« Najít podobné dokumenty

Město Jánské Lázně - Záměr města pronajmout prostor v čp. 274

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jánské Lázně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Městský úřad Janské LázněInformace o správci
Toto jsou informace,jak
Městský úřad Janské Lázně,Náměstí svobody 273,542 25 Janské Lázně
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje:
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro dolože...
RSS
Úřední deska – Janské Lázně
Úřední deska – Městský úřad Janské Lázně
Záměr města pronajmout prostor v čp.274
Pozvánka na zasedání zastupitelstva města
VV OOP stanovení přechodné úpravy provozu - závod na kolečkových lyžích
Oznámení o zveřejnění dokumentů - SOVK
Vyhlášení období mimořádných klimatických podmínek pro celé území KHK
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - daň z nemovitých věcí
Záměr města pronajmout část p.p.č.133/19 v k.ú.Č.H <.>
Informace občanům o komunálních odpadech dle § 60,odst.4 zákona o odpadech 541/2020 Sb.za rok 2022
Rozpočtové opatření č.2/2023
Závěrečný účet města Janské Lázně za rok 2022
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech
Oznámení o zveřejnění dokumentů - SOVK
Oznámení o zveřejnění dokumentů - SOVK
Veřejnoprávní smlouva - pečovatelská služba dodatek č.8
Návrh rozpočtového výhledu na roky 2024-2026 - SOVK
Veřejnoprávní smlouva 2023 - Sportovní klub Janské Lázně
Rozpočtové opatření č.1/2023
Veřejnoprávní smlouva 2023 - Paměť Krkonoš
Střednědobý výhled rozpočtu na 2023 - 2028
Oznámení Správy KRNAP o možnosti seznámit se s návrhem zásad péče o Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo
Oznámení o zveřejnění dokumentů - SOVK
Rozpočet města Janské Lázně na rok 2023
Informace občanům o komunálních odpadech dle § 60,odst.4 zákona o odpadech 541/2020 Sb.za rok 2021
Výzva k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu města na rok 2023
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva města
Rozpočtové opatření č.3/2022
Nález - peněženka
Nález - bunda,triko,kalhoty
Rozpočtové opatření č.1/2022
Rozpočtové opatření č.2/2022
Nález - dioptrické brýle
Závěrečný účet města za rok 2021
Veřejnoprávní smlouva - pečovatelská služba dodatek č.7 a č.6
Veřejnoprávní smlouva 2022 - Sportovní klub Janské Lázně
Kupní smlouva a zřízení služebnosti - dešťová kanalizace
Veřejnoprávní smlouva 2021 - Sportovní klub Janské Lázně
Veřejnoprávní smlouva - přestupky
Nařízení č.2/2021,kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Veřejnoprávní smlouv...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Městský úřad Janské LázněVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Veřejná vyhláška Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Rozp.a hosp.svazku Dražební vyhlášky Ztráty a nálezy Výroční zpráva Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Oznámení Rozpočet a hospodaře PO Usnesení vlády Rozhodnutí Stanovisko Záměr kraje - majetek Nařízení Volby Původce (bez omezení) MJL ZŠ a MŠ JL Městský úřad Trutnov MZE Finanční úřad Svazek obcí Krajský úřad KHK MěÚ XXXXXXX n.Ú.ČEZ Distribuce Městský úřad JL Vláda ČR Ministerstvo ŽP Exekutorský úřad Správa KRNAP Královéhradecký kraj KHS ČSÚ Katastrální úřad Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - Městský úřad Janské LázněNalezeno 44 záznamů.Poslední změna: 22. 9. 2023 10:38:15
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – Janské Lázně
Úřední deska – Městský úřad Janské Lázně
Záměr města pronajmout prostor v čp.274
Pozvánka na zasedání zastupitelstva města
VV OOP stanovení přechodné úpravy provozu - závod na kolečkových lyžích
Oznámení o zveřejnění dokumentů - SOVK
Vyhlášení období mimořádných klimatických podmínek pro celé území KHK
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - daň z nemovitých věcí
Záměr města pronajmout část p.p.č.133/19 v k.ú.Č.H <.>
Informace občanům o komunálních odpadech dle § 60,odst.4 zákona o odpadech 541/2020 Sb.za rok 2022
Rozpočtové opatření č.2/2023
Závěrečný účet města Janské Lázně za rok 2022
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech
Oznámení o zveřejnění dokumentů - SOVK
Oznámení o zveřejnění dokumentů - SOVK
Veřejnoprávní smlouva - pečovatelská služba dodatek č.8
Návrh rozpočtového výhledu na roky 2024-2026 - SOVK
Veřejnoprávní smlouva 2023 - Sportovní klub Janské Lázně
Rozpočtové opatření č.1/2023
Veřejnoprávní smlouva 2023 - Paměť Krkonoš
Střednědobý výhled rozpočtu na 2023 - 2028
Oznámení Správy KRNAP o možnosti seznámit se s návrhem zásad péče o Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo
Oznámení o zveřejnění dokumentů - SOVK
Rozpočet města Janské Lázně na rok 2023
Informace občanům o komunálních odpadech dle § 60,odst.4 zákona o odpadech 541/2020 Sb.za rok 2021
Výzva k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu města na rok 2023
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva města
Rozpočtové opatření č.3/2022
Nález - peněženka
Nález - bunda,triko,kalhoty
Rozpočtové opatření č.1/2022
Rozpočtové opatření č.2/2022
Nález - dioptrické brýle
Závěrečný účet města za rok 2021
Veřejnoprávní smlouva - pečovatelská služba dodatek č.7 a č.6
Veřejnoprávní smlouva 2022 - Sportovní klub Janské Lázně
Kupní smlouva a zřízení služebnosti - dešťová kanalizace
Veřejnoprávní smlouva 2021 - Sportovní klub Janské Lázně
Veřejnoprávní smlouva - přestupky
Nařízení č.2/2021,kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Veřejnoprávní smlouv...
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Městský úřad Janské LázněInformace o správci
Toto jsou informace,jak
Městský úřad Janské Lázně,Náměstí svobody 273,542 25 Janské Lázně
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje:
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro dolože...
RSS
Úřední deska – Janské Lázně
Úřední deska – Městský úřad Janské Lázně
Záměr města pronajmout prostor v čp.274
Pozvánka na zasedání zastupitelstva města
VV OOP stanovení přechodné úpravy provozu - závod na kolečkových lyžích
Oznámení o zveřejnění dokumentů - SOVK
Vyhlášení období mimořádných klimatických podmínek pro celé území KHK
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - daň z nemovitých věcí
Záměr města pronajmout část p.p.č.133/19 v k.ú.Č.H <.>
Informace občanům o komunálních odpadech dle § 60,odst.4 zákona o odpadech 541/2020 Sb.za rok 2022
Rozpočtové opatření č.2/2023
Závěrečný účet města Janské Lázně za rok 2022
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech
Oznámení o zveřejnění dokumentů - SOVK
Oznámení o zveřejnění dokumentů - SOVK
Veřejnoprávní smlouva - pečovatelská služba dodatek č.8
Návrh rozpočtového výhledu na roky 2024-2026 - SOVK
Veřejnoprávní smlouva 2023 - Sportovní klub Janské Lázně
Rozpočtové opatření č.1/2023
Veřejnoprávní smlouva 2023 - Paměť Krkonoš
Střednědobý výhled rozpočtu na 2023 - 2028
Oznámení Správy KRNAP o možnosti seznámit se s návrhem zásad péče o Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo
Oznámení o zveřejnění dokumentů - SOVK
Rozpočet města Janské Lázně na rok 2023
Informace občanům o komunálních odpadech dle § 60,odst.4 zákona o odpadech 541/2020 Sb.za rok 2021
Výzva k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu města na rok 2023
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva města
Rozpočtové opatření č.3/2022
Nález - peněženka
Nález - bunda,triko,kalhoty
Rozpočtové opatření č.1/2022
Rozpočtové opatření č.2/2022
Nález - dioptrické brýle
Závěrečný účet města za rok 2021
Veřejnoprávní smlouva - pečovatelská služba dodatek č.7 a č.6
Veřejnoprávní smlouva 2022 - Sportovní klub Janské Lázně
Kupní smlouva a zřízení služebnosti - dešťová kanalizace
Veřejnoprávní smlouva 2021 - Sportovní klub Janské Lázně
Veřejnoprávní smlouva - přestupky
Nařízení č.2/2021,kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Veřejnoprávní smlouv...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Městský úřad Janské LázněVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Veřejná vyhláška Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Rozp.a hosp.svazku Dražební vyhlášky Ztráty a nálezy Výroční zpráva Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Oznámení Rozpočet a hospodaře PO Usnesení vlády Rozhodnutí Stanovisko Záměr kraje - majetek Nařízení Volby Původce (bez omezení) MJL ZŠ a MŠ JL Městský úřad Trutnov MZE Finanční úřad Svazek obcí Krajský úřad KHK MěÚ XXXXXXX n.Ú.ČEZ Distribuce Městský úřad JL Vláda ČR Ministerstvo ŽP Exekutorský úřad Správa KRNAP Královéhradecký kraj KHS ČSÚ Katastrální úřad Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - Městský úřad Janské LázněNalezeno 44 záznamů.Poslední změna: 22. 9. 2023 10:38:15
Název
Značka
Typ
Původce
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Městský úřad Janské LázněInformace o správci
Toto jsou informace,jak
Městský úřad Janské Lázně,Náměstí svobody 273,542 25 Janské Lázně
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje:
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro dolože...
RSS
Úřední deska – Janské Lázně
Úřední deska – Městský úřad Janské Lázně
Záměr města pronajmout prostor v čp.274
Pozvánka na zasedání zastupitelstva města
VV OOP stanovení přechodné úpravy provozu - závod na kolečkových lyžích
Oznámení o zveřejnění dokumentů - SOVK
Vyhlášení období mimořádných klimatických podmínek pro celé území KHK
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - daň z nemovitých věcí
Záměr města pronajmout část p.p.č.133/19 v k.ú.Č.H <.>
Informace občanům o komunálních odpadech dle § 60,odst.4 zákona o odpadech 541/2020 Sb.za rok 2022
Rozpočtové opatření č.2/2023
Závěrečný účet města Janské Lázně za rok 2022
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech
Oznámení o zveřejnění dokumentů - SOVK
Oznámení o zveřejnění dokumentů - SOVK
Veřejnoprávní smlouva - pečovatelská služba dodatek č.8
Návrh rozpočtového výhledu na roky 2024-2026 - SOVK
Veřejnoprávní smlouva 2023 - Sportovní klub Janské Lázně
Rozpočtové opatření č.1/2023
Veřejnoprávní smlouva 2023 - Paměť Krkonoš
Střednědobý výhled rozpočtu na 2023 - 2028
Oznámení Správy KRNAP o možnosti seznámit se s návrhem zásad péče o Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo
Oznámení o zveřejnění dokumentů - SOVK
Rozpočet města Janské Lázně na rok 2023
Informace občanům o komunálních odpadech dle § 60,odst.4 zákona o odpadech 541/2020 Sb.za rok 2021
Výzva k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu města na rok 2023
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva města
Rozpočtové opatření č.3/2022
Nález - peněženka
Nález - bunda,triko,kalhoty
Rozpočtové opatření č.1/2022
Rozpočtové opatření č.2/2022
Nález - dioptrické brýle
Závěrečný účet města za rok 2021
Veřejnoprávní smlouva - pečovatelská služba dodatek č.7 a č.6
Veřejnoprávní smlouva 2022 - Sportovní klub Janské Lázně
Kupní smlouva a zřízení služebnosti - dešťová kanalizace
Veřejnoprávní smlouva 2021 - Sportovní klub Janské Lázně
Veřejnoprávní smlouva - přestupky
Nařízení č.2/2021,kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Veřejnoprávní smlouv...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Městský úřad Janské LázněVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Veřejná vyhláška Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Rozp.a hosp.svazku Dražební vyhlášky Ztráty a nálezy Výroční zpráva Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Oznámení Rozpočet a hospodaře PO Usnesení vlády Rozhodnutí Stanovisko Záměr kraje - majetek Nařízení Volby Původce (bez omezení) MJL ZŠ a MŠ JL Městský úřad Trutnov MZE Finanční úřad Svazek obcí Krajský úřad KHK MěÚ XXXXXXX n.Ú.ČEZ Distribuce Městský úřad JL Vláda ČR Ministerstvo ŽP Exekutorský úřad Správa KRNAP Královéhradecký kraj KHS ČSÚ Katastrální úřad Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - Městský úřad Janské LázněNalezeno 44 záznamů.Poslední změna: 22. 9. 2023 10:38:15
Název
Značka
Typ
Původce

Načteno

edesky.cz/d/7813363

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Pronájem   Zveřejnění záměru   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Pronájem   Zveřejnění záměru   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Pronájem   Zveřejnění záměru   Pronájem   Zveřejnění záměru   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Pronájem   Zveřejnění záměru   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jánské Lázně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz