« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument109_2023.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument109_2023.pdf
<,>.mmm dom lllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllillllllllll
<br>.-.“—.<.> <.>,_.„_v_.<.>._._.<.>
<br> Úřední deska Šli—46b Polanka nad Odrou '
<br> arm—*.polankaxz
<br> 551“ dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.nadpis:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.č.jJSp.zn./Typ VyřizujelÚtvarITelefon Datum MD—20176/2023-910/2 lng.XXXXXXXXX XXXXX,XXX Praha MD/XXXXX/XXXX/XXX +XXX XXXX XXXXX XX.XX.2023 VEREJ NA VYH LASKA
<br> OZNÁMENÍ o ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
<br> „ Stavebník,Ředitelství silnic a dálnic ČR,Na Pankráci 546166,145 05 Praha4,IC: 65993390,vzastoupení společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava,a.s <.>,Masarykovo náměstí 5/5,70200 Ostrava — Moravská Ostrava,IČ: 42767377,podal dopisem zn.: 131/2023/220043/h3 ze dne 12.6.2023,žádost o vydání společného povolení pro stavbu
<br> „D1 km 342-354 dodatečná protihluková opatření“ <,>
<br> v rozsahu níže uvedených stavebních objektů.<.> SO 020 Připrava území 80 101 Úpravy dálnice D1 km 349,290 - 349,800 80 102 Úpravy dálnice D1 km 351.588 - 352,340 80 103 Úpravy dálnice D1 km 352,691 - 352,935 30 120 Úpravy silnice "1647 80 134 Přístupový chodník k zastávce BUS — Václavovice 80 301 Rekonstrukce kanalizace v km 349,50 - 349,80 80 491 Kabelová trasa DiS v km 349,50 - 349,80 80 760 Protihluková stěna SC) 761 Protihluková stena 80 762 Protihluková stěna 80 763 Protihluková stěna SO 765 Protihluková stěna 80 766 Protihluková stěna 80 770 Protihluková stěna 80 771 Protihluková stěna 80 773 Protihluková stěna 80 774 Protihluková stěna SO 775 Protihluková stěna 80 776 Protihluková stěna SO 777 Protihluková stěna 80 860 Úprava stávajícího oplocení dálnice D1 <,>
<br> O.<.>.<.>.<.> OOCOCÚODOOGOOO
<br> Ministerstvo dopravy lD datové schránky: n75aa03 nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta©mdcrcz IČO: 660 D3 008 tel.+420 225131 111
<br> „vamarte:Et_„-_,i_l_9_:___Z,t_l_2_3__„ podpisu,/.CÍQŠW
<br> \
<br> MD-20178/2023-910/2
<br> na pozemcích parc...

Načteno

edesky.cz/d/7773452

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
25. 09. 2023
25. 09. 2023
25. 09. 2023
21. 09. 2023
13. 09. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz