« Najít podobné dokumenty

Obec Ohrazenice - Dražební vyhláška č.j. 203 Ex 16871/20-660

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ohrazenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška č.j. 203 Ex 16871/20-660
Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX • XXX XX Přerov,Komenského XX
tel: XXX 003 999 • fax: 588 003 990
e-mail: urad@eujicha.cz • internet: www.eujicha.cz • ID datové schránky: 82csaxd
Pro platby povinných (dlužníků) » ČSOB » č.ú.175 236 496/0300 » var.symbol: 1687120
<br>
značka oprávněného: 600 005
<br>
<br>
<br>
<br>
U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX,se sídlem Exekutorského úřadu Přerov,Komenského XX,pověřený
<br> provedením exekuce na základě pověření,které vydal Okresní soud v Semilech dne 9.6.2020,č.j.7EXE638/2020-16 <,>
kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: rozsudek ze dne 11.10.2016,č.j <.>
0P10/2016-39,1 P a Nc 18/2016 vydal Okresní soud v Semilech,rozsudek ze dne 4.5.2017,č.j.26Co86/2017-249 vydal
Krajský soud v Hradci Králové k uspokojení pohledávky oprávněného: XXXXX XXXXX,Radvánovice XXX,XXXXX Karlovice
Radvánovice,nar.13.9.2003,zast.Mgr.XXXX XXXXX,advokát,Koperníkova XXXX/X,XXXXX Ostrava Zábřeh,IČO
07205287,XXXX XXXXX,Radvánovice XXX,XXXXX Karlovice Radvánovice,nar.13.7.2005,zast.Mgr.XXXX XXXXX <,>
advokát,Koperníkova XXXX/X,XXXXX Ostrava Zábřeh,IČO 07205287,proti povinnému: XXXXXXXX XXXXX,Ohrazenice XX <,>
XXXXX Ohrazenice Ohrazenice,nar.16.8.1963,zast.Mgr.XXXXXX XXXXXX,LL.M <.>,advokát,Rumunská XXXX/XX,12000
Praha 2 - Nové Město,IČO 04005406,v částce 849 600,00 Kč s příslušenstvím,jakož i nákladů exekuce,jejichž výše se
určuje zvláštním rozhodnutím,vydává tuto
<br>
<br> d r a ž e b n í v y h l á š k u o o z n á m e n í d r a ž e b n í h o r o k u
<br>
I <.>
Dražební rok se koná dne 20.10.2023 a bude zahájen v 08:00 hodin v areálu exekučních skladů v Přerově - Čekyni <,>
Zámecká ulice 230 <.>
<br>
II <.>
<br> Dražit se budou následující věci za tyto rozhodné ceny:
<br>
8 - fotopast šedá,1 ks á 600,00 Kč
10 - ntb Lenovo+zdroj,1 ks á 12 000,00 Kč
11 - powerbanka šedá,1 ks á 300,00 Kč
42 - trezor bílý,1 ks á 150,00 Kč
43 - XXXX příborů,v kufříku,X ks á XXX,00 Kč
48 - 2 x mini...

Načteno

edesky.cz/d/7773540

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ohrazenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz