« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Závěr zjišťovacího řízení k záměru „Horní Planá, vrty u jezera HV3, HV4 a HV5“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěr zjišťovacího řízení k záměru „Horní Planá, vrty u jezera HV3, HV4 a HV5“
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
Oddělení IPPC a EIA
U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 České Budějovice
<br>
identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz www.kraj-jihocesky.cz DIČ: CZ70890650
<br>
Rozhodnutí
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví,U Zimního stadionu 1952/2 <,>
<br> 370 76 České Budějovice (dále jen „krajský úřad“),jako příslušný správní orgán podle § 67 odst.1 písm.g)
zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a podle ust.§ 22 písm.a)
<br> zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),na základě oznámení <,>
<br> které podalo Město Horní Planá,Náměstí 54,382 26 Horní Planá,IČO 002 45 895,zastoupené na základě plné
<br> moci společností ČEVAK a.s <.>,Severní 2264/8,370 10 České Budějovice - České Budějovice 3,IČO 608 49 657
vyjádření dotčených správních orgánů a kritérií pro zjišťovací řízení uvedených v příloze č.2 k zákonu <,>
<br>
<br> rozhodl
<br> podle ust.§ 7 odst.6 zákona,že záměr „Horní Planá,vrty u jezera HV3,HV4 a HV5“ nemůže mít
<br> významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona <.>
<br>
<br>
Identifikační údaje
<br>
1.Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 k zákonu:
<br> Horní Planá,vrty u jezera HV3,HV4 a HV5
<br>
Bod 14 „Hlubinné geotermální vrty a hloubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů s hloubkou od
<br> stanoveného limitu (200 m).“ kategorie II přílohy č.1 k zákonu,resp.podlimitní záměr podle § 4 odst.1 písm <.>
<br> e) zákona <.>
<br>
2.Kapacita (rozsah) záměru:
<br> Předmětem záměru je prohloubení jímacích vrtů
<br> HV3 - z původní hloubky 15,8 m na hloubku 76 m
HV4 - z původní hloubky 16,5 m na hloubku 80 m
<br> HV5 - z původn...

Načteno

edesky.cz/d/7944781

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Stavební informace   EIA   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz