« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo vnitra - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - GARCIA Stéphanie Luwuika

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo vnitra.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

GARCIA Stéphanie Luwuika.pdf
MINISTERSTVO VMITRA <,>
<br>
<br> MINISTERSTVO VNITRA ČR
Odbor azylové a migrační politiky
<br> Poštovní schránka 21/OAM 170 34 Praha 7
<br> Č.j.: OAM-354426-14/MC-2023 Praha,16.října 2023
Počet listů: 1
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost
<br>
<br> Ministerstvo vnitra,odbor azylové a migrační politiky,jako příslušný správní orgán podle ustanovení $ 165
<br> písm.j) zákona č.326/1999 Sb <.>,o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák.č.326/1999 Sb.),v řízení o žádosti o vydání dlouhodobého
<br> pobytu,kterou dne 25.08.2023 podala paní XXXXXX XXXXXXXXX Luwuika,nar.XX.XX.XXXX,státní
<br> příslušnost Bolívarovská republika Venezuela,cestovní doklad č.175589014 <,>
<br> oznamuje
<br> podle ustanovení $ 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> možnost převzít následující písemnost:
<br> usnesení č.j.OAM-354426-13/MC-2023 ze dne 05.10.2023,adresované výše jmenované účastnici řízení <.>
<br> Písemnostje v souladu s ustanovením $ 25 zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
doručována veřejnou vyhláškou,tedy způsobem uvedenýmv ustanovení $ 25 odst.1 ve spojení s $ 32
odst.3 téhož zákona,neboť výše jmenovaná je osobou neznámého pobytu <.>
<br> Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR,Odboru azylové
a migrační politiky,na adrese Nad Štolou 3,170 34 Praha 7,v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hodin <,>
a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení <.>
<br> Mgr.XXXXXXXX XXXXXX
vrchní ministerský rada
<br> Vyvěšeno dne: XX.10.2023
<br> Svěšeno dne: 02.11.2023

Načteno

edesky.cz/d/7886305

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo vnitra      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz