontaktujte správce webu podatelna@ricmanice.cz
Obsah postranní lišty
Oddíl postranní lišty
Oddíl postranní lišty
Patička stránky
Přístupné stránky
Tel: 545 227 567 Mail: obec@ricmanice.cz
Kontakty
Obec Řícmanice | Kontakty 
 
V hotovosti na pokladně obecního úřadu v pokladních hodinách,popř.složenkou na adresu obecního úřadu <.>
Obsah postranní lišty
Oddíl postranní lišty
Oddíl postranní lišty
Patička stránky
Přístupné stránky
Tel: 545 227 567 Mail: obec@ricmanice.cz
Podatelna
Obec Řícmanice | PodatelnaObsah stránky
Elektronická podatelna
Zde můžete podat žádost na obecní úřad.K žádosti je možné připojit dokument v jednom z následujících formátů:
formát *.doc a *.docx (soubory softwarového produktu Microsoft Word) 
formát *.xls a *.xlsx (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
formát *.pdf (nezávislý formát Adobe)
formát *.txt (prostý text)
formát *.rtf (rich text format - dokument Open office)
formát *.jpg,*.gif *.png (grafický formát)
formát *.zip (komprimovaný archiv)
Žádost zašlete na e-mail podatelna@ricmanice.cz  nebo klikněte na níže uvedený obrázek <.>
Obecní úřad Řícmanice si vyhrazuje právo nepřijímat elektronická podání na jakýchkoliv elektronických nosičích dat (CD,DVD,USB flash disk) <.>
Obsah postranní lišty
Oddíl postranní lišty
Oddíl postranní lišty
Patička stránky
Přístupné stránky
Tel: 545 227 567 Mail: obec@ricmanice.cz
Úřední deska
Úřední deska - ObecNalezeno 85 záznamů.Poslední změna: 20. 11. 2023 19:26:48
Název
Značka
Typ
Původce
DSO Vodovody a kanal
Obec
30.03.2022
30.03.2025
30.03.2022
DSO Šlapanicko
UKRAJINA
Obec Řícmanice | UKRAJINAOddíl postranní lišty
Patička stránky
Přístupné stránky
Tel: 545 227 567 Mail: obec@ricmanice.cz
ODPADY
Obec Řícmanice | ODPADYObsah stránky
Od 1.4.2022 je platná nová Obecně závazná vyhláška obce Řícmanice o stanovení obecního systému odpadového hospodářství <.>
Odpady
Název
Typ
Oddíl postranní lišty
Patička stránky
Přístupné stránky
Tel: 545 227 567 Mail: obec@ricmanice.cz
Odkazy
Obec Řícmanice | Odkazy 
 
 
 
 
Portál Vláda.cz Pokud vás zajímá,co "nového" pro nás vláda připravila nebo připravuje máte možnost nahlédnout přímo do zákulisí dění.Na serveru vlády ČR naleznete např.seznam členů vlády,programové prohlášení atd <.>
Obsah postranní lišty
Oddíl postranní lišty
Oddíl postranní lišty
Patička stránky
Přístupné stránky
Tel: 545 227 567 Mail: obec@ricmanice.cz
Ke stažení
Obec Řícmanice | Ke staženíOddíl postranní lišty
Patička stránky
Přístupné stránky
Tel: 545 227 567 Mail: obec@ricmanice.cz
Formuláře
Obec Řícmanice | FormulářeOddíl postranní lišty
Patička stránky
Přístupné stránky
Tel: 545 227 567 Mail: obec@ricmanice.cz
Fotoalba
Obec Řícmanice | FotoalbaOddíl postranní lišty
Patička stránky
Přístupné stránky
Tel: 545 227 567 Mail: obec@ricmanice.cz

Načteno

edesky.cz/d/7945687

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Výpadek elektřiny   Volby   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řícmanice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz