« Najít podobné dokumenty

Obec Nová Ves - Záměr vypůjčit nebytové prostory - provozna pohostinství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nová Ves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Nová VesInformace o správci
Nová Ves
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje osob nav...
RSS
Úřední deska – Nová Ves
Úřední deska – Nová Ves
Záměr vypůjčit nebytové prostory - provozna pohostinství
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Nová Ves 2025-2026_NÁVRH
Rozpočet MŠ Nová Ves 2024_NÁVRH
Rozpočet Obce Nová Ves NÁVRH 2024
Záměr vypůjčit nebytové prostory - provozna pohostinství
Rozpočtové opatření č.4 SCHVÁLENÉ
Veřejná vyhláška OOP - stanovení přechodné úpravy provozu II/608
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti
Rozpočtové opatření č.5 SCHVÁLENÉ
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Rozpočtové opatření č.3 SCHVÁLENÉ
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace_ Římskokatolická farnost Kralupy nad Vlt <.>
Porovnání za rok 2022 kalkulace stočné
Rozpočtové opatření č.2 SCHVÁLENÉ
Závěrečný účet Obce Nová Ves 2022_SCHVÁLENÝ
Rozpočtové opatření č.1-2023 SCHVÁLENÉ
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol
Zveřejnění seznamu neodstatečně identifikovaných vlastníků
RO 1_Střednědobý výhled rozpočtu Obce Nová Ves 2022-2026_SCHVÁLENÝ
Rozpočet Obce Nová Ves SCHVÁLENÝ 2023
Střednědobý výhled rozpočtu Mš v Nové Vsi 2024,2025 SCHVÁLENÝ
Mateřská škola Nová Ves SCHVÁLENÝ Rozpočet na rok 2023
Veřejná vyhláška - ministerstvo zemědělství
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Nová Ves 2023-2024_SCHVÁLENÝ
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ XXXXX XXXX Ves
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Nová Ves XXXX-XXXX_SCHVÁLENÝ
Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2026_SCHVÁLENÝ
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Nová VesVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Závěrečný účet Volby Rozpočet Veřejná vyhláška Rozhodnutí Stavební Obecně závazná vyhlá Účetní závěrka Výzva Rozhodnutí Pronájem nebytových Veřejnoprávní smlouv záměr obce o nájmu b Návrh Rozpočtu výroční zpráva - pos zadávací dokumentace Záměr propachtovat p Záměr prodeje Informace o celkovém Záměr pronájmu Závazné stanovisko Záměr výpůjčky pozem Záměr zápůjčky pozem Nařízení Středočeské Střednědobý výhled r Oznámení zahájení úz Opatření obecné pova Záměr pronájmu Řád veřejného pohřeb Rozpočet Mareřská šk Návrh pro veřejné pr Veřejná vyhláška - O Záměr směnit Svolání prvního zase Vyrozumění členů OVK Oznámení o době a mí Nařízení Krajské hyg Nařízení Vyrozumění,výzva Usnesení Pozvánka Informace Záměr vypůjčit Původce (bez omezení) Obecní úřad Finanční úřad Krajský úřad Středoč Pozemkový úřad Mělní Pozemkový fond ČR Celní úřad Městský úřad Kralupy Exekutor Ministerstvo životní Obec Nová Ves Policie ČR Stavební úřad Český báňský úřad v Úřad pro civilní let Katastrální úřad Měl Okresní soud v Mělní Městský úřad odbor d Rozpočet Veltrusdomi Exekutor XXXX XXXXXX odbor životní prostř odbor stavební,živo Krajská veterinární Úřad pro zastupování Ministerstvo zeměděl Ministerstvo životní Policie ČR Úřad pro civilní let Veřejná vyhláška Město Mělník město Kladno Městský úřad Roudnic Mateřská škola Nová Městský úřad Slaný Státní pozemkový úřa ČEZ ČEPS a.s.Odbor životní prostř Mgr.XXXXXXXX XXXXXX Středočes...
Aktuální stav
Úřední deska - Nová VesNalezeno 27 záznamů.Poslední změna: 20. 11. 2023 17:12:07
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – Nová Ves
Úřední deska – Nová Ves
Záměr vypůjčit nebytové prostory - provozna pohostinství
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Nová Ves 2025-2026_NÁVRH
Rozpočet MŠ Nová Ves 2024_NÁVRH
Rozpočet Obce Nová Ves NÁVRH 2024
Záměr vypůjčit nebytové prostory - provozna pohostinství
Rozpočtové opatření č.4 SCHVÁLENÉ
Veřejná vyhláška OOP - stanovení přechodné úpravy provozu II/608
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti
Rozpočtové opatření č.5 SCHVÁLENÉ
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Rozpočtové opatření č.3 SCHVÁLENÉ
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace_ Římskokatolická farnost Kralupy nad Vlt <.>
Porovnání za rok 2022 kalkulace stočné
Rozpočtové opatření č.2 SCHVÁLENÉ
Závěrečný účet Obce Nová Ves 2022_SCHVÁLENÝ
Rozpočtové opatření č.1-2023 SCHVÁLENÉ
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol
Zveřejnění seznamu neodstatečně identifikovaných vlastníků
RO 1_Střednědobý výhled rozpočtu Obce Nová Ves 2022-2026_SCHVÁLENÝ
Rozpočet Obce Nová Ves SCHVÁLENÝ 2023
Střednědobý výhled rozpočtu Mš v Nové Vsi 2024,2025 SCHVÁLENÝ
Mateřská škola Nová Ves SCHVÁLENÝ Rozpočet na rok 2023
Veřejná vyhláška - ministerstvo zemědělství
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Nová Ves 2023-2024_SCHVÁLENÝ
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ XXXXX XXXX Ves
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Nová Ves XXXX-XXXX_SCHVÁLENÝ
Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2026_SCHVÁLENÝ
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Nová VesInformace o správci
Nová Ves
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje osob nav...
RSS
Úřední deska – Nová Ves
Úřední deska – Nová Ves
Záměr vypůjčit nebytové prostory - provozna pohostinství
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Nová Ves 2025-2026_NÁVRH
Rozpočet MŠ Nová Ves 2024_NÁVRH
Rozpočet Obce Nová Ves NÁVRH 2024
Záměr vypůjčit nebytové prostory - provozna pohostinství
Rozpočtové opatření č.4 SCHVÁLENÉ
Veřejná vyhláška OOP - stanovení přechodné úpravy provozu II/608
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti
Rozpočtové opatření č.5 SCHVÁLENÉ
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Rozpočtové opatření č.3 SCHVÁLENÉ
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace_ Římskokatolická farnost Kralupy nad Vlt <.>
Porovnání za rok 2022 kalkulace stočné
Rozpočtové opatření č.2 SCHVÁLENÉ
Závěrečný účet Obce Nová Ves 2022_SCHVÁLENÝ
Rozpočtové opatření č.1-2023 SCHVÁLENÉ
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol
Zveřejnění seznamu neodstatečně identifikovaných vlastníků
RO 1_Střednědobý výhled rozpočtu Obce Nová Ves 2022-2026_SCHVÁLENÝ
Rozpočet Obce Nová Ves SCHVÁLENÝ 2023
Střednědobý výhled rozpočtu Mš v Nové Vsi 2024,2025 SCHVÁLENÝ
Mateřská škola Nová Ves SCHVÁLENÝ Rozpočet na rok 2023
Veřejná vyhláška - ministerstvo zemědělství
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Nová Ves 2023-2024_SCHVÁLENÝ
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ XXXXX XXXX Ves
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Nová Ves XXXX-XXXX_SCHVÁLENÝ
Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2026_SCHVÁLENÝ
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Nová VesVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Závěrečný účet Volby Rozpočet Veřejná vyhláška Rozhodnutí Stavební Obecně závazná vyhlá Účetní závěrka Výzva Rozhodnutí Pronájem nebytových Veřejnoprávní smlouv záměr obce o nájmu b Návrh Rozpočtu výroční zpráva - pos zadávací dokumentace Záměr propachtovat p Záměr prodeje Informace o celkovém Záměr pronájmu Závazné stanovisko Záměr výpůjčky pozem Záměr zápůjčky pozem Nařízení Středočeské Střednědobý výhled r Oznámení zahájení úz Opatření obecné pova Záměr pronájmu Řád veřejného pohřeb Rozpočet Mareřská šk Návrh pro veřejné pr Veřejná vyhláška - O Záměr směnit Svolání prvního zase Vyrozumění členů OVK Oznámení o době a mí Nařízení Krajské hyg Nařízení Vyrozumění,výzva Usnesení Pozvánka Informace Záměr vypůjčit Původce (bez omezení) Obecní úřad Finanční úřad Krajský úřad Středoč Pozemkový úřad Mělní Pozemkový fond ČR Celní úřad Městský úřad Kralupy Exekutor Ministerstvo životní Obec Nová Ves Policie ČR Stavební úřad Český báňský úřad v Úřad pro civilní let Katastrální úřad Měl Okresní soud v Mělní Městský úřad odbor d Rozpočet Veltrusdomi Exekutor XXXX XXXXXX odbor životní prostř odbor stavební,živo Krajská veterinární Úřad pro zastupování Ministerstvo zeměděl Ministerstvo životní Policie ČR Úřad pro civilní let Veřejná vyhláška Město Mělník město Kladno Městský úřad Roudnic Mateřská škola Nová Městský úřad Slaný Státní pozemkový úřa ČEZ ČEPS a.s.Odbor životní prostř Mgr.XXXXXXXX XXXXXX Středočes...
Aktuální stav
Úřední deska - Nová VesNalezeno 27 záznamů.Poslední změna: 20. 11. 2023 17:12:07
Název
Značka
Typ
Původce
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Nová VesInformace o správci
Nová Ves
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje osob nav...
RSS
Úřední deska – Nová Ves
Úřední deska – Nová Ves
Záměr vypůjčit nebytové prostory - provozna pohostinství
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Nová Ves 2025-2026_NÁVRH
Rozpočet MŠ Nová Ves 2024_NÁVRH
Rozpočet Obce Nová Ves NÁVRH 2024
Záměr vypůjčit nebytové prostory - provozna pohostinství
Rozpočtové opatření č.4 SCHVÁLENÉ
Veřejná vyhláška OOP - stanovení přechodné úpravy provozu II/608
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti
Rozpočtové opatření č.5 SCHVÁLENÉ
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Rozpočtové opatření č.3 SCHVÁLENÉ
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace_ Římskokatolická farnost Kralupy nad Vlt <.>
Porovnání za rok 2022 kalkulace stočné
Rozpočtové opatření č.2 SCHVÁLENÉ
Závěrečný účet Obce Nová Ves 2022_SCHVÁLENÝ
Rozpočtové opatření č.1-2023 SCHVÁLENÉ
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol
Zveřejnění seznamu neodstatečně identifikovaných vlastníků
RO 1_Střednědobý výhled rozpočtu Obce Nová Ves 2022-2026_SCHVÁLENÝ
Rozpočet Obce Nová Ves SCHVÁLENÝ 2023
Střednědobý výhled rozpočtu Mš v Nové Vsi 2024,2025 SCHVÁLENÝ
Mateřská škola Nová Ves SCHVÁLENÝ Rozpočet na rok 2023
Veřejná vyhláška - ministerstvo zemědělství
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Nová Ves 2023-2024_SCHVÁLENÝ
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ XXXXX XXXX Ves
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Nová Ves XXXX-XXXX_SCHVÁLENÝ
Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2026_SCHVÁLENÝ
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Nová VesVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Závěrečný účet Volby Rozpočet Veřejná vyhláška Rozhodnutí Stavební Obecně závazná vyhlá Účetní závěrka Výzva Rozhodnutí Pronájem nebytových Veřejnoprávní smlouv záměr obce o nájmu b Návrh Rozpočtu výroční zpráva - pos zadávací dokumentace Záměr propachtovat p Záměr prodeje Informace o celkovém Záměr pronájmu Závazné stanovisko Záměr výpůjčky pozem Záměr zápůjčky pozem Nařízení Středočeské Střednědobý výhled r Oznámení zahájení úz Opatření obecné pova Záměr pronájmu Řád veřejného pohřeb Rozpočet Mareřská šk Návrh pro veřejné pr Veřejná vyhláška - O Záměr směnit Svolání prvního zase Vyrozumění členů OVK Oznámení o době a mí Nařízení Krajské hyg Nařízení Vyrozumění,výzva Usnesení Pozvánka Informace Záměr vypůjčit Původce (bez omezení) Obecní úřad Finanční úřad Krajský úřad Středoč Pozemkový úřad Mělní Pozemkový fond ČR Celní úřad Městský úřad Kralupy Exekutor Ministerstvo životní Obec Nová Ves Policie ČR Stavební úřad Český báňský úřad v Úřad pro civilní let Katastrální úřad Měl Okresní soud v Mělní Městský úřad odbor d Rozpočet Veltrusdomi Exekutor XXXX XXXXXX odbor životní prostř odbor stavební,živo Krajská veterinární Úřad pro zastupování Ministerstvo zeměděl Ministerstvo životní Policie ČR Úřad pro civilní let Veřejná vyhláška Město Mělník město Kladno Městský úřad Roudnic Mateřská škola Nová Městský úřad Slaný Státní pozemkový úřa ČEZ ČEPS a.s.Odbor životní prostř Mgr.XXXXXXXX XXXXXX Středočes...
Aktuální stav
Úřední deska - Nová VesNalezeno 27 záznamů.Poslední změna: 20. 11. 2023 17:12:07
Název
Značka
Typ
Původce

Načteno

edesky.cz/d/7945651

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Rozpočet   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nová Ves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz