« Najít podobné dokumenty

Město Sezemice - Veřejná vyhláška - výzva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Sezemice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - SezemiceInformace o správci
Sezemice
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje osob nav...
RSS
Úřední deska – Sezemice
Úřední deska – Sezemice
Veřejná vyhláška - výzva
Svazek obcí HRADUBICKÁ LABSKÁ - mimořádná valná hromada
Návrh rozpočtu města Sezemice na rok 2024
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města na rok 2025-2028
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Záměr města
Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Záměr města
Veřejná vyhláška,oznámení,zahájení stavebního řízení - I/36 Sezemice obchvat
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Pardubický kraj
Aukční vyhláška - Černá za Bory
ČEZ Distribuce,a.s.- upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Rozpočtové opatření dle závazných ukazatelů č.3_2023
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Závěrečný účet Svazku obcí Loučná za rok 2022 + zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2022
Veřejnoprávní smluvy na rok 2023
Závěrečný účet města Sezemice za rok 2022 + zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2022
Rozpočtové opatření dle závazných ukazatelů č.2_2023
Rozpočtové opatření č.1_2023 Svazku obcí Loučná
Požární ochrana města - požární řád,kontakty
Rozpočtové opatření dle závazných ukazatelů č.1/2023
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů svazku obcí Hradubická labská
Rozpočet města na rok 2023
Rozpočet Svazku obcí Loučná na rok 2023
Veřejná vyhláška: opatření obecné povahy
Infromace pro občany: výzva k nemovitostem s nejednoznačným vlastníkem
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 2022
Rozpočtový výhled Svazku obcí Loučná na roky 2023-2026
Informace pro veřejnost: katastr nemovitostí
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací
Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě na poskytnutí dotace TJ Spartak Sezemice
Rozpočtový výhled na roky 2021 - 2024
Povinně zveřejňované informace podle zákona č.106/1999 Sb <.>
Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovanými vlastníky
SEZ-5607/2019/KVÚ/Ju
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí d...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - SezemiceVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Vyhlášení období zvý Mimořádná veterinárn Rozhodnutí o registr Původce (bez omezení) MagPceOD KÚ PK,OŽPZ MmP,EO ČSÚ Pce Finanční úřad Město Sezemice MěÚ Sezemice,FO OŽPaZEM OSÚÚP PF ČR MmP OŽP MmP,SÚ IMPS Finanční úřad KrÚ Policie ČR,OO3 Ex.úřad HB MěÚ Chrudim FÚ Tachov Celní úřad Brno,Říp Finanční úřad pro Pr ZŠ Sezemice MěÚ Sezemic Okresní soud v Pardu Krajský úřad,odb.st Pardubický kraj,Mic Krajská veterinární Exekutorský úřad Pra Finanční úřad v Jabl Finanční úřad v Přel Exekuční úřad Pardub CLANROY SALES,a.s.Katastrální úřad pro Vodovody a kanalizac Finanční úřad Holice FÚ Děčín KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBI Exekutorský úřad Pře Exekutor.úřad Praha9 Finanční úřad v Hrad Okresní soud v Ústí MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČK FINANČNÍ ÚŘAD PRAHA Celní úřad Ždár n/S ČSÚ FÚ CHOMUTOV HZS PaK celní úřad MAGISTRÁT dětský domov Celní úřad Hradec Kr MěÚ Dobruška MěÚ Jirkov Firma Flor s.r.o.Úřad MO Pardubice ČEZ Celní úřad Ostrava Finannčí úřady Finanční úřady Exekutorský úřad Ministerstvo ŽP Ostatní žadatelé Mateřská škola ÚZSVM MZ ČR Pozemkový úřad Svazek Hradubická Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed...
Aktuální stav
Úřední deska - SezemiceNalezeno 49 záznamů.Poslední změna: 20. 11. 2023 14:30:28
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – Sezemice
Úřední deska – Sezemice
Veřejná vyhláška - výzva
Svazek obcí HRADUBICKÁ LABSKÁ - mimořádná valná hromada
Návrh rozpočtu města Sezemice na rok 2024
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města na rok 2025-2028
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Záměr města
Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Záměr města
Veřejná vyhláška,oznámení,zahájení stavebního řízení - I/36 Sezemice obchvat
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Pardubický kraj
Aukční vyhláška - Černá za Bory
ČEZ Distribuce,a.s.- upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Rozpočtové opatření dle závazných ukazatelů č.3_2023
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Závěrečný účet Svazku obcí Loučná za rok 2022 + zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2022
Veřejnoprávní smluvy na rok 2023
Závěrečný účet města Sezemice za rok 2022 + zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2022
Rozpočtové opatření dle závazných ukazatelů č.2_2023
Rozpočtové opatření č.1_2023 Svazku obcí Loučná
Požární ochrana města - požární řád,kontakty
Rozpočtové opatření dle závazných ukazatelů č.1/2023
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů svazku obcí Hradubická labská
Rozpočet města na rok 2023
Rozpočet Svazku obcí Loučná na rok 2023
Veřejná vyhláška: opatření obecné povahy
Infromace pro občany: výzva k nemovitostem s nejednoznačným vlastníkem
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 2022
Rozpočtový výhled Svazku obcí Loučná na roky 2023-2026
Informace pro veřejnost: katastr nemovitostí
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací
Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě na poskytnutí dotace TJ Spartak Sezemice
Rozpočtový výhled na roky 2021 - 2024
Povinně zveřejňované informace podle zákona č.106/1999 Sb <.>
Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovanými vlastníky
SEZ-5607/2019/KVÚ/Ju
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí d...
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - SezemiceInformace o správci
Sezemice
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje osob nav...
RSS
Úřední deska – Sezemice
Úřední deska – Sezemice
Veřejná vyhláška - výzva
Svazek obcí HRADUBICKÁ LABSKÁ - mimořádná valná hromada
Návrh rozpočtu města Sezemice na rok 2024
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města na rok 2025-2028
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Záměr města
Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Záměr města
Veřejná vyhláška,oznámení,zahájení stavebního řízení - I/36 Sezemice obchvat
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Pardubický kraj
Aukční vyhláška - Černá za Bory
ČEZ Distribuce,a.s.- upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Rozpočtové opatření dle závazných ukazatelů č.3_2023
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Závěrečný účet Svazku obcí Loučná za rok 2022 + zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2022
Veřejnoprávní smluvy na rok 2023
Závěrečný účet města Sezemice za rok 2022 + zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2022
Rozpočtové opatření dle závazných ukazatelů č.2_2023
Rozpočtové opatření č.1_2023 Svazku obcí Loučná
Požární ochrana města - požární řád,kontakty
Rozpočtové opatření dle závazných ukazatelů č.1/2023
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů svazku obcí Hradubická labská
Rozpočet města na rok 2023
Rozpočet Svazku obcí Loučná na rok 2023
Veřejná vyhláška: opatření obecné povahy
Infromace pro občany: výzva k nemovitostem s nejednoznačným vlastníkem
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 2022
Rozpočtový výhled Svazku obcí Loučná na roky 2023-2026
Informace pro veřejnost: katastr nemovitostí
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací
Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě na poskytnutí dotace TJ Spartak Sezemice
Rozpočtový výhled na roky 2021 - 2024
Povinně zveřejňované informace podle zákona č.106/1999 Sb <.>
Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovanými vlastníky
SEZ-5607/2019/KVÚ/Ju
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí d...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - SezemiceVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Vyhlášení období zvý Mimořádná veterinárn Rozhodnutí o registr Původce (bez omezení) MagPceOD KÚ PK,OŽPZ MmP,EO ČSÚ Pce Finanční úřad Město Sezemice MěÚ Sezemice,FO OŽPaZEM OSÚÚP PF ČR MmP OŽP MmP,SÚ IMPS Finanční úřad KrÚ Policie ČR,OO3 Ex.úřad HB MěÚ Chrudim FÚ Tachov Celní úřad Brno,Říp Finanční úřad pro Pr ZŠ Sezemice MěÚ Sezemic Okresní soud v Pardu Krajský úřad,odb.st Pardubický kraj,Mic Krajská veterinární Exekutorský úřad Pra Finanční úřad v Jabl Finanční úřad v Přel Exekuční úřad Pardub CLANROY SALES,a.s.Katastrální úřad pro Vodovody a kanalizac Finanční úřad Holice FÚ Děčín KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBI Exekutorský úřad Pře Exekutor.úřad Praha9 Finanční úřad v Hrad Okresní soud v Ústí MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČK FINANČNÍ ÚŘAD PRAHA Celní úřad Ždár n/S ČSÚ FÚ CHOMUTOV HZS PaK celní úřad MAGISTRÁT dětský domov Celní úřad Hradec Kr MěÚ Dobruška MěÚ Jirkov Firma Flor s.r.o.Úřad MO Pardubice ČEZ Celní úřad Ostrava Finannčí úřady Finanční úřady Exekutorský úřad Ministerstvo ŽP Ostatní žadatelé Mateřská škola ÚZSVM MZ ČR Pozemkový úřad Svazek Hradubická Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed...
Aktuální stav
Úřední deska - SezemiceNalezeno 49 záznamů.Poslední změna: 20. 11. 2023 14:30:28
Název
Značka
Typ
Původce
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - SezemiceInformace o správci
Sezemice
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje osob nav...
RSS
Úřední deska – Sezemice
Úřední deska – Sezemice
Veřejná vyhláška - výzva
Svazek obcí HRADUBICKÁ LABSKÁ - mimořádná valná hromada
Návrh rozpočtu města Sezemice na rok 2024
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města na rok 2025-2028
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Záměr města
Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Záměr města
Veřejná vyhláška,oznámení,zahájení stavebního řízení - I/36 Sezemice obchvat
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Pardubický kraj
Aukční vyhláška - Černá za Bory
ČEZ Distribuce,a.s.- upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Rozpočtové opatření dle závazných ukazatelů č.3_2023
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Závěrečný účet Svazku obcí Loučná za rok 2022 + zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2022
Veřejnoprávní smluvy na rok 2023
Závěrečný účet města Sezemice za rok 2022 + zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2022
Rozpočtové opatření dle závazných ukazatelů č.2_2023
Rozpočtové opatření č.1_2023 Svazku obcí Loučná
Požární ochrana města - požární řád,kontakty
Rozpočtové opatření dle závazných ukazatelů č.1/2023
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů svazku obcí Hradubická labská
Rozpočet města na rok 2023
Rozpočet Svazku obcí Loučná na rok 2023
Veřejná vyhláška: opatření obecné povahy
Infromace pro občany: výzva k nemovitostem s nejednoznačným vlastníkem
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 2022
Rozpočtový výhled Svazku obcí Loučná na roky 2023-2026
Informace pro veřejnost: katastr nemovitostí
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací
Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě na poskytnutí dotace TJ Spartak Sezemice
Rozpočtový výhled na roky 2021 - 2024
Povinně zveřejňované informace podle zákona č.106/1999 Sb <.>
Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovanými vlastníky
SEZ-5607/2019/KVÚ/Ju
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí d...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - SezemiceVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Vyhlášení období zvý Mimořádná veterinárn Rozhodnutí o registr Původce (bez omezení) MagPceOD KÚ PK,OŽPZ MmP,EO ČSÚ Pce Finanční úřad Město Sezemice MěÚ Sezemice,FO OŽPaZEM OSÚÚP PF ČR MmP OŽP MmP,SÚ IMPS Finanční úřad KrÚ Policie ČR,OO3 Ex.úřad HB MěÚ Chrudim FÚ Tachov Celní úřad Brno,Říp Finanční úřad pro Pr ZŠ Sezemice MěÚ Sezemic Okresní soud v Pardu Krajský úřad,odb.st Pardubický kraj,Mic Krajská veterinární Exekutorský úřad Pra Finanční úřad v Jabl Finanční úřad v Přel Exekuční úřad Pardub CLANROY SALES,a.s.Katastrální úřad pro Vodovody a kanalizac Finanční úřad Holice FÚ Děčín KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBI Exekutorský úřad Pře Exekutor.úřad Praha9 Finanční úřad v Hrad Okresní soud v Ústí MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČK FINANČNÍ ÚŘAD PRAHA Celní úřad Ždár n/S ČSÚ FÚ CHOMUTOV HZS PaK celní úřad MAGISTRÁT dětský domov Celní úřad Hradec Kr MěÚ Dobruška MěÚ Jirkov Firma Flor s.r.o.Úřad MO Pardubice ČEZ Celní úřad Ostrava Finannčí úřady Finanční úřady Exekutorský úřad Ministerstvo ŽP Ostatní žadatelé Mateřská škola ÚZSVM MZ ČR Pozemkový úřad Svazek Hradubická Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed...
Aktuální stav
Úřední deska - SezemiceNalezeno 49 záznamů.Poslední změna: 20. 11. 2023 14:30:28
Název
Značka
Typ
Původce

Načteno

edesky.cz/d/7945525

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Stavební informace   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Zákon 106/1999   Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Stavební informace   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Zákon 106/1999   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Stavební informace   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Zákon 106/1999   Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Veřejná vyhláška   Stavební informace   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Zákon 106/1999   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Sezemice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz