« Najít podobné dokumenty

Město Příbram - Dražební vyhláška: Dražba dne 15. 11. 2023, Petr Kusý

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Příbram.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nemovitost - dražební vyhláška - elektronická - NOVÝ - OKdražby_2023-09-12_02-32[signed].pdf
JUDr.XXXX XXXXXXXXXXX,LL.M <.>,soudní exekutor
<br> Exekutorský úřad Frýdek-Místek,sídlem tř.T.G.Masaryka 1108,73801 Frýdek-Místek
<br>
<br>
ID datové schránky: 94dniqp,email: podatelna@exekutorskyurad.net,http://www.exekutorskyurad.net
tel.558438091,fax 558111092,IČ 72064412,zapsán u EK ČR pod ev.č.143
<br>
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXX
<br> Linka: provolba XX
<br>
Sp.zn.143 EX 00187/23-120
<br> biedrawa@exekutorskyurad.net
<br>
<br> Usnesení
<br>
Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXXXXXXX,LL.M <.>,Exekutorský úřad Frýdek-Místek,se sídlem Frýdek-Místek,tř.T.G.Masaryka 1108 <,>
<br> PSČ 738 01,který vede exekuční řízení (pod sp.zn.143 EX 00187/23),na základě pověření exekučního soudu: Okresního soudu v Příbrami,ze
<br> dne 15.03.2023,č.j.9 EXE 419/2023-15 a pověření exekučního soudu: Okresního soudu v Příbrami,ze dne 11.05.2023,č.j.9 EXE 419/2023-27 <,>
<br> přičemž exekuce je vedena podle exekučního titulu: vykonatelného notářského zápisu sepsaného Mgr.Veronikou Jírovou,notářskou
<br> kandidátkou JUDr.Marcely Veberové,notářky v Karviné,ze dne 06.10.2022,č.j.NZ 878/2022 a notářského zápisu sepsaného JUDr.Marcelou
<br> Veberovou,notářkou v Karviné,ze dne 16.11.2022,č.j.NZ 991/2022,v právní věci
<br>
<br> oprávněného: ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s <.>,IČ: 27826597,Tyršova čp.1438 / čo.38,702 00 Ostrava - Moravská
<br> Ostrava <,>
<br> zast.Mgr.XXXX XXXXXX,advokát,Dukelská čp.XXX / čo.14,790 01 Jeseník <,>
<br>
<br> k vymožení pohledávky oprávněného ve výši 3 895 594,84 Kč,úrok z prodlení 15% ročně z částky 3 895 594,84 Kč od 26.01.2023 do zaplacení <,>
<br> smluvní pokuta 0,1 % denně z částky 3 895 594,84 Kč od 26.01.2023 do zaplacení,včetně nákladů oprávněného v exekučním řízení a nákladů
<br> exekuce
<br>
<br> proti povinnému: XXXX XXXX,IČ: XXXXXXXX,nar.XX.XX.1975,Ohrazenice čp.94,262 23 Ohrazenice <,>
<br> zast.JUDr.XXX XXXXXXXXX,advokát,Pplk.Sochora čp.XXXX / čo.4,170 00 Praha - Holešovice <,>
<br>
<br>
<br> ve věci prodeje nemovitých věcí povinného
<br>
<br>
<br> vydá...

Načteno

edesky.cz/d/7773045

Meta

Volby   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Příbram      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz