« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Satalice - Záměr č. 24/2023 na pronájem bytu 2+1, 2NP, č.p. 90, ul. Pod Poštou, Praha-Satalice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Satalice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Městská část Praha-SataliceInformace o správci
Městská část Praha-Satalice
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední d...
RSS
Úřední deska – Městská část Praha-Satalice
Úřední deska – Městská část Praha-Satalice
Záměr č.24/2023 na pronájem bytu 2+1,2NP,č.p.90,ul.Pod Poštou,Praha-Satalice
Rozpočtové opatření č.4 rok 2023
Rozpočtové opatření č.6 rok 2023
Rozpočtové opatření č.7 rok 2023
Rozpočtové opatření č.8 rok 2023
Veřejná vyhláška
Informace o dokumentaci vlivů záměru "D0,stavba 520 Březiněves - Satalice" na životní prostředí
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Rozpočtové opatření č.5 rok 2023
Závěrečný účet za rok 2022
Rozpočtové opatření č.3 rok 2023
Rozpočtové opatření č.2 rok 2023
Rozpočtové opatření č.1 rok 2023
Schválený rozpočet hlavní činnosti na rok 2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha Satalice do roku 2028
Schválený rozpočet vedlejší hospodářské činnosti na rok 2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu základní školy na rok 2023 až 2025
Schválený rozpočet základní školy na rok 2023
Schválený rozpočet mateřské školy na rok 2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu mateřské školy na rok 2023 až 2025
Informace - rozpočtová pravidla
Oznámení pro občany s trvalým pobytem v sídle ohlašovny
Informace - místní poplatky
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha-Satalice
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Městská část Praha-SataliceFulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení VS Návrhy usnesení Konkursní řízení Usnesení Svolávám záměr Vyhlášení progrmu ce Volby Tisková zpráva Rozhodnutí opatření obecné pova poskytnutí informace Veřejná vyhláška Informace - oznámení Výběrové řízení Granty hlavního měst Rozpočtové opatření Rozpočet Výroční zpráva Návrh aktualizace Výzva k podání nabíd Nařízení Vyrozumění o podaném Závěrečný účet Opatření obecné pova Usnesení - dražební Závěr zjišťovacího ř Opatření Výzva,usnesení Program na podporu p informace - volby oznámení o přerušení Informace Povinně zveřejňované dražební vyhláška Výzva Pozvánka na valnou h Závazné stanovisko Původce (bez omezení) MČ Praha-Satalice MČ Praha-Dolní Chabr PREdistribuce,a.s.MČ Praha-Kolovraty MHMP odbor školství MČ Praha-Ďáblice SMSČR Exekutorský úřad Kar MČ Praha-Kbely MHMP odbor územního MHMP odbor ochrany p MČ Praha-Křeslice ÚZSVM MČ Praha-Troja MČ Praha 19 MHMP odbor bezpečnos ÚMČ Praha 9,odbor v MHMP náměstek primát Hlavní město Praha Ministerstvo životní Drážní úřad Exekutorský úřad Pra Okresní soud v Uhers Ministerstvo dopravy Finanční úřad pro hl Hygienická stanice h MČ Praha-Slivenec ČSÚ MČ Praha-Klánovice Obec Radonice Správa služeb HMP MČ Praha 6 SUDOP PRAHA a.s.Exekutorský úřad Zno obec Svémyslice MČ Praha 10 Statutární město Kla OK dražebník a.s.MHMP odbor živnosten MČ Praha-Újezd Honební společenstvo Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - Městská část Praha-SataliceNalezeno 34 záznamů.Poslední změna: 20. 11. 2023 16:02:30
Název
Značka
Typ
Původce
Přílohy
Rozpočet
RSS
Úřední deska – Městská část Praha-Satalice
Úřední deska – Městská část Praha-Satalice
Záměr č.24/2023 na pronájem bytu 2+1,2NP,č.p.90,ul.Pod Poštou,Praha-Satalice
Rozpočtové opatření č.4 rok 2023
Rozpočtové opatření č.6 rok 2023
Rozpočtové opatření č.7 rok 2023
Rozpočtové opatření č.8 rok 2023
Veřejná vyhláška
Informace o dokumentaci vlivů záměru "D0,stavba 520 Březiněves - Satalice" na životní prostředí
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Rozpočtové opatření č.5 rok 2023
Závěrečný účet za rok 2022
Rozpočtové opatření č.3 rok 2023
Rozpočtové opatření č.2 rok 2023
Rozpočtové opatření č.1 rok 2023
Schválený rozpočet hlavní činnosti na rok 2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha Satalice do roku 2028
Schválený rozpočet vedlejší hospodářské činnosti na rok 2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu základní školy na rok 2023 až 2025
Schválený rozpočet základní školy na rok 2023
Schválený rozpočet mateřské školy na rok 2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu mateřské školy na rok 2023 až 2025
Informace - rozpočtová pravidla
Oznámení pro občany s trvalým pobytem v sídle ohlašovny
Informace - místní poplatky
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha-Satalice
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Městská část Praha-SataliceInformace o správci
Městská část Praha-Satalice
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední d...
RSS
Úřední deska – Městská část Praha-Satalice
Úřední deska – Městská část Praha-Satalice
Záměr č.24/2023 na pronájem bytu 2+1,2NP,č.p.90,ul.Pod Poštou,Praha-Satalice
Rozpočtové opatření č.4 rok 2023
Rozpočtové opatření č.6 rok 2023
Rozpočtové opatření č.7 rok 2023
Rozpočtové opatření č.8 rok 2023
Veřejná vyhláška
Informace o dokumentaci vlivů záměru "D0,stavba 520 Březiněves - Satalice" na životní prostředí
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Rozpočtové opatření č.5 rok 2023
Závěrečný účet za rok 2022
Rozpočtové opatření č.3 rok 2023
Rozpočtové opatření č.2 rok 2023
Rozpočtové opatření č.1 rok 2023
Schválený rozpočet hlavní činnosti na rok 2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha Satalice do roku 2028
Schválený rozpočet vedlejší hospodářské činnosti na rok 2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu základní školy na rok 2023 až 2025
Schválený rozpočet základní školy na rok 2023
Schválený rozpočet mateřské školy na rok 2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu mateřské školy na rok 2023 až 2025
Informace - rozpočtová pravidla
Oznámení pro občany s trvalým pobytem v sídle ohlašovny
Informace - místní poplatky
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha-Satalice
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Městská část Praha-SataliceFulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení VS Návrhy usnesení Konkursní řízení Usnesení Svolávám záměr Vyhlášení progrmu ce Volby Tisková zpráva Rozhodnutí opatření obecné pova poskytnutí informace Veřejná vyhláška Informace - oznámení Výběrové řízení Granty hlavního měst Rozpočtové opatření Rozpočet Výroční zpráva Návrh aktualizace Výzva k podání nabíd Nařízení Vyrozumění o podaném Závěrečný účet Opatření obecné pova Usnesení - dražební Závěr zjišťovacího ř Opatření Výzva,usnesení Program na podporu p informace - volby oznámení o přerušení Informace Povinně zveřejňované dražební vyhláška Výzva Pozvánka na valnou h Závazné stanovisko Původce (bez omezení) MČ Praha-Satalice MČ Praha-Dolní Chabr PREdistribuce,a.s.MČ Praha-Kolovraty MHMP odbor školství MČ Praha-Ďáblice SMSČR Exekutorský úřad Kar MČ Praha-Kbely MHMP odbor územního MHMP odbor ochrany p MČ Praha-Křeslice ÚZSVM MČ Praha-Troja MČ Praha 19 MHMP odbor bezpečnos ÚMČ Praha 9,odbor v MHMP náměstek primát Hlavní město Praha Ministerstvo životní Drážní úřad Exekutorský úřad Pra Okresní soud v Uhers Ministerstvo dopravy Finanční úřad pro hl Hygienická stanice h MČ Praha-Slivenec ČSÚ MČ Praha-Klánovice Obec Radonice Správa služeb HMP MČ Praha 6 SUDOP PRAHA a.s.Exekutorský úřad Zno obec Svémyslice MČ Praha 10 Statutární město Kla OK dražebník a.s.MHMP odbor živnosten MČ Praha-Újezd Honební společenstvo Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - Městská část Praha-SataliceNalezeno 34 záznamů.Poslední změna: 20. 11. 2023 16:02:30
Název
Značka
Typ
Původce
Přílohy
Rozpočet
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Městská část Praha-SataliceInformace o správci
Městská část Praha-Satalice
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední d...
RSS
Úřední deska – Městská část Praha-Satalice
Úřední deska – Městská část Praha-Satalice
Záměr č.24/2023 na pronájem bytu 2+1,2NP,č.p.90,ul.Pod Poštou,Praha-Satalice
Rozpočtové opatření č.4 rok 2023
Rozpočtové opatření č.6 rok 2023
Rozpočtové opatření č.7 rok 2023
Rozpočtové opatření č.8 rok 2023
Veřejná vyhláška
Informace o dokumentaci vlivů záměru "D0,stavba 520 Březiněves - Satalice" na životní prostředí
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Rozpočtové opatření č.5 rok 2023
Závěrečný účet za rok 2022
Rozpočtové opatření č.3 rok 2023
Rozpočtové opatření č.2 rok 2023
Rozpočtové opatření č.1 rok 2023
Schválený rozpočet hlavní činnosti na rok 2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha Satalice do roku 2028
Schválený rozpočet vedlejší hospodářské činnosti na rok 2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu základní školy na rok 2023 až 2025
Schválený rozpočet základní školy na rok 2023
Schválený rozpočet mateřské školy na rok 2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu mateřské školy na rok 2023 až 2025
Informace - rozpočtová pravidla
Oznámení pro občany s trvalým pobytem v sídle ohlašovny
Informace - místní poplatky
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha-Satalice
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Městská část Praha-SataliceFulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení VS Návrhy usnesení Konkursní řízení Usnesení Svolávám záměr Vyhlášení progrmu ce Volby Tisková zpráva Rozhodnutí opatření obecné pova poskytnutí informace Veřejná vyhláška Informace - oznámení Výběrové řízení Granty hlavního měst Rozpočtové opatření Rozpočet Výroční zpráva Návrh aktualizace Výzva k podání nabíd Nařízení Vyrozumění o podaném Závěrečný účet Opatření obecné pova Usnesení - dražební Závěr zjišťovacího ř Opatření Výzva,usnesení Program na podporu p informace - volby oznámení o přerušení Informace Povinně zveřejňované dražební vyhláška Výzva Pozvánka na valnou h Závazné stanovisko Původce (bez omezení) MČ Praha-Satalice MČ Praha-Dolní Chabr PREdistribuce,a.s.MČ Praha-Kolovraty MHMP odbor školství MČ Praha-Ďáblice SMSČR Exekutorský úřad Kar MČ Praha-Kbely MHMP odbor územního MHMP odbor ochrany p MČ Praha-Křeslice ÚZSVM MČ Praha-Troja MČ Praha 19 MHMP odbor bezpečnos ÚMČ Praha 9,odbor v MHMP náměstek primát Hlavní město Praha Ministerstvo životní Drážní úřad Exekutorský úřad Pra Okresní soud v Uhers Ministerstvo dopravy Finanční úřad pro hl Hygienická stanice h MČ Praha-Slivenec ČSÚ MČ Praha-Klánovice Obec Radonice Správa služeb HMP MČ Praha 6 SUDOP PRAHA a.s.Exekutorský úřad Zno obec Svémyslice MČ Praha 10 Statutární město Kla OK dražebník a.s.MHMP odbor živnosten MČ Praha-Újezd Honební společenstvo Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - Městská část Praha-SataliceNalezeno 34 záznamů.Poslední změna: 20. 11. 2023 16:02:30
Název
Značka
Typ
Původce
Přílohy
Rozpočet

Načteno

edesky.cz/d/7944652

Meta

Pronájem   Veřejná vyhláška   Pronájem   EIA   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Pronájem   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Pronájem   EIA   Rozpočet   Pronájem   Veřejná vyhláška   Pronájem   EIA   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Veřejná vyhláška   Pronájem   EIA   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Pronájem   Rozpočet   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Satalice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz