« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - úd_287.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

úd_287.pdf
" 2 Za Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne: 24.01.2023.Právní moc vyznačil/a: Mgr.XXXX XXXXXXXXX,dne: XX.XX.XXXX XX:XX:XX „ly )Í/ío LÍ/ &' 3
<br> MGR.JAKOSLAV HOMOLA IČ: 62096052 e-mail:exekutorslguradanbrno-mesto.cz
<br> SOUDNÍ *XFKUTOR TXÍKUTOÍWO ÚŘAD BRNO MĚSTO datová schránka: etag8hb el.podatelna: odatelna.eu íDbrno—mestocz se sídlem Hlinky 42/106,603 00 Brno tel.: +420 543 237 149 internet: www.tl adexekumrsk.cz A _ _
<br> Sp.zn.oprávněného VS: 33737402
<br> Čj.: ll ' || 030 EX 18867/14-123
<br> 73451474
<br>,EXEKUČNÍ PŘÍKAZ,„,K PROVEDENI EXEKUCE PRODEJEM NEMOVITYCH VECI ' Povinný a manžel povinného: 1.XXXXXXXXXXX XXXXXX.Přemvslnvcu XXXX/XX XXX XXX Ostrava — Mal iánskě Hnry,Vymáhaná peněžitá povinnost: 111 694,79 Kč
<br> (pohledávka navýšená
<br> o pravděpodobné náklady exekuce a pravděpodobné náklady oprávněného ke dni vydání exekučního příkazu) Oprávněný: ].ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o <.>,Spálená 112/55,110 00 Praha - Nové Město,IČ: 14500469
<br> zast.XXXXXX XXXXXX,JUDr <.>,Ph.D <.>,advokát,Husova tř.1845/11,370 01 České Budějovice — České Budějovice 3,IČ: 66246971,nar.18.1.1975
<br> Pověření soudního exekutora vydal: Okresní soud v Ostravě dne 28.7.2014 pod č.j.51 EXE 13950/2014-11
<br> Exekuční titul: platební rozkaz sp.zn.158 EC 775/201 1,který vydal Okresní soud v Ostravě dne 25.6.2012
<br> [ <.>
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXXXXX XXXXXX rozhodl o provedení exekuce prodejem ideálního X/XX podílu na nemovité věci:
<br> Pozemky
<br> Parcela Výměra Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany (ml)
<br> St.452 76 zastavěná plocha a
<br> nádvoří Součást/je stavba: Černá Voda,č.p.185,rod.dům
<br> Stavba stojí na pozemku p.č.: St.452
<br> 693/3 540 zahrada zemědělský půdní fond
<br> Vše na listu vlastnictví č.73,v katastrálním území Cerná Voda,obec Cerná Voda,okres Jeseník.k vymožení pohledávky oprávněného.11.Povinnému a manželovi povinného se zakazuje,aby
<br> ].po doručení exekučního příkazu nemovitou věc převedl na někoho jiného nebo ji zatížil <,>
<br> 2....

Načteno

edesky.cz/d/7773446

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
19. 09. 2023
18. 09. 2023
18. 09. 2023
18. 09. 2023
13. 09. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz