« Najít podobné dokumenty

Obec Janov - Oznámení o konání zastupitelstva obce 27.11.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Janov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Obecní úřad JanovInformace o správci
Janov,IČO 00276731
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: obec@janov-sy.cz
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje osob navš...
RSS
Úřední deska – Janov
Úřední deska – Obecní úřad Janov
Oznámení o konání zastupitelstva obce 27.11.2023
Veřejná vyhláška - výzva
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Janov 1.11.2023
Záměr kraje - Bezúplatný převod pozemků
UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Závěrečný účet Svazku majitelů skupinového vodovodu za rok 2022
Rozpočtové opatření č.1/2023
Závěrečný účet obce Janov za rok 2022
Darovací o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Janov na rok 2023
Rozpočet obce Janov na rok 2023
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Výroční zpráva r.2022 o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>
Porovnání cen vodného a stočného
Rozpočet Svazkz maj.skup.vodovodu na rok 2023
Rozpočet Základní školy Janov na rok 2023
Rozpočet Mateřské školy Janov na rok 2023
Střednědobý výhled obce Janov na období 2023 - 2025
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Janov na rok 2022
Střednědobý výhled SMSV na období 2022 - 2025
Střednědobý výhled Základní školy Janov 2022 - 2025
Střednědobý výhled Mateřské školy Janov 2022 - 2025
Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Janov na rok 2021 - TJ XXXXX XXXXX
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2021 - TJ XXXXX XXXXX
Střednědobý výhled Svazku majitelů skup.vodovodu XXXX - 2023
Střednědobý výhled Základní školy Janov na období 2020 - 2023
Střednědobý výhled Mateřské školy Janov na období 2020 - 2023
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Dobrovolné svazky obcí a měst-povinně zveřejňované údaje
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v KN dostatečně určitě
Domů
Janov u Litomyšle,oficiální stránka obce
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Obecní úřad JanovVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Závěrečný účet VV OOP Veřejná nabídka Rozpočet SMSV Oznámení o návrhu ve Výroční zprávy Oznámení obce Janov rozpočet volby D 35 KHS PA Nařízení Konkurs Územní plán Nabídka pozemků k pr Smlouva TJ Porovnání cen VAK Původce (bez omezení) OÚ PF ČR Krajský úřad Pa kraj Krajský úřad Pa kraj Krajská veterinární správ FÚ Svitavy OÚ Čistá UZSVM FÚ Litomyšl Krajský úřad - ŽP - MÚ - odb.VÚP Celní úřad Svitavy Agentura ochrany pří Úřad práce Mikroregion Litomyšl Okresní soud ve Svit mzčr-PÚ Sy XXXXXXX veterinární správ Město Litomyšl Krajský úřad Pa kraj MŽP Exekutorský úřad ČEZ Distribuce,a.s.MÚ Svitavy Exekutorský úřad Městský úřad Litomyš MAS Litomyšlsko Krajský úřad Pa kraje MÚ Česká Třebová FÚ Praha 5 CÚ Čes.Budějovice Městský úřad Trutnov Exekutorský úřad Táb Exekutorský úřad Hod Exekutorský úřad Zlí VZP Městský úřad Litomyš Exekutorský úřad Par Exekutorský úřad Přerov Státní pozemkový úřa Ministerstvo zeměděl Finanční úřad pro Pa Honební společenstvo Katastr nemovitostí VHOS a.s.Moravská T Exekutorský úřad Brno Katastrální úřad Pa Úřad pro zastupování Městský úřad Svitavy Městský úřad Litomyš SMSV Obec Makov Ředitelství silnic a OÚ Janov Finanční úřad Litomy Ministerstvo obrany Krajský soud v Ostra Exekuční úřad Okresní soud Obec Ministerstvo Hygienická stanice Krajský úřad Pardubi Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového...
Aktuální stav
Úřední deska - Obecní úřad JanovNalezeno 32 záznamů.Poslední změna: 20. 11. 2023 15:42:58
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – Janov
Úřední deska – Obecní úřad Janov
Oznámení o konání zastupitelstva obce 27.11.2023
Veřejná vyhláška - výzva
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Janov 1.11.2023
Záměr kraje - Bezúplatný převod pozemků
UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Závěrečný účet Svazku majitelů skupinového vodovodu za rok 2022
Rozpočtové opatření č.1/2023
Závěrečný účet obce Janov za rok 2022
Darovací o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Janov na rok 2023
Rozpočet obce Janov na rok 2023
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Výroční zpráva r.2022 o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>
Porovnání cen vodného a stočného
Rozpočet Svazkz maj.skup.vodovodu na rok 2023
Rozpočet Základní školy Janov na rok 2023
Rozpočet Mateřské školy Janov na rok 2023
Střednědobý výhled obce Janov na období 2023 - 2025
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Janov na rok 2022
Střednědobý výhled SMSV na období 2022 - 2025
Střednědobý výhled Základní školy Janov 2022 - 2025
Střednědobý výhled Mateřské školy Janov 2022 - 2025
Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Janov na rok 2021 - TJ XXXXX XXXXX
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2021 - TJ XXXXX XXXXX
Střednědobý výhled Svazku majitelů skup.vodovodu XXXX - 2023
Střednědobý výhled Základní školy Janov na období 2020 - 2023
Střednědobý výhled Mateřské školy Janov na období 2020 - 2023
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Dobrovolné svazky obcí a měst-povinně zveřejňované údaje
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v KN dostatečně určitě
Domů
Janov u Litomyšle,oficiální stránka obce
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Obecní úřad JanovInformace o správci
Janov,IČO 00276731
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: obec@janov-sy.cz
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje osob navš...
RSS
Úřední deska – Janov
Úřední deska – Obecní úřad Janov
Oznámení o konání zastupitelstva obce 27.11.2023
Veřejná vyhláška - výzva
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Janov 1.11.2023
Záměr kraje - Bezúplatný převod pozemků
UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Závěrečný účet Svazku majitelů skupinového vodovodu za rok 2022
Rozpočtové opatření č.1/2023
Závěrečný účet obce Janov za rok 2022
Darovací o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Janov na rok 2023
Rozpočet obce Janov na rok 2023
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Výroční zpráva r.2022 o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>
Porovnání cen vodného a stočného
Rozpočet Svazkz maj.skup.vodovodu na rok 2023
Rozpočet Základní školy Janov na rok 2023
Rozpočet Mateřské školy Janov na rok 2023
Střednědobý výhled obce Janov na období 2023 - 2025
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Janov na rok 2022
Střednědobý výhled SMSV na období 2022 - 2025
Střednědobý výhled Základní školy Janov 2022 - 2025
Střednědobý výhled Mateřské školy Janov 2022 - 2025
Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Janov na rok 2021 - TJ XXXXX XXXXX
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2021 - TJ XXXXX XXXXX
Střednědobý výhled Svazku majitelů skup.vodovodu XXXX - 2023
Střednědobý výhled Základní školy Janov na období 2020 - 2023
Střednědobý výhled Mateřské školy Janov na období 2020 - 2023
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Dobrovolné svazky obcí a měst-povinně zveřejňované údaje
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v KN dostatečně určitě
Domů
Janov u Litomyšle,oficiální stránka obce
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Obecní úřad JanovVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Závěrečný účet VV OOP Veřejná nabídka Rozpočet SMSV Oznámení o návrhu ve Výroční zprávy Oznámení obce Janov rozpočet volby D 35 KHS PA Nařízení Konkurs Územní plán Nabídka pozemků k pr Smlouva TJ Porovnání cen VAK Původce (bez omezení) OÚ PF ČR Krajský úřad Pa kraj Krajský úřad Pa kraj Krajská veterinární správ FÚ Svitavy OÚ Čistá UZSVM FÚ Litomyšl Krajský úřad - ŽP - MÚ - odb.VÚP Celní úřad Svitavy Agentura ochrany pří Úřad práce Mikroregion Litomyšl Okresní soud ve Svit mzčr-PÚ Sy XXXXXXX veterinární správ Město Litomyšl Krajský úřad Pa kraj MŽP Exekutorský úřad ČEZ Distribuce,a.s.MÚ Svitavy Exekutorský úřad Městský úřad Litomyš MAS Litomyšlsko Krajský úřad Pa kraje MÚ Česká Třebová FÚ Praha 5 CÚ Čes.Budějovice Městský úřad Trutnov Exekutorský úřad Táb Exekutorský úřad Hod Exekutorský úřad Zlí VZP Městský úřad Litomyš Exekutorský úřad Par Exekutorský úřad Přerov Státní pozemkový úřa Ministerstvo zeměděl Finanční úřad pro Pa Honební společenstvo Katastr nemovitostí VHOS a.s.Moravská T Exekutorský úřad Brno Katastrální úřad Pa Úřad pro zastupování Městský úřad Svitavy Městský úřad Litomyš SMSV Obec Makov Ředitelství silnic a OÚ Janov Finanční úřad Litomy Ministerstvo obrany Krajský soud v Ostra Exekuční úřad Okresní soud Obec Ministerstvo Hygienická stanice Krajský úřad Pardubi Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového...
Aktuální stav
Úřední deska - Obecní úřad JanovNalezeno 32 záznamů.Poslední změna: 20. 11. 2023 15:42:58
Název
Značka
Typ
Původce
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Obecní úřad JanovInformace o správci
Janov,IČO 00276731
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: obec@janov-sy.cz
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje osob navš...
RSS
Úřední deska – Janov
Úřední deska – Obecní úřad Janov
Oznámení o konání zastupitelstva obce 27.11.2023
Veřejná vyhláška - výzva
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Janov 1.11.2023
Záměr kraje - Bezúplatný převod pozemků
UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Závěrečný účet Svazku majitelů skupinového vodovodu za rok 2022
Rozpočtové opatření č.1/2023
Závěrečný účet obce Janov za rok 2022
Darovací o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Janov na rok 2023
Rozpočet obce Janov na rok 2023
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Výroční zpráva r.2022 o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>
Porovnání cen vodného a stočného
Rozpočet Svazkz maj.skup.vodovodu na rok 2023
Rozpočet Základní školy Janov na rok 2023
Rozpočet Mateřské školy Janov na rok 2023
Střednědobý výhled obce Janov na období 2023 - 2025
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Janov na rok 2022
Střednědobý výhled SMSV na období 2022 - 2025
Střednědobý výhled Základní školy Janov 2022 - 2025
Střednědobý výhled Mateřské školy Janov 2022 - 2025
Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Janov na rok 2021 - TJ XXXXX XXXXX
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2021 - TJ XXXXX XXXXX
Střednědobý výhled Svazku majitelů skup.vodovodu XXXX - 2023
Střednědobý výhled Základní školy Janov na období 2020 - 2023
Střednědobý výhled Mateřské školy Janov na období 2020 - 2023
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Dobrovolné svazky obcí a měst-povinně zveřejňované údaje
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v KN dostatečně určitě
Domů
Janov u Litomyšle,oficiální stránka obce
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Obecní úřad JanovVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Závěrečný účet VV OOP Veřejná nabídka Rozpočet SMSV Oznámení o návrhu ve Výroční zprávy Oznámení obce Janov rozpočet volby D 35 KHS PA Nařízení Konkurs Územní plán Nabídka pozemků k pr Smlouva TJ Porovnání cen VAK Původce (bez omezení) OÚ PF ČR Krajský úřad Pa kraj Krajský úřad Pa kraj Krajská veterinární správ FÚ Svitavy OÚ Čistá UZSVM FÚ Litomyšl Krajský úřad - ŽP - MÚ - odb.VÚP Celní úřad Svitavy Agentura ochrany pří Úřad práce Mikroregion Litomyšl Okresní soud ve Svit mzčr-PÚ Sy XXXXXXX veterinární správ Město Litomyšl Krajský úřad Pa kraj MŽP Exekutorský úřad ČEZ Distribuce,a.s.MÚ Svitavy Exekutorský úřad Městský úřad Litomyš MAS Litomyšlsko Krajský úřad Pa kraje MÚ Česká Třebová FÚ Praha 5 CÚ Čes.Budějovice Městský úřad Trutnov Exekutorský úřad Táb Exekutorský úřad Hod Exekutorský úřad Zlí VZP Městský úřad Litomyš Exekutorský úřad Par Exekutorský úřad Přerov Státní pozemkový úřa Ministerstvo zeměděl Finanční úřad pro Pa Honební společenstvo Katastr nemovitostí VHOS a.s.Moravská T Exekutorský úřad Brno Katastrální úřad Pa Úřad pro zastupování Městský úřad Svitavy Městský úřad Litomyš SMSV Obec Makov Ředitelství silnic a OÚ Janov Finanční úřad Litomy Ministerstvo obrany Krajský soud v Ostra Exekuční úřad Okresní soud Obec Ministerstvo Hygienická stanice Krajský úřad Pardubi Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového...
Aktuální stav
Úřední deska - Obecní úřad JanovNalezeno 32 záznamů.Poslední změna: 20. 11. 2023 15:42:58
Název
Značka
Typ
Původce

Načteno

edesky.cz/d/7945654

Meta

Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Zákon 106/1999   Dražební vyhláška   Územní plánování   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Zákon 106/1999   Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Zákon 106/1999   Dražební vyhláška   Územní plánování   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Zákon 106/1999   Dražební vyhláška   Územní plánování   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Janov
28. 11. 2023
28. 11. 2023
28. 11. 2023
28. 11. 2023
28. 11. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Janov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz