« Najít podobné dokumenty

Obec Radonice (Praha-východ) - Informace o dokumentaci vlivů záměru "D0, stavba 520 Březiněves - Satalice" na životní prostředí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radonice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - RadoniceInformace o správci
Radonice
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje osob nav...
RSS
Úřední deska – RadoniceÚřední deska – Radonice
Úřední deska – Radonice
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - RadoniceVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení VV o uložení písemnosti Záměr pronájmu Výzva Původce (bez omezení) Obecní úřad Radonice Kr.ú.Str.Pražská plynárenská Celní úřad Praha D1 Městský úřad Brandýs ČEZ Celní úřad Praha D FÚ Praha 2 Magistrát hl.m.Prah FÚ Neratovice A.S.A.spol.s r.o.FÚTábor Celní úřad Mělník JUDr.XXXX XXXXXXX Pozemkový fond ČR FÚ Kolín Veolia Okr.soud Praha-východ FÚ Brandýs N.L.Celní úřad Praha D5 FÚ v Tachově HS Radonice Aukční a realitní Ag Connex Praha s.r.o.VKS INVEST s.r.o.Finanční úřad Praha Exekutirský úřad Che Obec Radonice FÚ Praha 5 Exekutorský úřad P-3 Finanční úřad Brno I Katastrální úřad Pra FÚ Praha 9 VUSS Ministerstvo obrany PROKONZULTA a.s.Celní úřad Žďár nad KU Trnava KÚ Ústecko Město Příbram Mikroregion PROKONZULTA Krajský úřad Středoč OÚ Podolanka Exekutorský úřad Tep HZS PVK KHS OÚ Svémyslice Ministerstvo dopravy Finanční úřad pro St SVS ÚřCL Exekutorský úřad Kla Exekutorský úřad Pra MŽP Exekutorský úřad Praha 10 Státní pozemkový úřa Exekutorský úřad Pra Exekutorský úřad Hod Ministerstvo zeměděl Úřad pro zastupování Exekutorský úřad 021 Městský úřad Sadská Soudní exekutor Exekutorský úřad Kut Exekutorský úřad Cho Exekutorský úřad Olo REXIM REALITY Krajský soud v Praze Okresní soud v Hradc Ministerstvo vnitra PVK Magistrát města Přer Ministerstvo zdravot Exekutorský úřad Pra Městská část Praha 1 ČTÚ FÚ pro Stř.kraj Exekutorský úřad Pře Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhle...
Aktuální stav
Úřední deska - RadoniceNalezeno 14 záznamů.Poslední změna: 20. 11. 2023 11:03:32
Název
Značka
Typ
Původce
Přílohy
RSS
Úřední deska – RadoniceÚřední deska – Radonice
Úřední deska – Radonice
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - RadoniceInformace o správci
Radonice
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje osob nav...
RSS
Úřední deska – RadoniceÚřední deska – Radonice
Úřední deska – Radonice
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - RadoniceVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení VV o uložení písemnosti Záměr pronájmu Výzva Původce (bez omezení) Obecní úřad Radonice Kr.ú.Str.Pražská plynárenská Celní úřad Praha D1 Městský úřad Brandýs ČEZ Celní úřad Praha D FÚ Praha 2 Magistrát hl.m.Prah FÚ Neratovice A.S.A.spol.s r.o.FÚTábor Celní úřad Mělník JUDr.XXXX XXXXXXX Pozemkový fond ČR FÚ Kolín Veolia Okr.soud Praha-východ FÚ Brandýs N.L.Celní úřad Praha D5 FÚ v Tachově HS Radonice Aukční a realitní Ag Connex Praha s.r.o.VKS INVEST s.r.o.Finanční úřad Praha Exekutirský úřad Che Obec Radonice FÚ Praha 5 Exekutorský úřad P-3 Finanční úřad Brno I Katastrální úřad Pra FÚ Praha 9 VUSS Ministerstvo obrany PROKONZULTA a.s.Celní úřad Žďár nad KU Trnava KÚ Ústecko Město Příbram Mikroregion PROKONZULTA Krajský úřad Středoč OÚ Podolanka Exekutorský úřad Tep HZS PVK KHS OÚ Svémyslice Ministerstvo dopravy Finanční úřad pro St SVS ÚřCL Exekutorský úřad Kla Exekutorský úřad Pra MŽP Exekutorský úřad Praha 10 Státní pozemkový úřa Exekutorský úřad Pra Exekutorský úřad Hod Ministerstvo zeměděl Úřad pro zastupování Exekutorský úřad 021 Městský úřad Sadská Soudní exekutor Exekutorský úřad Kut Exekutorský úřad Cho Exekutorský úřad Olo REXIM REALITY Krajský soud v Praze Okresní soud v Hradc Ministerstvo vnitra PVK Magistrát města Přer Ministerstvo zdravot Exekutorský úřad Pra Městská část Praha 1 ČTÚ FÚ pro Stř.kraj Exekutorský úřad Pře Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhle...
Aktuální stav
Úřední deska - RadoniceNalezeno 14 záznamů.Poslední změna: 20. 11. 2023 11:03:32
Název
Značka
Typ
Původce
Přílohy
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - RadoniceInformace o správci
Radonice
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje osob nav...
RSS
Úřední deska – RadoniceÚřední deska – Radonice
Úřední deska – Radonice
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - RadoniceVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení VV o uložení písemnosti Záměr pronájmu Výzva Původce (bez omezení) Obecní úřad Radonice Kr.ú.Str.Pražská plynárenská Celní úřad Praha D1 Městský úřad Brandýs ČEZ Celní úřad Praha D FÚ Praha 2 Magistrát hl.m.Prah FÚ Neratovice A.S.A.spol.s r.o.FÚTábor Celní úřad Mělník JUDr.XXXX XXXXXXX Pozemkový fond ČR FÚ Kolín Veolia Okr.soud Praha-východ FÚ Brandýs N.L.Celní úřad Praha D5 FÚ v Tachově HS Radonice Aukční a realitní Ag Connex Praha s.r.o.VKS INVEST s.r.o.Finanční úřad Praha Exekutirský úřad Che Obec Radonice FÚ Praha 5 Exekutorský úřad P-3 Finanční úřad Brno I Katastrální úřad Pra FÚ Praha 9 VUSS Ministerstvo obrany PROKONZULTA a.s.Celní úřad Žďár nad KU Trnava KÚ Ústecko Město Příbram Mikroregion PROKONZULTA Krajský úřad Středoč OÚ Podolanka Exekutorský úřad Tep HZS PVK KHS OÚ Svémyslice Ministerstvo dopravy Finanční úřad pro St SVS ÚřCL Exekutorský úřad Kla Exekutorský úřad Pra MŽP Exekutorský úřad Praha 10 Státní pozemkový úřa Exekutorský úřad Pra Exekutorský úřad Hod Ministerstvo zeměděl Úřad pro zastupování Exekutorský úřad 021 Městský úřad Sadská Soudní exekutor Exekutorský úřad Kut Exekutorský úřad Cho Exekutorský úřad Olo REXIM REALITY Krajský soud v Praze Okresní soud v Hradc Ministerstvo vnitra PVK Magistrát města Přer Ministerstvo zdravot Exekutorský úřad Pra Městská část Praha 1 ČTÚ FÚ pro Stř.kraj Exekutorský úřad Pře Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhle...
Aktuální stav
Úřední deska - RadoniceNalezeno 14 záznamů.Poslední změna: 20. 11. 2023 11:03:32
Název
Značka
Typ
Původce
Přílohy

Načteno

edesky.cz/d/7943974

Meta

EIA   EIA   Doručení veřejnou vyhláškou   Pronájem   Dražební vyhláška   EIA   Stavby   Zveřejnění záměru   EIA   EIA   EIA   EIA   Doručení veřejnou vyhláškou   Pronájem   Dražební vyhláška   EIA   Stavby   Zveřejnění záměru   EIA   EIA   EIA   Doručení veřejnou vyhláškou   Pronájem   Dražební vyhláška   EIA   Stavby   Zveřejnění záměru   EIA   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radonice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz