« Najít podobné dokumenty

Obec Troubsko - OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - Oznámení o vyhlášení právního předpisu, účinná od 1.1.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Troubsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - TroubskoInformace o správci
Obecní úřad Troubsko,Zámecká 8,664 41 Troubsko
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: troubsko@troubsko.cz
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úředn...
RSS
Úřední deska – Troubsko
Úřední deska – Troubsko
OZV o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí - Oznámení o vyhlášení PP,účinná od 1.1.2024
OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - Oznámení o vyhlášení právního předpisu,účinná od 1.1.2024
OZV o místním poplatku ze psů - Oznámení o vyhlášení právního předpisu,účinná od 1.1.2024
Integrované šetření v zemědělství 2023 - informace ČSÚ
Záměr obce Troubsko č.21/2023 - rozšíření Z-box na p.č.1442/1
Státní pozemkový úřad - Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekol.jednotek na části k.ú.Troubsko
VV OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na poz.komunikaci ul.U Dráhy od 25.-29.9.2023 - oprava povrchu
UZSVM - seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2023
Veřejná vyhláška - oznámení zveřejnění návrhu Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje JMK a konání veřejného projednání
e-Kapka - info - léky v odpadních vodách
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Rpzpočtové opatření č.7_2023
rozpočtové opatření č.7_2023
Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce_Podskalák
individuální dotace Podskalák
Milostivé léto 3 - dluhy na daních či sociálním pojištění - INFORMACE
OZNÁMENÍ O VYVĚŠENÍ - Rozpočtové opatření č.6_2023
rozpočtové opatření č.6/2023
e-Kapka 2023 - nová aplikace - info pro zákazníky Vodárenské akciové společnosti
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Rozpočtové opatření č.4,č.5,a Závěrečný účet za rok 2022
rozpočtové opatření č.5,rozpočtové opatření č.4/2023 schválené ZO a schválený Závěrečný účet za rok 2022
SVaK Ivančice - Oznámení o zveřejnění dokumentů
DSO Šlapanicko - oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu DSO Šlapanaicko za rok 2022
Změna systému ubytování osob s dočasnou ochranou - HUMANITNÍ DÁVKY
Datové schránky OSVČ - upozornění z Obecního živnostenského úřadu
DSO Šlapanicko - Návrh závěrečného účtu,Rozvaha,Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2022,Inventarizační zpráva 2022
Podpora uprchlíkům z Ukrajiny - legislativní změny - info z Ministerstva pr...
Domů
Obec TroubskoVydejte se po zajímavých místech naší obce prostřednictvím virtuální aplikace <.>
Dozvíte se více o novinkách,které se dotknou každého. 
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj
Vydejte se po zajímavých místech naší obce prostřednictvím virtuální aplikace
Jihomoravský kraj
Více
Obecní úřad
Novinky
Obec Troubsko
V blízkém okolí moravské metropole,asi 8 km západním směrem,leží na prastarém kulturním podloží obec Troubsko <.>
Tato ves,nesoucí zřejmě jméno po dřevěných troubách přivádějících vodu,vystupuje z anonymity dávných dob do epochy historické poprvé roku 1237,kdy je v listině krále Václava I.uváděn jako svědek XXXXXX z Troubska.Tento nižší šlechtic zřejmě nebyl vlastníkem celé vesnice; pozdější prameny dosvědčují,že se Troubsko v souladu s tehdejší praxí roztříštěné družby dělilo mezi několik majitelů.V letech 1317 – 1389 zde dokonce víme o existenci lenního statku olomouckého biskupství <.>
Roku 1349 koupil Ludér,převor brněnských dominikánů,s neteří Kateřinou 4 a ? lánu v Troubsku od měšťana XXXXXXX a daroval je herburskému klášteru.Tato část vesnice se na dlouhou dobu administrativně odloučila od zbylé větší části a po převedení majetku herburského kláštera na jezuitskou kolej v letech 1578 – 1581 se stala součástí řečkovického panství. 
Zeptejte se nás na cokoliv!
Nenašli jste co jste potřebovali? Nebojte se nám napsat,zavolat,nebo se stavit za námi na obecní úřad <.>
Kontakt
Obecní úřad Troubsko Zámecká 8 664 41 Troubsko T: 547 227 054 E:  starostatroubsko.<.> cz
Elektronická úřední deska je zřizována s ohledem na zákon č.500/2004 Sb <.>,Správní řád,§ 26 <.>
   
   
   
   
   
    Podporujeme: Linka bezpečí pro děti 116 111  |  Rodičovská linka 606 021 021
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - TroubskoVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce pronajmout Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Veřejná vyhláška Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Rozhodnutí informace pro veřejn povinně zveřejňované Záměr pronajmout Volby Exekuční příkaz Výzva Oznámení o konání Va Záměr obce Troubsko Původce (bez omezení) OÚ Troubsko FÚ BV Stavební úřad Střeli Krajský soud Zeměměřičský úřad JMK Městský úřad Šlapani Obec Troubsko Ministerstvo dopravy k.ú.B-v Magistrát mě.Brna Pozemkový úřad MŽP Úřad mě.části Brno Základní škola Celní úřad Brno ČSÚ Exekutorský úřad Brn Úřad pro zastupování SVaK Ivančice MěÚ Šlapanice Ministerstvo ŽP Obec Popůvky Ministerstvo zeměděl MVČR VAS a.s.Finanční úřad Dražební spol.MORAVA E.ON OS HK MČ Brno-Kníničky Exekutorský úřad Ministerstvo obrany- Krajský úřad JMK FÚ JMK Drážní úřad MZ ČR Česká pošta Vláda ČR Obec Ostopovice Nemocnice Ivančice MMB Správa železnic MUDr.Mádrová Obec Střelice Exekutorský úřad Pra Exekutorský úřad Šum Policie ČR exekutorský úřad Tac EG.D IDS JMK Český telekomunikačn MČ Brno-Žebětín DSO Šlapanicko SMO ČR ELCON Bratislava a.s Dobrovolný svazek ob Obec Sokolnice DSO Šlapanicko Okresní soud Brno-ve MPSV Ministerstvo spraved Vodárenská akciová s HS MPSV Státní pozemkový úřa Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtr...
Aktuální stav
Úřední deska - TroubskoNalezeno 169 záznamů.Poslední změna: 19. 9. 2023 10:30:42
Název
Značka
Typ
Původce
Přílohy
povinně zveřejňované
Obec Troubsko
RSS
Úřední deska – Troubsko
Úřední deska – Troubsko
OZV o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí - Oznámení o vyhlášení PP,účinná od 1.1.2024
OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - Oznámení o vyhlášení právního předpisu,účinná od 1.1.2024
OZV o místním poplatku ze psů - Oznámení o vyhlášení právního předpisu,účinná od 1.1.2024
Integrované šetření v zemědělství 2023 - informace ČSÚ
Záměr obce Troubsko č.21/2023 - rozšíření Z-box na p.č.1442/1
Státní pozemkový úřad - Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekol.jednotek na části k.ú.Troubsko
VV OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na poz.komunikaci ul.U Dráhy od 25.-29.9.2023 - oprava povrchu
UZSVM - seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2023
Veřejná vyhláška - oznámení zveřejnění návrhu Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje JMK a konání veřejného projednání
e-Kapka - info - léky v odpadních vodách
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Rpzpočtové opatření č.7_2023
rozpočtové opatření č.7_2023
Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce_Podskalák
individuální dotace Podskalák
Milostivé léto 3 - dluhy na daních či sociálním pojištění - INFORMACE
OZNÁMENÍ O VYVĚŠENÍ - Rozpočtové opatření č.6_2023
rozpočtové opatření č.6/2023
e-Kapka 2023 - nová aplikace - info pro zákazníky Vodárenské akciové společnosti
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Rozpočtové opatření č.4,č.5,a Závěrečný účet za rok 2022
rozpočtové opatření č.5,rozpočtové opatření č.4/2023 schválené ZO a schválený Závěrečný účet za rok 2022
SVaK Ivančice - Oznámení o zveřejnění dokumentů
DSO Šlapanicko - oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu DSO Šlapanaicko za rok 2022
Změna systému ubytování osob s dočasnou ochranou - HUMANITNÍ DÁVKY
Datové schránky OSVČ - upozornění z Obecního živnostenského úřadu
DSO Šlapanicko - Návrh závěrečného účtu,Rozvaha,Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2022,Inventarizační zpráva 2022
Podpora uprchlíkům z Ukrajiny - legislativní změny - info z Ministerstva pr...
Mapa stránek
Mapa webu – Obec TrouskoVíce
Kontakt
Obecní úřad Troubsko Zámecká 8 664 41 Troubsko T: 547 227 054 E:  starostatroubsko.<.> cz
Elektronická úřední deska je zřizována s ohledem na zákon č.500/2004 Sb <.>,Správní řád,§ 26 <.>
   
   
   
   
   
    Podporujeme: Linka bezpečí pro děti 116 111  |  Rodičovská linka 606 021 021
KONTAKTY
Základní informace - kontakt – Obec TrouskoZákladní informace - kontakt
Základní informace - Kontakt
Obecní úřad Troubsko
Obecní úřad Troubsko Zámecká 150/8 664 41 Troubsko IČ: 00 28 27 23 DIČ: obec není plátcem DPH ID datové schránky: 7j6bawk Č.účtu: 4423641/0100  - Komerční banka
starosta:             starosta@troubsko.cz,tel.603 575 385 místostarosta:     mistostarosta@troubsko.cz,tel.736 767 183 účetní:                 ucetni@troubsko.cz,tel.724 264 154 matrika:              matrika@troubsko.cz,tel.724 264 155 el.podatelna:      podatelna@troubsko.cz,tel.607 054 145 administrativa:  administrativa@troubsko.cz,tel.606 080 363
Byla zřízena nová e-mailová adresa namety@troubsko.cz,která je určena jako pomocník občanům pro hlášení poruch (například nefungující uliční světlo),nežádoucího odpadu (černá skládka),rozbitého obecního mobiliáře,nefunkční kanalizace nebo sdělení jiných informací,které pomohou ke klidnému bydlení v naší obci <.>
Úřední hodiny OÚ Troubsko
Pondělí: 8:00–11:00 a 13:00–17:00 h.Středa: 8:00–11:00 a 13:00–17:30 h <.>
Úřední hodiny podatelny OÚ Troubsko
Pondělí: 8:00–11:00 a 13:00–17:00 h.Středa: 8:00–11:00 a 13:00–17:30 h <.>
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,a.s.divize Brno-venkov
Soběšická 820/156,638 01 Brno Tel.: +420 545 532 333 Fax.: 545 532 392 E-mail: sekretariat@vasbv.cz  
Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro obec Troubsko
jmenovanou osobou je XXX XXXXXX Pikalová
Více
Kontakt
Obecní úřad Troubsko Zámecká 8 664 41 Troubsko T: 547 227 054 E:  starostatroubsko.<.> cz
Elektronická úřední deska je zřizována s ohledem na zákon č.500/2004 Sb <.>,Správní řád,§ 26 <.>
   
   
   
   
   
    Podporujeme: Linka bezpečí pro děti 116 111  |  Rodičovská linka 606 021 021
Virtuální prohlídka
Virtuální prohlídka
Czechpoint
Czech POINT – Český Podací Ověřovací Informační Národní TerminálSlužby pro veřejnost Služby pro úředníky Informace pro provozovatele kontaktních míst veřejné správy Informace pro vývojáře aplikací
Správa registrů
ZÁKLADNÍ REGISTRY
<br> JEDOU NAPLNO!
<br>
<br>
<br>
Návod pro občana: Co mám dělat,když si měním
<br> adresu trvalého pobytu?
<br>
<br> Zpracoval: Správa základních registrů a Ministerstvo vnitra ČR
<br> Praha – srpen 2014
<br>
<br> Co mám dělat,když si měním adresu trvalého pobytu?
<br> Už od poloviny roku 2012 se můžete spolehnout na tzv.základní registry,které zajišťují,že už
<br> nemusíte obíhat všechny úřady a hlásit změnu na každém úřadě zvlášť.Většina úřadů si data <,>
<br> která potřebuje,předává díky registrům mezi sebou automaticky <.>
<br> Následujícím textem nás provede XXX XXXXX <.>
<br> První krok – místně příslušný obecní úřad <.>
XXX XXXXX se přestěhoval.Jeho první zastávkou je obecní úřad v místě nového
<br> trvalého pobytu.Vyplní XXX a podepíše přihlašovací lístek k trvalému pobytu <.>
<br> Předloží platný občanský průkaz a doklad,který ho opravňuje užívat byt nebo
<br> dům (např.výpis z katastru nemovitostí,kupní smlouvu,nájemní smlouvu)
<br> anebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby (např.majitele
<br> nemovitosti) o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu a opět doklad,který to
<br> dokazuje (např.výpis z katastru nemovitostí).Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v
<br> případě,že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu přímo na úřadu a
<br> předloží i doklad o oprávněnosti užívání bytu či domu <.>
<br>
<br> Katastrální úřad
Na katastrální úřad nemusí XXX XXXXX nic oznamovat.Data si tento úřad
<br> aktualizuje automaticky.Správnost nové adresy je možné ověřit na veřejném
<br> portále Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v sekci „Nahlížení do katastru
<br> nemovitostí“ http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ <.>
<br>
<br> Zdravotní pojišťovna <.>
I když jsou k základním registrům připojeny všechny
<br> tuzemské zdravotní pojišťovny,stále však platí pro
<br> Jana Nováka oznamovací povinnost dle zákona o
<br> veřejném zdravotním pojištění.Musí tedy do 30 dnů
<br> od přestěhování tuto změnu své pojišťo...
Krizpoint
Home | Portál krizového řízení HZS JHMPortál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji,jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji.Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele).Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JHM <.>
11 Srpen 2023
18 Červenec 2023
Feuerwehr Südmähren ankündigt,dass das Informationszentrum (…
17 Červenec 2023
Činnost informačního centra bude k 15:00 18.7.2023 ukončena <.>
XXX XXXX of XXX emergency information centre will be ended by the date of 18.7.; 3p.m
Das Informationszentrum stellt um 15:00 Uhr am 18…
11 Červenec 2023
16 Červen 2023
10 Červen 2023
23 Květen 2023
22 Květen 2023
26 Leden 2023
Pagination
Přehled nebezpečných jevů a kritéria pro vydávání výstražných informací SIVS
zvětšit tabulku
Stupeň nebezpečí
Úroveň nebezpečí
B
zelená
Běžná situace,nehrozí nebezpečí,není třeba věnovat pozornost.Na tento stav se nevydává žádná výstražná informace.V případě světle zelené barvy je předpoklad výhledu nebezpečných jevů,ale výstraha zatím nebyla vydána <.>
Nízký
Vysoký
Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev.Je nezbytná bdělost a potřeba sledování hydrometeorologické situace.Lze očekávat materiální škody na větším území nebo velké následky při lokálním postižení a omezení prováděných aktivit <.>
Extrémní
Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný a výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev.Je nezbytná nejvyšší ostražitost a potřeba častého sledování informací o hydrometeorologické situaci.Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení,ohrožení životů a výrazné omezení prováděných aktivit <.>
Zvětšit tabulku ×
Stupeň nebezpečí
Úroveň nebezpečí
B
zelená
Běžná situace,nehrozí nebezpečí,není třeba věnovat pozornost...
Blackout
Základní informace o přípravě na mimořádné události a krizové situace (vč.blackoutu) a žádoucím chová- ní,pokud hrozba nastane,naleznete na Portálu krizového řízení pro Jihomoravský kraj www.krizport.cz.Za poruchu typu „BLACKOUT“ je považován neplánovaný rozpad elektrizační soustavy,postihující přerušením dodávky elektrické energie významnou část nebo celou Českou republiku,případně i okolní státy,které jsou sou- částí vzájemně propojené elektrizační soustavy.Obnovení dodávky energií po vzniku „BLACKOUT“ může trvat řádově hodiny až dny.Mezi základní ukazatele toho,že se nejedná o BLACKOUT,ale pouze o lokální výpadek elektrického proudu,patří: • osvětlenost okolních obcí nebo městských částí,• stálé vysílání lokálních rádií,• pohyb elektrických vlakových,tramvajových nebo trolejbusových jednotek po trati.Pro zjištění podrobnějších informací o nastalé situaci je vhodné zapnout si rádio (přenosné,v mobilním telefonu nebo autorádio).Další informace můžete také během několika hodin najít na úřední desce ve vaší obci či městské části.Ne u každého výpadku elektřiny se musí jednat o BLACKOUT.Může se například jednat o plánovanou odstávku elektřiny z důvodu údržby distribuční sítě.To lze ověřit např.na úředních deskách,nebo webových stránkách obcí,či místně příslušné distribuční společnosti (stránky mohou být i během výpadku dostupné prostřed- nictvím chytrých mobilů či tabletů).• Nevolejte zbytečně na linky tísňového volání (112,150,155,158)! Tyto linky neslouží jako informační služba veřejnosti,proto je používejte jen v případě stavu ohrožujícím život.• Nepoužívejte ke svícení svíčky! Není-li jiná mož- nost,tak pouze s největší opatrností a nenechávejte je nikdy bez dozoru.• Neotevírejte zbytečně dvířka lednice a mrazáku! Čím méně je budete otevírat,tím déle vydrží vaše jídlo poživatelné.• Necestujte zbytečně! Pravděpodobně nebude fungovat elektronické řízení dopravy (semafory),proto mohou vznikat na ulicích dopravní nehody a následné zácpy.Počítejte také s tím,že řada ...
Ekolamp
Mapa sběrných míst | EkolampVyhledejte si v mapě nejbližší sběrné místo.Vysloužilé elektrozařízení můžete odevzdat na kterémkoliv sběrném místě,bez ohledu na vaše trvalé bydliště <.>
Zadejte název obce,či místa a okruh hledání 1 km 5 km 10 km 15 km 20 km 25 km Vyhledat Poslední aktualizace: 19.09.2023
Jednotlivé typy sběrných míst můžete skrýt nebo zobrazit kliknutím na příslušné položky v legendě <.>
Kolektivní systém pro zpětný odběr elektrozařízení
EKOLAMP s.r. o.nám.I.P. Pavlova 1789/5 120 00 Praha 2
EKOLAMP je Ministerstvem životního prostředí oprávněný provozovatel kolektivního systému pro zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení.Sdružuje výrobce a dovozce,za které plní jejich povinnosti ze zákona o výrobcích s ukončenou životností.Za tímto účelem buduje po celé České republice širokou síť sběrných míst a zajišťuje sběr,svoz a zpracování vysloužilých elektrozařízení <.>
MYSLÍME EKOLOGICKY.NA BUDOUCNOST
© 2023 Ekolamp.Všechna práva vyhrazena.Vytvořeno v Simopt CMS.Správa cookies
Násilí děti
Ubližuje Ti někdo? Máš nějaké trápení? Nejsi na to sám/sama,OZVI SE!
<br> 549 241 010 608 902 410
<br> Email: help©modra|inka.cz | Skype: modralinka | www.modralinka.cz
<br> 800 155 555 www.linkabezpeci.cz 545 215 105 www.fod.cz (pro těhotné dívky) 548 221 405
<br> www.napocatku.cz
<br> Poradny a pomoc:,intervenční centrum 739 078 078
<br> Sýpka 25,Brno | www.spondea.cz
<br> 732 842 664 Slovinská 41,Brno | www.bkb.cz
<br> 545 241 828 Anenská 10,Brno | www.poradnabrno.eu
<br> 533 304 660
<br> MěÚ Šlapanice,Opuštěná 9/2 Brno | www.mesto.slapanice.cz
Násilí senioři
Stali jste se obětí trestného činu? Napadl Vás někdo? Nebuďte na to XXXX,OZVĚTE SE!
<br> Bezplatná,anonymní SENIOR linka: 800 157 157 800 200 007
<br> Poradny a pomoc: SPONDEA,intervenční centrum 739 078 078
<br> Sýpka 25,Brno | www.spondea.cz
<br> BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ 732 842 664 Slovinská 41,Brno | www.bkb.cz
<br> OBČANSKÁ PORADNA BRNO 545 241 828 Anenská 10,Brno | www.poradnabrno.eu
<br> ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH vĚcí 533 304 640
<br> MěÚ Šlapanice,Opuštěná 9/2,Brno | www.mesto.s|apanice.cz
<br> opakování a dlouhodobost
<br> eskalace násilí (stupňování násilí)
<br> neveřejnost,násilí probíhá za zavřenými dveřmi příbuzenství agresora a oběti
<br> jasné rozdělení rolí na oběť a agresora
Rezervace hřiště
Rezervace hřiště – Obec TrouskoRezervace hřiště
Rezervace hřiště
Pokud si budete chtít rezervovat volný termín hřiště nebo klubovny,napiště nám na e-mail  hristetroubskoemail.<.> cz ve formátu:
 
Doplňující informace
V době kdy nejsou hřiště obsazena (rezervována) mají děti vstup zdarma <.>
Víceúčelové hřiště
Tenisový kurt
Více
Kontakt
Obecní úřad Troubsko Zámecká 8 664 41 Troubsko T: 547 227 054 E:  starostatroubsko.<.> cz
Elektronická úřední deska je zřizována s ohledem na zákon č.500/2004 Sb <.>,Správní řád,§ 26 <.>
   
   
   
   
   
    Podporujeme: Linka bezpečí pro děti 116 111  |  Rodičovská linka 606 021 021
Kalendář akcí
Kalendář akcí – Obec TrouskoVíce
Kontakt
Obecní úřad Troubsko Zámecká 8 664 41 Troubsko T: 547 227 054 E:  starostatroubsko.<.> cz
Elektronická úřední deska je zřizována s ohledem na zákon č.500/2004 Sb <.>,Správní řád,§ 26 <.>
   
   
   
   
   
    Podporujeme: Linka bezpečí pro děti 116 111  |  Rodičovská linka 606 021 021
Sportovní organizace
Sportovní organizace – Obec TrouskoVíce
Kontakt
Obecní úřad Troubsko Zámecká 8 664 41 Troubsko T: 547 227 054 E:  starostatroubsko.<.> cz
Elektronická úřední deska je zřizována s ohledem na zákon č.500/2004 Sb <.>,Správní řád,§ 26 <.>
   
   
   
   
   
    Podporujeme: Linka bezpečí pro děti 116 111  |  Rodičovská linka 606 021 021
Památky
Pověsti – Obec TrouskoPověst o původu obce Troubsko
Na začátku 11.stol.náš šlechetný XXXXX XXXXXXX měl býti úkladně zavražděn od zrádných Vršovců na Velíze v památném háji zbylých pohanských předků našich.Ve chvíli poslední troubil průvodce Jaromírův,Hovora,na roh táhlými zvuky,jak si XXX ještě naposled od Vršovců vyprosit,měl býti totiž oběšen,a tak se dovolal včas Pražanů,kteří knížete vysvobodili.Hovora za to tróbení dostal osadu,kterou nazval Troubsko <.>
Poskytl XXXXXX XXXXX
Více
Kontakt
Obecní úřad Troubsko Zámecká X 664 41 Troubsko T: 547 227 054 E:  starostatroubsko.<.> cz
Elektronická úřední deska je zřizována s ohledem na zákon č.500/2004 Sb <.>,Správní řád,§ 26 <.>
   
   
   
   
   
    Podporujeme: Linka bezpečí pro děti 116 111  |  Rodičovská linka 606 021 021

Načteno

edesky.cz/d/7773483

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Volby   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Výpadek elektřiny   Pronájem   Veřejná zakázka   Nabídka zaměstnání   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Troubsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz