« Najít podobné dokumenty

Obec Vysoká nad Labem - záměr zadání zpracování lesních hospodářských osnov s názvem „ Lesní hospodářské osnovy Choceň“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vysoká nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Obec Vysoká nad LabemInformace o správci
Toto jsou informace,jak
Vysoká nad Labem,Vysoká nad Labem 22,503 31 Vysoká nad Labem,IČO 00269786
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: kancelar@vysoka-nad-labem.cz
Ing.XXXXX XXXXXXXX
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem ...
Otevřená data
Otevřená data - Úřední deska - Obec Vysoká nad Labem
RSS
Úřední deska – Vysoká nad Labem
Úřední deska – Obec Vysoká nad Labem
záměr zadání zpracování lesních hospodářských osnov s názvem „ Lesní hospodářské osnovy Choceň“
Oznámení o konání mimořádné valné hromady DSO Hradubická labská
Záměr č.8/2023
Záměr č.7/2023
Rozpočtové opatření č.6/2023
Zápis ze zasedání zastupitelstva č 9/2023 ze dne 11.9.2023
Oznámení o konání veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí ZEVO Opatovice
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
Závěrečný účet obce Vysoká nad Labem za rok 2022
Rozpočtové opatření č.5/2023
Rozpočtové opatření č.4/2023
Rozpočtové opatření č.3/2023
Veřejnoprávní smlouva č.5/2023 SDH Vysoká nad Labem
Veřejnoprávní smlouva č.4/2023 Myslivecký spolek Podlesí
Veřejnoprávní smlouva č.2/2023 BK Vysoká nad Labem
Veřejnoprávní smlouva č.1/2023 - FK Vysoká nad Labem
Rozpočtové opatření č.2/2023
Rozpočtové opatření č.1/2023
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů svazku obcí Hradubická labská
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Vysoká nad Labem na roky 2024,2025
Rozpočet MŠ Vysoká nad Labem na rok 2023
Střednědobý výhled rozpočtu obce Vysoká nad Labem na roky 2024,2025
Rozpočet obce Vysoká nad Labem pro rok 2023
Opatření obecné povahy dle lesního zákona
Veřejnoprávní smlouva č.5/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2022
Veřejnoprávní smlouva č.4/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2022
Veřejnoprávní smlouva č.2/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2022
Veřejnoprávní smlouva č.1/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2022
Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině pro Královéhradecký kraj
Společnost Elektrárny Opatovice,a.s.informuje o plánovaném projektu spalovny
Veřejnoprávní smlouva č.5/2021 o poskytnutí dotace - Myslivecký spolek Podlesí
Veřejnoprávní smlouva č.2/2021 o poskytnutí dotace - BK Vysoká nad Labem
Veřejnoprávní smlouva č.1/2021 o poskytnutí dotace - FK Vysoká nad Labem
Ukončení provozu rozhledny Milíř od 5.10.2020
Domů
Vysoká nad LabemTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
28 Zveřejnění upravené dokumentace vlivu na životní prostředí - spalovna ZEVO Opatovice.Důležité - Plán odpadového hospodářství ČR může připomínkovat každý! Fotografie z posvícení 2023
29 Zveřejnění upravené dokumentace vlivu na životní prostředí - spalovna ZEVO Opatovice.Důležité - Plán odpadového hospodářství ČR může připomínkovat každý!
30 Zveřejnění upravené dokumentace vlivu na životní prostředí - spalovna ZEVO Opatovice.Důležité - Plán odpadového hospodářství ČR může připomínkovat každý! Prodej pstruhů bude ve středu 30.8.od 17 hodin Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci
31 Důležité - Plán odpadového hospodářství ČR může připomínkovat každý! Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci POZOR - pravděpodobně nepůjde elektřina dnes v době od 9 do 11 hodin <.>
1 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci
2 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci
3 Klubové podzimní zkoušky retrieverů 2023 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci
4 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci Nábor do fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem - podzim 2023
5 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci Nábor do fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem - podzim 2023 Kominík ve Vysoké podzim 2023
6 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci Nábor do fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem - podzim 2023 Kominík ve Vysoké podzim 2023
7 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci Nábor do fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem - podzim 2023 Kominík ve Vysoké podzim 2023
8 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci Nábor do fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem - pod...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Obec Vysoká nad LabemFulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Pozvánka Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Veřejná vyhláška Usnesení Rozhodnutí Volby Záměr Územní rozhodnutí Vlivy na životní prostřed Výzva k podání žádosti Nouzový stav Mimořádné klimatické podm Rozpočet Záměr o pronájmu Stavební povolení Výzva Nařízení Zápis o výsledku vol Závěrečný účet Zpráva o výsledku př Upozornění Návrh rozpočtu obce Návrh Celkové vyúčtování Opatření obecné pova mimořádná veterinárn Návrh rozpočtu DSO H Dotace z rozpočtu ob Informace o plnění r Doporučení Mimořádné opatření Varování Návrh závěrečného úč Informace pro občany Návrh rozpočtu MŠ Obecně závazné vyhlá OOP - návrh Výroční zpráva Územní plán Původce (bez omezení) Obecní úřad Vysoká n Pozemkový fond Magistrát HK Český telecom Dopravní podnik HK Finanční úřad v HK Krajský úřad Hradec CELNÍ ÚŘAD NÁCHOD MŽP Pozemkový fond České Celní úřad Exekutorský úřad Státní veterinární správa Okresní soud HK Královehradecká prov Dražbyprost s.r.o <.>,Honební společenstvo Svazek obcí HRADUBIC Krajská veterinární správ Dražby EU s.r.o <.>,HK Vláda České republiky Soudní exekutor Magistrát města Pardubic Úřad pro zastupování stát Krajský úřad Pardubického Státní pozemkový úřa Ministerstvo zeměděl ČEZ Agentura ochrany pří Obec Vysoká nad Labe Krajská hyg.stanice Ministerstvo zdravot NÚKIB Katastrální úřad pro Krajský úřad Králové Český statistický úř Obecní úřad Opatovic EOP Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití oper...
Aktuální stav
Úřední deska - Obec Vysoká nad LabemNalezeno 34 záznamů.Poslední změna: 19. 9. 2023 11:10:54
Název
Značka
Typ
Původce
Datová sada otevřených dat – Úřední deska – Obec Vysoká nad Labem
{"timestamp":"2023-09-19T17:02:29.3278132+02:00","@context":"https://ofn.gov.cz/úřední-desky/2021-07-20/kontexty/úřední-deska.jsonld","typ":"Úřední deska","iri":"https://data.imunis.cz/zdroj/úřední-deska/organizace/vysokanl","stránka":"https://vysokanl.imunis.cz/edeska","provozovatel":{"typ":"Osoba","ičo":"00269786"},"informace":[{"typ":["Digitální objekt","Informace na úřední desce"],"iri":"https://data.imunis.cz/zdroj/úřední-deska/organizace/vysokanl/informace/1712","url":"https://vysokanl.imunis.cz/edeska/detail?id=1712","název":{"cs":"záměr zadání zpracování lesních hospodářských osnov s názvem „ Lesní hospodářské osnovy Choceň“"},"vyvěšení":{"typ":"Časový okamžik","datum_a_čas":"2023-09-19T13:10:54+02:00"},"relevantní_do":{"typ":"Časový okamžik","datum_a_čas":"2023-10-04T13:10:54+02:00"},"číslo_jednací":"66/UD/2023","revize":"1","agenda":[{"typ":"Agenda","název":{"cs":"Veřejná vyhláška"}},{"typ":"Agenda","název":{"cs":"Magistrát HK"}}],"dokument":[{"typ":"Digitální objekt","název":{"cs":"66/UD/2023/1"},"url":"https://vysokanl.imunis.cz/edeska/file?id=49042","typ_média":"http://www.iana.org/assignments/media-types/application/pdf"},{"typ":"Digitální objekt","název":{"cs":"66/UD/2023/2"},"url":"https://vysokanl.imunis.cz/edeska/file?id=49043","typ_média":"http://www.iana.org/assignments/media-types/application/pdf"}]},{"typ":["Digitální objekt","Informace na úřední desce"],"iri":"https://data.imunis.cz/zdroj/úřední-deska/organizace/vysokanl/informace/1711","url":"https://vysokanl.imunis.cz/edeska/detail?id=1711","název":{"cs":"Oznámení o konání mimořádné valné hromady DSO Hradubická labská"},"vyvěšení":{"typ":"Časový okamžik","datum_a_čas":"2023-09-14T11:29:44+02:00"},"relevantní_do":{"typ":"Časový okamžik","datum_a_čas":"2023-09-29T18:29:44+02:00"},"číslo_jednací":"65/UD/2023","revize":"1","agenda":[{"typ":"Agenda","název":{"cs":"Oznámení"}},{"typ":"Agenda","název":{"cs":"Svazek obcí HRADUBICKÁ LABSKÁ"}}],"dokument":[{"typ":"Digitální objekt","název":{"cs":"6...
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Obec Vysoká nad LabemInformace o správci
Toto jsou informace,jak
Vysoká nad Labem,Vysoká nad Labem 22,503 31 Vysoká nad Labem,IČO 00269786
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: kancelar@vysoka-nad-labem.cz
Ing.XXXXX XXXXXXXX
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem ...
Otevřená data
Otevřená data - Úřední deska - Obec Vysoká nad Labem
RSS
Úřední deska – Vysoká nad Labem
Úřední deska – Obec Vysoká nad Labem
záměr zadání zpracování lesních hospodářských osnov s názvem „ Lesní hospodářské osnovy Choceň“
Oznámení o konání mimořádné valné hromady DSO Hradubická labská
Záměr č.8/2023
Záměr č.7/2023
Rozpočtové opatření č.6/2023
Zápis ze zasedání zastupitelstva č 9/2023 ze dne 11.9.2023
Oznámení o konání veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí ZEVO Opatovice
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
Závěrečný účet obce Vysoká nad Labem za rok 2022
Rozpočtové opatření č.5/2023
Rozpočtové opatření č.4/2023
Rozpočtové opatření č.3/2023
Veřejnoprávní smlouva č.5/2023 SDH Vysoká nad Labem
Veřejnoprávní smlouva č.4/2023 Myslivecký spolek Podlesí
Veřejnoprávní smlouva č.2/2023 BK Vysoká nad Labem
Veřejnoprávní smlouva č.1/2023 - FK Vysoká nad Labem
Rozpočtové opatření č.2/2023
Rozpočtové opatření č.1/2023
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů svazku obcí Hradubická labská
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Vysoká nad Labem na roky 2024,2025
Rozpočet MŠ Vysoká nad Labem na rok 2023
Střednědobý výhled rozpočtu obce Vysoká nad Labem na roky 2024,2025
Rozpočet obce Vysoká nad Labem pro rok 2023
Opatření obecné povahy dle lesního zákona
Veřejnoprávní smlouva č.5/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2022
Veřejnoprávní smlouva č.4/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2022
Veřejnoprávní smlouva č.2/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2022
Veřejnoprávní smlouva č.1/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2022
Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině pro Královéhradecký kraj
Společnost Elektrárny Opatovice,a.s.informuje o plánovaném projektu spalovny
Veřejnoprávní smlouva č.5/2021 o poskytnutí dotace - Myslivecký spolek Podlesí
Veřejnoprávní smlouva č.2/2021 o poskytnutí dotace - BK Vysoká nad Labem
Veřejnoprávní smlouva č.1/2021 o poskytnutí dotace - FK Vysoká nad Labem
Ukončení provozu rozhledny Milíř od 5.10.2020
Domů
Vysoká nad LabemTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
28 Zveřejnění upravené dokumentace vlivu na životní prostředí - spalovna ZEVO Opatovice.Důležité - Plán odpadového hospodářství ČR může připomínkovat každý! Fotografie z posvícení 2023
29 Zveřejnění upravené dokumentace vlivu na životní prostředí - spalovna ZEVO Opatovice.Důležité - Plán odpadového hospodářství ČR může připomínkovat každý!
30 Zveřejnění upravené dokumentace vlivu na životní prostředí - spalovna ZEVO Opatovice.Důležité - Plán odpadového hospodářství ČR může připomínkovat každý! Prodej pstruhů bude ve středu 30.8.od 17 hodin Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci
31 Důležité - Plán odpadového hospodářství ČR může připomínkovat každý! Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci POZOR - pravděpodobně nepůjde elektřina dnes v době od 9 do 11 hodin <.>
1 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci
2 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci
3 Klubové podzimní zkoušky retrieverů 2023 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci
4 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci Nábor do fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem - podzim 2023
5 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci Nábor do fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem - podzim 2023 Kominík ve Vysoké podzim 2023
6 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci Nábor do fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem - podzim 2023 Kominík ve Vysoké podzim 2023
7 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci Nábor do fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem - podzim 2023 Kominík ve Vysoké podzim 2023
8 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci Nábor do fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem - pod...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Obec Vysoká nad LabemFulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Pozvánka Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Veřejná vyhláška Usnesení Rozhodnutí Volby Záměr Územní rozhodnutí Vlivy na životní prostřed Výzva k podání žádosti Nouzový stav Mimořádné klimatické podm Rozpočet Záměr o pronájmu Stavební povolení Výzva Nařízení Zápis o výsledku vol Závěrečný účet Zpráva o výsledku př Upozornění Návrh rozpočtu obce Návrh Celkové vyúčtování Opatření obecné pova mimořádná veterinárn Návrh rozpočtu DSO H Dotace z rozpočtu ob Informace o plnění r Doporučení Mimořádné opatření Varování Návrh závěrečného úč Informace pro občany Návrh rozpočtu MŠ Obecně závazné vyhlá OOP - návrh Výroční zpráva Územní plán Původce (bez omezení) Obecní úřad Vysoká n Pozemkový fond Magistrát HK Český telecom Dopravní podnik HK Finanční úřad v HK Krajský úřad Hradec CELNÍ ÚŘAD NÁCHOD MŽP Pozemkový fond České Celní úřad Exekutorský úřad Státní veterinární správa Okresní soud HK Královehradecká prov Dražbyprost s.r.o <.>,Honební společenstvo Svazek obcí HRADUBIC Krajská veterinární správ Dražby EU s.r.o <.>,HK Vláda České republiky Soudní exekutor Magistrát města Pardubic Úřad pro zastupování stát Krajský úřad Pardubického Státní pozemkový úřa Ministerstvo zeměděl ČEZ Agentura ochrany pří Obec Vysoká nad Labe Krajská hyg.stanice Ministerstvo zdravot NÚKIB Katastrální úřad pro Krajský úřad Králové Český statistický úř Obecní úřad Opatovic EOP Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití oper...
Aktuální stav
Úřední deska - Obec Vysoká nad LabemNalezeno 34 záznamů.Poslední změna: 19. 9. 2023 11:10:54
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – Vysoká nad Labem
Úřední deska – Obec Vysoká nad Labem
záměr zadání zpracování lesních hospodářských osnov s názvem „ Lesní hospodářské osnovy Choceň“
Oznámení o konání mimořádné valné hromady DSO Hradubická labská
Záměr č.8/2023
Záměr č.7/2023
Rozpočtové opatření č.6/2023
Zápis ze zasedání zastupitelstva č 9/2023 ze dne 11.9.2023
Oznámení o konání veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí ZEVO Opatovice
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
Závěrečný účet obce Vysoká nad Labem za rok 2022
Rozpočtové opatření č.5/2023
Rozpočtové opatření č.4/2023
Rozpočtové opatření č.3/2023
Veřejnoprávní smlouva č.5/2023 SDH Vysoká nad Labem
Veřejnoprávní smlouva č.4/2023 Myslivecký spolek Podlesí
Veřejnoprávní smlouva č.2/2023 BK Vysoká nad Labem
Veřejnoprávní smlouva č.1/2023 - FK Vysoká nad Labem
Rozpočtové opatření č.2/2023
Rozpočtové opatření č.1/2023
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů svazku obcí Hradubická labská
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Vysoká nad Labem na roky 2024,2025
Rozpočet MŠ Vysoká nad Labem na rok 2023
Střednědobý výhled rozpočtu obce Vysoká nad Labem na roky 2024,2025
Rozpočet obce Vysoká nad Labem pro rok 2023
Opatření obecné povahy dle lesního zákona
Veřejnoprávní smlouva č.5/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2022
Veřejnoprávní smlouva č.4/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2022
Veřejnoprávní smlouva č.2/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2022
Veřejnoprávní smlouva č.1/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2022
Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině pro Královéhradecký kraj
Společnost Elektrárny Opatovice,a.s.informuje o plánovaném projektu spalovny
Veřejnoprávní smlouva č.5/2021 o poskytnutí dotace - Myslivecký spolek Podlesí
Veřejnoprávní smlouva č.2/2021 o poskytnutí dotace - BK Vysoká nad Labem
Veřejnoprávní smlouva č.1/2021 o poskytnutí dotace - FK Vysoká nad Labem
Ukončení provozu rozhledny Milíř od 5.10.2020
Kontakty
Kontakty | Vysoká nad LabemTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
28 Zveřejnění upravené dokumentace vlivu na životní prostředí - spalovna ZEVO Opatovice.Důležité - Plán odpadového hospodářství ČR může připomínkovat každý! Fotografie z posvícení 2023
29 Zveřejnění upravené dokumentace vlivu na životní prostředí - spalovna ZEVO Opatovice.Důležité - Plán odpadového hospodářství ČR může připomínkovat každý!
30 Zveřejnění upravené dokumentace vlivu na životní prostředí - spalovna ZEVO Opatovice.Důležité - Plán odpadového hospodářství ČR může připomínkovat každý! Prodej pstruhů bude ve středu 30.8.od 17 hodin Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci
31 Důležité - Plán odpadového hospodářství ČR může připomínkovat každý! Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci POZOR - pravděpodobně nepůjde elektřina dnes v době od 9 do 11 hodin <.>
1 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci
2 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci
3 Klubové podzimní zkoušky retrieverů 2023 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci
4 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci Nábor do fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem - podzim 2023
5 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci Nábor do fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem - podzim 2023 Kominík ve Vysoké podzim 2023
6 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci Nábor do fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem - podzim 2023 Kominík ve Vysoké podzim 2023
7 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci Nábor do fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem - podzim 2023 Kominík ve Vysoké podzim 2023
8 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci Nábor do fotbalového oddílu FK Vysoká nad ...
Občanská vybavenost - důležité kontakty
Občanská vybavenost - důležité kontakty | vysoka-nad-labem.czTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
28 Zveřejnění upravené dokumentace vlivu na životní prostředí - spalovna ZEVO Opatovice.Důležité - Plán odpadového hospodářství ČR může připomínkovat každý! Fotografie z posvícení 2023
29 Zveřejnění upravené dokumentace vlivu na životní prostředí - spalovna ZEVO Opatovice.Důležité - Plán odpadového hospodářství ČR může připomínkovat každý!
30 Zveřejnění upravené dokumentace vlivu na životní prostředí - spalovna ZEVO Opatovice.Důležité - Plán odpadového hospodářství ČR může připomínkovat každý! Prodej pstruhů bude ve středu 30.8.od 17 hodin Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci
31 Důležité - Plán odpadového hospodářství ČR může připomínkovat každý! Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci POZOR - pravděpodobně nepůjde elektřina dnes v době od 9 do 11 hodin <.>
1 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci
2 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci
3 Klubové podzimní zkoušky retrieverů 2023 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci
4 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci Nábor do fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem - podzim 2023
5 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci Nábor do fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem - podzim 2023 Kominík ve Vysoké podzim 2023
6 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci Nábor do fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem - podzim 2023 Kominík ve Vysoké podzim 2023
7 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci Nábor do fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem - podzim 2023 Kominík ve Vysoké podzim 2023
8 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci Nábor do...
Svoz odpadů
Obec Vysoká nad Labem - svoz odpadůTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
28 Zveřejnění upravené dokumentace vlivu na životní prostředí - spalovna ZEVO Opatovice.Důležité - Plán odpadového hospodářství ČR může připomínkovat každý! Fotografie z posvícení 2023
29 Zveřejnění upravené dokumentace vlivu na životní prostředí - spalovna ZEVO Opatovice.Důležité - Plán odpadového hospodářství ČR může připomínkovat každý!
30 Zveřejnění upravené dokumentace vlivu na životní prostředí - spalovna ZEVO Opatovice.Důležité - Plán odpadového hospodářství ČR může připomínkovat každý! Prodej pstruhů bude ve středu 30.8.od 17 hodin Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci
31 Důležité - Plán odpadového hospodářství ČR může připomínkovat každý! Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci POZOR - pravděpodobně nepůjde elektřina dnes v době od 9 do 11 hodin <.>
1 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci
2 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci
3 Klubové podzimní zkoušky retrieverů 2023 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci
4 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci Nábor do fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem - podzim 2023
5 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci Nábor do fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem - podzim 2023 Kominík ve Vysoké podzim 2023
6 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci Nábor do fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem - podzim 2023 Kominík ve Vysoké podzim 2023
7 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci Nábor do fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem - podzim 2023 Kominík ve Vysoké podzim 2023
8 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci Nábor do fotbalového oddílu FK Vys...
Místní poplatky
Místní poplatky | Vysoká nad LabemTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
28 Zveřejnění upravené dokumentace vlivu na životní prostředí - spalovna ZEVO Opatovice.Důležité - Plán odpadového hospodářství ČR může připomínkovat každý! Fotografie z posvícení 2023
29 Zveřejnění upravené dokumentace vlivu na životní prostředí - spalovna ZEVO Opatovice.Důležité - Plán odpadového hospodářství ČR může připomínkovat každý!
30 Zveřejnění upravené dokumentace vlivu na životní prostředí - spalovna ZEVO Opatovice.Důležité - Plán odpadového hospodářství ČR může připomínkovat každý! Prodej pstruhů bude ve středu 30.8.od 17 hodin Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci
31 Důležité - Plán odpadového hospodářství ČR může připomínkovat každý! Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci POZOR - pravděpodobně nepůjde elektřina dnes v době od 9 do 11 hodin <.>
1 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci
2 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci
3 Klubové podzimní zkoušky retrieverů 2023 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci
4 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci Nábor do fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem - podzim 2023
5 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci Nábor do fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem - podzim 2023 Kominík ve Vysoké podzim 2023
6 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci Nábor do fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem - podzim 2023 Kominík ve Vysoké podzim 2023
7 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci Nábor do fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem - podzim 2023 Kominík ve Vysoké podzim 2023
8 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci Nábor do fotbalového oddílu FK Vyso...
Hlášení adresy pro doručování
Hlášení adresy pro doručování | Vysoká nad LabemTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
28 Zveřejnění upravené dokumentace vlivu na životní prostředí - spalovna ZEVO Opatovice.Důležité - Plán odpadového hospodářství ČR může připomínkovat každý! Fotografie z posvícení 2023
29 Zveřejnění upravené dokumentace vlivu na životní prostředí - spalovna ZEVO Opatovice.Důležité - Plán odpadového hospodářství ČR může připomínkovat každý!
30 Zveřejnění upravené dokumentace vlivu na životní prostředí - spalovna ZEVO Opatovice.Důležité - Plán odpadového hospodářství ČR může připomínkovat každý! Prodej pstruhů bude ve středu 30.8.od 17 hodin Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci
31 Důležité - Plán odpadového hospodářství ČR může připomínkovat každý! Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci POZOR - pravděpodobně nepůjde elektřina dnes v době od 9 do 11 hodin <.>
1 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci
2 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci
3 Klubové podzimní zkoušky retrieverů 2023 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci
4 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci Nábor do fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem - podzim 2023
5 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci Nábor do fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem - podzim 2023 Kominík ve Vysoké podzim 2023
6 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci Nábor do fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem - podzim 2023 Kominík ve Vysoké podzim 2023
7 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci Nábor do fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem - podzim 2023 Kominík ve Vysoké podzim 2023
8 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci Nábor do fotbalového ...
Odhlášení trvalého pobytu
Odhlášení trvalého pobytu | Vysoká nad LabemTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
28 Zveřejnění upravené dokumentace vlivu na životní prostředí - spalovna ZEVO Opatovice.Důležité - Plán odpadového hospodářství ČR může připomínkovat každý! Fotografie z posvícení 2023
29 Zveřejnění upravené dokumentace vlivu na životní prostředí - spalovna ZEVO Opatovice.Důležité - Plán odpadového hospodářství ČR může připomínkovat každý!
30 Zveřejnění upravené dokumentace vlivu na životní prostředí - spalovna ZEVO Opatovice.Důležité - Plán odpadového hospodářství ČR může připomínkovat každý! Prodej pstruhů bude ve středu 30.8.od 17 hodin Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci
31 Důležité - Plán odpadového hospodářství ČR může připomínkovat každý! Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci POZOR - pravděpodobně nepůjde elektřina dnes v době od 9 do 11 hodin <.>
1 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci
2 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci
3 Klubové podzimní zkoušky retrieverů 2023 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci
4 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci Nábor do fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem - podzim 2023
5 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci Nábor do fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem - podzim 2023 Kominík ve Vysoké podzim 2023
6 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci Nábor do fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem - podzim 2023 Kominík ve Vysoké podzim 2023
7 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci Nábor do fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem - podzim 2023 Kominík ve Vysoké podzim 2023
8 Zemědělská společnost Polabí Vysoká,a.s.nabízí práci Nábor do fotbalového oddí...

Načteno

edesky.cz/d/7773524

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   EIA   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Územní plánování   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Veřejná vyhláška   EIA   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   EIA   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Územní plánování   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   EIA   EIA   EIA   EIA   EIA   EIA   EIA   EIA   EIA   EIA   EIA   EIA   Pronájem   EIA   EIA   Pronájem   EIA   Stavby   Rozpočet   EIA   EIA   EIA   Pronájem   EIA   EIA   EIA   EIA   EIA   EIA   EIA   EIA   EIA   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   EIA   EIA   EIA   EIA   EIA   EIA   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vysoká nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz