« Najít podobné dokumenty

Obec Vlkoš - Pozvánka na valnou hromadu DSO Severovýchod dne 28.11.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vlkoš.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Vlkoš u KyjovaInformace o správci
Obecní úřad Vlkoš,95,696 41 Vlkoš u Kyjova
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje:
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>...
RSS
Úřední deska – Vlkoš u Kyjova
Úřední deska – Vlkoš u Kyjova
Pozvánka na valnou hromadu DSO Severovýchod dne 28.11.2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Severovýchod 2025-2027
Návrh rozpočtu DSO Severovýchod na rok 2024
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO Severovýchod
Seznam nedostatečně identifikovatelných vlastníků
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb na rok 2023
Návrh Závěrečného účtu obce Vlkoš za rok 2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkoš č.7/2023
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků + informační materiál
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkoš č.9/2022
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ministerstva zemedělství,kterým se od 1.1.2023 mění OOP ze dne 2.4.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkoš č.7/2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO Severovýchod
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb na rok 2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkoš
VPS o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb 2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření MiND
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů - SO Kelčany,Milotice,Skoronice,Vacenovice,Vlkoš
Oznámení o zveřejněni rozpočtových dokumentů SO Kelčany,Milotice,Skoronice,Vacenovice,Vlkoš
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí Kelčany,Milotice,Skoronice,Vacenovice,Vlkoš
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obce Kelčany,Milotice,Skoronice,Vacenovice,Vlkoš
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Mikroregionu Nový Dvůr
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Mikroregionu Nový Dvůr
Komentář k novým položkám rozpočtové skladby od 1.1.2017
Oznámení o zveřejnění rzpočtových dokumentů Svazku obcí Kelčany,Milotice,Skoronice,Vacenovice,Vlkoš
V...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Vlkoš u KyjovaFulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce pronajmou Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Volby Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení MND Svazek obcí ESOM Rozpočet DSO Závěrečný účet Společné jednání Závěr zjišť.řízení Nařízení Výzva Návrh opatření Nabídka pozemků veřejnoprávní smlouv vodné - stočné Návrh rozpočtu Opatření obecné pova Střednědobý výhled r Návrh střednědobého Celkové vyúčtování Veřejnoprávní sml.Oznámení o zveřejněn Návrh závěrečného úč Oznámení o zveřejnění rozhodnutí kraje Záměr - zřízení práva sta Aukční vyhláška Rozhodnutí hejtmana Původce (bez omezení) OÚ Vlkoš Obec Vlkoš Exekutorský úřad MND Finanční úřad Státní veterinární s Městský úřad Kyjov ESOM Zeměměřický úřad Pra KÚ JMK DSO Severovýchod Krajská veterinární Státní veterinární s Svazek obcí Městský úřad Uherské Městský úřad Vyškov Městský úřad Hodonín Celní úřad Pozemkový fond České Úřad práce Magistrát města Brna Správa nemovitostí R E.ON ČR,a.s.Krajská veterinární Úřad pro zastupování Magistrát České Budějovic Ministerstvo ŽP MěÚ Svitavy Okresní soud Hodonín ČSÚ Jihomoravský kraj Vak Hodonín a.s.MZ - PÚ Hodonín VSV Vracov Charita Kyjov Katastrální úřad Spolek pro venkov MZ,od.vodohospodářství Úřad pro civilní let Městský úřad Bruntál CETIN LD Osvětimany Státní poz.úřad Měú Vracov Ministerstvo zeměděl PROKONZULTA s.r.o.REXIM REALITY Zeměměřický úřad Pha Honební společenstvo Vlko Město Kyjov Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příkla...
Aktuální stav
Úřední deska - Vlkoš u KyjovaNalezeno 27 záznamů.Poslední změna: 20. 11. 2023 16:48:02
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – Vlkoš u Kyjova
Úřední deska – Vlkoš u Kyjova
Pozvánka na valnou hromadu DSO Severovýchod dne 28.11.2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Severovýchod 2025-2027
Návrh rozpočtu DSO Severovýchod na rok 2024
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO Severovýchod
Seznam nedostatečně identifikovatelných vlastníků
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb na rok 2023
Návrh Závěrečného účtu obce Vlkoš za rok 2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkoš č.7/2023
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků + informační materiál
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkoš č.9/2022
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ministerstva zemedělství,kterým se od 1.1.2023 mění OOP ze dne 2.4.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkoš č.7/2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO Severovýchod
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb na rok 2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkoš
VPS o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb 2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření MiND
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů - SO Kelčany,Milotice,Skoronice,Vacenovice,Vlkoš
Oznámení o zveřejněni rozpočtových dokumentů SO Kelčany,Milotice,Skoronice,Vacenovice,Vlkoš
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí Kelčany,Milotice,Skoronice,Vacenovice,Vlkoš
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obce Kelčany,Milotice,Skoronice,Vacenovice,Vlkoš
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Mikroregionu Nový Dvůr
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Mikroregionu Nový Dvůr
Komentář k novým položkám rozpočtové skladby od 1.1.2017
Oznámení o zveřejnění rzpočtových dokumentů Svazku obcí Kelčany,Milotice,Skoronice,Vacenovice,Vlkoš
V...
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Vlkoš u KyjovaInformace o správci
Obecní úřad Vlkoš,95,696 41 Vlkoš u Kyjova
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje:
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>...
RSS
Úřední deska – Vlkoš u Kyjova
Úřední deska – Vlkoš u Kyjova
Pozvánka na valnou hromadu DSO Severovýchod dne 28.11.2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Severovýchod 2025-2027
Návrh rozpočtu DSO Severovýchod na rok 2024
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO Severovýchod
Seznam nedostatečně identifikovatelných vlastníků
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb na rok 2023
Návrh Závěrečného účtu obce Vlkoš za rok 2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkoš č.7/2023
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků + informační materiál
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkoš č.9/2022
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ministerstva zemedělství,kterým se od 1.1.2023 mění OOP ze dne 2.4.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkoš č.7/2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO Severovýchod
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb na rok 2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkoš
VPS o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb 2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření MiND
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů - SO Kelčany,Milotice,Skoronice,Vacenovice,Vlkoš
Oznámení o zveřejněni rozpočtových dokumentů SO Kelčany,Milotice,Skoronice,Vacenovice,Vlkoš
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí Kelčany,Milotice,Skoronice,Vacenovice,Vlkoš
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obce Kelčany,Milotice,Skoronice,Vacenovice,Vlkoš
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Mikroregionu Nový Dvůr
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Mikroregionu Nový Dvůr
Komentář k novým položkám rozpočtové skladby od 1.1.2017
Oznámení o zveřejnění rzpočtových dokumentů Svazku obcí Kelčany,Milotice,Skoronice,Vacenovice,Vlkoš
V...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Vlkoš u KyjovaFulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce pronajmou Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Volby Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení MND Svazek obcí ESOM Rozpočet DSO Závěrečný účet Společné jednání Závěr zjišť.řízení Nařízení Výzva Návrh opatření Nabídka pozemků veřejnoprávní smlouv vodné - stočné Návrh rozpočtu Opatření obecné pova Střednědobý výhled r Návrh střednědobého Celkové vyúčtování Veřejnoprávní sml.Oznámení o zveřejněn Návrh závěrečného úč Oznámení o zveřejnění rozhodnutí kraje Záměr - zřízení práva sta Aukční vyhláška Rozhodnutí hejtmana Původce (bez omezení) OÚ Vlkoš Obec Vlkoš Exekutorský úřad MND Finanční úřad Státní veterinární s Městský úřad Kyjov ESOM Zeměměřický úřad Pra KÚ JMK DSO Severovýchod Krajská veterinární Státní veterinární s Svazek obcí Městský úřad Uherské Městský úřad Vyškov Městský úřad Hodonín Celní úřad Pozemkový fond České Úřad práce Magistrát města Brna Správa nemovitostí R E.ON ČR,a.s.Krajská veterinární Úřad pro zastupování Magistrát České Budějovic Ministerstvo ŽP MěÚ Svitavy Okresní soud Hodonín ČSÚ Jihomoravský kraj Vak Hodonín a.s.MZ - PÚ Hodonín VSV Vracov Charita Kyjov Katastrální úřad Spolek pro venkov MZ,od.vodohospodářství Úřad pro civilní let Městský úřad Bruntál CETIN LD Osvětimany Státní poz.úřad Měú Vracov Ministerstvo zeměděl PROKONZULTA s.r.o.REXIM REALITY Zeměměřický úřad Pha Honební společenstvo Vlko Město Kyjov Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příkla...
Aktuální stav
Úřední deska - Vlkoš u KyjovaNalezeno 27 záznamů.Poslední změna: 20. 11. 2023 16:48:02
Název
Značka
Typ
Původce
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Vlkoš u KyjovaInformace o správci
Obecní úřad Vlkoš,95,696 41 Vlkoš u Kyjova
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje:
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>...
RSS
Úřední deska – Vlkoš u Kyjova
Úřední deska – Vlkoš u Kyjova
Pozvánka na valnou hromadu DSO Severovýchod dne 28.11.2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Severovýchod 2025-2027
Návrh rozpočtu DSO Severovýchod na rok 2024
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO Severovýchod
Seznam nedostatečně identifikovatelných vlastníků
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb na rok 2023
Návrh Závěrečného účtu obce Vlkoš za rok 2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkoš č.7/2023
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků + informační materiál
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkoš č.9/2022
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ministerstva zemedělství,kterým se od 1.1.2023 mění OOP ze dne 2.4.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkoš č.7/2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO Severovýchod
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb na rok 2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkoš
VPS o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb 2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření MiND
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů - SO Kelčany,Milotice,Skoronice,Vacenovice,Vlkoš
Oznámení o zveřejněni rozpočtových dokumentů SO Kelčany,Milotice,Skoronice,Vacenovice,Vlkoš
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí Kelčany,Milotice,Skoronice,Vacenovice,Vlkoš
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obce Kelčany,Milotice,Skoronice,Vacenovice,Vlkoš
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Mikroregionu Nový Dvůr
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Mikroregionu Nový Dvůr
Komentář k novým položkám rozpočtové skladby od 1.1.2017
Oznámení o zveřejnění rzpočtových dokumentů Svazku obcí Kelčany,Milotice,Skoronice,Vacenovice,Vlkoš
V...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Vlkoš u KyjovaFulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce pronajmou Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Volby Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení MND Svazek obcí ESOM Rozpočet DSO Závěrečný účet Společné jednání Závěr zjišť.řízení Nařízení Výzva Návrh opatření Nabídka pozemků veřejnoprávní smlouv vodné - stočné Návrh rozpočtu Opatření obecné pova Střednědobý výhled r Návrh střednědobého Celkové vyúčtování Veřejnoprávní sml.Oznámení o zveřejněn Návrh závěrečného úč Oznámení o zveřejnění rozhodnutí kraje Záměr - zřízení práva sta Aukční vyhláška Rozhodnutí hejtmana Původce (bez omezení) OÚ Vlkoš Obec Vlkoš Exekutorský úřad MND Finanční úřad Státní veterinární s Městský úřad Kyjov ESOM Zeměměřický úřad Pra KÚ JMK DSO Severovýchod Krajská veterinární Státní veterinární s Svazek obcí Městský úřad Uherské Městský úřad Vyškov Městský úřad Hodonín Celní úřad Pozemkový fond České Úřad práce Magistrát města Brna Správa nemovitostí R E.ON ČR,a.s.Krajská veterinární Úřad pro zastupování Magistrát České Budějovic Ministerstvo ŽP MěÚ Svitavy Okresní soud Hodonín ČSÚ Jihomoravský kraj Vak Hodonín a.s.MZ - PÚ Hodonín VSV Vracov Charita Kyjov Katastrální úřad Spolek pro venkov MZ,od.vodohospodářství Úřad pro civilní let Městský úřad Bruntál CETIN LD Osvětimany Státní poz.úřad Měú Vracov Ministerstvo zeměděl PROKONZULTA s.r.o.REXIM REALITY Zeměměřický úřad Pha Honební společenstvo Vlko Město Kyjov Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příkla...
Aktuální stav
Úřední deska - Vlkoš u KyjovaNalezeno 27 záznamů.Poslední změna: 20. 11. 2023 16:48:02
Název
Značka
Typ
Původce

Načteno

edesky.cz/d/7945648

Meta

Veřejná vyhláška   Rozpočet   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Veřejná vyhláška   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Rozpočet   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Veřejná vyhláška   Rozpočet   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vlkoš      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz