« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - oznámení o zahájení řízení - stanoviska: FTTX_Č_FIS_PLPLZ4_Plzeň_OK, 11010-112520

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

23-11875.pdf
Úřad městského obvodu Plzeň 4
odbor stavebně správní a investic
<br> Mohylová 55,312 00 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 29.9.2023
<br> Spis.zn.: SZ UMO4/11875/23/Ká
<br> Č.j.: UMO4/13699/23
<br>
<br>
<br>
<br> Vypraveno dne:
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon.:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> kachova@plzen.eu
<br> aupa97w
<br>
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> Oznámení je doručováno formou veřejné vyhlášky
<br>
<br> CETIN a.s <.>,IČO 04084063,Českomoravská 2510/19,190 00 Praha 9-Libeň <,>
<br> kterého zastupuje SUPTel - PROJEKT s.r.o <.>,IČO 04561767,Hřbitovní 1322/15,Plzeň 4-
<br> Doubravka,312 00 Plzeň 12 <,>
<br> kterého zastupuje XXXXX XXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,U Radbuzy 790/20,Jižní Předměstí,301 00
<br> Plzeň 1
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 2.8.2023 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> FTTX_Č_FIS_PLPLZ3_Plzeň_OK,11010-112520
<br>
<br> na pozemku parc.č.232/5,232/78,232/217,232/223,232/225,232/226,232/227,232/228,232/229 <,>
<br> 252/1,675/1,675/24,686/1,687/1,687/60,844/1,857,876 v katastrálním území Lobzy <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Druh a účel umisťované stavby:
<br> - Stavba řeší výstavbu sítě elektronických komunikací typu FTTH při maximálním využití stávající
infrastruktury společnosti CETIN a.s.v části Plzně - Lobzy <.>
<br> - Stavba je umisťována jako podzemní pro distribuci signálu služeb el.komunikací,přenosu dat.Pro
napojení domů je použita,jak stávající připravená síť HDPE trubek,tak nové trasy plastové
<br> infrastruktury,uložené do nových výkopů,a to buď jako modernizace (v trase stávajících
<br> metalických kabelů) nebo zcela nových výkopů <.>
<br>
<br> Umístění stavby a její popis:
<br> - Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č.232/5,232/78,232/217,232/223,232/225,232/226 <,>
232/227,232/228,232/229,252/1,675/1,675/24,686/1,687/1,687/60,844/1,857,876
<br> v katastrálním území Lobzy <.>
<br> - Nová trasa do 100 m (přípojka) - 125 m – ne...

Načteno

edesky.cz/d/7867676

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz