« Najít podobné dokumenty

Praha 2 - Dražební vyhláška - opakovaná (čtvrtá) - 147EXD 5/22-19

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 2.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

19.pdf
Exekutorský úřad Praha 5,Malátova 645/18,150 00 Praha 5 S o u d n í e x e k u t o r JUDr.XXXXXX XXXXX,Ph.D.Tel.: XXX XXX 860,GSM : 604 873 829,e-mail: podatelna@eupraha5.cz,www.eupraha5.cz číslo soudního exekutora: 147,IČ: 43 91 46 24,DIČ: CZ 7305080244 147 EXD 5/22 - 19 Usnesení Soudní exekutor JUDr.XXXXXX XXXXX,Ph.D <.>,Exekutorský úřad Praha X,se sídlem Malátova 645/18,150 00 Praha - Smíchov,Česká republika,na základě uzavřené smlouvy o veřejné dražbě ze dne 10.2.2020 mezi jím a navrhovatelem JUDr.Jiřinou Lužovou,IČ: 44686650,advokátka,AK Praha 1,Dušní 866/22,insolvenční správkyně „dlužnice“,kterou se rozumí: společnost ERB bank,a.s.v likvidaci,sídlem Čechyňská 419/14a,602 00 Brno,IČ 28428943,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,spisová značka B 14463,jejíž insolvenční řízení je vedeno Krajským soudem v Brně pod sp.zn.KSBR 33 INS 19795/2017,zastoupené na základě plné moci Mgr.Ivanem Brambaškim,IČ: 71332740,advokátem,Sodoma & Souček advokátní kancelář s.r.o <.>,Letenská 121/8,Praha v souladu s ustanovením § 52 a § 76 zák.č.120/2001 Sb <.>,o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů,vydává tuto dražební vyhlášku I.Opakovaná dražba nemovitých věcí uvedených ve výroku II.tohoto usnesení se koná elektronicky (§ 336o o.s.ř.) prostřednictvím elektronického systému dražeb na portálu: www.okdrazby.cz dne 31.10.2023 v 11:00 hod.Od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 31.10.2023 ve 12:00 hod.Soudní exekutor upozorňuje dražitele,že dražba se však koná do doby,dokud dražitelé činí podání.Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání má...

Načteno

edesky.cz/d/7773215

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 2      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz