« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo vnitra - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - GOMEZ SUEZ Daniela Ivanova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo vnitra.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

GOMEZ SUEZ Daniela Ivanova.pdf
PIMISTERSTWO WMITRA <,>
<br> ČESKÉ REPUBLIKY
<br>
<br> MINISTERSTVO VNITRA ČR
Odbor azylové a migrační politiky
<br> Poštovní schránka 21/0AM 170 34 Praha 7
<br> Č.j.: OAM-354398-14/MC-2023 Praha,16.října 2023
Počet listů: 1
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost
<br> Ministerstvo vnitra,odbor azylové a migrační politiky,jako příslušný správní orgán podle ustanovení $ 165
<br> písm.j) zákona č.326/1999 Sb <.>,o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák.č.326/1999 Sb.),v řízení o žádosti o vydání dlouhodobého
pobytu,kterou dne 25.08.2023 podala paní GOMEZ SUEZ XXXXXXX XXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,státní
<br> příslušnost Bolívarovská republika Venezuela,cestovní doklad č.157430239 <,>
<br> oznamuje
<br> podle ustanovení $ 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> možnost převzít následující písemnost:
<br> usnesení č.j.OAM-354398-13/MC-2023 ze dne 05.10.2023,adresovanévýše jmenované účastnici řízení <.>
<br> Písemnostje v souladu s ustanovením $ 25 zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> doručována veřejnou vyhláškou,tedy způsobem uvedeným v ustanovení $ 25 odst.1 ve spojení s $ 32
<br> odst.3 téhož zákona,neboť výše jmenovaná je osobou neznámého pobytu <.>
<br> Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR,Odboru azylové
<br> a migrační politiky,na adrese Nad Štolou 3,170 34 Praha 7,v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hodin <,>
<br> a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení <.>
<br> Mgr.XXXXXXXX XXXXXX
<br> vrchní ministerský rada
<br> Vyvěšeno dne: XX.10.2023
<br> Svěšeno dne: 02.11.2023
<br>
<br>
<br>
<br> o:

Načteno

edesky.cz/d/7886306

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo vnitra      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz