« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Dražba: č.p. rod.dům-k.ú. Ratboř, p.č. 119 , LV 969

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

U783_21_0301_230920122825.pdf
Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele po tovních slu eb,který je platný i bez těchto nále itostí.Dle ust.§17b stavovského předpisu Exekutorské komory
České republiky kancelářský řád,k písemné ádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen,se za le
el.po tou na el.adresu uvedenou v ádosti písemnost vyhotovená v el.podobě a podepsána podle § 16a nebo se předá účastníkovi
v sídle úřadu na technickém nosiči dat <.>
<br> Exekutorský úřad Zlín,Krátká 4447,760 01 Zlín
Mgr.XXXXX XXXXXXX,soudní exekutor
tel.: XXX XXX XXX,e_mail :podatelna@euzl.cz
<br> Číslo jednací: 177 EX 783/21-301
<br> USNESENÍ
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX,soudní exekutor,Exekutorský úřad Zlín,pověřený exekucí podle exekučního titulu -
notářský zápis č.j.NZ 324/2020,N 348/2020,který vydal JUDr.Věra Hodějovská,notářka v Třebíči dne
21.05.2020 a který se stal pravomocným dne 21.05.2020 a vykonatelným dne 01.09.2021,na základě
pověření č.j.15 EXE 5028/2021-41,ze dne 16.12.2021,které vydal Obvodní soud pro Prahu 8,ve věci
oprávněného: PERFECT INVEST,a.s <.>,Karlovo nám.34/28,67401,Třebíč,IČ 27736997 <,>
proti povinnému: 1.ULC - stavební stroje s.r.o <.>,tíbrova 1213/18,18200,Praha,IČ 28527453 <,>
2.ULC - stavební materiály s.r.o <.>,náměstí Přátelství 1518/2,10200,Praha,IČ 25695347 <,>
3.XXXXXXX XXX <,>
X.DOPRAVNÍ STAVBY KOLÍN,a.s <.>,Korytná 47/3,10000,Praha,IČ 07711492 <,>
5.TOKAHEDI Ltd <.>,reg.číslo: 208472,se sídlem Global Gateway 8.Rue de la Perle,Providence,Mahe <,>
Seychely,Global Gateway 8,Providence,Mahe,reg.č.208472 <,>
k uspokojení peně itého plnění oprávněného,jako i k úhradě nákladů exekuce,vydává
<br> D r a e b n í v y h l á k u
o provedení elektronické dra by nemovitosti
<br> I.Dal í dra ební jednání - dra ba nemovitostí uvedených v bodě II.se koná prostřednictvím elektronického
systému dra eb na adrese:
<br> www.okdrazby.cz
<br> Zahájení elektronické dra by: dne 26.10.2...

Načteno

edesky.cz/d/7799063

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz