« Najít podobné dokumenty

Obec Radešínská Svratka - Záměr obce č. Z-02/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radešínská Svratka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Radešínská SvratkaInformace o správci
Radešínská Svratka
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
O...
RSS
Úřední deska – Radešínská Svratka
Úřední deska – Radešínská Svratka
Záměr obce č.Z-02/2023
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.2 /2023 Mikroregionu Novoměstsko
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtového opatření č.2/2023 svazku obcí Čistá voda
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.5/2023
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtového opatření č.4/2023
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtového opatření č.1/2023 svazku obcí Čistá voda-Radešínská Svratka,Řečice
Oznámení o zveřejnění Schváleného Závěrečného účtu svazku Čistá voda-Radešínská Svratka,Řečice za rok 2022
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtového opatření č.3/2023 obce Radešínská Svratka
Oznámení o zveřejnění Schváleného Závěrečného účtu obce Radešínská Svratka za rok 2022
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtového opatření č.2/2023
Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtového opatření č.1/2023 Mikroregionu Novoměsttsko
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtového opatření obce č.1/2023
Veřejnoprávní smlouva 2023 - Římskokatolická farnost Radešínská Svratka
Veřejnoprávní smlouva 2023-Oblastní Charita
Veřejnoprávní smlouva 2023 - FK TJ Radešínská Svratka
Veřejnoprávní smlouva 2023 - SDH Radešínská Svratka
Veřejnoprávní smlouva 2023 - Centrum Zdislava Nové Město n.M <.>
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svoborném přístupu k informacím za rok 2022
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtového opatření obce č.8/2022
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtového opatření č.4/2022 Mikroregionu Novoměstsko
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtového opatření svazku Čistá voda-Radešínská Svratka,Řečice č.7/2022
Oznámení o zveřejnění Schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2024-2025
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtu obce na rok 2023
Oznámení o zveřejnění Schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu svazku na rok 2024-2025
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtu svazku Čistá voda-Rad.S...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Radešínská SvratkaVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Závěrečný účet obce Veřejná vyhláška Nařízení Závěrečný účet svazk Informace Pozvánka na valnou h Usnesení Závěrečný účet svazk Rozpočet svazku obcí Rozhodnutí Městského Veřejnoprávní smlouv Návrh opatření obecn Dražební vyhláška Návrh opatření obecn Závěrečný účet Mikro Opatření obecné pova Nabídka pozemků Výzva k podání nabíd Účetní závěrka Rozhodnutí hejtmana Výzva Rozpočet Mikroregion Výroční zpráva Závěrečný účet Mikro Střednědobý rozpočto Pozvánka na řádnou v Účetní závěrka Návrh střednědobého Návrh Závěrečného úč Návrh Závěrečného úč Návrh střednědobého Řád veřejného pohřeb Kalkulace stočného a Rozhodnutí povolení Nařízení mimořádného Návrh rozpočtu obce Střednědobý výhled r Návrh rozpočtu Mikro Usnesení svazku obcí Porovnání všech polo Oznámení Veřejnou vy výroční zpráva Rozhodnutí - objížďk Rozhodnutí Původce (bez omezení) Radešínská Svratka Krajský úřad kraje V Obecní úřad Radešíns Energetické sdružení Městský úřad,odbor FÚ Žďár nad Sázavou Krajská veterinární DSO pro plynofikaci Krajský úřad kraje V Krajský úřad kraje V E.ON Česká republika Úřad práce ve Žďáře Honební společenstvo Ministerstvo životní Honební společenstvo Okresní soud ve Žďář Ministerstvo zeměděl Exekutorský úřad Chr Městský úřad Nové Mě Energetické sdružení Městský úřad Nové Mě Pozemkový fond ČR DSO Čistá voda - XXX DSO Čistá voda - XXX Městský úřad Nové Mě Městský úřad Nové Mě Katastrální úřad pro Úřad prá...
Aktuální stav
Úřední deska - Radešínská SvratkaNalezeno 43 záznamů.Poslední změna: 19. 9. 2023 14:22:25
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – Radešínská Svratka
Úřední deska – Radešínská Svratka
Záměr obce č.Z-02/2023
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.2 /2023 Mikroregionu Novoměstsko
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtového opatření č.2/2023 svazku obcí Čistá voda
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.5/2023
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtového opatření č.4/2023
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtového opatření č.1/2023 svazku obcí Čistá voda-Radešínská Svratka,Řečice
Oznámení o zveřejnění Schváleného Závěrečného účtu svazku Čistá voda-Radešínská Svratka,Řečice za rok 2022
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtového opatření č.3/2023 obce Radešínská Svratka
Oznámení o zveřejnění Schváleného Závěrečného účtu obce Radešínská Svratka za rok 2022
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtového opatření č.2/2023
Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtového opatření č.1/2023 Mikroregionu Novoměsttsko
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtového opatření obce č.1/2023
Veřejnoprávní smlouva 2023 - Římskokatolická farnost Radešínská Svratka
Veřejnoprávní smlouva 2023-Oblastní Charita
Veřejnoprávní smlouva 2023 - FK TJ Radešínská Svratka
Veřejnoprávní smlouva 2023 - SDH Radešínská Svratka
Veřejnoprávní smlouva 2023 - Centrum Zdislava Nové Město n.M <.>
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svoborném přístupu k informacím za rok 2022
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtového opatření obce č.8/2022
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtového opatření č.4/2022 Mikroregionu Novoměstsko
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtového opatření svazku Čistá voda-Radešínská Svratka,Řečice č.7/2022
Oznámení o zveřejnění Schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2024-2025
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtu obce na rok 2023
Oznámení o zveřejnění Schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu svazku na rok 2024-2025
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtu svazku Čistá voda-Rad.S...
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Radešínská SvratkaInformace o správci
Radešínská Svratka
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
O...
RSS
Úřední deska – Radešínská Svratka
Úřední deska – Radešínská Svratka
Záměr obce č.Z-02/2023
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.2 /2023 Mikroregionu Novoměstsko
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtového opatření č.2/2023 svazku obcí Čistá voda
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.5/2023
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtového opatření č.4/2023
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtového opatření č.1/2023 svazku obcí Čistá voda-Radešínská Svratka,Řečice
Oznámení o zveřejnění Schváleného Závěrečného účtu svazku Čistá voda-Radešínská Svratka,Řečice za rok 2022
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtového opatření č.3/2023 obce Radešínská Svratka
Oznámení o zveřejnění Schváleného Závěrečného účtu obce Radešínská Svratka za rok 2022
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtového opatření č.2/2023
Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtového opatření č.1/2023 Mikroregionu Novoměsttsko
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtového opatření obce č.1/2023
Veřejnoprávní smlouva 2023 - Římskokatolická farnost Radešínská Svratka
Veřejnoprávní smlouva 2023-Oblastní Charita
Veřejnoprávní smlouva 2023 - FK TJ Radešínská Svratka
Veřejnoprávní smlouva 2023 - SDH Radešínská Svratka
Veřejnoprávní smlouva 2023 - Centrum Zdislava Nové Město n.M <.>
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svoborném přístupu k informacím za rok 2022
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtového opatření obce č.8/2022
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtového opatření č.4/2022 Mikroregionu Novoměstsko
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtového opatření svazku Čistá voda-Radešínská Svratka,Řečice č.7/2022
Oznámení o zveřejnění Schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2024-2025
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtu obce na rok 2023
Oznámení o zveřejnění Schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu svazku na rok 2024-2025
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtu svazku Čistá voda-Rad.S...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Radešínská SvratkaVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Závěrečný účet obce Veřejná vyhláška Nařízení Závěrečný účet svazk Informace Pozvánka na valnou h Usnesení Závěrečný účet svazk Rozpočet svazku obcí Rozhodnutí Městského Veřejnoprávní smlouv Návrh opatření obecn Dražební vyhláška Návrh opatření obecn Závěrečný účet Mikro Opatření obecné pova Nabídka pozemků Výzva k podání nabíd Účetní závěrka Rozhodnutí hejtmana Výzva Rozpočet Mikroregion Výroční zpráva Závěrečný účet Mikro Střednědobý rozpočto Pozvánka na řádnou v Účetní závěrka Návrh střednědobého Návrh Závěrečného úč Návrh Závěrečného úč Návrh střednědobého Řád veřejného pohřeb Kalkulace stočného a Rozhodnutí povolení Nařízení mimořádného Návrh rozpočtu obce Střednědobý výhled r Návrh rozpočtu Mikro Usnesení svazku obcí Porovnání všech polo Oznámení Veřejnou vy výroční zpráva Rozhodnutí - objížďk Rozhodnutí Původce (bez omezení) Radešínská Svratka Krajský úřad kraje V Obecní úřad Radešíns Energetické sdružení Městský úřad,odbor FÚ Žďár nad Sázavou Krajská veterinární DSO pro plynofikaci Krajský úřad kraje V Krajský úřad kraje V E.ON Česká republika Úřad práce ve Žďáře Honební společenstvo Ministerstvo životní Honební společenstvo Okresní soud ve Žďář Ministerstvo zeměděl Exekutorský úřad Chr Městský úřad Nové Mě Energetické sdružení Městský úřad Nové Mě Pozemkový fond ČR DSO Čistá voda - XXX DSO Čistá voda - XXX Městský úřad Nové Mě Městský úřad Nové Mě Katastrální úřad pro Úřad prá...
Aktuální stav
Úřední deska - Radešínská SvratkaNalezeno 43 záznamů.Poslední změna: 19. 9. 2023 14:22:25
Název
Značka
Typ
Původce
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Radešínská SvratkaInformace o správci
Radešínská Svratka
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
O...
RSS
Úřední deska – Radešínská Svratka
Úřední deska – Radešínská Svratka
Záměr obce č.Z-02/2023
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.2 /2023 Mikroregionu Novoměstsko
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtového opatření č.2/2023 svazku obcí Čistá voda
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.5/2023
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtového opatření č.4/2023
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtového opatření č.1/2023 svazku obcí Čistá voda-Radešínská Svratka,Řečice
Oznámení o zveřejnění Schváleného Závěrečného účtu svazku Čistá voda-Radešínská Svratka,Řečice za rok 2022
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtového opatření č.3/2023 obce Radešínská Svratka
Oznámení o zveřejnění Schváleného Závěrečného účtu obce Radešínská Svratka za rok 2022
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtového opatření č.2/2023
Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtového opatření č.1/2023 Mikroregionu Novoměsttsko
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtového opatření obce č.1/2023
Veřejnoprávní smlouva 2023 - Římskokatolická farnost Radešínská Svratka
Veřejnoprávní smlouva 2023-Oblastní Charita
Veřejnoprávní smlouva 2023 - FK TJ Radešínská Svratka
Veřejnoprávní smlouva 2023 - SDH Radešínská Svratka
Veřejnoprávní smlouva 2023 - Centrum Zdislava Nové Město n.M <.>
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svoborném přístupu k informacím za rok 2022
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtového opatření obce č.8/2022
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtového opatření č.4/2022 Mikroregionu Novoměstsko
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtového opatření svazku Čistá voda-Radešínská Svratka,Řečice č.7/2022
Oznámení o zveřejnění Schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2024-2025
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtu obce na rok 2023
Oznámení o zveřejnění Schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu svazku na rok 2024-2025
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtu svazku Čistá voda-Rad.S...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Radešínská SvratkaVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Závěrečný účet obce Veřejná vyhláška Nařízení Závěrečný účet svazk Informace Pozvánka na valnou h Usnesení Závěrečný účet svazk Rozpočet svazku obcí Rozhodnutí Městského Veřejnoprávní smlouv Návrh opatření obecn Dražební vyhláška Návrh opatření obecn Závěrečný účet Mikro Opatření obecné pova Nabídka pozemků Výzva k podání nabíd Účetní závěrka Rozhodnutí hejtmana Výzva Rozpočet Mikroregion Výroční zpráva Závěrečný účet Mikro Střednědobý rozpočto Pozvánka na řádnou v Účetní závěrka Návrh střednědobého Návrh Závěrečného úč Návrh Závěrečného úč Návrh střednědobého Řád veřejného pohřeb Kalkulace stočného a Rozhodnutí povolení Nařízení mimořádného Návrh rozpočtu obce Střednědobý výhled r Návrh rozpočtu Mikro Usnesení svazku obcí Porovnání všech polo Oznámení Veřejnou vy výroční zpráva Rozhodnutí - objížďk Rozhodnutí Původce (bez omezení) Radešínská Svratka Krajský úřad kraje V Obecní úřad Radešíns Energetické sdružení Městský úřad,odbor FÚ Žďár nad Sázavou Krajská veterinární DSO pro plynofikaci Krajský úřad kraje V Krajský úřad kraje V E.ON Česká republika Úřad práce ve Žďáře Honební společenstvo Ministerstvo životní Honební společenstvo Okresní soud ve Žďář Ministerstvo zeměděl Exekutorský úřad Chr Městský úřad Nové Mě Energetické sdružení Městský úřad Nové Mě Pozemkový fond ČR DSO Čistá voda - XXX DSO Čistá voda - XXX Městský úřad Nové Mě Městský úřad Nové Mě Katastrální úřad pro Úřad prá...
Aktuální stav
Úřední deska - Radešínská SvratkaNalezeno 43 záznamů.Poslední změna: 19. 9. 2023 14:22:25
Název
Značka
Typ
Původce

Načteno

edesky.cz/d/7774017

Meta

Zveřejnění záměru   Veřejná vyhláška   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Zákon 106/1999   Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Stavby   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Zveřejnění záměru   Veřejná vyhláška   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Zákon 106/1999   Zveřejnění záměru   Veřejná vyhláška   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Zákon 106/1999   Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Stavby   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Zveřejnění záměru   Zveřejnění záměru   Veřejná vyhláška   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Zákon 106/1999   Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Stavby   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Zveřejnění záměru   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radešínská Svratka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz