« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška
E X E K U T O R S K Ý Ú Ř A D P R A H A 8
Mgr.XXXXX XXXXX,soudní exekutor
<br> Kodaňská XXXX/XX,XXX XX Praha 10
+ 420 224 262 828-9 | eupraha8@eupraha8.cz | www.eupraha8.cz
<br> 204 EX 2704/22-529
spojeno do řízení sp.zn.204 EX 2704/22
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Praha X,jež byl pověřen vedením exekuce na
základě pravomocného a vykonatelného exekučního titulu: směnečný platební rozkaz ze dne 19.11.2021,č.j.49
Cm 153/2021-22,který vydal Městský soud v Praze,exekučním soudem: Okresní soud v Kroměříži,pověření ze
dne 15.03.2022,č.j.32 EXE 303/2022-16,v exekuční věci oprávněného: Komerční banka,a.s <.>,IČ: 45317054 <,>
sídlem Na Příkopě 33/969,Praha 1,11407,práv.zást.: Mgr.XXX XXXXXX,advokát,sídlem Kodaňská XXXX/XX <,>
Praha XX,10100,proti povinnému č.1: SERVIS STAV spol.s r.o <.>,IČ: 46982884,sídlem Mlýnská 252 <,>
Bystřice pod Hostýnem,76861,práv.zást.: Mgr.XXXXXXXX XXXXX,advokát,sídlem X.máje XXX/XX,Kroměříž <,>
76701,a povinnému č.2: XXXXXX XXXXX,nar.XX.X.XXXX,IČ: 67527094,bytem NA NIVÁCH 1267,Bystřice
pod Hostýnem,76861,práv.zást.: Mgr.XXXXXXXX XXXXX,advokát,sídlem X.máje XXX/XX,Kroměříž,76701,pro
vymožení peněžité povinnosti povinných,jakož i pro vymožení povinnosti povinných uhradit společně a
nerozdílně náklady oprávněného a náklady exekuce,rozhodl o prodeji sepsaných movitých věcí povinného č.1
tak,že se vydává tato
<br> D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A :
<br> I.Soudní exekutor dle § 328b odst.3 o.s.ř.oznamuje dražební rok,který se uskuteční dne 31.10.2023 v
10:30 hod.na adrese Prokopa Holého 781,Velký Osek,souřadnice GPS: 50.1016117N,15.2004208E <.>
<br> II.Draženy budou následující samostatné movité věci:
<br> Poř.číslo Popis věci Rozhodná cena Nejnižší podání
<br> 1 <.>
FORD KUGA,RZ 6Z46515,VIN
WF0AXXWPMAJA45549 390 000,00 Kč
<br> bez DPH
157 300,00 Kč
<br> s DPH
<br> III.Složení jistoty se nevyžaduje <.>
<br> IV.Prohlídka dražených věcí se uskuteční dne 31.10.2023 od 9:00 do 9:30 hod.na adrese Prokopa Holého
...

Načteno

edesky.cz/d/7856966

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz